Sunteți pe pagina 1din 10

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
adaptata
Anul scolar 2015-2016
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba Engleză
Manual: Snapshot Starter, ed. Lomgman
Clasa a V-a E
Ore: 2/ săpt.
Nivel: Limba 2
Profesor: Ivancu Alexandra

SEMESTRUL I
UNITATEA Continutul INSTRUME
Nr. DE tematic CONTINUTU C.S. NTE NR. ORE Spt. OBS.
Crt. INVATARE al RI DE
unitatii de EVALUARE TC CD AP
invatare
2 Unit 1  Copilul despre  To be 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice
IT’S GREAT sine: insuşiri  This/that limbii engleze S1
TO BE HERE fizice,  a/an 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze S2
naţionalitate 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii 6 S3

1
 Scoala: scurte;  Handouts 14.09
obiecte 2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor  Observare -2.10
scolare propoziţii simple sistematica

3 UNIT 2  Copilul si  Personal 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice


WHO’S EM? lumea pronoun limbii engleze  Handouts S4
inconjuratoar  To be 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze  Observare 4 S5
e:activitati  Where 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii sistematica
pentru timpul scurte; 5.10
liber -
16.10
4 UNIT 3  Copilul despre  Plural of nouns 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice
I’M FRENCH sine: insusiri  To be limbii engleze  Handouts
CANADIAN fizice si 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze  Observare 2 S6
morale , 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii sistematica 19.10
nationalitat scurte; 23.10
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor
propoziţii simple
2.4 să producă un enunţ simplu despre un
obiect/ o persoană din universul familiar
5 UNIT 4  Copilul desre  Can 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice  Handouts
CAN YOU sine: a se  Days of the limbii engleze  Observare S7
SPELL THAT prezenta week 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze sistematica S8
PLEASE? 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii 4
scurte; 26.10
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor -
propoziţii simple 6.11
6 UNIT 5  Copilul  To be 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice
REVISION despre sine:  a/an limbii engleze  Handouts
varsta, nume,  can 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu  Observare
insusiri rostit clar şi rar; sistematica 2 S9
morale si 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze 9.11-
fizice, 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii 13.11
nationalitate scurte;
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor
propoziţii simple
7 UNIT 6  Familia:  Have got 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice
I’VE GOT membrii, limbii engleze  Handouts S10
TWO descriere 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze  Observare S11
SISTERS 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii sistematica 16.11
scurte; 4 -
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor 27.11
propoziţii simple

2
8 REVISION  Present 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice  Handouts 2 S12
simple limbii engleze  Observare
 Have got 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu sistematica 30.11
rostit clar şi rar; 4.12
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii
scurte;
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor
propoziţii simple
9 UNIT 7  Copilul si  Present 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice
DO YOU lumea simple limbii engleze S13-
LIKE HEAVY inconjurat 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu  Handouts 14
METAL? oare rostit clar şi rar;  Observare 4 7.12
gusturi si 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze sistematica -
preferinte 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii 18.12
scurte;
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor
propoziţii simple

10 UNIT 8  Copilul  Activities 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii


engleze
CAN I despre sine: 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu rostit  Handouts S15-
COME cumparaturi clar şi rar;  Observare 16
TOO? 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze sistematic 4 11.01
2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii -
scurte; a 22.01
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor
propoziţii simple
2.4 să producă un enunţ simplu despre un obiect/ o
persoană din universul familiar
11 UNIT 9  Cultura si  Places 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii
engleze
WELCOME civilizatie:  There is 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu rostit  Handouts
TO orasul /there are clar şi rar;  Observare S17
BRIGHTON Brighton 2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze sistematic 2 25.01
2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii 29.01
scurte; a
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor
propoziţii simple

12 REVISION  Prepositions 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handouts 2 S18
engleze
 Present 1.2 să desprindă sensul global al unui mesaj simplu rostit  Observare 1.02
clar şi rar;
5.02
simple sistematic
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
 can 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii
a
scurte;
3
SEMESTRUL II
1 REVISION  Cultura si  To have 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handout
civilizatie: engleze s S1
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
orase.cante 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii  Observar 2 16.02
ce. 18.02
scurte; e
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor sistemati
propoziţii simple ca
2 UNIT 11  Copilul  Present 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handout 4 S2
I NEVER engleze S3
despre simple s
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
GO sine: pentru 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii  Observar 23.02
STRAIGH activitati actiuni de -
scurte; e 25.02
T HOME zilnice rutina 2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor sistemati
propoziţii simple ca

