Sunteți pe pagina 1din 4

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc

adresat pelerinilor din El Salvador


cu ocazia canonizării Monseniorului Romero
luni, 15 octombrie 2018
Iubiți frați și surori,

Bună ziua și multe mulțumiri pentru că sunteți aici. Canonizarea monseniorului Oscar
Romero, un păstor remarcabil din continentul american, îmi permite să am o întâlnire
cu voi toți, care ați venit la Roma pentru a-l venera și, în același timp, pentru a
manifesta adeziunea și apropierea voastră de Succesorul lui Petru. Multe mulțumiri!

Salut în primul rând pe frații mei în episcopat, episcopii din El Salvador, veniți la
Roma însoțiți de preoții și credincioșii lor și atâția consacrați, nu-i așa? Sfântul Oscar
Romero a știut să întrupeze cu perfecțiune imaginea Bunului Păstor care își dă viața
pentru oile sale. Pentru aceasta, și acum și mai mult cu canonizarea sa, pot să găsească
în el un „exemplu și un stimulent” în slujirea care le-a fost încredințată. Exemplu de
predilecție față de cei care au mai mare nevoie de milostivirea lui
Dumnezeu. Stimulent pentru a mărturisi iubirea lui Cristos și grija față de Biserică,
știind să coordoneze acțiunea fiecăruia dintre membrii săi și colaborând cu celelalte
Biserici particulare cu afect colegial. Fie ca sfântul episcop Romero să-i ajute să fie
pentru toți semne ale acestei unități în pluralitate care caracterizează sfântul popor
credincios al lui Dumnezeu.
Salut de asemenea cu afect special pe numeroșii preoți, călugări, călugărițe care sunt
aici și cei care au rămas în patrie. Voi, care vă simțiți chemați să trăiți o angajare
creștină inspirată din stilul noului sfânt, fiți demni de învățăturile sale, fiind înainte de
toate „slujitori ai poporului sacerdotal”, în vocația la care Isus, unicul și veșnicul
preot, v-a chemat. Sfântul Oscar Romeră îl vedea pe preot situat în mijlocul a două
mari abisuri: cel al milostivirii infinite a lui Dumnezeu și cel al mizeriei infinite a
oamenilor (cf. Omilie în timpul hirotonirii sacerdotale, 10 decembrie 1977). Iubiți
frați, lucrați fără încetare pentru a canaliza această dorință infinită a lui Dumnezeu de
a-i ierta pe oamenii care se căiesc de mizeria lor și pentru a deschide inima fraților lor
la duioșia iubirii lui Dumnezeu, și prin denunțarea profetică a relelor din lume.
De asemenea vreau la fel să îndrept un salut cordial numeroșilor pelerini veniți la
Roma pentru a participa la această canonizare, precum și membrilor comunității
salvadoriene din Roma. Mesajul sfântului Oscar Romero trebuie adresat tuturor fără
excepție, mari și mici, pentru toți. M-a impresionat la intrare o bunică de nouăzeci de
ani care striga și aplauda ca și cum erau cincisprezece. Forța credinței este forța
poporului lui Dumnezeu. El, Oscar Romero, repeta cu putere că fiecare catolic trebuie
să fie martir, pentru că martir înseamnă martor, adică, martor al mesajului lui
Dumnezeu adresat oamenilor (cf. Omilia din Duminica I din Advent, 27 noiembrie
1977). Dumnezeu vrea să fie prezent în viețile noastre și ne cheamă să vestim mesajul
său de libertate întregii omeniri. Numai în El putem să fim liberi: liberi de păcat, de
rău, liberi de ura din inimile noastre – el a fost victima urii -, liberi total pentru a-l iubi
și a-l primi pe Domnul și pe frați. O adevărată libertate deja pe pământ, care trece prin
preocuparea față de omul concret pentru a trezi în fiecare inimă speranța mântuirii.
Știm bine că acest lucru nu este ușor, pentru aceasta avem nevoie de sprijinul
rugăciunii. Avem nevoie să fim uniți cu Dumnezeu și în comuniune cu Biserica.
Sfântul Oscar ne spune că fără Dumnezeu și fără slujirea Bisericii, acest lucru nu este
posibil. Într-o ocazie se referea la Mir ca la „sacramentul martirilor” (Omilie, 5
decembrie 1977). Și că fără „această putere a Duhului Sfânt, pe care primii creștini au
primit-o de la episcopii lor, de la papa…, n-ar fi trecut încercarea persecuției; n-ar fi
murit pentru Cristos” (ibid.).
Să aducem la rugăciunea noastră aceste cuvinte profetice, cerând lui Dumnezeu
puterea sa în lupta zilnică pentru ca, dacă este necesar, „să fim dispuși chiar să ne dăm
viața pentru Cristos” (ibid.).
De asemenea, de aici trimit salutul meu întregului popor sfânt al lui Dumnezeu care
peregrinează în El Salvador și astăzi vibrează de bucuria de a vedea pe unul dintre fiii
săi la cinstea altarelor. Oamenii săi au credință vie pe care o exprimă în diferite forme
de religiozitate populară și care conformează viața lor socială și familială: credința
sfântului popor credincios al lui Dumnezeu. Preoților, episcopilor le cer: „Îngrijiți
sfântul popor credincios al lui Dumnezeu, nu-l scandalizați, îngrijiți-l”. Și n-au lipsit
dificultățile, flagelul dezbinării, flagelul războiului; violența s-a simțit cu putere în
istoria sa recentă, însă acest popor rezistă și merge înainte. Nu sunt puțini
salvadorienii care au trebuit să părăsească țara lor căutând un viitor mai bun.
Amintirea sfântului Oscar Romero este o oportunitate excepțională pentru a lansa un
mesaj de pace și de reconciliere tuturor popoarelor din America Latină. Și știți de ce?
Pentru că poporul lui Dumnezeu știe să miroase acolo unde există sfințenie. Și acolo
printre voi, eu ar trebui să mulțumesc atâtor oameni, întregului popor care l-a însoțit,
care l-a urmat, care a fost aproape de el. Însă, cum pot să mulțumesc? Astfel am ales o
persoană, o persoană care a fost foarte aproape de el și l-a însoțit și l-a urmat; o
persoană foarte umilă din popor: Angelita Morales. În ea pun reprezentarea poporului
lui Dumnezeu. Și i-aș cere Angelitei dacă poate să vină [aplauze și cântece în timp ce
se apropie doamna Morales].
Unit cu bucuria voastră a tuturor, îi cer Mariei, Regina păcii, să aibă grijă cu duioșie
de toți locuitorii din El Salvador și ca Domnul nostru să-i binecuvânteze cu
mângâierea milostivii sale. Și, vă rog… – Ați plătit pentru a intra aici, sau nu?
[Răspund: „Nu!”] -. Bine, acum trebuie să plătiți și prețul este ca să vă rugați pentru
mine. S-o rugăm pe Sfânta Fecioară înainte de a primi binecuvântarea. Bucură-te,
Marie… Sfinte Oscar Romero [R: Roagă-te pentru noi], și să vă binecuvânteze
Dumnezeu atotputernicul…
Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.10.2018
Publicarea pe acest sit: 15.10.2018
Etichete: Discursuri, Papa F, El Salvador
Pentru tipar click aici