Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume _______________________________________________

Clasa _____________________________

Test de evaluare

1. Analizați harta de mai jos și scrieți pe foaie numele insulelor și peninsulelor


notate cu cifre între 1-6 și numele punctelor extreme notate cu litere a-b:

32 puncte

1 ____________________________________
2 ____________________________________
3 ____________________________________
4 ____________________________________
5 ____________________________________
6 ____________________________________
a ____________________________________
b ____________________________________

2. Privind relieful Europei analizați următoarele propoziții și apreciați dacă sunt


adevărate sau false:
24 puncte
a. Altitudinea maximaă a Europei se îîntaî lnesș te îîn Muntșii Alpi.
b. Relieful Europei a fost modelat de ghetșari.
c. Sudul Europei poartaă denumirea de Europa Veche.
d. Limita dintre Europa sș i Asia este dataă de Muntșii Ural sș i raî ul Ural.
e. Muntșii Pirinei fac parte din Europa Taî naă raă .
f. Islanda este cea mai mare insulaă vulcanicaă .

3. Privind climatul Europei:


34 puncte
a. Enumerați patru factori genetici ai climei.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
b. Caracterizați la alegere două tipuri de climat specifice Europei (localizare și
caracteristici).
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10 puncte din oficiu

Total 100 puncte