Sunteți pe pagina 1din 9

3.9. O hidrocarbura A cu compozitia 80% C si 20% H, procente de masa, initiaza schema de reactii 3.1.

a) Sa se identifice hidrocarbura A si celelalte substante din schema si sa se scrie ecuatiile reactiilor


chimice. R: A: etan;
b) Daca transformarea A -> a are loc cu un randament de 75%, sa se afle presiunea ce se creaza intr-un
recipient cu volumul de 100L, la 27⁰C, striind ca initial au fost in recipient 10 moli de hidrocarbura.
R R: 4,305 atm
c) Sa se arate care dintre substantele A, B, C, D, E, sunt izomere.

3.10. Izomerii A, B, C ai hidrocarbuyrii cu raportul de masa C:H=5:1 si densitatea vaporilor fata de oxygen
dO₂=2,25 dau urmatoarele transformari:
1) schema 3.2.
2)B-(Cr₂O₃/Al₂O₃, t⁰C)-> g
3)C-(cracare)-> h(amestec de hidrocarburi)
A este izomerul cu punctul de fierbere cel mai scazut si C izomerul cu punctul de fierbere cel mai
ridicat.
a) Sa se determine formula moleculara si structurile izomerilor A, B, C sis a se scrie ecuatiile reactiilor
chimice indicate. R: C5H12, A:neopentan, B: izopentan, C:n-pentan;
b) Daca amestecul h contine 25% CH₄, 10% C₂H₆, 10%C₃H₈, 10% isomer C (procente volumetrice) sa se
calculeze:
-randamentul reactiei de cracare; R:
-procentul de isomer C transformat in CH₄;
-volumul amestecului h, masurat la 127 C si 2 atm, obtinut din 144 kg de izomer C.
R: 81,81%, 45,45%, 59,63m³.

3.11. Se considera schema de reactii 3.3.


a) Sa se identifice substantele din schema sis a se scrie ecuatiile reactiilor chimice.
R: A propan, B n-hexan, C metan.
b) Sa se arate ce procese chimice reprezinta transformarile 1 si 2 si ce substante se mai afla alaturi de A
si c in amestecul rezultat din transformarea 2.
c) Sa se calculeze randamentul transformarii C->d, stiind ca reactantii se introduce in process in raport
molar C:NH₃:O2 = 1:1:2 si ca, dup ace amestecul de reactive a fost racit la temperature camerei,
amestecul gazos are µ(+bara deasupra)=27,657 g/mol. R: 90%

3.13. Prin arderea unui mol de hidrocarbura A cu catena liniara se obtin 176g de CO₂ si 90g de H₂O.
Hidrocarbura A se incalzeste la 50-100 C, in prezenta de AlCl₃, iar amestecul rezultat se trateaza cu clor
la 500 C. Se considera ca din reactia de clorurare rezulta numai derivati monoclorurati.
a) Sa se identifice hidrocarbura A sis a se scrie ecuatiile reactiilor chimice.
R: A n-butan
b)Daca amestecul de compusi monoclorurati s-ar trata cu Na, in conditiile reactiei Wurtz, sa se indice
numarul de hidrocarburi ce ar putea rezulta teoretic.
R:10
c) Sa se identifice urmatoarele hidrocarburi obtinute la punctul b:
-hidrocarbura B care nu poate forma alchene prin dehidrogenare;
-hidrocarbura C cu catena liniara;
-hidrocarbura D care formeaza prin clorurare fotochimica trei compusi monoclorurati (fara
stereoizomeri);
-hidrocarbura E care conduce prin clorurare fotochimica la cel mai mare numar de compusi
monoclorurati izomeri.
R: B: 2,2,3,3-tetrametilbutan, C:n-octan, D:2,5-dimetilhexan, E:3-metilheptan.

