Sunteți pe pagina 1din 4

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT CAHUL

Numele ________________________________

Prenumele______________________________

Teză semestrială
la biologie
Clasa a X-a, profil real
14 decembrie 2016

Timp alocat: 90 minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră

Instrucţiuni pentru candidat:

 Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate


 Lucrează independent

Iţi dorim mult succes!


Evaluator I: __________________________________________________________________

Scor acordat: _____________________________ Semnătura __________________________

Evaluator II:__________________________________________________________________

Scor acordat: _____________________________ Semnătura__________________________


Nr. Conţinut Punctaj
1. Definește în spațiul rezervat noțiunile: L
Reproducere 0
________________________________________________________________________ 1
Metabolism 2
________________________________________________________________________ 3
Celula 4
________________________________________________________________________ 5
6
2. Citește afirmațiile de mai jos. Încercuiește litera “A” daca afirmația este adevărată L
sau litera “F” dacă afirmația este falsă. Dacă ai încercuit litera “F”, scrie în spaţiile 0
rezervate afirmația corectă. 1
A. F. Mitocondriile sunt organite bimembranare. 2
________________________________________________________________________ 3
A. F. Nucleul este un organit unimembranar. 4
________________________________________________________________________ 5
A. F. Salamandra este un animal ovovivipar. 6
________________________________________________________________________

3. Selectează cuvintele care nu se încadrează în grupul tematic, subliniindu-le. L


Argumentează printr-o frază decizia selectării, în spaţiile rezervate: 0
A B C D 1
Mitocondrie Leucoplast Aparatul Goldgi Ţesut epitelial 2
Plastidă Cloroplast Lizozom Ţesut conjunctiv 3
Nucleu Tonoplast Mitocondrie Ţesut mecanic 4
Ribozom Cromoplast Vacuolă Ţesut muscular 5
A_______________________________________________________________________ 6
B_______________________________________________________________________ 7
C_______________________________________________________________________ 8
D_______________________________________________________________________

4. Schema propusă prezintă structura unui organit, numit şi staţie energetică celulară.

L
0
1
2
3
4

a. Scrie, în spațiul acordat, denumirea organitului reprezentat în schemă_____________


b. Selectează, din şirul propus, prin subliniere, trăsăturile distinctive ale organitului
numit.
 Organit amembranar,
 organit bimembranar,
 organit unimembranar,
 sistem ramificat de canale,
 prezent în celulele eucariote,
 prezent în celulele procariote,
 cavitatea internă este străbătută de criste.

5. Scrie 3 asemănări şi 3 deosebiri dintre metabolismul plastic şi cel energetic. L


Asemănări: 0
_______________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________ 3
4
Deosebiri: 5
6
Metabolismul plastic Criterii Metabolismul energetic 7
___________________ ___________________ ___________________ 8
___________________ ___________________ ___________________ 9
___________________ ___________________ ___________________ 10
11
12

6. Completează spaţiile libere cu informația corespunzătoare. L


În cadrul ____________ se consumă energie şi se formează substanțe organice 0
complexe, pe când în cadrul ____________ se produce energie, iar substanțele 1
complexe se descompun în substanțe mai simple. 2
3
Substanțele organice complexe sunt formate din monomeri şi anume proteinele din 4
___________, glucidele din _________, acizii nucleici din __________, lipidele din 5
________ şi __________. 6
7
7. a) Comparați dezvoltarea postembrionară la broască şi la fluture, completând spaţiile L
libere. 0
Broasca Criterii Fluture 1
__________________ Metamorfoza __________________ 2
__________________ Stadiile __________________ 3
__________________ Mediul de viață al larvelor __________________ 4
__________________ Mediul de viață al adulților __________________ 5
6
b) Argumentați care tip de dezvoltare este mai avantajos 7
_______________________________________________________________________ 8
_______________________________________________________________________ 9
_______________________________________________________________________ 10
8. Asociați noțiunile din coloana A cu cele din coloana B L
A B 0
a)animale vivipare 1) șarpele orb 1
b) animale ovipare 2) balena 2
c) animale ovovivipare 3) pinguinul 3
d) partenogeneza 4) trântorul de albină 4
5) femela la dafnie 5
6) şopârla-comună 6

9. Numește 4 tipuri de reproducere asexuată la plante şi câte 2 exemple de plante L


pentru fiecare tip de reproducere. 0
1
2
3
_______________________________________________________________________ 4
_______________________________________________________________________ 5
_______________________________________________________________________ 6
_______________________________________________________________________ 7
_______________________________________________________________________ 8
_______________________________________________________________________ 9
10
11
12
10. Alcătuiţi triade cu următoarele noţiuni care caracterizează diferite tipuri de ţesuturi L
animale. 0
Ţesut epitelial; asigură conexiunea dintre celule,ţesuturi, sau organe; cu o capacitate 1
înaltă de regenerare; posedă capacitatea de a se contracta; ţesutul muscular; conţine 2
structuri specifice ale miofibrilei; poate fi lax şi dens; ţesut conjunctiv; alcătuit din celule 3
strâns unite între ele cu puţină substanţă intercelulară. 4
5
A. ______________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________ 7
B.______________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________________ 9
C.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Total: 80 puncte

S-ar putea să vă placă și