Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMĂRIEI COMUNEI DUMBRĂVIŢA

ÚJSZENTES POLGÁRMESTERI HIVATAL HAVILAPJA

Dragoste de poezie,
dragoste de Eminescu
A mai trecut un an, se împlinesc 166 de ani de la trecerea în neființă a poetu-
lui național, care aici la noi este parcă mai prezent ca oricând.
Ca în fiecare an, în ianuarie sau în iunie, comuna Dumbrăvița este onorată
de prezența oamenilor de cultură iubitori de Eminescu. Au venit și acum
scriitori, profesori, artiști, ca o familie, însotiți însă de alți colegi de ai dum-
nealor cu aceeași dragoste, dar cu alte poezii, cu alte adnotări din ”izvorul ”
Eminescu.
Pe 15 ianuarie vremea a fost potrivnică, a plouat și a fost frig.
În prezența autorităților locale, primarul Victor Malac și viceprimarul Miklós
Árpád, a preoților Vasile Baboș, Adrian Nicola și a familiei Sperlea, distinșii
oaspeți au pus coroane la statuile scriitorilor Mihai Eminescu, Sándor Petőfi
și Ioan Slavici.
Mai apoi, au continuat discuțiile asupra operelor scriitorilor ce străjuiesc
Școala Gimnazială Dumbrăvița și care sunt toți trei născuți în luna ianuarie.
Pură coincidență sau nu, îi omagiem și îi cinstim deopotrivă.
Nu a trebuit mult și sala de consiliu a primăriei răsuna de poezie și cântece
eminesciene. S-a recitat din opera poetului maghiar Petőfi Sándor și s-a vor-
bit de trăinicia operei scriitorului Ioan Slavici, s-au făcut schimb de cărți și
s-au decernat diplome.
Primarul Victor Malac a asistat până la final și cuprins de emoția momentu-
lui, sublinia recunăscător, caracterul prietenesc și familial al acestor întâlniri
cu oamenii de cultură care ne luminează cu prezența, cu dragostea lor de
poezie și de ce nu, de Dumbrăvița.
Le mulțumim!
C. Nicolae

Noutăți privind circulația troleibuzului M14


Consiliul Local Dumbrăvița- în slujba comunității
1. Elevii, pensio-
În anul 2015 au fost adoptate un număr de 144 de narii, persoanele
hotărâri. Acestea au vizat, printre altele, stabilirea cu dizabilități - be-
bugetului local, alocări de fonduri pentru o serie neficiază de abo-
de investiții în infrastructură, pentru proiecte de nament general
dezvoltare, pentru susținerea activităților spor- gratuit, pe toate
tive, culturale sau evenimentelor comunității. liniile de transport
Printre cele mai im­portante hotărâri ale aleșilor RAT-Timișoara.
locali amintim: 2. Elevii, pensiona-
-Hotărârea nr. 2 - privind administrarea Incubatorului de Afaceri Dumbrăvița; rii, persoanele cu dizabilități, care n-au reușit să-și procure încă abona-
-Hotărârea nr. 18 - privind aprobarea bugetului de venituri și lista de investiții pe anul 2015; mente, vor putea circula pe M 14 gratuit până la sfârșitul lunii ianuarie
-Hotărârea nr. 31- privind aprobarea activităților culturale pe 2015 2016, având obligația să aibă asupra lor carte de identitate (buletinul)
-Hotărârea nr. 60 - privind aprobarea temei de proiectare Liceu; împreună cu carnetul de elev vizat la zi, respectiv cuponul de pensie.
-Hotărârea nr. 63- privind aprobarea temei de proiectare Cămin Cultural; 3. Începând cu data de 1 februarie 2016, va funcționa un chioșc RATT în
-Hotărârea nr. 89 - privind însușirea variantei finale a stemei Comunei Dumbrăvița; stația de troleibuz din centrul comunei, vis-a vis de Primărie, de unde
-Hotărârea nr. 93 - privind susținerea Concursului Național de Interpretare Cântece Popu- se vor putea achiziționa abonamente, respectiv portofel electronic
lare Maghiare; (card de bilete), întrucât pe M 14 nu se circulă cu bilet pe suport de
-Hotărârea nr. 102 - privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public Co- hârtie. Cardul de bilete va putea fi încărcat cu orice sumă, ținând cont
munitar Local de Evidența Persoanelor; că o călătorie costă 2(doi) lei.
-Hotărârea nr. 124 - privind aprobarea gratuităților pentru o anumită categorie de cetă­ 4. Luna aceasta se pot procura abonamente, card de bilete, de la
țeni pe transportul în comun;
chioșcurile RATT din Timișoara pe baza documentelor deja anunțate.
Am enumerat numai câteva dintre hotărârile aleșilor locali însă toate sunt importan-
te pentru comunitate. Hotărârile adoptate în 2015 pot fi vizionate în totalitate de cei 5. La urcare in troleibuz aveți obligația de a valida cardul (abonament,
interesați pe pagini­le de internet ale Primăriei Dumbrăvița: http://www.e-prima­rii.ro/ portofel electronic), indiferent că este gratuit sau nu.
primariadumbravita-tm/legislatielocala și http://www.primaria-dumbravita.ro/hotarari. 6. Pentru sugestii vă rugăm să folosiți site-urile primăriei.
C. Nicolae Va mulțumim pentru înțelegere!
Conducerea Primăriei Dumbrăvița
Nr. 83 | luna ianuarie 2016 | 5
PRIMĂRIEI COMUNEI DUMBRĂVIŢA
ÚJSZENTES POLGÁRMESTERI HIVATAL HAVILAPJA

