Sunteți pe pagina 1din 23

Avizat, responsabil de comisie metodica:

Nr......................./..............................

Şcoala Gimnaziala Tătăranu


Profesor ……………Nica Daniela-Florentina Clasa …………………………………a V-a
Disciplina ……………Educaţie plastica Semestrul…………………………………………I

Programă aprobată prin O.M.3393/ 28.02.2017


PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. Domeniul Unita Competențe Conținuturi Nr. ore Săptă


crt. tea mâna
1. Evaluare inițială 1 I
2. ARTELE U1 1.1. Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri , genuri, 1 II
FRUMOASE 1.3. spațiul plastic
3. ARTELE U1 1.2. Elementele de limbaj plastic: punctul, linia 1 III
FRUMOASE 2.1.
4. ARTELE U1 1.2. Elemente de limbaj plastic: pata, forma bi şi tridimensională 1 IV
FRUMOASE 2.1.
5. ARTELE U1 1.1. Elementele de limbaj plastic: culoarea, valoarea 1 V
FRUMOASE 1.2.
6. ARTELE U1 1.1. Expozitie. 1 VI
FRUMOASE 1.2.
1.3.
7. ARTELE U1 1.1., 1.2. , Recapitulare, evaluare 1 VII
FRUMOASE 1.3., 2.2., 3.1.
8. ARTELE U1 1.1. Culorile spectrului solar. Clasificarea culorilor conform teoriei 1 VIII
FRUMOASE 2.1. constructive despre culoare: culorile primare, culorile binare de
gradul 1
9. ARTELE U1 1.1. Clasificarea culorilor conformteoriei constructive despre 1 IX
FRUMOASE 2.1. culoare: culorile binare de gradul 2
2.2.
10. ARTELE U1 1.2. Clasificarea culorilor conform teoriei constructive despre 1 X
FRUMOASE 2.2. culoare: culorile calde, culorile reci
11. ARTELE U1 1.1. Clasificarea culorilor conform teoriei constructive despre 1 XI
FRUMOASE 1.2. culoare: culorile complementare
12. ARTELE U1 2.1. Nonculorile 1 XII
FRUMOASE 2.2.
13. ARTELE U1 1.1., 1.2., 3.2. Recapitulare-expoziție, evaluare 1 XIII
FRUMOASE
14. MAGIA U2 1.1. Amestecuri acromatice. Amestecuri cromatice 1 XIV
CULORILOR 2.1.
2.2.
15. MAGIA U2 1.1., 2.1., Nuanțe. Griuri 1 XV
CULORILOR 2.2., 3.1.
16. Să ştii mai multe, să fii mai bun! XVI
Perioada (14.01. – 18.01.2019)

17. MAGIA U2 1.1. Efectele emoționale ale acordurilor de culoare. Constrastele 1 XVII
CULORILOR 1.3. valorice între lumină şi umbră
18. MAGIA U2 1.1., 1.2.,2.1., Recapitulare. Evaluare 1 XVIII
CULORILOR 2.2., 3.1.
19. MAGIA U2 1.1., 1.2.,.3.2. Expoziție 1 XIX
CULORILOR
20. MIRAJUL U3 1.1. Materiale şi tehnici de lucru (în prezent şi de-a lungul timpului) 1 XX
SIMȚURILOR 1.3.
21. MIRAJUL U3 2.1., 2.2., 3.1. Desenul în creion, cărbune 1 XXI
SIMȚURILOR
22. MIRAJUL U3 1.1., 1.2.,2.2., Pictura în culori de apă. Tratarea picturală 1 XXII
SIMȚURILOR 3.1.
23. MIRAJUL U3 2.2. Modelajul în lut 1 XXIII
SIMȚUTILOR 3.1.
24. MIRAJUL U3 2.1. Activarea simțurilor prin materialele din care sunt făcute 1 XXIV
SIMȚURILOR 2.2. obiectele de artă asupra privitorului. Experiențe cu diferite
3.1. materiale şi tehnici
25. MIRAJUL U3 1.1.,2.1., 2.2., Recapitulare 1 XXV
SIMȚURILOR 3.1. Evaluare
26. MIRAJUL U3 1.1., 3.2. Expoziție 1 XXVI
SIMȚURILOR
27. ARTA ÎN U4 1.1. Despre imaginea plastică: imaginea plastica bidimensională, 1 XXVII
COMPOZIȚIE 1.3. plană

28. ARTA ÎN U4 1.1. Despre imaginea plastică: Noțiuni de compoziție.Compoziția 1 XXVIII


COMPOZIȚIE 1.2. liberă.Unitatea compoziției
29. ARTA ÎN U4 1.1. Compoziția cu dominantă verticală, orizontală, oblică 1 XXIX
COMPOZIȚIE 1.2.
1.3.
30. ARTA ÎN U4 1.1., 1.3. Organizarea spațiului închis sau deschis prin linie şi pată. 1 XXX
COMPOZIȚIE Centrul de interes
2.2., 3.1.
31. ARTA ÎN U4 1.1., 1.2., 1.3. Comentariu de artă 1 XXXI
COMPOZIȚIE , 3.2.
32. ARTA ÎN U4 1.1. Vederea de ansamblu asupra istoriei artei universale 1 XXXII
COMPOZIȚIE 1.3. (periodizare pe continente şi milenii)
33. ARTA ÎN U4 1.1., 2.1., Recapitulare 1 XXXIII
COMPOZIȚIE 2.2.,3.1.
34. ARTA ÎN U4 1.1., 1.2., 1.3. Evaluare 1 XXXIV
COMPOZIȚIE
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DETALIATĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Săpt Domeniul Unitatea de Activităţi de învăţare Nr Resurse


