Sunteți pe pagina 1din 7

ORARUL ORELOR LA MASTERAT SEM.

I
Aprob:_________________O.Dandara
Prorector pentru activitatea didactică

Zi Ora Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Gr.7 Gr.8


ua (Dr.penal) (Dr.penal) (Dr.penal) (Dr.penal) (Proceduri judiciare (Dr.civil) (Dr.pr.penal şi (Drept fical şi
civile) criminalistică) vamal)
90 credite 90 credite 90 credite 90 credite 90 credite 90 credite 90 credite 90 credite
L 17.30 Teoria generală a Activitatea specială Reglementarea
U - Infracţiuni în domeniul Drept penal militar dreptului civil de investigaţii şi alte tarifară şi netarifară a
N 19.00 informaticii activităţi informative operaţiunilor de
I X. Ulianovschii S.Băieşu import/export
L. Dumneanu aud. 102 / bl.2 aud. 104 /bl.2 D. Roman P. Ţurcanu
aud. 101/ bl.2 aud. 120 bl.2 aud. 111 / bl.2

19.10 Infracţiuni care aduc atingere Infracţiuni în domeniul Teoria generală a Activitatea specială Reglementarea
- activităţii de serviciu informaticii dreptului civil de investigaţii şi alte tarifară şi netarifară a
20.40 activităţi informative operaţiunilor de
A.Eşanu aud. 101 /bl.2 L. Dumneanu S.Băieşu D. Roman import/export
aud. 102 / bl.2 aud. 104 /bl.2 aud. 120 bl.2 P. Ţurcanu
aud. 111/ bl.2
M 17.30 Individualizarea răspunderii şi Infracţiuni Implicarea instanţei de Răspunderea Teoria şi tactica S/P Procedura fiscală şi de
examinare a cauzurilor
A - pedepsei penale săvîrşite în sfera activităţii judecată în executarea delictuală în dreptul expertizei judiciare de încălcare fiscală
R 19.00 medicale silită civil V. Vlaicu
Ţ M Vidaicu M. Gheorghiţă aud. 111/ bl.2
I aud. 101 / bl.2 L. Gîrla Ig Coban S.Brumă aud. 120 /bl.2 S/I Managmentul şi
aud. 102 / bl.2 Aud. 103 /bl.2 aud. 104 /bl.2 deontologia
juridică/Comunicarea
juridică profesională

R. Ciobanu
aud. 111 /bl.2
19.10 Infracţiuni Infracţiuni care aduc atingere Implicarea instanţei de S/P Dreptul Teoria şi tactica Procedura fiscală şi
- săvîrşite în sfera activităţii activităţii de serviciu judecată în executarea succesoral expertizei judiciare de examinare a
20.40 medicale silită O. Cazacu cauzurilor
A.Eşanu aud. 102 /bl.2 aud. 104 /bl.2 M. Gheorghiţă de încălcare fiscală
L. Gîrla Ig Coban aud. 120 /bl.2
aud. 101 / bl.2 Aud. 103 /bl.2 S/I Răspunderea V. Vlaicu
delictuală în dreptul aud. 111 / bl.2