3.15. Un amestec de butan si izobutan este tratat cu clor gazos la 300⁰C, rezultand un amestec de
compusi monoclorurati cu urmatoarea compozitie, in procente de masa: 10,33% clorura de butil, 10,33%
clorura de izobutil, 33,57% clorura de sec-butil, 45,76% clorura de tert-butil.
a) Sa se calculeze raportul molar butan:izobutan in amestecul initial considerand transformarea totala.
R: 1:1,277
b) Sa se calculeze raportul molar compusi clorurati primari : secundari : tertiari in amestecul final.
R:1:1,626:2,216
c) Daca randamentul de transformare a clorului este de 90%, sa se calculeze volumul de clor masurat la
127 C si 4 atm necesar pentru a obtine 50kg de amestec de compusi clorurati.
R:4,92m³

3.16. Un amestec de etan si propan este supus procesului de piroliza. Stiind ca etanul si propanol se
transforma total sic a in amestecul final raportul molar CH₄ : C₂H₄ : C₃H₆ este 1:2:2, sa se calculeze:
a) compozitia procentuala molara, masa molara medie si densitatea fata de aer a amestecului final;
R: 12,5% CH₄ , 25% C₂H₄, 25% C₃H₆, 37,5%H₂, 20,25g/mol, 0,7;
b) raportul molar etan : propan in amestecul initial precum si densitatea acestui amestec la 27 C si 1atm;
R: 1:3, 1,646 g/L;
c)randamentul reactiei de dehidrogenare a propanului;
R:66,66%
d)variatia presiunii in vasul de reactive, considerand temperature constanta;
R: creste de 2 ori
e)volumul (c.n.) de hydrogen de purritate 98% ce se poate separa din 8m^3 (c.n.) de amestec de piroliza,
daca la separarea amestecului se pierde 5% din cantitatea de hidrogen.
R:2909,71 L

3.17. Diferenta dintre masa oxigenului necesar arderii unui mol de hidrocarbura A cu masa moleculara
84 si masa molara a hidrocarburii A este 204. Hidrocarbura A nu decoloreaza apa de brom, nu prezinta
izomerie geometrica, formeaza o singura alchena prin dehidrogenare si trei compusi monoclorurati,
izomeri de pozitie, prin clorurare fotochimica.
a) Sa se determine formula moleculara si formula plana a hidrocarburii A;
R:C₆H₁₂ , 1,1-dimetilciclobutan
b) Sa se indice structura compusilor clorurati care in reactive cu zincul formeaza hidrocarbura A.
R:2,5-dicloro-2-metilpentan, 1,4-dicloro-2,2-dimetilbutan
3.18. Raportul dintre masa de CO₂ si masa de H₂O rezultate din arderea unui izoalcan A este de 1,9555.
a) Sa se identifice izoalcanul.
R:izobutan
b)Sa se scrie ecuatiile reactiilor chimice de mai jos sis a se indice natura transformarilor:
A->B+H₂
A-> CH₄+C
A-(+Cl₂, v /+HCL)-> D+E
c) Stiind ca in amestecul rezultat la descompunerea termica a izoalcanului A raportul molar CH4:H2:A =
1:3:0,5 , sa se calculeze randamentul reactiei de dehidrogenare si procentul de izoalcan netransformat.
R:66,66% 11,11%

3.22. Un amestec, format din doua hidrocarburi saturate cu catena aciclica A si B, cu volumul (c.n.) de
134,4 L este ars In aer, rezultand 1056 g de CO₂. 1:2 este raportul molar in care se afla hidrocarburile A si
B in amestecul considerat, dar si raportul dintre numarul de atomi de hidrogen din moleculele celor
doua hidrocarburi. O alta proba din acest amestec, identica cu prima, este tratata cu clor gazos in
prezenta luminii. Se considera ca se obtin numai compusii diclorurati.
a) Sa se identifice hidrocarburile A si B, stiind ca hidrocarbura B nu poate forma alchene.
R:A:etan, B:neopentan
b) Sa se calculeze volumul (c.n.) de aer, cu 20% O₂, necesar combustiei amestecului, daca oxigenul este
in exces de 10%.
R:4804,8 L
c) Sa se determine masa amestecului de compusi diclorurati sis a se indice numarul de compusi
diclorurati din amestec.
R:762g, 4 compusi
d) Sa se calculeze masa solutiei, de concentratie 30%, care se poate obtine prin dizolvarea in apa a
acidului clorhidric rezultat din reactia de clorurare.
R:1460g