Conţinuturi/
ămâ învăţare Compe- .
Tema plastică
na Tema tenţe ore
Recapitularea şi evaluarea competenţelor dobândite în 1 a. materiale:creioane
clasa a IV-a colorate,creioane,acuarele,g
uaşa
RECAPITULARE/
Compoziție b. procedurale: conversaţia,
I EVALUARE
INIȚIALĂ
plastică explicaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală
1.1 -participarea la exerciții- joc de observare a 1 a. materiale: caietul de notițe si
Ramurile ramurilor si genurilor artelor plastice schție, albume de arta,
1.3
artelor -observarea diferențelor dintre ramuri si genuri , manualul,creioane,acuarele,
PREZENTAREA plastice: folosind imagini din albume si din manual guaşe, tempera,
ARTELE
DOMENIULUI pictură,sculptu -identificarea materialelor de lucru specifice fiecarei pensule,manualul
II FRUMOAS
ARTELOR ra, arhitectura, ramuri b. procedurale: conversaţia,
E
FRUMOASE grafica, artele - realizarea de compoziții simple folosind aplicații explicaţia, exerciţiul, observația
decorative. informatice c. forme de organizare a
Spațiul plastic colectivului: activitate frontală,
activitate individuală
1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a 1 a. materiale: caietul de schițe
2.1 diferitelor ipostaze ale punctului și liniei în ,blocul de desen,pixuri cu gel
compoziții plastice și în mediul înconjurător de diferite culori,stilouri cu
- observarea pe albume de artă a modului de a peniţe de dimensiuni diferite,
ARTELE folosi punctele şi liniile de catre unii artişti
ELEMENTELE DE creioane colorate, creioane
III FRUMOAS Punctul şi linia - realizarea de compoziții simple folosind aplicații cerate,creioane,acuarele,guaşe,
LIMBAJ PLASTIC
E
informatice tempera, pensule, manualul,
-realizarea exercițiilor de obținere a punctelor si albume de artă
liniilor prin diferite metode b. procedurale conversaţia,
explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul,
problematizarea
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
- observarea diferențelor dintre formele bi şi 1 a. materiale : caiet de schițe,
1.2 tridimensională bloc de desen , pixuri cu gel
2.1 -realizarea exercițiului- joc”Mirajul dintre linii”, de diferite culori,stilouri cu
urmărind indicatiile peniţe de dimensiuni diferite,
Pata -descoperirea, cu ajutorul elementelor de limbaj creioane colorate, creioane
ARTELE plastic studiate , a formelor si personajelor cerate,creioane,acuarele,guaşe,
ELEMENTE LE DE Forma bi si
IV FRUMOAS realizarea de compoziții plastice având ca punct de tempera, pensule,manualul
LIMBAJ PLASTIC tridimensional
E plecare unul dintre elementele de limbaj plastic b. procedurale: conversaţia,
ă explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului:activitate frontală,
activitate individuală
1.1 -observarea complexității tonurilor de culoare in 1 a.materiale: caiet de schițe si
1.2 natură notițe, albume de artă,
-identificarea culorilor pigmenti folosite in lucrările fotografii cu mediul
unor mari pictori înconjurător ,manualul
ARTELE ELEMENTELE DE Culoarea - stabilirea conceptului de valoare pe marginea unor b. procedurale: conversaţia,
V
FRUMOAS LIMBAJ PLASTIC Valoarea imagini din albume de artă explicaţia, demonstraţia,
E observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1.2 -identificarea etapelor realizarii unei expoziții 1 a. materiale: caietul de
1.2 -realizarea paspartu- ului pentru fiecare lucrare schițe sşi notițe ,carton,
ARTELE 1.3 selectată pentru expoziție riglă, foarfecă, mapa de
ELEMENTELE DE
VI FRUMOAS Expoziție -descoperirea titlului pe care il va purta expoziția, in lucrări, fotografii cu tipuri
LIMBAJ PLASTIC
E funcție de subiectele dominante din lucrari, de expoziții ,manualul
panotarea lucrărilor pe perete sau panou (simeză) b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a lumii 1 a. materiale: caietul de schițe,
1.2 înconjurătoare (plante, flori) bloc desen acuarele,guaşe,
1.3 - compunerea suprafeței sau spațiului plastic tempera, pensule, flori, albume
DOMENIUL folosind descompunerea și recompunerea unor de biologie, de artă ,manualul
ARTELE ARTELOR 2.2
Recapitulare. forme cunoscute b. procedurale: conversaţia,
VII FRUMOAS PLASTICE 3.1
Evaluare - realizarea de compoziții simple , folosind explicaţia, demonstraţia,
E ELEMENTELE DE
LIMBAJ PLASTIC
elementele de limbaj plastic studiate si cuvinte- observaţia, exerciţiul
cheie c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
CULORILE 1.1 - realizarea de compoziții simple folosind aplicații 1 a. materiale: caietul de schițe
SPECTRULUI 2.1 informatice şi notițe pahar, acuarele,
SOLAR Paleta soarelui -identificarea diferențelor dintre culorile primare si guaşe,tempera, pensule,
CLASIFICAREA Culorile cele binare de gradul1 foarfecă,manualul
ARTELE
CULORILOR b. procedurale: conversaţia,
VIII FRUMOAS primare,
CONFORM explicaţia, demonstraţia,
E culorile binare
TEORIEI observaţia, exerciţiul
CONSTRUCTIVE de gradul1 c. forme de organizare a
