Sunteți pe pagina 1din 62

i

ie
an
om
SERVICIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
AL ARHIVELOR NAŢIONALE

R
e
COLECŢIA „DOCUMENTE FOTOGRAFICE”

al
Fond: nr. 134
Inv. nr. 212

in ale
INVENTAR
privind documentele

ed on
COLECŢIEI “DOCUMENTE FOTOGRAFICE”
aflată în păstrarea şi administrarea Arhivelor Naţionale

ti
eh ti (1866-1999)
M Na
e
AN el
SJ hiv
Ar

1147 u.a.
62 f.

1
PREFAŢĂ

i
ie
an
Colecţia de „Documente Fotografice” a fost deschisă la S.J.A.N. Mehedinţi în anul 1977. Prima înregistrare datează din 17 iunie a acestui
an fiind ocazionată de depunerea a 44 de fotografii de către preotul şi folcloristul Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa.

om
La data culegerii acestui text (07.10.2013), Colecţia avea 1147 de poziţii de inventar.
Este una dintre colecţiile extrem de solicitate, ocazional sau cu prilejul unor evenimente ale istoriei naţionale şi locale. Piesele sale
datează de la jumătatea secolului al XIX-lea până la zi, fiind reprezentate de fotografii, ilustrate, cărţi poştale, vederi, crochiuri etc., color sau alb-

R
negru, înregistrate individual sau în albume, însumând se subînţelege – o varietate impresionantă de imagini ce depun mărturie asupra unor

e
evenimente, instituţii, monumente, clădiri şi construcţii de tot felul, persoane şi personalităţi, locuri istorice şi turistice etc., aproape toate

al
imortalizate la temperatura clipei.
Cele mai numeroase privesc Severinul şi Mehedinţiul ale căror hotare sunt adesea trecute, în sens figurat, desigur, mai ales de albumele

in ale
aduse Arhivelor Naţionale de către ziaristul Em. Lega, martor şi contemporan al mai multor evenimente de răscruce, între altele călător pasionat şi
iubitor de o mulţime de lucruri interesante, pe care le-a înregistrat cu metodă şi le-a păstrat cu grijă până la predarea lor instituţiei celei mai

ed on
potrivite să le asigure protecţia şi valorificarea.

ti
Dovadă a valorii colecţiei stă faptul puţine au fost manifestările de gen organizate de Arhive sau la care acestea au colaborat, vâcare să nu
eh ti
poată fi ilustrate măcar în parte cu iconografia specifică.
M Na
Colecţia este, desigur deschisă, înregistrarea pieselor făcându-se, cum s-a procdat de la început, în ordinea intrării lor la Arhive,
indiferent de forma depunerii aici spre păstrare.
e
AN el
SJ hiv
Ar

2
INVENTARUL
documentelor

i
ie
COLECŢIEI “DOCUMENTE FOTOGRAFICE”
aflată în păstrarea şi administrarea Arhivelor Naţionale

an
om
Nr. crt. Tehnica (alb-
din reg. de Felul documentului negru, color, Locul şi data
evidenţă al
instituţiei
(negativ, pozitiv, sticlă sau Cuprinsul documentului fotografierii Obs
Nr. fotografic, dispozitiv) peliculă)

R
care predă
crt.
1. - Fotografie color Ada - Kaleh, moscheea Budapesta I/1

e
carte poştală 1918

al
2. - Fotografie color Ada - Kaleh, moscheea – interior Ada - Kaleh, I/2
carte poştală 1908
- Fotografie color Ada - Kaleh, moscheea – cazematele cetăţii Bucureşti, I/3

in ale
3. carte poştală 1958
4. - Fotografie color Cetatea Alduna - Tricule Budapesta, I/4
carte poştală 1902

ed on
- Fotografie Fundaţia I.V. I/5
5. carte poştală color Mărăşeşti „Pe aici nu se trece” Socec,

ti
1920
6. -
eh ti
Fotografie color 1916 / 1918. Pe front cântând Fundaţia I.V. I/6
M Na
carte poştală Socec, 1920
- Fotografie alb-negru „Le prisonnier de guerre”, 1914-1919, de Hector Paris,
7. carte poştală Lemaire, Salon de Paris 1922 I/7
- Fotografie Fundaţia I.V.
e

8. carte poştală color „Vânător de munte”, de Camil Ressu Socec, 1920 I/8
AN el

9. - Fotografie color Salutări din România (port popular) Bucureşti, I/9


SJ hiv

carte poştală 1924


10. - Fotografie alb-negru Mireasă şi mire din Livezeni Bucureşti, I/10
carte poştală 1928
Ar

11. - Fotografie alb-negru Catrinţă (Zăvelcă) Bucureşti, I/11


carte poştală 1928
12. - Fotografie alb-negru Sălişteancă Bucureşti, I/12
3
carte poştală 1919
13. - Fotografie sepie Port din podgoria Muscel Câmpulung, I/13

i
ie
carte poştală 1925
- Fotografie color Salutări din România, vânzător de carne de mel Bucureşti, I/14

an
14. carte poştală 1924
15. - Fotografie color Salutări din România (port naţional) Bucureşti, I/15
carte poştală 1924

om
16. - Fotografie color Salutări din România ( la un pahar) Bucureşti, I/16
carte poştală 1924
17. - Fotografie color Salutări din România (Tânără în port naţional) Bucureşti, I/17

R
carte poştală 1924
18. - Fotografie color Salutări din România (cioban la stână) Bucureşti, I/18
carte poştală 1924

e
19. - Fotografie sepia Cu covoare de vânzare Bucureşti, I/19

al
carte poştală 1924
- Fotografie color Port naţional românesc (grupaj de tineri) Bucureşti, I/20
20. carte poştală 1924

in ale
21. - Fotografie sepie Port naţional (tânără şezând) Arad, I/21
carte poştală 1918
22. - Fotografie alb-negru Port naţional din Petroşani Petroşani, I/22

ed on
carte poştală 1928
23. - Fotografie color Salutări din România (port popular) Bucureşti, I/23

ti
carte poştală 1924
eh ti
24. - Fotografie color Port popular din Livezeni Bucureşti, I/24
M Na
carte poştală 1926
25. - Fotografie color Port popular ciobănesc Bucureşti, I/25
carte poştală 1926
26. - Fotografie color Ie (cămaşă- ciupag) Bucureşti, I/26
e

carte poştală 1926


AN el

27. - Fotografie color Cu sorcova Sinaia, I/27


carte poştală 1926
SJ hiv

28. - Fotografie color Cu carul cu boi la râu Bucureşti, I/28


carte poştală 1925
29. - Fotografie alb-negru Ţărani vânători 1924 I/29
Ar

carte poştală
30. - Fotografie alb-negru Cu pluguşorul la Bistriţa Mehedinţi în 1939 Velox I/30
31. - Fotografie alb-negru Port din Bistrita Mehedinti 1936 1936 I/31
4
32. - Fotografie alb-negru Bătrână din Bistriţa - Mehedinţi în port popular 1936 I/32
33. - Fotografie alb-negru Cu pluguşorul în Bistriţa-Mehedinţi, 1939 1936 I/33

i
ie
34. - Fotografie alb-negru Cu steaua la Bistriţa în 1939 1939 I/34
35. - Negativ alb-negru Elena Lepri în port naţional în faţa casei din satul 1950 I/35

an
Bistriţa
36. - Fotografie alb-negru Petrache Lupu de la Maglavit Calafat, I/36
carte poştală 1935

om
37. - Fotografie alb-negru Petrache Lupu, troită şi altare Calafat, I/37
carte poştală 1935
38. - Fotografie alb-negru Petrache Lupu vorbind pelerinilor Calafat, I/38

R
carte poştală 1935
39. - Fotografie alb-negru Petrache Lupu şi preotul în mijlocul pelerinilor Calafat, I/39
carte poştală 1935

e
40. - Fotografie alb-negru Petrache Lupu înconjurat de clerici Calafat, I/40

al
carte poştală 1935
41. - Fotografie sepia Petrache Lupu adresându-se mulţimii Calafat, I/41
carte poştală 1935

in ale
Fotografie Ceremonialul afilierii Căminului cultural şi Casei de
42. - carte poştală alb-negru citire ”Floarea Bistriţei” la Fundaţia Culturală (iulie Bistriţa, I/42
1934) 1934

ed on
43. - Fotografie alb-negru Idem, o altă variantă cu I.St. Paulian în centru Bistriţa, I/43
carte poştală 1934

ti
Fotografie Tovărăşia folcloriştilor la Ştefăneşti, judeţul Vâlcea, Ştefăneşti, I/44
eh ti
44. - carte poştală alb-negru cu T. Bălăşel şi Ion Popescu 1927
M Na
45. - Fotografie alb-negru Corul Căminului cultural Bistriţa în excursie la Herculane, I/45
carte poştală Herculane, în 1935 1935
46. - Fotografie alb-negru Floarea Bistriţei în satul Bistriţa. Bistriţa, I/46
carte poştală 1931
e

Fotografie Corul Doina din Turnu Severin în faţa bisericii din


AN el

47. - carte poştală alb-negru satul Bistriţa-Mehedinţi, ziua de 1 iulie 1934, cu Turnu Severin, I/47
ocazia aniversării a 15 ani de la apariţia „Izvoraşului” 1934
SJ hiv

48. - Fotografie alb-negru Asociaţia folcloriştilor olteni, la 5 noiembrie 1927, la Ştefăneşti, I/48
carte poştală Ştefăneşti-Vâlcea 1927
49. - Fotografie alb-negru Curs de apicultură practică la Gh. Dumitrescu-Bistriţa Bistriţa, I/49
Ar

carte poştală în 1926 14 septembrie


1926
50. - Fotografie alb-negru Aniversarea a 25 de ani de la apariţia „Izvoraşului”, Bistriţa, I/50
5
carte poştală iunie 1944 1944
51. - Fotografie alb-negru Generalul Purcaru în vizită la Căminul cultural Bistriţa, I/51

i
ie
carte poştală Bistriţa în 1935 1935
52. - Clişeu alb-negru Fete din corul Şcolii Bistriţa în 1930 Bistriţa, I/52

an
1931
53. - Clişeu alb-negru Tipografia „Izvoraşul” în 1937. tipografia Gh. Giurcă Bistriţa, I/53
şi Victor Maghedis la maşina de cusut 1937

om
54. - Fotografie sepia Soţii Olimpia şi Gh. Dumitrescu-Bistriţa în anul 1930 Turnu Severin, I/54
1931
55. - Fotografie alb-negru Familia Gh.N. Dumitresu – Bistriţa, în 1927 Turnu Severin, I/55

R
1927
56. - Fotografie alb-negru Soţii Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa, la Ocna Sibiului, în Ocna Sibiu, I/56
august 1934 1934

e
57. - Fotografie alb-negru Petrache Lupu înconjurat de clerici şi alte autorităţi Calafat, I/57

al
1935
58. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu în prisaca sa de la Bistriţa – Bistriţa, I/58
Mehedinţi, în 1927 1927

in ale
59. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa la vârsta de 80 ani Bistriţa, I/59
1975
60. - Fotografie alb-negru Cursuri de gospodărie la Căminul cultural din Bistriţa, I/60

ed on
Bistriţa, în 1939 1939
61. - Fotografie alb-negru Cu echipa de studenţi la casa T. Costescu din Bistriţa, I/61

ti
Vânjuleţ-Mehedinţi, iulie 1937 1937
eh ti
62. - Clişeu alb-negru Echipa studenţească la repararea drumului satului Bistriţa, I/62
M Na
Bistriţa în 1937 1937
63. - Fotografie alb-negru Întâlnire cu T. Costescu la Vânjuleţ în vara 1937 Bistriţa, I/63
1937
64. - Clişeu alb-negru Cursurile ţărăneşti de la Bistriţa în 1938-1939 Bistriţa, I/64
e

1938
AN el

65. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa vorbind la Mraconia Mraconia, I/65


(Iugoslavia) în 23 iunie 1968 1968
SJ hiv

Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa cu ocazia Zilelor Oradea,


66. - Fotografie alb-negru folclorului bihorean, 28-30 noiembrie 1970 la Oradea 1970 I/66
67. - Fotografie alb-negru Actorul Ion Sârbu în vizită la Bistriţa Bistriţa, I/67
Ar

1928
68. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa se salută cu T. Costescu la Bistriţa, I/68
Vânjuleţ, cu ocazia vizitei regale în acest sat 1937
6
69. - Fotografie alb-negru Vizita episcopului Bartolomeu, în 1937, cu căminul şi Bistriţa, I/69
şcoala din Bistriţa 1937

i
ie
70. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa cu C.S. Nicolăescu – Bistriţa, I/70
Plopşor, în anul 1920 1937

an
71. - Carte color Bustul lui Carol I din Parcul Liceului „Traian” din Turnu Severin, I/71
poştală ilustrată Turnu Severin 1903
72. - Carte ilustrată color Monumentul – criptă al eroilor mehedinţeni Turnu Turnu Severin, I/72

om
Severin 1933
73. - Carte color Turnu Severin, centrul cu parcul şi vila Burileanu Bucuresti, I/73
poştală ilustrată 1926

R
74. - Carte color Turişti în Cazane – Orşova Orşova, I/74
poştală ilustrată 1918
75. - Carte alb-negru Vedere din Orşova Budapesta, I/75

e
poştală ilustrată 1918

al
76. - Carte color Sediul din Orşova al Administraţiei Porţilor de Fier şi Budapesta, I/76
poştală ilustrată Cataractelor 1918
77. - Carte alb-negru Moscheia din Ada Kaleh în perioada interbelică Ada Kaleh, I/77

in ale
poştală ilustrată 1938
78. - Carte alb-negru Tg. Ocna , Monumentul eroilor Tg. Ocna, I/78
poştală ilustrată 1934

ed on
Vizita mediciniştilor polonezi, germani, italieni, Turnu Severin,
79. - Fotografie alb-negru iugoslavi şi români la Monumentul Eroilor din Turnu 1936 I/79

ti
Severin, 6 august 1936
eh ti În faţa Palatului Cultural din Turnu Severin cu Turnu Severin,
M Na
80. - Fotografie alb-negru comisia ungară pentru cedarea Transilvaniei (august 1940 I/80
1940)
81. - Fotografie alb-negru În 1933, cu Vaida Voievod în Ada Kaleh în pregătirea Ada Kaleh, I/81
alegerilor parlamentare 1933
e

82. - Fotografie alb-negru „Ziua laptelui” din 1937, la Turnu Severin (comitetul) Turnu Severin, I/82
AN el

1937
83. - Fotografie alb-negru Idem, copiii şi autorităţile Turnu Severin, I/83
SJ hiv

1937
84. - Fotografie alb-negru Idem, festivitatea Turnu Severin, I/84
1937
Ar

85. - Fotografie alb-negru Idem Turnu Severin, I/85


1937
86. - Fotografie alb-negru Alegerile din 1933 la Turnu Severin, grupaj Turnu Severin, I/86
7
1973
87. - Carte poştală sepia Omagiu ostaşilor căzuţi la 21-23.I. 1941 Bucureşti, I/87

i
ie
1941
Grigore Pleşoianu, inginer şi profesor, primul dascăl Craiova, I/88

an
88. - Fotografie alb-negru născut în oraşul Cerneţi; reproducere după original 1976
Învăţătorul Nicolae Năstase din Bistriţa-Mehedinţi, 1865, I/89
89. - Fotografie alb-negru omorât în 1868 de arendaşul moşiei Bistriţa, reproducere în

om
proprietatea mănăstirii Tismana 1976
90. - Fotografie, sepia Orchestra de mandoline şi chitare a elevilor Şcolii de Vânluleţ, I/90
carte poştală meserii pentru fete Vânjuleţ 1939

R
91. - Fotografie, alb-negru Orchestra de fluieraşi a Şcolii de meserii pentru băieţi Vânjuleţ, I/91
carte poştală din Vânjuleţ 1939
92. - Fotografie, alb-negru Idem, fanfara Vânjuleţ, I/92

e
carte poştală 1939

al
93. - Fotografie, alb-negru Fanfara ţăranilor din Vânjuleţ, condusă de Emil Vânjuleţ, I/93
carte poştală Hirsche 1939
94. - Fotografie, alb-negru Orchestra de viori a elevilor Şcolii primare din Vânjuleţ, 1939 I/94

in ale
carte poştală Vânjuleţ
95. - Fotografie alb-negru Localul Liceului industrial de fete Turnu Severin Turnu Severin, I/95
1947

ed on
96. - Fotografie alb-negru În atelierul de covoare al Liceului industrial de fete Turnu Severin, I/96
din Turnu Severin 1947

ti
97. - Fotografie alb-negru Idem în atelierul de covoare şi ţesut Turnu Severin, I/97
eh ti 1947
M Na
Şedinţa cercului cultural „Al. Vlahuţă” în sala
98. - Fotografie alb-negru Bibliotecii „I.G. Bibicescu”, aprilie 1956 (prof. George Turnu Severin, I/98
Sorescu, preot Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa, avocat 1956
Alexandrescu, Dumitru Brehui)
e

99. - Fotografie alb-negru Generalul francez Berthelot decorând ofiţeri români Turnu Severin, I/99
AN el

distinşi în luptele din Transilvania, reproducere 1968


100. - Fotografie alb-negru Serbarea de 1 Mai 1908 la Crihala cu Cercul „România Turnu Severin, I/100
SJ hiv

Muncitoare” - secţia Turnu Severin, reproducere 1964,


101. - Fotografie alb-negru Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin - Turnu Severin, I/101
hale construite în anii 1968-1972 1972
Ar

Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin.


