Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT

MATERIA: BETON II

TEMA: DIMENSIONAREA SI VERIFICAREA UNEI GRINZII DE BETON


PREFABRICATA.

Conţinutul proiectului:

1. Piese scrise:
 Predimensionarea grinzii;
 Evaluarea încărcărilor şi determinarea diagramelor de eforturi pentru SLS şi SLU;
 Dimensionarea armăturii longitudinale şi transversale;
 Verificarea deschiderilor fisurilor;
 Verificarea deformaţiilor.
2. Piese desenate:
 Stabilrea poziţiilor de înterupere a barelor;
 Plan de armare grindă.

1
Date de temă:

L  Deschidere
t  Travee
încărcare utilă = 6kN/m2

1. Predimensionarea grinzii:

bgr

hgr

8.00

15 8.30 15

8.60

L L
hgr  ...  80...67 Aleg hgr =75 cm
10 12
hgr hgr
bgr  ...  18cm...35cm Aleg bgr =35 cm
4 2

1. Evaluarea încărcărilor şi determinarea diagramelor.

Val. Val.calc
Incărcare Coef.SLU Val.calc.SLU[kN/m] Coef.SLS
carac.[kN/m] SLS[kN/m]
Greutate prop. grinda
bgr  hgr 1.00   b.a 6,563 1,35 8,86 1,00 6,563
0.75  0.35 1.00  25
Făşii de goluri
3kN / m 2  t 1.00 21 1,35 28,35 1,00 21
3  7 1.00
Suprabetonare
0.06  t   b.a 1.00 10,5 1,35 14,175 1,00 10,5
0.06  7  25 1.00
Incărcare instalaţie
(concentrată) 0,5 1,35 0,675 1,00 0,5
Incărcare utilă
6kN / m2  t 1.00 42 1,5 63 1,00 42
2
q SLU
 115.06kN / m q SLS
 80.56kN / m

115.06kN/m

8.30m

477.5kN

SLU 477.5kN
VEd

SLU
MEd

990.81kNm

80.56kN/m

8.30m

334.32kN

SLS 334.32kN
VEd

SLS
MEd

693.72kNm

3
2. Dimensionarea armăturii longitudinale şi transversale

1) x  0 As f yd  b xfcd
b xfcd
2) M1  0

75 d
SLU
MEd x
M Ed  b xf cd (d  )
2
Asfyd opt  0.012

35

Materiale:
f ck 20
C20/25 f cd    13.33 N / mm 2
c 1.5
f yk 500
S500 f yd    434.78 N / mm 2
s 1.15

SLU
M Ed  990.81kNm

As f yd d f yd 434.78
1)   x    opt  d   0.012  d   0.391d
bf cd d f cd 13.33
SLU
M Ed 990.91 106
2)  d nec
I
   821.35mm
opt f yd 0.012 434.78
bf yd opt (1   ) 350  434.78  0.012(1   )
2 f cd 2 13.33

Presupun bare 25


Cnom= 30mm
 25
as  Cnom   30   42.5 mm  h  821.35  42.5  863.85 mm 900 mm
2 2

4
Reevaluarea încărcărilor:

Val. Val.calc
Incărcare Coef.SLU Val.calc.SLU[kN/m] Coef.SLS
carac.[kN/m] SLS[kN/m]
Greutate prop. grinda
bgr  hgr 1.00   b.a 7,875 1,35 10,63 1,00 7,875
0.9  0.35 1.00  25
Făşii de goluri
3kN / m 2  t 1.00 21 1,35 28,35 1,00 21
3  7 1.00
Suprabetonare
0.06  t   b.a 1.00 10,5 1,35 14,175 1,00 10,5
0.06  7  25 1.00
Incărcare instalaţie
(concentrată) 0,5 1,35 0,675 1,00 0,5
Incărcare utilă
6kN / m2  t 1.00 42 1,5 63 1,00 42

