Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară


Catedra Enologie

Proiet de an
la Managementul Calității

Tema: Elaborarea planului HACCP la producerea vinului


alb sec de calitate Sauvignon

A efectuat: st. gr.IMIA -111


Vasilachi (Beznos) Maria

A verificat: prof. Dr.conf. univ


Arhip Vasile
Nota:
Conținut __________
Perfectare__________
Susținere __________
Generală __________

Chișinău 2015
Introducere
„Un vin de calitate se serveşte puţin, cu multă înţelepciune, stînd în picioare şi
cu capulspre cer, apoi spre pămînt în semn de închinăciune.”
(V.D.Cotea)

Secolul XXI este cel al calităţii.Numai cei care vor produce vinuri de înaltă
calitate vor putea să pătrundă şi să se menţină pe piaţa vinurilor. Producerea
vinurilor în Moldova care din cele mai vechi timpuri a fost una din cele mai
tradiţionale îndeletniciri ale moldovenilor, actualmente este una din cele mai
importante ramuri ale economiei naţionale. Indiferent că eşti turist obişnuit ori
specialist, Moldova îţi oferă privelişti, licori şi clipe deneuitat pe drumurile
vinului. Învelind dealuri domoale cu nişte imense hrisoave domneşti coapte de
vreme, podgoriile alcătuiesc o adevărată potcoavă de aur a trupului Moldovei.
Pentru orice moldovean, vinul şi viţa de vie simbolizează viaţa.Vinul de
struguri este produsul nostru naţional, cu care ne putem mîndri şi care ne permite
să concurăm la egal pe piaţa mondială cu cei mai buni producători din lume.
Industria vinului în Moldova a înregistrat succese cu adevărat remarcabile, şi în
prezent vinurile albe fine concurează cu cele mai fine băuturi din lume. Moldova
este cunoscută în lume nu numai prin oamenii săi talentaţi - poeţi, artişti,
savanţi,dar şi prin iscusinţa de a cultiva viţa de vie. Cum joacă spumantul, aşa e
cu scînteie hora, cum e liniştit vinul aşezat, aşa sînt melancolice doinele, aidoma
divinului vechi este vorba înţeleaptă a unui bătrîn.
Republica Moldova este considerată pe bună dreptate, drept unul dintre
lideri printre statele vinificatoare, aflându-se in topul mondial al celor 10 ţări
exportatoare de produsealcoolice. Tradiţiile naţionale în producerea vinurilor şi
cultura consumului adecvat al acestora prezintă nişte subiecte pe cît de curioase,
pe atât de utile nu numai pentru noi, moldovenii ci şi pentru cei de peste hotare.
Programul prezidenţial de revitalizare a ramurii vitivinicole reiese din necesitatea
de a întreprinde un complex amplu de măsuri, menite să stimuleze dezvoltarea
activităţii ramurii respective, inclusiv prin sporirea prestigiului
acesteia atît în ţară, cît şi pestehotare.
La momentul actual prelucrarea strugurilor se efectueaza la 142
intreprinderi de vinificatie primara, amplasate geografic in 23 raioane viticole.
Capacitatea totala a liniilor de prelucrare a strugurilor este de peste 2,0 mln. tone.
In ultimii ani roada medie globala de struguri in Moldovaeste de 300-500 mii
tone, fapt ce demonstreaza ca capacităţile de prelucrare sunt folosite la circa20-
25 %. Dar la unele intreprinderi de vinificaţie primară în ultimii ani nu s-
au prelucrat deloc struguri.
Elaborarea planului HACCP la producerea vinului alb sec de calitate Sauvignon