3 UNIT 12  Copilul  How often + 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handout 4 S4
CAN YOU despre expresii engleze s S5
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
SCUBA sine: adverbiale 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii  Observar 1.03-
3.03
DIVE? activitati  Prepozitiile scurte; e
sportive in,on 2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor sistemati
propoziţii simple ca
4 UNIT 14  Copilul  Adjectivul 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handout
WHAT engleze S6
despre demonstrativ s
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
ARE YU sine: this 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii  Observar S7
GOING TO imbracami scurte; e 3 8.003
WEAR? nte 2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor 10.03
sistemati 15.03
propoziţii simple ca
5 REVISION  Copilul  Present tense 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handout S7
engleze S8
despre simple s
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
sine:activit 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii  Observar 3 18.03
22.03
ati scurte; e 24.03
sportive. 2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor sistemati
propoziţii simple ca

4
6 UNIT 16  Copilul si  Past simple 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handout
WERE lumea al verbului engleze s S9-
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
YOU OUT inconjuratoa to be 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii  Observar 3 10
LAST re: activitati e 29.03
scurte;
NIGHT? in timpul 2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor 31.03
sistemati
liber. propoziţii simple 5.04
 Lumea
ca
fantastica :fi
lme.
7 UNIT 17  Copilul si  Past simple 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handout S10
DID YOU lumea al verbelor engleze s S11
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
TALK inconjuratoa regulate 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii  Observar 7,12,1
ABOUT re:  Forma e 3 4.04
scurte;
ME? coresponden 2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor
interogativa sistemati
ta. propoziţii simple
al trecutului ca

8 UNIT 18  Vremea :  Past simple 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii  Handout S12
IT WAS A engleze 4 S13
caracteristi al verbelor s
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
WARM ci neregulate 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii  Observar 5,10,1
EVENING . 2,17.0
scurte; e 5
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor sistemati
propoziţii simple ca
9 UNIT 19  Copilul si  Adjectives 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii S14
MY lumea  The natural engleze
 Handout S15
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
JOKE’S inconjurato environment 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii s 4 19,24,
26,31.
FUNNIER are: mediul scurte;  Observar 05
inconjurato 2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor e
r. propoziţii simple sistemati
ca
10 REVISON  Revision  Tense forms 1.1 să recunoască şi să distingă sunete specifice limbii engleze
2.1 să reproducă sunete specifice limbii engleze
 Handout 6
 Adjectives 2.2 să reproducă enunţuri simple - recitare de poezii scurte; s S16
2.3 să pronunţe şi să intoneze corect la nivelul unor propoziţii simple
 Nouns  Observar S17
e 7,9,4,
16,21,
sistemati 23
ca
18.04-22.04 Saptamana altfel : Programul “Sa stii mai multe , sa fii
5
6
PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRUL I
LIMBA ENGLEZĂ

NR.CRT. UNITATEA OB. DETALIEREA NR. DATA ACTIVITATEA DE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DE DE UNITĂȚII DE ORE ÎNVĂȚARE DIDACTICE DE EVALUARE
ÎNVĂȚARE REF. ÎNVĂȚARE

1. Numerele 0-10 O1 Cifrele 0,1,2,3 1 17


sept Exerciții de -explicația -aprecierea
exprimare -conversația verbală
Cifrele 4,5,6 1 24 corectă -exercițiul
sept
Cifrele 7,8,9,10 1 1 oct
2. Formule de O2 Hello, my name 1 8 oct Exersarea salutului -explicația -aprecierea
adresare is…(formule de 1 15 oct în limba engleză -conversația verbală
salut:”bună”, -exercițiul
”bună dimineața”,
”bună seara”,
”la revedere”,
”ce mai faci?”,
”mulțumesc”,
”bună,cum te
cheamă?”,
”bună,numele meu
este …”)
3. Obiecte din O3 Ce este aceasta? 1 22 oct Exerciții de -explicația -aprecierea
clasă (What is this?) 1 29 oct identificare și -conversația verbală
-jucăriile din clasă denumirea obiectelor -exercițiul
-penarul,creionul, în limba engleză
banca,scaunul,
caietul,
cartea
4. Animalele O4 Animalele și 1 12 nov Exerciții de -explicația -aprecierea
domestice păsările domestice 1 19 nov identificare și -conversația verbală
1 26 nov denumirea -exercițiul -notarea

