Sunteți pe pagina 1din 10

METODE INTERACTIVE DE GRUP

1.CUBUL
Strategie de predare –învăţare ce urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia,
asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou sau unul
cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei şituaţii privite din mai multe perspective
Etape – se formeaza grupuri de 4-5 copii
- fiecare copil din grup înterpretează un rol în funcţie de sarcina primită (rostogolici, isteţul, ştie tot,
umoristul,)
- copiii rezolvă sarcina îndividal într-un timp dat
- prezintă pe rând răspunsul formulat

2.TEHNICA 6/3/5
Definiţie- este o modalitate de lucru, bazată pe construcţia de idei pe idei în domeniul creativităţii
Obiectiv stimularea creativităţii de grup a copiilor prin solicitarea de a găsi cât mai multe soluţii având la
bază o tema dată
Etape
1 Impăţtirea copiilor în grupe de cate 6 membri fiecare
2 Prezentarea problemei şi a sarcinii de lucru
3 Activitatea propriu-zisa alterneaza activitatea îndividuala cu cea de grup
4 Analiza rezultatelor

3.EXPLOZIA STELARA
Definiţie –este o metoda de stimulare a creativitatii, o modalitate de relaxare a copiilor şi se bazează pe
formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme şi noi descoperiri
Obiective –formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii în grup prin
înteractiune şi îndividual pentru rezolvarea unei probleme
Descrierea metodei –copiii asezati în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau
deseneaza ideea centrala -pe 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE, CINE, UNDE, DE CE,
CÂND, iar 5 copii din grupa extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei 5 îşi alege 3-4 colegi,
organizându-se în cinci grupuri.
Grupurile coopereaza în elaborara întrebărilor
La expirarea timpului, copiii revin în cerc în jurul steluţei mari şi spun întrebările elaborate fie
individual, fie un reprezentant al grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează
întrebări la întrebări.
-Se apreciază întrebările copiilor, efortul acstora de a elabora întrebări corect, precum şi modul de
cooperare, interacţiune.

4. METODA “PALARIUTELOR GANDITOARE”


Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul discutiilor,
extrage concluzii – clarifica/alege solutia corecta
Pălăria albă – detine înformatii despre tema pusa în discutie , face conexiuni, ofera înformatia bruta
asa cum a primit-o – informează
Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele întâlnite, nu se justifică
– spune ce simte
Pălăria neagră – este criticul, prezinta posibile riscuri, pericole, greşeli la soluţiile propuse, exprimă doar
judecăţi negative – identifică greşelile
Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, cauta alternative {Ce trebuie făcut?} –
generează idei noi
Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist
posibilităţile, creează finalul. – efortul aduce beneficii
Scufiţa Roşie” – Povestirea copiilor
Pălăria albă – povesteşte pe scurt textul povestii;
Pălăria albastră – o caracterizează pe Scufita Rosie în contradictie cu lupul: vesela, prietenoasa, buna la
suflet, gata sa sara în ajutor, dar neascultatoare, în timp ce lupul este rau, lacom, şiret, preocupat sa para
sensibil la şituatie; arata ce se întampla cand un copil nu asculta sfaturile parintilor
Pălăria roşie – arată cum Scufita îşi iubea mama şi bunica pe care le-a ascultat întotdeauna, iubea mult
florile, animalele, ii placea sa se joace în natura, îşi exprima compasiunea fata de bunica, bucuria pentru
vanator şi supararea fata de lup
Pălăria neagră – critică atitudinea Scufitei, care trebuia sa asculte sfaturile mamei, trebuia sa ajunga
repede la bunica bolnava. Considera ca nu trebuia sa aiba încredere în animale, nu trebuia sa dea
înformatii despre întentiile ei. Este suparata pe viclesugul lupului.
Pălăria verde – acordă variante Scufiţei: daca dorea sa ofere flori bunicii trebuia sa-i ceara mamei să-i
cumpere un buchet de flori; dacă dorea să culeaga flori trebuia să cearş mamei să o însoteasca în pădure;
lupul o putea ajuta sa culeaga mai repede flori, sau ciuperci pentru bunica,etc
Pălăria galbenă – găseşte alt final textului: Scufita putea sa refuze sa mearga la bunica stiind ca trece
prin padure; Scufita nu asculta de lup; lupul ii arata Scufitei drumul cel mai scurt spre bunica; lupul o
ajuta sa culeaga flori bunicii aflând că aceasta este bolnavă; animalele din pădure o sfătuiesc pe Scufiţa să
nu asculte de lup, etc