Formularul nr.1. Descrierea produsului


1.Numele produsului Vin alb sec de calitate Sauvignon
2.Caracteristici a. Limpiditate: limpede cu luciu fără incluziuni străine;
importante ale b. Culoarea: de la pai pînă la pai închis cu nuanțe verzui;
produsului finit c. Aroma: intensă și fină, caracteristică soiului dat;
d. Gust: vinul este foarte proaspat, delicat, persistent si cu un echilibru
placut intre zahar si aciditate si cu nuante de coacaza neagra;
e. Alcool min 10%vol;
f. Concentraţia zahărului 40 g/l;
g. Aciditatea titrabilă 3,20 g/1;
h. Aciditatea volatilă max 1,2g/l;
i Extractul sec nereducător min. 15g/l;
j. Acid citric max. 1 g/1,
k Dioxid de sulf max total 300mg/l, liber 60mg/l;
1. Concentraţia fierului max 10mg/l;
m. Concentraţia diglicozidului malvidina max. 15mg/l
3. Ambalajul Butelii de sticlăcu volumul nominal de 0,75 l de tip Bordeaux, de
culoare închisă, dopuite cu dopuri de plută naturală, etechetă,
contraetichetă, capsulă termocomprimabilă, timbru de acciz, cutii de
carton cu 6 cuiburi.
4. Cum poate fi Produsul este destinat tuturor consumatorilor cu anumite excepții și
utilizat produsul anume: copiilor sub 18 ani, femeilor însărcinate, persoanelor cu
dereglări mintale, șoferilor în timpul de lucru, persoanelor cu funcții
de răspundere în timpul serviciului, persoane alergice la anumiiți
componenți ai produsului. Vinul se recomadă de a fi consumat în
timpul mesei, fiind asociat cu diferite tipuri de alimente. Temperatura
de servire 14-16˚C. Consumul excesiv poate dăuna grav sănătății,
poate conduce la dependență.
5. Durata de păstrare Termenul de garanție un an în următoarele condiții: temperatură - +5-
+20 ˚C; umiditate relativă – 80-85%, loc întunecos, ferit de razele
solare, viteza aerului 0,1-0,4 m/s. Termen de valabilitate nelimitat.
6. Spațiul de realizare Piața internă și externă.
a produsului
7. Indicațiile de pe Denumirea produsului – vin roșu de calitate Fetească Neagră; soiul de
etchetă struguri din care este produs – Fetească Neagră; volumul nominal al
buteliei cu indicarea erorii pentru volumul efectiv – 0,75 ± 3%;
concentrația alcoolică – 12% vol; producătorul și adresa; denumirea
standartului după care a fost produs – SM 117, informația despre
valoarea nutritivă și energetică a produsului, codul de bare, numărul
certificatului de standartizare și calitate, aditivii alimentari utlizați –
dioxid de sulf E220, Fabricat în Moldova.

8. Controlul special Respectarea condițiilor de transportare și păstrare. Se vor menține


la distribuire buteliile în poziție verticală, vor fi manipulate cu atenție, vor fi ferite
de umezeală, se va respecta regimul de temperatură indicat și se va
evita schimbările bruște ale acesteia.
9.Controlu Se efectueză de către organele abilitate de stat în conlucrare cu rețeaua
falsificărilor și a de distribuție a vinului și cu producătorul.
fraudelor comeciale

Formularul nr.2. Compoziția produsului.


Denumirea Caracteristicile produsului Condiții de admisibilitate
produsului
Struguri proaspeți Aspect exterior: integritatea boabelor;
SM – 84 Gradu de afectare cu mecegai; max.5% boabe strivite;
Puritatea soiului ampelografic; max.5% boabe afectate;
max. 15% de alte soiuri cu
condiția să fie din aceeași
clasă ampelografică și aceeași
Gust și aromă; culoare;
Concentrația în zahăr: corespunzător soiului;
Aciditate Titrabilă; min.176 g/l;
Corpuri fizice străine; 7-9 g/l;
Reziduri de pesticide; Nu se admit;
Conform cerințelor medico-
biologice ale Ministerului
Sănătății
Bentonită,PT MD67- Aspect
08934365-165:2002 Indicii fizico-chimici:
Umiditate (%masă); 8-15;
Capacitate de gomflare %; 99
Gradul de absorbție a proteinelor,%; 132
Fier, % masă;
Toxocitate; Max 6
Nulă
Gelatina, PT MD67- Forța în gel măsurată la 6,67%, 10 ˚C
02934365-139:99 Vîscozitate(20%, 25 ˚C) 80-100
pH(6,67%, 45 ˚C) 3,5 la 5,5 mPa
cenuși la 800 ˚C 5,0 la 6,5%,
Pierdere la uscare <2% (FAO/WHO)
<8%
Granulometrie
Particule 100 ASTM (150
Bacteriologic: microni)
Germeni aerobi mezofili la 30 ˚C
Coliformi la 30 ˚C <1000/g
Colifotmi fecali la 44,5 ˚C Absenți/1g
Spori de Salmonella Absenți/10g
Spori anaerobi sulfito-reducători Abesenți/25g
Spori de Stafilococus-aureus <10/g
Spori de clostridium prefingns Absenți/0,1g
Abesenți/1g