102. - Fotografie alb-negru Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972. Turnu Severin, I/102
Înmânarea machetei unui vagon pentru produs 1972
8
pulberi
Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Turnu Severin,

i
ie
103. - Fotografie alb-negru Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972. 1972 I/103
Secvenţă de lucru

an
Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Turnu Severin,
104. - Fotografie alb-negru Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972, de la 1972 I/104
o secţie la alta

om
Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. I/105
105. - Fotografie alb-negru Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972, în Turnu Severin,
faţa machetei de dezvoltare a întreprinderii 1972

R
Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Turnu Severin,
106. - Fotografie alb-negru Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972. 1972 I/106
Discuţii în faţa machetei

e
Întreprinderea de Vagoane Drobeta-Turnu Severin. Turnu Severin,

al
107. - Fotografie alb-negru Vizita lui Nicolae Ceauşescu din primăvara 1972. 1972 I/107
Înmânarea insignei jubiliare „90 de ani de la
înfiinţarea întreprinderii”

in ale
108. - Fotografie alb-negru Insigna jubiliară „90 de ani de la înfiinţarea Turnu Severin, I/108
întreprinderii” 1972
- Turnu Severin, I/109

ed on
109. Fotografie alb-negru Centrul oraşului Severinul la mijlocul secolului XIX reproducere din
1971

ti
110. - Turnu Severin, I/110
eh ti
Fotografie alb-negru Şantierul Naval Turnu Severin în 1867 reproducere din
M Na
1971
Strada perpendiculară pe faţada bisericii Maioreasa, Turnu Severin,
111. - Fotografie alb-negru la sfârşitul secolului XIX (viitoarea stradă Decebal) reproducere din I/111
1971
e

112. - Turnu Severin, I/112


AN el

Fotografie alb-negru Grădina publică din Turnu Severin la 1900 reproducere din
1971
SJ hiv

Bulevardul Carol I în a doua jumătate a secolului al Turnu Severin, I/113


113. - Fotografie alb-negru XIX-lea reproducere din
1971
Ar

Uzina electrică a oraşului construită în 1907 în 1932, I/114


114. - Fotografie alb-negru Grădina publică, lângă Dunăre (mai târziu, Direcţia reproducere din
Judeţeană de Agricultură 1976
9
115. - 1932, V/5
Fotografie alb-negru Uzina de apă a oraşului, construită în 1910 reproducere din

i
ie
1976
Abatorul de export din Turnu Severin, construcţie 1932, V/6

an
116. - Fotografie alb-negru începută în 1910 în prezenta primului ministru român reproducere în
1976
117. - Fotografie alb-negru Palatul de Cultură al oraşului Turnu Severin, Turnu Severin, I/117

om
construcţie începută în 1913 1976
118. - Fotografie alb-negru Localul Centrului de Recoltare şi Conservare a Turnu Severin, I/118
Sângelui Drobeta-Turnu Severin 1976

R
119. - Fotografie alb-negru Blocurile din centrul oraşului, construite în anii 1966- Turnu Severin I/119
1988
120. - Fotografie alb-negru Orşova Nouă. Blocuri de locuit Orşova, I/120

e
1970

al
121. - Fotografie alb-negru Cartierul Crihala din Drobeta-Turnu Severin. Blocuri Turnu Severin,
de locuit A0, C.D. şi G 1970 I/121
122. - Fotografie alb-negru În Gura Văii, pe şoseaua naţională înainte de a începe Gura Văii, I/122

in ale
lucrările sistemului Porţile de Fier (septembrie 1964) 1964
Tribuna la festivitatea inaugurării lucrărilor Gura Văii,
123. - Fotografie alb-negru Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de 1964 I/123

ed on
Fier (Gura Văii, judeţul Mehedinţi, septembrie 1964)
Idem, podul plutitor de trecere peste Dunăre în Gura Văii, I/124

ti
124. - Fotografie alb-negru Jugoslavia, cu acest prilej 1964
125. -
eh ti
Fotografie alb-negru Idem, podul plutitor de trecere peste Dunăre în Gura Văii, I/125
M Na
Jugoslavia, cu acest prilej 1964
126. - Fotografie alb-negru Idem, convorbiri Gh. Gheorghiu Dej cu Iosip Broz Gura Văii, I/126
Tito, pe vas pe Dunăre 1964
127. - Fotografie alb-negru Idem, podul peste Dunăre, segment Gura Văii, I/127
e

1964
AN el

128. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gura Văii, I/128
Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito 1964
SJ hiv

129. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gura Văii, I/129
Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito 1964
130. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gura Văii, I/130
Ar

Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito 1964


131. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gura Văii, I/131
Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito 1964
10
132. - Fotografie alb-negru Idem, dezvelirea plăcii comemorative de către Gh. Gura Văii, I/132
Gheorghiu Dej şi Iosip Broz Tito 1964

i
ie
133. - Fotografie alb-negru Idem, placa comemorativă Gura Văii, I/133
1964

an
134. - Fotografie alb-negru Idem, mulţimea participantă Gura Văii, I/134
1964
135. - Fotografie alb-negru Localul Internatului Liceului Traian şi Muzeului Turnu Severin, I/135

om
„Porţile de Fier” 1966
Festivitatea de înmânare a ordinelor cooperativelor Turnu Severin,
136. - Fotografie alb-negru agricole de producţie distinse pentru recoltele 1974 I/136

R
obţinute în 1973 în Mehedinţi

137. - Fotografie alb-negru Mobilă la Fabrica de Mobilă a Combinatului de Turnu Severin, I/137

e
Prelucrarea Lemnului Turnu Severin 1974

al
138. - Fotografie alb-negru Localul Sfatului Popular al oraşului Turnu Severin în Turnu Severin, I/138
1967 1967
139. - Fotografie alb-negru Centrul oraşului Turnu Severin în lungul străzii Turnu Severin, I/139

in ale
Traian 1966
Cinematograful „Flacăra” şi Agenţia de voiaj CFR din Turnu Severin, I/140
140. - Fotografie alb-negru Turnu Severin, str. K. Marx (azi Teodor Costescu) 1969

ed on
Tribunalul raional Turnu Severin, (unde a funcţionat Turnu Severin, I/141
141. - Fotografie alb-negru şi Filiala Arhivelor Statului Turnu Severin) 1965

ti
142. - Fotografie alb-negru Oficiul raional P.T.T.R. Turnu Severin în noul local Turnu Severin, I/142
eh ti
1966
M Na
143. - Fotografie alb-negru Palatul Cultural din Turnu Severin văzut dinspre Turnu Severin, I/143
Monumentul Eroilor 1966
144. - Fotografie alb-negru Idem, văzut din spatele fostei Carantine a oraşului, Turnu Severin, I/144
ulteriro Casa Armatei (b-dul Dunării) 1966
e

145. - Fotografie alb-negru Monumentul împăratului Traian din Parcul „Tudor Turnu Severin, I/145
AN el

Vladimirescu” 1965
146. - Fotografie alb-negru Monumentul Eroilor Mehedinţeni din Parcul Rozelor Turnu Severin, I/146
SJ hiv

1965
147. - Fotografie alb-negru Hidrocentrala „Porţile de Fier” (Gura Văii) Gura Văii, I/147
1974
Ar

148. - Fotografie alb-negru Cala de montaj – ancorare a Şantierului Naval Turnu Turnu Severin, I/148
Severin 1974
Cartierul Crihala văzut dinspre Liceul nr.3 (ulterior Turnu Severin, I/149
11
149. - Fotografie alb-negru Liceul Industrial de Chimie, azi Colegiul Naţional 1974
„Gh. Ţiţeica”)

i
ie
150. - Fotografie alb-negru Vagoane cisternă gata de expediere ( Uzina de Turnu Severin, I/150
Vagoane Drobeta-Turnu Severin) 1974

an
151. - Fotografie alb-negru Ţesătoria „Cazanele” Orşova, secţia de lucru Orşova, I/151
1974
152. - Fotografie alb-negru Grajdurile unei ferme zootehnice din Câmpia 1974 I/152

om
Blahniţei
153. - Fotografie alb-negru Şantierul Naval Turnu Severin. Vas gata de lansare Turnu Severin, I/153
1974

R
154. - Fotografie alb-negru Blocuri de locuinţe în cartierul Crihala (bloc A,C) Turnu Severin, I/154
1974
155. - Fotografie alb-negru Recoltatul grâului în Câmpia Blahniţei 1974 I/155

e
al
156. - Fotografie alb-negru Alimentarea „Tineretului” Turnu Severin Turnu Severin, I/156
1974
157. - Fotografie alb-negru Şantierul Naval Orşova, vedere generală Orşova, V7

in ale
1974
158. - Fotografie alb-negru Fabrica de Confecţii din Drobeta-Turnu Severin – Turnu Severin, I/158
secţie de lucru - 1974

ed on
159. - Fotografie alb-negru Combinatul de Celuloză şi Hârtie (C.C.H.) Drobeta- Turnu Severin, I/159
Turnu Severin 1974

ti
160. - Fotografie alb-negru Şcoala generală nr.1 Turnu Severin după Turnu Severin, I/160
eh ti bombardamentul din 1944, reproducere 1975 1945
M Na
161. - Fotografie alb-negru Manifestaţie a P.C.R. la Turnu Severin în 1945 Turnu Severin, I/161
1945
162. - Fotografie alb-negru Librăria şi chioşcul de ziare din Strehaia 1939 Strehaia, I/162
1939
e

163. - Fotografie alb-negru Strehaia, Uzina Electrică în 1939 Strehaia, I/163


AN el

1939
164. - Fotografie alb-negru Strehaia, Piaţa Mihai Viteazu în 1939 Strehaia, I/164
SJ hiv

1939
165. - Fotografie alb-negru Idem, teren şi clădiri, 1939 Strehaia, I/165
1939
Ar

166. - Fotografie alb-negru Idem, pescăria Ilie Streinescu, 1939 Strehaia, I/166
1939
167. - Fotografie alb-negru Idem, Biserica catedrală, 1939 Strehaia, I/167
12
1939
168. - Fotografie alb-negru Idem, abatorul comunal, 1939 Strehaia, I/168

i
ie
1939
169. - Fotografie alb-negru Idem, fosta sală de cinematograf, devenită birt şi Strehaia, I/169

an
frizerie, 1939 1939
170. - Fotografie alb-negru Idem, fosta sală a teatrului oraşului, devenită Strehaia, I/170
Gimnaziul Industrial Strehaia 1939

om
171. - Fotografie alb-negru Localul Gimnaziului Industrial Strehaia Strehaia, I/171
1939
172. - Fotografie alb-negru Localul Şcolii primare de fete Strehaia, 1939 Strehaia, I/172

R
1939
173. - Fotografie alb-negru Localul de viză al târgului Strehaia, 1939 Strehaia, I/173
1939

e
174. - Fotografie alb-negru Casa de sfat din Ciochiuţa Strehaia, I/174

al
1939
175. - Fotografie alb-negru Localul Şcolii din Ciochiuţa, 1939 Strehaia, I/175
1939

in ale
176. - Fotografie alb-negru Monumentul eroilor din Ciochiuţa, 1939 Strehaia, I/176
1939
177. - Fotografie alb-negru Biserica din Slătinicul Mare Strehaia, I/177

ed on
1939
178. - Fotografie alb-negru Şcoala primară din Slătinicul Mare Strehaia, I/178

ti
1939
eh ti
179. - Fotografie alb-negru Şcoala primară din Comanda Strehaia, I/179
M Na
1939
180. - Fotografie alb-negru Fântâna lui Dincă - Strehaia Strehaia, I/180
1939
181. - Fotografie alb-negru Monumentul Eroilor din Strehaia Strehaia, I/181
e

1939
AN el

182. - Fotografie alb-negru Spitalul uman din Strehaia Strehaia, I/182


1939
SJ hiv

183. - Fotografie alb-negru Locuinţa sediului la Spitalul Strehaia Strehaia, I/183


1939
184. - Fotografie alb-negru Şcoala primară de băieţi Strehaia Strehaia, I/18 4
Ar

1939
185. - Fotografie alb-negru Cimitirul uman din Strehaia Strehaia, I/185
1939
13
186. - Fotografie alb-negru Biserica parohială Strehaia Strehaia, I/186
1939

i
ie
187. - Fotografie alb-negru Biserica parohială Strehaia Strehaia, I/187
1939

an
188. - Fotografie alb-negru Localul Primăriei Strehaia Strehaia, I/188
1939
189. - Fotografie alb-negru Pod la Strehaia Strehaia, I/189

om
1939
190. - Fotografie alb-negru Pod la Strehaia Strehaia, I/190
1939

R
191. - Fotografie alb-negru Serviciul zoo-veterinar Strehaia Strehaia, I/191
1939
192. - Fotografie alb-negru Pod spre Comanda Strehaia, I/192

e
1939

al
193. - Fotografie alb-negru Pod spre halta Strehaia Strehaia, I/193
1939
194. - Fotografie alb-negru Pod spre halta Strehaia Strehaia, I/194

in ale
1939
195. - Fotografie alb-negru Localul pieţii oraşului Strehaia Strehaia, I/195
1939

ed on
196. - Fotografie alb-negru Fântâna „Cişmeaua Verde” Strehaia, I/196
1939

ti
197. - Fotografie alb-negru Prăvăliile de comerţ pe strada cpt. Ciuculescu Strehaia, I/197
eh ti 1939
M Na
198. - Fotografie alb-negru Hanul lui Dan din Strehaia Strehaia, I/198
1939
199. - Fotografie alb-negru Idem, grădina de vară pentru cinematograf Strehaia, I/199
1939
e

200. - Fotografie alb-negru Clădirile hanului lui Dan, din str. Carol şi Grigorie Strehaia, I/200
AN el

Dan, Strehaia 1939


201. - Fotografie alb-negru Piaţa şi alimentara „Mihai Bravu” Strehaia Strehaia, I/201
SJ hiv

1939
202. - Fotografie alb-negru Serviciuul veterinar al oraşului Strehaia şi cantina Strehaia, I/202
elevilor 1939
Ar

203. - Fotografie alb-negru Pilonul Podului Traian de la Drobeta-Turnu Severin Turnu Severin, I/203
consolidat în anii 1960-1963 1964
204. - Fotografie alb-negru Cetatea medievală a Severinului, bastionul de nord în Turnu Severin, I/204
14
anii 1960-1962 1964
205. - Fotografie alb-negru Idem, intrarea în cetate Turnu Severin, I/205

i
ie
1964
206. - Fotografie alb-negru Idem, cetatea în timpul lucrărilor de degajare şi Turnu Severin, I/206

an
consolidare din anii 1960-1964 1964
207. - Fotografie alb-negru Castrul roman Drobeta în timpul lucrărilor de Turnu Severin, I/207
consolidare din anii 1960-1964 1964

om
208. - Fotografie alb-negru Vestigiile bisericii – capela din Cetatea medievală a Turnu Severin, I/208
Severinului 1964
209. - Fotografie alb-negru Pilonul Podului lui Traian de pe malul românesc din Turnu Severin, I/209

R
Drobeta-Turnu Severin 1964
210. - Fotografie alb-negru Localul Şcolii generale nr. 2 din b-dul T. Vladimirescu Turnu Severin, I/210
1964

e
211. - Fotografie alb-negru Ruinele Castrului Drobeta în anii 1962-1964 Turnu Severin, I/211

al
1964
212. - Fotografie alb-negru Idem, noi săpături arheologice Turnu Severin, I/212
1964

in ale
213. - Fotografie alb-negru Idem, zidurile consolidate Turnu Severin, I/213
1964
214. - Fotografie alb-negru Idem, noi degajări şi consolidări (1961-1964) Turnu Severin, I/214

ed on
1964
215. - Fotografie alb-negru Idem, porţiunea consolidată Turnu Severin, I/215

ti
1964
eh ti
216. - Fotografie alb-negru Idem, o parte din Castrul Drobeta Turnu Severin, I/216
M Na
1964
217. - Fotografie alb-negru Idem, lucrări de degajare în Castru Turnu Severin, I/217
1964
218. - Fotografie alb-negru Idem, lucrări de degajare în Castru Turnu Severin, I/218
e

1964
AN el

219. - Fotografie alb-negru Idem, consolidări Turnu Severin, I/219


1964
SJ hiv

220. - Fotografie alb-negru Idem, în timpul lucrărilor de degajare şi consolidare Turnu Severin, I/220
1964
221. - Fotografie alb-negru Idem, în timpul lucrărilor de degajare şi consolidare Turnu Severin, I/221
Ar

1964
222. - Fotografie alb-negru Idem, în timpul lucrărilor de degajare şi consolidare Turnu Severin, I/222
1964
15
223. - Fotografie alb-negru Idem, în Cetatea Severinului Turnu Severin, I/223
1964

i
ie
224. - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta Turnu Severin, I/224
1964

an
225. - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta Turnu Severin, I/225
1964
225 - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta Turnu Severin, I/225

om
bis. 1964 bis
226. - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta Turnu Severin, I/226
1964

R
226 - Fotografie alb-negru Idem, în perimetrul Castrului Drobeta Turnu Severin, I/226
bis 1964 bis
227. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea dat în folosinţă în anii 1960-1965 Turnu Severin, I/227

e
1964

al
228. - Fotografie alb-negru B-dul T. Vladimirescu asfaltat în anii 1964-.1968 Turnu Severin I/228
1964
229. - Fotografie alb-negru Străzi desfundate în Turnu Severin, strada Cireşoaia Turnu Severin, I/229

in ale
în 1968 1964
230. - Fotografie alb-negru Construcţia de blocuri în strada Kiseleff, 1964-1967 Turnu Severin, I/230
1964

ed on
231. - Fotografie alb-negru Idem. Un bloc dat în folosinţă Turnu Severin, I/231
1964

ti
232. - Fotografie alb-negru Idem în centrul Severinului Turnu Severin, I/232
eh ti 1964
M Na
233. - Fotografie alb-negru Canalizarea la Stadionul 1 Mai, spre Crihala, 1967 Turnu Severin, I/233
(muncă patriotică cu elevii) 1967
234. - Fotografie alb-negru Cartierul Crihala, muncă de înfrumuseţare, 1968 Turnu Severin, I/234
1968
e

235. - Fotografie alb-negru Idem, bloc A5, scara I, ap.4 Turnu Severin, I/235
AN el

1967
236. - Fotografie alb-negru Aspect în urma demolărilor pentru noi construcţii de Turnu Severin, I/236
SJ hiv

locuinţe în Turnu Severin 1967


237. - Fotografie alb-negru Aspect dintre blocurile A6-A7, Kiseleff Turnu Severin, I/237
1967
Ar

238. - Fotografie alb-negru Aspect la blocul A5, Crihala Turnu Severin, I/238
1969
239. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică în pădurea Crihala Turnu Severin, I/239
16
1969
240. - Fotografie alb-negru Plase? sparte în drum spre I.R.T.A. Turnu Severin Turnu Severin, I/240

i
ie
1969
241. - Fotografie alb-negru Pe strada Industriei în anul 1966 Turnu Severin, I/241

an
1966
241. - Fotografie alb-negru Pe strada Bicaz nr. 67 din Turnu Severin Turnu Severin, I/242
1969

om
243. - Fotografie alb-negru La blocul A4, Kiseleff, sc.5,ap.6 Turnu Severin, I/243
1969
244. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară în noul cartier Kiseleff Turnu Severin, I/244

R
1966
245. - Fotografie alb-negru Pe strada Lenin (Aurelian) nr.12 în 1965 Turnu Severin, I/245
1966

e
246. - Fotografie alb-negru La intrarea în blocul A6, sc.3, Crihala în 1970 Turnu Severin, I/246

al
1970
247. - Fotografie alb-negru Aspect de la blocul A8, sc.I, etj.2,1968 Turnu Severin, I/247
1968

in ale
248. - Fotografie alb-negru Idem, de la blocul A6, sc.3, ap.4 Crihala Turnu Severin, I/248
1970
249. - Fotografie alb-negru Strada Decebal, nr.4, parc, cloţă cu pui Turnu Severin, I/249

ed on
1969
250. - Fotografie alb-negru Spitalul din Grădina publică a oraşului Turnu Severin, I/250

ti
1965
eh ti
251. - Fotografie alb-negru În faţa unuia din blocurile din Kiseleff Turnu Severin, I/251
M Na
1968
252. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică pe una din străzile Severinului Turnu Severin, I/252
1966
253. - Fotografie alb-negru În cartierul Schela Cladovei, str. Timişoarei Turnu Severin, I/253
e

1966
AN el

254. - Fotografie alb-negru În cartierul Schela Cladovei, str. Timişoarei Turnu Severin, I/254
1966
SJ hiv