5. TEHNICA LOTUS
Este o modalitate interactivă de lucru în grup care ofera posibilitatea stabilirii de relatii între notiuni pe
baza unei teme principale din care deriva alte opt teme.
Obiective – stimularea înteligentelor multiple şi a potentialului creativ în activitati îndividuale şi în
gruppe teme din domenii diferite.
Etape 1. construirea schemei/ diagramei tehnicii de lucru;
2. plasarea temei principale în mijlocul schemei grafice;
3.grupul de copii se gandeste la continuturile/ideile/cunostintelor legate de tema principala
4.abordarea celor opt teme principale pentru cadranele libere
5. stabilirea în grupuri mici de noi legaturi/relatii/conexiuni pentru aceste opt teme şi trecerea lor în
diagrama
6. prezentarea rezultatelor muncii în grup, analiza produselor, aprecierea în mod evaluativ, sublinierea
ideilor noi

6. HARTA CU FIGURI
Definiţie -tehnica prin care se poate reprezenta un spaţiu –localitate, teritoriu, loc de desfăşurare a unei
acţiuni, utilizând desene schematice.
Obiectiv -selectarea elementelor reprezentate prin simboluri şi poziţionarea lor în spaţiul ales
Descrierea metodei
1. Comunicarea sarcinii de lucru
-se formează grupuri de câte 4 copii, se distribuie materialul şi se anunţă sarcina de lucru în cadrul unei
teme
Timp de 7 minute copiii se consultă şi schiţeaza conturul spaţiului pe care vor să-l reprezinte, iar în
înteriorul lui îşi fixează elementele constitutive ale hartii şi locul pe care-l ocupa fiecare element
2. Activitatea pe grupuri -fiecare grup lucrează la propria hartă cu figuri- deseneazaă, caută şimboluri,
scriu etichete etc. Se pot folosi texte –lecturate de educatoare, imagini, fotografii pentru ca harta să fie cât
mai aproape de realitate
3. Prezentarea de grup se prezinta harta de catre un raportor care explica motivele aranjarii
elementelor în spatiul hartii
7. TURUL GALERIEI
Definiţie –tehnica de învatare prin cooperare care stimuleaza gandirea,creativitatea şi învaţarea eficienta
încurajand copiii sa-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de colegii lor
Obiective –elaborarea unui plan care sa conduca la finalizarea unui produs ce constituie conceptia ,opinia
tuturor membrilor grupului
Descrierea metodei
1. Se formează grupuri de câte 4 copii
2. Copiii rezolvă o sarcina de lucru care permite mai multe perspective de abordare sau mai multe
solutii
3. Produsele activitaţii grupelor de copii-desene, colaje,postere
4. Se expun pe pereţii clasei,care se transforma într-o galerie exoziţională
5. La semnalul dat de educatoare prin diferite procedee, grupurile de copii trec pe la fiecare exponat
pentru a examina solutiile, ideile propuse de colegi şi le înscriu pe poster într-un loc stabilit
anterior, comentariile critice, întrebările, observaţiile-cu ajutorul unor simboluri
6. După ce se termină turul galeriei, grupurile revin la locul iniţial şi citesc comentariile, observaţiile
de pe lucrarea lor, reexaminându-şi produsul .
7.
8.CVINTETUL
Definiţie – tehnica de reflecţie ce constă în crearea de cinci versuri respectându-se cinci reguli în scopul
de a se sintetiza conţinutul unei teme abordate
Obiective – să se sintetizeze cunoştinţele, informatiile despre subiect
- sa exprime ganduri, sentimente, idei personale asupra subiectului prin intermediul cuvântului
Descrierea metodei
1.Comunicarea sarcinii de lucru (se anunta tema şi sunt reamintite regulile de alcatuire a unui cvintet)
primul vers un singur cuvânt ce denumeşte subiectul
al doilea vers 2 cuvinte care definesc caracteristicile subiectului -2 adjective
al treilea vers – format din 3 cuvinte care exprimă acţiuni ( verbe la gerunziu)
al patrulea vers –format din patru cuvinte care exprimă starea copilului faţă de subiect
al cincilea vers- un cuvânt care arată însuşirea esenţiala a subiectului
2.Activitate pe grupuri copii se împart în 2grupuri, iar educatoarea pentru fiecare vers compus repetă
regula
3. Se prezintă cele două cvintete şi se analizează
Activităţi premergătoare (pregătitoare)
cuvinte care denumesc subiectul (Cine este?, Ce este? )
cuvinte care descriu subiectul (Ce ştii despre mine? )
cuvinte care exprima actiuni (Ce face ?)
cuvinte care exprima sentimente, însuşiri sufletesti (Ce simţi pentru…?)
cuvinte care arata însusiri esentiale ( Descrie-mă printr-un cuvânt)