Oenotanin Doze de utilizare. Compoziție 10-50 g/hl


Tanin elagic provenit din
esențe lemnoase prețioase
Levuri seci active Doza de administrare 2-4 g/dal
enartis rouge Caracteristici fermentative:
Factor Killer Majorat
Periadă de latență 6,5 ore
Capacitate de sumare Nulă
Caracter criofil Prezent
Putere alcooligenă 14,5% voi
Temperatura optmală 12-24 ˚C
Rezistența la pH mic Înaltă
Rezistența la SO2 Înaltă
Nivelul de contaminare cu bacterii
lactice Sub 104 / g
Germeni poluanți patogeni și toxinele Nu se admit
acestora
Densitatea de celule totale Mai mare de 3,5 × 1010 / g
Densitatea de celule viabile Mai mare de 2 × 1010 / g
Conținutul în substanță uscată 95±1%
Pierderea de eficacitate biologic În medie de 10-15% / n

Carton filtrat pentru Aspectul Nu imprimă mirosuri și


lichide alimentare, gusturi străne
GOST 12290-89 Corpuri străine Ne se admit
Dioxid de sulf, GOST Culoare și miros Incolor cu miros înțepător,
2918- 79 arzător, alergic, toxic.

Fracția masică a apei: 0,1%


Fracția masică a substanțelor 4-106
nevolatile:
Fracția masică a arseniului: 0,02%
Concentrația soluției: 5-6%

Apa GOST 2874 Culoare, gust, miros Incolor, fărămiros și gust


Corpuri străine Ne se admit

Concentrația în masă a cationilor de


metale:
Na+ 1,2 mg/l
Ca2+ 0,7 mg/l
K+ 15,5 mg/l
Mg2+ 4,7 mg/l
Hidrocarburi HCO3 72 mg/l
Butoi de stejar Aspect exterior Curat, îngrijit, dezinfectat
Butelii Aspect exterior Curate, nestrivite, fără fisuri
Dop de plută Aspect exterior. Capacitate de Fără mirosuri și gusturi
gonflare străine. Nu se admite
Formularul nr.3. Diagrama fuxului tehnologic de producere a vinului alb sec de calitate
Sauvignon

Recoltarea și transportarea strugurilor la întreprindere: max.


2h, Zah. Min. 186 g/l

2. Recepția strugurilor, conform SM 84

Zdrobirea și desciorchinarea strugurilor Ciorchini

Sulfitarea mustuelii; 75 mg/kg

Vehicularea mustuelii la macerare

6. Macerarea-fermentarea mustueilii. Temperatura aptimală 26-


LSA 20g/hl, enzimi 2
g/hl, hrană pe bază 30◦C, durata 4-6 zile
de azot și fosfor,
tanin, talaj
7. Vehicularea boștinei la scurgere și presare

8. Scurgerea și presarea boștinei, must răvac și prim


Tescovină
de struguria fracție de presă 60 dal/t de struguri

Bacterii malolactice
active 9. Fermentarea malo-lactică, temperatura 18-20 ˚C

10. Postfermentarea și formarea vinului temperatura


18-20 ˚C,ԏ=10 zile

SO2=25-30mg/l 11. Tragerea vinului de pe drojdii cu egalizere și sufitare

12. Tragerea vinului de pe drojdii cu egalizere și


Bentonită, gelatină
sufitare. Cleire complexă

13. Menținerea pe clei; 12-14v zile, temperatura 10-


12˚C

14. Tragerea de pe clei cu filtrare, filtru Kieselburg apoi


Sedimente
prin plăci cu carton
Maturarea doi ani la butoi; pritocuri deschise și închise,
sulfitare, lucrări de îngrijire, temperatura de 10-12 ˚C

Tratare cu frig: temperatura -3…-4˚C

17. Menținerea la rece; 3-5 zile

Filtarea la rece, filtru presă

19. Repaus; 6 luni

20. Vehicularea la îmbuteliere; menținerea sub strat de gaz intern

21.Filtarea de control; filtru cu membrană

Butelii 22. Îmbutelierea la rece

23.Dopuire

Etichete, cutii de
carton 24. Oformare

25.Menținere de control; temperatura 16-18 ˚C min 14 zile

26. Expediere
Formularul nr.4. Determinarea criteriului de risc.

Graviditate Probabilitate
Mare 3 4 4
Mediu 2 3 4
Mică 1 2 3
Mică Mediu Mare

Formularul nr.5. Identificarea riscurilor: riscuri biologice.

