Sunteți pe pagina 1din 194

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare 1957-2017
Camera Naţională a Cărţii – 60 ani de la fondare
1957-2017

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 11

2017

CNCM

Chişinău 2018

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

Nr 11

2017

NBCM

Chişinău 2018

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

Nr 11

2017

CNCM

Chişinău 2018

Autori-alcătuitori :

Valentina Chitoroagă

Renata Cozonac

Olesea Zabiaco

Efimia Macrinici

Cristina Chirilov

Ludmila Corghenci

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Tehnoredactare computerizată, design: Renata Cozonac

Prefaţă – vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :

Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Ch. :

Camera Naţ. a Cărţii, 2018 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857- 3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. Nr 11, 2017. – 2018. – 194 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-278-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-279-9 (PDF).

015(478)

(Print). – ISBN 978-9975-49-279-9 (PDF). 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2018

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII

 

9

0

ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.

DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE.

INSTITUȚII. PUBLICAȚII

9

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

9

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

9

003

Sisteme și caractere de scriere

9

004

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor

9

005

Management

10

008

Civilizaţie. Cultură. Progres

10

 

01

Bibliografie şi bibliografii. Cataloage

10

06

Organizaţii (în general)

 

11

 

061

Organizații și alte tipuri de cooperare

11

069

Muzee. Expoziţii permanente

11

070

Ziare. Presă

11

 

08

Poligrafii. Opere colective

 

11

 

082

Poligrafii colective

11

087

Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită

13

087.5 Publicaţii pentru tineret, copii

13

1

FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

 

16

 

17

Filozofie morală. Etică. Filozofie practică

16

2

RELIGIE. TEOLOGIE

 

16

 

27 Creştinism. Biserici şi culte creştine

16

28 Islam

 

17

3

ŞTIINŢE SOCIALE

 

18

 

31

Statistică. Demografie. Sociologie

18

32

Politică

 

20

33

Economie. Ştiinţe economice

21

34

Drept. Jurisprudenţă

23

35

Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

26

37

Educaţie

 

27

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

33

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

 

34

 

51

Matematică

35

54

Chimie. Cristalografie. Mineralogie

40

55

Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice

40

57

Ştiinţe biologice în general

 

40

58

Botanică

41

6

ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

42

 

61

Ştiinţe medicale. Medicină

 

42

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice

46

65

Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

47

73/76 Arte plastice. Arte decorative

47

 

73

Arte plastice

 

47

74

Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă

48

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică

 

49

78

Muzică

49

79

Divertisment. Jocuri. Sport

50

8 LIMBI. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

52

 

80

Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie

52

81 Lingvistică. Limbi

 

52

82 Literatură

55

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

64

 

93/94 Istorie

65

94

Istorie generală

65

 

94(478) Istoria Republicii Moldova

66

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 11-2017

67

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 11-2017

72

Index de subiecte la "Cronica cărţii" Nr 11-2017

73

Index geografic la "Cronica cărţii" Nr 11-2017

75

Index de editori la "Cronica cărţii" Nr 11-2017

76

ISBN eronat

76

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ

 

77

0

ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.

DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE.

INSTITUȚII. PUBLICAȚII

77

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

77

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

77

004

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor

77

005

Management

78

008

Civilizaţie. Cultură. Progres

78

 

01

Bibliografie și bibliografii. Cataloage

78

02

Biblioteconomie

 

78

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

79

 

061

Organizații și alte tipuri de cooperare

79

069

Muzee. Expoziţii permanente

79

070

Ziare. Presă

79

 

09

Manuscrise. Opere rare și prețioase

79

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

 

79

 

159.9

Psihologie

79

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

80

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

80

3 ŞTIINŢE SOCIALE

 

81

 

31 Statistică. Demografie. Sociologie

81

32 Politică

81

33 Economie. Ştiinţe economice

83

35

Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

94

36

Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

95

37

Educaţie

95

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

100

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

101

53

Fizică

101

54

Chimie. Cristalografie. Mineralogie

102

55

Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice

102

57

Ştiinţe biologice în general

102

58 Botanică

 

103

59 Zoologie

103

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

104

61

Ştiințe medicale. Medicină

104

62

Inginerie. Tehnică în general

109

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice

110

65

Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

113

66

Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

115

7 ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

115

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică

115

77 Fotografie şi activităţi similare

115

78 Muzică

 

116

79 Divertisment. Jocuri. Sport

116

8 LIMBI. LINGVISTICĂ.

LITERATURĂ

116

81 Lingvistică. Limbi

116

82 Literatură

117

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

121

92

Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

124

929

Biografii și studii înrudite

124

93/94 Istorie

 

124

94

Istorie generală

124

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2017

127

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole au fost fişate în

 

"Cronica articolelor de revistă" Nr 11-2017

134

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ

135

0

ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE.

DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE.

INSTITUȚII. PUBLICAȚII

135

 

00

Prolegomena. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Propedeutică

135

 

001

Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

135

004

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor

135

 

02

Biblioteconomie

135

06

Organizaţii și alte tipuri de cooperare

136

 

069 Muzee. Expoziţii permanente

136

070 Ziare. Presă

136

1/14 Filozofie

136

 

159.9

Psihologie

137

 

17

Filozofie morală. Etică. Filozofie practică

137

2

RELIGIE. TEOLOGIE

 

137

 

27

Creştinism. Biserici şi culte creştine

137

3

ŞTIINŢE SOCIALE

 

138

 

32

Politică

139

33

Economie. Ştiinţe economice

147

34

Drept. Jurisprudenţă

 

152

35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

155

36 Asigurarea nevoilor mentale și materiale de viață

156

37

Educaţie

 

158

39

Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor

164

5

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

164

 

53

Fizică

165

59

Zoologie

 

165

6

ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

165

 

61

Ştiințe medicale. Medicină

165

62

Inginerie. Tehnică în general

166

63

Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice

167

64

Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei

169

65

Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații

169

66

Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite

170

68

Industrii. Meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate

171

69

Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii

172

7

ARTE. RECREAŢIE. DISTRACŢII. SPORT

172

 

71

Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini

172

72

Arhitectură

 

172

73/76 Arte plastice. Arte decorative

172

73

Arte plastice

 

172

74

Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă

173

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică

173

77

Fotografie şi activităţi similare

173

78

Muzică

 

173

79

Divertisment. Jocuri. Sport

175

8

LIMBI. LINGVISTICĂ.

LITERATURĂ

176

 

81 Lingvistică. Limbi

176

82 Literatură

177

9

GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

185

 

92

Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele

185

 

929 Biografii și studii înrudite

185

 

93/94 Istorie

 

186

94

Istorie generală

186

 

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2017

188

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 11-2017

194

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

2017

NR 11

(2225-2485)

NOVEMBER

0 ȘTIINȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE. ORGANIZARE. ȘTIINȚA CALCULATOARELOR. INFORMARE. DOCUMENTARE. BIBLIOLOGIE. INSTITUȚII. PUBLICAȚII

00 PROLEGOMENA. FUNDAMENTE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII. PROPEDEUTICĂ

001 Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

2225. Cozma, Valeria.

Evoluţia patrimoniului ştiinţific şi tehnic universal la cumpăna secolelor XIX şi XX : Su- port didactic / Valeria Cozma ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Proiectul Insti- tuţional "Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional". – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 76 p. : fig. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 73-75 (38 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex. ISBN 978-9975-136-47-1.

[2017-2359].

- - 1. Știință – Secolele XIX-XX – Evoluție.

003 Sisteme și caractere de scriere

2226. Терехов, Б. М.

001"18/19"(075)

Новая простая фоностенография : (ручная скоропись) / Терехов Б. М. – [Кишинэу] : Б. и., 2017 [Tipogr. "Alina Scorohodova"]. – 86 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 86 (9 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4196-8-0.

[2017-2332].

- - 1. Scriere de mână.

2227. Терехов, Б. М.

003.076

Самая простая стенография : Компактные стенографические знаки (быстрые бу- квы) вместо громоздких букв традиционного алфавита / Терехов Б. М. – Кишинэу : Б. и.,

2017 [Tipogr. "Alina Scorohodova"]. – 68, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 68 (9 tit.). – [100] ex. ISBN 978-9975-4196-7-3.

[2017-2249].

- - 1. Stenografie.

003.27

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor

2228. Budevici-Puiu, Anatol.

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Tehnologii informaţionale e-learning : Material didactic pentru masteranzi / Budevici-

Puiu Anatol, Timuş Maria ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Managementul Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 138 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-68-335-7.

[2017-2378].

- - 1. Tehnologii informaţionale e-learning.

004:378.091(075)

Conference on Mathematical Foundations of Informatics. – Vezi Nr 2345.

005 Management Managementul calităţii. – Vezi Nr 2380. 008 Civilizaţie. Cultură. Progres

2229. Ungureanu, Ion.

Drumul lung către noi înşine… : Însemnările unui român basarabean… : [notiţe de jur- nal, articole, eseuri, interviuri ale actorului, regizorului, ex-ministrului Culturii] / Ion Ungureanu

; text: Victoria Fedorenco ; cop.: Iaroslav Oliinâk. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 575 p., [16 p.] : fot., [1] f. port. ; 25 cm. Apare cu sprijinul Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – [600] ex. ISBN 978-9975-53-890-9 (în cop. tare).

[2017-2239].

- - 1. Cultură. 2. Situație social-politică din Republica Moldova. 3. Ungureanu, Ion, 1935-2017, actor, regizor.

008:[323(478)+792]

01 BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFII. CATALOAGE

2230. Academician Alexei Spassky : [cercetător în domeniul parazitologiei] : Biobi-

bliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan" ; editor: Constantin

Manolache ; red. şt.: Ion Toderaş ; coord.: Dumitru Erhan ; bibliogr.: Janna Nicolaeva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "Andrei Lupan", 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 239 p. : fot. ; 22 cm. Texte : lb. rom., engl., rusă. – [100] ex. ISBN 978-9975-3131-9-3 (în cop. tare).

[2017-2227].

- - 1. Parazitologie – Indici bibliografici. 2. Spassky, Alexei, 1917-2006, cercetător în domeniul parazitologiei – Biobibliografie.

016:[576.8+929(478) Spassky]

2231. Membru corespondent Leonid Cemortan : [cercetător al istoriei și teoriei tea-

trului] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) "Andrei Lupan", Inst. Pa- trimoniu Cultural ; editor: Constantin Manolache ; sel. textelor: Ana-Maria Plămădeală [et al.] ; red. şt.: Victor Ghilaş ; bibliogr.: Parascovia Calieva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centra- lă (Institut) "Andrei Lupan", 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 343 p. : fot. ; 21 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-87-308-6 (în cop. tare).

