Sunteți pe pagina 1din 138

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare


1957-2017

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 2
2017

CNCM
Chişinău 2017
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 2
2017

NBCM
Chişinău 2017
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 2
2017

CNCM
Chişinău 2017
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2017
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 2, 2017. – 2017. – 138 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-256-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-257-7 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2017
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII............................................................................................... 10

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII............................................ 10
00 Prolegomena. fundamente ale cunoaşterii şi culturii. propedeutică ........... 10
005 Management ......................................................................................... 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.................................................................. 10
01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage ........................................................ 10
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 11
08 Poligrafii. Opere colective.......................................................................... 12
082 Poligrafii colective ................................................................................ 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................... 14
1/14 Filozofie ................................................................................................... 14
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................ 14
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ........................................................... 14
27-29 Literatură religioasă ............................................................................. 14
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................ 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................................. 15
32 Politică ....................................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 16
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................... 18
37 Educaţie ...................................................................................................... 21
39 Antropologie culturală Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor..... 23
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE ..................................................................... 23
51 Matematică ................................................................................................. 23
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................... 24
57 Ştiinţe biologice în general ......................................................................... 24
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE....................................................... 25
61 Ştiinţe medicale. Medicină.......................................................................... 25
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................................... 27
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. exploatarea ...... 27
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............................ 29
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ..................... 30
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite....................................... 30
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ............................................................... 30
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................ 30
78 Muzică ........................................................................................................ 31
79 Divertisment. Jocuri. Sport ......................................................................... 31
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ....................................................................... 31
80 Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie .......... 31
82 Literatură.................................................................................................... 34
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................ 40
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .............. 40
929 Biografii și studii înrudite ..................................................................... 40
929.5 Genealogie ......................................................................................... 41
93/94 Istorie..................................................................................................... 41
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................. 41
Autoreferate ................................................................................................. 42
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 2-2017 .............................................. 46
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 2-2017 .............................................. 49
Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 2-2017 .......................................... 50
Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 2-2017 ............................................. 52
Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 2-2017 ............................................. 52

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 53

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII............................................ 53
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ......... 53
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor . 53
005 Management ......................................................................................... 53
005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane...... 53
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.................................................................. 53
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 53
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare ....................................................... 53
069 Muzee. Expoziţii permanente ............................................................... 53
070 Ziare. Presă ........................................................................................... 54
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 54
1/14 Filozofie ................................................................................................... 54
159.9 Psihologie .......................................................................................... 54
17 Filozofie morală. Etică. Filozofie practică ................................................. 54
2 RELIGIE. TEOLOGIE ..................................................................................... 54
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ........................................................... 54
3 ŞTIINŢE SOCIALE .......................................................................................... 54
31 Stastică. Demografie. Sociologie ................................................................ 54
32 Politică ....................................................................................................... 55
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 60
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................... 66
35 Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară .. 74
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ..................................... 76
37 Educaţie ...................................................................................................... 77
39 Antropologie culturală Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor..... 80
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE......................................................... 80
55 Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice........................................................ 81
59 Zoologie ...................................................................................................... 81
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ....................................... 81
61 Ştiinţe medicale. Medicină.......................................................................... 81
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................................... 81
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice ...................................................................................................... 82
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ..................... 83
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT .................................................. 84
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ......................... 84
72 Arhitectură.................................................................................................. 84
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică ................................................................ 84
78 Muzică ........................................................................................................ 85
79 Divertisment. Jocuri. Sport ......................................................................... 85
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ.......................................................... 86
81 Lingvistică. Limbi ....................................................................................... 86
82 Literatură.................................................................................................... 86
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE ............................................................ 89
93/94 Istorie..................................................................................................... 92
94 Istorie generală........................................................................................... 92
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2017 ...................... 96
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2017 ........... 101

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ..................................................... 102

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR. INFORMARE.


DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII.......................................... 102
00 Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică ....... 102
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale ........ 102
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor 102
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 102
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ........................................................................... 102
1/14 Filozofie ................................................................................................. 102
159.9 Psihologie ........................................................................................ 102
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 103
27 Creştinism. Biserici şi culte creştine ......................................................... 103
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................ 103
31 Stastică. Demografie. Sociologie .............................................................. 103
32 Politică ..................................................................................................... 103
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 107
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................. 110
35 Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 111
36 Asigurarea nevoilor mentale şi materiale de viaţă ................................... 112
37 Educaţie .................................................................................................... 112
39 Antropologie culturală Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor... 115
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE....................................................... 115
57 Ştiinţe biologice în general ....................................................................... 116
59 Zoologie .................................................................................................... 116
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE ..................................... 116
61 Ştiinţe medicale. Medicină........................................................................ 116
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL ..................................................... 117
63 Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii
sălbatice .................................................................................................... 118
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................... 118
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT ................................................ 119
71 Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ....................... 119
74 Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă ....................................... 119
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică .............................................................. 120
78 Muzică ...................................................................................................... 120
79 Divertisment. Jocuri. Sport ....................................................................... 121
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ........................................................ 124
81 Lingvistică. Limbi ..................................................................................... 124
82 Literatură.................................................................................................. 124
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE .......................................................... 131
92 Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele .................................. 131
929 Biografii și studii înrudite ................................................................... 131
93/94 Istorie................................................................................................... 131
94(478) Istoria Republicii Moldova........................................................... 131
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 2-2017 ............................................................................................... 137
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(286-440)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
005 Management
286. Şargu, Lilia.
Managementul negocierilor : Monografie / Lilia Şargu ; red. şt.: Stratan Alexandru. –
Chişinău : INCE, 2016. – 161 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr.: p. 152-160 (109 tit.). – Referinţe biblogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4422-9-9.
[2017-369].
- - 1. Managementul negocierilor. 2. Negocieri – Antreprenoriat.
005.57:334
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
287. Calugher, Viorica.
Elemente de cultură universală şi naţională : Curs universitar / Calugher Viorica. – Chi-
şinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 221 p. : fig. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-321-0.
[2017-303].
- - 1. Cultură. 2. Istoria culturilor.
008+930.85(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE
288. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac.
– Chişinău : CNCM, 2017 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN
1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 7, 2016. – 2017. – 156 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-231-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-232-4 (PDF). –
[2017-305].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

289. Nr 8, 2016. – 2017. – 142 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-233-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-234-8 (PDF).
– [2017-306].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci". – Vezi Nr 292.

290. Rodul cuvintelor. Nina Soroceanu: Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ;
dir. gen.: Elena Pintilei ; alcăt.: Larisa Bulat, Tatiana Caprianu. – Chişinău : Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova, 2017 (Tipogr. "Primex-Com"). – 309 p. : fot., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4318-9-7.
[2017-410].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Soroceanu, Ni-
na, 1952 - …, scriitoare – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929(478) Soroceanu]
291. Scurtu, Elena.
Bălți : important centru urban din Nordul Moldovei : Bibliografie / Elena Scurtu ; red.
resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța ; Bibl. Șt. a Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălți. – Bălți : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2016. – 437 p. : fot. ; 26 cm. – (Biblio-
grafii etnografice, ISBN 978-9975-50-172-9).
100 ex.
ISBN 978-9975-50-173-6.
[2017-318].
- - 1. Bălți – Orașe – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:908(478-21)
02 BIBLIOTECONOMIE
292. Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci", colloquia bibliothecariorum
(3 ; 2015 ; Bălţi). Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci", Ediţia a 3-a, 20 februarie 2015
/ red. resp.: Elena Harconiţa ; rez.: în lb. engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : Universitatea de
Stat "Alecu Russo", 2016. – 135 p. : fig., fot., tab. ; 26 cm.
Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-50-181-1.
[2017-321].
- - 1. Biblioteconomie. 2. Bibliografie. 3. Biblioteci universitare.
02+01(082)=135.1=161.1
293. "Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi
viitor", conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Bălţi). Materialele Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale "Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi
viitor" : consacrată celor 70 de ani de la fondarea universităţii bălţene, 8 octombrie 2015 : [în
3 vol.] / col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : S. n., 2016 (Tipografia Universităţii de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi) – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-50-176-7.

11
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Vol. 3. – 2016. – 137, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm. – Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. –
50 ex. – ISBN 978-9975-50-179-8. – [2017-320].
- - 1. Biblioteconomie.
02:378(478-21)(082)
08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE
082 Poligrafii colective
294. "Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice", conferinţă ştiinţifico-
practică (2016 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifico-practică "Inovaţia: factor al dezvoltării social-
economice", 3 martie 2016 / com. şt.: Bîrlea Svetlana (preşedinte) [et al.]. – Cahul : Universi-
tatea de Stat "B. P. Hasdeu", 2016 (Tipogr. "Centrografic") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-88-
012-1.
Secţia 1 : Ştiinţe economice ; Secţia 2 : Ştiinţe exacte şi inginereşti. – 2016. – 281 p. :
fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, Fac. de Economie, Inginerie şi
Ştiinţe Aplicate. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100
ex. – ISBN 978-9975-88-013-8. – [2017-317].
082:378.4(478-21)(082)=135.1=161.1
295. "Orientări actuale în cercetarea doctorală", colocviu ştiinţific al doctoranzi-
lor (5/6 ; 2015/2016 ; Bălţi). Orientări actuale în cercetarea doctorală : Materialele Colocviu-
lui ştiinţific al doctoranzilor, Ed. a 5-6-a, 4 decembrie 2015 şi 2 decembrie 2016. – Bălţi : S. n.,
2016 (Tipogr. "Indigou Color"). – 187 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo"din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3145-8-9.
[2017-395].
082:378=135.1=161.1
296. "Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi
viitor", conferinţă ştiinţifică internaţională (2015 ; Bălţi). Materialele Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale "Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi
viitor" : consacrată celor 70 de ani de la fondarea universităţii bălţene, 8 octombrie 2015 : [în
3 vol.] / col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : S. n., 2016 (Tipografia Universităţii de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi) – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-50-176-7.
Vol. 1. – 2016. – 184 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. –
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referin-
ţe biliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-50-177-4. – [2017-319].
082:378.4(478-21)=00
087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
297. Casa : 200 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: Emanuela
Carletti, Laura Tavazzi ; cop.: Riccardo Botta. – Chişinău : Arc, 2016 [Imprimat în Italia]. –
[28] p. : des. color, [4] f. autocolante ; 29 cm. – (Casa păpuşii mele ; 1, ISBN 978-9975-137-
74-4).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-75-1.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-402].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
298. Castelul : 200 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: Emanuela
Carletti, Laura Tavazzi ; cop.: Riccardo Botta. – [Chişinău] : Arc, 2016 [Imprimat în Italia]. –
[30] p. : des. color, [4] f. autocolante ; 29 cm. – (Casa păpuşii mele ; 3, ISBN 978-9975-137-
74-4).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-73-7.
[2017-401].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
299. Colorează cu Alba-ca-Zăpada : Cu autocolante / il.: Agnieszka Niedzwiadek. –
[Chişinău] : Arc, 2016 (Imprimat în Malaysia). – [20] p. : des., des. color, [2] f. autocolante ; 28
cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-137-54-6.
[2017-397].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
300. Colorează cu Cenuşăreasa : Cu autocolante / il.: Agnieszka Niedzwiadek. –
[Chişinău] : Arc, 2016 (Imprimat în Malaysia). – [20] p. : des., des. color, [2] f. autocolante ; 28
cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-137-56-0.
[2017-399].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
301. Colorează cu Crăiasa Zăpezilor : Cu autocolante / il.: Agnieszka Niedzwiadek.
– [Chişinău] : Arc, 2016 (Imprimat în Malaysia). – [20] p., [2] f. autocolante ; 29 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-137-57-7.
[2017-400].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
302. Colorează cu Rapunzel : Cu autocolante / il.: Agnieszka Niedzwiadek. – [Chişi-
nău] : Arc, 2016 (Imprimat în Malaysia). – [20] p. : des., des. color, [2] f. autocolante ; 28 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-137-55-3.
[2017-398].
- - 1. Cărți de colorat.
087.5
303. Palatul regal : 200 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: Ema-
nuela Carletti, Laura Tavazzi ; cop.: Riccardo Botta. – [Chişinău] : Arc, 2016 [Imprimat în

13
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Italia]. – [28] p. : des. color, [4] f. autocolante ; 29 cm. – (Casa păpuşii mele ; 2, ISBN 978-
9975-137-74-4).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-137-76-8.
[2017-403].
- - 1. Cărți cu autocolante.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
304. Bobână, Gheorghe.
Istoria filosofiei româneşti : Curs de prelegeri / Gheorghe Bobână ; Univ. Acad. de Şti-
inţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia Cerce-
tării. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-108-06-5.
Partea 1-a. – 2017. – 218 p. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-108-07-2. – [2017-338].
- - 1. Filozofie. 2. Istoria filosofiei românești.
1/14(498)(091)(075.8)
305. Troianowski, Lidia.
Estetica : suport de curs / Troianowski Lidia ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chi-
şinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 149 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 148-149 (83 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-08-9.
[2017-339].
- - 1. Estetica.
111.852(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
27-29 LITERATURĂ RELIGIOASĂ
306. Zorin, Konstantin.
Când dă necazul peste tine… : Nădăjduind, vei învinge boala / Konstantin Zorin ; trad.
de Ala Rusnac. – [Chişinău : S. n., 2016] (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 136 p. : il. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-542-1.
[2017-419].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
3 ŞTIINŢE SOCIALE
307. Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi. Anuarul Catedrei de Ştiinţe
socioumane şi asistenţă socială ... / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Drept Ştiinţe
Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială ; col. red.: Cojocaru Igor [et al.]. –
Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2016 – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-50-186-6.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

… 2015-2016. – 2016. – 122 p. : fig., fot. color, tab. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-50-187-3. – [2017-424].
- - 1. Științe socioumane. 2. Asistență socială.
[3+94(478)]:378(478-21)(082)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
308. Movilă, Irina.
Statistica, teoretică şi economică : Teste şi probleme / Irina Movilă, Ion Pârţachi ; Acad.
de Studii Econ. din Moldova, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – [Bălţi] : Universitatea de
Stat "Alecu Russo", 2016. – 107, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 107-108 (36 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-185-9.
[2017-323].
- - 1. Statistică – Teste.
311+338(079)
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
309. Bejan, Octavian.
Culegere de studii sociale : (economie, politologie, sport şi sociologie) / Octavian Bejan
; Centrul de Prevenire şi Asistenţă Criminologică, Alianţa pentru Promovarea Dreptului. – Ed.
a 3-a, adăugită. – Chişinău : [Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată], 2017
[Tipogr. "Bora grup"]. – 73, [1] p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 35 ex.
ISBN 978-9975-9822-7-6.
[2017-370].
- - 1. Studii sociale.
316.3/.4
32 POLITICĂ
310. Roşca, Iurie.
Ortodoxie şi Naţionalism Economic : Articole, recenzii, traduceri / Iurie Roşca. – Chişi-
nău : Universitatea Populară, 2017 (Tipogr. "Prag-3"). – 362, [4] p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-77-275-4 (Tipogr. "Prag-3").
[2017-433].
- - 1. Politică – Viziuni.
32
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
311. Berbeca, Veaceslav.
Perspectivele soluţionării conflictului transnistrean în contextul schimbărilor regionale /
Veaceslav Berbeca ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Chişinău :

15
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

S. n., 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 42 p. : diagr., fig., tab. ; 30 cm. – (Discussion Papers =
Seria de dezbateri publice naţionale).
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Black Sea Trust for Regional Cooperation, a Project of the German Marshall Fund.
Gratuit. – [2017-294].
327(478)
Culegere de articole a conferinţei internaţionale "Probleme moderne de dezvolta-
re ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE : EUREM 2016". –
Vezi Nr 322.

312. Ojoga, Ecaterina.


Problema Basarabiei în relaţiile internaţionale : 1917-1940 / Ecaterina Ojoga. – Chişi-
nău : Cartdidact, 2017 (Tipografia "Reclama"). – 199 p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 189-199 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9682-9-4 (în cop. tare).
[2017-311].
- - 1. Basarabia – Relații internaționale.
327(478)"1917/1940":94(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
313. Culegere de lucrări ştiinţifice : Seminarul ştiinţific organizat la Facultatea Ştiin-
ţe Economice "Probleme socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecţii şi sugestii" : [în
vol.] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ. ; red.-şef: Galina Ulian. – Chişinău : CEP
USM, 2017 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-71-617-8.
Vol. 3. – 2017. – 123 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-881-3. – [2017-406].
- - 1. Economie – Republica Moldova.
33(478):378(082)=135.1=161.1

332 Economie regională. Economia teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de
locuinţe (fondului imobiliar)
314. Sanduţa, Tatiana.
Evaluarea terenurilor : Practicum / Tatiana Sanduţa ; red. resp.: Svetlana Albu ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managemen-
tul Imobilului. – Chişinău : UTM, 2017. – 195 p. : tab. ; 21 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 162-163 (23 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-474-2.
[2017-360].
- - 1. Teren – Evaluare.
332.3(076.5)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
315. Popovici, Gheorghe.
Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri inovaţionale : (manual didactic
în asistenţa organizatorilor de traininguri pentru inovatori începători) / Gheorghe Popovici,
Anatolie Bucatînschi ; Acad. de Științe a Moldovei, Parcul Şt.-Tehnologic "Academica". –

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău : [Iulian], 2016 [Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 442 p. : fig., tab. ; 21 cm. + An.: CD-
rom.
Bibliogr.: p. 438-442 (46 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-3078-2-6 (în cop. tare).
[2017-371].
- - 1. Antreprenoriat inovațional.
334.7:001.895(075)
316. Tinerii în acţiune : Antreprenoriatul ca opţiune de carieră : Istorii de succes /
Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA), Min. Educaţiei al
Rep. Moldova, Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul
Muncii în Moldova. – Chişinău : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : fot. color ; 21 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-137-82-9.
[2017-366].
- - 1. Antreprenoriat.
334
336 Finanţe
317. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : Учебное пособие /
Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. финансы и кредит ; сост.: И. В.
Толмачева, И. В. Ватаман. – Тирасполь : Приднестровский государственный универси-
тет им. Т. Г. Шевченко, 2017 (Tipogr. "Valinex"). – 159, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 126 (13 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4348-4-3.
[2017-325].
- - 1. Bănci comerciale – Management.
336.71(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
318. Evaluarea costului şi preţului de piaţă privind prestarea serviciilor de iden-
tificare a animalelor : Ghid metodologico-practic / col. de aut.: Tudor Bajura, Alexandru
Stratan, Oleg Maşner [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări Econ., Min.
Econ. al Rep. Moldova. – Chişinău : INCE, 2016. – 24 p. : tab. ; 29 cm
Aut. sunt indicaţi la p. 5-a. – Referinţe bibliogr.: p. 16 (6 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4453-8-2 .
[2017-297].
- - 1. Prețuri de piață – Servicii de identificare a animalelor.
[338.5+339.1]:636
Movilă, Irina. Statistica, teoretică şi economică. – Vezi Nr 308.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


319. Chiriac, Liubomir.
Relansarea Cooperării Dezvoltării Regionale dintre Chişinău şi Tiraspol / Liubomir Chi-
riac ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Chişinău : S. n., 2016

17
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

[Tipogr. "Bons Offices"]. – 72 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Discussion Papers = Seria de dezbateri
publice naţionale).
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Black Sea Trust for Regional Cooperation, a Project of the German Marshall Fund.
Gratuit. – [2017-292].
338(478)
338.48 Turism
320. Clustere agroturistice în Moldova / Viorel Miron, Marina Miron, Aurelia Duca
[et al.] ; trad. în lb. poloneză: Ioan Placzek ; Progr. de Colab. Pol. pentru Dezvoltare, Centrul
de Coop. Europeană, Asoc. de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM). – Chişinău :
Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova : Centrul de Cooperare Europeană, 2016
[Tipogr. "Masterprint"]. – 232 p. : fig., fot., tab. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text parţial: lb. pol. – Bibliogr.: p. 201-202 (65 tit.). –
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3113-5-9.
[2017-350].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală
321. Lozovanu, Valentin.
Implementarea zlsac în regiunea transnistreană: progres sau doar retorică? / Valentin
Lozovanu ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Chişinău : S. n.,
2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 43 p. ; 30 cm. – (Discussion Papers).
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financi-
ar al Black Sea Trust for Regional Cooperation, a Project of the German Marshall Fund.
Gratuit. – [2017-290].
339.924
322. "Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre
Republica Moldova şi UE", conferinţă internaţională (2016 ; Chişinău). Culegere de
articole a conferinţei internaţionale "Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi
relaţiile dintre Republica Moldova şi UE : EUREM 2016" = International Conference
Proceedings EUREM 2016 Conference "Modern issues of EU development and relations
between EU and Moldova", 24-25 noiembrie 2016. – Chişinău : [Învăţătorul Modern], 2016
[Tipogr. "Cavaioli"]. – 290 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-3005-3-7.
[2017-372].
- - 1. Uniunea Europeană – Republica Moldova – Relații de cooperare.
[339.9.923:061.1EU]+327(478)(082)=135.1=111
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
323. Pădure, Andrei.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Principiile de elaborare a diagnosticului medico-legal : (Ghid metodic şi didactic) / An-


drei Pădure, Anatolii Bondarev ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra medicină legală. – Chişinău : Medicina, 2017. – 46 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 44-45 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-041-7.
[2017-430].
- - 1. Diagnostic medico-legal.
340.66(036)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
324. Participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa politică şi publică : Raport /
Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi ; elab. de Vitalie Meşter. – Chişi-
nău : S. n., 2016 [Tipogr. "Masterprint"]. – 12 p. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii. – [100] ex.
ISBN 978-9975-3113-7-3.
[2017-351].
342.72/.73:364.462-056.2(047)
325. Raport anual de activitate, 2015 = Report Annual Activity, 2015 : [a Centrului
de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi] / Centrul de Asistenţă Juridică pentru
Persoane cu Dizabilităţi ; echipa de lucru: Vitalie Meşter [et al.]. – Chişinău : S. n., 2016
(Tipogr. "Masterprint"). – 26 ; 26 p. : fig., fot. ; 24 cm.
Text paral : lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al SOIR Moldova. – [50] ex.
ISBN 978-9975-3113-9-7.
[2017-353].
- - 1. Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi – Republica Moldova
– Rapoarte.
342.72/.73-056.2:061.2(478)(047)=111=135.1
326. Raport de alternativă pentru Comitetul ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi, 2015 = Alternative Report fot he UN Committee on the rights of persons with
disabilities, 2015. – Chişinău : S. n., 2015 [Tipogr. "Masterprint"]. – 42 ; 42 p. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – [Apare cu sprijinul financiar al Reprezentanţei SOIR Moldova şi Sida]. – [75] ex.
ISBN 978-9975-3113-8-0.
[2017-352].
- - 1. Persoane cu dizabilităţi – Drepturi – Rapoarte. 2. Drepturile persoanelor cu
dizabilităţi – Rapoarte.
342.72/.73-056.2(478)(047)=111=135.1
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii
de stat ale Republicii Moldova
327. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Raport privind exercitarea juris-
dicţiei constituţionale în anul 2016 / Curtea Constituţională a Rep. Moldova ; resp. de ed.:
Rodica Secrieru ; coord.: Lilia Rusu ; echipa de sel.: Maria Strulea [et al.]. – Chişinău : Arc,
2017 [Tipogr. "Europres"]. – 199 p. : diagr., fot. color ; 21 x 21 cm.

19
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene "Suport


pentru Curtea Constituţională a Republicii Moldova". – 200 ex.
ISBN 978-9975-137-87-4.
[2017-437].
- - 1. Curtea Constituțională a Republicii Moldova – Rapoarte.
342.565.2(478)(047)
328. Idem în lb. engl.: Republic of Moldova. Constitutional Court. Report on the Exer-
cise of Constitutional Jurisdiction in 2016. – Chişinău : Arc, 2017 [Tipogr. "Europres"]. – 199
p. : diagr., fot. color ; 21 x 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene "Suport
pentru Curtea Constituţională a Republicii Moldova". – [200] ex.
ISBN 978-9975-137-94-2.
[2017-438].
- - 1. Curtea Constituțională a Republicii Moldova – Rapoarte.
342.565.2(478)(047)
343 Drept penal. Infracţiuni penale
343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică.
329. Pisarenco, Constantin.
Microobiectele în activitatea de cercetare a infracţiunilor : Monografie / Constantin
Pisarenco ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Valinex"). –
228 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 204-225 (283 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-320-3.
[2017-302].
- - 1. Cercetare criminalistică – Microobiecte.
343.98
347 Drept civil
347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
330. Avizele consultative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie. – [Chişinău : S.
n., 2017 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 128 p. ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chişinău, prin in-
termediul Fondului pentru Buna Guvernare. – 500 ex.
[2017-293].
- - 1. Avizele Plenului Curţii Supreme de Justiţie. 2. Plenul Curţii Supreme de Justiţie –
Republica Moldova.
347.991(478)
331. Recomandările Curţii Supreme de Justiţie. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 222 p. ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chişinău, prin in-
termediul Fondului pentru Buna Guvernare. – 500 ex.
[2017-295].
- - 1. Recomandările Curţii Supreme de Justiţie. 2. Curtea Supremă de Justiţie – Re-
publica Moldova.
347.991(478)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
332. Şova, Tatiana.
Pedagogie : Suport de curs / Tatiana Şova ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac.
de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologiei şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. – Bălţi : S. n.,
2016 [Tipografia din Bălţi]. – 180 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 177-180 (81 tit.). – [200] ex.
ISBN 978-9975-132-72-5.
[2017-348].
- - 1. Pedagogie.
37.0(075.8)
333. Tăbârţă, Ion.
Sistemele educaţionale de pe ambele maluri ale râului Nistru: diferenţe şi puncte de
tangenţe / Ion Tăbârţă ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Chişinău
: S. n., 2016 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 48 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Discussion Papers = Seria
de dezbateri publice naţionale).
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 16, 32, 48 (23 tit.) şi în subsol.
– Apare cu sprijinul financiar al Black Sea Trust for Regional Cooperation, a Project of the
German Marshall Fund.
Gratuit. – [2017-291].
37.0
37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.
334. Calaraş, Carolina.
Formarea culturii relaţiilor intergeneraţionale. Pedagogia şi sociologia educaţiei
familiale : [monografie] / Carolina Calaraş ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Primex-Com"). – 303 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârţitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-76-1.
[2017-316].
- - 1. Educație în familie.
37.018
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
335. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … : ed. a 11-a /
Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ;
coord.: C. Solomon. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr. "Valinex"] – . – 29 cm. – ISBN 978-
9975-68-251-0.
…2015-2016. – 2016. – 728 p. : fig., fot., tab. color. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic
"Ion Creangă" mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68-316-6. – [2017-301].
- - 1. Învățământ preuniversitar. 2. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău.
37.091(478-25)(082)=135.1=111
336. Marin, Mariana.

21
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Şcoala fără profesori?... / Mariana Marin. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2016


(Tipogr. "Cavaioli"). – 319, [1] p. : tab. ; 21 x 21 cm. – (Colecţia "Învăţător şi cercetător" /
coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-9949-8-9).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3115-2-6.
[2017-373].
- - 1. Învățământ preuniversitar.
37.091
373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
337. Covalschi, Aurelia.
Lumea basmelor : Ghid pentru cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi ciclul pri-
mar, pentru părinţi şi copii : Scenarii pentru activitatea educaţională extracurriculară / Aurelia
Covalschi, Angela Mihailov, Adrian Idricean. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2016 (Tipogr.
"Cavaioli"). – 167 p. : fot. ; 29 cm. – (Colecţia "Atelier didactic" / coord. de Mariana Marin,
ISBN 978-9975-3038-5-9) (Colecţia "Grădiniţa").
Referinţe bibliogr.: p. 166. – 60 ex.
ISBN 978-9975-3115-4-0.
[2017-374].
- - 1. Activități extracurriculare.
373.2/.3.091
338. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion
Creangă" mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 11-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan
; coord.: Corneliu Solomon ; au colab.: Miricinschi Maria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2016
[Tipogr. "Valinex"] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-68-247-3.
…2015-2016. – 2016. – 95 p. : fig., fot. color, tab. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc.
Părinţilor "Liceum", Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-
68-314-2. – [2017-300].
- - 1. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău – Activități.
373.5.091(478-25)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
339. "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii", conferinţă ştiinţifico-
practică internaţională (2 ; 2016 ; Bălţi). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Edu-
caţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii" = "Инклюзивное образование: направления,
проблемы, решения" = "Inclusive education: trends, problems and solutions", Ed. a 2-a, 07
octombrie, 2016 / com. org.: Larisa Zorilo (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2016 [Tipografia
din Bălţi]. – 371 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., germ. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100
ex.
ISBN 978-9975-132-71-8.
[2017-347].
- - 1. Educație incluzivă.
376.091(082)=135.1=161.1

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


340. Carp, Ion.
Bazele teoretico-metodologice ale activităţii de cercetare : Curs universitar / Carp Ion,
Ababei Radu ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2016 [Tipogr.
"Valinex"]. – 232 p.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-68-310-4.
[2017-299].
- - 1. Învăţământ superior – Cercetări ştiinţifice. 2. Educaţie fizică – Cercetări ştiinţifice.
[378.091+001.891]:796(075.8)
341. Zastînceanu, Liubov.
Organizarea instruirii adaptive a viitorilor profesori de matematică în cadrul instituţiilor
de învăţământ superior, Ciclul licenţă : Ghid metodologic pentru cadrele didactice / Liubov
Zastînceanu, Natalia Gaşiţoi ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale,
Econ. şi ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică. – Bălţi : Universitatea de Stat
"Alecu Russo", 2016. – 96 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 60-61 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-188-0.
[2017-324].
- - 1. Învățământ superior.
378:51(075)
39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
342. "Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene", simpozion ştiinţific internaţional
(2016 ; Chişinău). Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam academicianului Constan-
tin Popovici "Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene" = "Украïнсько-молдовськı етнокуль-
турнı зв'язки" : Culegere de articole ştiinţifice / aut.-ed.: Cojuhari V., Cojuhari E. ; col. red.:
Bedonka-Kugal T. [et al.]. – Кишинiв : Б. и., 2016 (Tipogr. "Elan-Poligraf") – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-66-536-0.
Vol. 2 : Probleme actuale de istorie, limbă şi cultură a ucrainenilor din Republica Mol-
dova = Актуальнı питання ıсторıï, мови та культури украïнцıв Республıки Молдова. –
2016. – 340 p. : fig., fot. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural,
Sectorul de Etnologie al Ucrainenilor al IPC [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., ucr. – Texte : lb.
rom., ucr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., ucr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu spriji-
nul financiar al Ambasadei Ucrainei în Rep. Moldova şi a Comunităţii ucrainene "Petru Movi-
lă" (mun. Chişinău). – 200 ex. – ISBN 978-9975-66-537-7. – [2017-418].
- - 1. Relaţii etnoculturale moldo-ucrainene.
39(=161.2)(478)+811.161.2(082)=135.1=161.1=161.2
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE
51 MATEMATICĂ
514 Geometrie
343. Cioban, Mitrofan M.

23
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Geometrie diferenţială : Ghid metodic de rezolvare a problemelor / M. Mitrofan Cioban,


Ina D. Ciobanu ; Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul în mun. Chişinău, Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2016 [Tipografia din Bălţi]. – 106 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 103-104 (20 tit.). – Index : p. 105-106. – 50 ex.
ISBN 978-9975-132-70-1.
[2017-346].
- - 1. Geometrie diferențială.
514.7(076.5)
344. Topală, Pavel.
Geometrie descriptivă : [pentru uzul studenţilor] / Pavel Topală, Alexandr Ojegov, Petru
Stoicev. – Bălţi : Indigou Color, 2016. – 184 p. : fig. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 184 (15 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9904-3-1.
[2017-392].
- - 1. Geometrie descriptivă.
514.18(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
543 Chimie analitică
345. Cotovaia, Aliona.
Aplicarea metodelor spectrale în analiza compuşilor chimici : Problemar / Aliona
Cotovaia, Viorica Gladchi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică.
– Chişinău : CEP USM, 2017. – 99 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 98-99 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-885-1.
[2017-408].
- - 1. Compuși chimici – Problemare.
543.4(076.1)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL
574 Ecologie generală şi biodiversitate
346. "Chimia ecologică şi chimia mediului, 2017", conferinţă internaţională (6 ;
2017 ; Chişinău). Cea de-a 6-a Conferinţă Internaţională "Chimia ecologică şi chimia mediu-
lui, 2017", 2-3 Martie, Chişinău, Republica Moldova : Rezumate ale comunicărilor : [în vol.] /
ed. şi preşedinte: Gheorghe Duca. – Chişinău : CEP USM, 2017 – . – 30 cm. – ISBN 978-
9975-71-886-8.
Vol. 2. – 2017. – 30 p. : fig., scheme, tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu suportul Acad. de Știinţe a Moldovei, Comisia Naţ. al Rep.
Moldova pentru UNESCO (Org. Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), Fundaţia
Interguvernamentală pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cooperare Culturală (IFESCCO) [et al.]. –
100 ex. – ISBN 978-9975-71-887-5. – [2017-409].
574(082)=135.1=111=161.1
347. "Ecological & environmental chemistry 2017", international conference (6 ;
2017 ; Chişinău). The 6th International Conference "Ecological & environmental chemistry
2017", March, 2-3, 2017 : Abstract Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe Duca. – Chişi-
nău : Pontos, 2017 [Tipogr. "Europres"]. – 252 p. : fig., tab. ; 30 cm.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.