Pericolul Criteriul Riscul biologic Metode de prevenire și Nivelul


biologic de risc combatere acceptabil
1.Recepția 3 Struguri atacați Trierea strugurilor Nu se admite în
de bolile Sulfitarea în cîmp gust și miros
criptogamice Cărbune activat,cazeină
direct în remorcă
2.Zdrobire- 2 Contaminarea cu Păstararea igienii utlajului Conform IC 10-
desciorchinar m.o de pe utilaj tehnologic într-o starea 04-05-40
e perfectă, sălări periodice, microbiologul
folosirea detergenților, verifică dacă se
solușiilor de SO2 admite
3. Macerare- 2 Dezvoltatrea Reglarea temperaturii, Nu se admite
fermentare bacteriilor folosirea LSA, medii de
acetice, pornirea nutriție pentru levuri
altor fermentații
paralel cu
fermentația
alcoolică,
formarea H2S
4.Fermentarea 3 Aparițiaaltor Controlul strict al Nu se admite
malolactică bacterii decît procesului, reglarea
cele malolactice, temperaturii, folosirea
alte tipuri de culturilor de bacterii pure
fermentări
5.Păstrarea, 3 Contaminarea cu De păstrat igiena utilajului Conform IC 10-
maturarea m.o. butoaie tehnologic, vaselor, lucrări 04-05-40
vinului infectate de îngrijire a vinului, de
efectuat plinul vaselor,
temperatura în secție
6.Tratarea 3 Adăugarea Certificate igienice a Nu se admite
complexă gelatinei care produselor, păstarea
poate conține corespunzătoare a
viruși și bacterii materialelor auxiliare
7.Dozarea 3 Contaminarea cu Igiena, sanitarie, Nu se admite
vinului microorganisme dezinfectarea suprafețelor
care intră în contact cu
vinul
8.Dopuire 3 Contaminarea cu Certificat de calitate a Nu se admite
microorganiseme dopurilor
Formularul nr.6. Identificarea riscurilor chimice.

Pericolul Criteri Riscul chimic Metode de prevenire și Nivelul


biologic u de combatere accepta
identificat risc bil
1.Recepția 4 Contaminarea cu Certificat de calitate a strugurilor, Conform
strugurilor pesticide, nitrați, ulei controlul vizual, controlul tehnic a SM-84
mașnilor agricole și mașinilor agricole, controlul
doze excesive de vaselor, instrucțiuni la locul de
SO2, contaminare cu muncă
Fier
2.Zdrobire- 2 Îmbogățirea cu fier, Folosirea utilajului din inox, Nu se
desciorchinare ulei neadmiterea coroziunii, controlul admite
periodic al utilajului
3.Adăugarea 2 Tlașul poate fi sursă Certificate de calitate, control în Nu se
talașului la de infectare cu laborator admite
macerare- substanțe organice
fermentare folosite la fabricarea
lui
4.Tratarea 2 Bentonita poate fi Certificate de calitate, control în Nu se
complexă sursă de metale grele laborator, specificația de admite
componență chimică
5.Filtarea vinului 2 Materialele filtrante Certificate de calitate, control în Nu se
pot fi sursă de metale laborator admite
grele
6.Maturarea 2 Butoaie noi tratate Certificate de calitate, tratare Nu se
necorespunzător, suplimentară a butoaielor, admite
exces de controlul chimic suplimentar
logotaninuri, lignină
7.Tratarea cu frig 3 Contaminarea cu Controlul tehnic al utilajului, Freonii
agent frigorific folosirea agentului intermediar nu se
(NaCl, alcool) admit în
vin
8.Spălarea vaselor 2 Infectarea cu Egalizare, cupajare, acidifiere, Nu se
și utilajului detergenți, controlu apelor de clătire admite
tehnologic alcalinizarea vinului
9.Dozarea vinului 3 Uleiuri, urme de Controlu chimic al primelor Nu se
detergenți butelii de la linie, mentenanța admite
utilajului, contrulu apelor de
clătire
10.Dopuire 3 Dopul poate fi sursă Certificate de calitate, control în Nu se
de CI laborator admite
Formularul nr.7. Identificarea riscurilor fizice.