7
animalelor din -imagini și film
imaginile prezentate în limba
engleză cu
animalele
domestice
5. Animalele O5 Animalele 1 3 dec Exerciții de -explicația -aprecierea
sălbatice sălbatice 1 10 dec identificare și -conversația verbală
(lupul,vulpea, 1 17 dec denumirea -exercițiul -notarea
ursul,iepurele, animalelor sălbatice -imagini și film
tigrul,leul, în limba
elefantul, engleză
girafa,maimuța,
zebra,
hipopotamul,
crocodilul etc.)
6. Fructele O6 Măr,pară,piersică, 1 7 ian Exerciții de redare a -explicația -aprecierea
banană, 1 14 ian fructelor în limba -conversația verbală
caisă, engleză -exercițiul
strugure -imagini și film
audio cu fructe
și cuvintele
audio în limba
engleză
7. Legumele O7 Roșie,ardei, 1 21 ian Exerciții de redare a -explicația -aprecierea
cartof, legumelor în limba -conversația verbală
castravete, engleză -exercițiul -notarea
morcov, -imagini și film
ceapă audio cu
legume în
limba engleză
8. Recapitulare O1-07 Recapitulare 1 28 ian Exerciții de -explicația -aprecierea
memorie, de -conversația verbală
recapitulare a -exercițiul
cuvintelor învățate

8
PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRUL II
LIMBA ENGLEZĂ

NR.CRT. UNITATEA OB. DETALIEREA NR. DATA ACTIVITATEA DE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DE DE UNITĂȚII DE ORE ÎNVĂȚARE DIDACTICE DE EVALUARE
ÎNVĂȚARE REF. ÎNVĂȚARE

1. Culorile O8 Roșu,verde, 1 11 Exerciții de -explicația -aprecierea


Galben,portocaliu, 1 febr pronunțare și -conversația verbală
Albastru, 18 denumire corectă -exercițiul
Alb,negru,gri, febr a culorilor -filmuleț cu
Violet imagini audio
în limba
engleză

2. Familia mea O9 Mama,tata, 1 25 Exerciții de -explicația


Bunica,bunicul, febr identificare și de -conversația -aprecierea
Sora,fratele, 1 4 pronunțare corectă a -exercițiul verbală
Mătușa,unchiul martie membrilor familiei -filmuleț cu -notarea
Verișoara,vărul 1 11 mar în limba engleză imagini audio
în limba
engleză (suport
vizual și
auditiv)
3. Anotimpurile O10 Primăvara 1 18 mar Exerciții de -explicația
Vara 1 25 mar denumire corectă a -exercițiul -aprecierea
Toamna anotimpurilor și -conversația verbală
Iarna lunilor anului în -calculatorul
Lunile anului limba engleză
4. Corpul uman O11 Nas,urechi, 1 1 apr Exerciții de -conversația -aprecierea
cap,mâini,picioare, 1 8 apr identificare și de -explicația verbală
Față, degete 1 15 apr numire corectă a -exercițiul -notarea
părților corpulul -calculatorul
uman

9
5. Mijloace de O12 Mașina,autobuzul, 1 29 apr Exerciții de -conversația -aprecierea
transport Tramvaiul,metroul, 1 6 mai identificare și de -explicația verbală
Trenul,avionul, denumire corectă -exercițiul
Vaporul a mijloacelor de -calculatorul
transport
6. Figuri O13 Cercul,pătratul, 1 13 mai Exerciții de -explicația -aprecierea
geometrice Triunghiul, 1 20 mai identificare și -conversația verbală
Dreptunghiul denumire corectă a -exercițiul -notarea
figurilor -calculatorul
geometrice
7. Obiecte din O14 Televizorul, 1 27 mai Exerciții de -explicația -aprecierea
casă Calculatorul, 1 3 iunie identificare și -conversația verbală
Masa,scaunul, denumire corectă -exercițiul -notarea
Patul, a obiectelor din casă -filmuleț cu
Canapeaua,biblioteca, obiectele din
Dulapul casă prezentate
în limba
engleză
8. Recapitulare O8- Recapitulare 1 10 Exerciții de -conversația -aprecierea
O14 1 iunie memorie a -exercițiul verbală
17 cuvintelor învățate
iunie

10