ISBN 978-9975-51-810-9.
[2017-383].
574(082)
577 Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară.
348. Биохимия : Руководство к практическим занятиям для студентов 2-го курса
факультета Медицины / Протопоп Светлана, Тагадюк Ольга, Лысый Леонид [и др.] ;
Гос. Ун-т Медицины и Фармации "Nicolae Testemiţanu", Каф. биохимии и клинической
биохимии. – Кишинэу : Medicina, 2017. – 122 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 119. – 50 ex.
ISBN 978-9975-82-040-0.
[2017-429].
- - 1. Biochimie.
577(076.5)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE
61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
611/612 Biologie umană
611 Anatomie. Anatomie umană și comparată
349. Lucrări practice la Anatomia Omului = Notebook for Practical work at Human
Anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în
vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra de Anatomie a Omului. – Ed. a 9-a trilingvă (rev. şi compl.). –
Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia-Sirius) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-136-4.
[Vol.] 2 : Sistemul nervos central. Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi
organele senzoriale = Central nervous system. The cardiovascular, lymphatic and nervous
systems and sense organs = Центральная нервная система. Сердечно-сосудистая, лим-
фатическая периферическая нервная системы и органы чувств. – 2017. – 385 p. : fig.,
tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 383-384. – 900 ex. – ISBN
978-9975-57-221-7. – [2017-411].
- - 1. Anatomia omului.
[611.1+611.4+611.8](075)=135.1=111=161.1
613 Igienă. Igienă şi sănătate personală
613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia
350. Leşco, Galina.
Ghid pentru o călătorie sigură prin adolescenţă / Galina Leşco, Victoria Ciubotaru ;
coaut.: Luminiţa Suveică [et al.]. – [Chişinău : S n., 2017 (Tipogr. "Metrompaş")]. – 39 p. : fig.,
tab. color ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Agenţiei Elveţiene pen-
tru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 1200 ex.
ISBN 978-9975-9958-4-9.
[2017-404].
- - 1. Sănătatea adolescenților.
613.956

25
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

351. Idem în lb. rusă: Путеводитель по подростковой жизни. – [Chişinău : S. n.,


2017 (Tipogr. "Metrompaş")]. – 39 p. : fig., tab. color ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Agenţiei Elveţiene pen-
tru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9958-5-6.
[2017-405].
- - 1. Sănătatea adolescenților.
613.956
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
614.7 Igiena aerului, apei, solului. Poluarea şi controlul său
352. Tihon, Aliona.
Air hygiene / Aliona Tihon ; Nicolae Testemiţanu State Univ. of Medicine and
Pharmacy, Gen. Hygiene Dep. – Chişinău : Medicina, 2017. – 90 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 88. – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-043-1.
[2017-431].
- - 1. Igiena aerului.
614.71(076.5)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.2 Medicamentele potrivit acţiunii lor principale
353. Jucov, A.
Farcocinetica şi farmacodinamica substanţelor dopante : Îndrumar metodic / A. Jucov,
O. Ţiganaş ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : USEFS, 2016. – 46 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 44-45 (31 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-39-1.
[2017-427].
- - 1. Substanțe interzise în sport.
615.217.015:796.015.86(075)
354. Jucov, A.
Mecanismul de acţiune şi efectele substanţelor interzise : [în sport] : Îndrumar metodic
/ A. Jucov, O. Ţiganaş ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : USEFS, 2016.
– 66, [2] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 67-68 (18 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-38-4.
[2017-426].
- - 1. Substanțe interzise în sport.
615.217:796.015.86(075)
355. Moşin, Veaceslav.
Hiperhomocisteinemia şi patologia reproductivă : Îndrumare metodică / Veaceslav
Moşin, Elena Visternicean, Adrian Creţu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 28 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (81 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-139-10-6.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-435].
- - 1. Homocisteina și patologia reproductivă.
615.25:612.6(076.5)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
356. Samohvalov, Elena.
Semnificaţia factorilor de risc în bolile cardiovasculare : Elaborare metodică / Elena
Samohvalov, Livi Grib, Alexandra Grejdieru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Dep. Medicină Internă, Clinica Medicală Nr 3, Disciplina Cardiologie. –
Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Lexon-Prim"]. – 139 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 123-128 (29 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-139-04-5.
[2017-307].
- - 1. Boli cardiovasculare – Factori de risc.
616.12(076.5)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
357. Tehnologii moderne şi inovaţii în inginerie : Note de curs / Pavel Topală, Vi-
talie Beşliu, Alexandr Ojegov [et al.]. – Bălţi : Indigou Color, 2016. – 207 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 205-207 (45 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9904-4-8.
[2017-393].
- - 1. Inginerie – Inovații.
62:001.895(075.8)
63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA
630 Silvicultură
358. Sectorul forestier şi serviciile ecosistemice – ENPI FLEG II în Republica
Moldova / A. Andreev, O. Cazanţeva, A. Munteanu [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica", Agenţia
"Moldislva", Inst. de Cercetări şi Amenajări Silvice [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr.
"Elan Poligraf")]. – 240 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). – 250
ex.
ISBN 978-9975-3022-9-6 (în cop. tare).
[2017-423].
- - 1. Fondul forestier al Republicii Moldova.
630(478)
631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
359. Boincean, Boris.
Ghid practic pentru agricultura ecologică : (culturi de câmp) / Boris Boincean. – Chişi-
nău : Eco-TIRAS, 2016 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 104 p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 76-78 (35 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-544-5 (Tipogr. "Elan Poligraf").
[2017-421].

27
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

- - 1. Agricultură ecologică.
631.147:633
360. Idem în lb. rusă : Практическое руководство по экологическому земледелию
: (полевые культуры). – Кишинэу : Eco-TIRAS, 2016 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 112 p. : fot.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 84-86 (35 tit.). – Изд. при фин. поддержке Миссия ОБСЕ. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-543-8 (Tipogr. "Elan Poligraf").
[2017-420].
- - 1. Agricultură ecologică.
631.147:633
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
361. Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă : Monografie / Serghei
Corcimaru (aut.-coord.), A. Tănase, L. Onofraş [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Microbiologie şi Biotehnologie. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2016 (Tipogr. "Balacron"). – 176 p. : fig.,
tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – [300] ex.
ISBN 978-9975-85-057-5.
[2017-286].
- - 1. Microbiologia solului.
631.46
631.5 Lucrări agricole
362. Condiţionarea fructelor : Ghid / Centrul de Excelenţă în Horticultura şi Tehno-
logii Agricole din Ţaul (CEHTA) ; alcăt. de: Ina Griza. – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Fox-
trot")]. – 24 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Servi-
ce (LED) în Moldova. – Bibliogr.: p. 24 (15 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-89-048-9.
[2017-377].
- - 1. Condiționarea fructelor.
631.562:634(036)
363. Condiţionarea legumelor : Ghid / Centrul de Excelenţă în Horticultura şi Teh-
nologii Agricole din Ţaul (CEHTA) ; alcăt. de: Vasilina Popov. – [Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Foxtrot")]. – 24 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Servi-
ce (LED) în Moldova. – Bibliogr.: p. 24 (15 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-89-049-6.
[2017-378].
- - 1. Condiționarea legumelor.
631.562:635.1/.8(036)
364. Recoltarea fructelor şi legumelor : Ghid / Centrul de Excelenţă în Horticultura
şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA) ; alcăt. de: Vasilina Popov. – [Chişinău : S. n., 2017
(Tipogr. "Foxtrot")]. – 15 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Servi-
ce (LED) în Moldova. – Bibliogr.: p. 15 (20 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-89-051-9.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2017-380].
- - 1. Recoltarea fructelor. 2. Recoltarea legumelor.
631.55:[634+635.1/.8](036)
365. Tratarea strugurilor cu dioxid de sulf : Ghid / Centrul de Excelenţă în Horticul-
tura şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA) ; alcăt. de: Artur Macari. – [Chişinău : S. n.,
2017 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 8 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Servi-
ce (LED) în Moldova. – Bibliogr.: p. 8 (7 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-89-050-2.
[2017-379].
- - 1. Struguri – Tratarea cu dioxid de sulf.
[631.56+546.22]:634.85(036)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea
plantelor
366. Каталог средств защиты растений / Компания "Дюпон". – [Изд. 4-е]. –
[Кишинэу : Lider Agro, 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 121 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-4312-6-2 (broşată în spirală).
[2017-304].
- - 1. Pesticide. 2. Protecţia plantelor.
632.93/.98(085.2)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
367. Popovici, Cristina.
Tehnologia produselor alimentaţiei publice : Culegere de fişe tehnologice / Cristina Po-
povici, Olga Deseatnicova, Aurica Chirsanova ; red. resp.: Cristina Popovici ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţie şi Nutriţie. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2017. – 88 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 87-88 (36 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-470-4.
[2017-356].
- - 1. Alimentație publică – Tehnologia preparării.
641.5(076.5)
368. Idem în lb. rusă : Технология производства продукции общественного пита-
ния : Сборник технологических карт. – Chişinău : UTM, 2017. – 90 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 88-90 (36 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-45-471-1.
[2017-357].
- - 1. Alimentație publică – Tehnologia preparării.
641.5(076.5)

29
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
369. "Logistică şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar : pregătirea
specialiştilor în domeniul transportului feroviar", conferinţa internaţională (2016 ;
Bălţi). Logistică şi tehnologii informaţionale în transportul feroviar : pregătirea specialiştilor în
domeniul transportului feroviar : Materialele Conferinţei Internaţionale, 10-12 octombrie, 2016,
Bălţi. – Bălţi : S. n., 2016 [Tipografia din Bălţi] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-132-67-1.
Partea 1-a. – 2016. – 79, [1] p. – Antetit.: Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi. – Texte :
lb. rom., ucr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-132-68-8. – [2017-
344].
- - 1. Transport feroviar – Logistică. 2. Tehnologii informaționale – Transport feroviar.
[656.2.02+004]:377.4(082)=135.1=161.1=161.2
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 Microbiologie industrială. Micologie industrială
370. Controlul microbiologic al produselor alimentare : Indicaţii metodice privind
controalele microbiologice / Luiza Sandulachi, Silvia Rubţov, Lilia Popescu [et al.] ; red. resp.:
Luiza Sandulachi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Tehnologia
Produselor Alimentare. – Chişinău : UTM, 2017. – 126, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 117-120 (57 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-472-8.
[2017-358].
663/664.09(076.5)
663.5 Alcool potabil. Băuturi spirtoase
371. Controlul tehno-chimic şi microbiologic al băuturilor alcoolice : Îndrumar
pentru realizarea lucrărilor de laborator / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimente-
lor, Dep. Oenologie ; elab.: Grigore Musteaţă [et al.] ; red. resp.: Ecaterina Covaci. – Chişinău
: UTM, 2017. – 85, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 77-78 (21 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-45-473-5.
[2017-359].
663.5.09(076.5)
7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ
372. Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.
Elemente ale limbajului plastic – punctul, linia şi pata : Suport de curs la disciplina "Ba-
zele compoziţiei" / Iarîna Saviţkaia-Baraghin ; red. şt.: Zgardan-Crudu Aliona ; Acad. de Mu-
zică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. de Arte Plastice, Catedra de Grafică. – Chişinău : AMTAP,
2017 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 64 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (27 tit.). – 10 ex.
ISBN 978-9975-110-73-0 (Tipogr. "Primex-Com").
[2017-315].

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Grafică – Limbaj plastic.


76.013(075.8)
373. Saviţkaia-Baraghin, Iarîna.
Organizarea câmpului compoziţional : Suport de curs la disciplina "Bazele compoziţiei"
/ Iarîna Saviţkaia-Baraghin ; red. şt.: Zgardan-Crudu Aliona ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice, Fac. de Arte Plastice, Catedra de Grafică. – Chişinău : AMTAP, 2017 (Tipogr.
"Primex-Com"). – 48 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (25 tit.). – F. f. de tit. – 10 ex.
ISBN 978-9975-110-72-3 (Tipogr. "Primex-Com").
[2017-314].
- - 1. Grafică – Organizarea compoziției.
76.02(075.8)
78 MUZICĂ
374. Doga, Eugen.
Dialogurile dragostei : arii şi romanţe pe versuri de Mihai Eminescu şi Veronica Micle /
Eugen Doga. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 135, [2] p. : n. muz. ; 31
cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0280-4.
ISBN 978-9975-86-148-9 (în cop. tare).
179,00 lei. – [2017-368].
- - 1. Arii. 2. Romanțe.
784.3
79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
375. Conohova, Tatiana.
Aplicarea jocului de volei în kinetoterapie : (curs de volei pentru studenţii facultăţii
kinetoterapie) / Conohova Tatiana, Capaţina Grigorii. – [Chişinău : USEFS], 2016. – 88 p. :
des., fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 88 (13 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-131-34-6.
[2017-425].
- - 1. Volei – Aplicare în kinetoterapie.
796.325:615.825(075.8)
8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
80 PROBLEME GENERALE REFERITOARE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
376. "Du texte au contexte. Défis et persepctives d'une approche
interdisciplinaire du texte littéraire", colloque scientifique avec participation
internationale (4 ; 2016 ; Chişinău). "Du texte au contexte. Défis et persepctives d'une
approche interdisciplinaire du texte littéraire" = "De la text la context. Provocări şi perspective
în abordarea interdisciplinară a textului literar" : Actes du Colloque scientifique avec
participation internationale : in memoriam Victor Banaru à l’occasion du 75-ième anniversaire

31
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

de sa naissance, Tome 4, Chişinău, le 13 octobre 2016 / coord.: Ion Guţu [et al.]. – Chişinău :
CEP USM, 2017. – 233 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. d'Etat de Moldova, Fac. des Langues et Littératures Etrangères, Dep. de
Linguistique Romane et Communication Interculturelle. – Tit. paral.: lb. rom., fr. – Texte : lb.
rom., fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 55 ex.
ISBN 978-9975-71-882-0.
[2017-407].
- - 1. Lingvistică. 2. Filologie.
80/81:378(478-25)(082)=135.1=133.1
811 Limbi
377. "Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică", conferinţă ştiinţifică interna-
ţională (2015 ; Bălţi). Сonferinţa ştiinţifică internaţională "Tradiţie şi inovaţie în cercetarea
filologică" = "Традиции и новаторство в филологических исследованиях", 27 octombrie
2015 : [în 2 vol.] / com. şt.: Valentina Priţcan (preşedinte). – Bălţi : S. n., 2016 (Tipografia
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi) – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-50-182-8.
Vol. 1. – 2016. – 219 p. – Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Tit. paral.: lb.
rom., rusă. – Text : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-50-183-5. – [2017-322].
- - 1. Filologie.
811'2/’44+821.09(082)=00
811.1/.2 Limbi indo-europene
811.111 Limba engleză
378. Ganaciuc, Diana.
English-romanian vocabulary : with grammar guide and phonetic drills for the 2nd form
pupil / Dianan Ganaciuc. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Primex-Com")]. – 35 p. : fig., tab. ;
21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-110-70-9.
[2017-312].
- - 1. Limba engleză – Dicționare.
811.111’374.822'36=135.1
379. Ganaciuc, Diana.
English-romanian vocabulary : with grammar guide for the 4nd form pupil / Dianan
Ganaciuc. – [Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Primex-Com")]. – 36 p. : fig., tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-110-71-6.
[2017-313].
- - 1. Limba engleză – Dicționare.
811.111’374.822'36=135.1
811.112 Limbi germanice de Vest (cu excepția englezei)
811.112.2 Limba germană (germana superioară, germana scrisă standard)
380. Chira, Oxana.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Einführung in die Germanistik : Note de curs / Oxana Chira ; Univ. de Stat "Alecu Rus-
so" din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de Filologie Engl. şi Germ. – Bălţi : S. n., 2017 [Tipogr.
"Indigou Color"]. – 101 p.
Bibliogr.: p. 100-101. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9904-5-5.
[2017-394].
- - 1. Limba germană.
811.112.2(075.8)
811.13 Limbi romanice
811.133.1 Limba franceză
381. Burdujan, Radu.
La langue française pour la faculté de Pédagogie : Support de cours / Burdujan Radu ;
Univ. de Stat din Tiraspol. – [Chişinău] : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 70 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 70 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-190-1.
[2017-416].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1:37.0(075.8)
811.135.1 Limba română
382. Cantemir, Grigore.
Cultura vorbirii : O carte care te învaţă să vorbeşti şi să scrii corect / Grigore Cantemir,
Svetlana Timciuc. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Combinatul Poligrafic). –
113 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 111-113 şi în subsol. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-137-81-2.
[2017-363].
- - 1. Limba română – Vorbire corectă.
811.135.1'271.12
383. Dumbrăveanu, Victoria.
Ştiu – descopăr – aplic : Limba română altfel : 750 de teste-grilă : clasele a 5-a – 9-a /
Victoria Dumbrăveanu. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Prag-3"). – 160 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-77-274-7.
[2017-432].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
384. Gabinschi, Marcu.
Studii de limbă română / Marcu Gabinschi. – Chişinău : Contrast-Design, 2017. – 280
p.; 21 cm.
Bibliogr.: p. 267-278. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3112-6-7.
[2017-384].
- - 1. Limba română – Morfologie.

33
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

811.135.1'366
385. Grîu, Natalia.
Limba şi literatura română : Caiet de teste preparatorii pentru examenul de absolvire a
gimnaziului : Clasa a 9-a / Natalia Grîu, Viorica Oleinic. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, 2017
(Combinatul Poligrafic). – 91 p. : fig., tab. ; 25 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-137-80-5.
[2017-365].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
386. Stratan, Natalia.
Dinamica vocabularului limbii române : Suport de curs / Natalia Stratan ; Univ. de Stat
din Tiraspol, Catedra de Lb. şi Lit. Rom. – Chişinău : US Tiraspol, 2017. – 152 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 146-148 (43 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-191-8.
[2017-417].
- - 1. Limba română – Lexicologie.
811.135.1'37(075.8)
811.161.2 Limba ucraineană
Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam academicianului Constantin Po-
povici "Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene". – Vezi Nr 342.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale şi a familiilor de limbi
387. Întoarce-te în ţara ta : Din poezia altor popoare : Traducere din limba rusă /
trad.: Gheorghe Cutasevici ; prez. graf.: Roman Cutasevici. – Chişinău : Labirint, 2017. – 129,
[1] p. ; 19 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-59-7.
[2017-414].
- -1. Poezie.
821-1-82
821.131.1 Literatură italiană
388. Acciavatti, Marco.
Le origini dimenticate : Non tutto è sogno, non tutto è realta' : [roman] / Marco
Acciavatti. – Chişinău : Tehnica-Info, 2016. – 615 p. ; 24 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-63-404-5.
[2017-341].
- - 1. Romane.
821.131.1-31 Acciavatti

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135 Literatură romanică balcanică


821.135.1 Literatură română
389. Eminescu, Mihai.
Poezii / Mihai Eminescu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – [Chişinău] : Cartier,
2017 (Combinatul Poligrafic). – 197, [3] p. ; 20 cm. – (Cartier popular / coord. de Gheorghe
Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-145-8.
69,00 lei. – [2017-362].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Eminescu
390. Văduva, Ion.
101 poeme / Ion Văduva ; col. red.: Mihai Cimpoi [et. al.] ; coord.: Vasile Căpăţână,
George Călin ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon".
– Chişinău : Ideal, 2016 (Tipogr. "Iutastan"). – 111, [6] p. ; 21 cm. – (Colecţia IDEAL ; 123,
ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-3051-3-6.
[2017-288].
- - 1. Poeme.
821.135.1-1 Văduva
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
391. Damaschin, Marina.
A treia carte : Versuri / Marina Damaschin. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print
Caro"). – 35, [1] p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-811-6.
[2017-382].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Damaschin
392. Goncear, Tudor.
Plânge-o Lumânare… : Versuri. Epigrame / Tudor Goncear ; cop.: Ruxanda Romanci-
uc. – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 71, [1] p. : fot. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-795-9.
[2017-296].
- - 1. Poezie. 2. Epigrame.
821.135.1(478)-1=135.1=161.1
393. Griţcu, Gheorghe.
Stând de vorbă : (Confesiune) / Gheorghe Griţcu ; postf.: Valerian Ciobanu ; prez.
graf.: Cristina Tambur. – Chişinău : Labirint, 2017. – 95 p. : fig. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-61-0.
[2017-415].

35
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

- - 1. Confesiuni.
821.135.1(478)-97 Griţcu
394. Hasnaş, Dumitru.
Durerea Visului : poeme inedite / Dumitru Hasnaş ; cop., graf.: Ion Chitoroagă ; Acad.
Europeană a Societăţii Civile, Cenaclul "Grai Matern". – [Chişinău] : Lexon-Prim, 2017. – 163
p. : des. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-139-12-0.
[2017-308].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Hasnaş
395. Ladaniuc, Victor.
Pe prispa cu fluturi : [versuri] / Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea",
2017 [Tipografia "Reclama"]. – 128 p., [1] f. port. ; 10 x 16 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-3052-5-9.
[2017-434].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ladaniuc
396. Mazepa, Vasile.
Demnitatea şi neastâmpărul neamului : (Viţe şi mlădiţe ale unui ram-neam pruteano-
nistrean) : [versuri, scrieri istorice] / Vasile Mazepa. – Chişinău : S. n., 2016! 2017 [Tipogr.
"Elan Poligraf"]. – 138 p. : fot., tab. ; 24 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-66-545-2.
[2017-422].
- - 1. Poezie. 2. Scrieri istorice.
821.135.1(478)-8 Mazepa
397. Motrea, Lidia.
Lumina vîrstelor noastre = Свет нашего возраста : [versuri, povestiri] / Lidia Motrea ;
des. de aut. – [Bălţi : S. n., 2016 (Tipografia din Bălţi)]. – 236, [4] p. : des. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text : lb. rom., rusă. – Sponsori : Tatiana Pîslari (Ilciuc), Tatiana
Rîbac, Zinaida Cebanaş [et al.]. – 30 ex.
ISBN 978-9975-132-69-5.
[2017-345].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.135.1(478)-8=135.1=161.1 Motrea
398. Negară, Ecaterina.
Salonul IV, lângă Dumnezeu : [versuri] / Ecaterina Negară. – Chişinău : S. n., 2017 [Ti-
pografia "Reclama"]. – 48 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-58-108-0.
[2017-310].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Negară

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

399. Popa, Petre.


Blazonul veşniciei : Poezii, cântece, eseuri pentru copii… şi părinţi / Petre Popa ; cop.,
des.: Anatol Adam. – Soroca : Uniprint, 2017. – 122, [2] p. : des., n. muz. ; 20 x 20 cm.
ISMN 979-0-3480-0278-1.
ISBN 978-9975-4390-7-7 (în cop. şi supracop.).
[2017-428].
- - 1. Poezie. 2. Cântece. 3. Eseuri.
821.135.1(478)-8 Popa
400. Rotaru-Sîrbu, Zinaida.
Oglinda sufletului meu : [versuri] / Zinaida Rotaru-Sîrbu ; cop.: Serghei Cudobeţchi. –
Cahul : S. n., 2017 (Tipogr. "Centrografic"). – 206, [4] p. ; 21 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-3132-0-9.
[2017-349].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Rotaru-Sîrbu
401. Rotaru, Teodora.
Supravieţuitoarea : [amintiri, versuri] / Teodora Rotaru ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 34, [1] p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-813-0.
[2017-381].
821.135.1(478)-94 Rotaru
821.16 Literatură slavă (slavonă)
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
402. Lorcenkov, Vladimir.
Acolo unde curg râuri de lapte şi miere : roman / Vladimir Lorcenkov ; trad. din rusă şi
note de Antoaneta Olteanu ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul
Poligrafic). – 183, [1] p. ; 20 cm. – (Biblioteca deschisă / coord. de Vasile Ernu, ISBN 978-
9975-79-922-5).
Tit. orig.: Все там будем. – 800 ex.
ISBN 978-9975-86-149-6.
110,00 lei. – [2017-440].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-31=135.1 Lorcenkov
821.163.41 Literatură sârbă
403. Basara, Svetislav.
Mărirea şi decăderea bolii Parkinson : roman / Svetislav Basara ; trad. din sârbă de
Octavia Nedelcu ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). –
231, [2] p. ; 20 cm. – (Biblioteca deschisă / coord. de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).
Tit. orig.: Uspon i pad parkinsonove bolesti. – Apare cu sprijinul financiar al TRADUKI.
– 800 ex.
ISBN 978-9975-86-150-2.
142,00 lei. – [2017-439].

37
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

- - 1. Romane.
821.163.41-31=135.1 Basara
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1-93 Literatură română
404. Creangă, Ion.
Amintiri din copilărie şi alte povestiri / Ion Creangă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a.
– [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 168, [4] p. ; 20 cm. – (Colecţie "Cartier
Popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor).
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-144-1.
[2017-364].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
405. Bujor, Cristina.
Întâlnirea cu eroii poveştilor româneşti : [povestiri] / Cristina Bujor ; [il.: Veronica Mariţ].
– [Chişinău] : Epigraf, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 71, [1] p. : il., il. color ; 23 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-125-99-4 (în cop. tare).
[2017-376].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Bujor
406. Grecu, Mircea.
Ghetuţa şi Papucel : (Poveste pentru prevenirea dependenţei de jocurile pe calculator
la copiii de vârstă preşcolară şi din clasele primare) / Mircea Grecu, Jana Grecu ; red. şt.:
Maria Vîrlan ; pict.: Igor Hmelniţki. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Capaţina-
Print"). – [20] p. : il. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3135-3-7.
[2017-385].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Grecu:373.2/.3
407. Idem în lb. rusă : Кроссовка и Шлëпанец : (Сказка для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, направленная на профилактику игровой компьютерной
зависимости). – [Ed. a 2-a]. – Кишинэу : Б. и., 2016 (Tipogr. "Capaţina-Print"). – [20] p. : il.
color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3135-4-4.
[2017-386].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Греку:373.2/.3
408. Grecu, Mircea.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

În căutarea fericirii pierdute : (Poveste antidrog pentru copiii de vârstă preşcolară şi din
clasele primare) / Mircea Grecu, Jana Grecu ; red. şt.: Pavel Abraham ; pict.: Igor Hmelniţki. –
[Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Capaţina-Print"). – [20] p. : il. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3135-9-9.
[2017-390].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Grecu:373.2/.3
409. Idem în lb. rusă : Сказка о потерянной радости : (Антинаркотическая история
для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – [Ed. 2-a]. – Кишинэу : Б. и.,
2016 (Tipogr. "Capaţina-Print"). – [20] p. : il. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3135-7-5.
[2017-389].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Греку:373.2/.3
410. Grecu, Mircea.
Ursuleţul Marmi : (poveste pentru cultivarea simţului măsurii la copiii de vârstă preşco-
lară şi cei din clasele primare) / Mircea Grecu, Jana Grecu ; red. şt.: Vladimir Odnostalco ;
pict.: Igor Hmelniţki. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Capaţina-Print"). – [18] p. : il. color ; 30
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3135-5-1.
[2017-387].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Grecu:373.2/.3
411. Guzun, Victor.
Piciul : [poezii, fabule] / Victor Guzun, Alexandru Donici ; [pict.: Elena Pascaru-
Goreanu]. – Chişinău : A.V.i.T. Publ : Bejuc-Iuvo, 2016 [Тверской полиграфический
комбинат]. – [60] p. : il. color ; 31 cm. – (BVL : Bejuc Vladimir pentru copii, ISBN 978-9975-
4492-2-9).
5000 ex.
ISBN 978-9975-4172-5-9 (A.V.i.T. Publ). – ISBN 978-9975-4492-1-2 (Bejuc-Iuvo) (în
cop. tare).
[2017-412].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Fabule.
821.135.1(478)-93 [Guzun+Donici]
412. Греку, Мирча.
ПриМерная сказка, или как Медвежонок меру искал : (Сказка для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста, направленная на воспитание чувства меры) /
Мирча Греку, Жанна Греку ; науч. ред.: Владимир Односталко ; худож.: Игорь Хмель-
ницкий. – Кишинев : Б. и., 2016 (Tipogr. "Capaţina-Print"). – [20] p. : il. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3135-6-8.
[2017-388].

39
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Греку:373.2/.3
413. Греку, Мирча.
Страшная Сказка : (Сказка для детей младшего школьного возраста, направлен-
ная на профилактику развития страхов) / Мирча Греку, Жанна Греку ; науч. ред.: Мария
Вырлан ; худож.: Игорь Хмельницкий. – Кишинёв : Б. и., 2016 [Tipogr. "Capaţina-Print"]. –
[20] p. : des. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3135-8-2.
[2017-391].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Греку:373.2/.3
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică".
– Vezi Nr 377.

414. Potîng, Tatiana.


Elemente de naratologie : Supliment didactic / Tatiana Potîng ; Univ. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – [Chişinău : S. n., 2017] (Tipogr. "Biotehdesign"). – 80 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 77-80 (51 tit.) şi în note la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-09-6.
[2017-340].
- - 1. Naratologie – Teorie literară.
821.09(075)
821.135.1.0 Literatură română
Grîu, Natalia. Limba şi literatură română. – Vezi Nr 385.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
415. Revenco, Adelina.
Geografia umană şi economică a lumii : (America de nord, America de sud, Africa,
Australia, Oceania) : Suport de curs / Adelina Revenco, Marcel Revenco ; Univ. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. – Chişinău
: UAŞM, 2016 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 260 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 259-260 (21 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-108-05-8 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2017-396].
- - 1. Geografia umană a lumii. 2. Geografia economică a lumii.
911.3:33(100)(075.8)
929 Biografii și studii înrudite
416. Baciu, Gheorghe.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Personalităţi de viţă moldavă : 125 destine / Gheorghe Baciu ; lb. engl.: Covali Natalys.
– Chişinău : S. n., 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 348 p. : fot. ; 25 cm.
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-129-29-9 (în cop. tare).
[2017-367].
- - 1. Personalități marcante din Republica Moldova.
929(478)
929.5 Genealogie
417. Savcenco, Mihail.
Viaţa mea, ca moştenire : Cronică de familie / Mihail Savcenco. – Chişinău : Tehnica-
Info, 2017 [Imprimat în Pim, Iaşi]. – 83 p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-63-409-0.
[2017-342].
- - 1. Familia Savcenco din satul Răciula, raionul Călărași – Republica Moldova – Isto-
rie.
929.52(478)
93/94 ISTORIE
418. Hobsbawm, Eric.
Despre istorie / Eric Hobsbawm ; trad. din engl. de Radu Săndulescu ; cop.: Vitalie Co-
roban. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Combinatul Poligrafic). – 383, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier
istoric / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit. orig.: On History. – Referințe bibliogr. în subsol. – Indice de nume : p. 365-384. –
[700] ex.
ISBN 978-9975-86-143-4 (în cop. tare).
265,00 lei. – [2017-361].
- - 1. Istorie.
93/94
930 Ştiinţa istoriei. Istoriografie
930.85 Istoria civilizaţiei. Istoria culturii
Calugher, Viorica. Elemente de cultură universală şi naţională. – Vezi Nr 287.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
94(478) Istoria Republicii Moldova
419. Crâmpeie ale istoriei basarabenilor din raionul Ungheni în fotografii de
epocă : [album] / concept: Corneliu Prepeliţă, Maria Călin. – Chişinău : Lexon Prim, 2017. –
111 p. : fot. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Raional Ungheni. – 300 ex.
ISBN 978-9975-139-13-7 (în cop. tare).
[2017-436].
- - 1. Istoria raionului Ungheni – Republica Moldova – Fotografii.
94(478)(084.12)

41
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

420. Cucu, Victor.


Sat sărac, îndepărtat, dar iubit cu drag : [Florițoaia Nouă, raionul Ungheni] : (Monogra-
fie) / Victor Cucu ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; coord.: Vasile Căpăţână, George Călin ;
Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Chişinău : Ideal, 2016 (Tipogr. "Iutastan").
– 74, [36] p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Colecţia IDEAL ; 126, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-3051-7-4.
[2017-289].
- - 1. Florițoaia Nouă – Sate – Raionul Ungheni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
421. Dezrobirea Basarabiei: 22 iunie 1941 – 23 august 1944 / Proiectul "Românii
din jurul României" ; îngrijire : Mihai Tașcă ; st. introd.: Jipa Rotaru ; coord.: Vasile Șoimaru. –
Chișinău : Serebia, 2016. – 648 p. : fot. ; 25 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. în subsol. – Indice de nume, geogr.: p. 619-
648. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4374-2-4 (în cop. tare).
[2017-287].
- - 1. Istoria Basarabiei.
94(478)"1941/1944"+94(498)
422. Moldovan, Mircea.
Drumul meu în viaţă : [despre viața și activitatea aut.] / Mircea Moldovan. – Soroca : S.
n., 2016 [Tipografia din Bălţi]. – 303 p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-132-61-9.
[2017-343].
94(478)(092)
423. Петрович, Алексей.
От Днестра до Рейхстага : Фронтовые воспоминания ветеранов Великой Отече-
ственной войны – жителей города Бендеры / Алексей Петрович. – [Кишинэу : Б. и., 2017
(Tipografia "Reclama")]. – 151, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-58-107-3.
[2017-309].
- - 1. Fapte ostășești.
94(478)"1941/1945":355.48
94(498) Istoria României
Dezrobirea Basarabiei: 22 iunie 1941 – 23 august 1944. – Vezi Nr 421.

