Sunteți pe pagina 1din 14

ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.

qxd 29/06/2018 10:50 Page 1

actual.consistent.practic

CONExIUNISalvaTOaRE
GHID PENTRU INSTRUCTORI

Devotament înfocat
octombrie – noiembrie – decembrie 2018

editura viaţă și sănătate


ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 2

Ghid pentru instructori

co nexiuni Bun venit


Bun venit în lumea învăţării şi predării după programul Conexiuni sal-
salvatoare vatoare: actual. Consistent. Practic. Iată în continuare ce cuprinde
prezentul ghid:
ACTUAL. CONSISTENT. PRACTIC.
• Iată ce urmează... (Introducerea din ghidul pentru adolescenţi)
Devotament înfocat • De ce o abordare cu pasaje biblice?
• Care sunt materialele auxiliare pentru predarea acestor studii biblice?
octombrie – noiembrie – decembrie
• Plan & viziune de ansamblu
2018
• Materiale pentru trimestrul în curs

Editor
Kathy Beagles
IaTĂ CE URMEaZĂ…
Editor consultant
Obiectivul Conexiunilor salvatoare este acela de a te conduce la Biblie,
Troy Fitzgerald pentru a înţelege marea istorie a relaţiei dintre Dumnezeu şi oameni.
aceasta a început cu prima generaţie din Eden şi se întinde până la
Colaboratori principali generaţia noastră; este viaţa oamenilor prin prisma relaţiei lor cu
Dwain Esmond, Troy Fitzgerald, Dumnezeul Universului.
Karl Haffner
Dacă încerci să găseşti un cuvânt actual din partea lui Dumnezeu, vei
Secretar editorial găsi în Conexiuni salvatoare mesajul Scripturii şi vei fi provocat să faci
Daniella volf
conexiuni cu viaţa ta reală.
Directorii Departamentului Mondial Mesajul din partea lui Dumnezeu nu este numai actual, ci şi consistent.
al Şcolii de Sabat
Jonathan Kuntaraf, Gary Swanson
De la prima generaţie de oameni, care au auzit glasul lui Dumnezeu în
Grădină, şi până la ultimul grup de oameni, stând în faţa lui Hristos la a
Consultanţi din partea doua venire, Cuvântul lui Dumnezeu a fost şi continuă să fie demn de
Conferinţei Generale toată încrederea.
Mark a. Finley
Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la noi într-un mod practic, prin inter-
Consultanţi din partea mediul istoriilor de viaţă ale oamenilor care l-au întâlnit pe Dumnezeu
Biblical Research Institute
şi au luat decizia fie de a-l urma, fie de a-l respinge.
Gerhard Pfandl, Kwabena Donkor

Director al periodicelor la secţiunea Caz în studiu vei găsi câte un pasaj biblic, iar apoi, în Fişă
pentru Şcoala de Sabat de studiu, ţi se oferă sugestii cu privire la modalităţile de a cerceta şi a
Jocelyn Fay pune în practică adevărurile biblice.
Director design În fiecare studiu, vei mai găsi şi alte rubrici:
Madelyn Gatz • Ce părere ai? – activitate ce are menirea de a-ţi deschide mintea şi
inima pentru lecţia care urmează. Când vei aborda citatul biblic, îl
Tehnician desktop
Fred Wuerstlin vei privi din perspectiva vieţii tale de zi cu zi.
• Ştiai că...? – date statistice sau definiţii care pătrund mai adânc în
Serviciu clienţi conţinutul studiului sau, pur şi simplu, oferă date utile lecţiei.
Julie Haines
• Textul-cheie – versete biblice care scot în evidenţă ideea principală
Consultanţă design a lecţiei. În plus, le poţi memora şi stoca pentru a le utiliza ulterior.
Ron J. Pride/square1studio • Repere – alte texte biblice care punctează ideile principale ale
lecţiei. vei vedea că există conexiuni între aceste versete, pasajul
Consiliu de creaţie
Chris annan-Nunoo, David Bermejo, biblic şi viaţa ta de zi cu zi.
larry Burton, Becky De Oliveira, Dwain • Flash – un scurt fragment care redă viziunea lui Ellen White asupra
Esmond, Barry Gane, pasajului biblic studiat. Din aceste scurte explicaţii îţi vei face o idee
Karl Haffner, Don Keele,
Ulrike Müller, lauren Popp,
şi despre conţinutul lecturii recomandate din comentariile ei inspi-
Benjamin Sulit, rate.
Gay Tuballes, Emma Weslake
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 3

