Sunteți pe pagina 1din 1

OPINIE LEGALA

1. TERMENI DE REFERINTA
Urmare a solicitarii Y AG de a redacta o opinie legala în legatura cu situația creanței
în valoare de 1.000.000 DM deținute de către Y AG împotriva SC X SA, vom analiza
prevederile legale incidente referitoare la prescriptibilitatea creanței în cauză.

2. DOCUMENTE ANALIZATE
In vederea realizarii prezentei opinii juridice, am consultat urmatoarele documente:
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; Legea nr. 71/2011 pentru punerea in
aplicare a Legii nr. 287/2009
-  “Prescripția extinctivă în Noul Cod Civil” – Marian Nicolae

3. OPINIA LEGALA

3.1. Legea aplicabilă
În speță, sunt  aplicabile dispozițiile Noului Cod Civil  prin raportare la prevederile
Legii   nr.71/2011  pentru   punerea   în   aplicare   a   legii   287/2009   –  art.201  :
„Prescripțiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului Civil sunt
și rămân supuse dispozițiilor legale care le­au instituit”  așa cum vom dezvolta în
continuare,  termenul   de   prescripție   al   creanței   în   cauză   nu   a   început   să   curgă   la
23.10.2016, deci după întrarea în vigoare a NCC.