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
424. Peru-Balan, Aurelia.
Managementul PR-ului politic în campaniile electorale : Specialitatea 561.01 – Teoria,
metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. al tz. de doct. habilitat

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

în ştiinţe politice / Peru-Balan Aurelia ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 46 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-43 (68 tit.).
[2017-24 Teze].
342.8:32(043.2)
Pentru titlul doctor
425. Bîrsan, Elena.
Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi : Spe-
cialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe ped. / Bîrsan
Elena ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2017. – 33 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (46 tit.).
[2017-28 Teze].
378.013(043.2)
426. Bugai, Rodica.
Statutul clinico-paraclinic şi polimorfismul genetic în pancreatita cronică : 321.01 – Boli
interne (gastroenterologie) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Bugai Rodica ; IP Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 34 p. :fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-31 (74 tit.).
[2017-21 Teze].
616.37-056.7-07(043.2)
427. Buzatu, Radu.
Acoperirea cu mulţimi d-convexe a grafurilor neorientate : 112.03 – Cibernetică mate-
matică şi cercetări operaţionale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe matematice / Buzatu Radu ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică. – Chişinău, 2017. – 27 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (30 tit.).
[2017-18 Teze].
519.83(043.2)
428. Carauş, Tatiana.
Determinarea factorilor de risc şi argumentarea ştiinţifică a unei noi abordări de analiză
a deceselor nou-născuţilor de termen : 322.01 – Neonatologie şi pediatrie : Autoref. tz. de
doct. în medicină / Carauş Tatiana ; Inst. Medico-Sanitară Publică Inst. Mamei şi Copilului. –
Chişinău, 2017. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (51 tit.).
[2017-27 Teze].
616-053.31/.32-036.8:618.4(043.2)
429. Copcea, Florian.
Ideea europeană în opera lui Mihai Eminescu : 622.01 – Literatura română : Rezuma-
tul tz. de doct. în filologie / Florian Copcea ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. –
Chişinău, 2017. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (19 tit.).
[2017-16 Teze].
821.135.1.09(043.2)

43
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

430. Creţu, Vasilii.


Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 şi ZnO pentru detectarea gazelor :
134.03 Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii : Autoref. tz. de doct. în fizică / Creţu Vasilii ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (54 tit., inclusiv 26 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.).
[2017-32 Teze].
621.3.049.77(043.2)
431. Domenco, Rodion.
Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015 :
153.05 Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe geono-
mice / Domenco Rodion ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. –
Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (34 tit.).
[2017-17 Teze].
551.557.37(478)(043.2)
432. Gavriliţă, Laura.
Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a Teatrului Popular :
Specialitatea : 532.02. Didactică şcolară (Muzica) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. /
Gavriliţă Laura ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi, 2017. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-23 (109 tit.).
[2017-23 Teze].
37.015:398.54(043.2)
433. Graur, Vasilii.
Design şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-
alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor : 141.02 – Chimie coordinativă : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe chimice / Graur Vasilii ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2017. – 29 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (20 tit.).
[2017-30 Teze].
546.6/.7:547.497(043.2)
434. Idem în lb. rusă : Дизайн и синтез биологически активных координационных
соединений 3d-металлов с 4-аллилхалькогенсемикарбазонами и их производственны-
ми : 141.03 – 141.02 – координационная химия : Автореф. дис. на соиск. ученой степени
д-ра хим. наук. – Кишинэу, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (20 tit.).
[2017-31 Teze].
546.6/.7:547.497 (043.2)
435. Guţu, Marin.
Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eoliene :
242.01 – Teoria maşinilor, mecatronică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehnice / Guţu Marin ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 29, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (18 tit.).
[2017-25 Teze].
620.9(043.2)
436. Mascaliuc, Victoria.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis (în limba franceză) : Specialita-


tea: 621.04 – Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
(Lb. fr.) : Autoref. tz. de doct. în filologie / Victoria Mascaliuc ; Univ. de Stat "Alecu Russo", or.
Bălţi. – Chişinău, 2017. – 31 p. : fig. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 25-27 (33 tit.).
[2017-22 Teze].
811.133.1'373(043.2)
437. Mitev, Lilia.
Modele polling cu priorităţi, vacanţe semi-markoviene şi servire exhaustivă : 112.03 –
Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe matematice /
Mitev Lilia ; Inst. de Matematică şi Informatică al A.Ş.M., Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău, 2017. – 28 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (30 tit.).
[2017-20 Teze].
519.872(043.2)
438. Nedelcu, Ana.
Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale :
Specialitatea: 522.01 Finanţe : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Nedelcu Ana ; Acad. de
Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2017. – 28 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (23 tit.).
[2017-19 Teze].
658.14/.15:334.716(043.2)
439. Sadovici-Bobeică, Victoria.
Expresia cutanată în evoluţia lupusului eritematos sistemic : 321.04 Reumatologie :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Sadovici-Bobeică Victoria ; IP Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2017. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (45 tit.).
[2017-29 Teze].
616.5-002.52(043.2)
440. Untila, Dumitru.
Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice şi fotoe-
lectrice avansate : 133.04 – Fizica stării solide : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Untila
Dumitru ; Inst. de Inginerie Electronică şi nanotehnologii "D. Ghiţu". – Chişinău, 2017. – 31 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (36 tit.).
[2017-26 Teze].
538.9:537.311.3(043.2)

45
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 2-2017

Chirsanova, Aurica 367


A Chitoroagă, Ion 394
Ababei, Radu 340 Chitoroagă, Valentina 288-89
Abraham, Pavel 408 Cimpoi, Mihai 390, 420
Acciavatti, Marco 388 Cioban, Mitrofan M. 343
Adam, Anatol 399 Ciobanu, Ina D. 343
Albu, Svetlana 314 Ciobanu, Valerian 393
Andreev, A. 358 Ciubotaru, Victoria 350
Cojocaru, Igor 307
B Cojuhari, E. 342
Cojuhari, V. 342
Baciu, Gheorghe 416 Conohova, Tatiana 375
Bajura, Tudor 318 Copcea, Florian 429
Banaru, Victor (376) Corcimaru, Serghei 361
Basara, Svetislav 403 Coroban, Vitalie 389, 403-04, 418
Bedonka-Kugal, T. 342 Cotovaia, Aliona 345
Bejan, Octavian 309 Covaci, Ecaterina 371
Berbeca, Veaceslav 311 Covali, Natalys 416
Beşliu, Vitalie 357 Covalschi, Aurelia 337
Bîrlea, Svetlana 294 Cozonac, Renata 288-89
Bîrsan, Elena 425 Creangă, Ion 404
Bobână, Gheorghe 304 Creţu, Adrian 355
Boincean, Boris 359 Creţu, Vasilii 430
Bondarev, Anatolii 323 Cucu, Victor 420
Botta, Riccardo 297-98, 303 Cudobeţchi, Serghei 400
Bucatînschi, Anatolie 315 Cutasevici, Gheorghe 387
Bugai, Rodica 426 Cutasevici, Roman 387
Bujor, Cristina 405
Bulat, Larisa 290 D
Burdujan, Radu 381
Buzatu, Radu 427 Damaschin, Marina 391
Deseatnicova, Olga 367
C Doga, Eugen 374
Domenco, Rodion 431
Calaraş, Carolina 334 Donici, Alexandru 411
Calugher, Viorica 287 Duca, Aurelia 320
Cantemir, Grigore 382 Duca, Gheorghe 346-47
Capaţina, Grigorii 375 Dumbrăveanu, Victoria 383
Caprianu, Tatiana 290
Carauş, Tatiana 428 E
Carletti, Emanuela 297-98, 303
Carp, Ion 340 Eminescu, Mihai 374, 389
Catereniuc, I. 349 Erizanu, Gheorghe 389, 404
Cazanţeva, O. 358 Ernu, Vasile 403
Călin, George 390, 420 G
Călin, Maria 419
Căpăţână, Vasile 390, 420 Gabinschi, Marcu 384
Chira, Oxana 380 Ganaciuc, Diana 378-79
Chiriac, Liubomir 319 Gaşiţoi, Natalia 341
Chiriacescu, Rodica 297-98, 303 Gavriliţă, Laura 432

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gladchi, Viorica 345 Miron, Viorel 320


Globa, L. 349 Mitev, Lilia 437
Goncear, Tudor 392 Moldovan, Mircea 422
Graur, Vasilii 433 Moşin, Veaceslav 355
Grecu, Jana 406, 408, 410 Motrea, Lidia 397
Grecu, Mircea 406, 408, 410 Movilă, Irina 308
Grejdieru, Alexandra 356 Munteanu, A. 358
Grib, Livi 356 Musteaţă, Grigore 371
Griţcu, Gheorghe 393
Griza, Ina 362 N
Grîu, Natalia 385 Nedelcu, Ana 438
Guţu, Ion 376 Nedelcu, Octavia 403
Guţu, Marin 435 Negară, Ecaterina 398
Guzgan, V. → v. Guzgan, Valentin Niedzwiadek, Agnieszka 299-302
Guzgan, Valentin 335, 338
Guzun, Victor 411 O
H Odnostalco, Vladimir 410
Ojegov, Alexandr 344, 357
Harconiţa, Elena 291-92 Ojoga, Ecaterina 312
Hasnaş, Dumitru 394 Oleinic, Viorica 385
Hmelniţki, Igor 408, 410 Olteanu, Antoaneta 402
Hobsbawm, Eric 418 Onofraş, L. 361
I P
Idricean, Adrian 337 Pascaru-Goreanu, Elena 411
J Pădure, Andrei 323
Pârţachi, Ion 308
Jucov, A. 353-54 Pâslariuc, Virgil 418
Peru-Balan, Aurelia 424
L Pintilei, Elena 290
Ladaniuc, Victor 395 Pisarenco, Constantin 329
Leşco, Galina 350 Placzek, Ioan 320
Lorcenkov, Vladimir 402 Popa, Petre 399
Lozovanu, Valentin 321 Popescu, Lilia 370
Lupaşcu, T. 349 Popov, Vasilina 363-64
Popovici, Cristina 367
M Popovici, Gheorghe 315
Potîng, Tatiana 414
Macari, Artur 365 Prepeliţă, Corneliu 419
Manolache, Alexandru 390 Priţcan, Valentina 293, 296, 377
Marin, Mariana 336-37
Mariţ, Veronica 405 R
Mascaliuc, Victoria 436
Maşner, Oleg 318 Revenco, Adelina 415
Mazepa, Vasile 396 Revenco, Marcel 415
Meşter, Vitalie 324-25 Romanciuc, Ruxanda 392, 401
Micle, Veronica 374 Roşca, Iurie 310
Mihailov, Angela 337 Rotaru, Jipa 421
Mihaluța, Lina 291 Rotaru, Teodora 401
Miricinschi, Maria 338 Rotaru-Sîrbu, Zinaida 400
Miron, Marina 320 Rubţov, Silvia 370
Rusnac, Ala 306

47
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Rusu, Lilia 327-28 Z


S Zabiaco, Olesea 288-89
Zastînceanu, Liubov 341
Sadovici-Bobeică, Victoria 439 Zgardan-Crudu, Aliona 372-73
Samohvalov, Elena 356 Zorilo, Larisa 339
Sandulachi, Luiza 370 Zorin, Konstantin 306
Sanduţa, Tatiana 314
Savcenco, Mihail 417 А
Saviţkaia-Baraghin, Iarîna 372-73
Săndulescu, Radu 418 Абрахам, Павел 409
Scurtu, Elena 291 Б
Secrieru, Rodica 327-28
Solomon, C. → v. Solomon, Corneliu Боинчан, Б. П. 360
Solomon, Corneliu 335, 338
Stoicev, Petru 344 В
Stratan, Alexandru 286, 318 Ватаман, И. В. 317
Stratan, Natalia 386 Вырлан, Мария 407, 413
Strulea, Maria 327-28
Suveică, Luminiţa 350 Д
Ş Десятникова, О. И. 368
Şargu, Lilia 286 Г
Șoimaru, Vasile 421
Şova, Tatiana 332 Граур, Василий 434
Греку, Жанна 407, 409, 412-13
T Греку, Мирча 407, 409, 412-13
Tambur, Cristina 393 К
Tașcă, Mihai 421
Tavazzi, Laura 297-98, 303 Кирсанова, А. И. 368
Tăbârţă, Ion 21 Л
Tănase, A. 361
Tihon, Aliona 352 Лешко, Галина 351
Timciuc, Svetlana 382 Лысый, Леонид 348
Topală, Pavel 344, 357
О
Topalo, Valentina 292
Troianowski, Lidia 305 Односталко, Владимир 412
Ţ П
Ţiganaş, O. 353-54 Петрович, Алексей 423
Попович, К. М. → см. Поповоич, Кристина
U
Михайловна
Ulian, Galina 313 Поповоич, Кристина Михайловна 368
Untila, Dumitru 440 Протопоп, Светлана 348

V С

Văduva, Ion 390 Сувейкэ, Луминица 35


Visternicean, Elena 355
Т
Vîrlan, Maria 406
Тагадюк, Ольга 348
Толмачева, И. В. 317

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Х Ч
Хмельницкий, Игорь 407, 409, 412-13 Чуботару, Виктория 351

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 2-2017

Alternative Report for the UN Committee on the Culegere de lucrări ştiinţifice 313
rights of persons with disabilities 326 Cutezătorul 335
Anuarul Catedrei de Ştiinţe socioumane şi "De la text la context. Provocări şi perspective în
asistenţă socială 307 abordarea interdisciplinară a textului literar" :
Avizele consultative ale Plenului Curţii supreme Actes du Colloque scientifique avec
de Justiţie 330 participation internationale 376
Bibliografia Naţională a Moldovei 288-89 Dezrobirea Basarabiei 421
Casa 297 "Du texte au contexte. Défis et perspectives
Castelul 298 d'une approche interdisciplinaire du texte
Cea de-a 6-a Conferinţă Internaţională "Chimia littéraire" : Actes du Colloque scientifique
ecologică şi chimia mediului" 346 avec participation internationale 376
Clustere agroturistice în Moldova 320 Evaluarea costului şi preţului de piaţă privind
Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci" 292 prestarea serviciilor de identificare a animale-
Colorează cu Alba-ca Zăpada 299 lor 318
Colorează cu Cenuşăreasa 300 International Conference Proceedings EUREM
Colorează cu Crăiasa Zăpezilor 301 2016 Conference "Modern issues of EU de-
Colorează cu Rapunzel 302 velopment and relations between EU and
Condiţionarea fructelor 362 Moldova" 322
Condiţionarea legumelor 363 Întoarce-te în ţara ta 387
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Tradiţie şi Logistică şi tehnologii informaţionale în transpor-
inovaţie în cercetare filologică" 377 tul feroviar : pregătirea specialiştilor în dome-
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Традиции и niul transportului feroviar 369
новаторство в филологических исследова- Lucrări practice la Anatomia Omului 349
ниях" 377 Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
Conferinţa ştiinţifico-practică "Inovaţia: factor al "relevanţa şi calitatea formării universitare:
dezvoltării social-economice" 294 competenţe pentru prezent şi viitor" 293
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
"Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, "Relevanţa şi calitatea formării universitare:
soluţii" 339 competenţe pentru prezent şi viitor" 296
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională National Bibliography of Moldova 288-89
"Inclusive education: trends, problems and Notebook for Practical work at Human Anatomy
solutions" 339 349
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Orientări actuale în cercetarea doctorală 295
"Инклюзивное образование: направления, Palatul regal 303
проблемы, решения" 339 Participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa
Controlul microbiologic al produselor alimentare politică şi publică 324
370 Potenţialul microbiologic pentru agricultura
Controlul tehno-chimic şi microbiologic al băutu- durabilă 361
rilor alcoolice 371 Raport anual d activitate 325
Crâmpeie ale istoriei basarabenilor din raionul Raport de alternativă pentru Comitetul ONU
Ungheni în fotografii de epocă 419 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Culegere de articole a conferinţei internaţionale 326
"Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Recoltarea frustelor şi legumelor 364
Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova Recomandări Curţii Supreme de Justiţie 331
şi UE : UEREM 2016" 322

49
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam


Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău academicianului Constantin Popovici "Ук-
338 раïнсько-молдовськı етнокультурнı зв'язки"
Report Annual Activity 325 342
Republic of Moldova. Constitutional Court. Tehnologii moderne şi inovaţii în inginerie 357
Report on the Exercise of Constitutional Ju- The 6th International Conference "Ecological
risdiction 328 environmental chemistry 2017" 347
Republica Moldova. Curtea Constituţională. Tinerii în acţiune 316
Raport privind exercitarea jurisdicţiei constitu- Tratarea strugurilor cu dioxid de sulf 365
ţionale 327 Биохимия 348
Rodul cuvintelor. Nina Soroceanu 290 Каталог средств защиты растений 366
Sectorul forestier şi serviciile ecosistemice – Практические занятия по анатомии человека
ENPI FLEG II în Republica Moldova 358 349
Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam Финансовый менеджмент в коммерческом
academicianului Constantin Popovici "Relaţiile банке 317
etnoculturale moldo-ucrainene" 342

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 2-2017

Condiţionarea frustelor 362


Activităţi extracurriculare 337 Condiţionarea legumelor 363
Agricultură ecologică 359-60 Confesiuni 393
Alimentaţie publică – Tehnologia preparării Cultură 287
367-68 Curtea Constituţională a Republicii Moldova –
Anatomia omului 349 Rapoarte 327-28
Antreprenoriat 316 Curtea Supremă de Justiţie – Republica
Antreprenoriat inovaţional 315 Moldova 331
Arii 374 Diagnostic medico-legal 323
Asistenţă socială 307 Drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Rapoar-
Avizele Plenului Curţii Supreme de Justiţie te 326
330 Economie – Republica Moldova 313
Basarabia – Relaţii internaţionale 312 Educaţie fizică – Cercetări ştiinţifice 340
Bălţi – Oraşe – Republica Moldova – Indici Educaţie incluzivă 339
bibliografici 291 Educaţie în familie 334
Bănci comerciale – Management 317 Epigrame 392
Bibliografie 292 Eseuri 399
Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Estetica 305
Teze – Articole din reviste şi ziare 288-89 Fabule 411
Biblioteci universitare 292 Familia Savcenco din satul Răciula, raionul
Biblioteconomie 292-93 Fapte ostăşeşti 423
Biochimie 348 Filologie 376-77
Boli cardiovasculare – Factori de risc 356 Filozofie 304
Cărţi cu autocolante 297-98, 303 Fondul forestier al Republicii Moldova 358
Cărţi de colorat 299-302 Geografia economică a lumii 415
Cântece 399 Geografia umană a lumii 415
Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane Geometrie descriptivă 344
cu Dizabilităţi – Republica Moldova – Ra- Geometrie diferenţială 343
poarte 325 Grafică – Limbaj plastic 372
Cercetarea criminalistică – Microobiecte 329 Grafică – Organizarea compoziţiei 373
Compuşi chimici – Probleme 345 Homocisteina şi patologia reproductivă 355

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Igiena aerului 352 Plenul Curţii Supreme de Justiţie – Republica


Inginerie – Inovaţii 357 Moldova 330
Istoria Basarabiei 421 Poeme 390, 394
Istoria culturilor 287 Poezie 387, 389, 391-32, 395-400
Istoria filosofiei româneşti 304 Poezii pentru copii 411
Istoria raionului Ungheni – Republica Moldova Politică – Viziuni 310
– Fotografii 419 Povestiri 397
Istorie 418 Povestiri pentru copii 404-05
Învăţământ preuniversitar 335-36 Poveşti 406-10, 412-13
Învăţământ superior – Cercetări ştiinţifice 340 Preţuri de piaţă – Servicii de identificare a
Învăţământ superior 341 animalelor 318
Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău – Protecţia plantelor 366
Activităţi 338 Recoltarea fructelor 364
Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău Recoltarea legumelor 364
335 Recomandările Curţii Supreme de Justiţie 331
Limba engleză – Dicţionare 378-79 Relaţii etnoculturale moldo-ucrainene 342
Limba franceză 381 Romane 388, 402-03
Limba germană 380 Romanţe 374
Limba română – Lexicologie 386 Sănătatea adolescenţilor 350-51
Limba română – Morfologie 384 Scrieri istorie 396
Limba română – Teste 383, 385 Soroceanu, Nina, 1952 - …, scriitoare – Biobi-
Limba română – Vorbire corectă 382 bliografie 290
Lingvistică 376 Statistică – Teste 308
Literatură religioasă 306 Struguri – Tratarea cu dioxid de sulf 365
Literatură română – Teste 385 Studii sociale 309
Literatură română din Republica Moldova – Substanţe interzise în sport 353-54
Indici bibliografici 290 Ştiinţe socioumane 307
Managementul negocierilor 286 Tehnologii informaţionale – Transport feroviar
Microbiologia solului 361 369
Naratologie – Teorie literară 414 Teren – Evaluare 314
Negocieri – Antreprenoriat 286 Transport feroviar – Logistică 369
Pedagogie 332 Turism – Republica Moldova 320
Persoane cu dizabilităţi – Drepturi – Rapoarte Uniunea Europeană – Republica Moldova –
326 Relaţii de cooperare 322
Personalităţi marcante din Republica Moldova Volei – Aplicare în kinetoterapie 375
416
Pesticide 366

51
Cronica cărţii Nr 2-2017 ≡ Book annals Nr 2-2017

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 2-2017


Călăraşi – Republica Moldova – Istorie 417
Floriţoaia Nouă – Sate – Raionul Ungheni – Republica Moldova – Istorie 421

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 2-2017


A.V.i.T. publ 411
AMTAP 372-73
Arc 297-303, 316, 327-28, 382, 385
Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova 2320
Bejuc-Iuvo 411
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 290
Cartdidact 312
Cartier 374, 389, 402-04, 418
Centrul de Cooperare Europeană 320
CEP USM 313, 345-46, 376
CNCM 288-89
Contrast-Design 384
Eco-TIRAS 359-60
Epigraf 405
Fundaţia "Draghiştea" 395
Ideal 390, 420
INCE 286, 317-18
Indigou Color 344, 357
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată 309
Iulian 315
Învăţătorul Modern 322, 336-37
Labirint 387, 393
Lexon-Prim 394, 419
Lider Agro 366
Medicina 323, 348, 352
Pontos 347, 391-92, 401
Serebia 421
Ştiinţa 361
Tehnica-Info 388, 417
Tehnica-UTM 367
UAŞM 415
Uniprint 399
Universitatea de Stat "Alecu Russo" 291-92, 307-08, 341
Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" 294
Universitatea Populară 310
US Tiraspol 386
USEFS 353-54, 375
UTM 314, 368, 370-71
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 317

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE RE- MAGAZINE ARTICLE ANNALS


VISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(393-707)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor
393. Mirzazade, Lilia. Fenomenul terorismului informaţional şi măsuri pentru a-l com-
bate = Феномен информационного терроризма и меры по его преодолению = The
phenomenon of information terrorism and measures to overcome it / Мирзазаде Лилия //
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P.
662-670. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 669-670 (15 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 544, 546)

005 Management
005.95/.96 Management de personal. Managementul resurselor umane
394. Panuş, Valentina. Procedura privind gestionarea şi administrarea deplasărilor în
cadrul entităţii : [delegare] / Valentina Panuş, Angela Lupu // Monitorul Fiscal FISC.md. –
2017. – Nr 2. – P. 126-134 : an., fot. – ISSN 1857-3991.
(Vezi Nr 574-75, 577)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 669)

02 BIBLIOTECONOMIE
395. Plămădeală, Valentina. Zilele Bibliotecii "Petre Ștefănucă", ediţia a XXV-a sărbă-
torită la Ialoveni : [cu genericul "Biblioteca publică – promotor al valorilor europene", 14-16
noiem. 2016] / Valentina Plămădeală // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 1. – P. 5-6 : fot. –
ISSN 1857-4424.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE


069 Muzee. Expoziţii permanente
(Vezi Nr 587)

53
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

070 Ziare. Presă


396. Nicolae Roibu, omul pentru care promovarea culturii este o prioritate : [repor-
ter la Agenţia Informaţională de Stat Moldpres] / cor. rev. // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P.
64-65 : fot. – ISSN 0132-6635.

397. Ţîbuleac, Tatiana. Tatiana Ţîbuleac: "Când mă aşez în faţa calculatorului deja s-a
întâmplat la mine în cap" = "When I sit before my computer, everything has already happened
in my head" : [interviu cu jurnalista stabilită la Paris, Franţa] / cor. rev. // Altitude. – 2017. – Nr
1/2. – P. 50-55 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
398. Păsat, Dumitru. Mihai Eminescu: cum este cu putinţă ceea ce este? : [noţite filo-
sofice în creaţia poetului] / Dumitru Păsat // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 2. – P. 1-2 : fot. –
ISSN 1857-4424.

159.9 Psihologie
399. Линовицкий, Евгений. Эффективность тренировочной деятельности юных
шахматистов в зависимости от показателей психомоторики / Евгений Линовицкий,
Василе Сандуляк, Виктор Пануш // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 111-114. –
Rez.: lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 114 (8 tit.). – ISSN 1811-5470.

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 475)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
(Vezi Nr 703)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
(Vezi Nr 549)

305 Studii de gen


(Vezi Nr 517)

31 STASTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
400. Frunze, Oleg. Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi regional =
Development strategy of national and regional statistical system / Oleg Frunze // Administra-
rea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 69-73. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 73 (7 tit.). – ISSN 1813-8489.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
401. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. The active ageing potential in the Republic of
Moldova / Mariana Buciuceanu-Vrabie // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. – P. 42-48 :
fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 48 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

316 Sociologie
316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social
402. Martea, Galina. Omul, societatea, şcoala şi sistemul de valori / Galina Martea //
Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 38-43. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 43 (5
tit.). – ISSN 1811-5470.

403. Negru, Ecaterina. Dezvoltarea socioeconomică din perspectiva componentei cer-


cetare-inovare = Research and innovation as part of the socio-economic development / Eca-
terina Negru // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 134-140. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 139-140 (18 tit.). – ISSN
1813-8489.

316.6 Psihologie socială


404. Paladi, Oxana. Inteligența emoţională şi stresul ocupaţional la medicii rezidenţi /
Oxana Paladi, Victoria Orlov // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 66-78 : fig. – Rez.: lb.
rom. – Referinţe bibliogr.: p. 78 (18 tit.). – ISSN 1811-5470.

32 POLITICĂ
322 Relațiile dintre biserică și stat. Politica față de religie. Politica ecleziastică dintre
biserică şi stat
405. Dolaberidze, Dmitri. Biserica armeană invadează = Georgia Armenian Church
Invades Georgia = Армянская церковь вторгается в Грузию / Dolaberidze Dmitri // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 115-119.
– Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 119 (9 tit.). – ISSN 1857-1999.

323 Afaceri interne. Politică internă


406. Rub, Jacob. Evil has never left us, it seems. So there is no need for it to return. It
is here, it is now, and it is since hidden in the human historical memory : [terorism] / Jacob
Rub // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 2. – P. 42-45. – Rez.: lb. rom. – Referinţe
bibliogr.: p. 45 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

407. Кауненко, Ирина. Динамика этнического самоопределения украинской мо-


лодёжи / Кауненко Ирина // Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam academicianului
Constantin Popovici "Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene". – Chişinău, 2016. – Vol. 2. – P.
76-84 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă, ucr. – Referinţe bibliogr.: p. 83-84 (6 tit.).

55
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


408. Голя, Анатолий. Под знаком выборов : [президентские выборы, 30 окт. 2016
г.] / Анатолий Голя // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 3-7 : fot. – ISSN 1857-
0186.

409. Мунтяну, Игорь. Проблемы страны : [об обществ.-полит. ситуации : интер-


вью с дир. Ин-та развития и социальных инициатив IDIS Viitorul И. Мунтяну] / беседовал
Владимир Попов // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 50-57 : fot. – ISSN
1857-0186.

324 Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor.
Rezultatele alegerilor
(Vezi Nr 417)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică Externă


410. Аmelina, Iana. Atitudinea musulmanilor ruşi faţă de aşa-numitul "Stat Islamic" şi
operarea forţelor aeriene şi spaţiale ale Rusiei în Sira = Отношение российских мусульман
к т. н. "Исламскому государству" и операции воздушно-космических сил России в Сирии
= The attitude of Russian Muslims to the so-called "Islamic state" and operation of air and
space forces of Russia in Syra / Амелина Яна // Revista Moldovenească de Drept Internaţio-
nal şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 435-438. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. –
Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1999.

411. Arifcanov, Șavkat. Lupta împotriva terorismului – o sarcină strategică = Борьба с


терроризмом – стратегическая задача = The fight against terrorism – a strategic tasks /
Арифханов Шавкат // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
– 2016. – Nr 4. – P. 645-651. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1999.

412. Baliţchi, Tudor. Principiile şi mecanismele de menţinere a păcii şi stabilităţii în ca-


drul relaţiilor internaţionale = Principles and mechanisms to keep peace and stability in
international relations = Принципы и механизмы сохранения мира и стабильности в
международных отношениях / Baliţchi Tudor // Revista Moldovenească de Drept Internaţio-
nal şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 383-392. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 391-392 (19 tit.) şi în notele
de subsol. – ISSN 1857-1999.

413. Bayasah, Jamsran. Cu privire la neutralitatea actuală a Mongoliei = О


современном нейтралитете Монголии = On the current neutrality of Mongolia / Баясаж
Жамсран // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. –
Nr 4. – P. 652-656. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 656 (4 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

414. Burian, Alexandru. Confruntarea Est-Vest la etapa actuală şi conflictele îngheţate


din spaţiul post-sovietic = Противостояние Восток-Запад на современном этапе и замо-
роженные конфликте на постсоветском пространстве = East-West confrontation at the
present stage and frozen conflicts in the post-Soviet space / Буриан Александр // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 222-230.
– Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 228-230 (11 tit.). – ISSN 1857-1999.

415. Burian, Alexandru. Criza în relaţiile internaţionale şi noile realităţi geopolitice ale
secolului al XXI-lea = Кризис в международных отношениях и новые геополитические
реалии XXI-го века = The crisis in international relations and the new geopolitical realities of
the twenty-first century / Буриан Александр // Revista Moldovenească de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 27-34. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text:
lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 32-34 (16 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-1999.

416. Dunaeva, Еlena. Regionalismul în politica externă a Republicii Islamice Iran : (Cu
privire la chestiunea aderării Iranului la Organizaţia pentru Cooperare de la Shangai /OSC/) =
Регионализм во внешней политике Исламской Республики Иран : (к вопросу о
вступлении ИРИ в ШОС) = Regionalism in foreign policy of the Islamic Republic of Iran : (on
the question of Iran's membership in the Shanghai Cooperation Organization /SCO/) /
Дунаева Елена // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2016. – Nr 3. – P. 376-382. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 381-382 (5 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

417. Hovorkova, Katarina. Alegerile parlamentare din Islanda în 2009 şi impactul


acestora asupra dezvoltării politice externe actuale a ţării = Iceland’s parliamentary elections
in 2009 and their impact on foreign political development of the country = Парламентские
выборы в Исландии 2009 года и их влияние на современное внешнеполитическое
развитие страны / Hovorkova Katarina // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 393-402 : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă.
– Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 401-402 (17 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

418. Janubova, Barbora. Dilma Rousseff şi provocările legate de noua politica brazili-
ană = Dilma Rousseff – the challenges of current Brazilian policy = Дильма Русеф и вызовы
нынешней бразильской политики : [preşedintele Braziliei] / Janubova Barbora // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 54-66. –
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 65-66 (32 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

419. Lajčiak, Milan. Est şi Vest: diferenţele în modul de gândire şi influenţa acestora
asupra problemelor actuale ale lumii contemporane = East and West: different geography of
thinking and implications on actual problems of today’s world = Восток и Запад: различия в
образе мышления и их влияние на актуальные проблемы современного мира / Lajčiak
Milan // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr

57
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

3. – P. 356-366. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr.: p. 365-366 (21 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

420. Lipkova, Ludmila. Statutul special al Regatului Unit în Uniunea Europeană =


Особый статус Великобритании в Европейском Союзе = The special status of the United
Kingdom in the European Union / Липкова Людмила, Маттош Борис // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 35-45. – Tit. paral.:
lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 44-
45 (41 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

421. Michalski, Artur. Artur Michalski: Noi ştim că acesta este o cale bună, deoarece
am parcurs-o deja = We know that is a good path, because we have already passed it : [in-
terviu cu ambasadorul Poloniei în Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuşoi ; trad. de Ion
Mischevca ; fot.: Andrei Mardari // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 10-17 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 0132-6635.

422. Moldoveanu, Bianca. Reglementarea fondurilor europene şi importanţa lor pentru


ţările candidate şi membre ale Uniunii Europene = Regulation of European funds and their
importance for candidate countries an EU member = Регулирование европейских фондов и
их значение для стран-кандидатов и членов ЕС / Moldoveanu Bianca // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 596-600. – Tit.
paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
600 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

423. Mraz, Stanislav. Stabilirea frontierei de stat a Republicii Cehoslovace, în timpul


apariţiei ei, după Primul Război Mondial = Установление государственных границ Чехо-
словацкой Республики при ее возникновении после Первой мировой войны = Establish-
ment of State Borders of the Czechoslovak Republic, during its appearance, after World War I
/ Мраз Станислав, Зубро Татьяна // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 231-243. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 243 (27 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1857-1999.

424. Richicinschi, Iurie. Evoluţii ale mediului internațional de securitate = International


security environment changes / Iurie Richicinschi // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. –
P. 99-104. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 103-104 (7 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 393, 486, 508, 546)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


425. Boikova, Еlena. Cooperarea ruso-chineză-mongolă şi problemele de mediu =
Российско-китайско-монгольское сотрудничество и проблемы экологии = The russian-
chinese-mongolian cooperation and environmental issues / Бойкова Елена // Revista Moldo-
venească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 540-548. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 547-548 (9 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

426. Chelaru, Valeria. Reevaluarea conflictelor îngheţate din fostul spaţiul sovietic din
punctul de vedere al medierii între părţi = Reassessment of frozen conflicts in the former
Soviet space in terms of mediating between parties = Переоценка замороженных конфлик-
тов на постсоветском пространстве с точки зрения посредничества между сторонами /
Chelaru Valeria // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2016. – Nr 4. – P. 561-571. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 570-571 (21 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

427. Dzhorobekova, Аinura. Aspecte ideologice în asigurarea securităţii naţionale a


Republicii Kârgâzstan = Идеологические аспекты обеспечения национальной безопасно-
сти Кыргызской Республики = Ideological aspects in ensuring the national security of the
Kyrgyz Republic / Джоробекова Айнура // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 439-446. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text:
lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 445-446 (10 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-1999.

428. Evseev, Vladimir. Asia se apropie... O perioadă de schimbare a echilibrului de


forţe în lume = Азия все ближе… Наступает период изменения баланса сил в мире =
Asia is getting closer… A period of change in the balance of forces in the world / Евсеев
Владимир // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016.
– Nr 4. – P. 657-661. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – ISSN 1857-1999.

429. Evseev, Vladimir. Relaţiile ruso-americane în condiţiile crizei ucrainene =


Российско-американские отношения в условиях украинского кризиса = Russian-
American relations in conditions of the Ukrainian crisis / Евсеев Владимир // Revista Moldo-
venească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 285-289. – Tit.
paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-1999.

430. Maitdinova, Guzel. Perspectivele de integrare meridională a statelor din Asia de


Sud şi Asia Centrală în arena de responsabilitate a Organizaţiei pentru Cooperare de la
Shanghai (OSC) = Перспективы меридиональной интеграции государств Южной и
Центральной Азии в зоне ответственности ШОС = Prospects of meridional integration of
South and Central Asian states in the Shanghai Cooperation Organization (SCO) area of
responsability / Майтдинова Гузель // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Rela-
ţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 625-636. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb.
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 636 (10 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

431. Strelțova, Olga. Triunghiul "Ucraina – UE – Rusia" în politica externă şi perspecti-


vele de integrare europeană a Ucrainei = Внешнеполитический треугольник "Украина – ЕС
– Россия" и перспективы европейской интеграции Украины = Foreign policy triangle
"Ukraine – EU – Russia" and European integration prospects of Ukraine / Стрельцова Ольга
// Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P.

59
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

290-307. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 305-307 (30 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

432. Trişin, Olga. Factorul secesionist în fosta URSS şi apariţia noilor state indepen-
dente în spaţiul post-sovietic = Les facteurs de la secession dans l’ex-URSS et l’emergence
de nouveaux Etats independants dans l’espace post sovietique = The secessionist factor in
the former USSR and the emergence of new independent states in the post-Soviet space =
Сепаратистский фактор в бывшем СССР и появление новых независимых государств
на постсоветском пространстве / Trişin Olga // Revista Moldovenească de Drept Internaţio-
nal şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 601-608. – Tit. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă.
– Text: lb. fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 607-608 (10 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 484)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


433. Stratievski, Dmitri. Cu sau fără Rusia? Mica Republica Moldova trebuie să deci-
dă în curând = Mit oder ohne Russland? Die kleine Republik Moldau muss sich bald
entscheiden = With or without Russia? The small Republic of Moldova has to decide soon =
С Россией или без? Небольшая Республика Молдова должна в ближайшее время
принять решение / Stratievski Dmitri // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 430-434. – Tit. paral.: lb. rom., engl., germ., rusă. –
Text: lb. germ. – Rez.: lb. rom., engl., germ., rusă. – ISSN 1857-1999.

329 Partide şi mişcări politice


(Vezi Nr 410)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
434. Rojco, Anatolii. Justification of minimal quantum of wage in the Republic of Mol-
dova / Anatolii Rojco // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. – P. 63-68 : tab. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 68 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 394)

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia


fondului de locuințe (fondului imobiliar)
435. Kasyanenko, Tatiana. Features of pricing of the mortgage market in the Russian
Federation and the Republic of Moldova : (Part 1) / Tatiana Kasyanenko, Olga Buzu // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. – P. 34-41 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 40-41 (15 tit.). – ISSN 1857-4130.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


436. Kurchenko, Olena. Training of innovative entrepreneurship – a key to creation of
startups / Olena Kurchenko, Oleksandr Kardash // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. –

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P. 49-53 : tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 53 (7 tit.). – ISSN 1857-
4130.

437. Нужны патенты или нет? : [в развитии малого бизнеса] / кор. журн. // Profit.
Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 70-71 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 444)

336 Finanţe
438. Chircu, Sergiu. Unele aspecte referitor la declararea venitului persoanei fizice /
Sergiu Chircu, Marina Cravcenco // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 80-87 : fot.
– ISSN 1857-3991.

439. Cioclea, Sergiu. Reorganizarea sistemului = Преобразования системы : [интер-


вью с президентом Нац. Банка Молдовы С. Чокля] / записал Александр Танас // Profit.
Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 22-33 ; 90-99 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă.
– (Надзор & Регулирование). – ISSN 1857-0186.

440. Cireş, Elena. Utilităţi pentru întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit :
(forma VEN 12) pe anul 2016 / Elena Cireş // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 2. – P. 8-22 :
fot., tab. – ISSN 1813-4408.

