Sunteți pe pagina 1din 1

NUME:

PRENUME:

FIȘĂ DE LUCRU

SCĂDEREA

1. Notați cu adevărat (A) sau fals (F) următoarele afirmații:


a). Descăzutul este numărul din care se scade.
b). Scăzătorul este numărul care se scade.
c). Rezultatul scăderii se numește diferență.
d). Pentru a scădea folosim semnul +.
e). Să scad înseamnă să adaug ceva la ce am.

2. Află diferența numerelor.

90 și 18, 25 și 14, 31 și 25, 80 și 40, 77 și 33, 10 și 2.

3. Verifică rezultatele obținute la exercițiul 1.

4. Andrei are 13 ani. Fratele său Mihai are 16 ani. Cu câți ani este mai mic Andrei decât
Mihai?

5. Ștefan a cumpărat de la piață 18 mere. Pe drum a întâlnit un om sărac și flămând și i-a


dat 10 mere. Câte mere mai are Ștefan?