Sunteți pe pagina 1din 1

Siturile de la Cucuteni

În comuna Cucuteni se află situl arheologic de interes național din punctul „Cetățuia”, de la
marginea de vest a satului Băiceni, sit cunoscut pentru că a dat numele culturii Cucuteni din
eneolitic, din care se găsesc în acest sit trei așezări distincte, emblematice pentru clasificarea
culturii în fazele A, B și AB; în afara acestei așezări, în cadrul sitului se mai găsesc așezări din
eneoliticul târziu (cultura Horodiștea-Erbiceni), perioada geto-dacică și secolul al III-lea e.n.
Alt sit arheologic de interes național este cel de la „Dâmbul Morii”, la marginea de nord-vest a
aceluiași sat, unde s-au găsit alte vestigii ale culturii Cucuteni, faza AB. În rest, alte șapte situri
arheologice și alte trei clădiri sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca
monumente de interes local. Situl arheologic de la „Bogdăneasa” (1 km vest-nord-vest de satul
Băiceni) conține așezări din secolele al IV-lea–al III-lea î.e.n. (perioada Latène), secolele al VIII-
lea–al IX-lea și secolul al XVIII-lea; situl de la „Dâmbul lui Pletosu” cuprinde așezări din
eneolitic (cultura Cucuteni, faza A), secolele I–al II-lea e.n. (epoca daco-romană), secolul al IV-
lea (epoca post-romană), secolele al IX-lea–al X-lea și secolele al XVI-lea–al XVII-lea; situl din
„grădina lui Pascal” conține urme din secolele al VIII-lea e.n., al IX-lea–al X-lea și al XVII-lea–
al XVIII-lea; în situl de la „Mlada” (1,5 km sud-vest de satul Băiceni) conține așezări din
secolele al IV-lea–al III-lea î.e.n. și secolele al III-lea–I î.e.n.; situl de la „Siliște” (nord-nord-vest
de satul Băiceni) cuprinde așezări din secolele al II-lea–al III-lea e.n., al IV-lea e.n., al VIII-lea–
al X-lea și al XV-lea; situl de la „Tarlaua Grajd”, de la marginea de est a satului Bărbătești
cuprinde vatra medievală a satului Bărbătești (secolul al XV-lea), precum și așezări din eneolitic
(cultura Cucuteni), perioada Latène, secolele al V-lea–al IV-lea î.e.n. (perioada Halstatt), secolele
al II-lea–al III-lea e.n., secolul al IV-lea și secolul al XV-lea; în sfârșit, situl de la „Laiu” (600 m
nord-nord-vest de satul Săcărești), conține așezări din Halstattul târziu, secolele al II-lea–al III-
lea e.n., al XI-lea–al XII-lea, și al XV-lea. Cele trei clădiri, clasificate ca monumente de
arhitectură, sunt biserica de lemn „Sfânta Treime” (1808) din satul Băiceni, biserica „Sfinții
Voievozi” (1804) din Cucuteni, și casele familiei Cantacuzino (secolele al XVII-lea–al XVIII-
lea)”.

S-ar putea să vă placă și