• Cu alţi ochi – citate din diferite surse contemporane sau istorice, care Ghid pentru instructori
ar putea să-ţi deschidă noi perspective asupra mesajului lecţiei.
• Experienţa ta zilnică – îndrumări cu privire la modul în care poţi per- co nexiuni
sonaliza adevărurile despre Dumnezeu. Începe de aici, dacă parcurgi
acest studiu pe cont propriu – înainte sau după discutarea lui la salvatoare
Şcoala de Sabat. În fiecare zi a săptămânii, ţi se va sugera ce rubrică a ACTUAL. CONSISTENT. PRACTIC.
lecţiei poţi explora, pentru a te raporta la pasajul biblic şi a face ca
mesajul din partea lui Dumnezeu să ţi se adreseze personal.
Devotament înfocat
octombrie – noiembrie – decembrie
2018
DE CE O aBORDaRE CU PaSaJE BIBlICE?
Există în prezent tendinţa de neglijare a Cuvântului lui Dumnezeu,
deoarece Biblia pare foarte veche, iar problematica vieţii contemporane
nu pare să aibă vreo legătură directă cu textul antic inspirat. Încercarea
de a citi Biblia îi poate lăsa pe tineri puţin derutaţi. Dar Biblia a fost Pentru ediţia în limba română
menită să fie nu citită, ci studiată şi pusă în practică, fiind în acelaşi timp
Traducere
şi un veritabil subiect de meditaţie. Nu a fost scrisă pentru a fi analizată, loredana Sîrbu
ci mai degrabă pentru a fi urmată. E nevoie de efort. Dacă îţi doreşti doar
o poveste care să te relaxeze, atunci Biblia nu e pentru tine. Tehnoredactare
Irina Toncu
Biblia nu este un roman captivant, ci, dacă te vei concentra asupra Redactor
mesajului ei cu o inimă docilă şi cu ochii îndreptaţi spre Dumnezeu, vei Delia Mirela Buciuman
descoperi ceva mult mai mult decât un subiect captivant. vei descoperi
un mesaj special pentru tine: „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi
căuta cu toată inima” (Ieremia 29:13). Isus a spus: „De aceea, pe oricine
aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu
judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă” (Matei 7:24).
Biblia este instrumentul folosit de Învăţătorul promis: Duhul Sfânt. Noi, ca
învăţători pământeşti, vom fi eficienţi numai dacă, mai întâi, Îi permitem
Duhului Sfânt să ne îndrume. Fiecare dintre aceste studii sunt concepute
în jurul unui pasaj biblic precis. veţi aduce în atenţia adolescenţilor Cazul
în studiu şi apoi, prin intermediul rubricii Fişă de studiu, îi veţi ajuta să
descopere adevărul relevant pentru viaţa lor. Pietrele preţioase ale
adevărului nu sunt puse la vedere, ci veţi avea ocazia să le descoperiţi
împreună cu grupa dumneavoastră.
„În studiul zilnic, metoda verset cu verset este adesea de cel mai mare
ajutor. Studentul să ia un verset şi să se concentreze în încercarea de a
afla gândul pe care l-a pus Dumnezeu acolo pentru el şi apoi să mediteze
asupra lui până când şi-l însuşeşte. Un pasaj studiat astfel, până când
semnificaţia lui este limpede, are o valoare mai mare decât perindarea
prin mai multe capitole fără a avea în vedere vreun scop bine definit şi
fără a dobândi cunoştinţe clare.” (Educaţie, p. 150)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Devotament înfocat: ghid pentru instructori. -
Pantelimon : viaţă şi Sănătate, 2018
ISBN 978-606-911-515-2
2
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 4

Care sunt materialele auxiliare


pentru predarea acestor studii biblice?