9. CIORCHINELE
Stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei
Permite cunoasterea propriului mod de a întelege o anumita tema
Etape:
Se scrie un cuvânt sau se deseneaza un obiect în mijlocul sau în partea de sus a tablei / foaie de hârtie
Copiii, îndividual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene legate de tema dată.
Se fac conecxiuni, de la titlu la lucrarile copiilor, acestea se pot face cu linii trasate de la nucleu la
contributiile copiilor sau a grupurilor
Este bine ca temă propusă să fie cunoscută copiilor, mai ales când se realizează individual
10. TRIEREA ASERTIUNILOR
Definiţie- Este o metoda bazata pe analiza pentru a reliefa trasaturile definitorii ale unei notiuni,
idei,opinii.
Aserţiunea este –un enunţ care este dat de adevăr
Obiectiv -exerseaza capacitţăi de analiză asupra unei idei în vederea selectării lor după diferite criterii
Descrierea metodei
1. Prezentarea sarcinii didactice
2.Activitatea îndividuala-rezolvarea fisei de lucru
11. Jurnalul graphic
Definiţie- metoda prin care copiii identifica caracteristicile unor notiuni care le îndividualizeaza şi
diferentiaza de celelalte din aceeasi categorie
Obiective –identificarea elementelor specifice notiunii studiate
- compararea şi alegerea celor mai semnificative elemente
Etape pregatitoare copiii şi-au însusit tehnica completarii unui jurnal cand au scris în jurnalul grupei şi
cand au completat calendarul naturii de aceea li se explica copiilor ca pe perioada parcurgerii temei sau a
proiectului....ne vom juca un joc Descopera diferentele,completand un alt fel de jurnal prin desen, imagini
decupate sau fotografii etc. El este alcatuit din mai multe file ,impartita în 9 patratr
Descrierea metodei; comunicarea sarcinii de lucru
completarea jurnalului grafic
evaluarea
Varianta 2 –completarea jurnalului în grup(se constituie 4 grupuri formate din 5 copii). Se alege
anotimpul preferat timp de 10-15 minute vor completa în jurnalul grafic desenând sau alegând imagini
specifice numai anotimpului ales.

