Sunteți pe pagina 1din 11

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Anul scolar 2015-2016
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba Engleză
Clasa: a IV-a D
Manual: Welcome 2, ed. Express Publishing
Ore: 2/ săpt.
Nivel: Limba 1
Profesor: Ivancu Alexandra
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Conţinuturi Competente specifice Nr. Sapt. Obs.


Crt. invatare Tema, elemente de constructie a de ore
comunicarii, functii comunicative ale
limbii
Revision Revision and evaluation Toate 4 S 1-2
14-25.09
1 Unit 1: -Copilul despre sine : nume, sex, varsta, 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Welcome insusiri fizice si morale (actualizare) 1.2 să desprindă sensul global din scurte
-Copilul si lumea inconjuratoare: orasul, mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
satul (cladiri) persoane/ obiecte/ acţiuni)2 4 S 3-4
2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ;
-Cultura si civilizatie: nume si prenume 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 28.09-
tipice, nume de orase, nationalitatea simple în situaţii simple de interacţiune, în 9.10
-Verbul “to be”, “have got” contexte familiare sau de necesitate imediată ;
3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
-A se prezenta, a descrie persoane text citit în gând;
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri;
1
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
2 Unit 2: -Copilul despre sine: jocuri, jucarii 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Number Six, -Casa: incaperi(actualizare), 1.2 să desprindă sensul global din scurte
Hill Street mobile(actualizare) mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
-Copilul si lumea inconjuratoare: persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
orasul/satul (cladiri) mesaje orale ; 4 S 5-6
-a identifica elemente din universal 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ; 12.10-
imediat, a cere si a da informatii (despre 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 23.10
simple în situaţii simple de interacţiune, în
mediul inconjurator) contexte familiare sau de necesitate imediată ;
-structuri specifice: there is/there are; 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
Adj. posesiv (sg. si pl.) text citit în gând;
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri;
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
3 Unit 3: Trick -Familia: sarbatori in familie 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
or Treat -Activitati: activitati pentru timpul liber 1.2 să desprindă sensul global din scurte
-Cultura si civilizatie: cantece si poezie mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
-a face o urare, a felicita; a relata persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
activitati la prezent mesaje orale ; 4 S7-8
-can (present: afirmativ, interogativ, 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ; 26.10-
negative) 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 13.11
simple în situaţii simple de interacţiune, în
contexte familiare sau de necesitate imediată ;
3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
text citit în gând;
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri;
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.
4 Revision 1 3 S9-10
(Units 1-3) 16.11-
27.11
5 Unit 4: A Very -Copilul despre sine: varsta 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Special Day (actualizare), jocuri si jucarii 1.2 să desprindă sensul global din scurte
-Familia: membrii familiei, sarbatori in mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
familie persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
-Activitati: lunile anului, activitati mesaje orale ;
curente 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ; 4 S10-12
-Cultura si civilizatie: nume si prenume 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 23.11-
2
tipice simple în situaţii simple de interacţiune, în 11.12
contexte familiare sau de necesitate imediată ;
-a face o urare, a felicita; a relata 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
activitati la prezent; a formula si a text citit în gând;
accepta o invitatie 4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri;
-adj. demonstrativ (sg. si pl.) 4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.
6 Unit 5: At the -Familia: hrana 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Market! -Copilul si lumea inconjuratoare: 1.2 să desprindă sensul global din scurte
cumparaturi mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
-Activitati: activitati curente persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de 2
-a angaja si a incheia un schimb verbal; mesaje orale ; S12-S13
a exprima ceea ce iti place sau ceea ce 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ; 7.12-
nu iti place 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 18.12
simple în situaţii simple de interacţiune, în
-Subst.:numarul plural (pluralul contexte familiare sau de necesitate imediată ;
neregulat) 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
-Structuri specifice: there is/there are text citit în gând;
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri;
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
7 Unit 6: I -Casa: scoala, obiecte 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Don’t Like scolare(actualizare) 1.2 să desprindă sensul global din scurte
Science! It’s -Activitati: momentele zilei, zilele mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
Boring saptamanii persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
-a angaja si a incheia un schimb verbal; mesaje orale ;
a exprima o stare fizica 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ; 4 S14-15
-Prezentul simplu (afirmativ, negative, 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 11.01-
simple în situaţii simple de interacţiune, în
interogativ) contexte familiare sau de necesitate imediată ; 22.01
-Prepozitia: in, on, at 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
-Adverbe de timp text citit în gând;
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri;
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
9 Unit 7: I -Copilul despre sine: jocuri si jucarii 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Want To Be a -Familia: ocupatii 1.2 să desprindă sensul global din scurte
Firefighter -Activitati: activitati curente, activitati mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de S16-17
pentru timpul liber persoane/ obiecte/ acţiuni) ; 4 25.01-
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
-a exprima o dorinta; a exprima ceea ce mesaje orale ; 5.02