DESPRE colectivului: activitate
CULOARE frontală, activitate individuală
1.1 - identificarea locului culorilor pe cercul cromatic si 1 a. materiale: caietul de schițe,
2.1 modul de obținere blocul de desen , pahar,
CLASIFICAREA - obtinerea prin amestec fizic pe paleta a culorilor acuarele, guaşe,tempera,
CULORILOR 2.2
binare de gradul 2 pensule ,manualul
CONFORM
ARTELE - generarea de forme expresive prin diverse tehnici b. procedurale: conversaţia,
TEORIEI Culorile binare
IX FRUMOAS și cu diferite materiale, în cadrul unor activități explicaţia, demonstraţia,
CONSTRUCTIVE de gradul 2
E individuale și de grup observaţia, exerciţiul
DESPRE
CULOARE
- organizarea compozițională după reguli stabilite c. forme de organizare a
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu colectivului: activitate
ajutorul elementelor de limbaj frontală, activitate individuală
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic
folosind descompunerea și recompunerea unor
forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
1.2 -identificarea zonelor calde si reci pe cercul 1 a. materiale: caiet de schițe si
2.2 cromatic notițe, bloc de desen, pahar,
-analizarea efectului termodinamic in lucrările unor pensule, creion,manualul
artişti b. procedurale: explicaţia,
CLASIFICAREA - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării demonstraţia, observaţia,
CULORILOR exerciţiul, problematizarea
ARTELE diferitelor materiale, prin experiment practice
CONFORM
FRUMOAS Culorile calde - generarea de forme expresive prin diverse tehnici c. forme de organizare a
X TEORIEI
E Culorile reci și cu diferite materiale, în cadrul unor activități colectivului: activitate frontală,
CONSTRUCTIVE
DESPRE
individuale și de grup activitate individuală
CULOARE - crearea unor compoziții folosind efectul
termodinamic si elementele de limbaj plastic
studiate
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
1.1 - observarea constituirii perechilor de culori 1 a.materiale: caiet de schițe si
1.2 complementare notițe, bloc de desen, acuarele,
CLASIFICAREA -iidentificarea rezultatelor posibile ale utilizării guaşe, tempera, pahar,
CULORILOR
ARTELE diferitelor materiale, prin experiment practic pensule,manualul
CONFORM
FRUMOAS Culorile - generarea de forme expresive prin diverse tehnici b. procedurale: conversaţia,
XI TEORIEI
E complementare și cu diferite materiale, în cadrul unor activități explicaţia, demonstraţia,
CONSTRUCTIVE
DESPRE
individuale și de grup observaţia, exerciţiul.
CULOARE - realizarea de compoziții simple folosind aplicații c. forme de organizare a
informatice colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
CLASIFICAREA -observarea efectului produs de juxtapunerea 1 a. materiale: caietul de schițe
ARTELE CULORILOR 2.1 albului sau negrului unei culori ,blocul de desen, pahar,
XII FRUMOAS CONFORM Nonculorile 2.2 - selectarea intenționată a diverselor materiale pensule, acuarele, tempera,
E TEORIEI (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină guaşe,manualul
CONSTRUCTIVE etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate b. procedurale: conversaţia,
DESPRE - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării explicaţia, demonstraţia,
CULOARE diferitelor materiale, prin experiment practice observaţia, exerciţiul
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici c. forme de organizare a
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități colectivului: activitate frontală,
individuale și de grup activitate individuală
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
1.1 -selectarea lucrărilor si sustinerea verbală a 1 a. materiale: mapa de lucrări,
CLASIFICAREA alegerilor carton, riglă, foarfecă
CULORILOR
1.2
3.2 -comentarea lucrării rămase b. procedurale: conversaţia,
ARTELE CONFORM Recapitulare-
-selectarea lucrării care va face parte din expoziție explicaţia, demonstraţia,
XIII FRUMOAS TEORIEI expoziție -realizarea expoziției urmărind etapele necesare de observaţia, exerciţiul
E CONSTRUCTIVE Evaluare
DESPRE
organizare c. forme de organizare a
CULOARE - identificarea titlului potrivit pentru expoziție, in colectivului: activitate frontală,
funcție de lucrarile finale expuse activitate individuală
1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de schițe,
2.1 formelor obținute prin suprapunerea liniei blocul de desen, acuarele,
2.2 -obținerea prin amestec fizic pe paleta a tonurilor tempera, guaşe, pahar, pensule
închise şi deschise si colorarea unor forme b. procedurale: conversaţia,
AMSTECURI Amstecuri geometrice intersectate explicaţia, demonstraţia,
MAGIA ACROMATICE acromatice - selectarea intenționată a diverselor materiale observaţia, exerciţiul
XIV CULORIL AMSTECURI Amestecurile (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină c. forme de organizare a