255. - Fotografie alb-negru Bloc de locuinţe în centrul oraşului Turnu Severin Turnu Severin, I/255
1966
256. - Fotografie alb-negru În cartierul Schela Cladovei, str. Timişoarei Turnu Severin, I/256
Ar

1965
257. - Fotografie alb-negru Spaţiu verde – pomicol în marginea Severinului Turnu Severin, I/257
1965
17
258. - Fotografie alb-negru Aspect de proastă gospodărire dincolo de B-dul T. Turnu Severin, I/258
Vladimirescu 1964

i
ie
259. - Fotografie alb-negru B-dul T. Vladimirescu în 1964 Turnu Severin, I/259
1964

an
260. - Fotografie alb-negru B-dul T. Vladimirescu în 1964 Turnu Severin, I/260
1964
261. - Fotografie alb-negru Idem, muncă patriotică de înfrumuseţare Turnu Severin, I/261

om
1964
262. - Fotografie alb-negru Idem, muncă patriotică de înfrumuseţare Turnu Severin, I/262
1964

R
263. - Fotografie alb-negru În Parcul Rozelor, lângă Gara C.F.R. Turnu Severin, I/263
1964
264. - Fotografie alb-negru Asfaltare şi canalizare pe străzile Severinului Turnu Severin, I/264

e
1964

al
265. - Fotografie alb-negru În Parcul Mihai Bravu din Turnu Severin Turnu Severin, I/265
1964
266. - Fotografie alb-negru În Parcul Mihai Bravu din Turnu Severin Turnu Severin, I/266

in ale
1964
267. - Fotografie alb-negru Teren la marginea Severinului (cartierul Tabaci) Turnu Severin, I/267
1964

ed on
268. - Fotografie alb-negru Idem, ogaş spre Dunăre Turnu Severin, I/268
1964

ti
269. - Fotografie alb-negru Strada Traian în lucru Turnu Severin, I/269
eh ti 1964
M Na
270. - Fotografie alb-negru Idem, teren între blocuri Turnu Severin, I/270
1964
271. - Fotografie alb-negru Idem, în lucru Turnu Severin, I/271
1964
e

272. - Fotografie alb-negru Parcul de la Piaţa Mică Turnu Severin, I/272


AN el

1964
273. - Fotografie alb-negru Strada Traian, între blocuri Turnu Severin, I/273
SJ hiv

1964
274. - Fotografie alb-negru Bloc nou construit, B-dul Republicii (Carol I) Turnu Severin, I/274
1965
Ar

275. - Fotografie alb-negru Parcul Mihai Bravu în aprilie 1964 Turnu Severin, I/275
1964
276. - Fotografie alb-negru Parcul Mihai Bravu în aprilie 1964 Turnu Severin, I/276
18
1964
277. - Fotografie alb-negru Bloc de locuinţe la C.P.L. Turnu Severin, I/277

i
ie
1964
278. - Fotografie alb-negru Parc în oraşul Severin Turnu Severin, I/278

an
1964
279. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea în lucru Turnu Severin, I/279
1964

om
280. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea în lucru Turnu Severin, I/280
1964
281. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică în pădurea Crihala Turnu Severin, I/281

R
1965
282. - Fotografie alb-negru Alee în Parcul Rozelor Turnu Severin, I/282
1965

e
283. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea în lucru Turnu Severin, I/283

al
1964
284. - Fotografie alb-negru B-dul Dunărea în lucru Turnu Severin, I/284
1964

in ale
285. - Fotografie alb-negru B-dul T. Vladimirescu asfaltat Turnu Severin, I/285
1968
286. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică pe strada Cicero Turnu Severin, I/286

ed on
1965
287. - Fotografie alb-negru La intersecţia str. Eroii de la Cerna cu Alion Turnu Severin, I/287

ti
1965
eh ti
288. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică la canalizarea noului cartier Crihala Turnu Severin, I/288
M Na
1965
289. - Fotografie alb-negru Muncă patriotică la canalizare pe Calea Timişoarei Turnu Severin, I/289
spre Abator 1965
290. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Adrian, între strada 6 Turnu Severin, I/290
e

Septembrie şi strada Eroii de la Cerna 1943


AN el

291. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada C. Alexandrescu între strada Turnu Severin, I/291
Kogălniceanu şi dr. Saidac 1943
SJ hiv

292. - Fotografie alb-negru Gura de desecare la Dunăre a vaselor barometrice şi Turnu Severin, I/292
canalizarea 1943
293. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Matei Vasilescu între Eroii de la Turnu Severin, I/293
Ar

Cerna şi straga General Manu (Eminescu) 1943


294. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Carol I (Republicii) între strada Turnu Severin, I/294
Nerva şi V. Alecsandri 1943
19
295. - Fotografie alb-negru Staţiunea de ecarisaj din Turnu Severin terminată în Turnu Severin, I/295
1942/1943 1943

i
ie
296. - Fotografie alb-negru Ogaşul din strada Ion Creangă, Turnu Severin Turnu Severin, I/296
1943

an
297. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Aurelian, porţiunea dintre Turnu Severin, I/297
străzile Vasile Alecsandri şi Grecescu, Turnu Severin 1943
298. - Fotografie alb-negru 11 mese din lemn de brad în valoare de 28 270 lei în Turnu Severin, I/298

om
faţa Halei Negru Vodă pentru vânzătorii de fructe 1943
(bugetul Primăriei Turnu Severin)
299. - Fotografie alb-negru Idem, 10 mese a 25 700 lei pe cealaltă latură a Halei Turnu Severin, I/299

R
Negru Vodă (din bugetul primăriei) 1943
300. - Fotografie alb-negru Pavarea cu piatră de râu a străzii Ion Creangă (794,72 Turnu Severin, I/300
m.p. a 283 917 lei, buget Primăria Turnu Severin) 1943

e
301. - Fotografie alb-negru Împrejmuire a 2 locuri virane în Turnu Severin, Calea Turnu Severin, I/301

al
Traian la bariera Craiovei, 25 000 lei din bugetul 1943
primăriei
302. - Fotografie alb-negru Depozitul comunal de lemne în valoare de lei 35000 Turnu Severin, I/301

in ale
din bugetul primăriei Turnu Severin 1943 I/302
303. - Fotografie alb-negru Canalizare pe strada Cicero, 255 m a 384 996 lei din Turnu Severin, I/303
fond comunal Turnu Severin 1943

ed on
304. - Fotografie alb-negru Astuparea ogaşului în partea de apus a Bulevardului Turnu Severin, I/304
Regina Elisabeta, 3900 m.c. a 495.300 lei fond 1943

ti
prestaţie
305. -
eh ti
Fotografie alb-negru Canalizarea ogaşului Bender din Turnu Severin, 67 m, Turnu Severin, I/305
M Na
200.000 lei, fond prestaţie 1943
306. - Fotografie alb-negru Canalizarea ogaşului Bender din Turnu Severin, 67 m, Turnu Severin, I/306
200.000 lei, fond prestaţie 1943
307. - Fotografie alb-negru Faţada Uzinei de Apă a oraşului refăcută după Turnu Severin, I/307
e

bombardamentele din 1944 1946


AN el

308. - Fotografie alb-negru Idem, spatele Uzinei Turnu Severin, I/308


1946
SJ hiv

309. - Fotografie alb-negru Idem, atelierul şi casa pompei de răcire Turnu Severin, I/309
1946
310. - Fotografie alb-negru Idem, atelierul, sala de mese şi baia (exterior) Turnu Severin, I/310
Ar

1946
311. - Fotografie alb-negru Uzina de Apă, depozitul de materiale Turnu Severin, I/311
1946
20
312. - Fotografie alb-negru Idem, canton refăcut pentru alimentarea cu apă Turnu Severin, I/312
1946

i
ie
313. - Fotografie alb-negru Idem, canton refăcut Turnu Severin, I/313
1946

an
314. - Fotografie alb-negru Idem, canton nou Turnu Severin, I/314
1946
315. - Fotografie alb-negru Idem, filtrele de apă în refacere Turnu Severin, I/315

om
1946
316. - Fotografie alb-negru Idem, pompele de alimentare cu apă a oraşului Turnu Turnu Severin, V6
Severin 1946

R
317. - Fotografie alb-negru Idem, turnul de răcire Turnu Severin, I/317
1946
318. - Fotografie alb-negru Locuinţa şefului mecanic al Uzinei oraşului Turnu Turnu Severin, I/318

e
Severin, în curs de refacere 1946

al
319. - Fotografie alb-negru Uzina de Apă, spargerea vechii fundaţii Turnu Severin, I/319
1946
320. - Fotografie alb-negru Uzina de Apă, spargerea vechii fundaţii Turnu Severin, I/320

in ale
1946
321. - Fotografie alb-negru Idem, tabloul de distribuţie Sulzer 1-2, faţade Turnu Severin, I/321
1946

ed on
322. - Fotografie alb-negru Idem, în spate Turnu Severin, I/322
1946

ti
323. - Fotografie alb-negru Idem, Sulzer-Diesel de 375 H.P. nr. 1 - nou montat Turnu Severin, I/323
eh ti 1946
M Na
324. - Fotografie alb-negru Idem, nr. 1-2 Turnu Severin, I/324
1946
325. - Fotografie alb-negru Idem, Sulzer-Diesel de 375 H.P. nr. 1- nou montat Turnu Severin, I/325
1946
e

326. - Fotografie alb-negru Idem, nr. 2, nou montat Turnu Severin, I/326
AN el

1946
327. - Fotografie alb-negru Idem, atelier mecanic (interior) Turnu Severin, I/327
SJ hiv

1946
328. - Fotografie alb-negru Idem, baia lucrătorilor (interior) Turnu Severin, I/328
1946
Ar

329. - Fotografie alb-negru Idem, sala de mese a lucrătorilor (interior) Turnu Severin, I/329
1946
330. - Fotografie alb-negru Idem, ultimele urme ale războiului Turnu Severin, I/330
21
1946
331. - Fotografie alb-negru Reţea electrică de 320/220 v pe b-dul Carol I Turnu Severin, I/331

i
ie
(refăcută) 1946
332. - Fotografie alb-negru Reţea electrică de 320/220 v pe b-dul Carol I, detaliu Turnu Severin, I/332

an
1946
333. - Fotografie alb-negru Idem, în zona spital-biserica Grecescu Turnu Severin, I/333
1946

om
334. - Fotografie alb-negru Localul Salubrităţii Turnu Severin (b-dul T. Turnu Severin, II/334
Vladimirescu) 1941
335. - Fotografie alb-negru Uzina Electrică, săparea amplasamentului pentru Turnu Severin, II/335

R
montare (refacere după bombardament) 1946
336. - Fotografie alb-negru Construcţii după război în Turnu Severin (Edilitate) Turnu Severin, III/336
1946

e
337. - Fotografie alb-negru Refacerea oraşului Turnu Severin după război (1941- Turnu Severin, III/337

al
1945) pe liziera de nord-vest 1946
338. - Fotografie alb-negru Refacerea oraşului Turnu Severin după război (1941- Turnu Severin, III/338
1945) pe liziera de nord-vest 1946

in ale
339. - Fotografie alb-negru Refacerea oraşului Turnu Severin după război (1941- Turnu Severin, III/339
1945) pe liziera de nord-vest 1946
340. - Fotografie alb-negru Fundaţia localului Salubrităţii oraşului Turnu Severin Turnu Severin, III/340

ed on
(nouă) 1946
341. - Fotografie alb-negru Construcţie pentru remiza Salubrităţii Turnu Severin Turnu Severin, III/341

ti
(nouă) 1946
eh ti
342. - Fotografie alb-negru Recuperarea cărămizii din clădirile distruse Turnu Severin, III/342
M Na
1946
343. - Fotografie alb-negru Reconstrucţie în Turnu Severin după bombardamente Turnu Severin, III/343
(1945-1946) 1946
343 bis - Fotografie alb-negru Reconstrucţie în Turnu Severin după bombardamente Turnu Severin, III/343 bis
e

(1945-1946) 1946
AN el

344. - Fotografie alb-negru Idem, detalii la fotografia I/340 din inventar Turnu Severin, I/344
1946
SJ hiv

345. - Fotografie alb-negru Detaliu din grajdul Salubrităţii oraşului – nou Turnu Severin, III/345
construit - vezi nr. 336 1947/1948
346. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe serpentina Roşiori, b-dul T. Turnu Severin, III/346
Ar

Vladimirescu 1965
347. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară, plantări de pomi la stadion (elevi) Turnu Severin, III/347
1965
22
348. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe serpentina Roşiorilor (trandafiri) Turnu Severin, III/348
1965

i
ie
349. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe serpentina Roşiori, curăţenia Turnu Severin, III/349
şanţurilor 1965

an
350. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară, plantări de pomi de către elevi Turnu Severin, III/350
1965
351. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară la blocurile din cartierul Kiseleff Turnu Severin, III/351

om
1965
352. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară, b-dul T. Vladimirescu în aprilie Turnu Severin, III/352
1964, plantări de arbuşti 1964

R
353. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară la talazuri şi şanţuri Turnu Severin, III/353
1964
354. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară la canalizarea stadionului Turnu Severin, III/354

e
1967

al
355. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe b-dul T. Vladimirescu, talazuri Turnu Severin, III/355
1964
356. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară plantări de arbuşti ornamentali Turnu Severin, III/356

in ale
1964
357. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară la talazuri şi alinieri cu muncitorii Turnu Severin, III/357
de la Uzina mecanică Turnu Severin 1964

ed on
358. - Fotografie alb-negru Muncă voluntară pe serpentina Roşiori cu populaţia Turnu Severin, III/358
1964

ti
359. - Fotografie alb-negru Noul local al Serviciului raional PTTR Turnu Severin Turnu Severin, III/359
eh ti 1967
M Na
360. Sepia - Vechea biserică din Eibenthal la începutul secolului Eibenthal, I/360
XX 1967
361. - Fotografie alb-negru Primul congres al notarilor şi primarilor din judeţul Turnu Severin, III/361
Mehedinţi (masa comună), 11 iunie 1922 1922
e

362. - Fotografie alb-negru Atelierul mecanic „Dunăreanca” Turnu Severin (1933) Turnu Severin, III/362
AN el

1933
363. - Fotografie alb-negru Atelierul mecanic „Blosel şi Caveski” Turnu Severin Turnu Severin, III/363
SJ hiv

(interior) 1933
Montarea axului principal la Uzina Electrică a Turnu Severin,
364. - Fotografie alb-negru oraşului Turnu Severin, după bombardament 1948 III/364
Ar

(refacere)
365. - Fotografie alb-negru Montarea noilor grupuri de generatoare la Uzina Turnu Severin, III/365
Electrică 1948
23
366. - Fotografie alb-negru Uzina Electrică, detaliu Turnu Severin, III/366
1948

i
ie
- - Exploatarea minieră Baia Nouă (Caraş) şi promoţia Turnu Severin, IV/367
367. Sepia 1923 a Şcolii de pregătirea cadrelor de minieri, 1948

an
inginer Leopold Erdös
- alb-negru Palatul municipal Drobeta-Turnu Severin construit în Turnu Severin, I/368
368. Fotografie 1889 (azi demolat pentru a fi construit Palatul 1948

om
judeţului)
Album cu decernarea „Drapelului Roşu” de producţie 9 august A/369/1-
369. - Album alb-negru pe sem.I/1950, Atelierele CFR Turnu Severin, la 9 1950 38

R
august 1950, 38 fotografii
Album întocmit la Atelierele CFR Turnu Severin cu Turnu Severin, A/370/1-57
370. - Album alb-negru prilejul demonstraţiei oamenilor muncii la 1 mai 1949 1 mai 1949

e
în Turnu Severin, 57 fotografii

al
371. - Album alb-negru Idem, la 1 mai 1950, 46 fotografii Turnu Severin, A/371/1-46
1 mai 1950
Idem, la 7 noiembrie 1949, cu prilejul celei de-a 32-a Turnu Severin, A/372/1-

in ale
372. - Album alb-negru aniversări a Revoluţiei Socialiste din octombrie 7 noiembrie 1947 20
Album cu fotografii din Atelierul CFR Turnu Severin
373. - Album alb-negru întocmit cu prilejul titlului de unitate fruntaşă în Turnu Severin, A/373/1-29

ed on
îndeplinirea planului de stat pe 1949, 36 de fotografii 1950
Album cu fotografii din Atelierul CFR Turnu Severin

ti
374. - Album alb-negru întocmit cu prilejul titlului de unitate fruntaşă în Turnu Severin, A/374/1-31
eh ti îndeplinirea planului de stat pe 1949, 31 de fotografii 1950
M Na
375. - Fotografie alb-negru Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa şi C.S. Nicolăescu-Plopşor, Bistriţa, I/375
împreună în 1965 1965
Tipografia „Izvoraşul” din Bistriţşa – Mehedinţi. În Bistriţa,
376. - Fotografie alb-negru faţa unui grup de corişti de la Corul „Doina” Turnu 1 iulie 1934 I/376
e

Severin
AN el

Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa ca învăţător în vara 1919, Bistriţa,


377. - Fotografie alb-negru după apariţia primului număr al revistei „Izvoraşul” 1919 I/377
SJ hiv

378. - Fotografie alb-negru Tipografia „Izvoraşul” în 1932 Bistriţa, I/378


1932
379. - Fotografie alb-negru Ruinele mănăstirii Vodiţa, reproducere Vodiţa, II/379
Ar

1974
380. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Tismana în secolul XIX, reproducere Tismana, II/380
1974
24
381. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Tismana (Biserica din sec. XIV), Tismana, II/381
reproducere 1974

i
ie
382. - Fotografie alb-negru Cascada Tismanei (reproducere după N. Iorga, II/382
„România chipuri şi icoane”

an
383. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Tismana în evul mediu, reproducere Tismana, II/383
1974
384. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Tismana în evul mediu, vedere generală Tismana, II/384

om
1974
385. - Fotografie alb-negru Biserica Mănăstirii Tismana după un desen vechi, Tismana, II/385
reproducere 1974

R
386. - Fotografie alb-negru Casă boierească fortificată (culă), reproducere Turnu Severin, II/386
1974
387. - Fotografie alb-negru Casă boierească fortificată (culă), reproducere Turnu Severin, II/387

e
1974

al
388. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Cozia (sec. XIV), vedere generală, Cozia, II/388
reproducere 1974
389. - Fotografie alb-negru Bolniţa mănăstirii Cozia (jud. Vâlcea) reproducere Cozia, II/389

in ale
1974
390. - Fotografie alb-negru Mănăstirea Cozia, vedere generală, reproducere Cozia, II/390
1974

ed on
391. - Fotografie alb-negru Schitul Mănăstirii Topolniţa (clopotniţă şi biserică) Topolniţa, II/391
reproducere 1974

ti
392. - Fotografie alb-negru Complexul mănăstiresc Strehaia, reproducere Strehaia, II/39
eh ti 1974
M Na
393. - Fotografie alb-negru Biserică Mănăstirii Gura Motrului, reproducere Gura Motruli, II/393
1974
394. - Fotografie alb-negru Matei Basarab, după o gravură în aramă, reproducere Turnu Severin, II/394
1974
e

395. - Fotografie alb-negru Ion Vodă Caragea, reproducere Turnu Severin, II/395
AN el