441. Codreanu, Alina. Impactul şi necesitatea aplicării prevederilor noilor directive eu-
ropene privind achiziţiile publice în legislaţia naţională la etapa actuală / Alina Codreanu //
Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 2. – P. 61-64 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 64 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

442. Golban, Olga. Comentarii la modificările aferente impozitului pe venit, puse în


aplicare începînd cu 1 ianuarie 2017 / Olga Golban // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 2. –
P. 41-50 : fot. – ISSN 1813-4408.

443. Griciuc, Petru. Uzura mijloacelor fixe în scopuri fiscale / Petru Griciuc, Roman Vi-
eru // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 75-79 : fot. – Text parţial : lb rusă. –
ISSN 1857-3991.

444. Iordachi, Victoria. Use of presumptive taxation in facilitating small business tax
compliance / Victoria Iordachi, Mariana Rodica Tirlea // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr
3. – P. 11-19. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 19 (13 tit.). – ISSN 1857-
4130.

445. Luchian, Ivan. Financial mechanisms of financial crises / Ivan Luchian, George
Balan // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. – P. 82-87 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr.: p. 86-87 (21 tit.). – ISSN 1857-4130.

446. Paladi, Valentina. Analiza financiară în misiunea de audit / Valentina Paladi //


Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 120-123 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

61
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

447. Republica Moldova. Parlamentul (2014-). Legea bugetului de stat pe anul 2017:
[Nr 279 din 16.12. 2016] // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 7-14 ; Ibidem în lb.
rusă. – P. 14-22 : tab. – ISSN 1857-3991.

448. Tekaia, Ridha. 10 ani de dezvoltare şi progres : [interviu cu R. Tekaia, preşedinte-


le băncii "Mobiasbancă-Groupe Sociètè Gènèrale"] / interviu de Margareta Mocreac // Profit.
Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 106-110 : fot. – (Bănci & Rezultate). – ISSN 1857-
0186.

449. Tipa, Pavel. Foreign exchange risk management in the Republic of Moldova in
conditions of currency crisis / Pavel Tipa, Raisa Evsiukova // Economie şi Sociologie. – 2016.
– Nr 3. – P. 88-93 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 93 (8 tit.). – ISSN
1857-4130.

450. Барбарош, Екатерина. Антиинфляционные методы борьбы в Республике


Молдова = Anti-inflationary measures in the Republic of Moldova : [în sistemul bancar] /
Екатерина Барбарош, Надежда Назар // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 74-79 :
tab. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.:
p.79 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

451. Басова, Ирина. Защищенность банков : [в Респ. Молдова] / Ирина Басова //


Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 58-69 : fot., tab. – ISSN 1857-0186.

452. Гриневич, Ольга. Исчисление и уплата взносов ОГСС [общеобязательное


государственное социальное страхование] и ОМС в 2017 году / Ольга Гриневич // Con-
tabilitate şi audit. – 2017. – Nr 2. – P. 76-78 : fot. – ISSN 1813-4408.

453. Гричук, Петру. О вычете расходов в налоговых целях / Петру Гричук,


Валериу Северин // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 88-91 : fot. – Text parţial
: lb rom. – ISSN 1857-3991.

454. Гричук, Петру. О налоговом режиме для некоторых видов доходов и расхо-
дов / Петру Гричук, Роман Виеру // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 55-60 :
fot. – ISSN 1857-3991.

455. Гропа (Мицова), Людмила. Что изменилось в расчете и уплате налогa на


недвижимое имущество с 1 января 2017 года / Людмила Гропа (Мицова) // Contabilitate
şi audit. – 2017. – Nr 2. – P. 54-56 : fot. – ISSN 1813-4408.

456. Лазарь, Игорь. Некоторые особенности применения положений соглашений


об избежание двойного налогообложения / Игорь Лазарь, Мирослав Куликов // Monitorul
Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 61-62 : fot. – ISSN 1857-3991.

457. Лупу, К. О некоторых проблемах, возникающих при применении законода-


тельства, регулирующего деятельность Национального банка Молдовы / К. Лупу, М.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Сизов // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – P. 48-55. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 55 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.

458. Слободяну, Светлана. О корректировках по основным при заполнении Дек-


ларации о подоходном налоге (VEN 12) за 2016 год / Светлана Слободяну // Contabilita-
te şi audit. – 2017. – Nr 2. – P. 23-40 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

459. Ставинский, Игорь. Новое в порядке применения НДС : [Налог на Добав-


ленную Стоимость] / Игорь Ставинский // Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 2. – P. 51-53 :
fot. – ISSN 1813-4408.

460. Сырбу, Виктор. О некоторых аспектах применения штрафных санкций за


непредставление Декларации о подоходном налоге физического лица / Виктор Сырбу,
Оксана Гонца // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 92-94 : fot. – ISSN 1857-
3991.

461. Танас, Александр. Просьба НБМ к НКФР : [Нац. банка Молдовы и Moldova
Agroindbank к Нац. комиссии по фин. рынку о выкупе акции] / Александр Танас // Profit.
Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 76-78 : fot. – (Регуляторы & Рынок). – ISSN 1857-
0186.

462. Чеботарь, Сергей. Профессионализм – основа успеха : [о реформе банков.


системе : интервью с пред. правления BC Moldova Agroindbank S.A. С. Чеботарь] / запи-
сал Александр Танас // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 34-40 : fot. – (Банк
& Результат). – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 519)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
463. Mohammedelkahatim Ibrahim Mustafa Sharfeldin. Synthesis of economic
environment and classification levels of development / Mohammedelkahatim Ibrahim Mustafa
Sharfeldin // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. – P. 69-75. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr.: p. 74-75 (17 tit.). – ISSN 1857-4130.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


464. Bajura, Tudor. Preţul produselor cerealiere: de la o extremă la altă / Tudor Bajura
// Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 11/12. – P. 15-18 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 18 (6 tit.). – ISSN 0582-5229.

465. Dudoglo, Tatiana. Determination of reserves for agricultural production : [potenția-


lul funciar în agricultura Rep. Moldova] / Tatiana Dudoglo // Economie şi Sociologie. – 2016. –
Nr 3. – P. 94-98 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4130.

63
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

466. Gaina, Boris. Contribuţia instituţiilor de profil agricol în asigurarea securităţii ali-
mentare a Republicii Moldova / Boris Gaina, Gheorghe Tudorache // Agricultura Moldovei. –
2016. – Nr 11/12. – P. 5-14. – ISSN 0582-5229.

467. Pischina, Tatiana. Economic growth in the Republic of Moldova – today’s


challenges and opportunites / Tatiana Pischina // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. – P.
54-62 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 62 (19 tit.). – ISSN 1857-
4130.
(Vezi de asemenea Nr 594)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


(Vezi Nr 597)

339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă


468. Gribincea, Alexandru. Business relations hip quality products and competitive
enterprise issues of interdependence between product quality and competitiveness of product
/ Alexandru Gribincea, Igor Enicov, Iulita Birca // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. – P.
20-26 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 26 (6 tit.). – ISSN 1857-
4130.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


469. Calenic, Natalia. Reorganizarea Serviciului Vamal: obiective, principii şi rezultate /
Natalia Calenic // Vama. – 2016. – Nr 4. – P. 6-9. – ISSN 1857-2979.

470. Căpăţână, Alina. Programul de dezvoltare strategică a serviciului vamal "Vama


2020" / Alina Căpăţână // Vama. – 2016. – Nr 4. – P. 14-15. – ISSN 1857-2979.

471. De Blasio, Rosario. Uniunea Europeană sprijină reforma Serviciului Vamal : [Înalt
Consilier UE în Domeniul Vamal] / Rosario de Blasio // Vama. – 2016. – Nr 4. – P. 12-13. –
ISSN 1857-2979.

472. Furtuna, Daniela. Modificările cadrului normativ ce vizează clasificarea mărfurilor /


Daniela Furtuna // Vama. – 2016. – Nr 4. – P. 16-21 : tab. – ISSN 1857-2979.

473. Melnic, Liliana. Atestarea colaboratorilor vamali – evaluarea cunoştinţelor şi per-


formanţelor / Liliana Melnic // Vama. – 2016. – Nr 4. – P. 10-11. – ISSN 1857-2979.

474. Onceanu, Oxana. Principalele amendamente de ordin vamal în Politica bugetar-


vamală 2017 / Oxana Onceanu // Vama. – 2016. – Nr 4. – P. 25-28. – ISSN 1857-2979.

475. Popenco, Artiom. Noul Cod de etică şi conduită a colaboratorului vamal / Artiom
Popenco // Vama. – 2016. – Nr 4. – P. 29-31. – ISSN 1857-2979.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

476. Scripca, Galina. Acordul de liber schimb cu Republica Turcia şi aplicarea Con-
venţiei pan-euro-mediteraneene în cadrul Acordului de Asociere RM-UE / Galina Scripca //
Vama. – 2016. – Nr 4. – P. 22-24. – ISSN 1857-2979.

477. Ţurcan, Pavel. Rolul mijloacelor tehnice la efectuarea controlului vamal / Pavel
Ţurcan, Octavian Bejan // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2017. – Nr 1. – P. 73-
77. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 77 (11 tit.). – ISSN 2345-1130.

478. Vrabie, Vitalie. Vitalie Vrabie: "Pentru Serviciul Vamal anul curent este un an al
schimbărilor" : [interviu cu dir. general al Serviciului Vamal al Rep. Moldova] / cor. rev. // Va-
ma. – 2016. – Nr. 4. – P. 2-5. – ISSN 1857-2979.

339.7 Finanţe internaţionale


479. Castillo, Antonio. Antonio Castillo: Slăbiciunea sectorului financiar este cea mai
mare provocare = The biggest challenge is financial sector’s weakness : [interviu cu şeful
Reprezentanţei Băncii Europene pentru Investiţii la Chişinău] / interviu de Margareta Mocreac
// Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 42-47 ; 100-105 : fot. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl. – (Bancă & Investiţii). – ISSN 1857-0186.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


480. Bohac, Radomir. Realitatea turbulentă a economiei mondiale – sarcină uriaşă
pentru noua diplomaţie economică = The turbulent reality of the global economy: a huge task
for new economic diplomacy = Турбулентная реальность глобальной экономики –
огромная задача для новой экономической дипломатии / Bohac Radomir // Revista Mol-
dovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 244-252. –
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 251-252 (23 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

481. Gribincea, Alexandru. Economie inovatoare: precondiţii şi factori de formare şi


dezvoltare = Innovative economy: preconditions and factors of formation and development /
Alexandru Gribincea, Hoda Salame // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 91-98 : tab.
– Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 97-
98 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.

482. Gusev, Leonid. China şi Asia Centrală: principalele direcţii de cooperare în do-
meniul economiei şi energeticii = Китай и Центральная Азия: основные направления
развития сотрудничества в сфере экономики и энергетики = China and Central Asia: the
main directions of cooperation in the sphere of economy and energy / Гусев Леонид // Revis-
ta Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 367-
375. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr.: p. 374-375 (15 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

483. Lajčiak, Milan. Modelul de dezvoltare al Coreei de Sud = South Korean


development model = Южнокорейская модель развития : [în domeniul economiei] / Lajčiak
Milan // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr

65
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

4. – P. 549-560. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr.: p. 560 (9 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

484. Seleznev, Igor. Unele aspecte ale integrării euroasiatice, precum şi perspectivele
pentru formarea unei politici sociale unificate a Uniunii Economice Euroasiatice (UEEA) în
lumina experienţei europene = Некоторые аспекты евразийской интеграции и
перспективы формирования единой социальной политики ЕАЭС в свете европейского
опыта = Some aspects of the Eurasian Integration and the formation prospects of united
social policy of the Eurasian Economic Union with the European experience / Селезнёв
Игорь // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr
4. – P. 637-644. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 643-644 (14 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

485. Tau, Nicolae. Globalization, contemporary problems and tendencies of


international business development / Nicolae Tau // Economie şi Sociologie. – 2016. – Nr 3. –
P. 27-33 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 33 (23 tit.). – ISSN
1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 422)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
(Vezi Nr 521)

341 Drept internaţional


486. Arhiluc, Victoria. Teoria prognozei – suport ştiinţific al diplomaţiei preventive =
Theory of prognostic – the scientific base of preventive diplomacy = Теория
прогнозирования – научная основа превентивной дипломатии / Arhiliuc Victoria // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 173-179.
– Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 178-179 (20 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

487. Sârcu, Diana. Epuizarea căilor de recurs interne şi principiul subsidiarităţii prin
prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului = Исчерпание внутренних средств
правовой защиты и принцип субсидиарности сквозь призму Европейской Конвенции по
правам человека = Exhaustion of domestic remedies and the principle of subsidiarity in the
light of the European Convention on Human Rights / Sârcu Diana, Antohi Leonid // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 209-221.
– Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 219-221 (52 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

488. Slabu, Svetlana. Justiţia europeană între provocare şi compromis / Svetlana


Slabu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – P. 31-35. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.:
p. 35 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

489. Şiman, Augustina. Doctrina clauzei rebus sic stantibus : (Efectul schimbării esen-
ţiale a circumstanţelor asupra validităţii tratatelor) / Augustina Şiman // Revista Naţională de
Drept. – 2017. – Nr 2. – P. 53-56. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 56 (12 tit.). – ISSN
1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 406)

341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor


490. Burian, Alexandru. Unele aspecte privind evoluţia dreptului internaţional cosmic
(spaţial) în secolul XXI = Some aspects of evolution of International Law of Outer Space in
the XXI century = Некоторые аспекты эволюции международного космического права в
XXI веке / Burian Alexandru // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Inter-
naţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 489-512. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 510-512 (69 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

491. Burian, Cristina. "Deşeurile spaţiale" şi răspunderea internaţională pentru daune


cauzate de obiecte lansate în spaţiul cosmic = "Las dĕbris spatiux" et la responsabilitĕ
internationale pour les dommages causĕs par les objets spatiaux = "Space debris" and the
international responsability for damage caused by space objects = "Космический мусор" и
международная ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами /
Burian Cristina // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2016. – Nr 4. – P. 609-616. – Tit. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Text: lb. fr. – Rez.: lb. rom.,
engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 614-616 (20 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

492. Burlacu, Oleg. Introducere despre elementul material al crimelor internaţionale.


Crimele prevăzute de statutul Curţii Penale Internaţionale = Introduction about the material
element of international crimes. The crimes referred to the International Criminal Court Statu-
te = Введение в материальный элемент международных преступлений. Преступления,
указанные в Уставе Международного уголовного суда / Burlacu Oleg // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 253-259. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 258-259 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

493. Ciucă, Aurora. Limba dreptului internaţional = The language of International Law
= Язык международного права / Ciucă Aurora // Revista Moldovenească de Drept Internaţi-
onal şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 513-518. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 517-518 (13 tit.) şi în notele
de subsol. – ISSN 1857-1999.

494. Dancàkovà, Ivana. Definirea noţiunii migraţia ecologică în context internaţional =


Definition de la migration environnementale dans un contexte international = The definition of
the environmental migration in an international context = Определение экологической
миграции в международном контексте / Dancàkovà Ivana // Revista Moldovenească de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 572-579. – Tit. paral.: lb rom.,

67
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

engl., fr., rusă. – Text: lb. fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 578-579
(14 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

495. Dorul, Olga. Abordarea conceptuală a crimelor de război în dreptul internaţional =


The conceptual approach to War Crimes in International Law = Концептуальный подход к
определению военных преступлений в международном праве / Dorul Olga // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 9-15. –
Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 14-15 (16 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

496. Dragan, Florentina. Apariţia şi afirmarea legislativă a drepturilor informaţionale în


ţările străine = Occurrence and the legislative approval of the information rights in foreign
countries = Возникновение и законодательное утверждение информационных прав в
зарубежных странах / Dragan Florentina // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 120-130. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text:
lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 130 (11 tit.) şi în notele de sub-
sol. – ISSN 1857-1999.

497. Kołodziejczyk, Marta. Două decenii de protecţie a refugiaţilor în Polonia = Two


decades of Refugee Protection in Poland = Два десятилетия защиты беженцев в Польше /
Kołodziejczyk Marta // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
– 2016. – Nr 2. – P. 196-208. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. engl. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 207-208 (19 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

498. Kononenko, Valerii. Actele instanţelor naţionale şi internaţionale cu privire la pro-


blemele integrităţii teritoriale a statelor = Акты международных и национальных судов по
вопросам территориальной целостности государств = Acts of international and national
courts on issues of territorial integrity of states / Кононенко Валерий // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 617-624. – Tit.
paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 623-624 (16 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

499. Martînenko, Igor. Protecţia subcvatică a patrimoniului arheologic (cultural): relaţia


dintre dreptul internaţional şi naţional în Republica Moldova şi Belarus = Охрана подводного
археологического (культурного) наследия: соотношение международного и
национального права на примере Республики Молдова и Беларуси = The protection of
the underwater archaeological (cultural) heritage: the ratio of international and national law on
example of the Republic of Moldova and Belarus / Мартыненко Игорь // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 403-411. – Tit.
paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 411 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

500. Mocanu, Diana. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – curte pentru chestiunile
refugiaţilor = The Court of Justice of the European Union – the Court for the issues of
Refugees = Суд Европейского союза – суд по делам беженцев / Mocanu Diana // Revista

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 580-595.


– Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 593-595 (44 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

501. Mraz, Stanislav. Suveranitatea statală şi intervenţia umanitară =


Государственный суверенитет и гуманитарная итервенция = State sovereignty and
humanitarian intervention = / Мраз Станислав, Зубро Тетьяна // Revista Moldovenească de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 519-527. – Tit. paral.: lb rom.,
engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 526-527 (20
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

502. Nichita, Rodica. Organizaţia Naţiunilor Unite şi dreptul la învăţătură = United


Nation and Right to Education = Организация Объединённых Наций и права человека на
образование / Nichita Rodica // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 260-264. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rom.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 264 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1857-1999.

503. Prodan, Svetlana. Evoluţia terorismului religios = The evolution of religious


terrorism = Эволюция религиозного терроризма / Prodan Svetlana // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 265-275. – Tit.
paral.: lb rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.
274-275 (17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

504. Roşca, Valentin. Jurisprudenţa internaţională în materia aplicării forţei sau ame-
ninţării cu acesta în dreptul internaţional = International case-law on the use of force or threat
of it in international law = Международная судебная практика по вопросам применения
силы или угрозы силой в международном праве / Roşca Valentin // Revista Moldoveneas-
că de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 325-339. – Tit. paral.: lb
rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 338-339
(31 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

505. Schmitz, Thomas. Principiile generale ale dreptului Uniunii Europene – sursă de
inspiraţie pentru dezvoltarea dreptului administrativ modern în Republica Moldova = The
general principles of European Union law – a source of inspiration for the development of a
modern administrative law in the Republic of Moldova / Thomas Schmitz // Administrarea
Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 26-40. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 38-39 (12 tit.). – ISSN 1813-8489.

506. Stejaru, Selena. Rolul ONU în dinamica guvernării globale: promovarea democra-
ţiei şi bunei guvernări prin diplomaţia multilaterală = UN role in global governance: performing
democracy and good governance through multilateral diplomacy = Роль ООН в динамике
глобального управление: содействие надлежащему управлению посредством
демократии и многосторонней дипломатии / Stejaru Selena // Revista Moldovenească de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 276-284. – Tit. paral.: lb rom.,

69
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 284 (20 tit.) şi
în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

507. Strelțova, Оlga. Constituţionalizarea ordinii juridice privind aplicarea legii în Uniu-
nea Europeană = Конституционализация правопорядка Европейского Союза =
Constitutionalization of legal order in European Union / Стрельцова Ольга // Revista Moldo-
venească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 16-26. – Tit.
paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 25-26 (21 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

508. Suceveanu, Natalia. Câteva reflecţii în legătură cu soluţiile legale şi doctrinare


privind retragerea din Uniunea Europeană = Some reflections on the legal and doctrinal
solutions regarding the withdrawal from the EU = Размышления в отношении правовых и
доктринальных решений по выходу из Европейского Союза / Suceveanu Natalia // Revis-
ta Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 315-
324. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 323 (13 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 412)

341.9 Drept internaţional privat. Conflictul de legi


509. Aniţei, Nadia-Cerasela. Precizări privind conflictul de legi – domeniu al dreptului
internaţional privat = Clarifications on the conflict of laws – the field of private international law
= Разъяснения относительно коллизионных норм – область международного частного
права / Aniţei Nadia-Cerasela // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 340-355. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 355 (17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1857-1999.

510. Dikovska, Iryna. Noţiunea, sistemul şi funcţiile principiilor de reglementare juridică


a obligaţiilor contractuale internaţionale private = Понятие, система, функции принципов
правового регулирования международных частных договорных обязательств = The
notion, system and functions of principles of legal regulation of international private contrac-
tual obligations / Диковская Ирина // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2016. – Nr 2. – P. 180-195. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rusă.
– Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p.193-195 (32 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

511. Jugastru, Călina. Normele conflictuale privind actul juridic – perspectiva Codului
Civil Român = The conflict norms regarding the legal act – the perspective of the Romanian
Civil Code = Коллизионные нормы о правовом акте – перспективы Гражданского
кодекса Румынии / Jugastru Călina // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Rela-
ţii Internaţionale. – 2016. – Nr 4. – P. 528-539. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb.
rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 538-539 (20 tit.) şi în notele de sub-
sol. – ISSN 1857-1999.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

512. Avornic, Gheorghe. Responsabilitatea reciprocă a personalităţii şi a statului în


politica juridică a Republicii Moldova / Gheorghe Avornic, Anastasia Catan // Legea şi viaţa. –
2017. – Nr 2. – P. 4-7. – Rez.: lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 7 (4 tit.). – ISSN 1810-
309X.

513. Guţuleac, Victor. Legitimă apărare şi extrema necesitate – cauze de inexistenţă a


contravenţiei / Victor Guţuleac, Igor Spînu, Elena Comarniţcaia // Jurnalul Juridic Naţional:
teorie şi practică. – 2017. – Nr 1. – P. 54-60. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 60
(17 tit.). – ISSN 2345-1130.

514. Negru, Boris. Teritoriul şi spaţialitatea juridică a statului (I) = Legal territory and
spatiality of the state (I) / Boris Negru, Alina Negru // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. –
P. 58-67. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 66-67 (26 tit.). – Va urma. – ISSN 1813-8489.

515. Paşcaneanu, T. Autonomia legislativă – ca formă a autonomiei locale / T.


Paşcaneanu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2017. – Nr 1. – P. 4-6. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 6 (15 tit.). – ISSN 2345-1130.

516. Paşcaneanu, Tudor. Organizarea administrativă a teritoriului Republicii Moldova:


probleme şi sugestii / Tudor Paşcaneanu // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – P. 17-22. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.21-22 (34 tit.). – ISSN 1810-309X.

517. Studeneanschi, Elena. Analiza dimensiunilor-cheie în procesul de recrutare poli-


tică şi impactul acestora asupra componenţei de gen a listelor de candidaţi pentru alegeri =
Analysis of the key dimensions of the political recruitment process and their impact on the
gender composition of candidate lists : [în Rep. Moldova] / Elena Studeneanschi // Adminis-
trarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 141-148. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 146-148 (41 tit.). – ISSN 1813-8489.

518. Tudor, Vasilica-Leontina. Elemente de drept comparat în materia medierii / Vasi-


lica-Leontina Tudor // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – P. 35-41. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 41 (27 tit.). – ISSN 1810-309X.

519. Ţurcan, Corina. Elemente fundamentale ale regimului juridic al utilizării informaţiei
confidenţiale pe piaţa de capital a SUA = Основные элементы правового режима
использования инсайдерской информации на фондовом рынке США = Basic elements of
the US insider trading regime / Ţurcan Corina // Revista Moldovenească de Drept Internaţio-
nal şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 67-88. – Tit. paral.: lb rom., engl., rusă. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 86-88 (39 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 501, 505, 537, 547)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor centrale ale conducerii de stat ale
Republicii Moldova
(Vezi Nr 499)

71
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

343 Drept penal. Infracțiuni penale


520. Băbălău, Denis. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art. 241 din Codul penal /
Denis Băbălău // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 2. – P. 38-41. – Rez : lb. engl. –
Referinţe bibliogr.: p. 41 (19 tit.). – ISSN 1811-0770.

521. Brînza, Sergiu. Cu privire la posibila neconstituţionalitate a unor amendamente


recente operate în Codul penal şi în Codul contravenţional. Partea 2 / Sergiu Brînza, Vitalie
Stati // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 2. – P. 2-12 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 11-12 (36 tit.). – ISSN 1811-0770.

522. Serbinov, Angela. Fabricarea, repararea, comercializarea ilegală a armei de foc


sau a muniţiilor, precum şi sustragerea lor: modalităţi normative de exprimare a ilicitului penal
prevăzut la art. 290 CP RM / Angela Serbinov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 2. –
P. 28-37. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 35-37 (92 tit.). – ISSN 1811-0770.

523. Vasiloi, Dj. Considerente privind flagelul corupţiei în administraţia publică locală /
Dj. Vasiloi, Ion Nicolaevici // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2017. – Nr 1. – P.
50-53. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 53 (7 tit.). – ISSN 2345-1130.

524. Господаренко, Владимир. Государственная уголовно-правовая политика


США в отношении смертной казни / Владимир Господаренко // Legea şi viaţa. – 2017. –
Nr 2. – P. 42-48. – Rez : lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 47-48 (21 tit.). – ISSN 1810-
309X.

525. Осауленко, Андрей. Пенитенциарное законодательство Украины и Респуб-


лики Молдова: сравнительно-правовой аспект / Андрей Осауленко // Jurnalul Juridic
Naţional: teorie şi practică. – 2017. – Nr 1. – P. 7-12. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 12 (6 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 560)

343.9 Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică.


526. Badia, Adrian. Scurtă privire asupra unor mijloace tehnico-criminalistice şi reactivi
de detecţie a urmelor materiale infracţionale / Adrian Badia // Revista Naţională de Drept. –
2017. – Nr 2. – P. 57-60. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (16 tit.). – ISSN 1811-
0770.

527. Bejan, Octavian. Unele tehnici şi procedee de prognozare criminologică prin me-
toda extrapolării : (mărimi absolute) / Octavian Bejan // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi
practică. – 2017. – Nr 1. – P. 33-40 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 40
(10 tit.). – ISSN 2345-1130.

528. Jeflea, Alexe. Vulnerabilităţi şi ameninţări de natură religioasă în mediul de securi-


tate publică: aspecte criminologice / Alexe Jeflea // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr
2. – P. 46-52. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 52 (18 tit.). – ISSN 1811-0770.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


529. Bologan, Dumitriţa. Generalităţi cu privire la elementele constitutive ale unui car-
tel = Generalities on the constituent elements of a cartel = Общие положения о составных
элементах картеля / Bologan Dumitriţa // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 46-53. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb.
engl. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 52-53 (24 tit.) şi în notele de subsol.
– ISSN 1857-1999.

347 Drept civil


(Vezi Nr 511)

347.2/.3 Proprietate imobilă. Drepturi reale. Bunuri mobile. Proprietate personală


530. Tălămbuţă, Angela. Elementele contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia
întreţinerii pe viaţă / Angela Tălămbuţă // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – P. 12-16. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 16 (34 tit.). – ISSN 1810-309X.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


531. Cebaniuc, Irina. Despre unele aspecte aferente înregistrării gajului bunurilor mo-
bile / Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 101-104 : fot. – Text
parţial : lb rusă. – ISSN 1857-3991.

532. Garmandir, Mihail. Descalificarea şi degrevarea debitorului, precum şi răspunde-


rea acestuia în cadrul procesului de insolvabilitate / Mihai Garmandir, Irina Cebaniuc // Moni-
torul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 95-101 : fot. – ISSN 1857-3991.

533. Чанышева, Алина. Дополнительные обязательства, возникающие после


прекращения основных обязательств / Алина Чанышева // Jurnalul Juridic Naţional: teorie
şi practică. – 2017. – Nr 1. – P. 78-86. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 86 (4
tit.). – ISSN 2345-1130.

347.6 Dreptul familiei. Dreptul ereditar (succesoral). Moştenitori. Succesori


(Vezi Nr 553)

347.7 Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale


534. Chirtoacă, Leonid. Aspecte privind obiectele de proprietate intelectuală create în
exercitarea atribuţiilor de serviciu = Aspects relating to intellectual property objects created in
the line of duty = Аспекты, касающиеся интеллектуальной собственности объектов, соз-
данных в исполнении служебных обязанностей / Chirtoacă Leonid, Pîrvan Pintilie // Revis-
ta Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 3. – P. 412-
418. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 418 (13 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

535. Cuzneţov, Alexandru. Originea contractului de vânzare-cumpărare comercial /


Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 2. – P. 19-22 : fot. – Rez.: lb.
engl. – Referinţe bibliogr.: p. 22 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

536. Lupaşco, Vera. Efectele juridice ale reorganizării societăţilor comerciale = Legal
effects of the organisation of commercial societies = Юридические последствия реоргани-
зации коммерческих обществ / Lupaşco Vera // Revista Moldovenească de Drept Internaţi-
onal şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1. – P. 109-114. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 114 (8 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-1999.

347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară


537. Furdui, Sergiu. Opinie cu privire la dreptul judecătorului de a contesta hotărârea
Consiliului Superior al Magistraturii privind aplicarea sancţiunii disciplinare / Sergiu Furdui //
Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – P. 8-11. – Rez.: lb. rom., engl. – ISSN 1810-309X.

538. Furdui, Sergiu. Opinie cu privire la impactul activităţii practico-ştiinţifice a judecă-


torului asupra actului de justiţie înfăptuit / Sergiu Furdui // Revista Naţională de Drept. – 2017.
– Nr 2. – P. 13-18 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1811-0770.

539. Prisac, Alexandru. Prelungirea şi repunerea în termenul de procedură civilă /


Alexandru Prisac // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – P. 23-26. – Rez.: lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 26 (4 tit.). – ISSN 1810-309X.

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


540. Particularităţile teoretice şi practice ale conceptului de drept farmaceutic în
Republica Moldova / Alexandru Znagovan, Vladimir Safta, Ion Mereuţă [et al.] // Revista
Naţională de Drept. – 2017. – Nr 2. – P. 23-27. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27 (21
tit.). – ISSN 1811-0770.

349.2 Dreptul muncii


541. Romandaş, Nicolae. Contractul individual de muncă – condiţie fundamentală a
reglementării raporturilor juridice de muncă = Individual amployment contract – the funda-
mental condition of legal labour relations / Nicolae Romandaş, Alexandru Gamureac // Admi-
nistrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 49-57. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 57 (13 tit.). – ISSN 1813-8489.

542. Занфиров, Татьяна. История становления свободы труда в Украине и зару-


бежных странах в период с XVIII по XIX века / Татьяна Занфиров // Jurnalul Juridic Naţio-
nal: teorie şi practică. – 2017. – Nr 1. – P. 24-27. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 27 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

543. Budurina-Goreacii, Carolina. Experienţa autorităţilor statale şi a instituţiilor socie-


tăţii civile în soluţionarea problemelor la nivel local: cazul raionului/oraşului Şoldăneşti = The
experience of state authorities and civil society institutions in solving problems at local level:
case Soldanesti district = Опыт государственной власти и институтов гражданского об-
щества в решении проблем на местном уровне: Шолданештский район / Budurina-
Goreacii Carolina // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2016. – Nr 1. – P. 89-108. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 106-108 (31 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

544. Cebotaru, Eugenia. Platforma MCloud – infrastructură informaţională guverna-


mentală comună = MCloud platform – common government informational infrastructure /
Eugenia Cebotaru // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 85-89. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 89 (12 tit.). – ISSN 1813-
8489.

545. Florea, Dumitru. Desconcentrarea şi descentralizarea serviciilor publice din per-


spectiva conceptului de dezvoltarea ţării = Deconcentration and decentralization of public
services from the perspective of the country’s development concept = Деконцентрация и
децентрализация государственных услуг с точки зрения концепции развития страны /
Florea Dumitru // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2016. – Nr 3. – P. 419-429. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 428-429 (20 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

546. Gorea, Victoria. E-guvernarea de decidenţă a Republicii Moldova înglobată în


procesul de consolidare a e-guvernării decizionale etalonate international = Decisional E-
government in the Republic of Moldova embedded in strengthening the decisional e-
governance internationally calibrated / Victoria Gorea // Administrarea Publică. – 2017. – Nr
1. – P. 106-114. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 114 (11 tit.). – ISSN 1813-8489.

547. Gureu, Valeriu. Asigurarea şi menţinerea ordinii publice prin prisma administraţiei
ministeriale / Valeriu Gureu, Mihai Bîrgău // Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – P. 27-30. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 30 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

548. Leucă, Ion. "Miracolul dăinuirii noastre", sau "Cultura ne înlesneşte calea spre Eu-
ropa" : [dialog cu I. Leucă, preşedintele raionului Glodeni] / a dialogat Raia Rogac // Destin
românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-1964.

549. Popovici, Angela. Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administraţi-


ei publice = Administrative leadership – new paradigm of public administration / Angela Po-
povici, Corneliu Popovici // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 11-16. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 16 (11 tit.). – ISSN
1813-8489.

550. Şaptefraţi, Tatiana. Dezvoltarea durabilă în administrarea publică = Sustainable


development in Public Administration / Tatiana Şaptefraţi // Administrarea Publică. – 2017. –

75
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

Nr 1. – P. 17-25. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 24-25 (11 tit.). – ISSN 1813-8489.

551. Varzari, Ana. Abordări teoretice privind evaluarea performanţelor în administraţia


publică = Theoretical approaches regarding performance appraisal in public administration /
Ana Varzari // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 115-125 : tab. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Text: lb. rom. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 124-125 (15 tit.). – ISSN
1813-8489.

552. Богачев, Роман. Элита и формирование матрицы "иначе возможного" в


процессе самоорганизации = The elite and the base for the "otherwise possible" matrix in
the self – organization process / Роман Богачев // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. –
P. 41-47 : tab. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Text: lb. rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 46-47 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 515, 544)

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
553. Chistruga-Sinchevici, Inga. Achieving rights of children with divorced parents to
an adequate standard of living / Inga Chistruga-Sinchevici // Economie şi Sociologie. – 2016.
– Nr 3. – P. 76-81 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 81 (8 tit.). –
ISSN 1857-4130.

554. Rusu, Nelea. Reformă dureroasă dar necesară : [interviu cu N. Rusu, şefa Direcţi-
ei Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi a Familiei] /
interviu de Ilona Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 122-126 : fot. –
(Pensii & Vârstă). – ISSN 1857-0186.

555. Пересторонин, Евгений. Пенсионная реформа : [с 1 янв. 2017 г. в Респ.


Молдова] / Евгений Пересторонин // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 72-75
: fot. – (Политика & Стратегия). – ISSN 1857-0186.

368 Asigurări. Prevederi comunitare prin împărtășirea riscurilor


556. Cebotarenco, Parascovia. Unele aspecte ce ţin de calcularea primelor de asigu-
rare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2017 / Parascovia Cebotarenco // Monitorul
Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 48-50 : fot. – ISSN 1857-3991.

557. Republica Moldova. Parlamentul (2014- ). Legea bugetului asigurărilor sociale


de stat pe anul 2017 : [Nr 286 din 16.12. 2016] // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. –
P. 22-32 ; Ibidem în lb. rusă. – P. 33-44 : an. – ISSN 1857-3991.

