Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Titlul lecţiei: Valorificarea produselor

Necesitatea studierii temei


În condiţiile economiei de piaţă activitatea de marcheting are un rol important în promovarea şi
menţinerea unui produs în scopul valorificării. Acest lucru se realizează atât prin media cât şi prin modul de
prezentare al produsului, implicit al ambalajului.

Structura logică a conţinutului

1. CALITATE

PREZENTAREA ŞI
VALORIFICAREA 2. PROMOVARE
PRODUSULUI

3. ASPECT

Cuvinte cheie
Nr. Limba română Limba engleză Limba franceză
crt
1. . Cumpărarea produselor buying products Acheter des produits

2. Modalitate de plată Method of payment Mode de paiement

3. Produse din carne Meat products Produits à base de viande

4. Ambalaje Packing Emballage

Competenţe specifice urmărite în lecţie

Nr. Capacităţile care se Comportarea prin care Condiţiile în care vor Criteriul de
urmăresc a se deprinde elevii vor proba lucra elevii pentru performanţă
Obiec- la elevi prin învăţare formarea capacităţilor realizarea
tiv respective capacităţilor Max. Min.

O1 Identificarea modalităţilor Conversaţia Learning by doing 100 % 90%


de promovare a unui
produs

O2 Identificarea modalităţilor Conversaţia Learning by doing 100 % 80%


de prezentare în ambalaje

O3 Identificarea tehnicilor de Conversaţia Learning by doing 100 % 85 %


marcheting

Strategii didactice
Mijloace
Timp Forma de
Metode de de
Etape de instruire Obiective organizare a
învăţământ învăţă-
activităţii
mânt
Profesor Elevi Profesor Elevi

0 1 2 3 4 5 6 7

2' 1. Secvenţa introductivă

Verifică prezenţa. Precizează elevii Frontal Colectiv


absenţi.
Notează absenţele.

Pregăteşte materialul didactic.

4' 3. Captarea atenţiei

Prezintă câteva aspecte privind Privesc atenţi. Descoperirea Frontal Colectiv


activitatea de marketing
Observaţia

2' 4. Anunţarea titlului şi a obiectivelor

Anunţă tema lecţiei şi Ascultă atenţi şi Explicaţia Tablă şi Frontal Colectiv


notează. cretă
obiectivele urmărite.

Notează pe tablă titlul lecţiei.

10' 5. Actualizarea şi consolidarea cunoştinţelor

Răspund la întrebări. Brainstorming

Formulează întrebări. Conversaţia

Frontal Colectiv

10' 5. Prezentarea noului conţinut

Identifică împreună cu elevii Participă cu idei la O1,


modalităţi de valorificare a dezvoltarea
produselor subiectului O2, Conversaţia Caiet de
notiţe
O3.

Frontal Colectiv
10' 6. Realizarea feed-back-ului

Trasează sarcina de a decora Decorează ambalaje O1, Learning by Ambalaje Frontal Individual
ambalajul unui produs doing Mijloace
O2, de
decorare
O3.

10' 7. Evaluarea

Argumentează modul O1, Conversaţia Ambalaj Frontal Individual


de prezentare al ul
Apreciază modul de decorare al ambalajuliu O2, decorat
ambalajului produsului.
O3.

2' 8. Secvenţa finală:

Notează activitatea elevilor Ascultă şi notează Conversaţia Caiete Frontal Colectiv


pe caiete.
şi anunţă subiectul lecţiei pentru Explicaţia
ora următoare Salută.

Salută şi părăseşte sala de


clasă.

S-ar putea să vă placă și