3.26. Gazele obtinute prin combustia a 5600mL (c.n.) de hidrocarbura gazoasa sunt trecute prin doua
vase spalatoare unul cu acid sulfuric, iar celalalt cu lapte de var. La sfarsit se constata o crestere a masei
celor doua vase cu 22,5 g si 44 g. Sa se denumeasca radicalii monovalenti ai hidrocarburii.
R:C4₄H₁₀, 4 radicali

3.27. Referitor la alcanii izomeri cu formula moleculara C(n²-2)H(3n+7) , unde n este numar intreb si
pozitiv, sunt corecte afirmatiile:
A) au formula moleculara C₇H₁₃;
B) sunt 11 izomeri (inclusiv stereoizomeri)
C) 3 izomeri contin cate un atom de carbon cuaternar;
D) izomerul cu catena liniara cea mai scurta formeaza prin clorurare fotochimica 4 compusi
monoclorurati;
E) izomerii ce exista sub forma a doi enantiomeri au denumirile: 4-metil-hexan si 3,4-dimetilpentan;
F) toti izomerii pot forma prin dehidrogenare alchene.
R:A,B,C,F.
3.34. Despre n-alcanul A care da reactia de cracare indicate mai jos se cunoaste ca raportul dintre masa
relativa a atomilor de carbon si masa relativa a atomilor de hidrogen din molecula asa are valoarea 5.
A(cracare)→C₃H₃ + a
Substanta “a” poate forma un numar de compusi dihalogenati egal cu :
A)2;
B)3;
C)0;
D)1;
E)4.
R: A

3.36. Daca dehidrogenarea etanului aflat intr-un recipient inchis are loc cu un randament de 80%,
variatia presiunii din recipient, considerand temperatura constanta, este:
A) presiunea ramane constanta;
B) scade de 1,8 ori;
C) creste de 0,9 ori;
D) se dubleaza;
E) creste de 1,8 ori.
R:E

3.37. Prin descompunerea termica a unei probe de metan de puritate 98% se obtin, dupa separarea a
0,8kmoli de acetilena, 67,2 m³ (c.n.) de amestec gazos in care raportul molar CH₄:H₂ = 1:14. Volumul
(c.n.) probei de metan introduce in reactie este:
A) 40,32 m³;
B) 45,71 m³;
C) 41,14 L;
D) 45,71 dm³;
E) 35,84 L.
R:B

3.38. O proba dintr-un alcan cu masa de 2,16g este total bromurata fotochimic, rezultand un singur
compus monobromurat care conduce dupa mineralizare si tratare un azotat de argint la 5,64g de
precipitat (vezi capitolul 19). Alcanul este :
A)metan;
B) etan:
C) neopentan;
D) propan;
E)izooctan.
R:C

3.41. Se supun descompunerii termice 2240L (c.n.) de CH₄. Daca 25% din metan nu se transforma, iar in
amestecul final raportul molar CH₄ : H₂ = 1:5, volumul (c.n.) de acetilena rezultat este:
A)22,4L;
B) 44,8L;
C) 224L;
D)560L;
E) 56L.
R:D

3.44. La descompunerea termica a propanului rezulta un amestec de reactive ce contine 30% C₂H₄ in
procente de masa. Daca tot propanol a reactionat, randamentul de obtinere a etenei este:
A) 1,3-dibromo-2-metilpropan;
B) 1,4-dibromobutan;
C) 1,3(S)-dibromobutan;
D)1,3(R)-dibromobutan;
E) bromociclobutan;
R:B

