Sunteți pe pagina 1din 1

ETAPE SCANARE BANI DE LICEU

1. Creaţi un folder cu anul scolar pentru care realizaţi scanări (De


exemplu: 2015-2016, 2016-2017 sau 2017-2018;
2. În cadrul folderului creat anterior, pentru fiecare solicitant creaţi
câte un folder care va avea ca denumire CNP-ul solicitantului
(Exemplu: 6001212375020);
3. Scanarea recomandat este să se realizeze la 300DPI, eventual
COLOR;
4. Documentul PDF 6001212375020_t1 conține cererea de
solicitare – 1 pagină;
5. Documentul PDF 6001212375020_t2 conține copia CI sau CN
(certificat naștere) a solicitantului - 1 pagină;
6. Documentul PDF 6001212375020_t3 conține copiile CI și,
eventual CN, ale membrilor familiei, mai puțin a solicitantului - 1

sau mai multe pagini;

7. Documentul PDF 6001212375020_t4 conține copiile actelor


doveditoare privind statutul juridic sau medical - 0 sau mai multe
pagini;

8. Documentul PDF 6001212375020_t5 conține copii ale dovezilor


privind venitul membrilor familiei – 0 sau mai multe pagini;
9. Documentul PDF 6001212375020_t6 conține adeverința
eliberată de unitatea școlară la care a fost elev în anul anterior –
1 pagină;

10. Documentul PDF 6001212375020_t7 conține ancheta


socială – 0 sau mai multe pagini.