Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANU PROF.

NICA DANIELA

CLASA A VIII-A AN ȘCOLAR 2018-2019

PLANIFICAREA ORELOR DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ LA LIMBA ȘI


LITERATURA ROMÂNĂ

TEMATICA ORELOR ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


DE PREGĂTIRE
1. Prezentarea Prezentarea și evidențierea conținuturilor și a noțiunilor care vor fi evaluate
programei pentru
Evaluarea
Națională
13.09.2018
2. Genul liric - Definiție
20.09.2018 - Semnificația titlului
- Identificarea temei și a motivelor literare
- Mărcile subiectivității
- Moduri de expunere prezente în text
- Tropi și valori expresive ale acestora
- Imagini artistice
- Elemente de versificație
3. Lexicul
27.09-29.11.2018
- Masa vocabularului
- Interogația retorică
- Sinonime. Antonime
- Familia lexicală și câmpul lexical
- Mijloace interne și externe de îmbogățire a vocabularului
- Diftong. Triftong. Hiat.
- Despărțirea în silabe
4. Cuvânt și context - Sens denotativ și sens conotativ
06-20.12.2018 - Omonime. Omografe. Omofone. Paronime.
- Tautologia

1
- Jargonul. Argoul. Cuvinte polisemantice
5. Morfologia - Substantiv. Pronume. Adjectiv
21-01.02.2019 - Verb .Adverb. Numeral
- Interjecție. Conjuncție. Prepoziție
- Locuțiuni
6. Sintaxa
propoziției și a
- Subiect. Predicat. Atribut. Complement.
frazei
- Complemente circumstanțiale.
14.02-28.03. 2019
- Propoziție principală. Propoziție secundară.
- Propoziții subordonate circumstanțiale: directă, indirectă, de loc, de timp, de mod, de cauză,
de scop
- Expansiune. Contragere. Termeni regenți
7. Situația de - Dialog. Monolog. Solilocviu
comunicare. - Vorbire directă. Vorbire indirectă.
Compunere. - Structura unei compuneri. Așezarea corectă în pagină
Planul de idei - Semne de punctuație
11-18.04.2019 - Planul de idei.
- Texte literare vs texte nonliterare
8. Genul epic. Genul
dramtic
- Definiție. Specii literare: Roman. Nuvelă. Basm. Fabulă. Schița
25.04-09.05.2019
- Repere spațio-temporale.
- Autor. Narator. Personaj
- Idei principale. Idei secundare. Plan de idei
- Momentele subiectului
- Rezumat
- Caracterizarea personajelor
9. Genul liric - Definiție. Specii literare: Doina. Imnul. Pastelul
16-30.05.2019 - Figuri de stil
- Tipuri de rimă
10. Pregătire finală
10-14.06.2018
- Rezolvarea integrală și individuală a unor modele E.N.