S.Brumă
aud. 104 /bl.2

M 17.30 Drept penal militar Infracţiuni economice Procedura Regimuri Protecţia drepturilor Managmentul şi
I - insolvabilităţii matrimoniale omului în procesul deontologia
E 19.00 X. Ulianovschii V. Stati penal juridică/Comunicarea
R aud.102 /bl.2 Gh. Macovei V. Cebotari juridică profesională
C aud. 101/ bl.2 aud. 201 /bl.2 aud. 203 /bl. 2 I.Dolea R. Ciobanu
U aud. 120 /bl.2 aud. 202 / bl.2
R
I 19.10 S/P Drept penal militar S/P Infracţiuni în domeniul Procedura Dreptul succesoral Protecţia drepturilor Managmentul şi
- X. Ulianovschii informaticii insolvabilităţii omului în procesul deontologia
20.40 aud. 101 /bl.2 L. Dumneanu O. Cazacu penal juridică/Comunicarea
aud. 102 /bl.2 Gh. Macovei aud. 203 /bl.2 juridică profesională
S/I Infracţiuni în domeniul S/I Drept penal militar aud. 201 /bl.2 I.Dolea R. Ciobanu
informaticii X. Ulianovschii aud. 120 /bl.2 aud. 202 /bl.2
L. Dumneanu aud. 102/ bl.2
aud. 101 / bl.2
J 17.30 Infracţiuni economice Individualizarea răspunderii şi Procedura şi practica S/P Dreptul Apărarea în cauze Controlul financiar/
O - pedepsei penale CtEDO societăţiilor penale Dreptul achiziţiilor
I 19.00 V. Stati M Vidaicu comerciale publice
aud.102 /bl.2 aud. 101/ bl.2 V. Grosu N. Roşca T. Vîzdoagă O. Televca
Aud. 115 /bl.2 aud. 201 /bl.2 aud. 120 /bl.2 aud. 205 /bl.2
S/I Regimuri
matrimoniale
V. Cebotari
aud. 201 /bl. 2
19.10 S/P Infracţiuni economice S/P Individualizarea răspunderii Procedura şi practica Dreptul Apărarea în cauze Controlul financiar/
- şi pedepsei penale CtEDO societăţiilor penale Dreptul achiziţiilor
20.40 V. Stati comerciale publice
aud.102 /bl.2 M Vidaicu V. Grosu T. Vîzdoagă
aud. 101 / bl.2 N. Roşca aud. 120 /bl.2
S/I Individualizarea S/I Infracţiuni economice Aud. 115 /bl.2 aud. 201 /bl.2 O. Televca
răspunderii şi pedepsei penale aud. 205 /bl.2
V. Stati
M Vidaicu aud.101 /bl.2
aud.102 /bl.2

Decan al Facultăţii de Drept Sergiu Brînza


Doctor habilitat, profesor universitar
ziua Ora Gr.9 Gr. 10 Gr.11 Gr.12
(Drept public şi guvernare (Drept internaţional) (Drept fical şi vamal) (Drept penal)
electronică) 120 credite 120 credite
L 17.30- Controlul constituţionalităţii legilor. Drept procesual civil internaţional Drept internaţional public Drept internaţional public
U 19.00 Securitate publică şi acesul la V. Babără
N informaţie aud. 115/ bl.2 V. Arhiliuc V. Arhiliuc
I V. Mocanu aud. 210/ bl.2 aud. 210/ bl.2
T. Cîrnaţ
aud.112/ bl.2

19.10- Controlul constituţionalităţii legilor. Drept procesual civil internaţional Drept internaţional public Drept internaţional public
20.40 Securitate publică şi acesul la V. Babără
informaţie aud. 115/ bl.2 V. Arhiliuc V. Arhiliuc
V. Mocanu aud. 210/ bl.2 aud. 210/ bl.2
T. Cîrnaţ
aud. 112/ bl.2

M 17.30- Administrarea publică şi dreptul Principiile aplicării CEDO în ordinea Drept constituţional Drept constituţional
A 19.00 comunităţiilor publice locale. juridică internă
R Reglementarea juridică şi I.Guceac I.Guceac
Ţ organizarea achiziţţilor publice D. Sîrcu aud.115/ bl.2 aud. 115/ bl.2
I V. Mocanu aud. 202/ bl.2
V. Rusu
aud. 112/ bl.2
19.10- Administrarea publică şi dreptul S/P Principiile aplicării CEDO în Drept constituţional Drept constituţional
20.40 comunităţiilor publice locale. ordinea juridică internă
Reglementarea juridică şi V. Roşca I.Guceac I.Guceac
organizarea achiziţţilor publice aud. 202 / bl.2 aud. 115 / bl.2 aud. 115/ bl.2
V. Mocanu S/I Dreptul organizaţiilor
V. Rusu internaţionale
aud. 112/ bl.2 O. Dorul
aud. 202 /bl.2
M 17.30- Managmentul şi deontologia Dreptul Uniunii Europene şi Drept internaţional public Drept internaţional public
I 19.00 juridică/Comunicarea juridică integrare europeană
E profesională V. Arhiliuc V. Arhiliuc
R N. Suceveanu aud. 210/ bl.2 aud. 210/ bl.2
C R. Ciobanu aud. 211 / bl.2
U aud. 202/ bl.2
R
I 19.10- Managmentul şi deontologia Dreptul Uniunii Europene şi Drept internaţional public Drept internaţional public
20.40 juridică/Comunicarea juridică integrare europeană
profesională V. Arhiliuc V. Arhiliuc
N. Suceveanu aud.210/ bl.2 aud. 210/ bl.2
R. Ciobanu aud. 211 / bl.2
aud. 202/ bl.2