[2017-2226].

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Istoria teatrului – Indici bibliografici. 2. Cemortan, Leonid, 1927-2009, teatrolog – Biobibliografie.

016:[792.072+929(478) Cemortan]

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)

061 Organizații și alte tipuri de cooperare

2232. Diacon, Maria.

Uniunea Europeană : istorie şi actualitate : Teste de aplicare la disciplina Integrare Economică Europeană / Maria Diacon ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Ştiinţe sociale, Erasmus+ Modulul Jean Monnet. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 72 p. : fig., tab. ; 20 cm.

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – [50] ex. ISBN 978-9975-76-219-9.

[2017-2184].

- - 1. Uniunea Europeană – Istorie – Teste.

069 Muzee. Expoziţii permanente

061.1EU:[327+339.92](079)

Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. – Vezi Nr 2477.

2233. Musteaţă, Sergiu.

070 Ziare. Presă

Basarabeanul bruiat de KGB : La microfonul Europei Libere – Grigore Singurel, 1981- 1990 : [Efim Krimerman (pseudonim literar Grigore Singurel), poet-textier, jurnalist radio, mold. de origine evreiască (1923-2015)] : [în vol.] / Sergiu Musteaţă. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-0-0062-8. Vol. 2. – 2017. – 404 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume proprii : p. 396-404. – Apare cu contribuţia Min. Culturii, cu sprijinul Radio Europa Liberă. – 500 ex. – ISBN 978-9975-0-0079-6. – [2017-2229].

- - 1. Radio Europa Liberă – Reportaje. 2. Krimerman, Efim, 1923-2015, jurnalist radio.

[070+654(4)]:659.3(092)

08 POLIGRAFII. OPERE COLECTIVE

082 Poligrafii colective

2234. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat "Ion

Creangă" din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu To- ma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"] – . – 20 cm. – (Anale ştiinţifi- ce ale doctoranzilor şi competitorilor, ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-921-22-0. – ISSN 1857-0267. Vol. 16, Partea 1-a. – 2017. – 294 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-347-8. – [2017-2363].

082:378.637(478-25)=135.1=161.1

2235. Vol. 16, Partea a 2-a. – 2017. – 306 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., fr., rusă. –

Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-348-5. – [2017-2364].

082:378.637(478-25)=135.1=133.1=161.1

11

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2236. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice", conferinţă ştiinţifică a studenţi-

lor şi masteranzilor (2017 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice : Materialele Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor UPS "Ion Creangă" / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Verdeş Angela [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 230

p.

: fig. ; 20 cm. Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Texte : lb. rom., engl., fr. alte

lb.

străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-46-332-4.

[2017-2362].

082:378.637(478-25)=00

2237. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",

conferinţă ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă" (19 ; 2017 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului :

Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetărilor UPS "Ion Creangă", Seria

19 : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Verdeş Angela [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. UPS "Ion Creangă") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-46-333-1. Vol. 1. – 2017. – 274 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Texte :

lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-334-

8. – [2017-2365].

082:378.637(478-25)=135.1=161.1

2238. Vol. 2. – 2017. – 352 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". –

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975- 46-335-5. – [2017-2366].

082:378.637(478-25)=135.1=161.1

2239. Vol. 3. – 2017. – 253 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". –

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-336-2. – [2017-2367].

082:378.637(478-25)=00

2240. Vol. 4. – 2017. – 336 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". –

Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975- 46-337-9. – [2017-2368].

082:378.637(478-25)=135.1=161.1

2241. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat

din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Florentin Paladi (red.-şef) [et al.]. – Chişi- nău : CEP USM, 2017. – 351 p. : fig., tab. ; 21 cm. – ISSN 1811-2617. – ISSN 1811-2641. – ISSN 1857-3665. – ISSN 1857-3622.

Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. ISBN 978-9975-71-939-1.

[2017-2339].

- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale. 2. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.

082:378.4(478-25)=00

12

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

087 Publicaţii cu provenienţă şi destinaţie deosebită 087.5 Publicaţii pentru tineret, copii

2242. Animale acvatice : Carte de colorat. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017 [Im-

primat în China]. – [12] p. : des. ; 28 cm. – (Culori fermecate, ISBN 978-9975-54-286-9).

F. f. de tit. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-54-289-0.

[2017-2303].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

2243. Animale domestice : Carte de colorat. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017

[Imprimat în China]. – [12] p. : des. ; 28 cm. – (Culori fermecate, ISBN 978-9975-54-286-9).

F. f. de tit. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-54-288-3.

[2017-2302].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

2244. Animale fascinante : Joacă-te şi descoperă! / trad.: Sanda Albu. – [Chişinău] :

Prut Internaţional, [2017] [Imprimat în China]. – [12] p. des. color ; 14 x 14 cm. – (Cucu-Bau!,

ISBN 978-9975-54-283-8).

F. f. de tit. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-54-285-2 (cartonată).

[2017-2300].

- - 1. Cărți cu jocuri.

087.5

2245. Animale sălbatice : Carte de colorat. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2017 [Im-

primat în China]. – [12] p. : des. ; 28 cm. – (Culori fermecate, ISBN 978-9975-54-286-9).

F. f. de tit. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-54-287-6.

[2017-2301].

- - 1. Cărți de colorat.

087.5

2246. Animalele uimitoare : Joacă-te şi descoperă! / trad.: Sanda Albu. – [Chişinău] :

Prut Internaţional, [2017] [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ; 14 x 14 cm. – (Cucu-Bau!, ISBN 978-9975-54-283-8).

F. f. de tit. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-54-284-5 (cartonată).

[2017-2299].

- - 1. Cărți cu jocuri.

087.5

2247. Avioane şi nave : 48 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; [pict.:

Emanuela Carletti] ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Italia). – 23 p. : des., des. color, [2] f. autrocolante ; 29 cm. – (Lipeşte şi colorează ; 2, ISBN 978-9975-

0-0072-7).

Tit. orig.: Navi & aerei. – [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0071-0.

13

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

[2017-2262].

- - 1. Cărți cu autocolante. 2. Cărți de colorat.

087.5

2248. Cifre : Pentru copii de 4-6 ani / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chişi-

nău : Libelula (PROMO Plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ; 24

cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-4157-4-3.

[2017-2273].

- - 1. Jocuri pentru dezvoltarea copiilor.

087.5

2249. Dinozauri : 250 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.: Emanue-

la Carletti ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2017 [Imprimat în Italia]. – [32] p. :

des color, [2] f. autocolante ; 29 cm. – (Lipeşte! ; 2, ISBN 978-9975-0-0073-4). Tit. orig.: Dinosaurs. – [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0070-3.

[2017-2261].

- - 1. Cărți cu autocolante.

087.5

2250. Forme : Pentru copii de 4-6 ani / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chi-

şinău : Libelula (PROMO Plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ; 24

cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-4157-5-0.

[2017-2274].

- - 1. Jocuri pentru dezvoltarea copiilor.

2251. Hibbert, Clare.

087.5

Dinozaurii : Enciclopedia vizuală a copiilor / Clare Hibbert ; trad.: Cristina Muică. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2017 (Tipărit în China). – 128 p. : il. color ; 29 cm. Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: Children's Encyclopedia of Dinosaurs. – Index :

p. 127, [1]. – [5000] ex. ISBN 978-9975-54-324-8 (în cop. tare).

[2017-2280].

- - 1. Dinozauri – Enciclopedii pentru copii.

087.5:568.19(031)

2252. Jurnal în care să scrii despre pasiunile & visurile tale / texte şi il.: Giulia

Pianigiani ; trad. din ital.: Rodica Chiriacescu. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – [160] p. : il. color ; 22 cm. – (Emoţii-secrete, ISBN 978-9975-0-0086-4). Tit. orig.: Diario per scrivere & piccoli grandi sogni. – [4000] ex. ISBN 978-9975-0-0087-1 (în cop. tare).

[2017-2223].

14

087.5

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2253. Litere : Pentru copii de 4-6 ani / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. – Chi-

şinău : Libelula (PROMO Plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ; 24

cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-4157-3-6.

[2017-2272].

- - 1. Jocuri pentru dezvoltarea copiilor.

087.5

2254. Logica : Pentru copii de 4-6 ani / concept: Iurie Albu ; il.: Anastasia Panfil. –

Chişinău : Libelula (PROMO Plus), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20 p. : des. color ;

24 cm.

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-4157-6-7.

[2017-2275].

- - 1. Jocuri pentru dezvoltarea copiilor.

087.5

2255. Maşini, motociclete şi alte vehicule : 48 de autocolante / trad. din ital.: Rodica

Chiriacescu ; cop.: Donatella Bergamino. – Chişinău : Arc, 2017 [Imprimat în Italia]. – 23, [1] p. : des., des. color, [2] f. autocolante ; 29 cm. – (Lipeşte şi colorează ; 1, ISBN 978-9975-0-

0072-7).

Tit. orig.: Automobili, motocicletti & altri veicoli. – [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0067-3.

[2017-2258].

- - 1. Cărți cu autocolante. 2. Cărți de colorat.

087.5

2256. Maşini şi camioane : 250 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ;

il.: Emanuela Carletti ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Italia).

– [34] p. : des color, [2] f. autocolante ; 29 cm. – (Lipeşte! ; 3, ISBN 978-9975-0-0073-4). Tit. orig.: Automobili e Camion. – [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0069-7.

[2017-2260].

- - 1. Cărți cu autocolante.

087.5

2257. Prima mea carte-pian : Conţine 6 instrumente şi 10 cântece / trad.: Maria-

Magdalena Rusen ; il. de Maggie Chang. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2017 (Imprimat în China). – [28] p. : il. color, n. muz. ; 18 x 22 cm. – (Învaţă să cânţi la pian distrându-te!). [Tit. orig.: My First Piano Book]. – F. f. de tit. – [5000] ex.

ISMN 979-0-3480-0304-7. ISBN 978-9975-54-321-7 (în cop. tare).

[2017-2320].

- - 1. Cărţi muzicale pentru copii.

15

087.5

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2258. Pui de animale : 250 de autocolante / trad. din ital.: Rodica Chiriacescu ; il.:

Emanuela Carletti ; cop.: Donatella Bergamino. – [Chişinău] : Arc, 2017 (Imprimat în Italia). – [34] p. : des. color, [2] f. autocolante ; 29 cm. – (Lipeşte! ; 1, ISBN 978-9975-0-0073-4). Tit. orig.: Cuccioli. – [3000] ex. ISBN 978-9975-0-0068-0.

[2017-2259].

- - 1. Cărți cu autocolante.

