Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: _______________________ Data:______________

TEST DE EVALUARE
1. Completează enunţurile lacunare cu cuvinte potrivite:
 Istoria este ............................... .............................................................................................................
................................................................................................................................................................
 Oamenii care studiază faptele şi evenimentele din istorie se numesc ………………………………
 Creştinii au început numerotarea anilor odată cu naşterea lui ...............................
 Cele 2 mari ere din istoria omenirii sunt : ………...………… ………………………
 Scrie epocile omenirii, în ordine cronologică:
……………………………………
……………………………………
………………………………........
…………………………………....
 M-am născut în anul_____________, secolul____________şi mileniul _____________.
 Scrie 3 exemple de documente importante pentru o familie :
..........................................................
..........................................................
..........................................................

2. Completaţi coloanele de mai jos cu exemple corespunzătoare:

IZVOARE SCRISE IZVOARE NESCRISE

…………………………………… ..................................................
…………………………………… ..................................................
………………………………........ ...................................................
………………………………….... ...................................................

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


 Istoria unei familii poate fi consemnată:
a) într-un volum de poezii.
b) într-o carte de colorat.
c) într-un jurnal.

 Cei mai vârstnici membri ai familiei sunt:


a) copiii.
b) bunicii.
c) părinţii.

 În trecut, jucăriile copiilor erau:


a) calculatorul, mingea, păpuşa Barbie.
b) obiectele confecţionate din lemn şi piatră.
c) paletele de tenis, coarda, cărţile.

4. Alege variantele corecte, scriind litera corespunzătoare răspunsului corect pe spaţiul liber:
 Tabloul care prezintă un eveniment important din viaţa unei familii este cel din imaginea___.
A B
C

 Locurile în care sunt păstrate izvoarele istorice sunt cele din imaginile _________________.

A B C

 Dovezile istorice care ne vorbesc despre popoarele antice sunt reprezentate în


figurile:________________________.

A B C

5. Colorează cu roşu judeţul în care locuieşti, iar cu albastru vecinii .

S-ar putea să vă placă și