J 17.30- Regimul juridic al declarării Teoria generală a dreptului Teoria generală a dreptului
O 19.00 veniturilor şi intereselor Dreptul organizaţiilor internaţionale
I personale.Dreptul comunicaţiilor I.Jecev I.Jecev
electronice. O. Dorul aud. 217/ bl.2 aud. 217/ bl.2
O.Chisari aud. 211/ bl.2
L. Platon
aud. 213/ bl.2

19.10- Regimul juridic al declarării Drept procesual civil internaţional Teoria generală a dreptului Teoria generală a dreptului
20.40 veniturilor şi intereselor
personale.Dreptul comunicaţiilor V. Babără I.Jecev I.Jecev
electronice. aud. 211/ bl.2 aud. 217/ bl.2 aud. 217/ bl.2
O.Chisari
L. Platon
aud. 213/ bl.2
ziua Ora Grupa 15 Gr.13 Gr. 14
Dr.relaţiilor de munca si com. în (Drept penal) Drept fiscal şi activitate vamală
afaceri 120 credite an.II 120 credite an.II
90 cr.
L 17.30- Asigurări obligatorii în cadrul Drept penal european Drept vamal (partea specială)
U 19.00 raporturilor de muncă V. Moraru S. Maimescu
N A. Chisari aud. 204/ bl.2 aud.205/ bl.2
I aud. 202/ bl.2

19.10- Drept penal european Drept vamal (partea specială)


20.40 Asigurări obligatorii în cadrul V. Moraru S. Maimescu
raporturilor de muncă aud. 204/ bl.2 aud.205/ bl.2
A. Chisari
aud. 202/ bl.2

M 17.30- Dreptul societăţilor Calificarea infracţiunilor Evaluarea şi expertiza în activitatea vamală


A 19.00 comerciale.Armonizarea legislaţiei Ig. Hadîrcă S. Maimescu
R naţionale la standardele Uniunii aud.204 / bl.2 aud. 205/ bl.2
Ţ Europene
I N. Roşca
aud. 203/ bl.2
19.10- Dreptul societăţilor Calificarea infracţiunilor Evaluarea şi expertiza în activitatea vamală
20.40 comerciale.Armonizarea legislaţiei Ig. Hadîrcă S. Maimescu
naţionale la standardele Uniunii aud. 204/ bl.2 aud. 205/ bl.2
Europene
N. Roşca
aud. 203/ bl.2
M 17.30- Dreptul contractelor de muncă Respectarea drepturilor omului în dreptul penal Controlul vamal
I 19.00 N. Sadovei Gh. Ulianovschii Ia. Erhan
E aud. 215 / bl.2 aud. 212/ bl.2 aud. 214/ bl.2
R
C
U
R 19.10- Dreptul contractelor de muncă Respectarea drepturilor omului în dreptul penal Controlul vamal
I 20.40 N. Sadovei Gh. Ulianovschii Ia. Erhan
aud. 215/ bl.2 aud. 212/ bl.2 aud. 214/ bl.2
17.30- Infracţiuni Drept fiscal ( partea specială)
19.00 Arbitrajul comercial şi investituţional săvîrşite în sfera activităţii medicale V. Vlaicu
J O. Cazacu L. Gîrla aud. 112/ bl.2
O aud. 210/ bl.2 aud. 111/ bl.2
I
19.10- Arbitrajul comercial şi investituţional Infracţiuni Drept fiscal ( partea specială)
20.40 O. Cazacu săvîrşite în sfera activităţii medicale V. Vlaicu
aud. 210/ bl.2 L. Gîrla aud. 112/ bl.2
aud. 111/ bl.2