Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI

FAMILIEI
CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
AL INSPECŢIEI MUNCII

Lucrare de absolvire a Cursului de perfecţionare pe linia securităţii şi


sănătăţii în muncă.
Perioada: 19 mai - 12 iunie 2008
Total: 80 ore

TEMA LUCRĂRII:
CLASIFICAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ.
DEFINITIE ACCIDENT. ÎNREGISTRAREA ŞI
EVIDENŢA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ

Autor:
Gheorghe PAVEL

Coordonator:
Ing. Roxana MARTIN
C U P R I N S

Pag.

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I: DEFINIREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 2

CAPITOLUL II: CLASIFICAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 8

CAPITOLUL III: ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ 10


a. Inregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a
incidentelor periculoase 10
b. Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor
produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi
lucrători ai unor angajatori români, aflaţi în îndeplinirea
sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de
serviciu 14
c. Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe
teritoriul României în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi
în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu 16

CAPITOLUL IV: PREVEDERILE ORDINULUI NR. 3/2007 EMIS DE MINISTERUL


MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI, PENTRU
APROBAREA FORMULARULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA
ACCIDENTELOR DE MUNCĂ F.I.A.M. 17

BIBLIOGRAFIE 18

ANEXA 19