Sunteți pe pagina 1din 8

MANAGEMENT

Introducere în management

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Definiție
• Management = organizarea și coordonarea activităților și resurselor
unei entități pentru a atinge obiectivele definite
Concepte generale

Viziune

Misiune

Obiective

Strategie

Acțiuni/activități
Misiunea și viziunea organizațională
Componentă Misiune Viziune
Funcție Ce este organizația noastră Ce se intenționează a devei organizația
Orizont temporal Prezent Viitor
Despre ce e vorba Cum ajungem undeva Unde dorim să ajungem
Public targetat Stakeholderi interni (lideri, Publicul extern, prin modelarea opiniilor acestuia
(principal) factori decizionali)
Exemple Misiunea noastră este de a da O lume justă fără sărăcie (Oxfam)
putere civilizației Să facem oamenii fericiți (Disney)
(ConocoPhillips) Un computer pe fiecare birou și în fiecare casă;
Să aducem inspirație și inovare toate rulând software Microsoft (Microsoft)
fiecărui atlet din lume (Nike)
Obiectivele
= formulări concrete ale rezultatelor pe care
entitatea încearcă să le obțină
• reprezintă pașii intermediari ce trebuie
atinși în vederea respectării misiunii
• pot fi privite ca milestones în cadrul
strategiei organizaționale
Obiectivele (2)
Ex: Creșterea vânzărilor de servicii de dezvoltare software cu 30% până la finalul lui 2015, comparativ cu 2014
Strategia
= o metodă sau un plan ales pentru a
conduce organizația spre un viitor
dezirabil, cum ar fi atingerea unui
obiectiv sau o soluție pentru o problemă
Întrebări și răspunsuri