1974
396. - Fotografie alb-negru Constantin Vodă Brâncoveanu, reproducere Turnu Severin, II/396
SJ hiv

1974
397. - Fotografie alb-negru Ilie Ştirbei, boier oltean din secolul al XVIII-lea, Turnu Severin, II/397
reproducere 1974
Ar

398. - Fotografie alb-negru Florica, fiica lui Mihai Viteazul, reproducere Turnu Severin, II/398
1974
Doamna Safta Ipsilanti, soţia lui C. Ipsilanti (portret Turnu Severin,
25
399. - Fotografie alb-negru în ulei de la sfârşitul secolului XVIII), reproducere 1974 II/399
Constantin Cantacuzino stolnicul, alături de Matei Turnu Severin,

i
ie
400. - Fotografie alb-negru Cantacuzino, în interiorul ctitoriei de la Hurezi, 1974 II/400
reproducere

an
401. - Fotografie alb-negru Cornea Brăiloiu, mare ban al Craiovei şi soţia sa Turnu Severin, II/401
Stanca, la 1700, în biserica Văideni, reproducere 1974
402. - Fotografie alb-negru Ioan Vodă Mavrocordat ( 1716-1719), gravură Turnu Severin, II/402

om
contemporană, reproducere 1974
403. - Fotografie alb-negru Alexandru Ipsilanti, domn al Moldovei, gravură Turnu Severin, II/403
contemporană, reproducere 1974

R
Antonie Vodă din Popeşti şi fiul său Neagu Turnu Severin,
404. - Fotografie alb-negru postelnicul (frescă în biserica bolniţei de la Hurezi), 1974 II/404
reproducere

e
405. - Fotografie alb-negru Mihai Radu sau Mihnea al III-lea Vodă, după o Turnu Severin, II/405

al
stampă contemporană 1974
406. - Fotografie alb-negru Pippo Spano, comite al Timişoarei, reproducere Turnu Severin, II/406
1974

in ale
407. - Fotografie alb-negru Grigore Matei Ghica Vodă, domn în Ţara Turnu Severin, II/407
Românească, reproducere 1974
408. - Fotografie alb-negru Radu Şerban, după o frescă din biserica Hurezi Turnu Severin, II/408

ed on
1974
409. - Fotografie alb-negru Chipuri din sec. XVIII. Fresce din bisericile Hurezi şi Turnu Severin, II/409

ti
Brăileşti, reproducere 1974
410. -
eh ti
Fotografie alb-negru Chipuri din sec.XVIII. Fresce din bisericile Hurezi şi Turnu Severin, II/410
M Na
Brăileşti, reproducere 1974
411. - Fotografie alb-negru Palatul paşalei din Ada-Kaleh (după albumul Lewis, Turnu Severin, II/411
Londra, 1837), reproducere 1974
Cameră de recepţie a paşalei din Ada-Kaleh (după Turnu Severin,
e

412. - Fotografie alb-negru albumul Lewis, Londra, 1837), reproducere 1974 II/412
AN el

413. - Fotografie alb-negru Pasvan Oglu, paşă de Vidin, reproducere Turnu Severin, II/413
1974
SJ hiv

414. - Fotografie alb-negru „La jok” – Cerneţi, reproducere după Auguste Raffet, Turnu Severin, II/414
1837 1974
415. - Fotografie alb-negru Rămăşiţeşe Podului Traian la Turnu Severin (din „L Turnu Severin, II/415
Ar

Illustration”), 1847, reproducere 1974


416. - Fotografie alb-negru Noul oraş Severinul la mijlocul sec. XIX (după desen Turnu Severin, II/416
de Begenau) 1974
26
Un grup de deputaţi în adunarea Ad-hoc a Ţării
417. - Fotografie alb-negru Româneşti la 1857. În dreapta, primul, ţăranul Turnu Severin, II/417

i
ie
deputat Ioan Roateş din Scăpău, Mehedinţi, 1974
reproducere

an
- Solemnitatea deschiderii Divanului Ad-hoc la 29 Turnu Severin,
418. Fotografie alb-negru septembrie 1857 în Bucureşti. (Original la Jenică 1974 II/418
Roateş din Drobeta-Turnu Severin)

om
419. - Fotografie alb-negru Ţăran bătrân, pictură de Th. Aman, reproducere Turnu Severin, II/419
1974
420. - Fotografie alb-negru Costum din Oltenia purtat de Muratore în rolul Turnu Severin, II/420

R
„Cobzarul” 1974
421. - Fotografie alb-negru Ţărani munteni, acuarelă de Satmari, reproducere Turnu Severin, II/421
1974

e
422. - Fotografie alb-negru Casa de poştă. Litografie din Muntenia (1854-1856), Turnu Severin, V/2

al
reproducere 1974
423. - Fotografie alb-negru Scenă din viaţa ţiganilor. Litografie din Muntenia Turnu Severin, II/423
(1854-1856), reproducere 1974

in ale
424. - Fotografie alb-negru Boieroaice la plimbare cu sania la şosea (1854-1856), Turnu Severin, II/424
reproducere 1974
425. - Fotografie alb-negru Stradă bucureşteană desfundată (1854-1856), Turnu Severin, II/425

ed on
reproducere 1974
426. - Fotografie alb-negru O sindrofie la domnitorul Ghica, la Iaşi (sec. XIX). Turnu Severin, II/426

ti
reproducere 1974
427.
eh ti
Fotografie alb-negru În câmpia Moldovei, după un tablou de N. Turnu Severin, II/427
M Na
Grigorescu, reproducere 1974
428. - Fotografie alb-negru În stepă, după un desen de M. Bouquet, reproducere Turnu Severin, II/428
1974
429. - Fotografie alb-negru Trecere râului Buzău, după un desen de Raffet (1837), Turnu Severin, II/429
e

reproducere 1974
AN el

430. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), ocupaţie rusă, Turnu Severin, II/430
reproducere 1974
SJ hiv

431. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), căruţă de poştă, Turnu Severin, II/431
reproducere 1974
432. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), căruţă de poştă, Turnu Severin, II/432
Ar

reproducere 1974
433. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), călătorie cu Turnu Severin, II/433
poşta, reproducere 1974
27
434. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856), călătorie cu Turnu Severin, II/434
poşta, ocupaţie rusă, reproducere 1974

i
ie
435. - Fotografie alb-negru Idem, circulaţie pe o stradă din Bucureşti, Turnu Severin, II/435
reproducere 1974

an
436. - Fotografie alb-negru Idem, căruţă poştală plecând din Iaşi, reproducere Turnu Severin, II/436
1974
437. - Fotografie alb-negru Bătălia de la Timişoara (Muzeul din Arad), Turnu Severin, II/437

om
reproducere 1974
438. - Fotografie alb-negru Litografie din Muntenia (1854-1856). Ocupaţie rusă, Turnu Severin, II/438
reproducere 1974

R
439. - Fotografie alb-negru Idem, scenă din viaţa ţiganilor, reproducere Turnu Severin, II/439
1974
440. - Fotografie alb-negru Idem, popas la fântâna satului, reproducere Turnu Severin, II/440

e
1974

al
441. - Fotografie alb-negru Cioban român, 1851, acuarelă, reproducere Turnu Severin, II/441
1974
442. - Fotografie alb-negru Pecete de aur de la Alexandru voievod (1568-1577), Turnu Severin, II/442

in ale
reproducere 1974
443. - Fotografie alb-negru Pecete de aur de la Petru voievod, reproducere Turnu Severin, II/443
1974

ed on
444. - Fotografie alb-negru Pecete de aur de la Alexandru voievod (aversul), Turnu Severin, II/444
reproducere 1974

ti
445. - Fotografie alb-negru Pecete de aur de la Petru cel Tânăr, reproducere Turnu Severin, II/445
eh ti 1974
M Na
446. - Fotografie alb-negru Pecete de metal de la Alexandru al II-lea (1568-1577), Turnu Severin, II/446
reproducere 1974
447. - Fotografie alb-negru Inel – pecete care a aparţinut boierului Nan Udobă, Turnu Severin, II/447
reproducere 1974
e

448. - Fotografie alb-negru Nicolae Bălcescu, reproducere Turnu Severin, II/448


AN el

1974
449. - Fotografie alb-negru Alexandru Ioan Cuza, reproducere Turnu Severin, II/449
SJ hiv

1974
450. - Fotografie alb-negru Avram Iancu şi alţi pentru tribuni ai românilor Turnu Severin, II/450
transilvăneni, reproducere 1974
Ar

451. - Fotografie alb-negru „România se eliberează” (pictură de Rosenthal), Turnu Severin, II/451
reproducere 1974
452. - Fotografie alb-negru Simion Bărnuţiu, reproducere Turnu Severin, II/452
28
1974
453. - Fotografie alb-negru Casa lui Avram Iancu, reproducere Turnu Severin, II/453

i
ie
1974
454. - Fotografie alb-negru Bateria Carol I la Calafat, reproducere Turnu Severin, I/454

an
1977
455. - Fotografie alb-negru Bateria Mircea la Calafat, reproducere Turnu Severin, I/455
1977

om
456. - Fotografie alb-negru Transport de muniţii şi provizii la Nicopole. Gravură Turnu Severin, II/456
din revista „Dorobanţul”, reproducere 1977
457. - Fotografie alb-negru Schiţa celei de a 3-a bătălii de la Plevna, reproducere Turnu Severin, II/457

R
1977
458. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Gh. Şonţu (30 august-11 septembrie Turnu Severin, II/458
1877) 1977

e
Asaltul Opanezului de către români (28 noiembrie Turnu Severin,

al
459. - Fotografie alb-negru 1877) pictură de N. Grigorescu, reproducere 1977 II/459
460. - Fotografie alb-negru Capitularea Plevnei (28 noiembrie 1877), Turnu Severin, II/460
cromolitografie contemporană, reproducere 1977

in ale
461. - Fotografie alb-negru Atacul asupra Rahovei, cromolitografie germană Turnu Severin, II/461
contemporană, reproducere 1977
462. - Fotografie alb-negru Asalt romano – rus la Plevna, gravură, reproducere Turnu Severin, II/462

ed on
1977
463. - Fotografie alb-negru Capitularea Plevnei (28 noiembrie 1877) Turnu Severin, II/463

ti
cromolitografie contemporană, reproducere 1977
eh ti
464. - Fotografie alb-negru Atacul de la Smârdan, de N. Grigorescu, reproducere Turnu Severin, II/464
M Na
1977
465. - Fotografie alb-negru Căpitanul erou Nicolae Walter Mărăcineanu Turnu Severin, II/465
1977
466. - Fotografie alb-negru Asalt asupra redutei Griviţa (gravură), reproducere Turnu Severin, II/466
e

1977
AN el

467. - Fotografie alb-negru Soldatul Grigore Ion şi alţii cu drapelul cucerit la Turnu Severin, II/467
Griviţa, gravură 1977
SJ hiv

468. - Fotografie alb-negru Mişcarea armatei române în 1877 spre Calafat şi Turnu Severin, II/468
Corabia, reproducere 1977
469. - Fotografie alb-negru Schiţa împresurării Vidinului (1877-1878), Turnu Severin, II/469
Ar

reproducere 1977
470. - Fotografie alb-negru Osman Paşa rănit se predă la Plevna, reproducere Turnu Severin, II/470
1977
29
471. - Fotografie alb-negru Echipament din dotarea armatei române (1877), Turnu Severin, II/471
reproducere 1977

i
ie
472. - Fotografie alb-negru „Dorobanţul” de N. Grigorescu, reproducere Turnu Severin, II/472
1977

an
473. - Fotografie alb-negru Veteranul I.S. Lebegioară din Izvorul Frumos (după Turnu Severin, II/473
1918) 1977
474. - Fotografie alb-negru Cantonament în Bulgaria (1877), reproducere Turnu Severin, II/474

om
1977
475. - Fotografie alb-negru La Podul de peste Ogost (1877), reproducere Turnu Severin, II/475
1977

R
476. - Fotografie alb-negru Marşul armatei române asupra Vidinului (harta) Turnu Severin, II/476
1977
477. - Fotografie alb-negru Schiţa luptei de la Rahova Turnu Severin, II/477

e
1977

al
478. - Fotografie alb-negru Monumentul eroilor de la Griviţa din Ploieşti, Turnu Severin, II/478
reproducere 1977
479. - Fotografie alb-negru Mausoleul de la Griviţa – Bulgaria Turnu Severin, II/479

in ale
1977
480. - Fotografie alb-negru „Trecerea armatei române peste Dunăre” de Sava Turnu Severin, II/480
Henţia, reproducere 1977

ed on
481. - Fotografie alb-negru „Trecerea Dunării”, N. Grigorescu, reproducere Turnu Severin, II/481
1977

ti
482. - Fotografie alb-negru Ofiţeri eroi căzuţi în războiul de independenţă Turnu Severin, V2
eh ti 1977
M Na
483. - Fotografie alb-negru Schiţa încercuirii şi căderii Plevnei Turnu Severin, II/483
1977
484. - Fotografie alb-negru O gardă de dorobanţi în avanposturi la Plevna Turnu Severin, II/484
1977
e

485. - Fotografie alb-negru Căpitanul erou Mihail Romano Turnu Severin, II/485
AN el

1977
486. - Fotografie alb-negru Moartea cpt. N. W. Mărăcineanu, gravură, Turnu Severin, II/486
SJ hiv

reproducere 1977
487. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Constantin Ene Turnu Severin, II/487
1977
Ar

488. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Dimitrie Giurescu Turnu Severin, II/488
1977
489. - Fotografie alb-negru Bombardarea Vidinului (26 aprilie 1877) Turnu Severin, II/489
30
1977
490. - Fotografie alb-negru O subunitate din Reg.3 Călăraşi capturează un convoi Turnu Severin, II/490

i
ie
otoman (1877) 1977
491. - Fotografie alb-negru Podul de vase peste Dunăre la Siliştioara (Corabia) Turnu Severin, II/491

an
(1877) 1977
492. - Fotografie alb-negru Călăreţi români în misiune de cercetare (1877) Turnu Severin, II/492
1977

om
493. - Fotografie alb-negru Personalul sanitar al ambulanţei de la Mecica (1877) Turnu Severin, II/493
1977
494. - Fotografie alb-negru Bătălia de la Griviţa (1877), reproducere Turnu Severin, II/494

R
1977
495. - Fotografie alb-negru Întâlnirea între domnitorul Carol I şi Alexandru II la Turnu Severin, II/495
Griviţa 1977

e
496. - Fotografie alb-negru Intrarea trupelor române în Nicopole Turnu Severin, II/496

al
1977
497. - Fotografie alb-negru „Sergentul” (ilustraţie la poezia lui V. Alecsandri), Turnu Severin, II/497
reproducere 1977

in ale
498. - Fotografie alb-negru Trupele otomane de la Plevna încearcă să iasă din Turnu Severin, II/498
încercuire 1977
499. - Fotografie alb-negru Răniţi în ambulanţa de la Griviţa (1877) Turnu Severin, II/499

ed on
1977
500. - Fotografie alb-negru Ofiţerii Statului major al garnizoanei din Calafat la Turnu Severin, II/500

ti
masă (1877) 1977
eh ti
501. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Valter Mărăcineanu (1877) Turnu Severin, II/501
M Na
1977
502. - Fotografie alb-negru Generalul Mihail Cristodulo Cherchez Turnu Severin, II/502
1977
503. - Fotografie alb-negru Maiorul erou Gh. Şonţu (1877) Turnu Severin, II/503
e

1977
AN el

504. - Fotografie alb-negru Monumentul eroilor de la Roşiuţa – Mehedinţi Tg. Jiu, II/504
1977
SJ hiv

505. - Fotografie alb-negru Detaliu de pe monumentul eroilor de la Roşiuţa Turnu Severin, II/505
1977
506. - Fotografie alb-negru Asaltul de la Griviţa (1877) Turnu Severin, II/506
Ar

1977
507. - Fotografie alb-negru Care transportând necesarul pentru front (1877) Turnu Severin, II/507
1977
31
508. - Fotografie alb-negru St. Luchian „La împărţitul porumbului”, reproducere Bucureşti, II/508
1977

i
ie
509. - Fotografie alb-negru N. Vermont „Contrastul”, reproducere Bucureşti, II/509
1977

an
510. - Fotografie alb-negru A. Murnu, „Votarea bugetelor”, reproducere Bucureşti, II/510
1977
511. - Fotografie alb-negru N. Mantu, „10 mai zi de veselie”, reproducere Bucureşti, II/511

om
1977
512. - Fotografie alb-negru A. Jiquidi, „Spre conac”, reproducere Bucureşti, II/512
1977

R
513. - Fotografie alb-negru A. Jiguidi, „Nu trage”, reproducere Bucureşti, II/513
1977
514. - Fotografie alb-negru M. Chirnoagă, „Prinşi”, reproducere Bucureşti, II/514

e
1977

al
515. - Fotografie alb-negru A. Demian, „Reprimare”, reproducere Bucureşti, II/515
1977
516. - Fotografie alb-negru N. Vermont, „Ioane, Ioane ai cerut pământ”, Bucureşti, II/516

in ale
reproducere 1977
517. - Fotografie alb-negru Ladislau Fest, „Pieta”, reproducere Bucureşti, II/517
1977

ed on
518. - Fotografie alb-negru N. Vermont, „ După ce a trecut armata”, reproducere Bucureşti, II/518
1977

ti
519. - Fotografie alb-negru St. Luchian, „ Sfârşitul lui 1907”, reproducere Bucureşti, II/519
eh ti 1977
M Na
520. - Fotografie alb-negru Octav Băncilă, „Cap de bătrân”, reproducere Bucureşti, II/520
1977
521. - Fotografie alb-negru A. Murnu, „Anul 1907”, reproducere Bucureşti, II/521
1977
e

522. - Fotografie alb-negru În Gara Paşcani, muncitori arestaţi eliberează ţărani Bucureşti, II/522
AN el

arestaţi, reproducere 1977


523. - Fotografie alb-negru Octav Băncilă, „1907”, reproducere Bucureşti, II/523
SJ hiv

1977
524. - Fotografie alb-negru „Răscoalele ţărăneşti”, reproducere din ziarul Bucureşti, II/524
„Dimineaţa” 1977
Ar

525. - Fotografie alb-negru Spălător în lagărul de la Tg. Jiu, reproducere Turnu Severin, II/525
1977
526. - Fotografie alb-negru Grup de internaţi politici în lagărul de la Tg. Jiu, între Turnu Severin, II/526
32
ei şi Nicolae Ceauşescu, reproducere 1977
527. - Fotografie alb-negru Manifest comunist antihitlerist, reproducere Turnu Severin, II/527

i
ie
1977
528. - Fotografie alb-negru Manifest, „Români!”, reproducere Turnu Severin, II/528

an
1977
529. - Fotografie alb-negru Manifest, „Cetăţeni salvaţi-vă ţara luptând contra Turnu Severin, II/529
nemţilor”, reproducere 1977

om
530. - Fotografie alb-negru Manifest „Vrem pâine şi pace”, reproducere Turnu Severin, II/530
1977
531. - Fotografie alb-negru Manifest „Ordinea hitleristă”, reproducere Turnu Severin, II/531