3.46. Un amestec format din doi alcani omologi, gazosi, aflati in raport molar 1:3 are densitatea
ρ⁰=1,808 g/L. Volumul de aer (c.n.) necesar arderii a 13,2 g din alcanul superior este:
A) 112L;
B) 134,4L;
C) 100,8L;
D)44,8L;
E) 168L.
R:E

3.47. Doi moli dintr-un alcan necunoscut se ard in exces de oxygen. Gazele rezultate se trec printr-un vas
spalator ce contine 300g de solutie de acid sulfuric de concentratie 40%. Formula moleculara a alcanului,
stiind ca solutia finala din vasul spalator are o concentratie de 25%, este:
A) CH₄;
B) C₂H₆;
C) C₃H₈;
D)C₄H₁₀;
E) C₅H₁₂.
R:D

3.49. Se amesteca 1 mol dintr-un alcan gazos cu cantitatea stoechiometrica de oxygen. Dupa combustie,
se formeaza un volum de gaze (c.n.), in care apa se afla sub forma de vapori, cu 22,4 L mai mare decat
volumul (c.n.) supus combustiei. Alcanul este:
A)metan;
B)propan;
C)hexan;
D)butan;
E) etan.
R:B
3.53. Despre o hidrocarbura A se cunosc urmatoarele date :
- raportul masic C:H = 21:4
- masa molara a monocloroderivatului ei este de 1,345 ori mai mare decat masa molara a hidrocarburii;
- nu are in molecula atomi de carbon tertiari;
- se aromatizeaza prin dehridogenare avansata.
Referitor la hidrocarbura A, sunt corecte afirmatiile:
1. Are formula moleculara C₇H₁₄;
2. Este n-heptanul;
3. Are NE=1;
4. Un mol de hidrocarbura A consuma la ardere 246,4 L (c.n.) O₂.
R: 3.

3.57. Referitor la alcanii: 2-metilpentan (a), n-pentan (B), ciclobutan (C), n-butan (D), neopentan (E) sunt
corecte afirmatiile:
1. Punctele de fierbere cresc in ordinea: C<D<E<B<A;
2. Toti atomii de carbon din moleculele lor sunt hibridizati sp³:
3. Sunt hidrocarburi saturate;
4. Toti au aceeasi nesaturare echivalenta.
R: 1
3.59. Un amestec de metan si clor este iluminat puternic. Se obtine un amestec de compusi clorurati
format din: 3 moli de CH₃Cl, 2 moli de CH₂CL₂, 1 mol de CHCl₃ si 0,5 moli de CCl₄. Sunt corecte afirmatiile:
1. S-au introdus in reactive cel putin 6,5 moli de CH₄;
2. Amestecul de metan si clor avea un volum (c.n.) de cel putin 414,4 L;
3. Din acidul clorhidric rezultat din reactive se obtin cel mult 1460g de solutie de concentratie 30%;
4. Masa molara medie a amesteului de compusi halogenate este de cel putin 79,67 g/mol.
R:
3.60. Un balon este umplut cu amestec de metan si izobutan. Conditia ca balonul sa se ridice in aer este:
1. In 0,652 moli de amestec sa se afle cel putin 0,452 moli de CH₄;
2. Amestecul sa fie echimolecular;
3. Raportul dintre masa izobutanului si masa metanului din amestec sa fie mai mic de 1,61;
4. Masa molara medie a amestecului sa fie mai mare de 28,9.
R: 2
3.61. Un amestec format din 10 moli de n-butan si x moli de izobutan este incalzit intr-un recipient inchis
la 100®C in prezenta de AlCl₃ umeda. Dupa stabilirea echilibrului in amestecul de reactive se afla 9,6 moli
de izobutan. Cunoscand kᶜ=4, sunt corecte afirmatiile:
1. In amestecul initial se afla 2 moli de izobutan;
2. S-au transformat 7,6 moli de n-butan;
3. Procentul de butan netransformat este de 24%;
4. Randamentul izomerizarii este de 80%.
R:1
2.1. 5,6 ml etan si propan (c.n.) dau prin ardere 30,8 mg CO₂. Procentul volumetric de etan din amestec
este:
A)20%;
B)25%;
C)30%;
D)35%;
E) 40%.
R:A