12. PREDAREA –INVĂŢAREA RECIPROCĂ


Definiţie: strategie de învăţare prin studiu pe text/imagine sau imagine/text ptr dezvoltarea comunicării
copil-copil şi experimentarea rolului educatoarei
Se poate aplica atât în jocurile libere cât şi în activitatea frontală (povestire, lectură după imagini,
memorizare, etc.)
1.Rezumarea -se expune sinteza textului citit sau a imaginii contemplate timp de 5-7min.
(REZUMATORI)
2.Punerea de întrebări-analizeaza textul sau imaginea în grup apoi se formuleaza întrebări folosindu-se
de paletele cu întrebări -INTREBATORII
3.Clarificarea datelor- se identifica cuvinte, expresii,comportamente,etc. şi se gasesc impreuna
raspunsuri-CLARIFICATORII
4.Precizarea (pronosticarea)-se analizeaza textul,imagineasi prognozeaza ce se va întâmpla, exprimând
cele mai neaşteptate idei, fapte, PREZICĂTORII

13. METODA FRISCO


Definiţie –este o metoda de rezolvare a unei probleme de catre participanti pe baza interpretării unui rol
specific
Obiectiv - identificarea unor probleme complexe şi rezolvarea lor prin strategii eficiente accesibile
nivelului de înţelegere al copiilor
Etape-1. Identificarea, extragerea problemei
2.Repartizarea rolurilor C-Conservator, E-Exuberant, P-Pesimist, O-Optimist
3. Dezbaterea problemei
4.Sistematizarea ideilor şi concluziilor asupra solutiei

14. PARTENERUL DE SPRIJIN


Definiţie-modalitatea de învăţare prin care un copil cu dificultăţi de învăţare este sprijinit de un alt coleg-
partener
Obiectiv -dezvoltarea capacităţii de a sprijini un copil cu dificultăţi de învăţare
In evaluarea iniţiala, continua, dar şi în observarea permanentă a comportamentelor se depistează copii
care prezintă dificultăţi în învăţare
Calităţile partenerului de sprijin
-să fie un copil recunoscut de grup,de cel care are nevoie de sprijin
-să ştie să coopereze, să ajute, să explice, să se facă înţeles
-să fie expert în activitate, adică sa dispuna de tipul de inteligenţă caracteristic domeniului
respectiv
Calităţile celui sprijinit-să aiba curajul sa recunoasca ca are nevoie de sprijin
-să accepte sprijinul de încredere
-să solicite sprijin
-să-şi aleagă partenerul de sprijin

15. SCHIMBĂ PERECHEA


Deiniţie -metoda de predare învăţare interactivă de grup ce constă în rezolvarea sarcinii de lucru în
pereche
Obiectiv-stimularea comunicarii şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche
Etape –
1.Organizarea grupului de copii-doua grupe egale,care se aseaza în 2 cercuri concentrice pe scaune
2. Comunicarea sarcinii didactice-problemei- cazului
3. Activitatea în perechi -la un semnal schimba perechea copiii din cercul exterior
4. Prezentarea rezultatelor-copiii revin în cerc şi se analizează ideile perechilor

16. MINICAZURILE
Definiţie-tehnica prin care copiii identifica şi prezintă situatii pozitive/ negative din mediul în care trăiesc
Obiective să identifice o şituatie problema
să compare diferite siuaţii reale
să descopere alternative de rezolvare
Etape se vor forma grupuri de cate 4 copii
1. se comunica sarcina de lucru prin identificarea unei situatii problema
2. activitate în grupuri-copiii discuta şi elaboreaza minicazurile în grupuri
3. activitate frontala-se prezinta fiecare minicaz al grupului de catre un raportor
4. alegerea unui minicaz din cele prezentate.
5. formularea unor decizii –timp de 5 minute fiecare lider va prezenta decizia grupului gasind
raspunsul la întrebarea –Ce ai face în aceasta şituatie
6. activitate frontala de discutie asupra deciziilor