R
1977
532. - Fotografie alb-negru Gara Băneasa după luptele din 24-25 august 1944, Turnu Severin, II/532
reproducere 1977

e
533. - Fotografie alb-negru Lagărul din Tg. Jiu „Eliberat” de Gh. Ceglocoff, Turnu Severin, II/533

al
reproducere 1977
534. - Fotografie alb-negru Adăpost în munţi al grupului de partizani, Turnu Severin, II/534
reproducere 1977

in ale
535. - Fotografie alb-negru Tren petrolier german distrus pe Valea Prahovei Turnu Severin, II/535
1944, reproducere 1977
536. - Fotografie alb-negru Casa din Vatra Luminoasă unde au fost reţinuţi Turnu Severin, II/536

ed on
Antoneştii (1944), reproducere 1977
537. - Fotografie alb-negru Schiţa luptelor insurecţionale din 1944 în Bucureşti, Turnu Severin, II/537

ti
reproducere 1977
eh ti
538. - Fotografie alb-negru O stradă din Turnu Severin după bombardamentele Turnu Severin, II/538
M Na
aeriene din 1944, reproducere 1977
Filtrele de la staţia de alimentare a oraşului Turnu Turnu Severin,
539. - Fotografie alb-negru Severin, distruse de bombardamentele din 1944, 1977 II/539
reproducere
e

540. - Fotografie alb-negru Ofiţeri germani prizonieri în august 1944 la Bucureşti, Turnu Severin, II/540
AN el

reproducere 1977
541. - Fotografie alb-negru Asalt asupra poziţiilor hitleriste în jurul Ploieştilor, Turnu Severin, II/541
SJ hiv

reproducere 1977
542. - Fotografie alb-negru Piesă de artilerie inamică distrusă la nord de Capitală Turnu Severin, II/542
în august 1944, reproducere 1977
Ar

543. - Fotografie alb-negru Tineri voluntari români pentru frontul antihitlerist, Turnu Severin, II/543
Bucureşti, reproducere 1977
544. - Fotografie alb-negru Manifestaţie pentru lupta antihitleristă a armatei Turnu Severin, II/544
33
române, reproducere 1977
545. - Fotografie alb-negru Trecerea Tisei peste un pod construit de pontonierii Turnu Severin, II/545

i
ie
români, reproducere 1977
546. - Fotografie alb-negru Soldaţi din Regimentul I Artilerie pe front în Ungaria, Turnu Severin, II/546

an
reproducere 1977
Generalul N. Şova, comandantul Corpului 7 Armată Turnu Severin,
547. - Fotografie alb-negru română în cursul luptelor pentru Budapesta (ianuarie 1977 II/547

om
1945), reproducere
548. - Fotografie alb-negru Unitate română defilează în oraşul eliberat Banska- Turnu Severin, II/548
Bystrica ( 25 martie 1945), reproducere 1977

R
549. - Fotografie alb-negru Mare manifestaţie FND (martie 1945), reproducere Turnu Severin, II/549
1977
550. - Fotografie alb-negru Industria Sârmei SAR Turda, naţionalizată la 11 iunie Turnu Severin, II/550

e
1948, reproducere 1977

al
551. - Fotografie alb-negru „Pe cine acoperă coroana”, desen de Eugen Taru, Turnu Severin, II/551
reproducere 1977
552. - Fotografie alb-negru „Ce a însemnat monarhia...”, reproducere Turnu Severin, II/552

in ale
1977
553. - Fotografie alb-negru Refacerea oraşului Turnu Severin (1946-1947) Turnu Severin, II/553
1946/1947

ed on
554. - Fotografie alb-negru Colaj. Insurecţia din 23 August 1944 în presa Turnu Severin, II/554
internaţională, reproducere 1974

ti
Az aldunai vaskapuszabalyozasi favollalat tulajdonat Fenykepezte,
555. -
eh ti
Fotografie sepia kepezo universal Majo Divald Karoly, IV/555
M Na
Budapest
Az aldunai vaskapuszababatyazasi...munkahajoknak
556. - Fotografie alb-negru teli kikötöje Idem IV/556
557. - Fotografie sepia (...) melysegmaro hajo Idem IV/557
e

558. - Fotografie sepia (...) furohajo Idem IV/558


AN el

559. - Fotografie sepia (...) „Vaskapu” kotro Idem IV/559


560. - Fotografie sepia (...) gozdaru Idem IV/560
SJ hiv

561. - Fotografie sepia (...) „Vaskapu” kotro Idem IV/561


562. - Fotografie sepia (...) Priestmann – kotro Idem IV/562
563. - Fotografie alb-negru Bătălia de la Gurăslău, gravură din 1601, reproducere Bucureşti, IV/563
Ar

1976
Bătălia de la Gurăslău şi prezentarea steagurilor Bucureşti,
564. - Fotografie alb-negru cucerite în luptă de la Sigismund Bathory împăratului 1976 IV/564
34
Rudolf al II-lea la castelul său din Praga, reproducere
565. - Fotografie alb-negru Schiţa bătăliei Berlinului (1945), reproducere Turnu Severin, IV/565

i
ie
1974
Schiţa operaţiunilor militare ale armatei sovietice în Turnu Severin,

an
566. - Fotografie alb-negru Ungaria şi Cehoslovacia (1944-1945), reproducere 1974 IV/566
567 - Fotografie alb-negru Sprijinirea frontului antihitlerist: acţiune a Apărării Turnu Severin, IV/567
Patriotice la Bucureşti, reproducere 1974

om
Generalul I.M. Managarov, comandantul Armatei III
568. - Fotografie alb-negru sovietice, şi generalul V. Atanasiu, la punctul de Turnu Severin, IV/568
comandă al armatei române în aprilie 1945, 1974

R
reproducere
569. - Fotografie alb-negru Bucuria victoriei de la 9 mai 1945; horă pe linia Turnu Severin, IV/569
fostului front cu inamicul, reproducere 1974

e
570. - Fotografie alb-negru Afişul „Înainte. Lupta continuă!”, reproducere Turnu Severin, IV/570

al
1974
571. - Fotografie alb-negru Poarta conacului Buzeştilor la Craiova, sec.XVI, după Bucureşti, IV/571
un desen de N. Grigorescu, reproducere 1976

in ale
572. - Fotografie alb-negru Frescă cu Preda şi Stroe Buzescu la Mănăstirea Bucureşti, IV/572
Căluiu, reproducere 1976
573. - Fotografie alb-negru Doamna Stanca a lui Mihai Viteazul şi fiul său Bucureşti, IV/573

ed on
Pătraşcu, frescă de la Căluiu, reproducere 1976
Mihai Viteazul, gravură de aramă reprodusă de Bucureşti,

ti
574. - Fotografie alb-negru Domenicus Custos în lucrarea sa „Atrii Heroici”, 1976 IV/574
eh ti reproducere
M Na
575. - Fotografie alb-negru Mihai Viteazul, de Aegidius Sadeler, reproducere Bucureşti, IV/575
1976
Mihai Viteazul în ultimul an al vieţii sale. Detaliu Turnu Severin,
576. - Fotografie alb-negru dintr-un tablou atribuit lui Franz Francken II aflat la 1974 IV/576
e

Roma, reproducere
AN el

Mihai Viteazul la Curtea de la Praga a împăratului Turnu Severin,


577. - Fotografie alb-negru Rudolf al II-lea. Tablou alegoric al pictorului Franz 1974 IV/577
SJ hiv

Francken II, reproducere


578. - Fotografie alb-negru Bătălia de la Călugăreni (1595), gravură germană de Turnu Severin, IV/578
epocă, reproducere 1974
Ar

579. - Carte poştală alb-negru Un pluton dintr-o companie a Şcolii de ofiţeri în Craiova, I/579
rezervă din Craiova, în faţa cazărmii după 1920
580. - Carte poştală alb-negru Idem, elevi şi profesori Craiova, I/580
35
după 1920
581. - Carte poştală alb-negru Ofiţer în ţinută de gală Craiova, I/581

i
ie
după 1920
582. - Fotografie alb-negru Subofiţerul Socrat Eraclide în voiaj de nuntă la 10 Bucureşti, I/582

an
septembrie 1940 pe o stradă din Bucureşti septembrrie 1940
583. - Fotografie alb-negru Activitate paramilitară în anii 1939-1941 - I/583
584. - Ilustrată alb-negru Kun Bela kulugyi nepbiztos Levelezo Lap I/584

om
585. - Ilustrată alb-negru Szanto Bela hadugyi nepbiztos Idem I/585
586. - Ilustrată alb-negru Poganyi Jozsef kugugyi nepbiztos Idem I/586
Zona Severinului cu localităţile sale (Vârciorova), la

R
587. - Fotografie alb-negru mijlocul sec. XIX, schiţă, reproducere - II/587
588. - Fotografie alb-negru Idem - II/588
589. - Fotografie alb-negru Şcoala generală nr. 9 (de lângă Combinatul de Turnu Severin, I/589

e
Prelucrarea Lemnului Drobeta-Turnu Severin) 1966

al
590. - Fotografie alb-negru Piaţa oraşului Turnu Severin în 1966 Turnu Severin, I/590
1966
591. - Fotografie alb-negru Restaurantul „Cerna” Turnu Severin în 1966 Turnu Severin, I/591

in ale
1966
592. - Fotografie alb-negru Vitrina comercială (fostă pescărie) din faţa pieţii Turnu Severin, I/592
oraşului, în 1966 1966

ed on
593. - Fotografie alb-negru Fostul local restaurant „Cina”, azi „Drobeta” (1966) Turnu Severin, I/593
1966

ti
594. - Fotografie alb-negru Întreprinderea de Vie şi Vin Turnu Severin dinspre Turnu Severin, I/594
eh ti
Calea Traian (1968) 1968
M Na
595. - Clişeu pe sticlă alb-negru La lucru pentru amenajarea aleilor spre b-dul Turnu Severin, I/595
Dunării, nou deschis 1968
e
AN el
SJ hiv

596. - Clişeu pe sticlă alb-negru Carte de apărare din 15 ianuarie 1836 dată lui <Turnu Severin, II/596
Stamate Pârvulescu, negustor din Cerneţi 1933>
597. - Clişeu pe sticlă alb-nrgru Idem, pentru o casă din partea Eforiei Spitalelor, la 27 <Turnu Severin, II/597
Ar

iulie 1842 1933>


598. - Clişeu pe sticlă alb-negru Idem, atestat din partea obştii oraşului pentru <Turnu Severin, II/598
serviciile aduse de Stamate Pârvulescu 1933>
36
599. - Clişeu pe sticlă alb-nrgru Idem, alegere ca deputat de mahala în 1841 ianuarie <Turnu Severin, II/599
15 1933>

i
ie
600. - Clişeu pe sticlă alb-negru Două documente referitoare la Stamate Pârvulescu, <Turnu Severin, II/600
20 februarie 1834 şi 1843 iulie 30 1933>

an
601. - Film fotografic alb-negru Documente şi imagini privitoare la cucerirea Drobeta-Turnu 601
independenţei de stat a României în 1877-1878 Severin, 1977
602. - Film fotografic alb-negru Conscription sud Mehedinţi /1727/ în Arhivele Drobeta-Turnu 602

om
Statului din Sibiu, L5, nr.209 Severin, 1974
603. - Film fotografic alb-negru Imagini fotografice din zona Ada-Kaleh - Cazane de Drobeta-Turnu 603
pe originalele aflate la Muzeul Porţile de Fier Severin, 1974

R
604. - Film fotografic alb-nergru Ilustraţia la „Îndrumător în Arhivele Statului, judeţul Bucureşti, 604
Mehedinţi”, vol.I 1974
605. - Film fotografic alb-negru Cetatea dacică de la Baloteşti (23 imagini de la V. Baloteşti 605

e
Mihai)

al
606. - Album alb-negru Divizia a 7-a română, în campania Tisa-Budapesta, august- 606
cu fotografii 115 f. – album septembrie 1919
Turnu Severin (ilustraţii): instituţii, monumente,

in ale
607. - Album cu fotografii alb-negru peisaje, portul, şantierul naval, arheologice, sportive, Turnu Severin- 607
expoziţii istorice şi obiective dispărute, 131 de perioada
fotografii interbelică-

ed on
608 - Album cu fotografii alb-negru Ada-Kaleh, Orşova, Băile Herculane, Cazane, Valea Turnu Severin, 608
Cernei, 64 fotografii 1933-1935

ti
609. - Grupaj documentar alb-nergru Sublocotenentul Nicolae Hinoveanu, eroul de la Timişoara, 609
eh ti
Talpeş, septembrie 1944, reproducere 1979
M Na
610. - Fotografie – tablou alb-negru Banchetul organizaţiei P.N.L. de Mehedinţi în
onoarea liderilor veniţi de la Bucureşti, la grădina Turnu Severin 610
hotelului Central
611. - Ilustrată alb-negru Casă de ţară, cu stuf Bucureşti 611
e

612. - Fotografie alb-nergru Grup de minieri din Baia Nouă (Banat) după Primul Baia Nouă, 612
AN el

Război Mondial după 1918


613 - Fotografie alb-negru Turnu Severin, centrul oraşului la începutul sec. XX, Turnu Severin 613
SJ hiv

copie
614. - Fotografie alb-nrgru Turnu Severin, Parcul şi casa Burileanu, copie Turnu Severin 614
615. - Fotografie alb-negru Turnu Severin, piaţa Tudor Vladimirescu, copie de pe
Ar

original de la începutul sec.XX Turnu Severin 615


Primul Război Mondial pe fronturile de la Oituz,
616. - Fotografie alb-negru Mărăşti şi Mărăşeşti, originale şi copii, 10 file, 23 1917- 616
37
fotografii 1967
617. - Album cu fotografii alb-nrgru Biserici, monumente, instituţii, şcoli, etc. din judeţul Perioada 617

i
ie
Mehedinţi, 65 fotografii Interbelică
Adunările generale şi congresele Federaţiei ziariştilor Perioada

an
618. - Album cu fotografii alb-negru din provincie şi altor organizaţii, 21 file, 93 fotografii interbelică 618
619. - Album cu fotografii alb-nergru Orşova, Băile Herculane, Ada-Kaleh, Cazanele, Perioada 619
Vârciorova, etc., 13 file, 50 fotografii interbelică

om
620. - Album cu fotografii alb-negru Şefi de instituţii şi întreprinderi din Turnu Severin, 76 Turnu Severin, 620
fotografii 1928 şi după

R
Vizita rezidentului regal al ţinutului Olt, Dinu Simian,
621. - Album cu fotografii alb-negru la Turnu Severin şi întâlnirea de la Craiova cu 1938- 621
intelectualii din ţinut a ministrului Silviu Dragomir, 7 1940

e
file, 24 fotografii

al
Turnu Severin şi judeţul Mehedinţi: istorice, Turnu Severin,
622. - Album cu fotografii alb-nergru arheologice, sportive, politice, religioase, expoziţii, perioada 622
monumente, etc., 19 file, 118 fotografii interbelică

in ale
Ilustrate din ţară şi străinătate, inclusiv din
623. - Album cu ilustrate alb-negru Transilvania înainte de 1 decembrie 1918, - 623

ed on
personalităţi din istoria românilor, 306 ilustrate cu 36
file

ti
Pictorul Dimitrie Gheaţă: solemnitatea distingerii cu Bucureşti,
624. -
eh ti
Fotografie alb-nergru ordinul de erou al muncii socialiste, 4 mai 1971 1971 624
M Na
625. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, portret - 625
626. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, reîntoarcere <1918> 626
627. - Fotografie alb-nrgru Pictorul D. Gheaţă, la şevalet, după 1950 După 1950 627
e

628. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, la „Masa tăcerii” de C. Brâncuşi Tg. Jiu 628
AN el

628 bis - Fotografie alb-negru Casa memorială „D. Gheaţă” - 228 bis
629. - Fotografie alb-nergru Pictorul D. Gheaţă, portret – desen de A. Lavriller, Iaşi, 629
SJ hiv

reprucere 1919
630. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, autoportret, reproducere 1964 630
631. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, portret în ulei de Adam Bălţatu, Iaşi, 631
Ar

reproducere 1919
632. - Fotografie alb-nergru Pictorul D. Gheaţă, portret – desen de L.H. Monod, Paris, 632
reproducere 1914
38
633. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, bronz de Ion Irimescu, 1961 633
reproducere

i
ie
634. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, autoportret, reproducere 1955 634
635. - Fotografie alb-nergru Pictorul D. Gheaţă, autoportret, reproducere 1955 635

an
636. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, de Cornel Mendrea, ghips, 1947 636
reproducere
637. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, bronz de Gh. Anghel, reproducere 1954 637

om
638. - Fotografie alb-negru Pictorul D. Gheaţă, portret litografie de J.Al. Steriadi, 1923 -
reproducere
Album Turnu Severin şi judeţul Mehedinţi, trecut şi prezent, 1932- -

R
639. - cu fotografii alb-negru 37 fotografii 1972

640. - Litografie color - Traian şi solii dacilor (anul 106), de Al. Resmeriţă, Leipzig, -

e
reproducere <1905>

al
641. - Litografie color - Schitul Chinoviu românesc. Prodromul de la muntele Bucureşti, -
Athos, reproducere J. Naghel
642. - Ilustrată alb-negru Popa Şapcă (...), reproducere Şaraga -

in ale
643. - Ilustrată alb-negru Tudor Vladimirescu, reproducere Bucureşti -
644. - Ilustrată alb-negru Vasile Alecsandri, reproducere - -
645. - Ilustrată alb-negru B.P. Hajdeu, reproducere - -

ed on
646. - Ilustrată alb-negru Barbu Ştefănescu Delavrancea, reproducere Bucureşti, -
1912

ti
647. - Ilustrată alb-negru I.L. Caragiale, reproducere - -
eh ti
648. - Ilustrată alb-negru Ovid Densuşianu, rerpoducere Bucureşti -
M Na
649 - Ilustrată alb-negru Nicolae Iorga, reproducere Bucureşti -
650. - Fotografie alb-negru Preotul V. Bobleanţă din Cerneţi, demobilizat de pe 1944 -
front
651. - Fotografie alb-negru Reîntoarcerea din prizonierat (1917 Germania) 1917 -
e

652. - Fotografie alb-negru Grup de ostaşi pe frontul de la Cerna, 1916 1916 -


AN el

Gh. Ţiţeica şi C. Robescu din satul Fântâna <1920- -


653. - Fotografie alb-negru Domnească, judeţul Mehedinţi, şi Gh.N. Dumitrescu- 1935>
SJ hiv

Bistriţa
654. - Ilustrată color Turnu Severin: statuia împăratului Traian Turnu Severin -
Ar

655. - Ilustrată sepia Turnu Severin: statuia împăratului Traian Turnu Severin, -
1945-1950
656. - Ilustrată color Turnu Severin, Piaţa Tudor Vladimirescu <1902- -
39
1917>
657. - Ilustrată color Turnu Severin, Liceul „Traian” <1900- -

i
ie
1905>
658. - Ilustrată color Turnu Severin, Monumentul Eroilor (1916-1919) <1933> -

an
659. - Fotografie alb-negru Turnu Severin, Palatul municipal (primăria) <1936> -
660. - Ilustrată color Turnu Severin, Vedere din Portul Turnu Severin <1925> -
Reproducere alb- <După -

om
661. - negru după ilustrată alb-negru Turnu Severin, Statuia împăratului Traian 1906>
color
- Reproducere alb- Turnu Severin, strada actualei poşte în centrul <După -