2259. Rogovaia, Galina.

087.5

Grădina din poveşti / Galina Rogovaia : trad. din rusă de Mihai Mereuţă. – [Chişinău] :

Arc, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 47, [1] p. : il. color ; 29 cm. – (Modelăm din plastilină, ISBN 978-9975-61-817-5). [Tit. orig.: Сказочный сад]. – [2000] ex. ISBN 978-9975-0-0092-5.

[2017-2214].

- - 1. Cărți pentru copii. 2. Curiozități pentru copii.

2260. Sparrow, Giles.

087.5

Spaţiul : Enciclopedia vizuală a copiilor / Giles Sparrow ; trad.: Sanda Albu. – [Chişi-

nău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2017 (Tipărit în China). – 127, [1] p. : il. color ; 29 cm. Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: Children's Encyclopedia of Space. – Index : p. 128. – [5000] ex. ISBN 978-9975-54-325-5 (în cop. tare).

[2017-2279].

- - 1. Univers – Enciclopedii pentru copii.

087.5:52(031)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

17 FILOZOFIE MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ

2261. Filosofia medicinei : (cu elemente de bioetică medicală) : Suport de curs / V.

Ojovanu (coord.), I. Banari, A. Eşanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de filozofie şi bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova. – Chişinău : Medicina, 2017. – 120 p. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – [250] ex. ISBN 978-9975-82-072-1.

[2017-2200].

- - 1. Filosofia medicinei. 2. Bioetică medicală.

17+614.253(075.8)

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREŞTINISM. BISERICI ŞI CULTE CREŞTINE

2262. Carte de rugăciuni. – Chişinău : Angelus, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"].

– 231, [1] p. ; 12 x 18 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-3077-6-5 (în cop. tare).

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-2242].

- - 1. Rugăciuni.

27-282.5

2263. "Viziunea creştină asupra vocaţiei omului contemporan", международная

богословская научно-практическая конференция (5 ; 2016 ; Кишинэу). Viziunea creştină asupra vocaţiei omului contemporan = Христианский взгляд на призвание совре- менного человека : Материалы 5 Международной богословской научно-практической конференции "Паисиевские чтения", Moldova, 22-24 octombrie 2016 : În memoria Sfântului Cuviosului Paisie Velicicovschi / пер.: Елена Балан [и др.]. – Кишинэу : Православное братство во имя прп. Паисия Величковского, 2017 (Tipogr. "MS Logo"). – 275 p. : fig., fot.,

tab. ; 21 cm. Antetit.: Православное братство во имя прп. Паисия Величковского (Кишинэу), Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь (Кицкань), Преображенское содружест- во малых православных братств. – Tit. pe cop.: lb. rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Referin- ţe bibliogr. în subsol. – 150 ex. ISBN 978-9975-3175-0-4 (MS Logo).

[2017-2353].

- - 1. Viziuni creștine.

27-29 Literatură religioasă

2264. Мэтьюс, Джон Х.

27-9(082)=135.1=161.1

По зову сердца : Библейские принципы управления ресурсами / Джон Х. Мэтьюс ; пер.: А. Савченко ; отв. ред.: А. Лысаков. – Кишинэу : Церковь христиан адвентистов седьмого дня, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 191, [1] p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в субботней школе ; 1 квартал 2018 года, ISBN 978-9975-53-428-4).

1610 ex. ISBN 978-9975-53-916-6.

[2017-2437].

- - 1. Literatură religioasă.

271/279 Biserici și culte creștine

2265. Toia, Zosima.

27-29

Biserica "Sf. Irh. Nicolae" din or. Durleşti : Popas Jubiliar : 10 ani / Protoiereu Zosima Toia ; resp. ed.: prot. Adrian Toia. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –

68 p. : fot., fot. color ; 21 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex. ISBN 978-9975-53-901-2 (în cop. tare).

[2017-2241].

- - 1. Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae" din orașul Durleşti – Republica Moldova – Istorie.

28 ISLAM

2266. 'Абд ал-Хамид Абу Сулайман.

271.22(478-21)(091)

Кризис мусульманского разума / 'Абд ал-Хамид Абу Сулайман ; пер. с арабского, примеч. к хадисам и послесл.: Э. Р. Кулиев ; Междунар. ин-т исламский мысли, Об-

17

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

ществ. Объединение "Идрак". – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 303 p. ; 21 cm. – (Серия "Современная исламская мысль", ISBN 978-9975-66-580-3). Referinţe bibliogr.: p. 271-272, 299-301 şi în subsol. – [500] ex. ISBN 978-9975-66-579-7.

[2017-2190].

- - 1. Islam.

2267. Мухаммад аль-Газали.

28

Каким должно быть наше отношение к Корану / Мухаммад аль-Газали ; пер.: А. А. Али-заде ; Междунар. ин-т исламский мысли, Обществ. Объединение "Идрак". – Киши-

нэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 370, [3] p. ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-576-6.

[2017-2187].

- - 1. Coran.

2268. Мухаммад аль-Газали.

28-23

Поминание и молитва: путь Пророка Мухаммада / Мухаммад аль-Газали ; пер.: с англ.: Руфат Кулиев ; [Междунар. ин-т исламский мысли, Обществ. Объединение "Ид-

рак"]. – Кишинэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 121 p. ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-66-578-0.

[2017-2189].

- - 1. Islam.

2269. Юсуф аль-Кардави.

28-14

Каким должно быть наше отношение к Сунне ? / Юсуф аль-Кардави ; пер.: А. А. Али-заде ; Междунар. ин-т исламский мысли, Обществ. Объединение "Идрак". – Киши- нэу : Б. и., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 279 p. ; 21 cm.

[500] ex. ISBN 978-9975-66-577-3.

[2017-2188].

- - 1. Sunism. 2. Islam sunit.

282

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

314/316 Societate 314 Demografie. Studiul populaţiei

2270. Formarea populaţiei Republicii Moldova : (Studiu istorico-demografic) / Con-

stantin Matei, Mihai Hachi, Valeriu Sainsus [et al.] ; coord.: C. Matei [et al.] ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Artpoligraf"]. – 340 p. : fig., tab. ; 21 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – [50] ex. ISBN 978-9975-75-883-3.

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2017-2396].

- - 1. Populația Republicii Moldova – Studii istorico-demografice.

314(478)+94(478)

316 Sociologie

316.3/.4 Structură socială. Societatea ca sistem social

2271. Capcelea, Valeriu.

Intelectualitatea: esenţa, tipologia, locul şi rolul ei în existenţa socială / Valeriu Capcelea ; referenţi şt.: Vasile Ţapoc, Lidia Pădureac. – Bălţi : Indigou Color, 2017. – 133, [1] p. ; 26 cm.

Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 125-130 (199 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-3156-3-0.

[2017-2271].

- - 1. Intelectualii în viața social-politică.

316.344.32+323.329

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globali- zării: modele de dezvoltare durabilă". – Vezi Nr 2278-79.

316.6 Psihologie socială

2272. "Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendinţe, perspective", co-

locviu ştiinţific internaţional (2017 ; Chişinău). Colocviu ştiinţific internaţional "Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendinţe, perspective" = International Scientific Colloquium "Social Psychology in the 21 st Century: Challenges, Trends and Perspectives" : Materialele colocviului, 4-5 mai 2017, Chişinău / resp. de ed.: Svetlana Rusnac, Ludmila Zmuncila. – Chişinău : ULIM, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 117 p. : fig., tab. ; 25 cm. Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asis- tenţă Soc. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-3168-4-2.

[2017-2433].

- - 1. Psihologie socială.

316.6:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

2273. Ţărnă, Ecaterina.

Bazele comunicării : [pentru uzul studenţilor] / Ecaterina Ţărnă. – Ed. a 2-a. – [Chişinău

: Prut Internaţional, 2017] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 407, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 402-405 (160 tit. în lb. rom., engl., fr.). – Index : p. 406-407. – Apare cu sprijinul Federal Min. for Econ. Coop. and Development, DW Akademie. – [2000] ex. ISBN 978-9975-54-355-2.

[2017-2321].

- - 1. Comunicare.

19

316.77(075.8)

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

32 POLITICĂ

323 Afaceri interne. Politică internă

Capcelea, Valeriu. Intelectualitatea. – Vezi Nr 2270.

2274. Roşca, Iurie.

Conspiraţia Demonilor Roşii : 100 de ani de la lovitura de stat bolşevică : Interviuri : Cu

o Addénda: Vladimir Volkoff, Jean Parvulesco, Ilie Bădescu, Jean-Michel Vernochet, Alek-

sandr Dughin, Marion Sigaut / Iurie Roşca ; trad. de Ruxandra Iordache. – Chişinău : Univer- sitatea Populară, 2017 [Tipogr. "Prag-3"]. – 272 p. ; 21 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-77-285-3 (Tipogr. "Prag-2").

[2017-2404].

- - 1. Revoluția Rusă din Octombrie 1917.

[323.27+94](470)

2275. "Terorismul – ameninţare la adresa securităţii globale", conferinţă ştiinţifi-

că a studenţilor şi masteranzilor (2017 ; Chişinău). Terorismul – ameninţare la adresa securităţii globale : Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor USEFS, 15 martie 2017, Chişinău / coord.: Anatolie Bredinschii, Andrei Nastas ; red. şt.: Valeriu Efremov.

– Chişinău : USEFS, 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 84 p. : fig. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Protecţie, Pază şi Securita- te. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [50] ex. ISBN 978-9975-131-52-0.

[2017-2202].

- - 1. Terorism. 2. Securitate globală.

[323.28+343.326]:378(478-25)(082)=135.1=161.1

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internațională. Politică

externă

2276. Buzan, Barry.

Popoarele, statele şi frica : O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece / Barry Buzan ; trad. din engl. de Vivia Săndulescu. – Ed. a 3-a, cu o nouă introducere a aut. – [Chişinău] : Cartier, 2017 (Tipogr. "Bons Offices"). – 444, [6] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7). Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Indice de nume : p. 447-450. – 500 ex. ISBN 978-9975-86-232-5 (în cop. tare). 214,00 lei. – [2017-2222].

- - 1. Securitate internațională.

2277. Juvin, Hervé.

327+351.746

Zidul de Vest nu a căzut : Ideile ce au preluat puterea… şi despre cum să o preia! / Hervé Juvin ; trad. de Ruxandra Iordache ; ed. îngrijită de Iurie Roşca. – Chişinău : Universi- tatea Populară, 2017 [Tipogr. "Prag-3"]. – 224 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 218-224. – 500 ex. ISBN 978-9975-77-282-2.

[2017-2177].

20

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Globalizare politică.

