Sunteți pe pagina 1din 2

Subtema 1

VREME
DE TOAMNĂ
ACTIVITATEA 10
UMBRELU , A
M A G I C Ă Poveste
terapeutică

Este o dimineață frumoasă de — Pipo, Suzi, scoateți-mă de-aici! țipă


toamnă. Pipo, Suzi, Dodo și Grom și-au acesta, speriat.
dat întâlnire în poienița de la marginea — Te scoatem imediat, stai liniștit!
satului. Prinde umbreluța lui Suzi ca să te tragem
— Salut, Suzi, de ce-ai luat umbrela? afară cu ajutorul ei! îi spuse Pipo.
o întrebă Grom. Doar cerul este senin! Și, într-adevăr, folosind umbreluța
— Bună, Grom! Este senin acum, dar Suzicăi, cei trei prieteni reușiră să-l
după-amiază va ploua. Așa au anunțat scoată pe Grom. Suzi începu să cânte:
la radio. Umbreluța mea frumoasă
— Ei, și până la amiază ce faci? Cari E foarte prietenoasă!
umbrela degeaba? nu se lăsă Grom. Ea m-ajută tot mereu
— Nu e degeaba. Doar știi ce piele Dacă dau cumva de greu!
sensibilă am! răspunse Suzi. Și, nici una, — Ei, hai că-i bună! comentă din
nici două, deschise umbreluța, o sprijini nou Grom. Recunosc că umbreluța
de umăr rotind-o cu grație, apoi începu ta mi-a fost de folos. Dar la ce-ar mai
să cânte: putea să-mi folosească? E doar o simplă
umbreluță!

Umbreluța mea frumoasă Nici nu-și termină bine vorba, că


E foarte prietenoasă! Grom călcă greșit și își suci piciorul.
Ea m-ajută tot mereu — Aoleu, cred că mi-am rupt piciorul!
Dacă dau cumva de greu! exageră păsăroiul.
— Ei, cum poate să te ajute o simplă — Stai liniștit, că dispensarul este
umbreluță dacă dai de greu? mormăi aproape. Mergem acolo, spuse Pipo.
Grom, apoi intrară cu toții în poieniță și — Să meeerg până acolo? Nu pooot,
începură să se joace. La un moment dat, că mă doare rău! se văicări Grom.
neatent, Grom căzu într-o râpă.
Niveluri de vârstă:
H 3–5 ani;
HH 5–6 / 7 ani.

— Am o idee: te vei folosi de umbreluța Umbreluța mea frumoasă


mea ca de-un baston, spuse Suzi. E foarte prietenoasă!
Și, sprijinindu-se în umbreluță, Grom Ea m-ajută tot mereu
ajunse cu bine la dispensar, unde primi Dacă dau cumva de greu!
toate îngrijirile. Când ieșiră, ce să vezi? Iar, de data aceasta, Grom nu mai avu
Afară ploua. Suzi deschise umbreluța nimic de comentat.
și se adăpostiră cu toții sub ea. SFÂRȘIT
Recunoscătoare, Suzi începu să cânte:

R
 scultă povestea. Răspunde la întrebări: În ce anotimp se petrece întâmplarea?
A
• De ce și-a luat Suzi umbreluța? • Ce pățește Grom? • Ce idee are Pipo? râp[

Privește desenele și formulează câte o propoziție pentru fiecare. Loc de unde s-a
rupt o porțiune
Colorează umbreluța Suzicăi. de pământ.
Memorează versurile cântecului fredonat de Suzi.
Creează, împreună cu colegii, un cântecel de patru versuri pentru umbreluța Suzicăi.