558. Republica Moldova. Parlamentul (2014- ). Legea fondurilor asigurării obligatorii


de asistenţă medicală pe anul 2017 : [Nr 285 din 16.12. 2016] // Monitorul Fiscal FISC.md. –
2017. – Nr 2. – P. 45-46 ; Ibidem în lb. rusă. – P. 46-47. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 452)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
559. Miaun, Lilia. Interacţiunea dintre familie şi şcoală în educaţia muzicală a copilului /
Lilia Miaun // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 1. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4424.

560. Trepak, Viktor. On some issues of combating corruption in the education system /
Viktor Trepak // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2017. – Nr 1. – P. 46-49. – Rez.:
lb. engl., ucr. – Referinţe bibliogr.: p. 49 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 502)

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.


561. Albu, Gabriel. Valorile şi internalizarea lor : [în educaţie] / Gabriel Albu // Didactica
Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 2-9 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 9 (17 tit.). –
ISSN 1810-6455.

562. Ciobanu, Ludmila. Studiu comparativ al nivelului de anxietate la adolescenţii din


diferite instituţii preuniversitare / Ludmila Ciobanu // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P.
79-85 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 85 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

563. Melnic, Natalia. Semnificaţiile timpului în educaţie şi în dezvoltarea umană / Nata-


lia Melnic // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 33-37. – Rez.: lb. rom. – Referinţe
bibliogr.: p. 37 (11 tit.). – ISSN 1811-5470.

564. Pogolşa, Lilia. Educaţia de azi – educaţia de mâine : [dialog cu L. Pogolşa, dir. al
Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei] / cor. rev. // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 3-15. –
Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p.15 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.

565. Vicol, Nelu. Educaţia: pregătire pentru veşnicie? / Nelu Vicol // Univers Pedago-
gic. – 2016. – Nr 3. – P. 44-49 : tab. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 49 (5 tit.). – ISSN
1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 402)

37.02 Probleme generale de didactică și metodică


566. Gorea, Ana. Sondajul – tehnică interactivă de predare în grup = Survey as a
group interactive teaching technique / Ana Gorea // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. –
P. 81-84. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 84 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


567. Bâlici, Veronica. Raţionalitatea şi funcţia ei în dezvoltarea fiinţei umane : [a elevu-
lui] / Veronica Bâlici // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 16-23. – Rez.: lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 23 (15 tit.). – ISSN 1811-5470.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

568. Juc, Viorica. Lucrul în echipă – cheia succesului în competiţia FIRST® LEGO®
League : [de robotică] / Victoria Juc // Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 34-37 : fot. – Rez.:
lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

569. Zmeu, Elena. Dezvoltarea inteligenţei verbale ca prioritate a studiului limbii şi lite-
raturii române / Elena Zmeu // Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 41-49 : an., fot. – Rez.: lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 43 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


570. Chiriac, Nona. Conceptul de interculturalitate în didactica limbilor străine = Con-
cept d’interculturel dans la didactique des langues-cultures / Nona Chiriac // Univers Pedago-
gic. – 2016. – Nr 3. – P. 55-59 : fig. – Tit. paral.: lb. rom., fr. – Text: lb. fr. – Rez.: lb. rom. –
Referinţe bibliogr.: p. 59 (11 tit.). – ISSN 1811-5470.

571. Gasnaş, Ala. Tendinţe de aplicare a sistemelor LMS în predarea-învăţarea-


evaluarea informaticii / Ala Gasnaş // Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 17-23 : fot. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 21-23 (49 tit.). – ISSN 1810-6455.

572. Rolul tehnologiilor informaţionale în sporirea motivaţiei elevilor de a studia


chimia / Natalia Staver, Agnesa Budeci, Diana Chicuş [et al.] // Univers Pedagogic. – 2016. –
Nr 3. – P. 50-54 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 54 (9 tit.). – ISSN 1811-5470.

573. Vascan, Teodora. Integrarea şi completarea reciprocă a disciplinelor de învăţă-


mânt : [informatică şi matematică] / Teodora Vascan // Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – P.
23-27 : fig., fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 27 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.07 Aspecte de management al instituțiilor de învățământ


574. Bezede, Rima. Managementul participativ – resursă importantă pentru dezvoltare
organizaţională durabilă / Rima Bezede // Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 10-13 : fot.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 13 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

575. Cristea, Sorin. Managementul organizaţiei şcolare / Sorin Cristea // Didactica


Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 53-56 : fot. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 56 (15
tit.). – ISSN 1810-6455.

576. Levnawi, Ayed. Impactul modelului de management economic şcolar asupra îm-
bunătăţirii sistemului educaţional din Israel = The impact of SBM model on improvement of
Israeli education system / Ayed Levnawi // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 126-
133. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text: lb. engl. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p.
132-133 (24 tit.). – ISSN 1813-8489.

577. Vivdici, Ana. Managementul educaţional participativ – un imperativ al


leadershipului educaţional / Ana Vivdici // Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 14-17 : fot.,
tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 17 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.09 Organizarea instruirii

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


578. Bencheci, Mihail. Formarea cadrelor inginereşti din perspectiva interdisciplinarită-
ţii / Mihail Bencheci // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 86-91. – Rez.: lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 91 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

579. Vrabii, Violeta. Dezvoltarea personală a cadrului didactic – opinii şi perspective /


Violeta Vrabii // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 92-96 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referin-
ţe bibliogr.: p.96 (11 tit.). – ISSN 1811-5470.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


580. Cerbuşcă, Pavel. Repere pentru implementarea standardelor de competenţă pro-
fesională ale cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general / Pavel Cerbuşcă //
Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 28-32 : fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 32 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

581. Moga, Ecaterina. Autoritatea şi responsabilitatea cadrelor de conducere – provo-


cările şcolii de astăzi / Ecaterina Moga // Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – P. 32-34 : fot. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (12 tit.). – ISSN 1810-6455.

582. Nistor, Aurelia. Jocul didactic – metodă eficientă de dezvoltare intelectuală a ele-
vilor la mica şcolaritate / Aurelia Nistor // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 60-65 : fig.,
tab. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 65 (16 tit.). – ISSN 1811-5470.

583. Pascari, Valentina. Caracterul funcţional al conştiinţei copiilor de vârstă preşcola-


ră mare şi a şcolarului mic / Valentina Pascari // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P. 24-
32. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 31-32 (36 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 701)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


584. Bucun, Nicolae. Servicii complexe pentru adaptarea psihosocială a copiilor cu
dizabilităţi / Nicolae Bucun, Adriana Evelina Sîrbu // Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – P.
97-110 : fig. – Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p.110 (4 tit.). – ISSN 1811-5470.

585. Davidescu, Elena. Strategia trainingului privind dezvoltarea competenţei de rela-


ţionare în procesul de formare a pedagogilor sociali / Elena Davidescu // Didactica Pro… –
2017. – Nr 1. – P. 37-40 : fig., fot., tab. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (4
tit.). – ISSN 1810-6455.

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 626)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

79
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

586. Tomuleţ, Valentin. Istoricul şi profesorul Pavel Cocârlă la venerabila vârstă de 70


de ani : [la Fac. de Ist. şi Filos. a Univ. de Stat din Moldova / Valentin Tomuleţ // Destin româ-
nesc. – 2016. – Nr 4. – P. 142-147 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 147 (22 tit.). – ISSN
1857-1964.
(Vezi de asemenea Nr 629)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


587. Rour, Laurenţiu. Muzeul Ţinutului Cahul : [fondat în 1958] / Laurenţiu Rour // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.

588. Никогло, Диана. Традиции питания украинцев юга Республики Молдова : (по
материалам полевых исследований в селах Мусаит и Ферапонтьевка) / Никогло Диана
// Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam academicianului Constantin Popovici "Rela-
ţiile etnoculturale moldo-ucrainene". – Chişinău, 2016. – Vol. 2. – P. 133-158. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă, ucr. – Referinţe bibliogr.: p. 157-158 (25 tit.).

391/395 Etnografie
589. Negri, Ludmila. Festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă "Să trăiţi, să-
nfloriţi!" la Făleşti : [25 dec. 2016] / Ludmila Negri // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 2. – P.
14-15 : fot. – ISSN 1857-4424.

398 Folclor propriu-zis


590. Dragnev, Demir. Mişcarea haiducească din Ţările Române: surse documentare şi
creaţie populară orală / Demir Dragnev // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 24-30 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Contin. Începutul: Nr 2. – Referinţe bibliogr. în note, p. 29-30 (31 tit.). – ISSN
1857-1964.

Festival de folclor Petre V. Ștefănucă: Sesiune de comunicări (noiem. 2016)


591. Buruiană, Ion. Un clasic al folcloristicii şi etnografiei moldoveneşti / Ion Buruiană //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 1. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4424.

592. Butnaru, Tatiana. Petre Ștefănucă: tribun al românismului şi martir al neamului /


Tatiana Butnaru // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 1. – P. 10-12 : fot. – Referinţe bibliogr.: p.
12 (16 tit.). – ISSN 1857-4424.

593. Pletosu, Victor. In memoriam profesorul Petre Ştefănucă, folclorist, etnograf, dia-
lectolog, publicist şi personalitate ilustră a culturii române: 110 ani de la naştere / Victor
Pletosu // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 1. – P. 7-8 : fot. – ISSN 1857-4424.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 425)

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE


556 Hidrosfera. Apa în general. Hidrologie
594. Herţa, Veronica. Proiect indispensabil : [reabilitarea sistemelor de alimentare cu
apă şi canalizare cu sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
şi al Băncii Europene de Investiţii : interviu cu V. Herţa, dir. general al Apă-Canal Chişinău] /
interviu de Ilona Navruc // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 118-121 : fot. –
(Servicii & Calitate). – ISSN 1857-0186.

59 ZOOLOGIE
595. Munteanu, Andrei. Cristelul de câmp : (Crex crex) / Andrei Munteanu // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

596. Săvulescu, Maria. Printre urme... : [caracteristica urmelor animalelor şi păsărilor


sălbatice și domestice] / Maria Săvulescu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. –
P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 8 : fot. –
ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 602)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor
(Vezi Nr 556, 558)

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii


(Vezi Nr 404)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1 Farmacia în general şi profesia de farmacist
(Vezi Nr 540)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
629 Tehnica mijloacelor de transport
597. Corman, Igor. "Sumitomo Electric Bordnetze" a păşit cu dreptul în Moldova : [in-
terviu cu I. Corman, dir. companiei jap.-germ. în industria de automobile] / interviu de Mariana
Tabuncic // Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – P. 112-117 : fot. – ISSN 1857-0186.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-


CE

633/635 Horticultură în general


633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
(Vezi Nr 464)

634 Cultura fructelor


598. Rusu, Dumitru. Producerea materialului săditor pomicol în spaţiul Pruto-Nistrean /
Dumitru Rusu, Dumitru Bratco // Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 11/12. – P. 18-27 : tab. –
Referinţe bibliogr.: p. 27 (4 tit.). – ISSN 0582-5229.

634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii


599. Dadu, Constantin. Profesorul Ştefan Topală – omul care a făcut descoperiri : [sa-
vant în hibridarea distantă şi sistematică a viţei de vie] / Constantin Dadu, Victor Donea //
Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 11/12. – P. 34-37 : fot. – ISSN 0582-5229.

600. Кухарски, М. Состояние виноградников в период относительного покоя / М.


Кухарски // Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 11/12. – P. 28-33 : tab. – ISSN 0582-5229.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.


Înmulţirea animalelor domestice
636.09 Medicină veterinară
601. Nesterov, Vadim. Acţiuni de limitare a turbării pe terenurile de vânătoare / Vadim
Nesterov, Iuliu Hager // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 7 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură


639.1 Vânătoare
602. Cazacenco, Serghei. Cu copoii după vulpi : [vânătoarea în raionul Ialoveni] / Ser-
ghei Cazacenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4513.

603. Căpiţă, Ionel. Longevivul de la Hăsnăşenii Mari : [despre vânătorul Toader


Capcelea din raionul Drochia] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2.
– P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 12-
13 : fot. – ISSN 1857-4513.

604. Chiriţă, Gheorghe. Unde-i vânatul? : [opinii privind interzicerea vânatului iepurelui
de câmp şi alte specii de animale] / Gheorghe Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2017. – Nr 2. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2.
– P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

605. Despre comportamentul hăitaşilor : [în domeniul vânătoriei] / cor. rev. // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4513.

606. Munteanu, Andrei. Griji de iarnă : [pentru animalele de vânătoare] / Andrei Mun-
teanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4513.

607. Muşat, Nelu. Emană bucurie şi poartă durere : [despre Grigore Istrati, preşedinte-
le colectivului primar de vânători nr. 13, s. Hagimus, raionul Căuşeni] / Nelu Muşat // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

608. Şirăuţeanu, Ionel. Cartea de vizită a vânătorului : [trofeele vânate : pe marginea


discuţiei cu Nicolae Ştafet, preşedintele colectivului primar de vânători nr. 19, s. Vasilcău,
Soroca] / Ionel Şirăuţeanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 10 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-
4513.

609. Музей охоты и рыболовства Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" : [г.


Москва, Россия] / кор. журн. // Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 24-25 :
fot. – ISSN 1857-4513.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


610. Bulat, Dumitru. Prinde şi eliberează : [principiu aplicat în domeniul pescuitului] /
Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.

611. Rusnac, Vladimir. Babuşca la copcă : [specie de peşte] / Vladimir Rusnac // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4513.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.7 Transport aerian. Trafic aerian
612. Chirinciuc, Iurie. Iurie Chirinciuc, Ministrul Transporturilor şi infrastructurii drumu-
rilor. Air Moldova – 1 milion de pasageri al doilea an consecutiv = Minister of Transport and
road infrastructure. Air Moldova – 1 million passengers for the second consecutive year /
interviu de cor. rev. // Altitude. – 2017. – Nr 1/2. – P. 82-85 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-4815.

657 Contabilitate

83
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

613. Folea, Lidia. Impactul aplicării noţiunii "beneficii economice" în practica contabilă /
Lidia Foalea, Valentina Panuş // Monitorul Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 105-113 : fot.,
tab. – ISSN 1857-3991.

614. Лапицкая, Людмила. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета


резидентов информационно-технологических парков / Людмила Лапицкая // Monitorul
Fiscal FISC.md. – 2017. – Nr 2. – P. 123-125 : fot. – ISSN 1857-3991.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 468)

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


615. Popa, Luminiţa. Muzeul Naţional de Artă. O istorie reînviată = The National Art
Museum: a revived history : [restaurarea a sediului "Dadiani'', şi expunerea patrimoniului
cultural publ.] / Luminiţa Popa // Altitude. – 2017. – Nr 1/2. – P. 30-33 : fot. – Tit., text paral.:
lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

616. Stavilă, Tudor. Arta germană din secolele XVI-XIX / Tudor Stavilă ; fot.: Iurie Foca
// Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 88-96 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 655)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI


719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
(Vezi Nr 499)

617. Zbârnea, Tudor. Tudor Zbârnea: Cultura vizuală se formează în timp = Visual
culture is shaped in time : [interviu cu dir. gen. al Muzeului Naţ. de Artă] / interviu de Luminiţa
Popa // Altitude. – 2017. – Nr 1/2. – P. 34-39 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – ISSN
1857-4815.

72 ARHITECTURĂ
618. Cercel, Alexandru. Armele Cetăţii Sighişoara : [județul Shighișoara, România] /
Alexandru Cercel // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 24-25 : fot. – ISSN
1857-4505.
(Vezi de asemenea Nr 615)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


619. Zamşa, Simion. Arta hârtiei manuale : [în pictură] / Simion Zamşa ; fot.: Mihai Po-
târniche // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 82-87 : fot. – ISSN 0132-6635.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
620. Cocieru, Mariana. Maestrul Ion Dascăl – destinul artistului împlinit : [despre dirijo-
rul Orchestrei de muzică populară "Mugurel"] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2017.
– Nr 2. – P. 11-13 : fot. – ISSN 1857-4424.

621. Domenco, Ion. Grădină cu flori, şcoala de arte...: [pe marginea concursului raional
al cântecului popular "Drag mi-i cântul", ed. a 6-a, 26 noiem. 2016, oraşul Cantemir] / Ion
Domenco // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 2. – P. 7-8 : fot. – ISSN 1857-4424.

622. Dumbrăveanu, Luminiţa. Cum l-am cunoscut pe Eugen Doga : [fragmente din
cartea biografică "Eugen Doga: muzica este prima şi ultima mea iubire"] / Luminiţa Dumbră-
veanu // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 36-41 : fot. – ISSN 0132-6635.

623. Marian, Andriano. Andriano Marian: "Trebuie să credem în misiunea nobilă a pro-
fesiei pe care o practicăm" : [interviu cu fondatorul, dirijorul şi dir. artistic al proiectului muzical
Moldovan National Youth Orchestra] / consemnare: Liliana Popuşoi // Moldova. – 2017. – Nr
1/2. – P. 56-63 : fot. – ISSN 0132-6635.

624. Pohilă, Vlad. Schiţă de portret al artistului pe culmile gloriei : [fragmente din cartea
biografică "Eugen Doga: muzica este prima şi ultima mea iubire" de Luminiţa Dumbrăveanu] /
Vlad Pohilă ; fot.: Andrei Mardari [et al.] // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 43-47 : fot. – ISSN
0132-6635.

625. Roibu, Nicolae. La un popas aniversar: "Mugurel" şi dirijorul Ion Dascăl : [50 de
ani de la fondarea Orchestrei de Muzică Populară "Mugurel" și 65 de ani de la nașterea dirijo-
rului Ion Dascăl] / Nicolae Roibu ; fot.: Andrei Mardari // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 28-33
: fot. – ISSN 0132-6635.

626. Stancov, Cristina. "Muzică şi suflet în note de toamnă" : [despre concertul cu ace-
laşi tit. la Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică "Ştefan Neaga", 29 noiem. 2016] / Cristi-
na Stancov // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 1. – P. 15-16 : fot. – ISSN 1857-4424.

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale
627. Turea, Larisa. Memorie şi adevăr: cel dor fără saţiu : [pe marginea volumelor
"Geneza Teatrului Naţional din Chişinău: 1818-1960" de Iurie Colesnic şi "O cronică a Teatru-
lui Naţional Mihai Eminescu din Chişinău: 1918-1930" de Petru Hadârcă] / Larisa Turea //
Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 34-35 : fot. – ISSN 0132-6635.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


628. Moraru, Victor. Hora izvorul sufletului românesc : [dans popular] / Victor Moraru //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 2. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4424.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

85
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

(Vezi Nr 399)

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
811.135.1 Limba română
629. Domenco, Ion. Cel mai frumos loc din lume este acasă : [pe marginea discuţiei cu
Nicolae Mătcaş, lingvist, publicist şi poet, fost Ministru al Educaţiei (1990-1994)] / Ion
Domenco // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 2. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4424.

630. Druţă, Inga. De la nume proprii... la nume comune (1) : [a mărcilor comerciale] /
Inga Druţă // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 79-81 : fot. – ISSN 0132-6635.

631. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 8. Cuvinte împrumutate (2) / Anatol Eremia //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 1. – P. 3-4 : fot. – Contin. Începutul: Nr 5, 2016. – ISSN 1857-
4424.

632. Eremia, Anatol. Destinul cuvintelor – 9. Din istoria cuvintelor (1) / Anatol Eremia //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 2. – P. 3 : fot. – Contin. Începutul: Nr 5, 2016. – ISSN 1857-
4424.

633. Nedeliciuc, Elena. Plurivalenţă în sociolingvistică şi onomastică : [pe marginea


lucrării "Studii de sociolongvistică şi onomastică" de Anatol Eremia] / Elena Nedeliciuc //
Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 2. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 569)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
634. Carianopol, Virgil. Puiul de căprioară : [fragm. : povestire] / Virgil Carianopol ;
rubr. îngr. de Olesea Curmei ; il.: Alexei Colâbneac // Noi. – 2017. – Nr 2. – P. 23 : il. color. –
ISSN 1857-0798.

635. Frollo, Hildebrand. Ninge : [versuri] / Hildebrand Frollo // Noi. – 2017. – Nr 2. – P.


22 : il. color. – ISSN 1857-0798.

636. Jianu, Eugen. Aduceri aminte basarabene...: [eseu] / Eugen Jianu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4505.

637. Lascarov-Moldovanu, Al. Şaua şi rugăciunea ; Cum căpătăm buna înţelegere? ;


Cine nu se închină? : [povestiri] / Al. Lascarov-Moldovanu ; des. de Anatol Smâşleaev //
Alunelul. – 2017. – Nr 2. – P. 12-13 : des. color. – ISSN 1857-4173.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

638. Popescu, Petru Demetru. Cinste şi omenie : [povestire] / Petru Demetru Popescu
; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2017. – Nr 2. – P. 4 : des. color. – ISSN 1857-4173.

639. Puric, Dan. Gâştele : [povestire] / Dan Puric ; des.: Ionel Moraru // Noi. – 2017. –
Nr 2. – Supl.: P. 9-16 : il. color. – Va urma. – ISSN1857-0798.

640. Teodoriu, Sorin. Trofeul : [povestire] / Sorin Teodoriu // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


641. Bârcă, Constantin. Dragoste de câine, ură de om : [editorial] / Constantin Bârcă //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4513.

642. Colesnic, Iurie. A fi sau a nu fi ; Adam şi Eva ; Steaua rătăcită ; Mimare ; Un glas
; Doi nebuni... ; Gânduri din "cutia neagră" ; Ninsoare basarabeană ; Răsfoirea caietelor vechi
; Stampă ; Emotivă ; Inversare : [versuri] / Iurie Colesnic ; des.: Violeta Zabulică // Noi. –
2017. – Nr 2. – P. 8-9 : fot., il. – ISSN 1857-0798.

643. Gologan, Ionel. Fabula durerii / Ionel Gologan // a" MIC". – 2017. – Nr 2. – P. 24.
– ISSN 1857-3770.

644. Grosu, Ala. Colind / Ala Grosu // Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 2. – P. 9. – ISSN
1857-4424.

645. Lupan, Andrei. Premiantul : [versuri] / Andrei Lupan ; des. de Nadejda Olaru //
Alunelul. – 2017. – Nr 2. – P. 6 : des. color, fot. – ISSN 1857-4173.

646. Mânăscurtă, Ioan. Adunarea pietrelor, limpezirea apei : [eseu] / Ioan Mânăscurtă
// Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 70-71 : fot. – ISSN 0132-6635.

647. Plăcintă, Alexandru. Iarna, la săniuş ; Gerul nu e pe vecie : [versuri] / Alexandru


Plăcintă // a" MIC". – 2017. – Nr 2. – P. 11. – ISSN 1857-3770.

648. Plugaru, Emilia. E iarnă, şi iarăşi a nins ; Vrăbiuţa e desculţă ; Tare-s mici şi fru-
muşei ; Eu ştiu că nu-s cuminte ; Ciocănitoarea ; Azorică cel isteţ : [versuri] / Emilia Plugaru ;
des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2017. – Nr 2. – P. 14-15 : des. color, fot. – ISSN 1857-
4173.

649. Reniţă, Alecu. Chipul Moldovei : [eseu] / Alecu Reniţă // Moldova. – 2017. – Nr
1/2. – P. 66-69 : fot. – ISSN 0132-6635.

650. Romanciuc, Vasile. O întâmplare la serbare ; Scaiul ; Un cocoş la teatru ;


Trântorel : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. – 2017. – Nr 2. – P.
10-11 : des. color., fot. – ISSN 1857-4173.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

651. Rucan, Lora. Câine vagabond : [versuri] / Lora Rucan // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2017. – Nr 2. – P. 2. – ISSN 1857-4505.

821.161.1 Literatură rusă


652. Есенин, Сергей. Песень о собаке : [стихи] / Сергей Есенин // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 2. – ISSN 1857-4513.

653. Пришвин, Михаил. Школа в кустах : [рассказ] / Михаил Пришвин // Охотник и


рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.

654. Хныкин, В. Охотничьи байки : [рассказ] / В. Хныкин // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2017. – Nr 2. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4513.

82/821.0 TEORIA, STUDIUL ŞI TEHNICA LITERATURII


655. Ciobanu, Mircea V. Poetica imaginii : [în literatura universală şi artă] / Mircea V.
Ciobanu // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 72-75 : fot. – ISSN 0132-6635.

656. Eco, Umberto. Ur-fascismul / Umberto Eco ; trad. de Alexandru Cosmescu // Des-
tin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 142-147 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 147 (17 tit.) ;
Nr 4. – P. 131-136 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 136 (8 tit.). – ISSN 1857-1964. – (An-
tologia textelor anti-totalitare).
821.133.1.0 Literatură franceză
657. Galaicu-Păun, Emilian. Frèdèric Beigbeder. Oona $ Salinger : [pe marginea cărţii
cu acelaşi tit. a scriitorului francez] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P.
76 : fot. – ISSN 0132-6635.

821.135.1.0 Literatură română


(Vezi Nr 398)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


658. Danilov, Maria. Alexandru Hâjdău şi publicistica basarabeană din prima jumătate
a sec. XIX : (sau despre stil şi demnitate în scrierea istoriei) : [pe marginea creaţiei scriitorului
român din Basarabia (1811-1872)] / Maria Danilov // Destin românesc. – 2016. – Nr 4. – P.
40-58 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 54-58 (79 tit.). – ISSN 1857-1964.

659. Domenco, Ion. Revenirea acasă a poetului : [inaugurarea bustului scriitorului


Gheorghe Vodă (1934-2007) în satul Văleni, raionul Cahul] / Ion Domenco // Realităţi Cultura-
le. – 2017. – Nr 1. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4424.

660. Galaicu-Păun, Emilian. Eugen Lungu. Poetul care a îmbrăţişat luna : [pe margi-
nea cărţii cu acelaşi tit.] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 77 : fot. –
ISSN 0132-6635.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

661. Grati, Aliona. Vladimir Beşleagă şi adevărul din "pământul" cărţilor sale (1, 2) :
[despre creaţia scriitorului] / Aliona Grati // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – Rez.: lb. engl.
– P. 10-23 : fot. ; Nr 4. – P. 18-27 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-1964.

662. Rusu, Nicolae. Ion Druţă: povara şi osânda orgoliului / Nicolae Rusu // Destin ro-
mânesc. – 2016. – Nr 3. – P. 104-114 : fot. – Rez.: lb. engl. – Contin. Începutul: Nr 1. – ISSN
1857-1964.

663. Ţurcanu, Lucia. Anatol Codru, peisagistul : [despre creaţia scriitorului] / Lucia
Ţurcanu // Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – P. 52-55 : fot. – ISSN 0132-6635.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


902/908 Arheologie. Preistorie. Vestigii culturale. Monografii regionale
902 Arheologie
664. Археология империи Чингис-хана в Монголии и Забайкалье / Н. Н.
Крадин, А. В. Харинский, С. Е. Бакшеева [и др.] // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mon-
golica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 17-43 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 38-40. – ISSN 1608-9057.

665. Бочаров, С. Г. Исторические и архитектурные метаморфозы Шейх-Коя / С. Г.


Бочаров, В. П. Кирилко // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские
потрясения XIII-XIV вв. – P. 371-392 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.:
p. 390-391. – ISSN 1608-9057.

666. Валиулина, С. И. Химический состав стекла Болгара и Сувара / С. И.


Валиулина // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-
XIV вв. – P. 337-353 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 350-352.
– ISSN 1608-9057.

667. Дергачева, Л. В. Строительная плита 1454 года из Белгородской крепости и


герб пана Станчула / Л. В. Дергачева // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и
Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 393-403 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 401-402. – ISSN 1608-9057.

668. Зайончковский, Ю. В. Хан Мухаммад Тюляк по нумизматическим источни-


кам / Ю. В. Зайончковский, Б. И. Леонов // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и
Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 269-278 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr.: p. 277-278. – ISSN 1608-9057.

669. Квитницкий М. В. Потрясения в духовной культуре половцев Восточной Ев-


ропы XIII – XIV вв. : (по данным археологии) / М. В Квитницкий // Stratum plus. – 2016. –
Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 45-68 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 64-66. – ISSN 1608-9057.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

670. Кондратьева, Г. В. Костер в тумане светит. Памяти Александры Васильевны


Гудковой (1930-2016) : [одесский археолог] / Г. В. Кондратьева, Н. Д. Руссев // Stratum
plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 413-416 :
fot. – Referinţe bibliogr.: p. 416. – ISSN 1608-9057.

671. Кривенко, А. В. Находки монет европейских государств времен золотоор-


дынского господства на территории Молдовы / А. В. Кривенко // Stratum plus. – 2016. –
Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 305-310 : fig. – Rez.: lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 309. – ISSN 1608-9057.

672. Майко, В. В. Молдавские монеты средневекового Солхата / В. В. Майко //


Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P.
311-316 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 315. – ISSN 1608-9057.

673. Мыц, В. Л. Завоевание поздневизантийской Таврики монголами: историко-


археологический контекст катастрофы последней четверти XIII века / В. Л. Мыц //
Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P.
69-106 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 101-104. – ISSN 1608-9057.

674. Недашковский Л. Ф. Интенсивность экономического развития Нижнего По-


волжья золотоордынской эпохи : (по материалам округи крупнейших городов) / Л. Ф.
Недашковский // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения
XIII-XIV вв. – P. 151-162 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 162. –
ISSN 1608-9057.

675. Рева, Р. Ю. Присырдарьинский клад конца XIV века : (Часть первая) / Р. Ю.


Рева, А. О. Брагин // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские
потрясения XIII-XIV вв. – P. 279-293 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 292. – ISSN 1608-9057.

676. Руденко, К. А. Булгарский улус Золотой Орды во второй половине XIII – на-
чале XV века: историко-археологический очерк / К. А. Руденко // Stratum plus. – 2016. –
Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 107-149. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 139-145. – ISSN 1608-9057.

677. Чореф, М. М. Следы Великого Шелкового пути, или о технологии монетного


литья в византийском Херсоне / М. М. Чореф // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongo-
lica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 319-327 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 325-326. – ISSN 1608-9057.

904 Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice


678. Бельский, С. В. Новый нумизматический материал из погребения в
могильнике Ристиниеми 1 : (Северо-Западное Приладожье, Республика Карелия) / С. В.
Бельский, К. В. Горлов, Е. М. Лемберг // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и
Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 297-303 : fig., tab. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 302. – ISSN 1608-9057.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

679. Монахов, С. Ю. Еще раз о гераклейских амфорах с клеймами "многостра-


дального" фабриканта Этима / С. Ю. Монахов // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongo-
lica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 357-369 : fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 367-368. – ISSN 1608-9057.

680. Нарожный, Е. И. Северный Кавказ в период с 1222 г. по конец 1230-х годов :


(по грузинским монетным находкам) / Е. И. Нарожный, А. А. Цуциев // Stratum plus. –
2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 247-268 : fig. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 262-265. – ISSN 1608-9057.

681. Шапошник, В. Г. Инструменты средневековой монетной мастерской из


Харьковской области / В. Г. Шапошник, Ю. В. Зайончковский, В. П. Шептуха // Stratum
plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 329-336 :
fig. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 335. – ISSN 1608-9057.

908 Monografii regionale. Studiul unei localități


682. Ojică, Alexandru. Madrid, capitala pasiunii = Madrid, Capital of passion : [Spania :
note de călătorie] / Alexandru Ojică // Altitude. – 2017. – Nr 1/2. – P. 18-26 : fot. – Tit., text
paral.: lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE


929 Biografii și studii înrudite
Buruiană, Ion. Un clasic al folcloristicii şi etnografiei moldoveneşti. – Vezi Nr 591.

Butnaru, Tatiana. Petre Ştefănucă: tribun al românismului şi martir al neamului. – Vezi Nr 592.

Chirtoagă, Ion. Savantul şi profesorul Demir Dragnev, octogenar. – Vezi Nr 696.

Ciocanu, Ion. Anton Moraru: neobosit cercetător al istoriei românilor. – Vezi Nr 697.

Ciocanu, Ion. Maria Vieru-Işaev. Cercetătoare competentă, asiduă, devotată vocaţiei. – Vezi Nr
698.

Cocieru, Mariana. Maestrul Ion Dascăl – destinul artistului împlinit. – Vezi Nr 620.

Constantin, Ion. Viața și activitatea lui Pantelimon Halippa în timpul regimului comunist. – Vezi Nr
700.

Dadu, Constantin. Profesorul Ştefan Topală – omul care a făcut descoperiri. – Vezi Nr 599.

Nicolae Roibu, omul pentru care promovarea culturii este o prioritate. – Vezi Nr 396.

Pletosu, Victor. In memoriam profesorul Petre Ştefănucă, folclorist, etnograf, dialectolog, publicist
şi personalitate ilustră a culturii române: 110 ani de la naştere. – Vezi Nr 593.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

Roibu, Nicolae. La un popas aniversar: "Mugurel" şi dirijorul Ion Dascăl. – Vezi Nr 625.

Tomuleţ, Valentin. Istoricul şi profesorul Pavel Cocârlă la venerabila vârstă de 70 de ani. – Vezi
Nr 586.

Кондратьева, Г. В. Костер в тумане светит. Памяти Александры Васильевны Гудковой


(1930-2016). – Vezi Nr 670.

929.6 Heraldică
(Vezi Nr 674)

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Istoriografie
683. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Congresul Naţional al Istoricilor Români. Cluj-
Napoca, 25-28 august 2016 / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Destin românesc. – 2016. – Nr 3.
– P. 148-151 : fot. – ISSN 1857-1964.

94 ISTORIE GENERALĂ
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
684. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Sesiunea ştiinţifică de comunicări "Cultură şi istorie
la est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană" : (sec. XVII-XX) : [16 sept. 2016, Bucu-
reşti, România] / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Destin românesc. – 2016. – Nr 4. – P. 137-138
: fot. – ISSN 1857-1964.

685. Duminica, Ion. Moldovenii din satul Krutoyarovka-Moldova-Moldovca-Vădeni din


regiunea Odesa (Ucraina) – o localitate/comunitate istorico-etnografică ignorată de societatea
ştiinţifică din Republica Moldova / Duminica Ion // Simpozionul ştiinţific internaţional în memo-
riam academicianului Constantin Popovici "Relaţiile etnoculturale moldo-ucrainene". – Chişi-
nău, 2016. – Vol. 2. – P. 72-76. – Rez.: lb. rom., engl., rusă, ucr. – Referinţe bibliogr.: p. 75-
76 (6 tit.).

686. Ghimpu, Vlad. Realităţi româneşti medievale în nord-vestul Rusiei : (Date ono-
mastice, din cultivarea pământului, pescuit şi etnografie) / Vlad Ghimpu // Destin românesc. –
2016. – Nr 4. – P. 28-39 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 38-39 (14 tit.). –
ISSN 1857-1964.

687. Negru, Elena. URSS – RSR: "prietenie frăţească" şi război ideologic : (1965-1989)
/ Elena Negru, Gheorghe Negru // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 54-63 : fot. – Rez.:
lb. engl. – ISSN 1857-1964.

688. Sclifos, Eugen-Tudor. Sardinia şi chestiunea Basarabiei (1856-1857) în lumina


unor documente italiene şi franceze : (ianuarie 1856-ianuarie 1857) / Eugen-Tudor Sclifos //

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 31-39 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 38-39 (40 tit.). – ISSN 1857-1964.