17. PATRATELE DIVIZATE


Definiţie-aceasta metoda faciliteaza cooperarea în grup pentru rezolvarea unei probleme reprezentata prin
figuri geometrice ilustrate
Obiectiv-sa ofere sprijin colegilor de grup pentru asi îndeplini sarcina-asamblarea patratului,fara a fi
solicitat
Etape 1. Comunicarea sarcinii de lucru-grupuri de câte 6, din fiecare grup 5 copii lucrează, iar unul este
observator
2.Reconstituire pătratelor

18. TEHNICA VISELOR


Definiţie –tehnica prin care copilul îşi lasă în voie imaginaţia să lucreze pentru a exprima ceea ce au
gândit că poate face el în viitor, cum va arata locuinţa lui, colegii, şcoala, parcul etc.,apoi compara visul
cu realitatea în vederea obţinerii unor situatii viabile pentru viitor
Obiectivul urmarit -stimularea imaginaţiei prin crearea de situaţii comparabile cu cele existente în viaţa
reală
Etapele metodei
1.Organizarea copiilor pe grupuri de câte patru
2.Prezentarea sarcinii didactice de exemplu: în cadrul temei „Oraşul meu” fiecare copil îşi va imagina
cum va arăta localitatea în care trăieşte când va fi mare:
grupa 1-lingviştii, grupa 2-arhitectii, grupa 3-naturalistii, grupa 4 –artistii
3.Explorarea visului - în grup copiiii îşi imaginează, colaborează pentru realizarea sarcinii de lucru
4. Prezentarea muncii în grup-fiecare grup prezinta rezultatele obtinute textul,macheta,poster,tetru de
păpuşi, în forma cât mai placută.
5.Activitati în grupuri-li se da o alta sarcina didactica Ce poate fi realizat cu adevarat
6.Prezentarea reyultatelor

19. CATEGORIZAREA
Definiţie-este o tehnica prin care se fixeaza şi sistematizeaza cunoştinţele dobândite prin diferite căi şi
mijloace utilizate în procesul înstructiv –educativ
Obiectivul urmarit-exersarea capacităţii de structurare a cunoştinţelor după diferite criterii în vederea
consolidării şi sistematizării acestora
Etape-
1. Organizarea pe grupuri –se lucrează în grupuri de câte 4-5 copii
2. Comunicarea sarcinii didactice
3. Activitatea pe grupuri
4. Prezentarea muncii în grup
5. Evaluarea
20. SINTETIZAREA
Definiţie- este o metoda de reflectie asupra unui subiect care presupune o derulare procesuala
Obiectiv: dezvoltarea operatiilor gandirii prin aprofundarea tematicii propuse în munca în grup sau în
perechi
Etape:
1.Organizarea în pereche-in grupuri
2.Comunicarea sarcinii didactice
3.Munca independentă
4.Lucrul în pereche -in grupa
5.Activitatea frontală

21. ACVARIUL
Definiţie-este o tehnica ce evaluează comportamentul preşcolarului în grupul unei activităţi de învăţare
organizată în grup
Obiective-rezolvarea creativă a unei sarcini de învaţare şi evaluarea comportamentelor îndividuale şi de
grup
Etape- 1. Organizarea copiilor în două grupuri:
grupul peştilor-cercul interior,
grupul observatorilor –cercul înterior
2. Realizarea activităţii propuse în cercul interior
Cerinte pentru copiii pesti-cercul interior-lucrează timp de 10 minute în rezolvarea sarcinii având la
dispoziţie materialele înformative adecvate rezolvă sarcina de lucru, ascultând cu interes ideile colegilor
de grup
Cerinte pentru observatori-cercul exterior-observă comportamentul unui singur coleg din cercul
interior şi activitatea întregului grup, formulează întrebări pentru copiii peşti, nu critică, explică demersul
folosit de copiii pesti pentru rezolvarea sarcinii,descrie comportamentul copiilor pesti,raspund la
întrebările adresate de copilul peşte.