2.2. Prin nitrarea metanului in faza gazoasa cu 9,45 grame HNO3 se obin 4,575 grame nitrometan.
Randamentul reactiei este:
A)30%;
B)50%;
C)60%;
D)85%;
E) 75%.
R:B

2.9. Volumul de aer care contine 21% O₂, folosit la arderea a 11,6 grame alcan, stiind ca s-au obtinut 18
grame H₂O, este:
A)130 litri;
B)65 litri;
C)138,6 litri;
D)123,8 litri;
E) 203,84 litri.
R:C

2.10. La descompunerea termica a propanului se obtine un amestec de gaze care contine, in procente
volumetrice, 20% CH₄ si 15% propena. Daca s-au obtinut 30m³ propena, volumul de propan (c.n.) supus
descompunerii este:
A)30m³;
B)60m³;
C)100m³;
D)130m³;
E) 65m³.
R:D

2.17. In legatura cu reactia de ardere a alcanilor sunt adevarate urmatoarele afirmatii:


1. Toti alcanii ard in oxygen cu formare de dioxid de carbon si apa;
2. Raportul molar CO₂ : H₂O in urma reactiei de ardere a alcanilor este n:n+1;
3. Reactiile de ardere ale alcanilor sunt reactii puternic exoterme;
4. La arderea alcanilor cu aer se obtine un amestec gazos format din dioxid de carbon si apa.
R:A

2.19. Se dehidrogeneaza 4 moli de etan cu randament de 80%. Amestecul de gaze obtinut:


1. Este format din etena si hidrogen;
2. Are densitatea in raport cu aerul de 0,576;
3. Este mai greu decat aerul;
4. Are o masa moleculara medie de 16,66.
R:C

2.22. Reactia de cracare:


1. Conduce la obtinerea de alcani si alchene cu numar mai mic de atomi de carbon;
2. Are loc cu ruperea legaturii C – H;
3. Se realizeaza la 400-600®C;
4. Aplicata etanului conduce la etena.
R:B

2.24. Reactia metanului cu vapori de apa, in prezenta Ni, la 650-900®C:


1. Conduce la obtinerea gazului de sinteza;
2. Este o reactive de oxidare;
3. Formeaza CO si H₂ in raport de masa 14:3;
4. Conduce la un amestec gazos mai usor ca aerul.
R:E

2.25. Sunt adevarate afirmatiile cu exceptia:


1. Alcanii se mai numesc si parafine, deoarece parafina este un amestec de alcani superiori;
2. Alcanii sunt folositi drept combustibili, deoarece toate reactiile de ardere ale alcanilor sunt puternic
exoterme;
3. Alcanii gazosi au miros de benzina, deoarece sunt folositi drept combustibili;
4. Alcanii sunt insolubili in apa.
R:B

6.3. La clorurarea termica a metanului se formeaza 216 m³ HCl (c.n.) . Amestecul de reactive contine
CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 si metan nereactionat, in raport molar de 2:16:4:2:1. Volumul de CH4 (c.n.)
introdus in reactive este :
A) 80m³;
B)100m³;
C)133,33m³;
D)166,66m³;
E) 224m³;
R:B

6.12. Ce volum de metan (c.n.) de puritate 89,6% trebuie introdus in reactive pentru a obtine prin
oxidare 6750 kg formol (solutie aldehida formica 40%) cu randamentul de 90%?
A)2500m³;
B)15635 litri;
C)2007m³;
D)1625,4m³;
E) 2025m³.
R:A