OR CROMATICE cromatice cu etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate colectivului: activitate
alb si negru - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării frontală, activitate individuală
diferitelor materiale, prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup
Nuanțarea 1.1 -obținerea prin amestec fizic pe paleta a nuanțelor 2 a. materiale: caietul de schițe
culorilor 2.1 unei culori blocul de desen, pahar,
MAGIA 2.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a pensule, tempera,
NUANȚE . Joc de
XV CULORIL 3.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, guaşe,manualul
GRIURI creativitate
OR sculpturi, fotografii etc. (subiectul b. procedurale: conversaţia,
Griuri neutre compoziției/lucrării) explicaţia, demonstraţia,
Griuri colorate - selectarea intenționată a diverselor materiale observaţia, exerciţiul
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină c. forme de organizare a
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate colectivului: activitate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării frontală, activitate individuală
diferitelor materiale, prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup
EFECTELE 1.1 -Identificarea modurilor prin care se pot transmite 1 a. materiale: caietul de schițe
EMOȚIONALE Semnificațiile 1.3 emoții într-un tablou si notițe , albume de artă,
ALE culorilor -observarea pe reproduceri de artă a atmosferei lucrări realizate de copii,
MAGIA ACORDURILOR sugerate cu ajutorul efectului cromatic si manualul
Contrastul
XVII CULORIL DE CULOARE contrastelor valorice b. procedurale: conversaţia,
OR CONTRASTELE
clarobscur explicaţia, exerciţiul
VALORICE ÎNTRE Contrastul c. forme de organizare a
LUMINĂ ȘI închis- deschis colectivului:activitate
UMBRĂ individuală, activitate frontală
1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de schițe,
1.2 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, blocul de desen, pahar,
2.1 sculpturi, fotografii etc. (subiectul pensule, tempera, guaşe,
2.2 compoziției/lucrării) creion, manualul
- selectarea intenționată a diverselor materiale b. procedurale: conversaţia,
Amstecuri 3.1
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină explicaţia, demonstraţia,
acromatice etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate observaţia, exerciţiul
Amestecuri - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării c. forme de organizare a
cromatice Recapitulare
MAGIA diferitelor materiale, prin experiment practice colectivului: activitate
XVII Nuanțe
CULORIL Evaluare - organizarea compozițională după reguli stabilite frontală, activitate individuală
I Griuri
OR inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu
Efectele
emoționale ale
ajutorul elementelor de limbaj
acordurilor de - realizarea de compoziții plastice având ca punct de
culoare plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
1.1 -pregătirea ultimelor lucrări pentru realizarea 1 a. materiale: mapa de lucrări,
AMESTECURI 1.2 expoziției carton, foarfecă , manualul
CROMATICE 3.2 -aşezarea lor în ordinea realizării lor pe panoul b. procedurale: conversaţia,
MAGIA
AMESTECURI expoziției explicaţia, demonstraţia,
XIX CULORIL Expoziție
ACROMATICE observaţia, exerciţiul
OR
NUANȚE c. forme de organizare a
GRIURI colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1.1 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul 1 a. materiale: caietul de
Materiale si 1.3 Satului etc. schițe şi notițe, albume de
tehnici de - participarea la exerciții-joc de explorare a artă , materiale diverse ,
lucru (în legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, specifice fiecarei ramuri
MIRAJUL MATERIALE ŞI sculpturi, fotografii etc. (subiectul prezentate, manualul
prezent şi de-a
XX SIMȚURI TEHNICI DE compoziției/lucrării) b. procedurale: conversaţia,
LOR LUCRU
lungul -identificarea evoluției folosirii materialelor de-a explicaţia, demonstraţia,
timpului): lungul timpului observaţia, exerciţiul
grafica,pictura, c. forme de organizare a
sculptura colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
- participarea la exerciții-joc de explorare a 2 a. materiale: caietul de schițe,
2.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, blocul de desen, creioane,
2.2 sculpturi, fotografii etc. (subiectul cărbune, gumă specială pentru
Ce este 3.1 compoziției/lucrării) creion, cărbune ,manualul
MIRAJUL DESENUL IN desenul? - selectarea intenționată a diverselor materiale b. procedurale: conversaţia,
XXl SIMȚURI CREION, Haşura (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină explicaţia, demonstraţia,
LOR CĂRBUNE Joc de etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate observaţia, exerciţiul
creativitate - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării c. forme de organizare a
diferitelor materiale, prin experiment practice colectivului: activitate
frontală, activitate individuală