327

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

2278. Mija, Valeriu.

Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state eu- ropene neutre : Monografie / Mija Valeriu ; red. şt.: Teosa Valentina ; Univ. de Stat din Moldo- va, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 215 p. : fig., tab. ; 24 cm. Adnot. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 177-199 (290 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-943-8.

[2017-2401].

- - 1. Republica Moldova – Politici de securitate. 2. Politică europeană de securitate.

327(478+4)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

2279. "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare du-

rabilă", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (12 ; 2017 ; Chişinău). Conferinţă Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă" = "Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models", ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017 : [în vol.] / com. şt.: Stratan Alexan- dru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2017 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-3171-0-8. Vol. 1. – 2017. – 283 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercet. Econ. (INCE), Min. Econ. şi Infrastructurii. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3171-1-5. – [2017-2211].

- - 1. Creștere economică. 2. Dezvoltare social-economică. 3. Globalizare.

33+316.422(082)=135.1=111=161.1

2280. Vol. 2. – 2017. – 294 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.

Naţ. de Cercet. Econ. (INCE). – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3171-2-2. – [2017-2212].

- - 1. Creștere economică. 2. Dezvoltare social-economică. 3. Globalizare.

33+316.422(082)=135.1=111=161.1

2281. "Современные аспекты развития финансовой системы Приднестро-

вья", круглый стол (2017 ; Тираспол). "Современные аспекты развития финансовой системы Приднестроовья" : Материалы республиканского круглого стола, 14 декабря 2017 г. / орг. ком.: Берил С. И. (председатель) [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шев- ченко, 2017. – 307 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red. aut. – 120 ex. ISBN 978-9975-925-33-4.

[2017-2391].

[33+657](478-24)(082)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

2282. Friptuleac, Grigore.

21

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Ghid privind respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrul cu monitoarele / Friptuleac Grigore, Meşina Victor ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

"Nicolae Testemiţanu", Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Rep. Moldova. – Chişinău :

S. n., 2017 (Combinatul Poligrafic). – 51 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 50-51 (25 tit.). – [1000] ex. ISBN 978-9975-129-31-2.

[2018-2383].

- - 1. Securitate și sănătate în muncă – Lucrul la monitoare.

[331.45+613.6]:004.38

332 Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia

fondului de locuințe (fondului imobiliar)

2283. Parmacli, Dmitrii.

Tratat despre pământ: importanţa, starea, eficienţa utilizării în agricultură / Dmitrii Parmacli, Alexandru Stratan ; trad. din lb. rusă: Lidia Maier ; red. şt.: Valeriu Doga. – [Chişi- nău] : Ştiinţa, 2017 (Complexul Editorial INCE). – 330 p. : fig., tab. ; 29 cm. Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 301-304 (77 tit.). – [300] ex. ISBN 978-9975-85-099-5.

[2017-2394].

- - 1. Utilizarea pământului în agricultură.

332.3:631.4

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

2284. Соколова, А. П.

Управленческая диагностика фирмы – II : Учебно-методическое пособие / А. П. Соколова, М. К. Постикэ ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Деп. упр. бизнесом. – Кишинэу : CEP USM, 2017. – 247 p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

ISBN 978-9975-71-949-0.

[2017-2402].

- - 1. Firme – Conducere și administrare.

336 Finanţe

334(075.8)

Bugault, Valerie. A ucide Plutocraţia. – Vezi Nr 2289.

2285. Gulca, Lilia.

Drept fiscal. Partea generală : Scheme, speţe, teste / Lilia Gulca, Anatol Bănărescu ;

Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Chişinău :

S. n., 2017 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 184 p. : scheme ; 21 cm. [30] ex. ISBN 978-9975-108-29-4.

[2017-2397].

- - 1. Drept fiscal.

22

336.22(075)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

2286. Tarife de costuri în agricultură : Ghid practic / col. aut.: Tudor Bajura, Alexan-

dru Stratan, Petru Scobioală [et al.] ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

– Chişinău : INCE, 2017. – 161 p. : tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 31 (20 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-3171-3-9.

[2017-2393].

- - 1. Tarife de costuri – Agricultură. 2. Agricultură – Tarife de costuri.

338.5:631(036)

338.48 Turism

2287. "Перспективы развития туристического потенциала Приднестровья",

республиканская научно-практическая конференция с международным участием

(2 ; 2017 ; Тираспол). Перспективы развития туристического потенциала Приднестро- вья : 2-я Республиканская научно-практическая конференция с международным уча- стием, 25 мая 2017 г. / орг. ком.: В. Г. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017. – 187 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-геогр. фак., Каф. соц.-экон. географии и регионоведения, НИЛ "Региональные исследования". – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-925-34-1.

[2017-2392].

- - 1. Turism – Transnistria – Republica Moldova.

[338.48+796.5](478-24):378.4(478-24)(082)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

2288. Pantea, Oleg.

Teoria generală a statului şi dreptului : [pentru uzul studenților] / Oleg Pantea. – Ed. rev. – Chişinău : Lira, 2017 (Tipogr. "Adrilang"). – 203 p. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Referinţe bibliogr.: p. 186-203 (276 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3152-8-9.

[2017-2204].

- - 1. Teoria statului și a dreptului.

340.12(075)

341 Drept internaţional 341.1/.8 Drept public internațional. Dreptul națiunilor

2289. Chirtoacă, Natalia.

Drept instituţional al Uniunii Europene : Curs universitar / Natalia Chirtoacă. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 299 p. ; 21 cm. Referinţe bibliogr.: p. 163-167 la sfârşitul temelor şi în subsol. – 300 ex. ISBN 978-9975-71-940-7.

[2017-2399].

- - 1. Drept instituţional al Uniunii Europene.

23

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

341.1:061.1EU(075.8)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

2290. Bugault, Valérie.

A ucide Plutocraţia : Ghid practic pentru demontarea Sistemului / Valérie Bugault, Jean Rémy ; trad. de Ruxandra Iordache ; ed. îngrijită de Iurie Roşca. – Chişinău : Universitatea Populară, 2017 [Tipogr. "Prag-3"]. – 192 p. : tab. ; 21 cm. Tit. orig.: Du nouvel esprit des lois et de la monnaie. – Referinţe bibliogr. în subsol. –

500 ex. ISBN 978-9975-77-284-6.

[2017-2403].

- - 1. Suveranitate. 2. Natura banilor.

342.2/.3+336.741.2

2291. Central Electoral Commission. 20 years of Permanent Activity : [of the Re-

public of Moldova] / Angheli Cristina, Balmoş Alexandru, Berlinschii Alexandr [et al.] ; coord.:

Angheli Cristina, Pasat Corneliu. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –

252 p. : fig., fot. color, tab. ; 29 cm. Aut. sunt indicați în caseta tehn. – Referinţe bibliogr. în subsol.

[2017-2234].

- - 1. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova.

342.8(478)

2292. Electorala 2016 : Documente şi cifre cu privire la alegerile pentru funcţia de

Preşedinte al Republicii Moldova : din 30 octombrie 2016 / Comisia Electorală Centrală. – Chişinău : S. n., 2016! 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-53-

907-4.

Partea 1-a. – 2017. – 702 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-53-909-8. – [2017-2429].

- - 1. Republica Moldova – Alegeri prezidențiale – Documente.

342.8(478)(094)

2293. Partea a 2-a. – 2017. – 585 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

– ISBN 978-9975-53-910-4. – [2017-2432].

- - 1. Republica Moldova – Alegeri prezidențiale – Documente.

2294. Pavlencu, Mariana.

342.8(478)(094)

Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilităţi împotriva discri- minării : [pentru uzul studenților] / Mariana Pavlencu ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 116 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 68-81 (121 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-953-7.

[2017-2342].

- - 1. Drepturile persoanelor cu dizabilități.

342.726-056.2(075)

2295. Кодекс о правонарушениях Республики Молдова: с последними

изменениями и дополнениями. – [Кишинэу : Farmec Lux, 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centra- lă"). – 239 p. ; 20 cm. 400 ex.

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-104-52-4.

[2017-2247].

- - 1. Codul contravențional al Republicii Moldova.

2296. Buga, Larisa.

343 Drept penal. Infracţiuni penale 343.2/.7 Drept penal

342.92(478)(094.4)

Tehnica legislativă penală : (monografie) / Larisa Buga ; red. şt.: Bujor Valeriu ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie

Aplicată, 2017 [Tipogr. "Pulsul Pieţei"]. – 207, [6] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 181-203 (353 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-3053-6-5 (broşată în spirală).

[2017-2418].

- - 1. Tehnici legislative penale.

343.2

2297. O faţă cunoscută : Violenţa în vieţile copiilor şi adolescenţilor / Fondul Naţiuni-

lor Unite pentru Copii. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 10 p. : fig., tab. ; 28 x 22 cm. F. f. de tit.

[2017-2236].

2298. Strulea, Maria.

343.54-053.2:351.764

Culegere de acte normative relevante disciplinei delincvenţa juvenilă / Maria Strulea,

Dorina Gurev, Mihaela Botnarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 290 p. ; 21 cm. 40 ex. ISBN 978-9975-71-944-5.

[2017-2337].

- - 1. Delincvență juvenilă – Acte normative.

2299. Strulea, Maria.

343.224.1(094)

Delincvenţa juvenilă : Ghid metodic / Maria Strulea, Dorina Gurev, Mihaela Botnarenco

; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 147 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 40 ex. ISBN 978-9975-71-945-2.

[2017-2341].

- - 1. Delincvență juvenilă.

2300. Strulea, Maria.

343.224.1(076.5)

Delincvenţa juvenilă : Suport de curs / Maria Strulea, Dorina Gurev, Mihaela Botnarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Dep. Drept Penal. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 370p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-946-9.

25

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

[2017-2338].

- - 1. Delincvență juvenilă.

343.224.1(075.8)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. CONDUCERE ADMINISTRATIVĂ. ARMATĂ. ARTĂ MILITARĂ

351 Activităţi specifice administraţiei publice

Buzan, Barry. Popoarele, statele şi frica. – Vezi Nr 2275.

352/354 Nivele ale administrației. Administrație locală, regională, centrală

2301. O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica

Moldova : ediţia 2017 / Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul" ; consul- tanţi: Ana-Maria Veveriţa (coord. ed.) [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 152 p. : fot., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul"). Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei.

[2017-2440].

- - 1. Administrație publică locală – Republica Moldova – Practici.

352(478)

355/359 Armată. Arta militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate

2302. Albu, Natalia.

Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare : Manual / Natalia Albu ; refe-

rent [şt.] : Valentina Bodrug-Lungu. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"] – . – 24

cm.