3
iti place sau ceea ce nu iti place 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ;
2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări
- prezentul simplu si prezentul continuu simple în situaţii simple de interacţiune, în
-Cultura si civilizatie: poezii si cantece contexte familiare sau de necesitate imediată ;
3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
text citit în gând;
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri;
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.

Vacanta clasele primare : 31.10-08.11. 2015


Vacanta iarna; 19.12.2015- 10.01.2016
Vacanta intersemesrtiala; 6.02-14.02.2016

4
STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Anul scolar 2015-2016
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba Engleză
Clasa: a IV-a D
Manual: Welcome 2, ed. Express Publishing
Ore: 2/ săpt.
Nivel: Limba 1
Profesor: Ivancu Alexandra
SEMESTRUL II
10 Unit 8: Cows -Copilul despre sine: insusiri fizice 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Are Bigger -Familia: hrana 1.2 să desprindă sensul global din scurte
than Goats! -Animale: denumire, caracteristici mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
-Activitati: activitati pentru timpul liber persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
-Cultura si civilizatie: poezii si cantece mesaje orale ;
-a descrie personae, animale, locuri; a 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ;
identifica elemente din universul 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 6 S1-3
simple în situaţii simple de interacţiune, în
familiar contexte familiare sau de necesitate imediată ; 18,19
-Gradele de comparative a adjectivelor 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un ,25,2
scurte text citit în gând; 6.02
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri; 3,4.0
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje, 3
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.
11 Unit 9: I’ve -Copilul despre sine: partile corpului, 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Got a Sore imbracaminte 1.2 să desprindă sensul global din scurte
Throat! -Familia: membrii familiei mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
-Activitati: activitati curente persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de

5
-Cultura si civilizatie: cantece si poezii mesaje orale ;
2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ;
-a angaja si a incheia un schimb verbal; 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 4 S4-6
a cere si a da informatii (de ordin simple în situaţii simple de interacţiune, în 10,11,
personal); a propune si a cere cuiva sa contexte familiare sau de necesitate imediată ; 17,18
3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
faca ceva; a exprima o stare fizica text citit în gând; .03
-Verbul: should, must (afirmativ si 4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
negative) enunţuri;
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.
12 Unit 10: I -Copilul despre sine: insusiri fizice si 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Was a Happy morale 1.2 să desprindă sensul global din scurte
Baby! -Copilul si lumea inconjuratoare: mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
orasul/satul (cladiri) persoane/ obiecte/ acţiuni) ; S7-9
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
-Activitati: activitati pentru timpul liber mesaje orale ; 24,25
-Cultura si civilizatie: nume de orase, 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ; ,31.0
cantece si poezii 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 6 3
simple în situaţii simple de interacţiune, în
-a descrie personae, animale, locuri; a contexte familiare sau de necesitate imediată ; 1,7,8.
cere si a da informatii (de ordin 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un 04
personal, despre mediul inconjurator) text citit în gând;
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
-Verbul ‘to be’ (la trecut) enunţuri;
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.
13 Revision 3 2 S10
(Units 7-10) 14,15
.04
14 Unit 11: What -Copilul despre sine: jocuri si jucarii 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Happened To -Animale: denumire si caracteristici 1.2 să desprindă sensul global din scurte
You ? -Vremea: anotimpuri mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
-Activitati: activitati pentru timpul liber persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
-Cultura si civilizatie: nume de orase, mesaje orale ;
cantece si poezii 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ;
- a identifica elemente din universul 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări
simple în situaţii simple de interacţiune, în
familiar; a descrie persoane, animale, contexte familiare sau de necesitate imediată ;
locuri; a cere si a da informatii (de ordin 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un 4 S11-
personal, despre mediul inconjurator) text citit în gând; 5,6,1
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
-Timpul trecut – verbe regulate 2,13.
6
enunţuri; 05
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.
15 Unit 12: -Animale: denumiri si caracteristici 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Cavemen and -Activitati: activitati pentru timpul liber 1.2 să desprindă sensul global din scurte
Dinosaurs -a angaja si a incheia un schimb verbal; mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
a descrie persoane, animale, locuri; a persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
cere si a da informatii (despre mediul mesaje orale ;
inconjurator); a localiza obiecte, 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ;
personae, actiuni 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 4 S13-
simple în situaţii simple de interacţiune, în
-Verbul – Timpul trecut (verbe contexte familiare sau de necesitate imediată ; 14
neregulate) 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un 19,20
-Cultura si civilizatie: nume de text citit în gând; ,26,2
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
monumente, nume de orase, cantece si enunţuri; 7.05
poezii 4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.
16 Unit 13: Fun -Familia: hrana 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
Food! -Copilul si lumea inconjuratoare: 1.2 să desprindă sensul global din scurte
cumparaturi mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
-Activitati: activitati pentru timpul liber, persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
activitati curente mesaje orale ;
-Cultura si civilizatie: cantece si poezii 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ; 4 S15
-a saluta si a raspunde la salut; a angaja 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări 2,3,9,
simple în situaţii simple de interacţiune, în
si a incheia un schimb verbal; a exprima contexte familiare sau de necesitate imediată ; 10.06
ceea ce iti plce sau ceea ce nu iti place 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un
text citit în gând;
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
enunţuri;
4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.