1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de schițe,


MIRAJUL 1.2 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, blocul de desen, pahar,
PICTURA ÎN Tratarea
XXII SIMȚURI 2.2 sculpturi, fotografii etc. (subiectul pensule, acuarele, tempera,
CULORI DE APĂ picturală
LOR 3.1 compoziției/lucrării) guaşe, şervețel din hârtie,
- selectarea intenționată a diverselor materiale creion, manualul
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină b. procedurale: conversaţia,
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării observaţia, exerciţiul.
diferitelor materiale, prin experiment practice c. forme de organizare a
- organizarea compozițională după reguli stabilite colectivului: activitate
inițial, a suprafeței sau a spațiului plastic, cu frontală, activitate individuală
ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de
plecare cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
2.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a 1 a. materiale: caietul de schițe
3.1 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, şi notițe, lut, plastilină,
sculpturi, fotografii etc. (subiectul hârtie,făină, apă,eboşoare,
compoziției/lucrării) plaşetă, album de artă,
MIRAJUL -realizarea unor obiecte folosind materialele si manualul
XXII MODELAJUL ÎN “Mâini
SIMȚURI tehnicile specifice modelajului b. procedurale: conversaţia,
I LUT făuritoare”
LOR explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1 a. materiale : obiectul realizat
2.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a la activitatea anterioară,
2.2 legăturii dintre cuvinte cheie și compoziții plastice, acuarele,tempera, guaşe,pahar,
ACTIVAREA 3.1 sculpturi, fotografii etc. (subiectul pensule, creioane,
SIMȚURILOR Experiențe cu compoziției/lucrării) b. procedurale: conversaţia,
MIRAJUL PRIN - exerciții-joc de observare a elementelor din natură explicaţia, demonstraţia,
diferite
XXIV SIMȚURI MATERIALELE care pot fi sugerate prin linii: verticale, orizontale, observaţia, exerciţiul
LOR DIN CARE SUNT
materiale si oblice, groase, subțiri, curbe, frânte c. forme de organizare a
FĂCUTE OPERELE tehnici - selectarea intenționată a diverselor materiale colectivului: activitate
DE ARTĂ (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină frontală, activitate individuală
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării
diferitelor materiale, prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup
-- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
materiale diferite
1.1 -selectarea intenționată a diverselor materiale cu care 2 a. materiale: caietul schițe,
1.2 va fi realizat spatiul ambiental in care va fi introdus blocul de desen , manualul,
2.1 obiectul modelat șabloane,tempera,guaşe,
2.2 - realizarea fişeii de descriere a proiectului pensule, creion, acuarele,
- turul galeriei foarfece, lipici, tub hârtie,
2.3
Fişă de proiect materiale textile, polistiren,
MIRAJUL Recapitulare hârtie gumată, hârtie
XXV- Turul galeriei-
SIMȚURI Evaluare creponată, hârtie colorată, ziar,
XXVI “Micii critici
LOR Expoziție frunze uscate
de artă” b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale 1 a. materiale: caietul de schițe
1.3 (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină şi notițe, blocul de desen,
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate pensule, pahar, albume de artă,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării acuarele, guaşe, tempera,
Imaginea diferitelor materiale, prin experiment practice manualul
ARTA ÎN DESPRE
XXVI plastică - generarea de forme expresive prin diverse tehnici b. procedurale: conversaţia,
COMPOZI IMAGINEA
I bidimensională și cu diferite materiale, în cadrul unor activități explicaţia, demonstraţia,
ȚIE PLASTICĂ
,plană individuale și de grup observaţia, exerciţiul
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații c. forme de organizare a
informatice colectivului: activitate
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și frontală, activitate individuală
materiale diferite
ARTA ÎN DESPRE Noțiuni de 1.1 - realizarea de compoziții simple folosind aplicații 1 a. materiale: caietul de schițe
XXVI
COMPOZI IMAGINEA compoziție 1.2 informatice blocul de desen, creioane,
II - crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și
ȚIE PLASTICĂ Compoziția acuarele, tempera, pensule,
liberă materiale diferite albume de artă ,manualul
Unitatea - selectarea intenționată a diverselor materiale b. procedurale: conversaţia,
compoziției (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină explicaţia, demonstraţia,
etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale 1 a. materiale: caietul de schițe
1.2 (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină şi notițe, bloc de desen,
1.3 etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate creioane, acuarele, tempera,
Compoziția cu - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării guaşe, albume de artă ,
ARTA ÎN dominantă diferitelor materiale, prin experiment practic manualul
XXIX COMPOZI COMPOZIȚIA verticală, - generarea de forme expresive prin diverse tehnici b. procedurale: conversaţia,
ȚIE orizontă , și cu diferite materiale, în cadrul unor activități explicaţia, demonstraţia,
oblică individuale și de grup observaţia, exerciţiul
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și c. forme de organizare a
materiale diferite colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării prin 1 a. materiale: caietul de schițe
1.3 limbaj vizual (de exemplu, analiza de portret - blocul de desen , șabloane,
2.2 subiecte comune - tehnici și mijloace de expresie acuarele, guaşe, tempera,
3.1 diferite) pensulă, material textil, hârtie
- selectarea intenționată a diverselor materiale creponată, foarfecă, manualul
Organizarea (culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină b. procedurale: conversaţia,
spațiului închis etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia,
ARTA ÎN sau deschis - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării observaţia, exerciţiul
XXX COMPOZI COMPOZIȚIA prin linie şi diferitelor materiale, prin experiment practice c. forme de organizare a
ȚIE pată - generarea de forme expresive prin diverse tehnici colectivului: activitate
Centrul de și cu diferite materiale, în cadrul unor activități frontală, activitate individuală
interes individuale și de grup
- schițarea unor compoziții folosind diferite tipuri de
linii
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații
informatice
- jocuri de creativitate şi culoare brainstorming
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru
realizarea unui produs finit
1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării prin 1 a. materiale: caietul de schițe
1.2 limbaj vizual (de exemplu, analiza de portret - blocul de desen, mapa de
1.3 subiecte comune - tehnici și mijloace de expresie lucrări, albume de artă,
3.2 diferite) etc manualul
- selectarea intenționată a diverselor materiale b. procedurale: conversaţia,
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină explicaţia, demonstraţia,
ARTA ÎN etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate observaţia, exerciţiul
Comentariu de
XXXI COMPOZI COMPOZIȚIA - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării c. forme de organizare a
ȚIE
artă diferitelor materiale, prin experiment practice colectivului: activitate
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici frontală, activitate individuală
și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup
-realizarea comentariului de artă pentru o lucrare ce
apartține unui pictor cunoscut, dar si pentru o lucrare
proprie, in scris
1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării prin 1 a. materiale: caietul de notițe
1.3 limbaj vizual (de exemplu, analiza de portret - albume de artă,manual,fișă de
subiecte comune - tehnici și mijloace de expresie lucru, manualul
diferite) etc b. procedurale: conversaţia,
- selectarea intenționată a diverselor materiale explicaţia, demonstraţia,
(culori de apă, tușuri, creioane, pensule, plastilină observaţia, exerciţiul
VEDERE DE etc.), în vederea obținerii unor rezultate anticipate c. forme de organizare a
ARTA ÎN ANSAMBLU Periodizare pe - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării colectivului: activitate
XXXI
COMPOZI ASUPRA continente şi diferitelor materiale, prin experiment practice frontală, activitate individuală
I
ȚIE ISTORIEI ARTEI milenii - generarea de forme expresive prin diverse tehnici
UNIVERSALE și cu diferite materiale, în cadrul unor activități
individuale și de grup
- observarea pe imagini, reproduceri de artă a
modului in care ă eevoluat artă de-a lungul timpului,
pe diferite teritorii
- identifiicarea diferențelor cultural- artistice dintre
popoare, secole
1.1 -realizarea copertei pentru mapa personală 3 a. materiale: lucrările
1.2 -folosirea tuturor noțiunilor de artă învățate realizate pe parcursul anului
1.3 - stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru școlar, fișă de lucru, fișă de
3.2 realizarea unui produs finit evaluare, bloc de desen,
XXXI acuarele, tempera, guaşe,
RECAPITULARE Călătoria mea
II ARTA ÎN pensule, pahar, carton,
FINALĂ
XXXI COMPOZI în universul foarfecă,
EVALUARE
V ȚIE artei plastice b. procedurale: conversaţia,
FINALĂ
explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate individuală
Avizat, responsabil de comisie metodica:

Nr......................./..............................

Şcoala Gimnaziala Tătăranu


Profesor ……………Nica Daniela-Florentina Clasa ……………………………………a VII-a
Disciplina ……………Educaţie plastica
Programa clasei a VII-a, cf. Ord. Min. nr. 4633/03.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEMESTRUL I
2018-2019

Nr. Unitatea de Competente specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


ctr. învăţare ore

Recapitulare/
1. Instrumente, - a folosi adecvat materialele şi  recapitularea cunostintelor dobandite in 2 1. 10 sept – 14
materiale şi instrumentele de lucru specifice artelor clasa a VI-a sept
tehnici de plastice  instrumente, materiale şi tehnici de lucru 2. 17 sept – 21
lucru/testare  test initial sept
initiala

-3.1 a organiza elementele de limbaj


plastic într-un spaţiu dat  clasificarea compoziţiei după centrele de 4
2. Compoziţia -a identifica elementele componente interes
plastică ale unei compoziţii  compoziţia statică 3. 24 sept – 28
- 3.2 a evidenţia centrele de interes  compoziţia dinamică sept
ale compoziţiei prin mijloacele plastice 4. 1 oct - 5
învăţate oct
-a clasifica o compoziţie plastică după 5. 8 oct – 12 oct
centrele de interes 6. 15 oct – 19
-a şti criteriile după care stabilim oct
carcterul static sau dinamic al unei
compoziţii
- 3.3* a realiza compozitii statice si
dinamice, unitare din punct de vedere
cromatic
3. 7. 22 oct - 26
Mijloace de - a cunoaste modul de stabilire a  contrastul –complementar, de 5 oct
expresie relaţiilor dintre elementele de limbaj calitate, de cantitate, de clar- 8. 29 oct –2nov
plastică plastic într-un spaţiu dat obscur*, simultan* 9. 5 nov – 9 nov
- a realiza compoziţii plastice unitare  acorduri cromatice* 10. 12 nov – 16
din punct de vedere cromatic nov
- a identifica mijloacele de expresie 11. 19 nov – 23
plastică dintr-o compoziţie nov

 evaluare 3 12. 26 nov – 29


nov
13. 3 dec – 7 dec
14. 10 dec – 14
dec

4. Efectul spaţial  spaţiul plastic 2 15. 17 dec – 21


al culorilor - 3.4 a exprimaprin culoare  proprietăţile şi expresivitatea culorii dec
apropierea şi depărtarea, senzaţia de  efecte spaţiale 22dec-13 ian Vacanta
greu-uşor, efectul de cald-rece, de de iarna
volum
17. 21 ian – 25
ian
5. Recapitulare Recapitularea cunostintelor dobandite 18. 28 –1 feb
anterior 1

