Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume :………………………………………

TEZĂ LA GEOGRAFIE
PE SEMESTRUL II
Clasa a VIII a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


SUBIECTUL I 25 puncte (5p fiecare cerinta rezolvata corect)
Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Se afla in partea de nord-vest a tarii orasul:
a. Arad b. Deva c. Targu-Mures d. Satu Mare
2. Dintre unităţile de relief de mai jos, sate risipite există în:
a. Câmpia Română b. Podisul Moldovei c. Munţii Apuseni d. Podişul Getic
3. Cel mai mare oraş, ca numǎr de locuitori, situat în Câmpia Română este:
a. Brǎila b. Bucureşti c. Galaţi d. Ploieşti
4. Cele mai mici valori ale densităţii populaţiei se înregistrează în unitatea de relief numită:
a. Câmpia de Vest b. Depresiunea Colinară a Transilvanie c. Delta Dunării d. Podişul Moldovei
5. Oraşul antic Callatis s-a aflat pe locul actualului oraş:
a. Alba Iulia b. Cluj-Napoca c. Constanţa d. Mangalia
SUBIECTUL II 20 puncte (5p fiecare cerinta rezolvata corect)
Completati spatiile libere cu raspunsul corect:
1. Cel mai mare bazin carbonifer de extractie a huilei este ………………………si se afla in …………….
2. Industria energetica foloseste resurse ca: …………………………………………………………………
3. Cele doua mari hidrocentrale aflate pe Dunare se numesc ………………………………………………..
4. Principala regiune de extractie a gazului metan este………………………………………….…………..
SUBIECTUL II 8 puncte
În coloana A sunt numerotate resurse naturale, iar în coloana B sunt enumerate unităţile de relief în care
se găsesc acestea. Scrieţi, pe foaia de teză, asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B. 4x2p=8 p
A B
1. huilă a) Câmpia Română 1………
2. minereu de fier b) Depresiunea Petroşani 2………
3. petrol c) Depresiunea Colinară a Transilvaniei 3………
4. aur si argint d) Munţii Poiana Ruscă 4………
e) Muntii Apuseni
SUBIECTUL III 20 puncte (1p pentru fiecare)
1.numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10, 11, 13;
2.numele judeţelor care au ca reşedinţe oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 9,10, 11 ,13, 14,16
3.numele resurselor care se exploateaza din unitatile de relief traversate de raurile marcate cu numerele 5 si 3
4. numele unei podgorii din unitatea la nord de care se afla orasul marcat cu numarul 9
5. plantele care se cultiva in unitatile de relief strabatute de raurile cu numerele 1, 7, 2 si 6;
6. numele unor ramuri industriale dezvoltate pe baza valorificarii resurselor din unitatea traversata de raurile cu
numerele 3 si 5;
7.perioada de apariție a orașului marcat, pe hartă, cu cifra 11.

SUBIECTUL IV 3 puncte
Pentru Campia Romana precizaţi:
- două resurse de subsol 1p
- numele a două oraşe-reşedinţă de judeţ situate în aceasta unitate de relief; 2p

SUBIECTUL V 14 puncte
1. Precizați tipurile de centrale care produc energie electrica, resursele folosite de fiecare si dati cate
doua exemple pentru fiecare in parte. 6p
2. Definiti termenii: natalitate, mortalitate, spor natural, deficit natural si densitate a populatiei. 8p