7
17 Unit 14: -Copilul despre sine: imbrcaminte 1.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri
simple, referitoare la universul imediat,
We’re to Go -Vremea: anotimpuri, caracteristici 1.2 să desprindă sensul global din scurte
Camping! climatice mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
-Copilul si lumea inconjuratoare: persoane/ obiecte/ acţiuni) ;
1.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de
satul/orasul (cladiri), corespondenta mesaje orale ;
-Activitati: zilele saptamanii, lunile 2.2 sa integreze cuvinte noi în enunţuri proprii ;
anului, activitati pentru timpul liber 2.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări
simple în situaţii simple de interacţiune, în
-Cultura si civilizatie: nume si prenume contexte familiare sau de necesitate imediată ;
tipice, nume de orase, cantece si poezii 3.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un 2 S16
-a angaja si a incheia un schimb verbal; text citit în gând; 16,17
4.1 să reproducă, în scris, cuvinte, sintagme,
a relata activitati la timpul viitor enunţuri; .06
-Timpul viitor: “going to” 4.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine ;
5.1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea
unor oraşe / *zone din spaţiul cultural
anglofon.
18 Revision 4
(Units 11-14) 2 S17-
18
23,24
.06

8
STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
Vizat Director

Vizat responsabil Comisie metodica

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA


AN ŞCOLAR: 2015-2016

9
DISCIPLINA: Limba Engleza NR. SĂPTĂMÂNI: 35
PROGRAMA aprobată cu O. M. Nr. 4877/22.07.2008 TOTAL ORE: 70 din care: predare-învăţare: 62 evaluare: 8
CLASA a IV-a D PROFESOR: Ivancu Alexandra Eva
MANUAL:Welcome 2, ed. Express Publishing
Nr. Unitatea de invatare Nr. Ore
Crt. alocate
1 REVISION AND 4
EVALUATION
2 Welcome 4
3 Number 6, Hill street 4
4 Trick or treat 4
5 REVISION AND 3
EVALUATION
6 A very special day 6
7 At the market ! 6
8 I don’t like Science ! 4
9 I want to be a firefighter 2
SEMESTRUL II
10 Cows are bigger than 4
cats
11 I’ve got a sore throat 6
12 I was a happy baby 2
13 REVISION AND 2
EVALUATION
14 What happened to you 4
15 Cavemen and dinosaurs 4
16 Fun food 4
17 We’re going to go 2
camping
18 Revision 4

10
11