– ISBN 978-9975-66-581-0. Modulul 1: Concepte fundamentale pentru înţelegerea noţiunii de gen. – 2017. – 92 p. :

fig.,

graf. color. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul

UN Women, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. – [500] ex. – ISBN 978-9975-66-

582-7. – [2017-2192].

- - 1. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.

355.02:305(075.8)

2303. Modulul 2: Politici şi direcţii de promovare a perspectivei de gen în domeniul pă-

cii şi securităţii. – 2017. – 76 p. : fig., tab. color. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul UN Women, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. – [500] ex. – ISBN 978-9975-66-583-4. – [2017-2193].

- - 1. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.

355.02:305(075.8)

2304. Modulul 3: Abordarea integratoare a egalităţii de gen în sectorul de apărare. –

2017. – 160 p. : fig., tab. color. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr. în subsol. –

Apare cu suportul UN Women, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. – [500] ex. – ISBN 978-9975-66-584-1. – [2017-2194].

- - 1. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.

355.02:305(075.8)

2305. Modulul 4: Violenţa sexuală şi în bază de gen în condiţii de pace şi conflict. –

2017. – 140 p. : fig., tab. color. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr. în subsol. –

Apare cu suportul UN Women, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. – [500] ex. –

ISBN 978-9975-66-585-8. – [2017-2195].

- - 1. Sectorul de securitate și apărare – Egalitate de gen.

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[355.02+343.541]:305(075.8)

2306. "Evoluţia ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţi-

onală şi regională", conferinţă interuniversitară (2016 ; Chişinău). Conferinţa interuniversitară cu tema: "Evoluţia ştiinţei militare în contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi regională", 15 decembrie 2016 : Culegere de articole ştiinţifice / coord.: Vladislav Procopii ; red. şt.: Valeriu Efremov. – Chişinău : AMFM "Alexandru cel Bun", 2017 [Tipogr. "Tipocart Print"]. – 240 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-3174-1-2.

[2017-2375].

- - 1. Științe militare. 2. Securitate națională.

2307. Петрович, Алексей.

[355+351.746(478)]:378(082)=135.1=161.1

От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина : Фотоальбом памяти защитников Москвы – воинов 1-го житомирского гвардейского кавалерийского корпуса имени Cовнаркома УССР (бывшего 2-го кавалерийского корпуса) / Алексей Петрович. – [Ки- шинэу] : Б. и., 2017 (Tipografia "Reclama"). – 116 p. : fot., fot. color ; 25 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex.

ISBN 978-9975-58-125-7 (în cop. tare).

[2017-2329].

37 EDUCAŢIE

355.48(084.12)

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

2308. Защита ребенка от насилия в образовательном учреждении : Сборник

нормативных актов / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова, Гос. пед. ун-т им. Иона Крянгэ, Центр информ. и документации по правам ребенка Респ. Молдо-

ва (CIDDC) [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 128 p. : tab. ; 30

cm.

Изд. при поддержке Ин-та ЮНЕСКО по информ. технологии в образовании (ИИ- ТО). – 500 ex. ISBN 978-9975-53-904-3. Gratuit. – [2017-2235].

- - 1. Sistemul de învățământ din Republica Moldova – Protecția copilului împotriva vio- lenței – Acte normative.

37.0(478):343.615(094.5)

37.01 Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc.

2309. Moraru, Natalia.

Educaţia civică : caietul elevului : clasa a 5-a / Natalia Moraru. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Creangă"]. – 65 p. : fig., fot. ; 29 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-46-344-7.

[2017-2370].

27

37.017(075.3)

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2310. Silvestru, Aurelian.

Educaţia moral-spirituală : Manual pentru clasa 1-a / Aurelian Silvestru, Dorina Andrei, Iulia Scripnic. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 68 p. : fig., fot. color ; 26 cm. [10000] ex. ISBN 978-9975-54-295-1 (trecut eronat pe carte). – ISBN 978-9975-54-296-8.

[2017-2293].

- - 1. Educație moral-spirituală.

2311. Волковская, Мария.

37.017.93(075.2)

Духовно-нравственное воспитание : Учебник для 1 класса / Волковская Мария, Горбачëва Нина. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 63, [1] p. : fig., fot. color ; 26 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-54-310-1.

[2017-2295].

- - 1. Educație moral-spirituală.

2312. Волковская, Мария.

37.017.93(075.2)

Духовно-нравственное воспитание : Учебник для 2 класса / Волковская Мария, Горбачëва Нина. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 63, [1] p. : fig., fot. color ; 26 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-54-311-8.

[2017-2296].

- - 1. Educație moral-spirituală.

2313. Волковская, Мария.

37.017.93(075.2)

Духовно-нравственное воспитание : Учебник для 3 класса / Волковская Мария,

Горбачëва Нина. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 63, [1] p. : fig., fig. color ; 26 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-54-323-1.

[2017-2308].

- - 1. Educație moral-spirituală.

37.017.93(075.2)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

2314. Litnevski, N.

Curs de instruire "5D" : Complex metodic de dezvoltare a personalităţii : pentru elevii claselor 9-10 / N. Litvenski ; AO "Începutul vieţii". – [Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Polico- lor")]. – 370 p. : fig., tab. ; 30 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 370 (13 tit.). – 200 ex.

ISBN 978-9975-3173-0-6.

[2017-2325].

- - 1. Formarea personalității.

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

37.015(075.3)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

2315. "Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine",

colocviu ştiinţifico-practic (2 ; 2017 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine", (Ediţia a 2-a), 25 martie, 2017, Chişinău / com. şt.: Svetlana Corcevschi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2017. – 96 p. : tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală. – Texte : lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom.,

engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-947-6.

[2017-2400].

- - 1. Limbi străine – Didactică.

37.016.046:811(082)=00

2316. Predarea/Învăţarea pe competenţe – componentă esenţială a reformei sis-

temului educativ = Approche par compétences – composante essentielle de la réforme du système éducatif / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Lb. şi Lit. Străine ; col. red.: Natalia Sofronie [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 109 p. ; 21 cm. Tit. paral.: lb. rom., fr. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl.,

fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-46-339-3.

[2017-2371].

- - 1. Limbi străine – Didactică.

37.016.046:811(082)=00

37.02 Probleme generale de didactică și metodică

Conferinţa ştiinţifică naţională "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice". – Vezi Nr 2422.

Educaţia lingvistică şi literatură în contextul dezvoltării valorilor general-umane. – Vezi Nr 2421.

37.09 Organizarea instruirii

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

2317. Timuş, Maria.

Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică : Material didactic pentru mas-

teranzi / Timuş Maria ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 218 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 210-217 (218 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-334-0.

[2017-2377].

- - 1. Comunicare didactică.

37.091:796.011.1(075)

373 Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

2318. Buruiană, Maria.

29

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Caiet de scriere : pentru clasa 1-a / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 103 p. ; 24 cm. [5000] ex. ISBN 978-9975-54-303-3.

[2017-2283].

2319. Buzenco, Aurica.

373.3.016:811.135.1(075.2)

Orientări axiologice ale preşcolarilor din perspectiva etnopedagogiei familiei / Aurica Buzenco. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 173 p. : tab. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 158-173 (147 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-136-49-5.

[2017-2360].

- - 1. Educație în familie.

2320. Calmuţchi, Laurenţiu.

373.2.018.1

Metodologia studierii elementelor de geometrie intuitivă în clasele primare / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. – Chişinău : S. n., 2017

(Tipografia UST). – 236 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 231-236 (55 tit.). – [200] ex. ISBN 978-9975-76-218-2.

[2017-2183].

- - 1. Geometrie – Didactică.

373.3.016:514

2321. Căile care asigură calitatea : Dezvoltarea profesionalismului în instituţiile de

învăţământ preşcolar şi primar / Dawn Tankersley, Sanja Brajkovic, Radmila Rangelov Jusovic [et al.] ; coord.: Mihaela Ionescu ; trad.: Nicoleta Culava ; Proiectul "Promovarea înţelegerii comune a calităţii în educaţie", Progr. Educaţional "Pas cu Pas" ; coord.: Cornelia

Cincilei. – [Chişinău] : Epigraf, 2017 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 160 p. : fig. color ; 30 cm. Bibliogr.: p. 138-142. – Apare cu susţinerea Fundaţiei LED Liechtenstein Development Service. – [1000] ex. ISBN 978-9975-60-274-7.

[2017-2201].

- - 1. Învățământ preșcolar – Dezvoltarea profesionalismului. 2. Învățământ primar – Dezvoltarea profesionalismului.

2322. Cojocaru, Victoria.

373.2/.3.091

Competenţele decizionale ale managerilor în implementarea inovaţiilor / Cojocaru Vic- toria, Vladu Mariana ; red. şt.: Callo Tatiana ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipografia UST]. – 178 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 165-173 (158 tit.). – 250 ex. ISBN 978-9975-76-223-6.

[2017-2412].

- - 1. Învățământ preuniversitar – Implementarea inovațiilor.

30

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2323. Golovei, Lilia.

373.091:001.894

Sunt elev! : Program de adaptare pentru elevii clasei 1-a : (Ghid metodologic pentru

psihologi, cadre didactice şi educatori) / Golovei Lilia. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "Sofart Studio"]. – 190 p. : fig. ; 29 cm. – (Biblioteca psihologului, ISBN 978-9975-110-45-7) (Dezvol- tare și remediere psihologică, ISBN 978-9975-110-46-4). Bibliogr.: p. 187-189. – 100 ex. ISBN 978-9975-3028-5-2.

[2017-2208].

- - 1. Învățământ primar – Adaptarea elevilor.

373.3.015(072)

2324. Idem în lb. rusă : Я – ученик! : Программа школьной адаптации для учеников

1 класса : (Методологическое пособие для психологов, учителей и воспитателей). – Кишинэу : Б. и., 2017 [Tipogr. "Sofart Studio"]. – 192 p. : fig. ; 29 cm. – (Библиотека психо- лога, ISBN 978-9975-3088-3-0) (Личностное развитие, ISBN 978-9975-3028-7-6). Bibliogr.: p. 189-191. – 100 ex. ISBN 978-9975-3028-6-9.

[2017-2209].

- - 1. Învățământ primar – Adaptarea elevilor.

373.3.015(072)

2325. Liceul Teoretic "Andrei Vartic" : [din orașul Ialoveni] : 55 de ani în ascensiune

/ col. red.: Sacara Valentina [et al.]. – Ialoveni : S. n., 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 58, [1] p. : fot. color ; 30 cm.

F. f. de tit. – [400] ex. ISBN 978-9975-66-592-6.

[2017-2185].

