Sunteți pe pagina 1din 1

Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire:

(V, 24-30)

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat, adevărat zic vouă: Cel
ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis pe Mine are viaţă veşnică
şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat zic
vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu
şi care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi
Fiului să aibă viaţă în Sine; şi I-a dat Lui putere să facă judecată, pentru că
este Fiul Omului. Nu vă miraţi de aceasta, căci vine ceasul în care toţi cei din
morminte vor auzi glasul Lui; şi vor ieşi cei care au făcut cele bune, spre
învierea vieţii, iar cei care au făcut cele rele, spre învierea osândirii. Eu nu
pot să fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă,
pentru că nu caut voia Mea, ci voia Tatălui Meu, Care M-a trimis.