689. Беляков, А. В. Сибирско-бухарско-ногайские отношения в свете переписки


бухарского хана Абдаллаха с сибирским ханом Кучумом / А. В. Беляков, Д. Н. Маслю-
женко // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV
вв. – P. 229-243. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 240-241. – ISSN 1608-
9057.

690. Карпов, С. П. Тана – колыбель Кризиса середины XIV века : [итальянский


торговый фактор Респ. Генуя] / С. П. Карпов // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongoli-
ca и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 203-211. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr.: p. 209-210. – ISSN 1608-9057.

691. Майоров, А. В. Даниил Галицкий в пути к хану Батыю: к спорам о


продолжительности поездки князя в Орду / А. В. Майоров // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 :
Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 195-202. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 201-202. – ISSN 1608-9057.

692. Пилипчук, Я. В. Войны Улуса Джучи 50 – 70-х гг. XIII в. : (европейское


направление) / Я. В. Пилипчук // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и
Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 183-193. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr.: p. 190-191. – ISSN 1608-9057.

693. Рахимзянов, Б. Р. Политические наследники Улуса Джучи в свете выезда


татарской элиты в Москву : (конец XV – первая треть XVI вв.) / Б. Р. Рахимзянов //
Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P.
213-227. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 225-226. – ISSN 1608-9057.

694. Руссев Н. Д. Карпато-Дунайские земли в эпоху Джучидов: некоторые


соображения и неисчислимые "пути взоров" / Н. Д. Руссев // Stratum plus. – 2016. – Nr 6 :
Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. – P. 165-181. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 178-179. – ISSN 1608-9057.
(Vezi de asemenea Nr 665, 673)

94(470+571) Istoria Federaţiei Ruse


(Vezi Nr 693)

94(478) Istoria Republicii Moldova


695. Baciu, Gheorghe. Din istoricul localităţii Slobozia-Bălţi / Gheorghe Baciu // Destin
românesc. – 2016. – Nr 4. – P. 111-123 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
122-123 (26 tit.). – ISSN 1857-1964.

696. Chirtoagă, Ion. Savantul şi profesorul Demir Dragnev, octogenar : [istoric, mem. -
cor. al Acad. de Şt. a Moldovei] / Ion Chirtoagă // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 127-
131 : fot. – ISSN 1857-1964.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

697. Ciocanu, Ion. Anton Moraru: neobosit cercetător al istoriei românilor : [in memori-
am doctorului habilitat in ist. (1938-2015)] / Ion Ciocanu // Destin românesc. – 2016. – Nr 4. –
P. 139-141 : fot. – ISSN 1857-1964.

698. Ciocanu, Ion. Maria Vieru-Işaev. Cercetătoare competentă, asiduă, devotată vo-
caţiei / Ion Ciocanu // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 132-141 : fot. – ISSN 1857-1964.

699. Cocârţă, Petru. "Niciodată nu ni s-a oferit deschis şi cu dragă inimă ceea la ce
aveam dreptul..." : [despre deportările familiei în Siberia : dialog cu P. Cocârţă, dr. în ştiinţe
biologice la Inst. de Ecologie şi Geografie al Acad. de Şt. a Moldovei] / a dialogat Anatol
Petrencu // Destin românesc. – 2016. – Nr 4. – P. 6-17 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 17
(14 tit.). – ISSN 1857-1964.

700. Constantin, Ion. Viața și activitatea lui Pantelimon Halippa în timpul regimului co-
munist : [publicist şi om politic (1883-1979)] / Ion Constantin // Destin românesc. – 2016. – Nr
3. – P. 64-89 : fot. – Rez.: lb. engl. – Contin. Începutul: Nr 1. – Referinţe bibliogr. în note, p.
87-89 (98 tit.). – ISSN 1857-1964.

701. Danu, Eugenia. Învăţătorul Petru Ţanţu victimă a terorii bolşevice din Basarabia /
Eugenia Danu // Destin românesc. – 2016. – Nr 4. – P. 59-71 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. în note, p. 70-71 (56 tit.). – ISSN 1857-1964.

702. Enciu, Nicolae. O preţioasă sursă de documentare asupra realităţilor Basarabiei


interbelice: monografia com. Draculea, jud. Chiliia / Nicolae Enciu // Destin românesc. – 2016.
– Nr 3. – P. 90-103 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-1964.

703. Lisnic, Ioan. Preoţi basarabeni martirizaţi în primul an de ocupaţie sovietică :


(1940-1941) / protoiereu Ioan Lisnic // Destin românesc. – 2016. – Nr 3. – P. 40-53 : fot. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 50-53 (154 tit.). – ISSN 1857-1964.

704. Munteanu, Anatol. Războiul de la Nistru : (1990-1992) / Andrei Munteanu // Des-


tin românesc. – 2016. – Nr 4. – P. 72-78 : fot. – Rez.: lb. engl. – ISSN 1857-1964.

705. Negru, Elena. Un episod din disputa diplomatică sovieto-română privind Basara-
bia. Eforturile demnitarilor din URSS de a-l prezenta pe Dimitrie Cantemir drept reprezentant
al moldovenismului sovietic / Elena Negru, Gheorghe Negru // Destin românesc. – 2016. – Nr
4. – P. 79-110 : fot. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 92 (39 tit.). – ISSN 1857-
1964.

706. Şterbate, Vadim. Conacele Basarabiei = Bassarabia′s Mansions : [case boiereşti]


/ Vadim Şterbate // Altitude. – 2017. – Nr 1/2. – P. 43-47 : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engl.
– ISSN 1857-4815.

707. Галущенко, Олег. Кто и зачем создал Молдавскую АССР? / Галущенко Олег
// Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam academicianului Constantin Popovici "Rela-

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ţiile etnoculturale moldo-ucrainene". – Chişinău, 2016. – Vol. 2. – P. 45-55. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă, ucr. – Referinţe bibliogr.: p. 55 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 587)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 590)

95
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2017

Cazacenco, Serghei 602


A Căpăţână, Alina 470
Albu, Gabriel 561 Căpiţă, Ionel 603
Аmelina, Iana 410 Cebaniuc, Irina 531-32
Aniţei, Nadia-Cerasela 509 Cebotarenco, Parascovia 556
Antohi, Leonid 487 Cebotaru, Eugenia 544
Arhiluc, Victoria 486 Cerbuşcă, Pavel 580
Arifcanov, Șavkat 411 Cercel, Alexandru 618
Avornic, Gheorghe 512 Chelaru, Valeria 426
Chicuş, Diana 572
B Chircu, Sergiu 438
Chiriac, Nona 570
Baciu, Gheorghe 695 Chirinciuc, Iurie 612
Badia, Adrian 526 Chiriţă, Gheorghe 604
Bajura, Tudor 464 Chirtoacă, Leonid 534
Baliţchi, Tudor 412 Chirtoagă, Ion 696
Bayasah, Jamsran 413 Chistruga-Sinchevici, Inga 553
Băbălău, Denis 520 Ciobanu, Ludmila 562
Bâlici, Veronica 567 Ciobanu, Mircea V. 655
Bârcă, Constantin 641 Ciocanu, Ion 697-98
Beigbeder, Frèdèric 657 Cioclea, Sergiu 439
Bejan, Octavian 477, 527 Cireş, Elena 440
Bencheci, Mihail 578 Ciucă, Aurora 493
Beşleagă, Vladimir 661 Cocârţă, Petru (586), 699
Bezede, Rima 574 Cocieru, Mariana 620
Birca, Iulita 468 Codreanu, Alina 441
Bîrgău, Mihai 547 Codru, Anatol 663
Bohac, Radomir 480 Colâbneac, Alexei 634, 638
Boikova, Еlena 425 Colesnic, Iurie 627, 642
Bologan, Dumitriţa 529 Comarniţcaia, Elena 513
Bratco, Dumitru 598 Constantin, Ion 700
Brînza, Sergiu 521 Corlăteanu-Granciuc, Silvia 683-84
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 401 Corman, Igor 597
Bucun, Nicolae 584 Cosmescu, Alexandru 656
Budeci, Agnesea 572 Cravcenco, Marina 438
Budurina-Goreacii, Carolina 543 Cristea, Sorin 575
Bulat, Dumitru 610 Curmei, Olesea 634
Burian, Alexandru 414-15, 490 Cuzneţov, Alexandru 535
Burian, Cristina 491
Burlacu, Oleg 492 D
Buruiană, Ion 591
Butnaru, Tatiana 592 Dadu, Constantin599
Buzu, Olga 435 Dancàkovà, Ivana 494
Danilov, Maria 658
C Danu, Eugenia 701
Dascăl, Ion (620, 625)
Calenic, Natalia 469 Davidescu, Elena 585
Capcelea Toader 603 De Blasio, Rosario 471
Carianopol, Virgil 634 Dikovska, Iryna 510
Castillo, Antonio 479 Doga, Eugen 622
Catan, Anastasia 512

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dolaberidze, Dmitri 405 H


Domenco, Ion 621, 629, 659
Donea, Victor 599 Hadârcă, Petru 627
Dorul, Olga 495 Hager, Iuliu 601
Dragan, Florentina 496 Halippa, Pantelimon (700)
Dragnev, Demir 590, (696) Hâjdău, Alexandru 658
Druţă, Inga 630 Herţa, Veronica 594
Druţă, Ion 662 Hovorkova, Katarina 417
Dudoglo, Tatiana 465 I
Dumbrăveanu, Luminiţa 622, 624
Duminica, Ion 685 Iordachi, Victoria 444
Dunaeva, Еlena 416 Istrati, Grigore 607
Dzhorobekova, Аinura 427
J
E
Janubova, Barbora 418
Eco, Umberto 656 Jeflea, Alexe 528
Eminescu, Mihai 398 Jianu, Eugen 636
Enciu, Nicolae 702 Juc, Viorica 568
Enicov, Igor 468 Jugastru, Călina 511
Eremia, Anatol 631-33
Evseev, Vladimir 428-29 K
Evsiukova, Raisa 449 Kardash, Oleksandr 436
Evtuşenco, Ana 648 Kasyanenko, Tatiana 435
F Kołodziejczyk, Marta 497
Kononenko, Valerii 498
Florea, Dumitru 545 Kurchenko, Olena 436
Foca, Iurie 616
Folea, Lidia 613 L
Frollo, Hildebrand 635 Lajčiak, Milan 419, 483
Frunze, Oleg 400 Lascarov-Moldovanu, Al. 637
Furdui, Sergiu 537-38 Leucă, Ion 548
Furtuna, Daniela 472 Levnawi, Ayed 576
G Lipkova, Ludmila 420
Lisnic, Ioan 703
Gaina, Boris 466 Luchian, Ivan 445
Galaicu-Păun, Emilian 657, 660 Lungu, Eugen 660
Gamureac, Alexandru 541 Lupan, Andrei 645
Garmandir, Mihail 532 Lupaşco, Vera 536
Gasnaş, Ala 571 Lupu, Angela 394
Ghimpu, Vlad 686
Golban, Olga 442 M
Gologan, Ionel 643 Maitdinova, Guzel 430
Gorea, Ana 566 Mardari, Andrei 421, 624-25
Gorea, Victoria 546 Marian, Andriano 623
Grati, Aliona 661 Martea, Galina 402
Gribincea, Alexandru 468, 481 Martînenko, Igor 499
Griciuc, Petru 443 Mătcaş, Nicolae 629
Grosu, Ala 644 Mânăscurtă, Ioan 646
Gureu, Valeriu 547 Melnic, Liliana 473
Gusev, Leonid 482 Melnic, Natalia 563
Guţuleac, Victor 513 Mereuţă, Ion 540

97
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

Miaun, Lilia 559 Pletosu, Victor 593


Michalski, Artur 421 Plugaru, Emilia 648
Mirzazade, Lilia 393 Pogolşa, Lilia 564
Mischevca, Ion 421 Pohilă, Vlad 624
Mocanu, Diana 500 Popa, Luminiţa 615, 617
Mocreac, Margareta 448, 479 Popenco, Artiom 475
Moga, Ecaterina 581 Popescu, Petru Demetru 639
Mohammedelkahatim Ibrahim Mustafa Popovici, Angela 549
Sharfeldin 463 Popovici, Corneliu 549
Moldoveanu, Bianca 422 Popuşoi, Liliana 421, 623
Moraru, Anton (697) Potârniche, Mihai 619
Moraru, Ionel 639 Prisac, Alexandru 539
Moraru, Victor 628 Prodan, Svetlana 503
Mraz, Stanislav 423, 501 Puric, Dan 639
Munteanu, Anatol 704
Munteanu, Andrei 595, 606 R
Muşat, Nelu 607 Raţă, Victoria 650
N Reniţă, Alecu 649
Richicinschi, Iurie 424
Navruc, Ilona 554, 594 Rogac, Raia 548
Nedeliciuc, Elena 633 Roibu, Nicolae (396), 625
Negri, Ludmila 589 Rojco, Anatolii 434
Negru, Alina 514 Romanciuc, Vasile 650
Negru, Boris 514 Romandaş, Nicolae 541
Negru, Ecaterina 403 Roşca, Valentin 504
Negru, Elena 687, 705 Rour, Laurenţiu 587
Negru, Gheorghe 687, 705 Rousseff, Dilma 418
Nesterov, Vadim 601 Rub, Jacob 406
Nichita, Rodica 502 Rucan, Lora 651
Nicolaevici, Ion 523 Rusnac, Vladimir 611
Nistor, Aurelia 582 Rusu, Dumitru 598
Rusu, Nelea 554
O Rusu, Nicolae 662
Ojică, Alexandru 682 S
Olaru, Nadejda 645
Onceanu, Oxana 474 Safta, Vladimir 540
Orlov, Victoria 404 Salame, Hoda 481
Săvulescu, Maria 596
P Sârcu, Diana 487
Paladi, Oxana 404 Schmitz, Thomas 505
Paladi, Valentina 446 Sclifos, Eugen-Tudor 688
Panuş, Valentina 394, 613 Scripca, Galina 476
Pascari, Valentina 583 Seleznev, Igor 484
Paşcaneanu, T. 515 Serbinov, Angela 522
Paşcaneanu, Tudor 516 Sîrbu, Adriana Evelina 584
Păsat, Dumitru 398 Slabu, Svetlana 488
Petrencu, Anatol 699 Smâşleaev, Anatol 637
Pischina, Tatiana 467 Spînu, Igor 513
Pîrvan, Pintilie 534 Stancov, Cristina 626
Plăcintă, Alexandru 647 Stati, Vitalie 521
Plămădeală, Valentina 395 Staver, Natalia 572

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Stavilă, Tudor 616 Z


Stejaru, Selena 506
Stratievski, Dmitri 433 Zabulică, Violeta 642
Strelțova, Olga 431, 507 Zamşa, Simion 619
Studeneanschi, Elena 517 Zbârnea, Tudor 617
Suceveanu, Natalia 508 Zmeu, Elena 569
Znagovan, Alexandru 540

Ş А

Şaptefraţi, Tatiana 550 Амелина, Яна 410


Şiman, Augustina 489 Арифханов, Шавкат 411
Şirăuţeanu, Ionel 608 Б
Ştafet, Nicolae 608
Ştefănucă, Petre (591-93) Бакшеева, С. Е. 664
Şterbate, Vadim 706 Барбарош, Екатерина 450
Басова, Ирина 451
T Баясаж, Жамсран 413
Tabuncic, Mariana 597 Бельский, С. В. 678
Tau, Nicolae 485 Беляков, А. В. 689
Tălămbuţă, Angela 530 Богачев, Роман 552
Tekaia, Ridha 448 Бойкова, Елена 425
Teodoriu, Sorin 641 Бочаров, С. Г. 665
Tipa, Pavel 449 Брагин, А. О. 675
Tirlea, Mariana Rodica 444 Буриан, Александр 414-15
Tomuleţ, Valentin 586 В
Topală, Ştefan (599)
Trepak, Viktor 560 Валиулина, С. И. 666
Trişin, Olga 432 Виеру, Роман 454
Tudor, Vasilica-Leontina 518
Tudorache, Gheorghe 466 Г
Turea, Larisa 627 Галущенко, Олег 707
Голя, Анатолий 408
Ţ Гонца, Оксана 460
Горлов, К. В. 678
Ţanţu, Petru 701 Господаренко, Владимир 524
Ţîbuleac, Tatiana 397 Гриневич, Ольга 452
Ţurcan, Corina 519 Гричук, Петру 453-54
Ţurcan, Pavel 477 Гропа (Мицова), Людмила 455
Ţurcanu, Lucia 663 Гусев, Леонид 482
V Д
Varzari, Ana 551 Дергачева, Л. В. 667
Vascan, Teodora 573 Джоробекова, Айнура 427
Vasiloi, Dj 523 Диковская Ирина 510
Vicol, Nelu 565 Дунаева, Елена 416
Vieru, Roman 443
Vieru-Işaev, Maria (698) Е
Vivdici, Ana 577 Евсеев, Владимир 428-29
Vodă, Gheorghe 659 Есенин, Сергей 652
Vrabie, Vitalie 478
Vrabii, Violeta 579

99
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

З Пересторонин, Евгений 555


Пилипчук, Я. В. 692
Зайончковский ,Ю. В. 668, 681 Попов, Владимир 409
Занфиров, Татьяна 542 Пришвин, Михаил 653
Зубро, Татьяна 423, 501
Р
К
Рахимзянов, Б. Р. 693
Карпов С. П. 690 Рева, Р. Ю. 675
Кауненко, Ирина 407 Руденко, К. А. 676
Квитницкий М. В. 669 Русеф, Дильма 418
Кирилко, В. П. 665 Руссев, Н. Д. 670, 694
Кондратьева, Г. В. 670
Кононенко, Валерий 498 С
Крадин, Н. Н. 664
Кривенко, А. В. 671 Сандуляк, Василе 399
Куликов, Мирослав 456 Северин, Валериу 453
Кухарски, М. 600 Селезнёв, Игорь 484
Сизов, М. 457
Л Слободяну, Светлана 458
Ставинский, Игорь 459
Лазарь, Игорь 456 Стрельцова Ольга 431, 507
Лапицкая, Людмила 614 Сырбу, Виктор 460
Лемберг, Е. М. 678
Леонов, Б. И. 668 T
Линовицкий, Евгений 399
Липкова, Людмила 420 Танас, Александр 439, 461-62
Лупу, К. 457 Х
М Харинский, А. В. 664
Майко, В. В. 672 Хныкин, В. 654
Майоров, А. В. 691
Майтдинова, Гузель 430 Ц
Мартыненко, Игорь 499
Маслюженко, Д. Н. 689 Цуциев, А. А. 680
Маттош, Борис 420
Мирзазаде, Лилия 393 Ч
Монахов, С. Ю. 679 Чанышева, Алина 533
Мраз, Станислав 423, 501 Чеботарь, Сергей 462
Мунтяну, Игорь 409 Чокля, С. 439
Мыц, В. Л. 673 Чореф, М. М. 677
Н Ш
Назар, Надежда 450 Шапошник, В. Г. 681
Нарожный, Е. И. 680 Шептуха, В. П. 681
Недашковский, Л. Ф. 674
Никогло, Диана 588
О
Осауленко, Андрей 525
П
Пануш, Виктор 399

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2017

1. Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1.– ISSN 1813-8489


2. Agricultura Moldovei. – 2016. – Nr 11/12. – ISSN 0582-5229
3. Altitude. – 2017. – Nr 1/2. – ISSN 1857-4815
4. Alunelul. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-4173
5. "a" MIC". – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-3770
6. Contabilitate şi audit. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1813-4408
7. Destin românesc. – 2016. – Nr 3, 4. – ISSN 1857-1964
8. Didactica Pro… – 2017. – Nr 1. – ISSN 1810-6455
9. Economie și Sociologie. – 2016. – Nr 3. – ISSN 1857-4130
10. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2017. – Nr 1. – ISSN 2345-1130
11. Legea şi viaţa. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1810-309X
12. Moldova. – 2017. – Nr 1/2. – ISSN 0132-6635
13. Monitorul Fiscal FISC.md . – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-3991
14. Noi. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-0798
15. Profit. Банки & финансы. – 2017. – Nr 1/2. – ISSN 1857-0186
16. Realităţi Culturale. – 2017. – Nr 1. – ISSN 1857-4424
17. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2016. – Nr 1, 2, 3,
4. – ISSN 1857-1999
18. Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1811-0770
19. Simpozionul ştiinţific internaţional în memoriam academicianului Constantin Popovici "Relaţii-
le etnoculturale moldo-ucrainene" = "Украïнсько-молдовськı етнокультурнı зв'язки" : Cule-
gere de articole ştiinţifice. – Кишинiв : Б. и., 2016. – Vol. 2. – [2017-418].
20. Stratum plus. – 2016. – Nr 6 : Pax Mongolica и Евразийские потрясения XIII-XIV вв. –
ISSN 1608-9057
21. Univers Pedagogic. – 2016. – Nr 3. – ISSN 1811-5470
22. Vama. – 2016. – Nr 4. – ISSN 1857-2979
23. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-4505
24. Охотник и рыболов Молдовы. – 2017. – Nr 2. – ISSN 1857-4513

101
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZE- NEWSPAPER ARTICLE


TĂ ANNALSANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2017
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(231-538)

0 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOŞTINŢE. ORGANIZARE. ŞTIINŢA CALCULATOARELOR.


INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUŢII. PUBLICAŢII
00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ
001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale
231. Дука, Георге. Георге Дука: Наука – движущая сила трансформации и
возрождения : [интервью с президентом Академии наук Молдовы] / вел интервью Алек-
сандр Романов // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 февр. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 247, 373)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor


232. Galben, Dorin. Lumea virtuală o sufocă pe cea reală : [aspecte ale securităţii onli-
ne] / Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 24 febr. – P. 16-17.
(Vezi de asemenea Nr 313)

02 BIBLIOTECONOMIE
233. Arseni, Larisa. Citim Eminescu… : [despre Iniţiativa comunitară de lectură publ. a
operei lui Mihai Eminescu, ed. a 3-a, lansată de Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu", Chişi-
nău] / Larisa Arseni // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 febr. – P. 4.

234. Osoianu, Vera. Declaraţie de dragoste şi gratitudine : [185 de ani de la fondarea


Bibliotecii Naţionale din Rep. Moldova] / Vera Osoianu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr.
– P. 2.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
235. Păsat, Dumitru. Proverbele – frânturi ale sistemului filosofic blagian : [interviu cu
D. Păsat, publicist] / interlocutor: Angela Zelinschi // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 febr.
– P. 3.

159.9 Psihologie
236. Ceban, Liuba. Persoanele publice şi presa, inconştient, fac reclamă suicidului :
[interviu cu L. Ceban, fondatoarea Liniei Verzi pentru Prevenirea Suicidului în Rep. Moldova] /
consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 16-17.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE
237. Ciutac, Ion. Drama resemnării noastre : [despre Mitropolia Moldovei şi implicarea
Patriarhiei Ruse] / Ion Ciutac // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 7.

238. Moşin, Octavian. Perioada Triodului – urcuş spre Înviere / preot Octavian Moşin //
Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 3.

239. Moşin, Octavian. Şapte luări-aminte la început de post / preot Octavian Moşin //
Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 3.

240. Sîrbu, Ana. Gravitaţia din interiorul timpului / Ana Sîrbu // Literatura şi arta. –
2017. – 16 febr. – P. 3. – (Misterele particulei lui Dumnezeu)

241. Stănilă, Moni. Cum ne comportăm în biserică (2, 3) / Moni Stănilă // Timpul. –
2017. – 3, 10 febr. – P. 14. – Art. 1 : 27 ian.

242. Stănilă, Moni. Mesia : [Iisus Hristos] / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 24 febr. –
P. 14.

243. Stănilă, Moni. Postul Paştelui / Moni Stănilă // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 14.

244. Sturza, Alexandru. Studii religioase, morale și istorice = (Etudes religieuses,


morales et historiques) : [fragm.] / Alexandru Sturza ; trad. în lb. rom. de Nicolae Fuștei //
Curierul ortodox. – 2017. – 10 febr. – P. 7. – Conține: Studiul al 20-lea. Despre zel şi toleranţă
în materie de religie. – Contin. Începutul: 17 sept. 2015.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STASTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică ca știință. Teoria statisticii
245. Кетрарь, Вадим. Статистически значимый рост : [сел. хоз.-ва. в 2016 г. : по
данным Национального бюро статистики] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 3 февр. – Р. 16.

246. Коваленко, Ирина. Статистика готова поделиться : [по материалам беседы с


генер. дир. Национального бюро статистики Виталием Валковым] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 февр. – Р. 12.

32 POLITICĂ
247. Juc, Victor. Ştiinţa în contextul societăţii noastre : Profesorul Victor Juc la 50 de
ani : [interviu cu V. Juc, dr. hab. în ştiinţe politice, dir. Institutului de Cercetări Juridice şi Poli-

103
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

tice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / a consemnat Tatiana Rotaru // Univers pedagogic


pro. – 2017. – 16 febr. – P. 2.

323 Afaceri interne. Politică internă


248. Ciobanu, Mircea V. Era revanşarzilor / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 17 febr. – P. 7. – (A-politice).

249. Macrinici, Sorina. Democraţia nu este doar privilegiul celor aleşi : [despre Offline-
ul "Adoptă un Vot" : interviu cu S. Macrinici, membră a echipei de organizare a evenimentului]
/ pentru conformitate: Oxana Greadcenco // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 febr. – P. 16.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


250. Armand, Clotilde. "Corupţia este o cangrenă care macină sufletele oamenilor" :
Interviu cu C. Armand, activistă civică, politician şi manager din România / pentru conformita-
te: cor. ziar. // Ziarul de gardă. – 2017. – 2 febr. – P. 10-11.

251. Roşca, Iurie. Ce mai caută FMI în România (17) : [pe marginea cărţii "România, o
colonie la periferia Europei" de Ilie Şerbănescu, ed. "Roza vânturilor", 2016] / Iurie Roşca //
Moldova suverană. – 2017. – 14 febr. – Art. 1 : 8 noiem. 2016.

252. Ţâcu, Octavian. Lecţia românească de democraţie : [context soc.-pol.] / Octavian


Ţâcu // Timpul. – 2017. – 10 febr. – P. 6.

253. Цэрану, Анатол. Анатол Цэрану: "В Румынии, в отличие от Молдовы, поли-
тики уже не могут игнорировать общественное мнение" : [интервью с полит.
аналитиком] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 17 февр. – Р.
3.
(Vezi de asemenea Nr 258-59, 282, 284)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


254. Ciobanu, Mircea V. Darurile otrăvite ale socialiştilor : [despre sistemul de închirie-
re a manualelor declarat neconstituţional : context soc.-pol.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2017. – 24 febr. – P. 7.

255. Ciobanu, Mircea V. Lecţii vechi, lecţii (mai) noi / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2017. – 10 febr. – P. 7. – (A-politice).

256. Ciobanu, Mircea V. Poveştile cu cocoşul roşu : [aspecte soc.-pol.]/ Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 febr. – P. 7. – (A-politice).

257. Ciutac, Ion. Ce-i de făcut? : [aspecte soc.-pol.] / Ion Ciutac // Literatura şi arta. –
2017. – 23 febr. – P. 3.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

258. Mândâcanu, Virgil. Omul Unirii : [despre reunirea Basarabiei cu România] / Virgil
Mândâcanu // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 febr. – P. 8.

259. Mândâcanu, Virgil. Unirea în destinul românilor basarabeni : [despre reunirea


Basarabiei cu România] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 3.

260. Mihail, Dinu. Stat, popor, ideal naţional şi legătura dintre aceste elemente (1, 2) /
Dinu Mihail // Moldova suverană. – 2017. – 14, 15 febr.

261. Mihail, Dinu. Un popor înstrăinat de idealul său naţional degenerează (3) / Dinu
Mihail // Moldova suverană. – 2017. – 21 febr. – Art. 1 : 14 febr.

262. Mihail, Viorel. Oameni fără ţară : [aspecte soc.-pol.] / Viorel Mihail // Săptămîna. –
2017. – 3 febr. – P. 9.

263. Nantoi, Oazu. Agentul de influenţă al Federaţiei Ruse la şefia statului : Interviu cu
O. Nantoi, analist politic, dir. de programe în cadrul Institutului Politici Publice / pentru con-
formitate: Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 16 febr. – P. 10-11.

264. Reidman, Oleg. Evaluînd realităţile : [citate prezentate în cadrul emisiunii


"Glavnoe" de la postul TVC 21] / Oleg Reidman // Comunistul. – 2017. – 24 febr. – P. 4-5 ;
Коммунист. – 2017. – 24 февр. – Р. 4-5.

265. Strătilă, Silvia. Ne place mai mult "a avea" sau "a fi"? : [aspecte soc.-pol.] / Silvia
Strătilă // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 9.

266. Şeptelici, Doru. Republica Moldova: cădere liberă (1, 2) : [aspecte soc.-pol.] / Do-
ru Şeptelici // Moldova suverană. – 2017. – 1, 3 febr.

267. Ţap, Iurie. "Poţi prosti o parte din ţară tot timpul, dar toată ţara, tot timpul, e impo-
sibil" : Interviu cu deputatul Iu. Ţap, membru al Comisiei parlamentare administraţie publică,
dezvoltare regională, mediu şi schimbări climatice / pentru conformitate: cor. ziar. // Ziarul de
gardă. – 2017. – 23 febr. – P. 10-11.

268. Vlas, Vlad. Arma cu care ne sinucidem ca neam : [aspecte soc.-pol.] / Vlad Vlas //
Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 2.

269. Voronin, Vladimir. Moldova capturată : [interviu cu V. Voronin, preşedintele Parti-


dului Comuniştilor din Rep. Moldova, pentru "Almanahul politic al Republicii Moldova – 2016"]
// Comunistul. – 2017. – 17 febr. – P. 4-5 ; Коммунист. – 2017. – 17 февр. – Р. 4-5.

270. Жантуан, Стела. Стела Жантуан: "ПСРМ может и должна стать переговор-
щиком между народом и властью" : [обществ.-полит. aспекты : интервью с экс-
депутатом парламента] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. –
3 февр. – Р. 3.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

271. Менюк, Николай. "Изменение избирательной системы несет в себе столь же


опасную угрозу, что и принятие закона о легализации капиталов" : [о переходе на вы-
боры по одномандатным округам] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. –
24 февр. – Р. 10.

272. Сидоров, Михаил. Михаил Сидоров: "Граждане должны работать независи-


мо от этнической принадлежности" : [о Стратегии укрепления межэтнических отноше-
ний в Респ. Молдова в 2017-2027 годах : интервью с рук. Информационно-
аналитического правового центра при Координационном Совете российских соотечест-
венников в Респ. Молдова] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2017. – 24 февр. – Р. 3.

273. Собор, Евгений. Президент Игорь Додон – молдавский король Лир? : [об-
ществ.-полит. контекст] / Евгений Собор // Молдавские ведомости. – 2017. – 3 февр. –
Р. 3, 9.
(Vezi de asemenea Nr 285, 308)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică externă


274. Balan, Gheorghe. Federalizarea este inacceptabilă pentru R. Moldova : [interviu
acordat pentru Report.md de către Gh. Balan, viceprim-ministru pentru Reintegrare] / interlo-
cutor: Dragoş Drăgan // Moldova suverană. – 2017. – 22 febr.

275. Ciubotaru, Adrian. Republica Moldova. Anul o mie (1) : [geopolitica în Occident] /
Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 febr. – P. 6. – (Recurs la metodă).

276. Мухаметшин, Фарит. Фарит Мухаметшин: "Намерение президента Игоря


Додона вернуть Республике Молдова функции председателя в СНГ является его не-
отъемлемым правом" : [интервью агентству Sputnik Молдова Чрезв. и Полномоч. посла
России в Молдове] / записал кор. агентства // Молдавские ведомости. – 2017. – 24
февр. – Р. 2.

277. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "Я допускаю попытки отставки Трам-
па, но он отработал и этот сценарий" : [интервью с дир. Института дипломатических
исследований и проблем безопасности] / записала Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2017. – 10 февр. – Р. 4.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


278. Nicu, Dan. Sfârşitul reveriei pentru Putin şi tovarăşii săi : [despre relaţiile dintre
SUA şi Federaţia Rusă] / Dan Nicu // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 13.

279. Untilă, Veaceslav. Situaţia din Ucraina şi impactul asupra Republicii Moldova :
[posibilele consecinţe nefaste] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 9.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

280. Corobceanu, Svetlana. De ce descreşte rata popularităţii UE în RM? : [pe margi-


nea dezbaterii publ. cu participarea experţilor Asociaţiei pentru Politică Externă cu tema "Co-
municarea Vectorului European: Experienţa ţărilor Vişegrad – bune practici pentru Moldova,
Georgia şi Ucraina", febr. 2016, Chişinău] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 24 febr. – P. 3.

281. Corobceanu, Svetlana. Dodon învinuieşte UE de corupţia clasei politice de la


Chişinău : [pe marginea vizitei la Bruxelles a preşedintelui Rep. Moldova Igor Dodon, 6-8
febr. 2017] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 febr. – P. 5.

282. Dodon, Igor. Haideţi să ne aşezăm, Bruxelles-ul, Moscova, Chişinăul, şi să ne cla-


rificăm : Interviu al preşedintelui Rep. Moldova, I. Dodon, postului de radio Europa Liberă //
Moldova suverană. – 2017. – 17 febr.

283. Untilă, Veaceslav. Republica Moldova în pragul unui examen serios : [despre in-
tegrarea europeană] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2017. – 3 febr. – P. 10.

284. Фомин, Игорь. Дорожная карта сближения : [по поводу визита премьер-
министра Респ. Молдова Павла Филип в Украину, 13 февр. 2017] / Игорь Фомин // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 февр. – Р. 8.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 309)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
285. Şupac, Ina. Vocea opoziţiei : [interviu cu I. Şupac, conducătorul fracţiunii parla-
mentare a Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / consemnare: Marina Ţurcan // Comu-
nistul. – 2017. – 3 febr. – P. 2-3 ; Коммунист. – 2017. – 3 февр. – Р. 2-3.

286. Кашу, Илиан. Илиан Кашу: "Протесты будут успешны только при одном ус-
ловии – если будут проводиться без политиков и партий" : [интервью с вице-пред. "На-
шей партии"] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 17 февр. –
Р. 2.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
287. Carnetul de muncă ar putea rămâne de domeniul istoriei : [pe marginea scriso-
rii preşedintelui Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, către preşe-
dintele Parlamentului Rep. Moldova] / pagină realizată de Galina Munteanu // Vocea poporu-
lui. – 2017. – 17 febr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

288. Moldovanu, Ion. Crearea unei inspecţii integrate a muncii, obiectiv internaţional :
[pe marginea evenimentului prilejuit de consemnarea a 25 de ani de activitate Inspectoratului

107
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

de Stat al Muncii] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2017. – 10 febr. – P. 5. – Idem în lb.
rusă.

289. Moldovanu, Ion. Între superficialitate şi tăinuirea problemelor de sănătate ale sa-
lariaţilor : [la locul de muncă : pe marginea discuţiei cu Gheorghe Burbulea, şeful adjunct al
Inspectoratului Sindical al Muncii] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2017. – 24 febr. – P.
5. – Idem în lb. rusă.

