Sunteți pe pagina 1din 10

SCHIȚĂ DE PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa a VI- a
ARIA CURICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECTUL:,,Pupăza din tei” , de I. Creangă
TIPUL LECŢIEI: mixtă.

MOTIVAȚIA : Acestă lecție este importantă pentru familiarizarea elevilor cu


opera lui Creangă,întâmplările evocate îi încântă deoarece scriitorul oferă
spectacolul varstei fericite, povestea copilariei care a apartinut biografic lui
Creangă, dar care , prin caracterul ei plin de veselie, de nevinovație,
reprezintă imaginea copilăriei de pretutindeni și de oricând
imaginea“copilăriei copilului universal”(George Călinescu).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive:
La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil:

O1- să precizeze caracteristicile genului epic.


O2- să-și exprime opinia în legătură cu personajele, întâmplările, raportându-
se la propria experiență de viață
O3-să prezinte întâmplările în ordine cronologică și pe
momentele subiectului
O4-să se exprime corect oral şi în scris
O5-să desprindă învăţături din text
O6-să participe cu interes la lecţie

b) afectiv-atitudinale : O7- să participe activ si afectiv la lectie (afirmându-se la


raspuns);

O8 - să manifeste respect pentru limba româna prin

respectarea normelor lingvistice;

O9 - să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul


echipei;
O10 - sǎ se autoevalueze corect.
c) psiho-motorii : O11 - să-şi formeze deprinderile de comunicare scrisă şi orală;

O12 -să-şi dezvolte gândirea şi limbajul;


O13 - să-şi dezvolte atenţia concentrată, distributivă, spiritul de
observatie;
Condiţii prealabile:
 clasă de nivel mediu
 elevii au formate priceperi, deprinderi şi capacitatea de a preciza momentele
subiectului unei opere literare și a scoate ideile principale.

Evaluarea

Se distribuie elevilor fişe de lucru care vor fi completate pe parcursul demersului didactic
şi care vor umări implicarea elevilor şi modul de aplicare a cunoştinţelor cât şi folosirea
tehnicilor de lucru specific;

Resursele şi managementul timpului:

 Capacităţi normale de învăţare ale elevilor;


 Timp de lucru : 50 minute;
 Resurse materiale: fişe de lucrcru.
Metode, procedee de lucru: conversaţia euristică şi catihetică, lucrul pe echipe,
demonstraţia, exerciţiul,dramatizarea, problematizarea, jocul didactic, Scherlock Holms,
pălăriile gânditoare.

Bibliografie :

 Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 ;


 N. Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Piteşti, Editura
Paralela 45, 2001.
 Şerban, Anca, Şerban, Sergiu, Limba Română- manual pentru clasa a VI-a, Ed. All,
Bucureşti, 2005;
EVOCAREA

Profesorul intră în clasă, notează absenţii, roagă elevii să-şi pregătească cele necesare
începerii orei.
Timp 2 min
Întreabă elevii cum s-au descurcat la tema pentru acasă şi o va verifica atât cantitativ cât şi
calitativ . Elevii au avut de realizat o compunere cu titlul: O întâmplare hazlie . Se vor citi
câteva compuneri şi se vor face aprecieri de câtre profesor şi, eventual, completări de către
ceilalţi elevi. Elevii citesc şi ascultă tema. Activitate frontală. Metode: conversaţia,
explicaţia, analiza literară.Timp 5 min.
Sunt pregătite câteva fragmente din ,,Amintiri din copilărie”.Se citesc fragmentele din opera
lui I.Creangă, iar cel care știe răspunsul primește în mod simbolic(La cireșe, La scăldat,
Pupăza din tei) o cireașă, un săculeț cu pietricele, o pupăză.(desenată pe carton) - (spargerea
gheții).
Metode :jocul didactic, explicația,conversația.
Are loc prezentarea unei poezii interpretate de către un elev care îl reprezintă pe Nică.Elevul
e îmbrăcat în costum popular.

NICĂ – din ,,Amintiri din copilărie”

Eu sunt Nică cel hazliu


Şi de pozne mă cam ţiu.
De la Creangă aţi aflat
Câte mi s-au întâmplat:

Pupăza din tei am luat,


Cireşul l-am scuturat,
Am fugit şi la scăldat,
Mama hainele mi-a luat.

