Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA INSTRUCTAJ PERIODIC ( lunar )

ANUL 2011

Nr. SAPTA
LUNA TEMATICA BIBLIOGRAFIE
crt. MANA
1 - Pregatirea populatiei.. vol.I – 5.4.
- Utilizarea stingatoarelor
Ianuarie 1 -Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de inzapeziri
-Manual pt. pregatirea populatiei …
Tema 10
-Notiuni generale de comportare si de protectie in caz de dezastre -Manual pt. pregatirea populatiei ,
1 Februarie 1 - Reguli de comportare in caz de cutremur salariatilor in caz de dezastre .
-Utilizarea stingatoarelor -IPPSI 01 – Utilizarea stingatoarelor
-Impactul psihologic al situatiilor de urgenta asupra populatiei . -Pregatirea in domeniul prevenirii si
interventiei in situatii de urgenta (cap.V
2 Martie 1 - - Dezvoltarea simtului de autoaparare -Pregatirea in domeniul … Cap.V –5.3.
- - IS PSI – Cazare -IS PSI 17 – 07
- Art. 58 din NG de aparare impotriva
- Instalatii de stingere cu apa
incendiilor ( Ordin 163 / 2007 )
3 Aprilie 1 - Reguli de comportament in cazul aparitiei epidemiilor si epizootiilor
-Pregatirea in domeniul … Cap.V –5.2.6.
-Manual pt. pregatirea populatiei ,
- Instiintarea si alarmarea populatiei – principii generale
salariatilor in caz de dezastre .
-Asigurarea cailor de acces , evacuare si interventie -IPPSI - 06
4 Mai 1 -Reguli de comportament in cazul descoperirii munitiei ramase neexplodate -Pregatirea in domeniul … Cap.V –5.4.
- Reguli de prevenire a incendiilor pentru instalatiile electrice -IPPSI 17– 02
- Mijloace de protectie individuala pentru prevenirea contaminarii -Manual pt. pregatirea populatiei ,
salariatilor in caz de dezastre .
5 Iunie 1 - IS PSI – Cantine - IS PSI 17 – 08
- Efectuarea de lucrari premergatoare in perioadele caniculare si secetoase - NP 073 – 02 / 2002 - cap.4 , sect.1
- Impactul psihologic al situatiilor de urgenta asupra populatiei . -Pregatirea in domeniul prevenirii si
interventiei in situatii de urgenta (cap.V
6 Iulie 1 - Reguli de prevenire a incendiilor in spatii de servire a mesei - OMAI 166 / 2010 ( art.49 – 56 )
- Reguli si masuri generale de ap. impotriva incendiilor la structuri de - OMAI 118 / 2010 ( art. 17 -21 )
primire turistice
- - Protectia si proceduri comportamentale in caz de accident nuclear si -Ghid orientativ de protectie…Cap.IV –
urgenta radiologica . punctul 2.
7 August 1 - - Mijloace improvizate de protectie pentru populatie -Ghid orientativ de protectie…Cap.V –
- - Reguli si masuri specifice de ap. impotriva incendiilor la structuri de - OMAI 118 / 2010 ( art. 22 -35 )
primire turistice cu functiuni de cazare
- Reguli si masuri specifice structurilor de alimentatie publica - OMAI 118 / 2010 ( art. 53 -59 )
- Evacuarea in caz de incendiu – prevederi generale - OMAI 118 / 2010 ( art. 81 -85 )
8 Septembrie 1 - Primul ajutor in caz de raniri - Manual pt. pregatirea populatiei ,
salariatilor in caz de dezastre – Tema 3 .
9 Octombrie 1
- Primul ajutor in caz de intoxicatii -Manual pt. pregatirea populatiei ,
salariatilor in caz de dezastre – Tema 7
10 Noiembrie 1 - Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu - OMAI 118 / 2010 ( art. 86 -89 )
- Echiparea si dotarea specifica cu MT de aparare impotriva incendiilor - OMAI 118 / 2010 ( art. 90 -96 )
-Impactul psihologic al situatiilor de urgenta asupra populatiei . -Pregatirea in domeniul prevenirii si
interventiei in situatii de urgenta (cap.V
- Masuri de prevenire si protectie impotriva inundatiilor , inzapezirilor - Manual pt. pregatirea populatiei ,
11 Decembrie 1 salariatilor in caz de dezastre .
- Primul ajutor in caz de electrocutari -Manual pt. pregatirea populatiei ,
salariatilor in caz de dezastre – Tema 6 .

DIRECTOR CALITATE PRODUCTIE SEF SERVICIU SSM – SU , INTOCMIT ,


Ing. VIOREL POPESCU Ing. CRISTINA RADULESCU INSPECTOR SU ,
Sing. CADRIE POPESCU

Data: 21.02.2011