TOTAL ORE
17
PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEMESTRUL al II-lea
2017 - 2018

Nr. Unitatea de Competente specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


Ctr. învăţare Or
e
1. Recapitulare  Recapitularea cunostintelor 1
1. 11 feb -15 feb
dobandite in sem. I
2. Istoria artei  4.1 a recunoaste trasaturile  sec. Al VII-lea/baroc,
definitorii ale artelor invatate pe clasicism 5
2. 18 feb – 22 feb
reproduceri dupa operele unor  sec. Al VIII-lea/ rococo/
3. 25 feb – 1 mart
artisti reprezentativi neoclasicism
4. 4 mart - 8mart
 a organiza intr-o plansa  sec, al XIX- lea/
5. 11 mart – 15
proiectul unei gradini di Franta romantism, realism,
mart
sec al XVIII-lea impresionism, neoimpresionism,
6. 18 mart – 22
 a picta ca impresionistii si postimpresionism
mart
pointilistii
 4.2 a realiza comentarii cuprinzand
judecati de valoare asupra unor
imagini , reproduceri de arta
3. Redarea in  a se familiariza cu notiuni de  perspectiva 1 7. 25 mart – 29
perspectiva a liniei, desen proiectiv  redarea in perspectiva a mart
suprafetei si a liniei, suprafetei si a
volumului. volumului.
 evaluare 1 8. 1 apr – 5 apr
 natura statica,
9. 8 apr –12 apr
 etapele studiului dupa
- 1.1 a reprezinta ,dupa natura, 3 10. 15 apr – 19 apr
4. Studiul dupa natura
aspectul exterior si structura 11. 6 mai- 10 mai
natura  etapele realizarii unui peisaj*
interioara a formelor.
impresionist
 construcţii
geometrice:poligoane
- 3.5 a crea motive decorative regulate si stelate
Compoziţia
folosind construcţii geometrice, prin  prinbcipii de bază ale 1 12. 13 mai - 17 mai
5. decorativă
impartirea cercului comoziţiei decorative:
gradatia*, asimetria*,
progresia*
- 3.1** a organiza elementele de
Compoziţia limbaj plastic într-un spaţiu dat dupa  transformarea poligoanelor
decorativa, regulile compozitiei decorative in motive decorative 1 13. 20 mai – 24 mai
poligoane - 3.5 a construi grafic poligoane  compozitii pe baza de
6.
regulate si stelate regulate si stelate retele/joc de fond

 friza/ banda decorativa


designul grafic: reclame*, afis*,
- 2.1* a utiliza modalitati de
Notiuni coperta 14. 27 mai – 31 mai
proiectare si de reproiectare a
7. generale de  designul de 2 15. 3 iun. -7 iun.
produselor
design produs*:vestimentatie
- 2.2 a identifica caracteristicile
 designul ambiental*:
definitorii ale designului
interior – exterior

16. 10 iun.-14 iun


8. Recapitulare 1

TOTAL ORE 16
Avizat, responsabil de comisie metodica:

Nr......................./..............................

Şcoala Gimnaziala Tătăranu


Profesor ……………Nica Daniela-Florentina Clasa ……………………………a VIII-a
Disciplina ……………Educaţie plastica
Programa clasei a VIII-a, cf. Ord. Min. nr. 4633/03.08.2009
PLANIFICARE CALENDARISTICA
CLASA a VIII -a
2018-2019
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Observaţii
ore
1 2 3 4 5 6
Recapitulare şi evaluare 1
iniţială
- Reprezentarea după natură a aspectului exterior si structura  Natura statică 2
Studiul după natură. interioara a formelor;  Proporţiile corpului uman;
- Integrarea reprezentării corpului omenesc in mişcare, in
compoziţii plastice de toate tipurile;
- realizarea unui studiu după natură, valorificând o problemă de
culoare
- Identificarea caracteristicilor definitorii ale design-ului;  Design-ul grafic; 3
Noţiuni generale de design  Design-ul de produs;
 Design-ul ambiental.
Com poziţia decorativă. - Organizarea unui spaţiu decorativ, cu efect cinetic, pe baza  Organizare compoziţională 4
unei reţele; decorativă obţinută pe
- realizarea unor construcţii grafice pe baza racordărilor de drepte baza
şi cercuri, precum şi prin împărţirea cercului în părţi egale modificării succesive a
spaţiului.
Ele mente de desen proiectiv - Reprezentarea punctului, a dreptei si suprafeţei în spaţiu şi în  Reprezentarea punctului, a 3
epură, pe cele trei plane de proiecţie; dreptei , a formelor şi a
- realizarea unor construcţii grafice pe baza racordărilor de drepte corpurilor geometrice în
şi cercuri, precum şi prin împărţirea cercului în părţi egale proiecţie ortogonală,
pe cele trei plane de
proiecţie şi în epură.
Istoria artei. - Utilizarea criteriilor valorice proprii in analiza operelor de arta;  Arta sec. XX 2
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ CLASA a VIII –a