- - 1. Liceul Teoretic "Andrei Vartic" din Ialoveni – Republica Moldova – Istorie.

2326. Luchianenco, Lilia.

373.5.091(478-21)(091)

153 de trepte spre o vorbire corectă : Activităţi practice pentru exersarea competenţe-

lor de comunicare verbală la copii 5-7 ani : Ghid metodologic / Lilia Luchianenco ; consultant şt.: Aurelia Racu. – [Chişinău : Luch-Education], 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 157 p. : il., il. color ; 30 cm. Referinţe bibliogr.: p. 159 (15 tit.). ISBN 978-9975-53-895-4.

[2017-2427].

- - 1. Educație preșcolară.

373.2.025

2327. Popa, Iulius.

Liceul Teoretic Republican "Ion Creangă" din Bălţi : [din istoria instituției] / Iulius Popa.

– Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-P. "Tipogr. Centrală"]. – 432 p. : fot. ; 25 cm. [150] ex. ISBN 978-9975-53-912-8 (în cop. tare).

[2017-2425].

- - 1. Liceul Teoretic Republican "Ion Creangă" din Bălţi – Republica Moldova – Istorie.

31

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2328. Ursu, Ludmila.

373.5(478-21)(091)

Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară

de învăţământ : Monografie / Ursu Ludmila, Pavlenco Mihaela. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Primex-Com"). – 273 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 184-205 (206 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-110-90-7.

[2017-2388].

- - 1. Geometrie – Didactică.

373.2/.3.016:514

2329. Предотвращение насилия в образовательном учреждении : Методиче-

ское пособие / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова, Гос. пед. ун-т им. Иона Крянгэ, Центр информ. и документации по правам ребенка Респ. Молдова (CIDDC) [и др.] ; под. ред.: Виорика Адэскэлицэ [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127 p. : fig. color, tab. ; 25 cm. Referinţe bibliogr.: p. 89-94 şi în subsol. – Изд. при поддержке Ин-та ЮНЕСКО по информ. технологии в образовании (ИИТО). – 500 ex.

ISBN 978-9975-53-903-6.

[2017-2238].

- - 1. Violența în instituțiile de învățământ preuniversitar – Combatere.

373.06:343.615(075)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

2330. Olărescu, Valentina.

Disabilităţile de învăţare – fenomen polivalent în cercetare : [studiu analitic] / Valentina Olărescu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 118 p. ; 24 cm. Referinţe bibliogr.: p. 112-118 (151 tit.). – [300] ex. ISBN 978-9975-66-594-0.

[2017-2196].

- - 1. Disabilități de învățare. 2. Copii cu disabilități de învățare.

376.4:001.891

377 Învăţământ specializat/de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli,

institute, colegii profesional/tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

2331. Bucură-te de drepturi : Dreptul şi responsabilităţi. Cartea de buzunar a elevului

şcolii profesionale / Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) ; coord.: Cezar Gavriliuc ; contribuţie: Aliona Stepan [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 31 p. : fot., tab. color ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED), în colab. cu Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [15000] ex. ISBN 978-9975-53-836-7.

[2017-2422].

- - 1. Învățământ profesional – Îndrumare.

32

377.091(036)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2332. Idem în lb. rusă : Воспользуйся своими правами : Права и обязанности.

Карманная книга учащегося профессиональной школы. – [Кишинэу : Б. и., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 31 p. : fot., tab. color ; 21 cm. Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при поддержке Фонда Liechtenstein Development Service (LED), в сотрудничестве с М-ом Просвещения Респ. Молдова. – [3000] ex. ISBN 978-9975-53-835-0.

[2017-2421].

- - 1. Învățământ profesional – Îndrumare.

377.091(036)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

2333. Trofaila, Lidia.

Didactica psihologiei : Suport de curs / Trofaila Lidia ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac.

Pedagogie, Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară. – Chișinău : S. n., 2017 [Tipo- grafia UST]. – 195 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 193-195 (73 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-76-222-9.

[2017-2411].

- - 1. Psihologie – Didactică.

378.016:159.9(075.8)

2334. Содержание и организация педагогической практики магистров : Учеб-

но-методическое пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. пед. и психоло- гии, Каф. пед. и методики начального образования ; сост.: А. А. Ткачук, Н. Н. Ушнурце-

ва. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (ОО "Номус Антропос"). – 107 p. : tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 30-32. – 50 ex. ISBN 978-9975-3081-9-9.

[2017-2349].

- - 1. Practică pedagogică.

378.147:37.013(075.8)

2335. Учебная практика в начальной школе : Учебно-методическое пособие

для бакалавров / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. пед. и психологии, Каф. пед. и методики начального образования ; сост.: Н. Н. Ушнурцева, Н. И. Васильева. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2017 (ОО "Номус Антропос"). – 111 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 111-112 (15 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3081-8-2.

[2017-2348].

- - 1. Practică pedagogică – Învățământ primar.

378.147:373.3(075.8)

39 ANTROPOLOGIE CULTURALĂ. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR

398 Folclor propriu-zis

2336. Cimilică, cimilea : Ghicitori / florilegiu sel. şi pregătit de Iulian Filip ; il. de Oxana

Diaconu ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017

(Combinatul Poligrafic). – 179 p. : il. ; 21 cm. – (Mărgăritare folclorice, ISBN 978-9975-54-

332-3).

33

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

2000 ex.

ISBN 978-9975-54-331-6 (în cop. tare).

[2017-2319].

- - 1. Ghicitori.

398.6(=135.1):821.135.1-193.1

2337. Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması : [în vol.] / kiyadın baş redaktoru: Todur Zanet ; Asoc. Obştească "Gagauzluk". –

Chişinău : Pontos, 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-51-862-

8.

2-ci kiyat : Gagauz türküleri söleyişleri, bilmeceleri = Cântece, proverbe, ghicitori găgă-

uze = Gagauz songs, Proverbs, Riddles = Гагузские песни, пословицы, загадки. – 2017. – 644, [12] p. : des., des., fot. color, n. muz. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, alte lb. străine. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-51-882-6 (în cop. tare). – [2017-2420].

- - 1. Folclor găgăuz.

398(=512.165)=00

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitarea mediului înconjurător şi protecţia mediului

2338. Galben-Panciuc, Zinaida. Ştiinţe : Caietul elevului : clasa a 5-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetla- na Galben. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Tipogr. "Balacron"). – 84 p. : fig. ; 26 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-54-299-9.

[2017-2294].

502/504(075.3)

2339. Ştiinţe : manual : clasa a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Stela Diaconu [et al.] ; comisia de evaluare: Tudor Cozari [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –

[Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 120 p. :

fig. color ; 26 cm. [5000] ex. ISBN 978-9975-54-345-3.

[2017-2292].

- - 1. Științele naturii.

502(075.2)

2340. Idem în lb. rusă : Познание мира : учебник : 4 класс / trad. din lb. rom.: Ludmi- la Perciuleac. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poli- grafic). – 120 p. : fig., fot. color ; 26 cm. [3000] ex. ISBN 978-9975-54-350-7.

[2017-2316].

- - 1. Științele naturii.

2341. Ursu, Mihai.

34

502(075.2)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Grădina Botanică şi Vivariul din cadrul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Natu-

rală : Ghid / Mihai Ursu ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Fundaţia pentru Ocro- tirea Păsărilor. – [Chişinău : Ideea-Com, 2017]. – 27, [2] p. : fot., fot. color ; 15 x 21 cm. Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex. ISBN 978-9975-3127-3-8.

[2017-2352].

- - 1. Grădina Botanică şi Vivariul din cadrul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală – Republica Moldova.

502.6/.7:39:069(478-25)

51 MATEMATICĂ

2342. Achiri, Ion.

Matematică : Manual pentru clasa a 6-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Şpuntenco ; comisia de evaluare: Dumitru Cozma [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] :

Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 244 p. : fig., tab. ; 24 cm. Apare din resursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. – [5000] ex. ISBN 978-9975-54-300-2.

[2017-2305].

- - 1. Matematică.

2343. Achiri, Ion.

51(075.3)

Matematică : Teste : Pregătire pentru bacalaureat / Ion Achiri, Valentina Ceapa, Olga

Şpuntenco. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut International (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 160 p. : fig., tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – [1000] ex. ISBN 978-9975-54-274-6.

[2017-2304].

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

2344. Caiet cu rezumate la matematică : (cl. 5-9). – [Chişinău] : Iulian, 2017 (Tipogr.

"Cetatea de Sus"). – [104] p. ; 21 cm. F. f. de tit. – [5000] ex.

ISBN 978-9975-3078-4-0.

[2017-2405].

51(076)

2345. Caiet cu rezumate la matematică : (cl. 10-12). – [Chişinău] : Iulian, 2017

(Tipogr. "Cetatea de Sus"). – [100] p. ; 20 cm. 5000 ex.

ISBN 978-9975-3078-7-1.

[2017-2413].

51(075.3)

2346. Conference on Mathematical Foundations of Informatics, November 9-11,

2017, Chisinau, Moldova : Proceedings MFOI-2017 / Inst. of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sci. of Moldova ; ed.: S. Cojocaru [et al.]. – [Chişinău] : Institute of Mathematics and Computer Science, 2017 [Tipogr. "Valinex"]. – 182 p. : fig., tab. ; 20 cm.

35

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex. ISBN 978-9975-4237-6-2.

[2017-2379].

- - 1. Matematică. 2. Tehnologii informaționale.

51+004(082)

2347. Matematică : Manual pentru clasa a 12-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Maria

Efros [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed.

"Prut"), 2017 (Imprimat în China). – 263, [1] p. : fig., tab. color ; 26 cm. Apare cu suportul proiectului "Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova", finanţat de Banca Mondială. – [2000] ex. ISBN 978-9975-54-320-0.

[2017-2278].

- - 1. Matematică.

51(075.3)

2348. Idem în lb. rusă : Математика : Учебник для 12 класса / trad. din lb. rom.: Ion

Achiri [et al.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [F.E.-P. "Tipogra- fia Centrală"]. – 263, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm. Apare cu suportul proiectului "Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova", finanţat

de Banca Mondială. – [2000] ex. ISBN 978-9975-54-326-2.

[2017-2297].

- - 1. Matematică.

2349. Ştirbu, Aurelia.

51(075.3)

100 teme de casă pentru copii isteţi şi deştepţi : [la matematică] : Clasa a 4-a / Aurelia Ştirbu. – Bălţi : S. n., 2017 (Tipogr. "Indigou Color"). – 67, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Referinţe bibliogr.: p. 68 (3 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-3156-0-9.

[2017-2267].