Să ştiţi că tot ce-aţi aflat


S-a-ntâmplat cu-adevărat!
Căci Bădiţa pe hârtie
Scrie-a lui copilărie!
Metoda:dramatizarea.
După ce s-au citit fragmentele și interpretat poezia, cer elevilor să precizeze ce au în comun
cele trei texte citite și personajul Nică.
Realizarea sensului
Profesorul va anunţa titlul şi obiectivele noii lecţii şi va invita elevii să se grupeze câte
3,4copii pentru a putea pune în practică metoda următoare,( Pălăriile gânditoare ) deoarece
trebuie să avem 6 grupe.Se explică metoda și sarcinile fiecărei grupe.
Se distribuie elevilor câte o fișă de lucru .Fiecare fișă este concepută sub forma unei
pălării, iar pe fișă sunt notate întrebările la care trebuie să răspundă fiecare grup.
Profesorul corectează, ajută, cere părerile altor elevi care îi pot pe ceilalți.
Elevii vor rezolva câte o sarcină, iar la final reprezentantul fiecărui grup va prezenta ceea ce
a reușit să descopere împreuna cu colegii săi.Toate pălăriile vor fi expuse pe un panou pentru
a putea fi văzute de toată clasa ,iar ulterior se vor corecta și greșelile de ortografie,punctuație
și exprimare dacă este cazul. Moment de relaxare câteva secunde ,până toate grupele își
expun lucrările se ascultă cântecul Pupaza din tei 3min

Activitate pe grupe .
Metode: analiza literară ,explicaţia,descoperirea,conversaţia(oral)20min min

Pălăriile gânditoare-,,Pupăza din tei”

Pălăria albă - Povestitorul

Prezintă date despre viaţa şi opera lui Ion Creangă.


Despre ce este vorba în text?
Care sunt personajele?

Pălăria roşie - Psihologul


Răspundeţi la următoarele întrebări:
Ce sentimente nutreşte Nică faţă de pupăză?
Ce v- a plăcut cel mai mult din acest text?
Cum trebuie să ne comportăm cu păsările din natură?

Pălăria galbenă - Optimistul

Ce a vrut să facă Nică cu pupăza în iarmaroc?


Încercaţi să fiţi apărătorul lui Nică.
Ce învăţăm de la fiecare personaj al textului?

Pălăria albastră - Moderatorul


Prezentaţi alte două întâmplări din copilăria lui Ion Creangă.
Adresaţi copiilor trei întrebări să vedeţi dacă au înţeles textul studiat.

Pălăria verde - Gânditorul

Închipuiţi - vă că sunteţi Nică. Cum v- aţi fi comportat dacă eraţi în situaţia


lui?
Găsiti un alt final povestirii

Pălăria neagră - criticul


De ce era supărat Nică?
Prezintă greşelile copilului.
Ce nu ţi- a plăcut în această operă?

Mențiune - la pălăria albă în timp ce elevul prezintă datele despre opera și viața lui Creangă,
cu ajutorul video proiectorului se succed imagini despre viața si opera marelui poet.(colaj)

Reflecţia
Elevii primesc în perechi o serie de proverbe și sunt rugați să găsească proverbul sau
proverbele care se potrivesc cel mai bine cu subiectul lecție de azi.
Activitate pe grupe Metode : Scherlock Holms,exercitii descoperire, de exprimare a opiniei
timp 5 min

Extensia
- se fac aprecieri despre felul în
care au participat elevii la lectie

Temă de casă Diagrama


Venn.Elevii vor încerca să
descopere în locul unde se
intersectează cele două cercuri
ce au în comun operele literare
Pupăza din tei, și La cireșe, de I.
Creangă
3min
Scherlock Holms - Proverbe românești .Care crezi că se potrivește cu
subiectul lecției noastre?

A fi prins cu cioara vopsită.

Adevărul stă scris printre rânduri.

Cască ochii la tocmeală, iar nu după ce te-nșeală.

Cămașa e mai aproape de piele decât sumanul/haina.


Când doi se ceartă al treilea câștigă.

Adevarul este intotdeauna la mijloc.

Cine se frige cu ciorba, suflă și în iaurt.

De-ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi!

Decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș

Vorba dulce mult aduce.

Vorba multă, sărăcia omului.

Vrabia mălai visează.

Nu lăsa pe mâine ce poți face azi!

După faptă și răsplată.

„Cine nu are bătrâni să îşi cumpere.”

„Ce dai, aia primeşti.”

„Nimeni nu s-a născut învăţat.”

„Orice muncă e frumoasă, dacă e pe plac aleasă.”

„De faci astăzi cuiva bine, mâine de la altu-ţi vine.”

S-ar putea să vă placă și