Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT AVIZAT

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


LAURA-CAMELIA VÎLSAN CODRUŢA-EUGENIA CODĂU

Cerere de voluntariat

Subsemnata/ul _______________________________ cu
CNP____________________, domiciliat în _______________________,
posesor al CI seria _______ nr.________ având ocupaţia/profesia____ la
______________________, prin prezenta, vă solicit acordul de a participa în
calitate de voluntar la activităţile de voluntariat organizate de instituţia dvs.
Menţionez că îmi asum toate obligaţiile prevăzute în contractul de
voluntariat şi în fişa de voluntariat.

Data_________

Semnătura ___________