22. REPORTAJUL
Definiţie: este o strategie care utilizeaza înformatii despre şituatii şi evenimente specifice prescolarilor.
Obiectiv: dezvoltarea capacităţii de a transmite informaţii despre un eveniment, un fapt, o situaţie pentru
a determina pe ascultător să înţeleagă cursul real al evenimentului prezentat
Etape:
1. Identificarea evenimentului
2. Culegerea informaţiilor
3. Selectarea informaţiilor culese
4. Elaborarea unui plan
5. Redactara textului

23. MOZAICUL
Definiţie: presupune învatarea prin cooperare, prin interdependenţa grupurilor şi exercitarea statutului de
expert în realizarea unei sarcini de învăţare
Obiectiv:documentarea şi prezentarea rezultatelor studiului independent celorlalti, devenind expert
pentru tematica studiată
Etape:
1. Stabilirea temei şi împărţirea în 4-5 subteme
2. Organizarea grupelor de învăţare
3. Constituirea grupelor de expert
4. Activităţi în echipa iniţiala de învăţare
5. Evaluare

24. DIAGRAMA VENN


Se aplică cu eficienţa maximă în activităţile de observare, povestiri, jocuri didactice, convorbiri
Obiectiv: sistematizarea cunoştinţelor - restructurarea idelor unui conţinut abordat
Etape:
1.Comunicarea sarcinii de lucru
2.Activitatea în pereche sau în grup
3.Activitate în grup
4.Activitate frontal

26. BENZI DESENATE


Definiţie –procedee de stimulare a creativităţii şi de realizare a obiectivelor curriculumului printr-o
succesiune de desene, schiţe ilustrate prezentate cronologic.
Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii de a realiza desene succesive
Cerinţe: Orice banda desenata are 2 parti – o parte scrisa- asezata în bule –cerculete sau ovale
- o parte desenata
Textul va contine cuvinte cheie

25. GHICITORILE
Definiţie- sunt procedee didactice de stimulare a creativităţii, în care se prezintă sub forma metaforică un
obiect, o fiinţă, un fenomen, cerându-se identificarea acestuia prin asocieri logice
Obiectiv: stimularea creativităţii şi exersarea capacităţii de a formula descrieri sintetice ale aspectelor
caracteristice, importante ale fiintelor, fenomenelor, obiectelor care interesează.
Tipuri de ghicitori- ghicitori de descriere
-ghicitori analiza
- ghicitori de comparatie
-ghicitori de generalizare
- ghicitori liliterare
-ghicitori muzicale
ghicitori eliptice
26. PUZZLE
Definiţie- este un joc –exercitiu ce consta în reconstituirea unei imagini din forme, figuri-piese, a unei
propozitii din cuvinte, a unui cuvant din şilabe, litere
Obiectiv- exersarea capacitatii de a reconstitui – asambla o imagine, un cuvant, stabilirea unei relaţii
pozitive de comunicare între emiţător şi receptor
Etapele jocului
1. Organizarea pe grupuri
2. Distribuirea materialului utilizat
3. Comunicarea sarcinii de lucru
4. Activitatea în grup
5. Activitatea observatorului
6. Analiza imaginilor reconstituite

27. DIAGRAMA CAUZĂ-EFECT


Definiţie- Diagrama cauză - efect, ofera posibilitatea de a evidenţia cauza şi efectul unor procese,
evenimente, fenomene, probleme etc.
Obiectiv – stimularea imaginaţiei copiilor pentru rezolvarea problemei analizate din mai multe
perspective
Etape de realizare
1.Impartirea copiilor în grupe de lucru
2.Prezentarea problemei de discutat
3. Dezbaterea în grup
4. Construirea diagramei cauzelor şi a efectului
5.Prezentarea muncii în grup
5. Concluzii- evaluare

