Sunteți pe pagina 1din 3

BISECTOAREA UNUI UNGHI

[OM - bisectoarea

m(AOM) = m (BOM) = m(AOB):2

DEFINITIE

Bisectoarea unui unghi este semidreapta interioară unghiului, cu


originea în vârful unghiului și care formează cu laturile unghiului
două unghiuri cu măsuri egale (congruente).

m(AOM) = m (BOM)  AOM BOM


UNGHIURI COMPLEMENTARE
DEFINITIE
Dacă suma măsurilor a două unghiuri este de 90 O , atunci cele două
unghiuri sunt complementare.
OBSERVATII:
1.Fiecare dintre cele două unghiuri este complementul celuilalt unghi.
A P
B
30O
60O
O Q M

m (AOB) + m (PQM) = 90o  AOB + PQM sunt complementare


AOB se numeşte complementul lui PQM
PQM se numeşte complementul lui AOB

2. Complementul unui unghi cu măsura de Xo e un unghi cu măsura


de 90o- Xo .

m (AOB)= 20o  complementul = 90o-20o= 70o

3. Dacă două unghiuri complementare sunt congruente atunci


fiecare are măsura de 45o .

2X + 2Y = 90 O

45O
X + Y = 45 O

XO
XO YO
YO
UNGHIURI SUPLEMENTARE

DEFINITIE
Două unghiuri se numesc suplementare dacă suma măsurilor lor
este 180 O .

M
A

B
30O 150O
N P
O

30O + 150 O = 180 O  m (AOB) + m (MNP) = 180o 


AOB si MNP sunt suplementare

OBSERVATII

1.Fiecare dintre cele două unghiuri este suplementul celuilalt unghi.

2.Suplementul unui unghi cu măsura de Xo e un unghi cu măsura de


180o- Xo .