q SLU
 116.83kN / m q SLS
 81.87kN / m

SLU
M Ed  1006.05kNm
VEdSLU  484.85kN
SLS
M Ed  705.02kNm
VEdSLS  340kN
SLU
M Ed 1006.05 106
2)  d nec
II
   827.64mm
opt f yd 0.012 434.78
bf yd opt (1   ) 350  434.78  0.012(1   )
2 f cd 2 13.33
 x  0.391d  0.391  827.64  323.61mm
 c2 3.5 103
 xb  0.8  d   0.8  827.64   408.71mm
 c 2   yd 3.5 103  2.17 103
f yd 434.78
 yd    2.17 103 mm
Es 2 105

 x  b  f cd 323.61 350 13.33


Aleg  x  323.61mm 1)  Asnec    3472.57mm2
f yd 434.78

Propun 825  Asef  3927mm2

5
k1    1 25  25mm
Snh min
 Snv min
 [d ag  k2  31  5  36mm  36mm
20mm
b  2Cnom  Snh min 350  2  30  36
b  2Cnom  n  (n  1) Snh min  n    5.34 5bare
Snh min   36  25
b  2Cnom  n   350  2  60  5  25
Snhef    41.25  36mm  Snh min
n 1 4

350

25
36

25

30

30 41.25 41.25 41.25 41.25 30

25 25 25 25 25

asef 
(A  y )  5 A
si i
1 25
s  42.5  3  As1 25 103.5
 65.37 mm
A si As8 25

y1  Cnom   42.5mm
2

y2  Cnom    Snv   30  25  36  12.5  103.5mm
2

d ef  h  asef  900  65.37  834.63mm 835mm


As  f yd 3927  434.78
1)   x ef    365.96mm
b  f cd 350 13.33
3.5
 xb  0.8  835   412.16mm
3.5  2.17

x 365.96
2)  M Rd  b xf cd (d  )  350  365.96 13.33(835  )  1112.18kNm  1006.05kNm  M ESLU
d
2 2

Se verifică

6
Calcul la forţă tăietoare:

 Forţa tăietoare la faţa reazemului  Vef  VEdSLU  116.83  0.15  467.33kN


 Forţa tăietoare la d=835mm  VEd  Vef 116.83  0.835  369.78kN

Verificarea necesităţii de armătură transversală:

VRd ,c  [CRd ,c  k (100  l  f ck )1/3  k1   cp ]  b d


0.18 0.18
C Rd ,c    0.12
c 1.5
200 200
k  1  1  1.489  2
d 835
A 3927
l  s   0.0134  0.02
b  d 350  835
k1  0.15
N Ed
 cp  0
Ac
VRd ,c  [0.12 1.489(100  0.0134  20)1/3  0.15  0]  350  835  156.27 kN  VEd  369.78kN
VRdmin,c  (Vmin  k1   cp )  b  d
Vmin  0.035  k 3/2  f ck 1/2  0.284 N / mm 2
VRdmin,c  (0.284  0.15  0)  350  835  81.36kN

Este nevoie de armătură transversală.

Verificarea bielei comprimate:

VRd ,max  0.5  b  z  f cd 2  0.5  350  751.5  7.358  967.669kN  467.33kN  Vef
f ck 20
f cd 2  0.6  (1  )  f cd  0.6(1  )13.33  7.358 N / mm 2
250 250
z  0.9d  0.9  835  751.5mm

Biela comprimată rezistă

Dimensionare armătură transversală:

1 2VEd
VEd  b  z  f cd 2  sin  cos     arcsin( )
2 b  z  f cd 2
1 2  369.78 103
  arcsin( )  11.2  21.8  ctg   2.5
2 350  751.5  7.358

Aleg   21.8  ctg  2.5

7
f ck 20
 wmin  0.08  0.08  0.71 103  pwmin  0.07%
f yk 434.78
Asw VEd 369.78 103
   452.7 mm 2 / m
s f ywd  z  ctg 434.78  0.7515  2.5
f ywd  f yd  434.78 N / mm 2

smax  0.75d  0.75  835  550mm

  2   82
Aleg etrieri 8 cu 2 ramuri Asw  2   2  100.53mm2
4 4

Asw 100.53
s nec    0.22m  s ef  15cm Aleg pasul s=15cm
Asw 452.7
s

Asw 82   1
w   2   1.91103  0.71103   min
bs 4 350 150

Poziţionarea etrierilor:

Asw,min   wmin  b  smax  0.71103  350  550  136.68mm 2


min
Asw 136.68
VRdmin   f ywd  z  ctg   434.78  751.5  2.5  202.99kN
smax 550

VRdmin  4.15
x  1.737 m 1.75m
484.5

 1.75  0.15  1.6m


Etrieri la reazem
1.6  0.15( n  1)  0.008  n  11.61 12etr 8 / 15
2(0.008  11 0.15)  3.316 m
8  3.316  4.684m
4.684  0.008  0.3  (n  1)
n  14.59 14 etr 8 / 30
8  (15  0.3  2  0.008  2 11  0.15)  0.184
0.184 / 2  0.092m

8
12etr 14etr 12etr

min
484.85 VRd
484.85
x=1.739m

4.15m

Interuperea barelor de armătură longitudinală

Am considerat 5 secţiuni echidistante pe jumătatea grinzii


1  83cm de la reazem 2 1.66m de la reazem
3  2.49m de la reazem 4  3.32m de la reazem 5  4.15m de la reazem
(1)  362.18kNm
SLU
M Ed
(4)  965.83kNm
SLU
M Ed
 643.88kNm (5)  1070.57kNm
SLU SLU
M Ed (2) M Rd
M SLU
Ed (5)  1006.05kNm
(3)  845.1kNm
SLU
M Ed

Se determină valoarea al cu care se dilată diagrama MEd

ctg ctg 2.5


al  z   0.9d   0.7515  0.94m
2 2 2
Se determină lungimea de ancorare a barelor

lbd  1  2  3  4  5  lbqrd  lb,min


α1→coef. care exprimă efectul formei barei, bare drepte α1=1,00
α2→coef. care ţine seama de acoperirea cu beton
 2  1  0.15(Cd   )
0.7   2  1.00
pentru bare drepte C  min( a ;C ; C )  EC 2, figura 8.3
d 1
2
41.25
Cd  min( ;30;30)  20.63mm
2
 2  1  0.15(2.06  2.5)  2.5  1.165   2  1.00
α3→coef. care ţine seama de confinare prin armăturii transversale nesudate de armătura
principală. α3=1,00
α4→coef. care ţine seama de armătura transversală sudată α4=0,7

9
α5→coef. care ţine seama de efectul presiunii perpendiculare pe planul de despicare de-
a lungu lbd α5=1,00

  sd
lbqrd   lungime de ancorare de referinţă
4 f bd
 sd  f yd  434.78N / mm2
fbd  2.25 1 2  f ctd  efort unitar ultim de aderenţă

1  1.00  coef. legat de condiţiile de aderenţă şi de poziţia barelor în timpul betonării


2  1.00  coef. legat de diametrul barei (   32mm )
f ctk 0.21 f ck2/3 0.21 202/3
f ctd     1.03N / mm 2
c 1.5 1.5

fbd  2.25 1.00 1.00 1.03  2.312 N / mm2


25 434.78
lbqrd   1175.34mm
4 2.312
lbd  1.00 1.00 1.00  0.7 1.00 1175.34  822.74mm 0.85m

4. Verificarea deschiderilor fisurilor

Condiţie: Wk  Wmax
Wk  deschiderea efectivă a fisurilor, conform clasei de expunere EC2 recomandă 0,4mm
Wmax  deschiderea maximă a fisurilor

Wk  S r ,max ( sm   cm )
S r ,max  distanţa maximă dintre fisuri
 sm  deformaţia medie a armăturii
 cm  deformaţia medie a betonului intre fisuri

f ct ,eff
 s  kt (1   e  p ,eff )
 p ,eff s
 sm   cm   0.6
Es Es

 s  efortul în armăturile întinse, considerând secţiunea fisurată,


f ct ,eff  rezistenţa efectivă la întindere a betonului f ct ,eff  f ctm  2.2 N / mm2
Es
 e  raportul modulelor de elasticitate  e 
Ecm,eff
Es  modul de elasticitate a oţelului Es  2 105 N / mm2
Ecm ,eff  Modul de elasticitate efectiv a betonului C20/25
Ecm 3 104
Ecm,eff    8.26 103 N / mm2
1   1  2.63
10
Ecm  modul de elasticitate secant al betonului C20/25 Ecm  3 104 N / mm2
  coef. de curgere lentă   2.63
2 105
 e   24.21
8.26 103