Rânduieli
În săptămâna lăsatului sec de carne (6 martie -
12 martie)

bisericești în
În Postul Sfintelor Paști (13 martie - 1 mai)
În Săptămâna Luminată (2 mai - 8 mai)
În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (27 iunie

2016
- 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august -
15 august)
În postul Nașterii Domnului (14 noiembrie - 24
decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie)
Sărbători bisericești naționale
Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor (9 iunie) Străzi asfaltate în 2015
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat - Ocrotitorul În ultimele luni ale anului 2015, lucrările la cele două pro-
României (30 noiembrie) iecte de modernizare străzi, lansate pe OG 28 s-au derulat
într-un ritm alert deoarece s-au alocat fonduri de la Guvern.
CALENDAR CATOLIC Astfel pe str. Gabor Aron și Valentina asfaltarea s-a finalizat
SĂRBĂTORI IMPORTANTE în sistem integrat. Concret, după turnarea stratului de asfalt
CALENDAR ORTODOX 2016 6 ianuarie - Boboteaza de uzură s-au realizat lucrările de instalare a rigolelor de
Zile de post și posturi 10 februarie - Miercurea Cenuşii drenare ale apelor pluviale și s-a turnat cel de al doilea strat
Miercurile și vinerile de peste an, afară de cele cu 27 martie - Paştele asfaltic după care s-au montat pavele pe trotuare. Același
dezlegare, însemnate cu hărți 4 aprilie - Bunavestire (sărbătoare decalată din tratament a fost aplicat și pe străzile Superba, Iaspic și Plati-
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) cauza Paştelui, altfel este în data de 25 martie) nei, totalizând în zestrea anului trecut o lungime de 2 km de
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 5 mai - Înălţarea Domnului străzi modernizate complet (asfalt, rigole, pavele pe trotuar).
august) 15 mai - Rusalii Dacă vor permite condițiile meteo lucrările vor continua pe
Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 26 mai - Joia verde alte străzi chiar și în lunile de iarnă pentru a reuși creșterea
Postul Sfintelor Paști (14 martie - 30 aprilie) 29 iunie - Sf. Petru și Pavel condițiilor de trai pentru cetățenii comunei care îndură ce-i
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (27 iunie 15 august - Adormirea Maicii Domnului drept, neplăceri pe timpul șantierului dar apoi acestea dispar
- 28 iunie) 8 septembrie - Naşterea Fecioarei Maria definitiv. C. Nicolae
Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 14 1 noiembrie - Sărbătoarea tuturor sfinţilor
august)
Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie - 24 de- 2 noiembrie - Ziua morţilor
8 decembrie - Neprihănita Zămislire 
INVITAŢIE
cembrie)
Zile în care nu se săvârșește Sfânta Litur- 25 Decembrie - Crăciunul Vă așteptăm cu drag la cea de-a XIV-a ediție
ghie a spectacolului de Fărșang, care va avea loc
Miercuri și vineri în săptămâna dinaintea Postu- în data de 12 februarie în incinta Căminului
lui Sfintelor Paști (27 aprilie și 29 aprilie) Cultural din Dumbrăvița, începând cu ora
Luni și marți în prima săptămâna a Postului Sfin- 19. Scenetele comice, momentele de paro-
telor Paști (2 mai și 3 mai) die, dansurile și cântecele vor fi susținute de
Vineri în săptămâna Patimilor (29 aprilie) formațiile artistice din Dumbrăvița (Gospo-
Nu se fac nunți dinele, Butykos, Szépkorúak) și invitații din
În toate zilele de post de peste an orașele înfrățite Szentes (Ungaria), Hetin și
În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul aces- Torda (Serbia).
tora Organizatorii

Societatea de administrare START AFACERI T&D SRL,


a Incubatorului de Afaceri Dumbrăvița
cu sediul în DUMBRĂVIȚA, str. BARTOK BELA, Nr. 4,
jud. TIMIȘ

închiriază sălile de la parterul


clădirii pentru: întâlniri de
lucru, conferințe, training-uri,
recepții, simpozioane,
alte evenimente.
Incubatorul de Afaceri Dumbrăvița dispune de dotări teh-
nice și mijloace specifice: internet wireless, proiectoare și
ecrane de proiecție , sistem de sonorizare și climatizare.
Informații suplimentare la nr.tel. 0256/233928; 0721178328
și e-mail: startafaceri@yahoo.com;

6 | Nr. 83 | luna ianuarie 2016