Sunteți pe pagina 1din 2

CLIO

Tema 4 Familia mea în istorie


Muza istoriei

a min t e ș t e - ț i Familia este legătura noastră


cu trecutul și podul nostru către viitor.
• Ce semnificație are familia pentru om? Alex Haley, scriitor american
• Pot fi considerate întâmplările din
familia ta evenimente istorice? Clio în dialog cu Doina, elevă în clasa a IV-a
− Doina, ce crezi că este o familie?
− Familia este un grup alcătuit din maturi (mama
și tata) și copiii lor. Uneori în familie mai sunt și bunicii.
− Așa este. Familia este cel mai important grup al
societății. Ea a apărut în cele mai îndepărtate timpuri.
Cu ce începe istoria familiei tale?
− Cu data întemeierii, când părinții și-au înregistrat
căsătoria.
− Dar ce evenimente țin de istoria familiei?
− Evenimente istorice ale familiei sunt nașterea copiilor.
Familie din trecut
− Desigur. Datele remarcabile din viața profesională
a părinților, activitățile importante ale copiilor, datele
despre locul de naștere a părinților, neamul din care
se trag, evenimentele la care au fost martori membrii
familiei la fel țin de istoria familiei.
− Câte informații diverse cuprinde istoria familiei!
− Membri ai familiei tale sunt și rudele paterne,
și cele materne: bunicii, unchii, mătușile, verișorii.
Familie contemporană − Ca să aflu mai multe despre familia mea, ar trebui
să știu cine au fost și străbunicii mei.
dic ț i o n a r is t o ric − Bineînțeles. Dacă dorești să cunoști mai multe din
istoria familiei, discută cu părinții, bunicii, alți membri
Familie – totalitatea persoanelor în-
ai familiei. Izvoare de studiere a trecutului familiei
rudite prin sânge (care se trag dintr-
sunt și fotografiile, filmele, scrisorile, articolele din
un strămoș comun, dintr-un neam).
presă, diverse documente.
arbore genealogic – reprezentare grafi-
− Voi studia cu atenție aceste surse, ca să cunosc bine
că sub formă de schemă sau arbore care
istoria familiei mele.
indică legăturile de rudenie a membrilor
unei familii. ene
blazon – ansamblu de simboluri care
constituie emblema unui stat, oraș sau Familia este o parte importantă a istoriei noastre
a unei familii; stemă. personale, a localității și a întregii societăți.

1
Arborele genealogic al dinastiei
de domnitori – Mușatinii S ecre t e l e is t o riei
(anii de domnie) • În istoria Țării Moldovei există o familie
Margareta (Mușata) care a dat țării cîteva generații de dom-
Petru I Mușat Roman Mușat –
nitori. Este vorba de familia Mușatinilor,
(1375–1391) străbunicul (1391–1394) întemeiată de domnitorul Petru I Mușat,
fiul Margaretei (sau al Mușatei).
Alexandru cel Bun – bunicul
(1400–1432)

Bogdan al II-lea – tatăl


(1449–1451)

Blazonul familiei Hasdeu

„Eu vreau ca și familia mea să aibă un blazon. Pe


el voi desena Columna lui Traian, pentru ca toți să
ștefan cel Mare și Sfânt știe că neamul meu provine de la daco-romani;
(1457–1504) un munte, deoarece numele meu de familie este
Munteanu; un soare, care luminează drumul tutu-
Bogdan al III-lea – fiul Petru Rareș – fiul ror, și o carte, deoarece suntem pasionați de lectură.”
(1504–1517) (1527–1538) (Ionel M., elev în clasa a IV-a)

? Numește domnitorii predecesori și urmași ? Ce informații oferă blazonul familiei


ai voievodului Ștefan cel Mare şi Sfânt, Hasdeu? Ce ar reprezenta blazonul fami-
analizând arborele genealogic al dinastiei liei tale?
domneşti – Mușatinii.

Ș t iu Ș t iu s ă f a c Ș t iu s ă a c ț i o ne z
1. Ce este o familie? 4. Plasează pe o linie a tim- 6. Întocmește arborele genea-
2. Ce informații poate inclu- pului cele mai importan- logic al familiei tale. Dis-
de istoria unei familii? te evenimente din istoria cută cu părinții și analizați
3. Care sunt izvoarele de stu- familiei tale. imaginea arborelui genealo-
diere a istoriei familiei? 5. Descrie principalele gic al familiei.
obiceiuri și tradiții ale 7. Alcătuiți împreună o scurtă
familiei tale. istorie a familiei voastre.