R
662. negru după ilustrată alb-negru oraşului 1900>
color
- Reproducere alb- <După -

e
663. negru după ilustrată alb-negru Turnu Severin , Centrul oraşului 1900>

al
color
664. - Fotografie alb-negru Turnu Severin, vila avocatului Iorgu Tache Popescu <1930- -
1938>

in ale
665. - Fotografie alb-negru Turnu Severin, Grădiniţa „Cpt. Prundeanu” <1930- -
1940>
666. - Ilustraţie color color Turnu Severin, Baia comunală - -

ed on
667. - Fotografie alb - negru Turnu Severin, Căminul de ucenici PCA, locuinţă şi - -

ti
grajd
eh ti
668. - Fotografie alb - negru Turnu Severin, Căminul de ucenici PCA, locuinţă şi - -
M Na
grajd
669. - Fotografie alb - negru Conferinţa municipală de partid în pregătirea <1979> -
Congresului XII P.C.R.
670. - Ilustrată - Ada-Kaleh, intrarea în cetate <După 1955> -
e

671. - Ilustrată - Ada-Kaleh, fântâna geamiei <După 1955> -


AN el

672. - Ilustrată - Ada-Kaleh, geamia şi cetatea <1968 -


1970>
SJ hiv

673. - Ilustrată - Ada-Kaleh, vedere generală 1945 -


674. - Ilustrată - Ada-Kaleh, Grupaj de şase imagini <După -
1955>
Ar

675. - Ilustrată - Ada-Kaleh, vedere generală <După -


1955>
676. - Ilustrată - Orşova, vas pe Dunăre <1945- -
40
1948>
677. - Ilustrată - Vedere din Cazane 1945 -

i
ie
678. - Fotografie - Drencova: primirea lui Nocolae Iorga <1931> -
679. - Fotografie - Baia de aramă: fântână - -

an
680. - Fotografie - Hinova convoi de care - -
681. - Fotografie - Dănceu : crescătorie de păsări <1930- -
1940>

om
682. - Fotografie - Ungureni din nordul judeţului <1930 -
-1940>
683. - Ilustrată - Hinova – Fântâna „Cârjeu” - -

R
684. - Fotografie - Ostrovul Mare: casa podarului - -
685. - Fotografie alb-negru Cerneţi, Biserica „Sf. Treime” 1982 -
686. - Fotografie alb-negru Cerneţi, Biserica „Sf. Treime” 1982 -

e
687. - Fotografie alb-negru Cerneţi, Biserica Sf. Treime, crucile de piatră 1982 -

al
688. - Fotografie alb-negru Grup de mineri din zona Orşova - -
689. - Fotografie - Învăţătorul Grigore Cioabă din Ploştina 1971 -
690. - Fotografie - Profesor C. Papacostea Pajură şi soţia 1931 -

in ale
691. - Fotografie - Echipa feminină de popice a sindicatului alimentar- După -
sanitar Turnu Severin 1945
692. - Fotografie - Învăţătorul Vasile Măroiu din Ploştina (1876-1957) - -

ed on
693. - Fotografie - Eibenthal: instalaţie de foraj 1951 -
694. - Fotografie - Eibenthal: cameră de rocă 1951 -

ti
695. -
eh ti
Fotografie - Eibenthal: la lucru în exploatare 1951 -
696. - Fotografie - Eibenthal: la lucru în exploatare 1951 -
M Na
697. - Fotografie - Eibenthal: vagonete în exploatare 1951 -
698. - Clişee - Eibenthal: cinci clişee ale imaginilor anterioare 1951 -
699. - Fotografie - Baia Nouă:la gura exploatării Siarişte 1951 -
e

700. - Fotografie - Baia Nouă: grup de muncitori 1951 -


701. - Fotografie - Baia Nouă: la ieşirea din galerie 1951 -
AN el

702. - Fotografie - Baia Nouă: pe trenul de mină 1951 -


703. - Fotografie - Baia Nouă: dulgheri la lucru 1951 -
SJ hiv

704. - Fotografie - Baia Nouă: la gura minei Siariştea 1951 -


705. - Fotografie - Baia Nouă: la gura minei Siariştea 1951 -
706. - Clişee - Şapte clişee ale fotografiilor precedente 1951 -
Ar

707. - Fotografie - Eibenthal şi Baia Nouă: tren minier 1953


708. - Fotografie - Eibenthal şi Baia Nouă: şi oameni 1953

41
709. - Fotografie - Eibenthal şi Baia Nouă: grup de minieri în sărbătoare 1953
710. - Fotografie - Eibenthal şi Baia Nouă: magazinul cooperativei de 1953

i
ie
consum
711. - Fotografie - Eibenthal şi Baia Nouă: magazin alimentar cu firmă 1953

an
în limba rusă
712. - Fotografie - Eibenthal şi Baia Nouă: magazin alimentar, interior 1953
713. - Clişee - Eibenthal şi Baia Nouă: cele cinci imagini precedente 1953

om
714. - Fotografie - Baia Nouă: la sala de votare 1953
715. - Fotografie - Baia Nouă: casa alegătorului 1953
716. - Fotografie - Baia Nouă: horă a alegătorilor 1953

R
717. - Clişee - Cele trei imagini precedente 1953
718. - Fotografie - Baia Nouă: 1 Mai 1953, serbare 1953
719. - Fotografie - Baia Nouă: 1 Mai 1953, pe scenă 1953

e
720. - Clişee - Baia Nouă: 1 Mai 1953, serbare 1953

al
721. - Fotografie - Dr. Ştefan Odobleja la vârsta de 74 ani – bust 1976
722. - Fotografie - Dr. Ştefan Odobleja la vârsta de 74 ani – bust 1976
723. - Clişeu - Dr. Ştefan Odobleja, cele două imagini anterioare 1976

in ale
Certificatul caporalului Grosu Florea din Regimentul
724. - Fotografie - 95 Infanterie, pentru boala TBC şi front 1943
725. - Fotografie - Program afiş al şezătorii a XIX-a a Casei Luminii din -

ed on
Turnu Severin - reproducere
726. - Fotografie - Program afiş al şezătorii a XVIII-a a Casei Luminii -

ti
din Turnu Severin, reproducere
eh ti
727. - Fotografie - Program afiş al şezătorii a XV-a a Casei Luminii din -
M Na
Turnu Severin, reproducere
728. - Clişeu - Cele patru imagini precedente -
729. - Fotografii şi clişee Un număr de 16 persoane în uniforme militare -
diferite şi cele 16 clişee ale acestor fotografii
e

730. - Fotografie - Burila Mare: spitalul 1974


AN el

731. - Fotografie - Burila Mare: casa primului învăţător 1974


732. - Fotografie - Burila Mare: vechea şcoală 1974
SJ hiv

733. - Fotografie - Burila Mare: primăria comunei 1974


734. - Fotografie - Burila Mare: vechea şcoală 1974
735. - Fotografie - Burila Mare: drum amenajat în 1948 1974
Ar

736. - Fotografie - Burila Mare: piatră de hotar 1974


737. - Fotografie - Burila Mare: piatră veche de hotar 1974

42
738. - Fotografie - Burila Mare: glămeia vacii 1974
739. - Fotografie - Burila Mare: drum cu vestigii arheologice 1974

i
ie
740. - Fotografie - Burila Mare: conacul lui Dimitrie Burileanu 1974
741. - Fotografie - Burila Mare: Magura Ruja (vechi toponim) 1974

an
742. - Fotografie - Burila Mare: Monumentul eroilor din Crivina 1974
(detaliu)
743. - Fotografie - Burila Mare: Monumentul eroilor din Crivina, 1974

om
integral
744. - Fotografie - Burila Mare: Monumentul eroilor din Crivina, 1974
mormântul col. Gh. Kivu de la 1877

R
745. - Fotografie - Burila Mare: Monumentul eroilor din Crivina şi 1974
cuptoare neolitice ”Criş” la Crivina
746. - Fotografie - Burila Mare: Monumentul eroilor din Crivina drum 1974

e
de care – distrus

al
747. - Fotografie - Burila Mare: cuptorul nr. 3 1974
748. - Fotografie - Burila Mare: cuptorul nr. 2 1974
749. - Fotografie - Burila Mare: cuptorul neolitic 1973

in ale
750. - Fotografie - Burila Mare: cuptorul nr. 1 1973
751. - Fotografie - Burila Mare: cuptorul nr.1 1973
752. - Fotografie - Burila Mare: cuptorul nr. 2 1973

ed on
753. - Fotografie - Cujmir: Monumentul eroilor din 1877 şi 1913 1974
754. - Fotografie - Cujmir: Monumentul eroilor din 1877 şi 1913, detaliu 1974

ti
755. - Fotografie - Cujmir: Monumentul eroilor din 1877 şi 1913, detaliu 1974
eh ti
756. - Fotografie - Cujmir: Monumentul eroilor din 1877 şi 1913, vedere 1974
M Na
de ansamblu
757. - Fotografie - Cujmir: Monumentul eroilor din 1877 şi 1913, vedere 1974
e ansamblu
758. - Fotografie - Cujmir: cuptor neolitic la Crivina 1973
e

759. - Fotografie - Drobeta-Turnu Severin, strada Traian, nr. 150, avarii 1977
AN el

la cutrmurul din 4.III.1977


760. - Fotografie - Drobeta-Turnu Severin, strada Progresul, nr. 58, 1977
SJ hiv

avarii la cutremurul din 4.III.1977


761. - Fotografie - Drobeta-Turnu Severin, strada Traian, nr. 237, avarii 1977
la cutremurul din 4.III.1977
Ar

762. - Fotografie - Drobeta-Turnu Severin, strada Progresul, nr. 101, 1977


avarii la cutremurul din 4.III.1977

43
763. - Fotografie - Drobeta-Turnu Severin, Liceul „Traian” avarii la 1977
cutremurul din 4.III.1977

i
ie
764. - Fotografie - Drobeta-Turnu Severin, Tribunalul judeţean avarii la 1977
cutremurul din 4.III.1977

an
765. - Fotografie - Mandatarii obştii de cumpărare „Lumina” din 1910
Miculeşti
766. - Fotografie - Nicolae Iorga în curtea bisericii din Plavişeviţa cu un <1936-

om
grup de locuitori -reproducere 1982- 1938>
767. - Ilustrată Carte poştală „Regimentul Rovine” nr. 26, casa de Craiova
citire şi monumentul eroilor regimentului

R
768. - Fotografie - Absolvenţii Liceului „Traian”, promoţia 1928, clasa 1938
matematică-fizică
769. - Ilustrată - Conferinţa Balcanică de la Bucureşti din 1913 1913

e
770. - Tablou - Tudor Vladimirescu (1780-1821), tipărit de Ministerul -

al
Învăţ. Public
771. - Tablou color Pantheonul universal al principalilor oameni celebri -
(grupaj de 91 de celebrităţi)

in ale
772. - Tablou - Alexandru Ioan Cuza şi principalele sale reforme -
773. - Fotografie - Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa în camera sa de lucru 1966
774. - Fotografie - Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa, familia şi lucrătorii săi în -

ed on
tipografia „Izvoraşul”
775. - Fotografie - Tipografia „Izvoraşul” Bistriţa -

ti
776. - Fotografie - Personalul Tipografiei „Izvoraşul” -
eh ti
777. - Fotografie - Oprica Olimpia Gh. Dumitrescu la 1 august 1977 1977
M Na
778. - Fotografie - Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa, carte de vizită la vârsta de 1980
85 de ani
779. - Fotografie - Victor Popescu în mijlocul profesorilor din Strehaia 1967
780. - Fotografie - Victor Popescu vorbind elevilor Liceului din Strehaia 1967
e

781. - Fotografie - Victor Popescu portret în 1927 şi portret în 1968 1968


AN el

782. - Fotografie - Victor Popescu la Liceul din Strehaia 1967


783. - Fotografie - Victor Popescu la tribuna Casei de Cultură din 1967
SJ hiv

Strehaia
784. - Fotografie - Victor Popescu în mijlocul elevilor din Strehaia 1967
785. - Fotografie - Victor Popescu la tribună, în finalul cuvântării 1967
Ar

786. - Fotografie - Elevii din Strehaia ascultându-l pe Victor Popescu ( 4 1967


noiembrie 1967)
787. - Fotografie - Victor Popescu în mijlocul unor profesori (4 1967
44
noiembrie 1967)
Plic cu 24 de bucăţi) placă de sobă din centrul

i
ie
788. - - - ceramic Bistriţa (sec.XIX) şi alte piese de etnografie, 1979
ilustraţie la un studiu elaborat de Ion Dragotescu

an
789. - Fotografie - Gospodărie ţărănească din Ostrovul Mare -
790. - Fotografie - Corul „Doina” la Coştei în Banat -
791. - Fotografie - Corul „Doina” la Mănăstirea Curtea de Argeş -

om
792. - Fotografie - Corul „Doina” la Orşova -
793. - Fotografie - Corul „Doina”, programul concertului din 25 -
octombrie 1933

R
794. - Fotografie - Corul „Doina”, programul concertului din 26 mai -
1934
795. - Fotografie - Corul „Doina”, programul concertului din 22 -

e
septembrie 1934 la Sibiu

al
796. - Fotografie - Corul „Doina”, programul concertului din 13 aprilie -
1935
797. - Fotografie - Corul „Doina”, programul concertului din 19 -

in ale
decembrie 1935
798. - Fotografie - Corul „Doina”, programul concertului din 22 -
decembrie 1940

ed on
799. - Fotografie - Corul „Doina”, programul concertului din 18 -
decembrie 1943

ti
800. - Fotografie - Sediul central al poştei din Turnu Severin 1970
eh ti
801. - Fotografie - Fază la un viaduct pe şoseaua şi calea ferată din zona 1970
M Na
Porţile de Fier
Felicitare de 1 Mai 1968 a Grupului de Şantiere de
802. - Fotografie - Construcţii şi Instalaţii Hidrocentrale Porţile de Fier 1968
803. - Fotografie - Casă mică de lemn de la Obârşia Cloşani 1967
e

804. - Fotografie - Podul de pontoane peste Dunăre cu prilejul întâlnirii 1972


AN el

I.B. Tito-Nicolae Ceauşescu în 1971


SJ hiv

805. - Vizita lui Nicolae Ceauşescu la Întreprinderea de 1972


Fotografie Vagoane Turnu Severin
-
Ar

806. - Fotografie - Cula de la Şiacu 1972


807. - Fotografie - La dezgropatul viei în bazinul Şimian 1972
45
808. - Fotografie - Plantaţie de vie lângă Dunăre 1970
809. - Fotografie - Îngrijitul unei plantaţii de pomi -

i
ie
810. - Fotografie - Biserica Mănăstirii Hurezi -
811. - Fotografie - Biserica Mănăstirii Hurezi -

an
812. - Fotografie - Schitul de la Mănăstirea Hurezi -
813. - Fotografie - Dr. C.N. Saidac -
814. - Fotografie - Dr. C. Gruescu -

om
815. - Fotografie - Dr. C. Gruescu -
816. - Fotografie - Dr. Victor Gomoiu -
817. - Fotografie - Dr. M. Millotianu -

R
818. - Fotografie - Dr. St. Odobleja -
819. - Fotografie - Dr. N. Ionescu-Şişeşti -
820. - Fotografie - Dr. Odysseu Apostol -

e
821. - Fotografie - Profesor Petre Severin -

al
822. - Fotografie - Înv. Gh. Roiban -
823. - Fotografie - Ion Elena, ilegalist comunist -

in ale
824. - Fotografii (2) - Emil Vora -
825. - Fotografii (2) - Înv. Dem. Păsărescu -
826. - Fotografii (3) - Poetul Gherghinescu-Vania -
827. - Fotografie alb - negru Blocurile de pe B-dul Cerna văzute din curtea Şcolii 1971

ed on
generale nr. 14 Turnu Severin

ti
828. - Fotografie
eh ti - Crihala, complexul alimentar din faţa Şcolii generale 1971
nr. 14
829. - Fotografie alb - negru Şimian, sera legumicolă şi solariile 1971
M Na
830. - Fotografie alb - negru Strada Crişan, dincolo de Bazinul de apă 1972
831. - Fotografie alb - negru Calea Traian, blocurile din spatele băncii 1972
832. - Fotografie alb - negru B-dul Tudor Vladimirescu colţ cu strada Prahova 1972
e

(Orly)
833. - Fotografie alb - negru Pârâul Crihala în sectorul CET Nord 1972
AN el

834. - Fotografie alb - negru B-dul Carol I (fost Republicii) – sediul UTC 1972
835. - Fotografie alb - negru Cartier Kiseleff, magazinul „Modern” 1972
SJ hiv

836. - Fotografie alb - negru B-dul Carol I (fost) Republicii – blocurile de locuinţe 1972
837. - Fotografie alb - negru Calea Traian, Cinematograful „Porţile de Fier” 1972
Ar

838. - Fotografie alb - negru Fabrica de Bere Spirt – „Banoviţa” 1972


839. - Fotografie alb - negru Complexul de Industrializarea Lemnului (C.I.L.) şi 1972

46
CET
840. - Fotografie alb - negru Şantierul C.P.L. Drobeta-Turnu Severin 1972

i
ie
841. - Fotografie alb - negru Consiliul Popular Judeţean (1968-1972) 1972
842. - Fotografie alb - negru B-dul Tudor Vladimirescu, blocurile de la est de str. 1972

an
Smârdan
843. - Fotografie alb - negru Bazinul de Apă văzut din spate 1972
844. - Fotografie alb - negru Clădirea de la intersecţia b-dului Tudor Vladimirescu 1972

om
cu Calea Tg. Jiului
845. - Fotografie alb - negru B-dul Tudor Vladimirescu , vedere spre vest 1972
846. - Fotografie alb - negru Consiliul Popular Judeţean 1972

R
847. - Fotografie alb - negru Crihala, blocurile văzute din Cimitirul ortodox 1972
848. - Fotografie alb - negru Cerneţi, Biserica „Sf. Ioan” 1972
849. - Fotografie alb - negru Strada Crişan privită de la intersecţia cu b-dul Tudor 1972

e
Vladimirescu

al
850. - Fotografie alb - negru b-dul Tudor Vladimirescu la intersecţia cu strada 1972
Smârdan
851. - Fotografie alb - negru Crihala, blocurile de pe b-dul Cerna văzute din 1972

in ale
Cimitirul ortodox
852. - Fotografie alb - negru Malul stâng al Dunării văzut de la Hotel „Parc” spre 1972
Şimian

ed on
853. - Fotografie alb - negru Panoramic de la Crihala spre Bazinul de apă, peste 1972
Stadionul 1 Mai

ti
854. - Fotografie alb - negru B-dul Carol I (ost Republicii), blocurile militare 1972
eh ti
Terenul de sport al Liceului nr. 3 înainte de
M Na
855. - Fotografie alb - negru construirea monumentului (Obeliscului din Crihala) 1972
856. - Fotografie alb - negru Stadionul 1 Mai şi blocurile B din Crihala 1972
857. - Fotografie alb - negru Crihala, blocurile A, panoramic 1972
858. - Fotografie alb - negru Crihala, blocurile A, C 1972
e

859. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin văzut de pe 1972
AN el

Hotel „Parc”
860. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin - zona 1972
SJ hiv

magazinului „Decebal”
861. - Fotografie alb - negru Panoramic centru cu Întreprinderea Electrocentrale 1972
în prim plan
Ar

862. - Fotografie alb - negru Parcul din centrul oraşului, panoramic 1972
863. - Fotografie alb - negru Parcul din centrul oraşului, panoramic şi vechiul 1972
hotel „Traian”
47
864. - Fotografie alb - negru Pod peste Topolniţa 1972
865. - Fotografie alb - negru Motelul „Balota” în construcţie 1972

i
ie
866. - Fotografie alb - negru Platforma industrială Est, panoramic 1972
867. - Fotografie alb - negru Staţia de transformatoare electrice 1972

an
868. - Fotografie alb - negru Cula Tudor Vladimirescu de la Cerneţi 1972
869. - Fotografie alb - negru Casa memorială Tudor Vladimirescu 1972
870. - Fotografie alb - negru Blocurile din centru, în faţa Teatrului 1982

om
871. - Fotografie alb - negru Spitalul din Grădina publică 1982
872. - Fotografie alb - negru B-dul Carol I (fost Republicii) din Smârdan spre 1972
centru

R
873. - Fotografie alb - negru Blocurile de pe strada Decebal 1973
874. - Fotografie alb - negru Liceul Industrial nr. 1 şi noile clădiri 1973
875. - Fotografie alb - negru Blocul cu zece etaje de lângă poştă – centru – 1974

e
876. - Fotografie alb - negru Parcul central spre statuia regelui Decebal 1974

al
877. - Fotografie alb - negru Policlinica cu plată, b-dul Carol I, colţ cu Smârdan 1974
878. - Fotografie alb - negru Strada Mihai Eminescu, fostă Fabrică de confecţii 1984
(colţ cu str. Traian)

in ale
879. - Fotografie alb - negru Panoramă de pe magazinul „Decebal” spre S-E 1984
880. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului, panoramă 1984
881. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului, panoramă 1984

ed on
882- - Fotografie alb - negru Şcoala generală nr. 10, str. Eminescu 1984
883. - Fotografie alb - negru Blocuri strada Eminescu colţ cu Brâncoveanu 1984

ti
884. -
eh ti
Fotografie alb - negru Sediul politico-administrativ al judeţului 1984
885. - Fotografie alb - negru Sediul Întreprinderii Electrocentrale „Porţile de Fier” 1984
M Na
886. - Fotografie alb - negru Şcoala generală nr. 10 văzută din curte 1984
887. - Fotografie alb - negru Hotelul „Parc” Drobeta-Turnu Severin 1984
Fosta casă a avocatului N. Licea din str. Smârdan
e

888. - Fotografie alb - negru (mai târziu EGCL Drobeta-Turnu Severin) 1984
889. - Fotografie alb - negru Panoramic din centrul spre nordul oraşului 1984
AN el

890. - Fotografie alb - negru Oficiul PTTR nr. 3, Cimitirul ortodox 1984
891. - Fotografie alb - negru Panoramic lângă Hala „Radu Negru” (BIG) şi 1984
SJ hiv

magazinul „Decebal”
892. - Fotografie alb - negru Centrul municipiului Turnu Severin, magazinul BIG - 1984
fost Hala „Radu Negru”
Ar

893. - Fotografie alb - negru Vedere generală asupra centrului oraşului 1984
894. - Fotografie alb - negru Piaţa Mică, Hala (magazin alimentar) 1984

48
895. - Fotografie alb - negru Construcţia din strada Smârdan colţ cu Decebal 1984
896- - Fotografie alb - negru Blocuri în construcţie pe Brâncoveanu colţ cu 1984

i
ie
Eminescu
897. - Fotografie alb - negru Construcţia din Decebal colţ cu Smârdan 1984

an
898. Fotografie alb - negru Blocuri în construcţie pe strada Eminescu 1984
899. - Fotografie alb - negru Strada Mihai Eminescu 1984
900. - Fotografie alb - negru Vedere de ansamblu spre nord – est (Drobeta-Turnu 1984

om
Severin)
901. - Fotografie alb - negru Vedere de ansamblu spre nord- vest (Idem) 1984
902. Fotografie alb - negru Vedere de ansamblu spre vest (Idem) 1984

R
903. - Fotografie alb - negru Vedere de ansamblu spre sud (Idem) 1984
904. - Fotografie alb - negru Vedere de ansamblu spre est (Drobeta-Turnu 1984
Severin)

e
905. - Fotografie alb - negru Strada Smârdan văzută din colţul cu Decebal 1984

al
906. - Fotografie alb - negru Panoramic al municipiului spre nord 1984
907. - Fotografie alb - negru Strada Calomfirescu 1984
908. - Fotografie alb - negru Hotel „Traian” dat în folosinţă în 1983 1984

in ale
909. - Fotografie alb - negru Vilă pe strada Aurelian (fostă Lenin) între str. 1984
Eminescu şi Coşbuc
910. - Fotografie alb - negru Casa Sefandache (sediul Pogany al bibliotecii) privită 1984

ed on
din curte
911. - Fotografie alb - negru Vilă pe strada Tabla Buţii lângă Oficiul Poştal nr. 3 şi 1984

ti
tipografie
eh ti
912. - Fotografie alb - negru Veteranul Ion Bobleanţă din Poroiniţa (1877) -
M Na
913. - Fotografie alb - negru Veteranul Florea Popescu din Prunişor (1877) 1879
914. - Fotografie alb - negru Absolvenţii Liceului „Traian” Turnu Severin, 1910
promoţia 1910 cu profesorii
915. - Fotografie alb - negru Grupul de armată „Cerna” în retragere, în urma 1916
e

căderii frontului de la Jiu


AN el

916. - Fotografie alb - negru Elevii şi profesorii Liceului „Traian” Turnu Severin în 1932
anul şcolar 1931-1932
SJ hiv

Alexandru Bărcăcilă, directorul Liceului „Traian”


917. - Fotografie alb - negru Turnu Severin, în grădina liceului, memento din 1936
partea soţiei sale Alexandra Bărcăcilă
Ar

918. - Fotografie alb - negru Promoţia 1904 a Liceului „Traian” din Turnu Severin, 1939
elevi şi profesori
919. - Fotografie alb - negru Profesorii liceului „Traian” din Turnu Severin, 1942
49
împreună cu promoţia 1942
920. - Carte alb - negru Băile Herculane, iarna în staţiune 1966

i
ie
postală
Dr. Ştefan Odobleja fotografiat în curtea Muzeului

an
921. - Fotografie alb - negru Regiunii „Porţilor de Fier” din Drobeta-Turnu Severin 1977
922. - Fotografie alb - negru Aspect din sala în care în noiembrie 1979 s-a 1979
desfăşurat simpozionul naţional de cibernetică „Dr.

om
Ştefan Odobleja”
Aspect din sala simpozionului de cibernetică „Dr.
923. - Fotografie alb - negru Ştefan Odobleja” desfăşurat în noiembrie 1979 la 1979

R
Întreprinderea Electrocentrale Porţile de Fier
Drobeta-Turnu Severin
Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa în biroul său de lucru din

e
924. - Fotografie alb - negru satul Bistriţa, judeţul Mehedinţi, în anul 1985 1985

al
925. - Fotografie alb - negru Localul liceului „Traian” din Turnu Severin privit din 1980
faţă (b-dul Carol I)
926. - Fotografie alb - negru Dr. Ştefan Odobleja, medic militar, în uniformă f.d.

in ale
militară
927. - Fotografie alb - negru Dr. Ştefan Odobleja, medic militar, în ţinută militară f.d.
928. - Fotografie alb - negru Prof. Alexandru Bărcăcilă, directorul Liceului 1030-1940

ed on
„Traian” din Turnu Severin
Pensionar profesor Mihai Hergot, primul director al

ti
929. - Fotografie alb - negru Gimnaziului din Turnu Severin, transformat în Liceul f.d.
eh ti „Traian” Turnu Severin
M Na
930. - Fotografie alb - negru Profesorul Alexandru Bărcăcilă, director al Liceului f.d.
„Traian” Turnu Severin
931. - Fotografie alb - negru Internatul Liceului „Traian” Turnu Severin, f.d.
construcţie aproape de finalizare
e

932. - Fotografie alb - negru Miţuitul mieilor la stână din Vlasia Mare f.d.
AN el

933. - Fotografie alb - negru Dumbrava Roşie, cromolitografie de pe piatra cu


acelaşi nume făcută de Sava Henţia în 1898
SJ hiv

934. - Fotografie alb - negru Cromolitografia picturii „Înfrângerea cavalerilor 1898


teutoni de către călăreţii moldoveni la Marienburg”
935. - Fotografie alb - negru Cromolitografia de pe pictura lui C D Mirea -
Ar

„Aducerea capului lui Andrei Bathory la Mihai


Viteazul”
936. - Fotografie alb - negru Cromolitografia de pe pictura lui Sava Henţia „Ştefan -
50
cel Mare pe patul morţii dând sfat fiului său Bogdan”
937. - Fotografie alb - negru Cromolitografia executată în atelierele Marvan din -

i
ie
Bucureşti de pe tabloul „Asaltul Griviţei”
938. - Fotografie alb - negru Cromolitografia executată în atelierele J.V. Socec din -

an
Bucureşti de pe pictura lui Sava Henţia din 1896
„Luarea cu asalt a Sermizegetuzei”
939. - Fotografie alb - negru Heliogravura „Vart Burgul” -

om
940. - Fotografie alb - negru Mausoleul lui Const. Mihail Burileanu -
941. - Fotografie alb - negru Intrarea în mausoleul lui Const. Mihai Burileanu -
942. - Fotografie alb - negru Mausoleul lui C. Mihail (ansamblu) -

R
943. - Fotografie alb - negru Mausoleul lui C. Mihail (detaliu) -
944. - Fotografie alb - negru Bustul lui Jean Mihail Burileanu -
945. - Fotografie alb - negru Bustul lui Jean Mihail Burileanu -

e
946. - Fotografie alb - negru Leul din bronz de la mausoleul familiei Mihail -

al
947. - Fotografie alb - negru Piatra funerară a Mariei Coloni născută Emanoil la -
mormântul lui C. Mihail
948. - Fotografie alb - negru Piatra funerară de lângă mausoleul Mihail -

in ale
949. - Fotografie alb - negru Piatra funerară a familiei Dumba -
950. - Fotografie alb - negru Piatra funerară a Mariei Coloni (detaliu) -
951. - Fotografie alb - negru Piatra funerară din vecinătatea familiei Mihail -

ed on
952. - Fotografie alb - negru Statuia lui Gogu Vorvoreanu -
Piatra funerară a Ecaterinei şi a lui Teodor

ti
953. - Fotografie alb - negru Dărăbăneanu vechi militant al mişcării muncitoreşti -
eh ti
din România
M Na
954. - Fotografie alb - negru Mausoleul lui Constantin Mihail (sus) -
955. - Fotografie alb - negru Mausoleul de la Mărăşeşti - secvenţa cu eroii din Comuna Răcoasa,
Regimentul 17 Mehedinţi judeţul Vrancea
Fotografie de grup înfăţişând pe membri ai familiei
e

956. - Fotografie alb - negru De Bie (Debie), ai familiei Franassovici, Teodor 1896
AN el

Costescu ş.a. persoane din Turnu Severin, fotografiate


în Cazane, cu ocazia deschiderii canalului Gherdap
SJ hiv

957. - Fotografie alb - negru Comitetul Comunităţii Romano-Catolice din Turnu 1900
Severin
958. - Fotografie alb - negru Traian Calotescu – ofiţer de geniu (căpitan) 1900
Ar

959. - Fotografie alb - negru Constantin Topliescu – colonel ofiţer de roşiori 1900
960. - Fotografie alb - negru Lelia Botez născută Melache Mehedinţeanu, fiică de 1910
pădurar
51
961. - Fotografie alb - negru Grup de studenţi mehedinţeni 1924
962. - Fotografie alb - negru Traian Calotescu elev la Liceul militar (fotografiat cu ante 1900

i
ie
un coleg)
963. - Fotografie alb - negru Traian Calotescu – ele al şcolii militare de geniu ante 1900

an
964. - Fotografie alb - negru Colonel Dumitru Caliceanu, elev, sublocotenent, col. 1902-1938
pensionar
965. - Fotografie alb - negru Maiorul Arghir Botez 1910

om
966. - Fotografie alb - negru Zoe Caleţeanu profesor de ştiinţele naturii 1924
967. - Fotografie alb - negru Constabnţa Tiuleanu născută Chiciu – urmaşă a -
unuia din pandurii lui Tudor

R
968. - Fotografie alb - negru Mitică Cacaliceanu (roşior devenit în 1916 Caleţeanu), 1913
fiu de revoluţionar de la 1821 şi 1848
969. - Fotografie alb - negru Locotenent Niţă Pleniceanu – fiu de pandur şi 1913

e
revoluţionar de la 1848

al
970. - Fotografie alb – negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22 1989
decembrie 1989
971. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22 1989

in ale
decembrie 1989
972. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22 1989
decembrie 1989

ed on
973. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22
decembrie 1989

ti
974. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22
eh ti
decembrie 1989
M Na
975. - Fotografie alb – negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22 1989
decembrie 1989
976. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22 1989
decembrie 1989
e

977. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22 1989


AN el

decembrie 1989
978. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22 1989
SJ hiv

decembrie 1989
979. - Fotografie alb - negru Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin la 22 1989
decembrie 1989
Ar

Carte poştală ilustrată din localitatea maghiară


980. - Carte poştală alb-negru Abuszanto, 1 decembrie 1944 - ianuarie 1945, unde a 1944
ilustrată cantonat Comandamentul Armatei a IV -a române, în
52
campania din vest
981. - Carte poştală alb-negru Staţionarul „Eva” din Piestany, Cehoslovacia, unde 1945 mai 5

i
ie
ilustrată familia C. Mătuşanu din Turnu Severin, aflată în
campania din vest a dat naştere unui copil

an
Oraşul cehoslovac Hodonin unde în mai 1945 s-a
982. - Carte poştală sepia născut copilul român Antonius Ion Mătuşanu – 1945 iunie 17
ilustrată părinţii aflându-se în campania militară din vest cu

om
Armata a IV-a
Oraşul cehoslovac Hodonin unde în mai 1945 s-a
983. - Carte poştală alb-negru născut copilul român Antonius Ion Mătuşanu – 1945 iunie 17

R
ilustrată părinţii aflându-se în campania militară din vest cu
Armata a IV-a
Vedere din localitatea cehoslovacă Slate Moravce în

e
984. - Carte poştală alb-negru care Armata a IV-a română a cantonat o noapte la 1945

al
ilustrată reîntoarcerea din campania militară
Vedere din localitatea Eger prin care Armata a IV-a
985. - Carte poştală alb-negru română şi comandamentul acesteia au trecut la 1945

in ale
ilustrată reîntoarcerea din campania militară în vest
Carte poştală Vedere din localitatea Blanko prin care Armata a IV-a
986. - ilustrată alb-negru română şi comandamentul acesteia au trecut la -

ed on
reîntoarcerea din campania militară în vest
987. - Album alb-negru Imagini fotografice mehedinţene la Topolniţa şi 1930-1938

ti
fotografic împrejurimi făcute de ziaristul Em. Lega, 6 foto
988. -
eh ti
Album alb-negru Imagini fotografice mehedinţene la Topolniţa şi 1933
M Na
fotografic împrejurimi făcute de ziaristul Em. Lega, 13 foto
Imagini fotografice de la festivităţile din Lugoj în 31
989. - Album alb-negru octombrie şi 1 noiembrie 1935 în cadrul Congresului 1935
fotografic Federaţiei Generale a Presei din Provincie, fotografii octombrie 31
e

făcute de Em.Lega, 19 foto


AN el

Imagini fotografice la Vestigiile de la Muzeul din


990. - Album alb-negru Turnu Severin, de la Castrul Drobeta şi de la 1935-
SJ hiv

fotografic mormântul lui Marius Vorvoreanu din Cimitirul 1938


ortodox, 18 foto
991. - Album alb-negru Imagini fotografice de la Rogova - sfinţirea lucrărilor 1935-
Ar

fotografic la construcţia bisericii, 15 foto 1937


Album Prefectul Iulian Predescu la punerea pietrei de 1935-
992. - fotografic alb-negru temelie a unei construcţii publice în judeţ, fotografii 1937
53
făcute de Em.- Lega, 13 foto
Excursia pe Dunăre de la Turnu Severin la Sulina;

i
ie
993. - Album alb-negru vederi din unele porturi Dunărene făcute de Em. 1936
fotografic Lega, 9 foto

an
994 - Album alb-negru Excursia pe Dunăre de la Turnu Severin la Sulina; 1936
fotografic vederi din portul Ismail, 15 foto
995. - Album alb-negru Prefectul Iulian Predescu în vizită la Bâcleşu – 1936

om
fotografic Mehedinţi, fotografii făcute de Em . Lega, 9 foto
996. - Album alb-negru Imagini fotografice realizate de Em. Lega la sărbători 1936
fotografic din Mehedinţi (nunţi) 15 foto

R
Album Excursia preoţilor şi învăţătorilor cu vaporul la 1937
997. - fotografic alb-negru Cazane pe 3 iulie 1937, imagini fotografice de Em. iulie 3
Lega, 15 foto

e
998. - Album alb-negru Imagini fotografice diverse, făcute de Em.Lega în 1937

al
fotografic Portul Turnu Severin, 5 foto august 29
999. - Album alb-negru Instantanee fotografice din prima cursă a avionului 1937
fotografic „România” la Turnu Severin în august 1937, fotografii august

in ale
făcute de Em . Lega, 11 foto
1000. - Album alb-negru Imagini fotografice de la sfinţirea fântânii Marius 1937
fotografic Vorvoreanu din Stigniţa – Mehedinţi, fotografii făcute septembrie 12

ed on
de Em . Lega, 10 foto
Album Imagini fotografice de la ridicarea Pavilionului

ti
1001. - fotografic alb-negru Naţional al Strajei Ţării la Şcoala Normală de Fete 1937
eh ti Turnu Severin, făcute de Em. Lega, 8 foto
M Na
1002. - Album alb-negru Imagini fotografice de la ridicarea Pavilionului 1937
fotografic străjeresc la Liceul „Traian” din Turnu Severin, noiembrie
fotografii făcute de Em . Lega, 6 foto
1003 - Album Imagini fotografice făcute de Em. Lega cu prilejul
e

fotografic alb-negru Zilei Eroilor la Turnu Severin, 17 foto 1937


AN el

Fotografii cu activităţi străjereşti: ridicarea


1004. - Album alb-negru pavilionului şi investirea la Şcoala de Fete nr. 3 Turnu 1939-
SJ hiv

fotografic Severin; instantanee la cursurile de iniţiere pentru 1940


comandanţi; Ziua Tineretului (8 iunie); încheierea
cursurilor de iniţiere; jurământul şi investirea de
Ar

comandanţi, Em. Lega, 34 foto


1005. - Album alb-negru Activităţi străjereşti la Baia de Aramă, fotografii de 1937-
fotografic Em. Lega, 16 foto 1940
54
1006. - Album alb-negru Ridicarea Pavilionului străjeresc la Liceul de Fete 1937-
fotografic Turnu Severin, fotografii făcute de Em . Lega, 8 foto 1940

i
ie
1007. - Album alb-negru Fotografii de Em. Lega făcute la Turnu Severin cu 1938
fotografic prilejul Zilei Restauraţiei ( 8 iunie 1930), 36 foto iunie 8

an
1008. - Album alb-negru Primirea la Gara CFR Turnu Severin a ministrului 1938-
fotografic Gheorghe Ionescu - Şişeşti, fotografii făcute de Em . 1940
Lega, 10 foto

om
1009. - Album alb-negru Ministrul Gh. Ionescu - Şişeşti în comunele Şişeşti şi 1938-1940
fotografic Severineşti, diferite imagini - fotografii făcute de Em .
Lega, 16 foto