Pericolul Criteriu Riscul fizic Metode de prevenire și Nivelul


biologic de risc combatere acceptabil
identificat
1.Recepția 2 Nimerirea Acoperirea strugurilor, Nu se admite
strugurilor corpurilor străine, înlăturarea strugurilor
praful, colb pietriș care au contact cu solul,
instrucție la locul de
lucru
2.Zdrobirea- 2 Contaminare cu Folosirea utilajului din Nu se admite
desciorchinare părțile solide de la inox, excluderea
a utilaj coroziunii, mentenanța
periodică
3.Preesarea 2 Pătrunderea Mentența utilajului, Nu se admite
particulelor solide controlul proceselor de
de membrane, presare
metale
4.La filtrări 2 Calitatea Certificat de calitat, Nu se admite
materialului filtrant folosirea plăcilor fitrante
necorespunzătoare, rezistente la presiune și
pătrunderea în la compoziția chimică a
masa vinului vinului, mentenața
particule de utilajului
celuloză,
deteriorarea
părților metalice
5.Maturare 2 Butoaie Mentenanța vaselor, Nu se admite
necalitative, așchii lucrări de întreținere
de lemn, rumeguș
6.Spălarea 4 Cioburi de sticlă Controlul vizual la Nu se admite
buteliilor ecranul de control,
mentenanța utilajului
7.Dopuire 4 Cioburi de sticlă, Controlul utilajului, Nu se admite
dopuri de plută folosirea dopurilor
ezistente, brocheraj
Formularul nr.8. Identificarea risurilor asociate cu consumul de materiale în procesul
tehnologic

Materiale Descriere-specificație Riscul biologic Riscul chimic Riscul fizic (F)


consumate (B) (C)
Struguri Materie primă de bază Struguri afectați Rezidiu de Corpuri străine,
de patogeni pesticide praf, pietriș
Dioxid de E220, aditiv alimentar supradozare
sulf permis de a fi utilizat în
diferite scopuro ca:
antiaoxidant,
antioxidazică,
antiseptică
LSA Declanșarea
fermentației alcoolice
Apa Agent de curățire a
utlajului, vaselor
Enzime Pentru extragerea Contaminare
culorii, aromei, a mări cu glicerină
randamentul la presare tehnică
Azotați și Hrană pentru levuri Supradozare
fosfați de
amoniu
Tanin Pentru fixarea culorii
Talaș Pentru a da caracteristici
organleptice de
fermentare la butoi
Bacterii Pentru declanșarea
malolactice fermentației malolactice
Bentonită Pentru limpezire, Contaminare
deproteinizare cu ioni, metale
grele
Gelatină Pentru limpezire Contaminare cu
microflora
patogenă
CO2+N2 Pentru a menșine vinul
sub atmosferă de gaze
inerte
Plăci Pentru filtarea vinului Contaminare cu
filtrante bucăți de
celuloză
Kisellgur Strat aluviant pentru Contaminare cu
filtrare particole solide
Butelii Pentru păstrarea și
realizarea produsului
Dopuri Pentru dopuire
Etichete Pentru oformare
Formularul nr.9. Arbore decizional
Q1. Exixtă măsuri de control preventive?

DA NU Modifică etapa, procesul sau


produsul.

Este necesar controlul în această etapă? DA

NU Nu este PCC STOP

Q2. Este etapa respectivă destinată să elimine pericolul sau


să reducă riscul de apariție a pericolului pînă la nivel DA
accetabil?

NU

Q3. Exixtă posibilitatea ca în această etapă contaminarea cu


pericolele identificate să apară în exces în raport cu un nivel
acceptabil sau să rezolve la un nivel inacceptabil?

DA NU Nu este PCC
Nu este PCC

Q4. O etapă ulterioară va elimina pericolul identificat sau îi STOP


va reduce probabilitatea de apariție a acestuia la nivel
acceptabil ?

PUNCTUL CRITIC DE
DA NU CONTROL (PPC)

Nu este PCC STOP


Formularul nr.10. Determinarea Punctelor Critice de Control (PCC)

