Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti

Str. 1 Decembrie, nr. 3

Lucrare scrisă la disciplina


Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei
Clasa a IX-a

SUBIECTUL I: Microprocesorul
Se vor prezenta următoarele:
 Rolul microprocesorului în cadrul sistemului de calcul
 Funcţiile acestuia
 Modele
 Caracteristicile microprocesorului

SUBIECTUL II:
1. Prezentaţi rolul şi funcţiile unui sistem de operare.
2. Specificaţi cum se clasifică sistemele de operare.

SUBIECTUL III:
Descrieţi modul de instroducere a obiectelor grafice în cadrul aplicaţiei de editare
a textelor Microsoft Word.

Director, Comisia de examinare,


Prof. Matei Gabriel Prof. Şoreanu Dumitru-Paul
Prof. Dominte Costică