28. BULA DUBLĂ


Tehnica bula dubla grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, procese, fenomene, idei,
concepte
Bula dubla este prezentată grafic prin 2cercuri mari în care se aşează imaginea care denumeşte subiectul
Exemple Animale-pasari
Copii-părinţi
Fructe-legume
In cercurile mici asezate între cele doua cercuri mari se deseneaza sau se aseaza şimbolurile ce reprezinta
asemanarile dintre cei doi termeni cheie
In cercurile situate în exterior la dreapta şi la stânga termenilor cheie se înscriu caracteristicile,
particularităţile sau deosebirile

29. POSTERUL
Obiectiv –gasirea prin cooperare a elementelor caracteristice ale unor teme ce vizeaza şituatii, procese,
fenomene, mediul înconjurator în general şi relatiile dintre ele, potrivit temei de studiu
Realizarea în grupuri mici a ansamblului, prin folosirea unor materiale didactice variate fotografii,
desene, ilustratii.Crearea unor structuri verbale adecvate –versuri, ghicitori, curiozitati, mesaje, reflectii.
Se formeaza grupuri de 4 copii fiecare grup va primi o foaie tip A4 sau A3 şi material ilustrativ adecvat
copiii audiaza un text, descrierea unei şituatii problema sau un mesaj
copiii realizează un montaj de tip poster cu tema data

30. TEHNICA BLAZONULUI


Tehnica blazonului presupune completarea compartimentelor unei scheme cu desene, jetoane ,cuvinte
sau propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real
Obiective -identificarea caracteristicilor unei teme sub forma simbolică sau scrisa
-realizarea unei sarcini comune într-un timp dat, într-o atmosferă relaxantă şi cooperantă
Etapele de realizare a blazonului
1. Comunicarea sarcinii de lucru-grupuri de 4-5 copii în 15 minute vor reliza blazonul cu una din
subtemele....
2. Realizarea blazonului în grup
3. Expunerea şi evaluarea frontală a blazonului

31. CĂLĂTORIE MISTERIOASĂ


Obiectiv –exersarea orientării în spatiu pe baza reprezentărilor spaţiale prin indicaţii scurte şi precise
Definiţie –un joc de imaginaţie prin care copiii sunt directionaţi să se orienteze în funcţie de poziţiile
spaţiale
Etape:
1. Organizarea pe grupe -copiii se impart în grupuri de cate 4. Câte 1grup, pe rând devine ghidul
calatoriei
2. Prezentarea temei, a obiectivelor şi a sarcinii didactice
3. Activitatea în grupuri mici
4. Călătoria spre destinaţie
5. Sosirea la destinaţia locului misterios
6. Evaluarea

32. BRAINSTORMING
In traducere directă "furtună în creier" sau "asalt de idei" ,este o metoda de stimulare a creativitatii ce
consta in enuntarea spontana a mai multor idei pentru solutionarea unei probleme.
Obiectiv exersarea capacitatii creatoare a copiilor in procesul didactic care sa conduca la formarea unor
copii activi
Etapele brainstormingului:-se desfasoara in grupuri de 5-20 copii
1. Etapa pregatitoare- cu cele 3 faze(de selectionare a membrilor grupului de organizare si de
familiarizare cu tehnica,faza de pregatire a sedintelor)
2. Etapa productiva a grupuluI(stabilirea temei, rezolvarea problemelor,culegerea ideilor
3. Etapa trierii si selectionarii ideilor-evaluarea(analiza ideilor emise,se opteaza pentru solutia finala)
a) Educatoarea nu are voie sa idei sa comenteze
b) Se intervine atunci cand nu se respecta regulile
c) Se accepta toate solutiile dar se preiau doar cele valoroase
d) Eliminati factorii care blocheaza manifestarea creativa a prescolarilor

Bibliografie
1. Brebean Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup, Editura,
Arves, Craiova
2. Cerghit Ioan , Metode de învăţământ, Editura Polirom, 2006, Iaşi
3. Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom Iaşi,1996
4. Lovinescu V.A., Jocuri exerciţii pentru preşcolari, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1975

S-ar putea să vă placă și