Etapa Pericol Există Este etapa Există O etapă PPC


identific măsuri de respectivă posibilitatea ulterioară va
at control destinată să ca în această elimina
preventive elimine etapă pericolul
pericolul contaminare identificat
sau să a cu sau îi va
reducă pericolele reduce
riscul de identificate probabilitatea
apariție a să apară în de apariție a
pericolului exces în acestuia la un
pînă la un raport cu un nivel
nivel nivel acceptabil?
acceptabil? acceptabit
sau să se
dezvolte la
un nivel
inacceptabil?
Recepția B Da Nu Da Nu 1-B
strugurilor C Da Da - - 1-C
F Da Nu Da Da Nu
Desciorchinare B Da Nu Nu - Nu
a și zdrobirea C Da Nu Nu - Nu
F Da Nu Nu - Nu
Macerare- B Da Nu Da Da Nu
fermentare
Fermentarea B Da Nu Da Nu 2-B
malolactică C Da Nu Nu - Nu
Păstrarea B Da Nu Nu - Nu
Tratarea B Da Nu Nu - Nu
complexă C Da Nu Da Da Nu
Filtrarea C Da Nu Nu - Nu
vinului F Da Nu Nu - Nu
Maturarea B Da Nu Nu - Nu
C Da Nu Da Da Nu
F Da Nu Nu - Nu
Tratarea cu frig C Da Nu Da Nu 2-C
Spălarea F Da Da - - 1-F
buteliilor
Dozarea B Da Nu Nu - Nu
vinului C Da Nu Nu - Nu
Dopuire B Da Nu Nu - Nu
C Da Nu Nu - Nu
F Da Da - - 2-F
Spălarea C Da Nu Nu - Nu
vaselor și
utlajului
tehnologic
Formularul nr.11.Hazard PCC identificat.

Pericolul Metode de control, prevenire, combatere.


identificat
1-B Trierea strugurilor, prevenirea prin respectarea SM-84, utilizarea în cîmp a
metabisulfitului de potasiu, bentonitei, cazeinei, cărbunelui activ
2-B Monitorizarea strictă, fregventă a prpcesului de fermentare malolactică de către
microbiologul laboratorului, întreruperea fermentării prin sulfitare cu o ulteriaoră
filtrare, utilizarea raselor de bacterii pure malolactice
1-C Excluderea pe cît posibilă a pesticidelor, înngrășămintelor minerale în procesul de
creștere a viței de vie, efectuarea ultimei stropiri nu mai devreme de 30de zile
înainte de recoltare, respectarea prevederilor SM-84. Atestarea calității
struugurilor prin bținerea certificatului de calitate.
2-C Mentenața strictă a utilajului, utilizarea în calitate de agent de răcire alcoolul,
soluție de NaCl, soluții care eventual ar comunica cu vinulsă nu-l afecteze
1-F Controlul vizual la depalietizare, testarea în lboratorul de producere. Crearea
ecranului de control, amortizarea șocului termic
2-F Aplicarea dopului prin presarea moderată, brocheraj, ecarn de contol, utilizarea
dopurilor de calitate, mentenanța utilajului.

Formularul nr.12. Planul HACCP


Etapa PCC Descrierea Nivelul Metode de Măsurile de
pericolului acceptabil supraveghere combatere
Recepția 1-B Struguri afectați SM-84 sau Vizual, Trierea strugurilor,
strugurilor de boli 1C-10-04- microbiologic utilizarea
materie criptogamice, 05-40 metabisulfitului de
primă contaminare cu potasiu, cărbunelui
microorganiseme activ, bentonită, fișa
postului de lucru
1-C Contaminare cu Nu se Teste de laborator Excluderea din
pesticide admite producere a
strugurilor suspecți
Fermentarea 2-B Contaminarea cu Nu se Teste de Igiena vaselor, contro
malolactică bacterii nedorite admite laborator,organol microbiologic strict,
eptic utilizarea raselor de
bacterii pure
Tratarea cu 2-C Contaminarea cu Nu se Vizual, Mentenața utilajului,
frig agent frigorific admite organoleptic, utilizarea unui agent
teste de laborator frigorific inofensiv,
asamblare, cupajare,
tratare complexă
Spălarea 1-F Contaminare cu Nu se Vizual, brocheraj, Excludere, brocheraj,
buteliilor cioburi de sticlă admite conrolul la rebutare
fascicol de
lumină
Dopuire 2-F Prezența Nu se Vizual, brocheraj, Excludere, brocheraj,
particulelor de admite controlul la rebutare, folosirea
plută fascicol de dopurilor consistente
lumină
BIBLIOGRAFIE:

1. www.google.com
2. www.wikipedia.com
3. http://wine.md/white-wine/sauvignon-blanc/fautor-sauvignon-blanc-
2010.html
4. http://ru.scribd.com/doc/81807977/Proiect-Meu-Alb-Sec-Calitate-
Primara#scribd
5. http://www.cnaa.md/files/theses/2012/21798/natalia_degteari_abstract.pdf
6. http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/industria-alimentara/proiectarea-
sectiei-de-tratare-si-maturare-a-vinului-alb-sec-de-calitate-sauvignon-
268819.html?ref=doc3
7. http://www.artavinului.md/index.php?page=vinalb