As
 p ,eff  coef. de armare longitudinal  p ,eff 
Ac ,eff
As  aria armăturii longitudinale întinse în secţiunea de calcul As  3927mm2
Ac ,eff  aria secţiunii efective de beton din jurul armăturilor întinse Ac ,eff  b  hc ,eff

 2.5(h  d )   2.5(90  83.5)  16.25cm 


hc ,eff  min  (h  x) / 3   (90  45.46) / 3  14.85cm   hc ,eff  14.85cm
 h / 2   90 / 2  45cm 

Sc   e  As (d  x)
bx 2
S c  moment static al parţii secţiunii comprimate din beton Sc 
2
x  înălţimea zonei comprimate a secţiunii din beton
35  x 2
 24.21 39.27(83.5  x)  x  45.46cm
2
3927
 p ,eff   0.076
350 148.5
kt  coef. care ţine cont de durata încărcării kt  0.4
M EdSLS 705.02 106
s    295.43 N / mm 2
x 454.6
As (d  ) 3927(835  )
3 2
2.2
295.43  0.4 (1  24.21 0.076)
0.076 295.43
 sm   cm   1.31103  0.6  0.89 103
2 105
2 105

Stabilirea formulei de calcul pentru distanţa între fisuri:


5(c   / 2)  5(30  25 / 2)  212.5mm  Snh eff  41.25mm
Sr ,max  k3c  k1k2k4 /  p,eff
k3  3.4
k1  coef. care ţine seama de prop. de aderenţă a armăturilor k1  0.8
k2  coef. care ţine seama de distribuţia eforturilor k2  0.5  la încovoiere,
k4  0.425
Sr ,max  3.4  30  0.8  0.5  0.425  25 / 0.076  157.92mm

Wk  157.92 1.31103  0.206mm  Wmax  0.4mm

Se verifică
11
5. Verificarea deformaţiilor

Condiţie: f  f max

f max  L / 250  800 / 250  3.2cm → valoarea maximă a săgeţii după EC2
f  efectul acţiunii considerate

k  L2  M SLS
f 
EI

k  constantă care depinde de distribuţia încărcării şi de condiţiile de rezemare k=0.104


L  deschiderea grinzii
EI  rigiditatea la solicitarea de încovoiere

Funcţia de interpolare între deformaţiile în stadiul I şi II:

- deformaţia specifică considerată este curbura ( 1/ r ) 1/ r   (1/ r ) II  (1   )  (1/ r ) I

  coef. de interpolare care ţine seama de participarea betonului întins în secţiune


r→ rază de curbură

a) Calculul curburii în secţiunea nefisurată:

M Ed SLS
705.02 106
(1/ r ) I    4.01 10 6 mm 1
Ec ,eff I I 8.26 10  21.26 10
3 9

bh3 350  9003


II    21.26 109 mm 4
12 12

b) Calculul curburii în secţiunea fisurată:

M EdSLS
705.02 106
(1/ r ) II    3.45 10 6 mm 1
Ec ,eff I II 8.26 103  24.72 109
bx 3 350  454.63
I II    e A s (d  x) 
2
 24.21  3927(835  454.6) 2  24.72 109 mm 4
3 3
Es 2 10 5
e    24.21
Ecm ,eff 8.26 103
bx 2 350 x 2
  e As (d  x)   24.21  3927(835  x)  x  454.6 mm
2 2

M cr 103.95
  1  ( SLS
)  1  0.5( )  0.926
M Ed 705.02
β→coef. care ţine seama de durata încărcării şi de repetarea acesteia;
β=0.5 pt. încărcare de lungă durată

bh 2 350  9002
M cr  momentul corespunzător fisurării M cr  f ct ,eff  2.2  103.95kNm
6 6

12
1/ r  0.926(3.45 10 6 )  (1  0.926)  4.01 10 6  3.5 10 6 mm 1

c) Calcul săgeată:

k  L2  M SLS
f   k  L2  (1/ r )  0.104  80002  3.5 106  23.3mm  2.33cm
EI

f  2.33cm  f max  3.2cm

Se verifică

13