R
Vizita ministrului agriculturii şi domeniilor Gh.
1010. - Album alb-negru Ionescu - Şişeşti la Strehaia, Broşteni, Baia de Aramă, 1940
fotografic Vânju Mare, Cujmir, Vânători, Gârla Mare, Gruia şi aprilie 25-26

e
Devesel în zilele de 25-26 aprilie 19490, 41 foto

al
Manifestaţiile străjereşti cu ocazia vizitei lui Teofil
1011. - Album alb-negru Sidorovici comandantul „Strajei Ţării”, la Turnu 1940
fotografic Severin, fotografii făcute de Em . Lega, 46 foto mai 1

in ale
Imagini fotografice de la prezenţa la Turnu Severin, în
1012 - Album alb-negru august 1940, a delegaţiei maghiare la tratativele 1940
fotografic pentru cedarea Transilvaniei de Nord (la Palatul

ed on
Cultural şi Dunăre, cu vasul ancorat în mijlocul
fluviului), 20 foto de Em. Lega

ti
Imagini fotografice de la Gara CFR Turnu Severin, 1930-
1013 -
eh ti
Album alb-negru făcute Em. Lega; o mare mulţime de oameni la 1940
M Na
fotografic sosirea sau plecarea unor demnitari 1930-1940, 9 foto
1014. - Album alb-negru Fotografii diferite din anii 1933-1940, făcute de Em 1933-
fotografic Lega la Turnu Severin, 6 foto 1940
1015. - Album alb-negru Fotografii diferite făcute de Em. Lega la Turnu Perioada
e

fotografic Severin în perioada interbelică, inclusiv cu străjeri şi interbelică


AN el

cercetaşi, 9 foto
1016. - Album alb-negru Fotografii făcute de Em. Lega la sfinţirea începerii
SJ hiv

fotografic unei lucrări în perioada interbelică, 6 foto -


1017. - Album alb-negru Fotografii diferite făcute de Em. Lega în perioada -
fotografic interbelică, 11 foto
Ar

1018. - Album alb-negru Imagini fotografice într-o excursie la munte sau -


fotografic staţiune balneoclimaterică, fotografii făcute de Em .
Lega, 7 foto
55
1019. - Album alb-negru Diverse imagini fotografice făcute de Em. Lega, 4 foto -
fotografic

i
ie
1020. - Album alb-negru 2 imagini fotografice de la o întrunire cu slujbă -
fotografic religioasă făcute de Em. Lega în perioada interbelică

an
1021. - alb-negru Fotografii de la primirea în Gara CFR Turnu Severin a -
Album unui demnitar de către prefectul judeţului şi alte
fotografic autorităţi locale, fotografii făcute de Em. Lega, 15 foto

om
1022. - Album alb-negru Fotografii de la primirea în Gara CFR Turnu Severin a -
fotografic unui demnitar, fotografii făcute de Em. Lega, 15 foto
- Fotografii ale diverselor construcţii din oraşul Turnu

R
1023. Album alb-negru Severin, fântâni, Castrul Drobeta, fotografii făcute de -
fotografic Em. Lega, 16 foto
1024. - Fotografie alb - negru Delegaţia mehedinţeană participantă la Alba Iulia, 1 1993

e
decembrie 1993

al
1025. - Fotografie alb - negru Delegaţia mehedinţeană participantă la Alba Iulia, 1 1993
decembrie 1993
Coroane de flori depuse de delegaţia mehedinţeană la

in ale
1026. - Fotografie alb - negru monumentele unor corifei ai Marii Uniri, 1 decembrie 1993
1993
1027. - Fotografie alb – negru Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia 1993

ed on
1028. - Fotografie alb - negru Oraşul Bălţi (Basarabia) prezent la Alba Iulia, 1 1993
decembrie 1993

ti
1029. - Fotografie alb - negru Pancarte promonarhiste la Alba Iulia, 1 decembrie 1993
eh ti 1993
M Na
Participant din Bucovina la 1 decembrie 1993 la Alba
1030. - Fotografie alb - negru Iulia, venit pe jos de acasă în oraşul Eeîntregirii 1993
Neamului
Turnu Severin (ilustraţii): instituţii, pieţe, paruri, Turnu Severin,
e

1031. - Album tablou alb- străzi, şantierul naval, stadion, fabrici, uzine, 24 1867- IV/1031
AN el

fotografic negru fotografii 1933


Reproducere după harta Ţării Româneşti între 1418- Bucureşti,
SJ hiv

1032. - Fotografie alb - negru 1601 apărută în lucrarea lui C.C. Gurescu „Istoria 1974 II/1032
românilor”
1033. - Fotografie-tablou alb-negru Grup de ostaşi şi ofiţeri din garnizoana Strehaia Strehaia. II/1033
Ar

1929
1034. - Fotografie alb - negru Grup de jandarmi din comuna Giurgei care au arestat 1933 II/1034
nişte infractori
56
1035. - Fotografie alb - negru Dr. Ştefan Odobleja Turnu Severin, II/1035
1970

i
ie
1036. - Fotografie alb - negru Prof. I.Şt. Paulian – dirijorul Corului „Doina” Turnu Severin, II/1036
1940

an
1037. - Fotografie alb - negru Vizita lui N. Titulescu la Turnu Severin Turnu Severin, II/1037
1930
1038. - Fotografie alb - negru Vizita lui Nicolae Titulescu la Turnu Severin Turnu Severin, II/1038

om
1930
1039. - Fotografie alb - negru Palatul Municipal din Turnu Severin Turnu Severin, II/1039
1930

R
1040. - Carte poştală alb-negru Portul oraşului Turnu Severin Turnu Severin, II/1040
1960
1041. - Carte poştală alb-negru Monumentul împăratului Traian din Turnu Severin Turnu Severin, II/1041

e
1900

al
1042. - Carte poştală alb-negru Aurel Vlaicu şi avionul său Turnu Severin, II/1042
1913
1043. - Carte poştală alb-negru Aurel Vlaicu şi avionul său Turnu Severin, II/1043

in ale
1913
1044. - Fotografie alb - negru Piaţa Tudor Vladimirescu din Turnu Severin Turnu Severin, II/1044
1967

ed on
1045. - Fotografie alb - negru Şantierul Naval din Turnu Severin Turnu Severin, II/1045
1927

ti
1046. - Fotografie alb - negru Fabrica de Spirt „Banoviţa” din Turnu Severin Turnu Severin II/1046
eh ti 1933
M Na
1047. - Fotografie alb - negru Atelierele CFR Turnu Severin Turnu Severin, II/1047
1933
1048. - Fotografie tablou alb - negru Pluguri şi grape construite la Şantierul Naval Turnu
Severin
e

1049. - Reproducere – color Album „Scurt istoric al neamului românesc”


AN el

xerox
1050. - Reproducere – alb- negru Album cu vederi din Turnu Severin (colaj)
SJ hiv

xerox
Liceul „Traian” şi monumentul Regelui Carol I,
1051. - Carte poştală color reproducere după vedere de epocă cu ocazia „Zilelor 1998
Ar

Severinului” – ediţia 1998


1052. - Carte poştală color Liceul „Traian”, reproducere după vedere de epocă cu 1998
ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
57
1053. - Carte poştală color Liceul „Traian” 1998
Teatrul sau Palatul Cultural „Teodor Costescu”,

i
ie
1054. - Carte poştală color reproducere după vedere de epocă cu ocazia „Zilelor 1998
Severinului” – ediţia 1998

an
1055. - Carte poştală color Grădina Publică, reproducere după vedere de epocă 1998
cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
1056. - Carte poştală color Cetatea Medievală, reproducere după vedere de epocă 1998

om
cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
1057. - Carte poştală color Monumentul Eroilor, reproducere după vedere de 1998
epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998

R
1058. - Carte poştală color Piaţa „Tudor Vladimirescu”, reproducere după vedere 1998
de epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
1059. - Carte poştală color Palatul Municipal, reproducere după vedere de epocă 1998

e
cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998

al
1060. - Carte poştală color Piaţa „Radu Negru”, reproducere după vedere de 1998
epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
1061. - Carte poştală color Piaţa „Radu Negru”, reproducere după vedere de 1998

in ale
epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
1062. - Carte poştală color Calea Traian, reproducere după vedere de epocă cu 1998
ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998

ed on
1063. - Carte poştală color Calea Traian, reproducere după vedere de epocă cu 1998
ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998

ti
Strada Decebal şi Biserica „Maioreasa” la 1842,
1064. -
eh ti
Carte poştală color reproducere după vedere de epocă cu ocazia „Zilelor 1998
M Na
Severinului” – ediţia 1998
1065. - Carte poştală color Calea Traian, reproducere după vedere de epocă cu 1998
ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
Centrul şi Banca Comercială, reproducere după
e

1066. - Carte poştală color vedere de epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” – 1998
AN el

ediţia 1998
1067. - Carte poştală color Strada Decebal, reproducere după vedere de epocă cu 1998
SJ hiv

ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998


1068. - Carte poştală color Castelul de Apă, reproducere după vedere de epocă cu 1998
ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
Ar

1069. - Carte poştală color Statuia împăratului Traian, reproducere după vedere 1998
de epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
1070. - Carte poştală color Statuia lui Traian, reproducere după vedere de epocă 1998
58
cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
Vestigiile Podului lui Apollodor, reproducere după

i
ie
1071. - Carte poştală color vedere de epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” – 1998
ediţia 1998

an
color Statuia lui Apollodor din Damasc, reproducere după 1998
1072. - Carte poştală vedere de epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” –
ediţia 1998

om
Hidrocentrala Porţile de Fier, reproducere după
1073. - Carte poştală color vedere de epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” – 1998
ediţia 1998

R
Noul Palat Administrativ – Prefectura, reproducere
1074. - Carte poştală color după vedere de epocă cu ocazia „Zilelor Severinului” 1998
– ediţia 1998

e
1075. - Carte poştală color Hotelul „Parc”, reproducere după vedere de epocă cu 1998

al
ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
1076. - Carte poştală color Casa Tineretului, reproducere după vedere de epocă 1998
cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998

in ale
1077. - Carte poştală color Fântâna Cinetică, reproducere după vedere de epocă 1998
cu ocazia „Zilelor Severinului” – ediţia 1998
1078. - Fotografie alb-negru Tudor Vladimirescu, reproducere după o litigrafie de -

ed on
epocă
1079. - Fotografie alb-negru Tache Ionescu Craiova, II/

ti
după 1900
1080. -
eh ti
Reproducere – alb-negru Participanţi la simpozionul din 29 noiembrie 1997 Turnu Severin,
M Na
xerox dedicat Zilei naţionale a României 1997
1081. - Fotografie tablou alb- Insula Ada-Kaleh – vedere de ansamblu Ada Kaleh, IV/1081
negru 1930
1082. - Fotografie color Album de fotografii referitoare la inundaţiile din 12- Gura Văii, 14 iulie
e

13 iulie 1999 din zona Gura Văii, 69 bucăţi 1999


AN el

1083. - Fotografie color Set de fotografii reprezentând diferiţi membri ai f.d.


comunităţii elene din Turnu Severin şi Mehedinţi
SJ hiv

1084. - Fotografie alb-negru Fotografie de grup în care se află şi prof. Al. <1920-
Resmeriţă şi Al. Bărcăcilă de la Liceul „Traian” 1940>
1085. - Fotografie alb-negru Fotografii referitoare la vizita lui Ion Brătianu – 1990
Ar

Cartof la Turnu Severin, 7 bucăţi/xerox


1086. - Fotografie alb-negru Băile Herculane la începutul secolului XIX şi Vatra Sec.
Dornei pe la 1859 (reproduceri xerox) XIX
59
1087. - Reproduceri color Album de vederi din Turnu Severin 1900- Vezi şi nr.
xerox 1940 1050

i
ie
1088. - Fotografie alb-negru Grup de ofiţeri între care şi Ioan Gaşpar de la După 1945
Regimentul 37 Artilerie Turnu Severin

an
1089. - Fotografie alb-negru Iohan Venuţ directorul Şantieruui Naval Turnu Aprilie
Severin, împreună cu un grup de ofiţeri 1908
1090. - Fotografie alb-negru Grup de minieri la Baia Nouă Ante 1939

om
1091. - Fotografie alb-negru Grup de elevi, profesori şi alţii Perioada
interbelică
1092. - Fotografie alb-negru Insula Ada Kaleh – foto aeriană Ante 1970

R
1093. - Fotografie alb-negru Pe Dunăre la Ada – Kaleh Ante 1940
1094. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh. Minaretul. Vedere parţială După 1945
1095. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh. Minaretul. Vedere parţială a cetăţii După 1945

e
1096. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh. Doi membri ai unei formaţii de teatru <1960-

al
odihnindu-se 1970>
1097. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh. Cafenea şi stradă comercială Ante 1940
1098. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh. Vedere de pe malul românesc Ante 1940

in ale
1099. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh. Un grup în faţa uneia dintre porţile cetăţii 1932
1100. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh Ante 1940
1101. - Fotografie alb-negru Peisaj din Ada Kaleh După 1945

ed on
1102. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh. Vedere de pe malul românesc Ante 1940
1103. - Fotografie color Ada Kaleh. Cetatea şi minaretul După 1945

ti
1104. - Fotografie color Ada Kaleh. Cetatea şi minaretul După 1945
eh ti
1105. - Fotografie alb-negru Echipa de fotbal din Ada Kaleh 1938
M Na
1106. - Fotografie color Ada Kaleh. Interiorul cetăţii După 1945
1107. - Fotografie alb-negru Ada Kaleh. Vedere parţială Ante 1940
1108. - Fotografie alb-negru Barcă venind dinspre Ada Kaleh Ante 1940
e

1109. - Fotografie color Barcă venind dinspre Ada Kaleh După 1945
1110. - Fotografie color Ada Kaleh. Vedere de pe mal <1960-
AN el

1970>
1111. - Fotografie color Colaj de vederi cu Ada Kaleh şi restaurantul <1970-
SJ hiv

„Drobeta” şi din pădurea Crihala 1980>


1112. - Fotografie Întâlnirea de 20 de ani de la absolvirea Liceului 1966
„Traian” a promoţiei 1946
Ar

1113. - Fotografie alb-negru Corul şi orchestra Liceului „Traian” 1943


1114. - Fotografie alb-negru Întâlnirea promoţiei 1946 la aniversarea a 30 de ani 1976

60
de la absolvirea Liceului „Traian”
1115. - Fotografie alb-negru Întâlnirea promoţiei 1946 la aniversarea a 30 de ani 1976

i
ie
de la absolvirea Liceului „Traian”
1116. - Fotografie alb-negru Un grup de elevi de la Liceul „Traian” pe b-dul Carol I <1943-

an
(în faţa vilei Burileanu) 1946>
1117. - Fotografie alb-negru Un grup de străjeri cu prilejul unei sărbători şcolare Ante 1940
1118. - Fotografie alb-negru Un grup de eleve străjer cu prilejul unei serbări Ante 1940

om
şcolare
1119. - Fotografie alb-negru Epave de vase pe Dunăre, punctul „Mala” 1933
1120. - Fotografie alb-negru Epave la punctul „Mala”, la cota Orşova + 92 1933

R
1121. - Fotografie alb-negru Piatra „Calinica”, la intrarea în Cazane, cota Orşova + 1933
64
1122. - Fotografie alb-negru Portul Moldova Veche. Şlep de cărbuni DDSG 1934

e
1123. - Fotografie alb-negru Portul Moldova Veche. Şlep de cărbuni DDSG 1934

al
1124. - Fotografie alb-negru Portul Moldova Veche. Şlep de cărbuni DDSG 1934
1125. - Fotografie alb-negru Vedere din portul Turnu Severin- pontoane prinse de 1933
gheţuri şi rămase pe uscat – cota 76

in ale
1126. - Fotografie alb-negru Vedere din portul Turnu Severin- pontoane prinse de 1933
gheţuri şi rămase pe uscat – cota 82
1127. - Fotografie alb-negru Vedere din portul Turnu Severin- pontoane prinse de 1933

ed on
gheţuri şi rămase pe uscat – cota 86
1128. - Fotografie alb-negru Turnu Severin - Clădirea dispensarului 1935

ti
1129. - Fotografie alb-negru Stradă din Turnu Severin 1939
eh ti
1130. - Fotografie alb-negru Turnu Severin – Curtea muzeului 1939
M Na
1131. - Fotografie alb-negru Clădirea Internatului Liceului „Traian”- stadiu: la <1927>
roşu
1132. - Fotografie alb-negru Clădirea Internatului Liceului „Traian” în timpul <1927>
construcţiei
e

1133. - Fotografie alb-negru Clădirea Internatului Liceului „Traian” în timpul <1927>


AN el

construcţiei
1134. - Fotografie alb-negru Clădirea Internatului Liceului „Traian” în timpul <1927>
SJ hiv

construcţiei
1135. - Fotografie alb-negru Regele Carol al II-lea într-o vizită la Turnu Severin <1933>
1136. - Fotografie alb-negru Casa D. Costovici din Turnu Severin <După 1945>
Ar

1137. - Fotografie alb-negru Palatul Baroc (Muzeul de artă din Turnu Severin) <1970-
1980>

61
1138. - Fotografie alb-negru Casa „La Turlă” din Turnu Severin <După 1945>
1139. - Fotografie alb-negru Şcoala din Şişeşti, construcţie de Gh. Ionescu – Şişeşti <După 1945>

i
ie
1140. - Fotografie alb-negru Şcoala din Şişeşti, construcţie de Gh. Ionescu – Şişeşti <După 1945>
1141. - Fotografie alb-negru Casa generalului C. Stareşin <După 1945>

an
1142. - Fotografie alb-negru Şcoala din Voloiac <1900>
1143. - Fotografie alb-negru Mareşalul Al. Averescu <Ante 1938>
1144. - Fotografie alb-negru Mareşalul Al. Averescu <Ante 1938>

om
R
e
al
in ale
ed on
ti
eh ti
M Na
e
AN el
SJ hiv
Ar

62