- - 1. Matematică.

2350. Tighineanu, Lilia.

51(075.2)

Matematica : Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă : Clasa 1-a / Lilia Tighineanu, Galina Cealic-Mânăscurtă, Svetlana Cucoş. – [Chişinău : Princeps, 2017 (Tipogr.

"Bons Offices")] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4492-5-0.

Varianta 1. – 2017. – 48 p. : fig. – [300] ex. – ISBN 978-9975-4492-6-7. – [2017-2389].

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

2351. Varianta 2. – 2017. – 48 p. : fig. – [300] ex. – ISBN 978-9975-4492-7-4. – [2017-

2390].

- - 1. Matematică – Teste.

2352. Ursu, Ludmila.

36

51(079)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Matematică : caietul elevului : pentru clasa 1-a / Ludmila Ursu. – [Ed. a 2-a, rev. şi compl.] – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Tipogr. "Balacron") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-316-3. Semestrul 1. – 2017. – 64 p. : fig. – [5000] ex. – ISBN 978-9975-54-317-0. – [2017-

2284].

 

51(075.2)

2353.

Semestrul 2. – 2017. – 55, [1] p. : fig. – [5000] ex. – ISBN 978-9975-54-318-7. –

[2017-2306].

 

51(075.2)

2354.

Ursu, Ludmila.

Matematică : caietul elevului : pentru clasa a 2-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-012-4. Semestrul 1. – 2017. – 56 p. : fig. – [3000] ex. – ISBN 978-9975-54-339-2. – [2017-

2309].

 

51(075.2)

2355.

Semestrul 2. – 2017. – 56 p. : fig. – [3000] ex. – ISBN 978-9975-54-340-8. –

[2017-2310].

 

51(075.2)

2356.

Ursu, Ludmila.

Matematică : caietul elevului : pentru clasa a 3-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 2-a. – [Chişi- nău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-153-4. Semestrul 1. – 2017. – 48 p. : fig. – [3000] ex. – ISBN 978-9975-54-343-9. – [2017-

2311].

51(075.2)

2357. Ursu, Ludmila.

Matematică : Manual pentru clasa a 4-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; co- misia de evaluare: Angela Cara [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combinatul Poligrafic]. – 136 p. : fig. color ; 26 cm. Apare din resursele financiare ale Min. Educaţiei. – [1000] ex.

ISBN 978-9975-54-301-9.

[2017-2281].

- - 1. Matematică.

51(075.2)

2358. Idem în lb. rusă : Математика : Учебник : 4 класс / trad. din lb. rom.: Ludmila

Ursu, Tatiana Rusu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [Combina- tul Poligrafic]. – 134, [2] p. : fig. color ; 26 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-54-322-4.

[2017-2307].

- - 1. Matematică.

2359. Ursu, Ludmila.

37

51(075.2)

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa 1-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 6-a, rev.

şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligra- fic). – 56 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Evaluare, ISBN 978-9975-54-237-1). [2000] ex. ISBN 978-9975-54-334-7.

[2017-2286].

- - 1. Matematică – Teste.

2360. Ursu, Ludmila.

51(079)

Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa a 2-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 6-a,

rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poli- grafic). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Evaluare, ISBN 978-9975-54-237-1). [2000] ex. ISBN 978-9975-54-335-4.

[2017-2287].

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

2361. Idem în lb. rusă : Математика : Тесты для итогового оценивания : 2 класс /

trad. din lb. rom.: Ludmila Ursu. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional

(pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Оценивание, ISBN 978-9975-54-162-6). [2000] ex. ISBN 978-9975-54-336-1.

[2017-2298].

- - 1. Matematică – Teste.

2362. Ursu, Ludmila.

51(079)

Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa a 3-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 5-a rev. și compl. – [Chişinău] : Prut Internațional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligra-

fic). – 64 p. : fig. ; 24 cm. – (Evaluare). [2000] ex. ISBN 978-9975-54-347-7.

[2017-2312].

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

2363. Idem în lb. rusă : Mатематика : Тесты для итогового оценивания : 3 класс /

trad. din lb. rom.: Ludmila Ursu. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internațional

(pe

(Оценивание). [2000] ex. ISBN 978-9975-54-348-4.

f.

de tit.

Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm. –

[2017-2313].

- - 1. Matematică – Teste.

2364. Акири, Ион.

51(079)

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Математика : Учебник : 6 класс / Ион Акири, Андрей Брайков, Ольга Шпунтенко ;

comisia de evaluare: Dumitru Cozma [et al.] ; trad. din lb. rom.: Antonina Erhan ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 242, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm. Apare din sursele Fondului Special pentru Manuale. – [5000] ex. ISBN 978-9975-54-319-4.

[2017-2285].

- - 1. Matematică.

2365. Урсу, Людмила.

51(075.3)

Математика : тетрадь ученика : 2 класс / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom.: Tatiana Rusu. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"),

2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-019-3.

 

1

полугодие. – 2017. – 56 p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-54-337-8. – [2017-

2288].

 

51(075.2)

 

2366.

2-e полугодие. – 2017. – 56 p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-54-338-5. –

[2017-2289].

51(075.2)

 

2367.

Урсу, Людмила.

Математика : тетрадь ученика : 3 класс / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom.: Ludmila

Ursu. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. ed. "Prut"),

2017 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-157-2.

 

1

полугодие. – 2017. – 48 p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-54-341-5. – [2017-

2290].

 

51(075.2)

 

2368.

2-e полугодие. – 2017. – 48 p. : fig. – [2000] ex. – ISBN 978-9975-54-342-2. –

[2017-2291].

51(075.2)

514 Geometrie

 

2369.

Grafică inginerească : Conspect de reper / Univ. Tehn. a Moldovei, Dep. Geo-

metrie Descriptivă, Desen Tehnic şi Infografică ; elab.: Sergiu Dîntu [et al.]. – Chişinău : UTM, 2017. – 63, [1] p. : fig. ; 29 cm.

Bibliogr.: p. 63 (12 tit.). – 60 ex.

[2017-2373].

- -1. Geometrie descriptivă. 2. Grafică inginerească.

2370. Paladi, Florentin.

514.18(076.5)

Culegere de probleme rezolvate la bazele calcului vectorial şi tensorial / Florentin Pa- ladi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică şi Inginerie, Dep. Fizica Teoretică "Iu. Perlin". – Chişinău : CEP USM, 2017. – 55 p. ; 21 cm.

Bibliogr.: p. 55 (5 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-71-950-6.

[2017-2336].

- - 1. Algebră vectorială. 2. Algebră tensorială.

39

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

514.74(076.1)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

547 Chimie organică

2371. Cotelea, Tamara.

Grupa compuşilor toxici, care se izolează din materialul biologic prin antrenare cu va- pori de apă : (recomandări metodice pentru studenţii anului 4) / Tamara Cotelea, Lidia Simo-

nov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Farmacie, Cate-

dra de chimie farmaceutică şi toxicologică. – Chişinău : Medicina, 2017. – 45 p. : fig., tab. ; 21

cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 45 (8 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-82-075-2.

[2017-2347].

- - 1. Compuși organici toxici.

547.3:615.917(076.5)

55 ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI. ŞTIINŢE GEOLOGICE

551 Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie 551.5 Meteorologie. Climatologie

2372. Bodrug-Lungu, Valentina.

Valorificarea dimensiunii de gen în politicile de dezvoltare sectoriale în contextul adap- tării la schimbările climatice : Ghid / Valentina Bodrug-Lungu, Ala Druţă ; Proiectul ADA/PNUD: "Suport pentru procesul naţional de planificare a adaptării Rep. Moldova la schimbările climatice". – Chişinău : Oficiul "Schimbarea Climei", 2017 [F.E.-P. "Tipografia

Centrală"]. – 48 p. : fig., fot

tab. ; 24 cm.

, Referinţe bibliogr.: p. 36 (18 tit.) şi în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-53-898-5 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").

[2017-2419].

- - 1. Schimbări climatice – Adaptare. 2. Egalitate de gen.

551.583:305

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL

2373. Bîrnaz, Nina.

Biologie : Manual pentru clasa a 12-a / Nina Bîrnaz, Mihai Leşanu, Gheorghe Rudic ;

comisia de evaluare: Maria Rotaru [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligrafic). – 176 p. : fig., fig. color, tab. ; 26 cm. [5000] ex. ISBN 978-9975-54-344-6.

[2017-2282].

- - 1. Biologie.

57(075.3)

2374. Idem în lb. rusă : Биология : Учебник для 12 класса / trad. din rom.: Ludmila

Perciuleac. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2017 (Combinatul Poligra- fic). – 176 p. : fig. color, tab. ; 26 cm.

40

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[3000] ex. ISBN 978-9975-54-346-0.

[2017-2314].

- - 1. Biologie.

57(075.3)

574 Ecologie generală şi biodiversitate

2375. "Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра:

платформа для сотрудничества и современные вызовы", международная кон- ференция (2017 ; Тираспол). Интегрированное управление трансграничным бассей- ном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы = Transboundary Dniester river basin management: platform for cooperation and current challenges : Мате- риалы международной конференции, Тираспол, 26-27 октября 2017 года / науч. и ред. ком.: Георге Дука. – Тираспол : Eco-TIRAS, 2017 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 484 p. : fig., tab. ; 30 cm. Antetit.: Междунар. ассоц. хранителей реки Eco-TIRAS, Приднестр. гос. ун-т Есте- ственно-географ. фак. Приднестр. гос. ун-та. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [600] ex. ISBN 978-9975-66-591-9.

[2017-2186].

- - 1. Bazinul râului Nistru – Administrare – Protecție.

574.5(282.247.314):504.453.06(082)=135.1=111=161.1

578 Virologie

Guidelines in microbiology, virology and immunology. – Vezi Nr 2375.

579 Mcrobiologie

2376. Guidelines in microbiology, virology and immunology / Ştefan Plugaru, Ale-

xandru Calancea, Valentina Vorojbit [et al.] ; State Medical and Pharmaceutical Univ. "Nico- lae Testemiţanu", Chair of Microbiology, Virology and Immunology. – Chişinău : Medicina, 2017. – 33 p. : fig., tab. ; 29 cm.

Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – F. f. de tit. – 360 ex. ISBN 978-9975-82-074-5.

[2017-2351].

2377. Tarhon, Petru Gh.

58 BOTANICĂ

579+578+612.017(076.5)

Bazele ecofiziologice ale introducţiei plantelor lemnoase magnoliophyta în Moldova / text, foto: Petru Gh. Tarhon ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie

Naturală. – Chişinău : Pontos : Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 310 p. : fig., tab. ; 25 cm. Rez. paral.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr.: p. 272-293 (506 tit.). – 100

ex.