290. Munteanu, Galina. O iniţiativă nocivă: Proiectul de lege a zilierilor / Galina Mun-
teanu // Vocea poporului. – 2017. – 24 febr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

291. Otean, Angela. Angajaţii structurilor de forţă au nevoie mai mult decât oricine de
protecţie sindicală : [discuţii în cadrul Clubului de dialog cu A. Otean, secretar gen. al Federa-
ţiei Sindicatelor din Moldova SINDLEX, Vasile Bânzari, preşedintele Asociaţiei Sindicale
"Frontiera"a Departamentului Poliţie de Frontieră, şi Vitalie Mutaf, şef adjunct al Direcţiei
protecţie civilă, preşedintele Asociaţiei Sindicale "Salvatorul"] / resp. de ed.: Natalia Hadârcă ;
fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2017. – 10 febr. – P. 6-7. – Idem în lb. rusă

292. Talmaci, Victor. Salariul minim tarifar din construcţii, majorat chiar şi cu 28 la sută
: [interviu cu V. Talmaci, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Mate-
rialelor de Construcţii "Sindicons"] / pagină realizată de Ion Moldovanu // Vocea poporului. –
2017. – 17 febr. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

293. Канду, Андриан. Андриан Канду: "Талоны на питание – это бонус" : для ра-
ботников : [интервью с пред. Парламента Респ. Молдова] / записал: кор. газ. // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 февр. – Р. 3.

294. Такий, Александр. Зарплаты и рабочие места в банковском секторе : [стат.


данные] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17
февр. – Р. 4.

336 Finanţe
295. Carasiucenco, Georgeta. Bugetul municipiului Chişinău, sau Cum se repară în fi-
ecare an aceeaşi stradă / Georgeta Carasiucenco // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 8.

296. Марин, Алина. Йорг Радеке: Немецкая экономическая группа считает, что от
амнистии капиталов следует отказаться : [по материалам беседы агентству IPN рук.
Нем. экон. группы в Молдове Й. Радеке] / Алина Марин // Молдавские ведомости. –
2017. – 10 февр. – Р. 9.

297. Такий, Александр. О причинах инфляции, объективных и субъективных : [по


материалам доклада об итогах работы банков. системы и прогнозах на 2017 г. прези-
дента Национального банка Молдовы Серджиу Чокля] / Александр Такий // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 февр. – Р. 4.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

298. Чеботарь, Сергей. Финансовая устойчивость сохранена, несмотря на вызо-


вы : [об итогах деятельности коммерческого банка "Moldova Agroindbank" в 2016 г.] /
Сергей Чеботарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 февр. – Р. 5.

299. Чешуев, Виссарион. Виссарион Чешуев: "Валютные резервы НБМ, которых


уже за два миллиарда, могут вновь украсть" : [интервью с аналитиком] / записала Ма-
рина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 3 февр. – Р. 10.

300. Шикирлийская, Татьяна. Подоходный налог в контексте налоговой рефор-


мы / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24
февр. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 294, 353)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
301. Коваленко, Ирина. Регионам перепало : [по материалам беседы со специа-
листом министерства регионального развития Эдуардом Унгуряну и нач. Главного
управления политики регионального развития Валентиной Цапиш] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17 февр. – Р. 7.

302. Коваленко, Ирина. Что ждет экономику в 2017 году : [о прогнозах министра
экономики Октавиана Калмык, дир. Центра стратегических исследований и реформ
Галины Шеларь, и эксперта Виктора Чобану] / Ирина Коваленко // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2017. – 3 февр. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 245, 306, 320)

338.48 Turism
303. Маценко, Ирина. Вторая попытка Агентства по туризму : [о реализации вто-
рого этапа Национальной стратегии "Туризм – 2020" : по материалам беседы с нач. упр.
по развитию туризма и маркетинга Виктором Чобану и исполн. дир. Ассоциации по
развитию туризма в Молдове Виорелом Мирон] / Ирина Маценко // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 февр. – Р. 18.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale ale comerţului. Piaţă
(Vezi Nr 318)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


304. Фомин, Игорь. Политический тренд во внешней торговле : [в 2016 г. : по
данным Национального бюро статистики] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 24 февр. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 384)
339.7 Finanţe internaţionale

109
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

305. Косс, Александер. Иностранные инвесторы не хотят жить в "стеклянном


замке" : Интервью с пред. Ассоциации иностранных инвесторов Молдовы FIA А. Косс /
взял интервью Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 17
февр. – Р. 12.

339.9 Economia internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală


306. Hadârcă, Natalia. Asigurarea securităţii energetice a ţârii: între intenţii şi oportuni-
tăţi : [despre construcţia conductei de gaze naturale dintre România şi Rep. Moldova] / Nata-
lia Hadârcă // Vocea poporului. – 2017. – 3 febr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
(Vezi Nr 307)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


307. Corobceanu, Svetlana. RM, fruntaşă la numărul de cereri depuse la CtEDO : [la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului : pe marginea discuţiei cu Vladislav Gribincea, dir.
Centrului de Resurse Juridice din Moldova, şi Alexandru Postică, dir. de programe a Asociaţi-
ei Promo-Lex] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 febr. – P. 5.

308. Patraş, Mihai. Oare are nevoie R. Moldova de postul de preşedinte? / Mihai
Patraş // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 1.

343 Drept penal. Infracțiuni penale


309. Centrul de Politici şi Reforme din Moldova. Candu este avertizat: Legea privind
liberalizarea capitalului şi amnistia fiscală va încuraja corupţia : [scrisoare adresată preşedin-
telui Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu] / Centrul de Politici şi Reforme din Moldova
// Moldova suverană. – 2017. – 7 febr.

310. Transparency International a lansat indicele percepţiei corupţiei – 2016 :


[despre clasamentul Rep. Moldova] // Dreptul. – 2017. – 17 febr. – P. 4.

347 Drept civil


347.9 Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară
311. Avocatul copilului a participat la şedinţa grupului de lucru al Comitetului
ONU pentru drepturile copilului : [pe marginea discursului avocatului poporului pentru
protecţia drepturilor copilului Maia Bănărescu, 6 febr. 2017] / cor. ziar. // Dreptul. – 2017. – 17
febr. – P. 5.

312. Procuratura Republicii Moldova, la 25 de ani de la creare : [pe marginea lucră-


rilor conf. intern. cu genericul "Perspectivele dezvoltării procuraturii moderne: Asigurarea
independenţei şi specializarea procurorilor", 30 ian. 2017, Chişinău] / cor. ziar. // Dreptul. –
2017. – 3 febr. – P. 2.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept


349.2 Dreptul muncii
(Vezi Nr 290)

35 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ


351 Activități specifice administrației publice
313. Bulat, Olga. Legea Big Brother – "cutia Pandorei" : [pe marginea proiectului legii
cu privire la intensificarea controlului asupra spaţiului virtual de către organele de drept :
opinii ale experţilor: Vadim Vieru, reprezentant al org. neguvernamentale Promo-Lex, Cristian
Şchiopu, consultant legal, Ana Chiriţa, director al Asociaţiei Naţionale a Comunităţilor TIC din
Rep. Moldova [et al.] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2017. – 23 febr. – P. 3-4 ; Idem. – 24
февр. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 295)

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală


314. Ambros, Alexandru. "Contăm în continuare pe susţinerea alegătorilor noştri" : [in-
terviu cu A. Ambros, primar de Ungheni] / consemnare: cor. ziar. // Gazeta satelor. – 2017. –
10 febr.

315. Ceaglic, Ludmila. "Ne putem clădi un viitor de succes numai urmând calea euro-
peană" : [despre activitatea în calitate de primar al comunei Calfa, raionul Anenii Noi] / Ludmi-
la Ceaglic // Gazeta satelor. – 2017. – 17 febr.

316. Domenco, Ion. "Mare noroc că avem un aşa primar" : [despre Ion Bâzu, primarul
satului Cârpeşti, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Gazeta satelor. – 2017. – 3 febr.

317. Molozea, Nicolae. Muncim pentru a face mai bun traiul oamenilor : Interviu cu N.
Molozea, preşedintele raionului Ştefan Vodă / consemnare: Grigore Teslaru // Gazeta satelor.
– 2017. – 24 febr.

318. Munteanu, Galina. Sărăcia pune în pericol securitatea alimentară a populaţiei :


[siguranţa alimentelor comercializate pe piaţa locală] / Galina Munteanu // Vocea poporului. –
2017. – 3 febr. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

319. Teslaru, Grigore. Edilul de Cărpineni a fost audiat şi lăudat în Parlamentul Euro-
pean : [pe marginea discuţiei cu Ion Cărpineanu, primarul comunei din raionul Hânceşti] /
Grigore Teslaru // Gazeta satelor. – 2017. – 24 febr.

320. Калак, Дмитрий. Район Хынчешть: возрождение утраченного потенциала :


[аспекты экон. развития] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2017. – 3 февр. – Р. 6-7.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate


321. Negrea, Cristian. Luptătorii români din Siberia (1914-1920) : [despre Legiunea
română de vânători transilvăneni-bucovineni] / Cristian Negrea // Gazeta satelor. – 2017. – 3,
10, 17, 24 febr.

322. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din memoriile "afganilor" din satul Anto-
neşti, raionul Ştefan-Vodă : [pe marginea lucrării "Afganii" de Alexandru Vakulovski, Bucu-
reşti, ed. Tracus Arte, 2016] / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 15 febr.

36 ASIGURAREA NEVOILOR MENTALE ŞI MATERIALE DE VIAŢĂ


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
323. Cebotaru, Diana. "Dacă în 2003 raportul dintre numărul contribuabililor şi cel al
pensionarilor constituia 1,97:1, în 2015 acesta s-a redus până la 1,24:1" : Interviu cu D.
Cebotaru, şef adjunctă a Direcţiei Politici de Asigurări Sociale a Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 febr. – P. 3.

324. Cebotaru, Diana. "Indexarea şi valorizarea pensiilor au mecanisme diferite de


calcul" : Interviu cu D. Cebotaru, şefa adjunctă a Direcţiei Politici de Asigurări Sociale a Minis-
terului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei / interviu de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 17 febr. – P. 9.

325. Grigoraş, Stela. "Dacă oamenii supravieţuiesc, înseamnă că nu trăiesc doar din
salariu" : [interviu cu S. Grigoraş, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei] / interlocutor:
Dorin Galben // Timpul. – 2017. – 10 febr. – P. 8-9.

37 EDUCAŢIE
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
326. Darie, Teodor. Cine mai are nevoie azi de literatură? : [context educaţional] / Te-
odor Darie // Univers pedagogic pro. – 2017. – 9 febr. – P. 4.

327. Gagim, Ion. "În zadar în colbul şcolii"?, sau Despre specificul naţional în educaţie /
Ion Gagim // Făclia. – 2017. – 3 febr. – P. 6. – Contin. Începutul : 27 ian.

328. Ghicov, Adrian. Dreptul de a simţi cu propria inimă : [pe marginea conceptelor
ped. ale academicianului român Solomon Marcus] / Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 17 febr.
– P. 1-2.

329. PISA 2015: Moldova înregistrează o dinamică în creştere a punctajului, însă


acesta este sub media OECD : [pe marginea Raportului privind rezultatele participării Rep.
Moldova la programul pentru Evaluarea Internaţională a elevilor PISA 2015, elab. de Ministe-
rul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare] // Univers pedagogic pro. –
2017. – 9 febr. – P. 2.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

330. Sochircă, Ruslan. Sărăcia naşte sărăcie în creier : Interviu cu R. Sochircă, forma-
tor de educaţie alternativă / pentru conformitate: Aliona Ciurcă, Tatiana Beghiu // Ziarul de
gardă. – 2017. – 9 febr. – P. 10-11.

331. Vidvici, Ana. Talentele copiilor valorificate la IŞN : [interviu cu A. Vidvici, dir. In-
spectoratului Şcolar Naţional] / consemnare: Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2017.
– 9 febr. – P. 3.

332. Volosatîi, Boris. Asociaţia Obştească "Congresul Profesorilor": primii paşi : [scop
şi priorităţi] / Boris Volosatîi // Săptămîna. – 2017. – 24 febr. – P. 7.

333. Сокиркэ, Руслан. Бедность рождает бедность в умах : [интервью с Р. Сокир-


кэ, организатор альтернативного образования] / беседу вели Алена Чуркэ и Татьяна
Бегю // Ziarul de gardă. – 2017. – 17 февр. – P. 8. – Рус. версия.

37.02 Probleme generale de didactică și metodică


334. Lungu, Viorica. Manualul de română, sursă în formarea competenţelor elevilor,
instrument educaţional de promovare a valorilor / Viorica Lungu // Jurnal de Chişinău. – 2017.
– 10 febr. – P. 10.

37.09 Organizarea instruirii


37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
335. Grosu, Maria. Viaţa şi îndemnul lui Andrei Vulpe : [pedagog în şcoala din satul
Pepeni, raionul Sângerei, 1956-1991] / Maria Grosu, Viorica Vulpe // Univers pedagogic pro.
– 2017. – 23 febr. – P. 4.

336. Subotin, Constantin. Cu o astfel de profesoară ca Zinaida Ungureanu, cum să nu


îndrăgeşti chimia? : [de la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", mun. Chişinău] / Constantin
Subotin, Nelly Berezovschi // Făclia. – 2017. – 17 febr. – P. 3.

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


337. Actori la scenă deschisă, sau Abordarea educaţiei ca prioritate numărul unu:
[în raionul Străşeni] / pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 10 febr. – P. 4-5. –
Conţine: "… Alegerea profesiei de pedagog nu a fost o simplă întâmplare" : [interviu cu Iulia
Certan, şefa Direcţiei Învăţământ] ; "… Colaborarea în domeniul educaţional" : [interviu cu
Mihail Popa, preşedintele raionului] ; Cifre. Evenimente. Atitudini / Ion Ampava ; Direcţia de
Învăţământ – piesă importantă în Consiliului Raional / Ion Condrea ; Centrul Metodic – Ghid
indispensabil cadrelor didactice / Eleonora Perepelicinâi.

338. Darie, Teodor. Cu frica din şcoală… cum rămâne? : [despre învăţarea conştientă]
/ Teodor Darie // Univers pedagogic pro. – 2017. – 16 febr. – P. 4.

339. Iachim, Ion. Şcoala de la Lupoaica : [despre Gimnaziul "Doina şi Ion Aldea-
Teodorovici" din Orhei] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2017. – 16 febr. – P. 3.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

340. La LT "Victor Dumbrăveanu" – standardele europene, la ele acasă : [din satul


Corlăteni, raionul Râşcani] / pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2017. – 17 febr. – P.
4-5. – Conţine: "…E foarte bine să promovăm instituţia la nivel naţional" : [interviu cu Zinaida
Parea, dir. liceului] ; Acces, Relevanţă, Continuitate / Stela Baciu ; Suflet pe suflet modelează
/ Mariana Cotos ; Încerc să ajung la inima fiecărui elev / Cristina Glavan ; Investind în sănăta-
tea copiilor, investim în viitor / Cristina Cristea ; Biblioteca – refugiu pentru suflet / Daniela
Canţâr.

341. Liceul "Prometeu" – între versul eminescian şi poezia matematicii : [din mun.
Chişinău] / cor. ziar. // Făclia. – 2017. – 3 febr. – P. 4-5. – Conţine: Mentor în spaţiu şi timp :
[despre Aurelian Silvestru, dir.] ; Săptămâna Culturii la Prometeu ; A vorbi în faţa publicului
este o virtute rară / Angela Lungu ; Activităţii eficiente în şcoală / Daniela Şterbeţ, Larisa
Avdeev.

342. Tăbîrţă, Svetlana. Ghidarea în carieră a elevilor este preocuparea noastră de zi


cu zi : [din experienţa Liceului Teoretic "Alexei Mateevici", Răuţel, raionul Făleşti] / Svetlana
Tăbîrţă // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 febr. – P. 5.

343. Victor Donea. Omul – optimist : [60 de ani de la naşterea fondatorului şi dir. Li-
ceului Teoretic Agricol, mun. Chişinău] / consemnare: un grup de prieteni // Univers pedago-
gic pro. – 2017. – 16 febr. – P. 3.

344. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi despre Liceul-Internat Republican cu Profil
Sportiv / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 8 febr.
(Vezi de asemenea Nr 254)

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
345. Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică "Ştefan Neaga" – o entitate impre-
sionantă a învăţământului din ţară : [din mun. Chişinău] / pagini realizate de Adela Miron //
Făclia. – 2017. – 24 febr. – P. 4-5. – Conţine: Educăm personalităţi ale artei muzicale / Ghe-
orghe Perju ; Un laborator artistic pentru marile scene / Neli Martînenco ; Am fost selectaţi ca
o instituţie cu elevi foarte talentaţi / Vitalie Belîi.

346. Ciobanu, Vlad. Orange Digital Lab. Laboratorul studenţilor şi al profesorilor : [ina-
ugurat în cadrul Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică, mun. Chişinău] / Vlad
Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 23 febr. – P. 1-2.

347. Guţu, Ghenadie. Azi buni elevi – mâine specialişti de performanţă : [din experien-
ţa Colegiului Tehnic Feroviar, mun. Bălţi] / Ghenadie Guţu // Univers pedagogic pro. – 2017. –
9 febr. – P. 5.

348. Pădureţ, Ilie. Ce cale de dezvoltare trebuie să urmeze învăţământul profesional? /


Ilie Pădureţ // Făclia. – 2017. – 17 febr. – P. 7.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349. Tiron, Ludmila. Cuvânt despre potenţialul unei catedre : [din experienţa catedrei
Ştiinţe Socio-Umanistice din cadrul Colegiului de Industrie Uşoară, mun. Bălţi] / Ludmila Tiron
// Făclia. – 2017. – 3 febr. – P. 7.

350. Vişniovaia, Tatiana. Managementul de echipă versus eficienţă instituţională :


[despre activitatea Colegiului "Mihai Eminescu" din or. Soroca] / Tatiana Vişniovaia // Univers
pedagogic pro. – 2017. – 16 febr. – P. 4.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


351. Popa, Victoria. Cum formăm profesorii pentru învăţământul general? : [pe margi-
nea proiectului Ministerului Educaţiei] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 24 febr.
– P. 5.

352. Tinerilor specialişti li se oferă mai multe şanse de încadrare în câmpul mun-
cii : [precizări pe marginea proiectului "Nomenclatorului domeniilor de formare în învăţămân-
tul superior" ale Ministerului Educaţiei]/ cor. ziar. // Univers pedagogic pro. – 2017. – 9 febr. –
P. 1-2.

353. Viaţă dedicată oamenilor : [despre Oleg Stratulat, şef al Catedrei bănci şi activi-
tate bancară din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova] / Ana Berdilă, Nina
Munteanu, Ecaterina Balaban [et al.] // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 7.

354. Ионицэ, Вячеслав. Вячеслав Ионицэ: "Разве НАЦ не должен разобраться в


появлении проекта-подлога?" : [об исключении из номенклатуры специальности "Подго-
товка преподавателей" : интервью с экспертом Института развития и социальных ини-
циатив "Viitorul"] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2017. – 24
февр. – Р. 11.

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor propriu-zis
355. Colac, Tudor. Dragobete, sărbătoarea primăverii : [credinţe şi obiceiuri] / Tudor
Colac // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului
înconjurător şi protecţia mediului
356. Curchi, Lilia. Nistrul riscă să ajungă un canal înnămolit : Cascadele în lanţ planifi-
cate în Ucraina vor lăsa Rep. Moldova fără apă / Lilia Curchi // Natura. – 2017. – Febr. (Nr 2).
– P. 3.

357. Ursul, Silvia. De ce au păsările nevoie de zone umede? : [aspecte ecol.] / Silvia
Ursul // Natura. – 2017. – Febr. (Nr 2). – P. 4.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

358. Тромбицкий, Илья. Илья Тромбицкий: "Если не будет эффективной помощи


по вопросу Днестра – ЕС распишется в своей импотенции" : [интервью с рук. эколог.
экспедиции "Eco-Tiras"] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2017. – 10
февр. – Р. 10.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL


579 Microbiologie
70 de ani de la naşterea academicianului Valeriu Rudic, savant în domeniul microbiologiei, dir.
Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
359. Ababii, Ion. Paradigma academicianului Valeriu Rudic / Ion Ababii // Timpul. –
2017. – 24 febr. – P. 20.

360. Musteaţă, Traian. Paşii prin lumină spre Olimpul ştiinţei al academicianului Valeriu
Rudic / Traian Musteaţă // Gazeta satelor. – 2017. – 17 febr.

361. Omul sub semnul norocului / T. Furdui, Gh. Duca, A. Gulea [et al.] // Literatura şi
arta. – 2017. – 16 febr. – P. 7.

362. Şcerbina, Romeo. Spirit de savant / Romeo Şcerbina // Literatura şi arta. – 2017.
– 16 febr. – P. 7.

363. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi din biografia academicianului Valeriu
Rudic / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 22 febr.

59 ZOOLOGIE
(Vezi Nr 357)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE


61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ
364. Colesnic, Iurie. Exponenta unei generaţii : [despre Zinaida Moiseevna Negovschi,
fost medic-şef al spitalului Dîngeni, jud. Soroca(1891-1947) : din relatările fiului Igor
Negovschi] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 19.

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală


613.2 Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente
365. Tutunaru, Natalia. "Am învăţat că succesul înseamnă să faci bine ceea ce îţi pla-
ce" : [pe marginea discuţiei cu Mariana Streşnă, nutriţionistă] / Natalia Tutunaru // Jurnal de
Chişinău. – 2017. – 24 febr. – P. 14.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor


366. Corobceanu, Svetlana. Sănătatea devine un lux în RM : [despre modif. în Cata-
logul tarifelor unice pentru serviciile med.] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 24 febr. – P. 4.

367. Аблисимова, Марина. Руксанда Главан раскрыла три составные части ре-
формы здравоохранения : [по материалам представленных министром Здравоохране-
ния] / Марина Аблисимова // Молдавские ведомости. – 2017. – 24 февр. – Р. 4.

368. Баралюк, Валерия. Валерия Баралюк: "При установлении степени ограни-


чения возможностей консилиум имеет право учитывать сопутствующие заболевания" :
[интервью с зав. специализированным консилиумом по определению ограничения воз-
можностей и трудоспособности онкологического профиля] / записала Марина Аблиси-
мова // Молдавские ведомости. – 2017. – 10 февр. – Р. 11.

369. Коваленко, Ирина. Здравоохранение в фокусе реформ : [о реализации про-


екта "Модернизация сектора здравоохранения в Респ. Молдова"] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 февр. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 289)

616 Patologie. Medicină clinică


370. Ткач, Элеонора. Три кода срочности скорой помощи: красный – максимально
срочно, желтый – можно поставить в очередь, зеленый – после желтого : [интервью с
вице-дир. по мед. части Национального центра догоспитальной скорой помощи Э. Ткач]
/ записала Марина Аблисимова // Молдавские ведомости. – 2017. – 17 февр. – Р. 4.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar


371. Цуркан, Светлана. Как поддержать здоровье кишечника и сохранить естест-
венный баланс его микрофлоры : [интервью с доцентом клиники гастроэнтерологии и
гепатологии, д-ром мед. наук С. Цуркан] / записала Марина Шимановская // Молдавские
ведомости. – 2017. – 17 февр. – Р. 11.

616.8 Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos


372. Cuzuioc, Ion. Magul esculapian de la noi : [despre academicianul Stanislav
Groppa, dr. hab. în medicină, specialist în domeniul bolilor cerebrovasculare] / Ion Cuzuioc //
Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 7.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
373. Rusu, Tudor. 2016: savant moldovean, la doi paşi de Premiul Nobel : [pe margi-
nea discuţiei cu Ion Bostan, academician, ex-rector al Universităţii Tehnice din Moldova] /
Tudor Rusu // Făclia. – 2017. – 3 febr. – P. 1-2.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII SĂLBATI-


CE

631/635 Conducerea fermelor. Agronomie. Horticultură


631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
374. Cosarciuc, Valeriu. "Anul 2017 trebuie să fie unul de cotitură în activitatea noas-
tră" : [mesaj adresat participanţilor la Adunarea Generală a membrilor Federaţiei Naţionale a
Fermierilor din Moldova, 17 febr. 2017, Chişinău] / Valeriu Cosarciuc // Gazeta satelor. –
2017. – 17 febr.

375. Cosarciuc, Valeriu. Agricultura este însăşi viaţa noastră : [teze din rap., prezentat
Adunării Generale a fermierilor, de către preşedintele Federaţiei Naţionale a Fermierilor din
Moldova, 17 febr. 2017, Chişinău] / Valeriu Cosarciuc // Gazeta satelor. – 2017. – 17 febr.

376. Кетрарь, Вадим. Фермеры напомнили властям и приоритетах : [о послании


делегатов отчетного съезда Национальной федерации фермеров Молдовы к президен-
ту Респ. Молдова, пред. Парламента и премьер-министру] / Вадим Кетрарь // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 24 февр. – Р. 16.

634 Cultura fructelor


634.8 Viticultură. Viță de vie. Vii
(Vezi Nr 382)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.


Înmulţirea animalelor domestice
636.09 Medicină veterinară
377. Постолаки, Виталий. Патриархи ветеринарного акушерства: две памятных
даты : [100 лет со дня рождения рос. академика Ивана Заянчковского и 88 лет со дня
рождения рос. академика Николая Полянцева] / Виталий Постолаки // Молдавские ве-
домости. – 2017. – 17 февр. – Р. 9.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
378. Dabija, Nicolae. Minciuna agresivă : [despre recepţionarea posturilor TV ruseşti] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 1.

656 Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1/.5 Transport terestru
656.1 Transport rutier
379. Моисеев, Сергей. Трудности парковки : [по материалам беседы с пред. со-
ветов компаний Орган по сертификации "Trans-Standard" и испытательная лаборатория

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

"Veritrans-Plus" Василием Зетья] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-


пресс". – 2017. – 3 февр. – Р. 11.

657 Contabilitate
380. Шикирлийская, Татьяна. Аудит в Молдове: дежавю : [по материалам бесе-
ды с дир. компании Audit - Exact S.A. Дорином Молдован] / Татьяна Шикирлийская //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 февр. – Р. 6.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


381. Калак, Дмитрий. Консалтинг в Молдове: трудности роста : [по материалам
беседы с пред. Наблюдательного совета "BIS-Group" Валериу Лазэр, исполн. дир. под-
разделения проекта Всемирного банка "Улучшение конкурентоспособности" Аурелиу
Касиян и менеджером фирмы "TOP-Consulting" Лилианой Буза] / Дмитрий Калак // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2017. – 10 февр. – Р. 3.

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială


663.1 Industrii microbiologice
663.2/.3 Vin. Producerea vinului. Oenologie
382. Таран, Ангелина. В виноделии начался голод. Сырьевой : [о дефиците вино-
града техн. сортов] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2017.
– 17 февр. – Р. 17.

383. Таран, Ангелина. Феномен Prosecco достиг и Молдовы : [о применении тех-


нологии резервуарного игристого вина] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 3 февр. – Р. 17.

384. Таран, Ангелина. Хорошие итоги года обеспечил маркетинг : [об итогах экс-
порта винодельческой продукции в 2016 г.] / Ангелина Таран // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2017. – 10 февр. – Р. 17.

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
385. Xenofontov, Ion Valer. Zece curiozităţi despre Casa Olimpică : [din mun. Chişi-
nău] / Ion Valer Xenofontov // Moldova suverană. – 2017. – 3 febr.

74 DESEN. DESIGN. ARTĂ APLICATĂ ȘI MESERII DE ARTĂ


745/749 Arte și meserii de artă industrială şi casnică. Arte aplicate
386. Beghiu, Tatiana. Povestea meşterului popular care a "îmblânzit" lemnul : [pe
marginea discuţiei cu Dumitru Oaserele, meşter popular din Călăraşi] / Tatiana Beghiu //
Ziarul de gardă. – 2017. – 16 febr. – P. 24 ; Idem. – 24 февр. – Р. 7.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ


387. Beghiu, Tatiana. "Contează să ştii ce vrei. În caz contrar, nu se întâmplă nimic" :
[pe marginea discuţiei cu Adrian Suruceanu, pictor şi scenograf] / Tatiana Beghiu // Ziarul de
gardă. – 2017. – 2 febr. – P. 24.- Idem în lb. rusă. - 2017. -17 февр..- P.9.

388. Colesnic, Iurie. Un pictor venit din simfonie : [despre Mihail Petric (1923-2005)] /
Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2017. – 23 febr. – P. 7.

389. Pohilă, Vlad. Un braşovean, poate cel mai mare grafician din lume : [despre Frie-
drich von Bomches (1916-2010)] / Vlad Pohilă // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 8.

78 MUZICĂ
390. Cimpoi, Mihai. Drumul spre centru al lui Eugen Doga : (Dialogurile dragostei cu …
scriitorii) : [despre compozitorul, artist al poporului] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017.
– 23 febr. – P. 7.

391. Dabija, Nicolae. Dincolo şi dincoace de vremi : [despre Eugen Doga, compozitor]
/ Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 1.

392. Lupu, Maria. Fără folclor nu am exista ca popor! : [interviu cu M. Lupu, conducător
artistic al ansamblului folcloric "Opincuţa" din mun. Chişinău] / interviu de Cristina Mereuţă //
Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 4.

393. Mamot, Eugen. Un buchet de melodii frumoase şi puţin uitate : [interviu cu E.


Mamot, compozitor] / cor. ziar. / Eugen Mamot // Săptămîna. – 2017. – 24 febr. – P. 14.

394. Mihaiu, Virgil. Folk Reverse Jazz Trio – apogeul jazzului din Basarabia : [despre
violonistul Anatol Ştefăneţ, fondatorul formaţiei "Trigon"] / Virgil Mihaiu // Timpul. – 2017. – 24
febr. – P. 23.

395. Negru, Lena. "Marile succese" ale lui Eugen Doga : [despre lansarea primului al-
bum cu muzică la Bucureşti : pe marginea discuţiei cu compozitorul] / Lena Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2017. – 3 febr. – P. 12. – (Supl. "Apropo" ; Nr 4).

396. Negru, Lena. Iurie Badicu, despre Eurovision : [ed. 2017 : pe marginea discuţiei
cu producătorul şi criticul muzical] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 febr. – P.
14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 4).

397. Negru, Lena. Valentin Boghean vă îndeamnă să iubiţi româneşte! : [pe marginea
discuţiei cu interpretul de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10
febr. – P. 14. – (Supl. "Apropo" ; Nr 5).

398. Stolearciuc, Vera. Boris Dubosarschi la 70 de ani : [compozitor şi prof. univ.] / Ve-
ra Stolearciuc // Univers pedagogic pro. – 2017. – 23 febr. – P. 8.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. JOCURI. SPORT


791 Cinematografie. Filme (cinema)
399. Basarab, Marin. Igor Cobileanski – un regizor împlinit : [despre premiera filmului
"Afacerea Est" la Chişinău] / Marin Basarab // Timpul. – 2017. – 10 febr. – P. 13.

400. Cobileanscki, Igor. Despre Afacerea Est, un film care a umplut sălile de cinema
până la refuz : [interviu cu I. Cobileanski, regizor] / consemnare: Lia Ciutac // Timpul. – 2017.
– 17 febr. – P. 23.

401. Волков, Олег. Человек шел за солнцем по Кишиневу : [90 лет со дня рожде-
ния молд. кинорежиссера Михаила Калику] / Олег Волков // Молдавские ведомости. –
2017. – 3 февр. – Р. 11.

402. Замура, Елена. Как в Кишиневе пересмотрели дело номер 658 : [105 лет со
дня рождения нар. артиста России Леонида Оболенского (1902-1991)] / Елена Замура //
Молдавские ведомости. – 2017. – 3 февр. – Р. 11.

792 Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale


403. Beghiu, Tatiana. Nu striga la mine! : [pe marginea discuţiei cu Ianoş Petraşcu, re-
gizorul spectacolului la Teatrul M.A.D.E din mun. Chişinău] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gar-
dă. – 2017. – 23 febr. – P. 12.

404. Cuzuioc, Ion. Scena din metafora vieţii : [70 de ani de la naşterea lui Dorel Ţarnă,
actor, regizor, dir. Centrului de Cultură şi Artă "Ginta Latină"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta.
– 2017. – 23 febr. – P. 7.

405. Cuzuioc, Ion. Tribun al poeziei româneşti : [despre Sandu Aristin-Cupcea, actor,
membru al Uniunii Teatrale din Moldova] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. –
P. 6.
406. Moroşanu, Andrei. Centura angoasă a castităţii : [despre spectacolul "Othello",
montat la Teatrul de Operă şi Balet "Maria Bieşu" de regizorul ital. Andreea Batistini cu regi-
zorul coord. Rodica Picireanu] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P.
6.
407. Negru, Lena. "Eu aşa fată slabă de înger nu am!" : [pe marginea discuţiei cu Inna
Colbasiuc, actriţă la Teatrul Naţional "Eugene Ionesco"] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 3 febr. – P. 13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 4).

408. Negru, Lena. "Nimic nu a prevestit plecarea lui atât de subită…" : [in memoriam
actorului Gheorghe Pârlea : pe marginea discuţiei cu Nicolae Hodină, actor-umorist] / Lena
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 10 febr. – P. 13. – (Supl. "Apropo" ; Nr 5).

409. Plăcintă, Aurica. Sub căciula lui Guguţă : [despre activitatea Teatrului Municipal
de Păpuşi "Guguţă"] / Aurica Plăcintă // Timpul. – 2017. – 10 febr. – P. 23.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

410. Мигулина, Татьяна. Метафизика драмы : [о спектакле "Истории без слов"


Студии театральной импровизации "ZaO" : по материалам беседы с режиссером и
актером Владимиром Шиманским] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2017. – 3 февр. – Р. 22.

In memoriam lui Ion Ungureanu, actor şi regizor, ministru al Culturii între anii 1990-1994 (1935-
2016)
411. Baciu, Gheorghe. Un stegar al naţiunii a plecat la ceruri / Gheorghe Baciu // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2.

412. Buga, Ion. Patriot-martir / Ion Buga // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2.

413. Cemârtan, Margareta. Steaua cu lumină perpetuă / Margareta Cemârtan // Litera-


tura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 2.

414. Chircă, Sergiu. Ne părăsesc titanii şi rămân necărturarii / Sergiu Chircă // Literatu-
ra şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 1.

415. Cimpoi, Mihai. Un erou al culturii naţionale / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. –
2017. – 2 febr. – P. 2.

416. Ciobanu, Raisa. S-a-mbrăcat în doliu întreg pământul tău / Raisa Ciobanu // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2.
417. Ciocanu, Ion. Cartea vieţii mele / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr.
– P. 4.

418. Colac, Tudor. Confesiunile însăilate cu dor de ţară / Tudor Colac // Literatura şi
arta. – 2017. – 2 febr. – P. 6.

419. Cupcea, Sandu. Adio, Învăţătorule! / Sandu Cupcea // Literatura şi arta. – 2017. –
2 febr. – P. 4.

420. Dabija, Nicolae. Profetul din Opaci / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. –
2 febr. – P. 1.

421. Ghicov, Adrian. Lecţiile lui Ion Ungureanu sau tema pentru acasă la omenie /
Adrian Ghicov // Făclia. – 2017. – 3 febr. – P. 1-2.