SEMESTRUL I

Timp Resurse Strategii


Detalieri de continut C.S. Activitati de invatare Obs.
Ore Tehnici
1 2 3 4 5 6 7

COMPOZIŢIA PLASTICĂ

Studiu după natură 3.1 - Exercitii de observare a formei obiectelor , a raporturilor dintre - Manual, Frontala,
planuri, a paginatiei; - Obiecte, indepen-
- Exercitii de constructie a obiectelor de forme compuse, dupa 2 - Planse de- denta
descompunerea lor in forme simple. monstrativ exercitiu
e creion.
Studiu după natură 3.1 - Studiu dupa natura statica - grup de obiecte - creion si culoare, pe 2 - Obiecte, Frontala,
creion. baza contrastelor si armoniilor studiate. - Planse de- indepen-
monstrativ denta
e.
Studiu după natură 3.1 - Studiu dupa natura statica – grup de obiecte – creion si culoare, pe 1 - Obiecte, Frontala,
culoare. baza contrastelor si armoniilor studiate. - Planse de- indepen-
monstrativ denta
e.
Compozitie plastica 3.1 - Natura moarta desen dupa model 1 Obiecte, Frontala,
- Planse de- indepen-
monstrative. denta

ELEMENTE DE DESEN PROIECTIV

Elemente de desen 1.2 - Exercitii de intuire a spatiului tridimensional reprezentat de triedul de - Manual, Frontala,
proiectiv referinta; - Planse de- individu- ala,
- Reprezentarea punctului si a dreptei pe cele trei plane de proiectie in 1 monstrative, exercitii
spatiu si in epura. - trusa de creion.
geometrie.
Construcţii grafice pe 1.1 - Exercitii de constructie a racordarilor cercurilor si dreptelor; - Manual, Frontala,
baza racordărilor - Exercitii de reprezentare grafica a diferitelor tipuri de arce de bolta si - Planse de- ind., comp.
rozete realizate cu instrumente geometrice. 1 monstrative, culoare.
- Trusa de
geometrie

Evaluare - Schita fatadei unei cladiri in care sa se gaseasca arcul de bolta si 1 - Planse de- Comp.
rozeta cu vitraliu. monstrative. decorativa

SEMESTRUL AL II-lea
Detalieri de Timp Strategii
C.S. Activitati de invatare Resurse Obs.
continut Ore Tehnici

COMPOZIŢIA DECORATIVĂ
Spaţiul decorativ cu 2.1 - Exercitii de descifrare a unor tipuri de retele pe baza imaginilor; -Manual, Frontala,
efect cinetic - Exercitii de compunere a unei retele pe baza unui algoritm de lucru. 1 Planse individuala, ex.
demonstrative. creion.

Compoziţie 2.1 - Compozitie decorativa realizata in contrastul inchis - deschis pe baza - Manual, Ind., comp.
decorativă unei retele. 1 - Planse decor.
demonstrative

ISTORIA ARTELOR - Arta europeană în sec. al XX –lea

Fovismul, Cubismul - Discutii pe imagini in vederea recunoasterii caracteristicilor - Manual, Frontala,


si Epresionismul curentelor; 1 - Istoria artei, Vizionari
- Activitate de comentare pe baza unor reproduceri; - Reproduceri de Discutii
- Sublinierea modului in care se reflecta caracteristicile curentelor in arta.
opere reprezentative.
Abstracţionismul 4.1 - Discutii pe imagini in vederea recunoasterii caracteristicilor - Manual, Frontala,
abstractionismului; - Istoria artei, Vizionari
- Activitate de comentare pe baza unor reproduceri din abstractionism; 1 - Reproduceri de Discutii.
- Sublinierea modului in care se reflecta caracteristicile curentului in arta.
opere reprezentative.
4.1 - Discutii pe imagini in vederea cunoasterii caracteristicilor artei pop; - Manual, Frontala,
Pop-Art - Activitate de comentare pe baza unor reproduceri din arta pop; - Istoria artei, Vizionari
- Sublinierea modului in care se reflecta caracteristicile curentului in 1 - reproduceri de Discutii.
opere reprezentative. arta.

REPREZENTANTI DE SEAMA AI ARTELOR PLASTICE ROMANESTI IN SEC AL XIX-LEA SI AL XX-LEA

Arhitectura 4.1 - Discutii cu privire la caracterisicile arhitecturii si sculpturii din sec. al - Manual, Vizionari
XIX -lea; - Istoria artei, Discutii
- Exercitii de recunoastere a modalitatilor in care se reflecta aceste 1 - Arta romaneasca Comentariu
caracteristici in operele principalilor reprezentanti;
Pictura 4.1 - Discutie cu privire la caracteristicile picturii din sec. al XIX -lea in arta - Manual, Vizionari
romaneasca; - Istoria artei, Discutii
- Exercitii de recunoastere a elementelor de limbaj si expresie plastica 1 -Reproduceri Comentariu
pe imagini reproduceri de arta; (Grigorescu,
Andreescu)

Sculptura - Discutie cu privire la caracteristicile sculpturii din sec. al XIX -lea in - Manual, Vizionari
arta romaneasca; - Istoria artei, Discutii
- Exercitii de recunoastere a elementelor de limbaj si expresie plastica 1 - Arta romaneasca Comentariu
pe imagini reproduceri de arta;