ISBN 978-9975-51-868-0 (Pontos) (în cop. tare).

[2017-2417].

- - 1. Plante lemnoase – Republica Moldova.

41

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

582.6/.9(478)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNOLOGIE

61 ŞTIINŢE MEDICALE. MEDICINĂ

612 Fiziologie. Fiziologie umană și comparată

Guidelines in microbiology, virology and immunology. – Vezi Nr 2375.

613 Igienă. Igienă şi sănătate personală

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică

2378. Cunoştinţe, atitudini şi practici ale tinerilor din raionul Orhei în ceea ce

priveşte consumul de alcool, tutun şi droguri : Studiu de evaluare / Maria Vremiş, Vasile

Cantarji, Vasile Guştiuc [et al.] ; implementarea studiului: Ion Jigău [et al.] ; Centrul de Inves- tigaţii Sociologice şi Marketing "CBS-AXA", Centrul de Sănătate Publică din Raionul Orhei. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipografia "Sirius"). – 196 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 31 (9 tit.). – Apare cu suportul financiar al Min. Sănătăţii şi Serviciilor de Îngrijire al Regatului Norvegiei. – 150 ex. ISBN 978-9975-57-239-2.

[2017-2326].

- - 1. Sănătatea tinerilor. 2. Consum de alcool, tutun, droguri – Tineri – Republica Mol- dova – Studii de evaluare.

613.81/.84 (478-21/-22):303.4

2379. Idem în lb. engl. : Knowledge, attitudes and practices of youth from Orhei district

as regards the consumption of alcohol, tobacco and drugs : Evaluation Study. – Chişinău : S.

n., 2017 (Tipografia "Sirius"). – 196 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 31 (9 tit.). – Carried out with financial support of the Ministry of Health and Care Service of the Kingdom of Norway. – 75 ex. ISBN 978-9975-57-238-5.

[2017-2327].

- - 1. Sănătatea tinerilor. 2. Consum de alcool, tutun, droguri – Tineri – Republica Mol- dova – Studii de evaluare.

613.81/.84 (478-21/-22):303.4 613.9 Sănătatea şi igiena în relaţie cu vârsta, sexul, etnia

2380. Puiu, Ivan.

Intervenţia timpurie în copilărie: actualităţi, întrebări frecvente şi răspunsuri bazate pe dovezi / Ivan Puiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep.

Moldova, Centrul de intervenţie precoce "Voinicel". – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 [F.E.-

P. "Tipografia Centrală"]. – 272 p. ; 21 cm.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – Apare cu suportul organizaţiei norvegiene "AHEAD-Moldova" şi al Min. Regal Norvegian al Afacerilor Externe. – 3000 ex. ISBN 978-9975-53-899-2.

[2017-2246].

- - 1. Sănătatea copiilor cu dizabilități – Intervenție timpurie.

[613.95+614.253]:616-007-053.2

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

614 Igienă şi sănătate publică. Prevenirea accidentelor

614.2 Organizarea publică şi profesională a sănătăţii

Filosofia medicinei. – Vezi Nr 2260.

2381. Managementul calităţii : în instituţiile spitaliceşti : [manual] / Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Management în Sănătatea Publică ; elab., sub red.: Oleg Lozan, Rodica Gramma. – Chişinău : S. n., 2017 [Tipogr. "T-Par"]. – 351 p. : fig., tab. ; 22 cm. Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). – 500 ex. ISBN 978-9975-3042-9-0 (în cop. tare).

[2017-2175].

- - 1. Managementul calității – Sistemul de sănătate. 2. Sistemul de sănătate – Mana- gementul calității.

614.2+005.6(075)

614.8 Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă

2382. Olaru, Efim.

Pregătirea medicală a salvatorilor : Curs universitar / Efim Olaru, Tamara Popov, Adri- ana Dandara ; Unv. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcţii, Geodezie şi Cadastru, Dep. Inginerie Civilă şi Geodezie, Progr. de Studiu Inginerie Antiincendii şi Protecţie Civilă. – Chişinău :

UTM, 2017. – 177, [3] p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 167 (8 tit.). – 50 ex.

[2017-2372].

- - 1. Pregătirea medicală a salvatorilor.

616 Patologie. Medicină clinică

614.8:616-083.98(075.8)

Chirurgie generală şi semiologie. – Vezi Nr 2391.

2383. Protocol/ algoritm al deprinderilor practice : Calificarea "Asistent medical" /

Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo" ; grupul de experţi: Ala Manola- che [et al.] ; coord. de ed.: Mariana Negrean. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P.

"Tipografia Centrală"). – 470 p. : fig. color, tab. ; 31 cm. 1085 ex. ISBN 978-9975-53-888-6 (în cop. tare).

[2017-2232].

- - 1. Îngrijire medicală – Practici.

616-082:614.253.3(075)

616.1/.9 Patologie specială

616.1 Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare

2384. Abraş, Marcel.

Metode de investigaţii invazive şi noninvazive în cardiologie : Elaborare metodică / Marcel Abraş, Elena Samohvalov, Livi Grib ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Dep. Medicină Internă, Clinica Medicală nr. 3, Disciplina Cardiologie. – Chişi- nău : Medicina, 2017. – 116 p. : fig., tab. ; 21 cm.

43

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

Bibliogr.: p. 112-116 (61 tit.). – [50] ex. ISBN 978-9975-82-071-4.

[2017-2199].

- - 1. Cardiologie – Metode de investigații.

2385. Bernaz, Emilian.

616.1-07(076.5)

Chest pain and cardiopulmonary resuscitation : Methodical guidelines for first year stu- dents / Emilian Bernaz ; Public Inst. State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemi- ţanu". – Chişinău : Pontos, 2017 (Tipogr. "Print-Caro"). – 47 p. : fig., scheme ; 21 cm. Bibliogr.: p. 45-47 (40 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-51-890-1.

[2017-2181].

- - 1. Resuscitare cardiopulmonară.

616.12-008.315-083.98(076.5)

2386. Medicina internă cu nursing specific : Suport de curs pentru elevii colegiilor

de medicină / Negrean Mariana, Tomulescu Liuba, Carp Lucia [et al.] ; Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie Medicină "Raisa Pacalo". – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2017 ["Ti- pografia-Sirius"]. – 648 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.

Aut. sunt indicaţi pe p. a 3-a. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 500 ex. ISBN 978-9975-57-237-8 (în cop. tare).

[2017-2330].

- - 1. Medicină internă – Nursing. 2. Nursing.

616.1/.9-08(075.32)

616.2 Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie

2387. Corlăteanu, Alexandru.

Multidimensional assessment of chronic obstructive pulmonary disease / Corlăteanu

Alexandru ; Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy of the Rep. of Mol- dova. – Chişinău : Medicina, 2017. – 178 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 129-178 (597 tit.). – [50] ex. ISBN 978-9975-82-069-1.

[2017-2197].

- - 1. Boli pulmonare. 2. Boală pulmonară obstructivă cronică.

2388. Pisarenco, Nadejda.

616.24-008.4

Corelaţii clinico-radiologice a proceselor infiltrativ-pneumonice tuberculoase în cadrul DOTS : Monografie / Nadejda Pisarenco. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Valinex"). – 112 p.

: fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 91-112 (245 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-339-5.

[2017-2382].

- - 1. Tuberculoză pulmonară – Supraveghere – Prevenire.

616.24-002.5-073.7:614.4

616.3 Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar

2389. Diagnosticul timpuriu al leziunilor şi stărilor precanceroase orale : îndrumar

metodic / C. Năstase, A. Terehov, Gh. Nicolau [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie

44

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

"Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie. – [Chişinău] : USMF "N. Testemiţanu", 2017 [F.E.-

P.

"Tipografia Centrală"]. – 32 p. : fig., fig. color ; 20 cm. Bibliogr.: p. 31-32 (48 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-53-920-3.

 

[2017-2436].

-

- 1. Cavitate bucală – Tumori – Diagnostic timpuriu.

 
 

616.31-006-071(075)

 

2390.

Ţurcanu, Adela.

Boli digestive: atitudini şi acţiuni : [pentru uzul studenţilor] / Adela Ţurcanu. – Chişinău :

S.

n., 2017 ["Tipografia-Sirius"]. – 212 p. : fig., tab. ; 21 cm.

 

Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-57-241-5.

[2017-2331].

- - 1. Boli digestive.

616.33(075.8)

616.5 Piele. Tegumente în general. Dermatologie clinică. Tulburări cutanate

2391. Farmaco- şi fitoterapia în Dermatovenerologie : [pentru uzul studenţilor] / M.

Beţiu, V. Gonciar, C. Scutari [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2017 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 191 p. : fig. color ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 189-191 (32 tit.). – [200] ex. ISBN 978-9975-53-900-5 (în cop. tare).

[2017-2423].

- - 1. Dermatovenerologie – Farmacoterapie – Fitoterapie. 2. Farmacoterapie – Derma- tovenerologie. 3. Fitoterapie – Dermatovenerologie.

[616.5+616.9]:615.3(075.8)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

2392. Chirurgie generală şi semiologie : Suport de curs : pentru studenţii anului 3,

Facultatea Medicină nr. 1 / E. Guţu, D. Casian, V. Iacub [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de chirurgie gen. semiologie. – Chişinău : Medici- na, 2017. – 144 p. : tab. ; 21 cm. [450] ex. ISBN 978-9975-82-070-7.

[2017-2198].

- - 1. Chirurgie generală. 2. Semiologie.

618 Ginecologie. Obstetrică

2393. Caproş, Hristiana.

617+616-07(075.8)

Expresia ecografică prenatală a patologiei cromozomiale : Îndrumar metodic / Hristiana Caproş, Valentin Friptu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –

Chişinău : Medicina, 2017 (Tipografia "Sirius"). – 47 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 43-45 (43 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-57-242-2.

[2017-2346].

45

Cronica cărţii Nr 11-2017 ≡ Book annals Nr 11-2017

- - 1. Patologii ale sarcinii.

618.3-073.7(075)

63 AGRICULTURĂ ŞI ALTE ŞTIINŢE ŞI TEHNICI ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATAREA VIEŢII

SĂLBATICE

631/638 Agricultură

2394. Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări actuale şi perspecti-

ve : Culegere de articole ştiinţifice / Filiala Bălţi a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Inst. de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia" ; coord. (ed.):

Valeriu Capcelea ; col. red.: Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi : Indigou Color, 2017. – 373 p. :

des., fig., tab. ; 21 cm. Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200

ex.

ISBN 978-9975-3156-2-3.