422. Jioară, Mariana. Farmecul dăruirii de sine / Mariana Jioară // Literatura şi arta. –
2017. – 2 febr. – P. 6.

423. Josu, Nina. Urmaş al marilor bărbaţi / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 2
febr. – P. 4.

424. Manea-Cernei, Eugenia. Te-mbracă-n doliu, Basarabie / Eugenia Manea-Cernei //


Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 3.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

425. Marşalcovschi, Teo Teodor. Copleşiţi de durere / Teo-Teodor Marşalcovschi //


Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2.

426. Morăraş, Mihai. Ca un brad semeţ, din munte coborând… / Mihai Morăraş // Lite-
ratura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2.

427. Mudrea, Andrei. Ion Ungureanu – ultima dramă / Andrei Mudrea // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 2 . – P. 2;Timpul. – 2017. – 3 febr. – P. 4.

428. Nechit, Irina. Ion Ungureanu, luptătorul cu rinocerii / Irina Nechit // Jurnal de Chi-
şinău. – 2017. – 3 febr. – P. 8.

429. Necrolog – maestrul Ion Ungureanu // Univers pedagogic pro. – 2017. – 2 febr.
– P. 8. – Au semnat: Igor Dodon, Andrian Candu, Pavel Filip [et al.].

430. Petrencu, Anatol. Ne-a părăsit un suflet bun/ Anatol Petrencu // Literatura şi arta.
– 2017. – 2 febr. – P. 4.

431. Plăieşu, Raisa. Spirit cu voce de aur / Raisa Plăieşu // Literatura şi arta. – 2017. –
2 febr. – P. 4.

432. Popescu, Crina. …şi Dumnezeu se îmbracă în ie / Crina Popescu // Literatura şi


arta. – 2017. – 2 febr. – P. 4.

433. Rămas în amintire // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2. – Semnat: Gheor-


ghe Duca, Ion Tighineanu, Eugen Doga [et al.]

434. Reniţă, Alecu. Omul Unirii / Alecu Reniţă // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P.
2; Natura. – 2017. – Febr. (Nr 2). – P. 5.

435. Roşcovanu, Nadejda. "Dumnezeu să te ia la El, bădiţă Ioane!" / Nadejda


Roşcovanu // Jurnal de Chişinău. – 2017. – 3 febr. – P. 9.

436. Suceveanu, Arcadie. O figură emblematică / Arcadie Suceveanu // Literatura şi


arta. – 2017. – 2 febr. – P. 1.

437. Şcerbina, Romeo. Omul Cetăţii / Romeo Şcerbina // Literatura şi arta. – 2017. – 2
febr. – P. 4.

438. Ungureanu, Ion. Lecţia Ion Ungureanu : [dialog în timp cu I. Ungureanu, regizor şi
actor, ministru al Culturii între anii 1990-1994] / pentru conformitate: Efim Josanu // Literatura
şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 6.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

123
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

439. Cebanu, Pavel. Pavel Cebanu: "Însetaţi de victorii? – le vom obţine cînd, plastic
vorbind, vom munci zilnic 24 din 24 de ore" : [interviu acordat Agenţiei Informaţionale de Stat
"Moldpres" de către preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / interlocutor: Ion Robu //
Săptămîna. – 2017. – 10 febr. – P. 14.

440. Postolachi, Alexei. Antrenorul legendă Nicolae Oriol : [70 de ani de la naşterea
antrenorului-pedagog la lupte libere] / Alexei Postolachi, Boris Sava // Făclia. – 2017. – 24
febr. – P. 8.

441. Ţâcu, Octavian. Jurnal de călătorie: Zurich – între protestantism şi fotbal / Octavi-
an Ţâcu // Timpul. – 2017. – 24 febr. – P. 6.

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


81 LINGVISTICĂ. LIMBI
811 Limbi
811.135.1 Limba română
442. Cosniceanu, Maria. Gangur, Gangură : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu
// Natura. – 2017. – Febr. (Nr 2). – P. 15.

443. Cosniceanu, Maria. Jigău : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul. –


2017. – 24 febr. – P. 31.

444. Cosniceanu, Maria. Panţîru : [provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul.


– 2017. – 17 febr. – P. 23.

445. Domnului Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova : [scrisoare deschi-


să : privind funcţionarea Centrului Naţional de Terminologie "Constantin Tănase"] // Timpul. –
2017. – 24 febr. – P. 4. – Au semnat: Valeriu Culev, Ion Ciocanu, Maria Mocanu [et al.].

446. Purice, Tamara. Limba Română – o datorie, dar şi o şansă pentru viitor : [despre
datoria alolingvilor de a cunoaşte limba de stat] / Tamara Purice // Făclia. – 2017. – 24 febr. –
P. 2. – Va urma.

447. Stati, Vasile. Adevărul istoric despre limba moldovenească : Tărăboi lingvopolitic /
Vasile Stati // Moldova suverană. – 2017. – 1 febr.
(Vezi de asemenea Nr 512)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura artistică a limbilor individuale și a familiilor de limbi
821.134.2(7/8) Literatură hispano-americană
448. Barnet, Miguel. Anii ’60 ; Harta cerului ; La mormântul poetului necunoscut ; Con-
tradicţii ; Cuvintele ; Vânătorul de cuvinte ; Precum Apollinaire ; Madrigal pentru Mercedes

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Garsia ; Ecou ; Poeme chinezeşti ; Roque Dalton ; Veneţia ; Madrigal pentru Nancy Morejon ;
Cântec ; Antagonisme ; Geneza 1 ; Geneza 2 ; Geneza 3 ; Cuvinte nezburătoare ; Cât de
ciudate… ; Insula poeziei ; E interzis ; Numele Lui Hristos ; Ea se grăbeşte ; În cazul… :
[versuri] / Miguel Barnet // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 5.

821.135.1 Literatură română


449. Blaga, Lucian. Maxime şi aforisme (5-8) / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2017. –
2, 9, 16, 23 febr. – P. 3. – Art. 1 : 1 ian.

450. Blaga, Lucian. Primăvară : [versuri] / Lucian Blaga // Florile dalbe. – 2017. – 9
febr. – P. 1.

451. Blandiana, Ana. Mormântul de-afară : [versuri] / Ana Blandiana // Florile dalbe. –
2017. – 2 febr. – P. 1.

452. Eminescu, Mihai. La voce d’Italia : [art. publ. în ziarul "Timpul"din București, 7 oct.
1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 3 febr. – P. 7.

453. Eminescu, Mihai. Mişcările în Rusia : [art. publ. în ziarul "Timpul" din București, 8
oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 10 febr. – P. 7.

454. Eminescu, Mihai. Românul combate ideile emise de noi… : [art. publ. în ziarul
"Timpul" din București, 11 oct. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 7.

455. Eminescu, Mihai. Românul combate ideile emise de noi… : [art. publ. în ziarul
"Timpul" din București, 29 sept. 1878] / Mihai Eminescu // Timpul. – 2017. – 24 febr. – P. 7.

456. Eminescu, Mihai. Trecut-au anii… : [versuri] / Mihai Eminescu // Florile dalbe. –
2017. – 2 febr. – P. 8.

457. Fluturel, Vasile. Un vers de mângâiere să le aduci în dar… : [versuri] / Vasile Flu-
turel // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 4.

458. Pop, Viorica. Dragobete : [versuri] / Viorica Pop // Florile dalbe. – 2017. – 23 febr.
– P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


459. Anton, Ion. Zbor dual : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2017. – 23 febr. – P.
5.

460. Bajureanu, Ion. Iarăşi despre năzdrăvăniile dodonului : [versuri] / Ion Bajureanu //
Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 2.

461. Bajureanu, Ion. Plânge toată românimea : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

462. Bajureanu, Ion. Un nume de Traian : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta.
– 2017. – 9 febr. – P. 2.

463. Blănaru, Gheorghe. Ţurţurii : [versuri] / Gheorghe Blănaru // Florile dalbe. – 2017.
– 23 febr. – P. 4.

464. Bulat, Eugenia. Toamne turcoaz – premoniţia Marii Plecări : [versuri] / Eugenia
Bulat // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 4.

465. Cărare, Petru. Să-ţi iubeşti atât de mult pământul ; Oaspete nepoftit ; Adevărul ;
Antirăzboinică ; Monolog în faţa unui hoţ ; Amintire de la mare : [versuri] / Petru Cărare //
Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 1, 5.

466. Chiorsac-Cotelea, Galina. Tristeţe ; Aşteptare ; Insomnie ; Singurătate ; Toamna


; Iarna ; Viaţa ; Domnul ; Amurg ; Dansul ; Patul ; Întrebare ; Cine sunt? ; Dor ; Naiul lui Ghe-
orghe Zamfir ; Bucureşti ; Paris : [versuri] / Galina Chiorsac-Cotelea // Literatura şi arta. –
2017. – 23 febr. – P. 4.

467. Ciobanu, Svetlana. Omătuţele : [povestire] / Svetlana Ciobanu // Florile dalbe. –


2017. – 23 febr. – P. 4.

468. Ciocanu, Aurel. Poezie-problemă : [versuri din "Carte pentru bunici şi nepoţi"] /
Aurel Ciocanu // Florile dalbe. – 2017. – 16 febr. – P. 8.

469. Dediu, Otilia. Arzând ca o torţă… : [versuri] / Otilia Dediu // Literatura şi arta. –
2017. – 2 febr. – P. 8.

470. Gheorghiu, Gheorghe. Neastâmpăraţii : [povestire] / Gheorghe Gheorghiu // Flori-


le dalbe. – 2017. – 9 febr. – P. 4.

471. Iachim, Ion. Spovedania : (Fragm. din romanul "Cu jăraticul pe buze") / Ion Iachim
// Univers pedagogic pro. – 2017. – 23 febr. – P. 4.

472. Istrati, Iacob C. Adio… : [versuri] / Iacob C. Istrati // Literatura şi arta. – 2017. – 9
febr. – P. 2.

473. Jioară, Mariana. Pâine şi mângâiere : [povestire] / Mariana Jioară // Literatura şi


arta. – 2017. – 9 febr. – P. 6.

474. Josu, Nina. Insula de încredere : (nuvelă) / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017.
– 23 febr. – P. 4.

475. Luţcan, Andrei. Apărător al limbii române : [versuri] / Andrei Luţcan // Literatura şi
arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

476. Mihail, Viorel. Acasă, la Vişina : [povestire] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2017. –
24 febr. – P. 8-9.

477. Mihail, Viorel. Marea bătălie de la Buza gropii de chirpici : [povestire] / Viorel Mi-
hail // Săptămîna. – 2017. – 17 febr. – P. 8-9.

478. Morăraş, Mihai. Brazi pe şesuri : [versuri] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. –
2017. – 2 febr. – P. 2.

479. Morăraş, Mihai. Revenirea acasă ; Lecţia lui Ion Ungureanu : [versuri] / Mihai Mo-
răraş // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 1, 2.

480. Moroşanu, Andrei. Luna s-a trezit cu spaime în pleoape : [povestire] / Andrei Mo-
roşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 1.

481. Moroşanu, Andrei. Nopţile flămânde : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura


şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 6.

482. Moroşanu, Andrei. Se înfioară zăvoiul de sevele tinere : [povestire] / Andrei Mo-
roşanu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 1.

483. Nagacevschi, Tadeu. Strigătul inimii : [versuri] / Tadeu Nagacevschi // Literatura


şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 3.

484. Reabţov, Gheorghe. Viereană : [versuri] / Gheorghe Reabţov // Literatura şi arta.


– 2017. – 9 febr. – P. 4.

485. Romanciuc, Vasile. Ninge : [versuri] / Vasile Romanciuc // Florile dalbe. – 2017. –
9 febr. – P. 4.

486. Roşca, Nicolae. Starea de poezie : [versuri] / Nicolae Roşca // Moldova suverană.
– 2017. – 3 febr. – Conţine: Atâţia străini… ; Exil ; Isadora maia, Isadora!.. ; Suferinţă în doi ;
Plec pe-o vreme… .

487. Săndulescu, Ludmila. Dor ; Fiorul sacru ; Dacă mă iubeşti… : [versuri] / Ludmila
Săndulescu // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 8.

488. Silvestru, Aurelian. Crucea artistului : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. –


2017. – Febr. (Nr 2). – P. 5.

489. Şcerbina, Romeo. Eu n-am ştiut… : [versuri] / Romeo Şcerbina // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 9 febr. – P. 2.

490. Şerban, Grigore. "Eu, Moarte, n-am ce împărţi cu tine…” : [versuri] / Grigore Şer-
ban // Făclia. – 2017. – 24 febr. – P. 8.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

491. Tamazlâcaru, Elena. Bocet bocit la Poarta Sărutului : [versuri] / Elena


Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 2.

492. Tănase, Constantin. Duhul negru : Fragm. din cartea "Blestemul de a fi", 2009 /
Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 7.

493. Tănase, Constantin. Hoţii de mituri : Fragm. din cartea "Hoţii de mituri", 2004 /
Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 24 febr. – P. 7.

494. Tănase, Constantin. Io, Constantin Voievod, Domn al Moldovei : Fragm. din car-
tea "Hoţii de mituri", 2004 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 3 febr. – P. 7.

495. Tănase, Constantin. Un loc liber pentru Domnul Învăţător : Fragm. din cartea
"Hoţii de mituri", 2004 / Constantin Tănase // Timpul. – 2017. – 10 febr. – P. 7.

496. Teslaru, Grigore. Pălăria de fetru : [povestire] / Grigore Teslaru // Gazeta satelor.
– 2017. – 3 febr.

497. Traianus. Străbunii ; Ţara ; Graiul ; Cartea Eminescu ; Graiul : [versuri] / Traianus
// Florile dalbe. – 2017. – 9 febr. – P. 8.

498. Vasilcău, Traian. Cărţi glăsuind ; Poem trecut, prezent şi viitor ; Gîndind la Eliade
; Pecetluire ; Măr de pămînt ; Tic ; Buchetul de Sus ; Cîntec de Dragoste ; Maşina securităţii ;
Tragica vînătoare ; Am fost eu… ; La tron ; Tăcerea mea! ; Eminescu ; Strigăt ; Şi-a devenit
popor… ; Hrisov ascetic : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P.
5.

499. Vasilcău, Traian. Un cîntec necesar : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi ar-
ta. – 2017. – 2 febr. – P. 4.

500. Vieru, Grigore. Lacrima : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2017. – 16
febr. – P. 1.

501. Vieru, Grigore. Legământ : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura şi arta. – 2017. –
9 febr. – P. 1.

502. Vieru, Grigore. Reaprindeţi candela ; Legământ ; Nu mai e măicuţa ; Dreapta lau-
dă : [versuri] / Grigore Vieru // Natura. – 2017. – Febr. (Nr 2). – P. 16.

503. Vieru, Grigore. Scrisoare din Basarabia : [versuri] / Grigore Vieru // Timpul. –
2017. – 10 febr. – P. 23.

504. Vieru, Grigore. Vremuri : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura şi arta. – 2017. – 2
febr. – P. 1.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.111.0 Literatură engleză
505. Ciurcă, Aliona. Dreptul la artă : [pe marginea discuţiei cu Maya Jaggi, scriitor şi
critic literar din Marea Britanie] / Aliona Ciurcă // Ziarul de gardă. – 2017. – 9 febr. – P. 15.

821.112.5.0 Literatură olandeză


506. Mysjkin, Jan H. "Am descoperit la Chişinău o poezie plină de viaţă": Interviu cu
poetul, trad. şi eseistul J. H. Mysjkin / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2017. –
10 febr. – P. 9.

821.134.2(7/8).0 Literatură hispano-americană


507. Dabija, Nicolae. Îmblânzitor de metafore : [despre creaţia poetului cubanez Migu-
el Barnet] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. – P. 5.

821.135.0 Literatură romanică balcanică


821.135.1.0 Literatură română
508. Berghia, Ion. O fărâmă din suflet… : [despre creaţia scriitorului Daniel Chiu] / Ion
Berghia // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 5.

509. Cimpoi, Mihai. Crezul unei generaţii : [pe marginea discursului în cadrul şedinţei
festive a Academiei Române, consacrată Zilei de naştere a lui Mihai Eminescu şi Zilei Culturii
Naţionale, 15 ian. 2017] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 1.

510. Crăciun, Boris. Copilul Eminescu : [din cartea "Eminescu şi copiii"] / Boris Crăciun
// Florile dalbe. – 2017. – 2 febr. – P. 8.

511. Ioanid, Doina. "Din copilărie ştiam despre Basarabia că-i pământ românesc" : In-
terviu cu D. Ioanid, poetă, trad., Bucureşti / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2017. – 24 febr. – P. 10.

512. Josu, Nina. Doi importanţi cărturari români : [pe marginea lucrărilor conf. şt., con-
sacrată omagierii a 240 de ani de la naşterea lui Dinicu Golescu, memorialist şi cărturar ilu-
minist, şi a 85 de ani de la naşterea lingvistei române Mioara Avram, 7 febr. 2017, Chişinău] /
Nina Josu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 233, 235, 521)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


513. Cimpoi, Mihai. Petru Cărare: victoria adevărului şi umorului : [82 de ani de la naş-
terea poetului] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 1.

514. Codreanca, Lidia. 1) Poetul care s-a ascuns în poezie… : [in memoriam lui Grigo-
re Vieru (1935-2009)] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 4.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

515. Codreanca, Lidia. Vezi cum eşti, moş Scridonuţă!? : [omagiu poetului Petru Căra-
re] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 5.

516. Cogut, Sergiu. Omagierea poeţilor cu vocaţia plurivalenţei intelectuale : [pe mar-
ginea lucrărilor conf. şt., consacrată de consemnarea a 85 de ani de la naşterea poetului
Victor Teleucă (1932-2002) şi 140 de ani de la naşterea poetului Ştefan Petică (1877-1904),
31 ian. 2017, Chişinău] / Sergiu Cogut // Literatura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 4.

517. Colesnic, Iurie. Focul nestins al memoriei (1, 2) : [despre Nicolae I. Litinschi, scrii-
tor (1892-1950)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 3, 10 febr. – P. 19. – Va urma.

518. Colesnic, Iurie. Moartea şi nemurirea unui scriitor : [despre Dimitrie C. Moruzi
(1850-1914)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2017. – 24 febr. – P. 19.

519. Colţun, Gheorghe. Clipe sacre în compania unui apostol : [despre lansarea vol.
"Femeia alege" şi "Mersul pe apă" de Aurelian Silvestru, 15 febr. 2017, Chişinău] / Gheorghe
Colţun // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 5.

520. Corbu, Daniel. Grigore Vieru şi mitul său plutitor. Poetul, Învățătorul, Tribunul : [in
memoriam poetului (1935-2009)] / Daniel Corbu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 4.

521. Darie, Teodor. Cine mai are nevoie azi de literatură? / Teodor Darie // Literatura şi
arta. – 2017. – 9 febr. – P. 2.

522. Frunze-Hatman, Elena. Universalitatea neamului Donici în frunte cu fabulistul tu-


turor românilor : [211 ani de la naşterea lui Alexandru Donici] / Elena Frunze-Hatman // Litera-
tura şi arta. – 2017. – 9 febr. – P. 7.

523. Găină, Ioan. Iubite maestru! : [82 de ani de la naşterea poetului Petru Cărare] /
Ioan Găină, Ion T. Veste // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 5.

524. Jioară, Mariana. Farmecul vieţii : [75 de ani de la naşterea publicistului şi editoru-
lui Alexandru Ganenco] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 2.

525. Jioară, Mariana. Triumful speranţei – iubirea : [despre lansarea vol. "Femeia ale-
ge" şi "Mersul pe apă" de Aurelian Silvestru, 15 febr. 2017, Chişinău : aprecieri ale scriitorilor:
Mihai Cimpoi, Daniel Corbu, Valeriu Matei et al.] / Mariana Jioară // Literatura şi arta. – 2017.
– 23 febr. – P. 5.

526. Marcu, Emilian. Doctorul de suflete : [pe marginea creaţiei scriitorului Aurelian
Silvestru] / Emilian Marcu // Literatura şi arta. – 2017. – 23 febr. – P. 5.

527. Moraru, Alexandru. Fiu de ţăran – colonel, editor şi publicist : [75 de ani de la
naşterea lui Alexandru Ganenco] / Alexandru Moraru // Literatura şi arta. – 2017. – 2 febr. –
P. 7.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

528. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Gr. Vieru, neamţul şi filosofia : [despre dialogul poe-
tului cu un intelectual germ.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2017. – 3 febr. – P. 6.

529. Popa, Iuluis. Fetiţa de la "Domniţa Ileana" : [in memoriam scriitoarei Raisa Lungu-
Ploaie (1928-2016)] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 8.

530. Romanciuc, Vasile. Prutul este primul meu învăţător de română şi de istoria ro-
mânilor : [interviu cu V. Romanciuc, poet] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. –
2017. – Febr. (Nr 2). – P. 8-9.

531. Soroceanu, Nina. Secvenţe de la întâlnirile mele cu cititorii : [reflecții] / Nina


Soroceanu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 4.

532. Ştirbu, Titus. Istoria unui volum de poezii : [pe marginea vol. "Săgeţi" de Petru
Cărare] / Titus Ştirbu // Literatura şi arta. – 2017. – 16 febr. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 506)

821.161.1.0 Literatură rusă


533. Lupaşco, Mihail. De la o distanţă mare : Evenimentele revoluţionare din 1917 în
creaţia lui Serghei Esenin / Mihail Lupaşco // Comunistul. – 2017. – 3 febr. – P. 13 ;
Коммунист. – 2017. – 3 февр. – Р. 13.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE


92 STUDII BIOGRAFICE. GENEALOGIE. HERALDICĂ. DRAPELE
929 Biografii și studii înrudite
Colesnic, Iurie. Exponenta unei generaţii. – Vezi Nr 364.

Omul sub semnul norocului. – Vezi Nr 361.

93/94 ISTORIE
94(4/9) Istoria unor regiuni şi ţări din lumea modernă
94(478) Istoria Republicii Moldova
534. Grosu, Nicolae. Crucea Pomenirii : [70 de ani de la foametea din anii 1946-1947 :
interviu cu N. Grosu, preşedintele Asociaţiei obşteşti "Renaşterea", satul Talmaza, raionul
Ştefan Vodă] / consemnare: Grigore Teslaru // Gazeta satelor. – 2017. – 10 febr.

535. Pascari, Eugeniu. Cea mai convingătoare dovadă a moldovenilor : [pe marginea
hărţii, tipărită la Ausburg în anul 1730 de ed. şi cartograful Georg Mattai Seutteri] / Eugeniu
Pascari // Moldova suverană. – 2017. – 21 febr.

536. Şoimu-Postolachi, Elena. 75 de ani de la asasinarea preotului Porfirie Şoimu :


[deportat în gulagul stalinist (1904-1942)] / Elena Şoimu-Postolachi // Timpul. – 2017. – 24
febr. – P. 21 ; Ziarul de gardă. – 2017. – 16 febr. – P. 14.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

537. Ţâcu, Octavian. Minorităţile etnice din Basarabia (1) : Prezentare generală : [con-
text ist.] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 3 febr. – P. 6.

538. Ţâcu, Octavian. Minorităţile etnice din Basarabia (2) : Ucrainenii : [context ist.] /
Octavian Ţâcu // Timpul. – 2017. – 17 febr. – P. 6. – Art. 1 : 3 febr.
(Vezi de asemenea Nr 447)

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 2-2017


Ceban, Liuba 236
A Cebanu, Pavel 439
Ababii, Ion 359 Cebotaru, Diana 323-24
Ambros, Alexandru 314 Cemârtan, Margareta 413
Ampava, Ion 337 Certan, Iulia 337
Anton, Ion 459 Chiorsac-Cotelea, Galina 466
Aristin-Cupcea, Sandu (405) Chircă, Sergiu 414
Armand, Clotilde 250 Chiriţa, Ana 313
Arseni, Larisa 233 Chiu, Daniel 508
Avdeev, Larisa 341 Cimpoi, Mihai 390, 415, 509, 513, 525
Avram, Mioara 512 Ciobanu, Mircea V. 248, 254-56
Ciobanu, Raisa 416
B Ciobanu, Svetlana 467
Ciobanu, Vlad 346
Baciu, Stela 340 Ciocanu, Aurel 468
Baciu, Gheorghe 411 Ciocanu, Ion 417, 445
Badicu, Iurie 396 Ciubotaru, Adrian 275
Bajureanu, Ion 460-62 Ciurcă, Aliona 263, 330, 505
Balaban, Ecaterina 353 Ciutac, Ion 237, 257
Balan, Gheorghe 274 Ciutac, Lia 400
Barnet, Miguel 448, 507 Cobileanscki, Igor 399-400
Basarab, Marin 399 Codreanca, Lidia 515
Batistini, Andreea 406 Cogut, Sergiu 516
Bănărescu, Maia 311 Colac, Tudor 355, 418
Bânzari, Vasile 291 Colbasiuc, Inna 407
Bâzu, Ion 316 Colesnic, Iurie 364, 388, 517-18
Beghiu, Tatiana 330, 386, 387, 403 Colţun, Gheorghe 519
Belîi, Vitalie 345 Condrea, Ion 337
Berdilă, Ana 353 Corbu, Daniel 520, 525
Berezovschi, Nelly 336 Corobceanu, Svetlana 280-81, 307, 21
Berghia, Ion 508 Cosarciuc, Valeriu 374-75
Bînzari, Nicu 291 Cosniceanu, Maria 442-44
Blaga, Lucian 449-50 Cotos, Mariana 340
Blandiana, Ana 451 Crăciun, Boris 510
Blănaru, Gheorghe 463 Cristea, Cristina 340
Boghean, Valentin 397 Culev, Valeriu 445
Bostan, Ion 373 Cupcea, Sandu 419
Budeanu, Gheorghe 530 Curchi, Lilia 356
Budza, Oleg 287 Cuzuioc, Ion 372, 404-05
Buga, Ion 412
Bulat, Eugenia 464 D
Bulat, Olga 313
Burbulea, Gheorghe 289 Dabija, Nicolae 378, 391, 420, 507
Darie, Teodor 326, 338, 521
C Dediu, Otilia 469
Dodon, Igor 281-82,429
Candu, Andrian 309, 429 Doga, Eugen 390-91, 395, 433
Canţâr, Daniela 340 Domenco, Ion 316
Carasiucenco, Georgeta 295 Donea, Victor (343)
Cărare, Petru 465, 513, 515, 523,532 Donici, Alexandru (522)
Cărpineanu, Ion 319 Drăgan, Dragoş 274
Ceaglic, Ludmila 315

133
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

Dubosarschi, Boris (398) L


Duca, Gh. 361
Duca, Gheorghe 433 Litinschi, I. (517)
Lungu, Angela 341
E Lungu, Viorica 334
Lungu-Ploaie, Raisa 529
Eminescu, Mihai 233, 452-56, 510 Lupaşco, Mihail 533
Esenin, Serghei 533 Lupu, Maria 392
F Luţcan, Andrei 475

Filip, Pavel 429, 445 M


Fluturel, Vasile 457 Macrinici, Sorina 249
Friedrich von Bomches 389 Mamot, Eugen 393
Frunze-Hatman, Elena 522 Manea-Cernei, Eugenia 424
Furdui, T. 361 Marcu, Emilian 526
Fuştei, Nicolae 244 Marcus, Solomon (328)
G Marşalcovschi, Teo Teodor 425
Martînenco, Neli 345
Gagim, Ion 327 Matei, Valeriu 525
Galben, Dorin 232, 236, 325 Mândâcanu, Virgil 258-59
Ganenco, Alexandru ........................ (524, 527) Mereuţă, Cristina 392
Găină, Ioan 523 Mihail, Dinu 260-61
Gheorghiu, Gheorghe 470 Mihail, Viorel 262, 476-77
Ghicov, Adrian 328, 421 Mihaiu, Virgil 394
Glavan, Cristina 340 Miron, Adela 345
Golescu, Dinicu 512 Mocanu, Maria 445
Greadcenco, Oxana 249 Moldovanu, Ion 288-89, 292
Gribincea, Vladislav 307 Molozea, Nicolae 317
Grigoraş, Stela 325 Moraru, Alexandru 527
Groppa, Stanislav (372) Morăraş, Mihai 426, 478-79
Grosu, Maria 335 Moroşanu, Andrei 406, 480-82
Grosu, Nicolae 534 Morruzi, Dimitrie C. (518)
Gulea, A. 361 Moşin, Octavian 238-39
Guţu, Ghenadie 347 Mudrea, Andrei 427
Munteanu, Galina 287, 290
H Munteanu, Nina 353
Hadârcă, Natalia 291, 306 Munteanu, Galina 318, 15
Hodină, Nicolae 408 Mutaf, Vitalie 291
Mysjkin, Jan H. 506
I
N
Iachim, Ion 339, 471
Ioanid, Doina 511 Nagacevschi, Tadeu 483
Istrati, Iacob C. 472 Nantoi, Oazu 263
Nechit, Irina 428, 506, 511
J Negovschi, Igor 364
Negovschi, Zinaida (364)
Jaggi, Maya 505 Negrea, Cristian 321
Jioară, Mariana 422, 473, 525-26 Negru, Lena 395-96, 407-08, 428
Josu, Nina 423, 474, 512 Nicu, Dan 278
Juc, Victor 247

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

O Seutteri, Georg Mattai 535


Silvestru, Aurelian (341), 488, 519, 525-26
Oaserele, Dumitru 386 Sîrbu, Ana 240
Oriol, Nicolae 440 Sochircă, Ruslan 330
Osoianu, Vera 234 Soroceanu, Nina 531
Otean, Angela 291 Stati, Vasile. 447
P Stănilă, Moni 241-43
Stolearciuc, Vera 398
Parea, Zinaida 340 Stratulat, Oleg (353)
Pascari, Eugeniu 535 Strătilă, Silvia 265
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 528 Streşnă, Mariana 365
Patraş, Mihai 308 Sturza, Alexandru 244
Pădureţ, Ilie 348 Subotin, Constantin 336
Păsat, Dumitru 235 Suceveanu, Arcadie 436
Pârlea, Gheorghe 408 Suruceanu, Adrian 387
Perepelicinâi, Eleonora 337
Perju, Gheorghe 345 Ş
Petică, Ştefan 516 Şcerbina, Romeo 362, 437, 489
Petraşcu, Ianoş 403 Şeptelici, Doru 266
Petrencu, Anatol 430 Şerban, Grigore 490
Petric, Mihail 388 Şerbănescu, Ilie 251
Picireanu, Rodica 406 Şchiopu, Cristian 313
Pîslaru, Natalia 331 Şoimu, Porfirie (536)
Plăcintă, Aurica 409 Şoimu-Postolachi, Elena 536
Plăieşu, Raisa 431 Ştefăneţ, Anatol 394
Pohilă, Vlad 389 Şterbeţ, Daniela 341
Pop, Viorica 458 Ştirbu, Titus 532
Popa, Mihail 337 Şupac, Ina 285
Popa, Victoria 323-24, 351
Popa, Iuluis 529 T
Popescu, Crina 432
Postică, Alexandru 307 Talmaci, Victor 292
Postolachi, Alexei 440 Tamazlâcaru, Elena 491
Purice, Tamara 446 Tăbîrţă, Svetlana 342
Tănase, Constantin 492-95
R Teleucă, Victor 516
Teslaru, Grigore 317, 319, 496, 534
Reabţov, Gheorghe 484 Tighineanu, Ion 433
Reidman, Oleg 264 Tiron, Ludmila 349
Reniţă, Alecu 434 Traianus 497
Robu, Ion 439 Tutunaru, Natalia 365
Romanciuc, Vasile 485, 530
Roşca, Iurie 251 Ţ
Roşca, Nicolae 486
Roşcovanu, Nadejda 435 Ţap, Iurie 267
Rotaru, Tatiana 247 Ţărnă, Dorel 404
Rudic, Valeriu (359-63) Ţâcu, Octavian 252, 441, 537-38
Rusu, Tudor 373 Ţurcan, Marina 285

S U

Sava, Boris 440 Ungureanu, Ion 411-438


Săndulescu, Ludmila 487 Ungureanu, Zinaida 336
Untilă, Veaceslav 279, 283

135
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2017 ≡ Magazine artcile annals Nr 2-2017

Ursul, Silvia 357 Зетья, Василий 379


V Й
Vakulovski, Alexandru 322 Ионицэ, Вячеслав 354
Vasilcău, Traian 498-99
Veste, Ion T. 523
Vidvici, Ana 331 К
Vieru, Grigore 500-04, 528 Калак, Дмитрий 320, 381
Vieru, Vadim 313 Калику, Михаил (401)
Vişniovaia, Tatiana 350 Калмык, Октавиан 302
Vlas, Vlad 268 Канду, Андриан 293
Volosatîi, Boris 332 Касиян, Аурелиу 381
Voronin, Vladimir 269 Кашу, Илиан 286
Vulpe, Andrei (335) Кетрарь, Вадим 245, 305, 376
Vulpe, Viorica 335 Коваленко, Ирина 246, 301-02, 369
Vulturescu, R. 337, 340 Косс, Александер 305
X Л
Xenofontov, Ion Valer 322, 344, 385 Лазэр, Валериу 381
Z М
Zelinschi, Angela 235 Марин, Алина 296
А Маценко, Ирина 303,
Менюк, Николай 253, 271, 358
Аблисимова, Марина 367-68 Мигулина, Татьяна 410
Мирон, Виорел 303
Моисеев, Сергей 379
Б Молдован, Дорин 380
Баралюк, Валерия 368, 370 Мухаметшин, Фарит 276
Бегю, Татьяна 333 О
Буза, Лилианa 381
Оболенский, Леонид 402
В Осталеп, Валерий 277
Валков, Виталие 246 П
Волков, Олег 401
Полянцев, Николай 377
Г Постолаки, Виталий 377
Главан, Руксанда 367 P
Д Радеке, Йорг 296
Додон, Игорь 273 Романов, Александр 231
Дука, Георге 231 С
Ж Сидоров, Михаил 272
Жантуан, Стела 270 Собор, Евгений 273
Сокиркэ, Руслан 333
З
Т
Замура, Елена 402
Заянчковский, Иван 377 Такий, Александр 294, 297

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Таран, Ангелина 382-84 Цэрану, Анатол 253


Тимотин, Марина 270, 272, 277, 299, 354
Ткач, Элеонора 370 Ч
Тромбицкий, Илья 358 Чеботарь, Сергей 298
У Чешуев, Виссарион 299
Чобану Виктор 302-03
Унгуряну, Эдуард 301 Чокля, Серджиу 297
Чуркэ, Алена 333,
Ф
Ш
Филип, Павел 284
Фомин, Игорь 284, 304 Шеларь, Галинa 302
Шикирлийская, Татьяна 300, 380
Шимановская, Марина 371
Ц Шимански, Владимиp 410
Цапиш, Валентинa 301
Цуркан, Светлана 371

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 2-2017

1. Comunistul
2. Dreptul
3. Făclia
4. Florile dalbe
5. Gazeta satelor. Curierul agricol
6. Jurnal de Chişinău
7. Literatura şi arta
8. Moldova suverană
9. Natura Nr 2
10. Săptămîna
11. Timpul
12. Univers pedagogic pro
13. Vocea poporului
14. Ziarul de gardă
15. Kоммунист
16. Молдавские ведомости
17. Экономическое обозрение

137
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,02
Coli ed. 7,38
Tirajul 25 ex.

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. 022 295746, 022 295916
Fax-email: 030555239
Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75
Email: printcaro@gmail.com

S-ar putea să vă placă și