• la fiecare lecţie din acest Ghid pentru instructori, veţi • vă sunt puse la dispoziţie şi alte resurse pentru a vă
găsi rubrica Studiu aprofundat, cu subiecte legate de ajuta să descifraţi şi celelalte rubrici ale materia-
pasajul biblic studiat. Folosiţi aceste resurse pen- lului. (adolescenţii sunt îndrumaţi să parcurgă câte
tru a crea „un program” adecvat grupei dumnea- o rubrică a lecţiei în fiecare zi, urmând planul de la
voastră. Instructorilor care cunosc limba engleză, le Experienţa ta zilnică.) Încurajaţi-i să studieze lecţia în
C stă la dispoziţie site-ul www.leadoutministries.com, săptămâna fie de dinainte, fie de după parcurgerea
O
N unde vor găsi o multitudine de resurse pe subiectul ei cu grupa, la biserică, după cum consideraţi că e
E dorit: de la întrebări pentru discuţie până la ilustraţii; mai potrivit.
x de la scenarii pentru dramatizări până la activităţi de
I
U
asimilare. • Fiecare lecţie din Ghidul pentru instructori include şi
N un secret de metodică, la rubrica Secretele instruc-
I • Începeţi studiul propriu-zis cu rubricile Ce părere torului bine pregătit. De asemenea, aveţi la dispoziţie
ai? şi Ştiai că...?, din ghidul pentru adolescenţi. o activitate şi un rezumat, care vă vor ajuta să vedeţi
S activităţile sunt astfel concepute încât să-i facă pe lecţia în ansamblu şi să trageţi concluziile.
a
l tineri să gândească, să răspundă şi să comunice între
v ei. Discuţiile care pot porni de la aceste subiecte • la fiecare studiu, adolescenţii sunt îndemnaţi să lec-
a sunt o modalitate foarte bună de introducere a tureze un capitol sau mai multe dintr-un volum de
T
O pasajului biblic. Întrebarea-cheie de la sfârşit va fi: Ellen White, din seria de istorie biblică. Cei care vor
a „De ce aţi răspuns aşa?” respecta această programă vor reuşi să citească în-
R treaga serie, în patru ani [de la Patriarhi şi profeţi
E • Prezentul Ghid pentru instructori vă pune la dispo- până la Tragedia veacurilor].
4 ziţie o ilustraţie, împreună cu un punct de pornire,
ce vă va ajuta să-i introduceţi pe tineri în atmos-
fera pasajului biblic propriu-zis.

• Esenţa acestor studii este citirea împreună a


pasajului biblic de la secţiunea Caz în studiu şi dis-
cutarea lui cu ajutorul întrebărilor de la Fişă de studiu
pentru instructori. De asemenea, vă sunt puse la
dispoziţie şi alte pasaje pentru aprofundarea studiu-
lui în Cuvânt.

• Prezentaţi apoi informaţiile legate de context, ce


vor face ca relatarea biblică să fie şi mai uşor de
înţeles.
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 5

plan & viziune de ansamblu


2015 2016 2017 2018
Trimestrul 1* Trimestrul 1 Trimestrul 1 Trimestrul 1
1. Înnoirea 1. Samson 1. Zaharia 1. Împăratul vine
2. Judecata de cercetare 2. Samuel 2. al doilea Templu 2. Fariseii
3. Originea răului 3. Eli 3. Estera 3. Sfârşitul vremii
4. Capcane 4. Filistenii 4. Împărăteasa 4. Slujirea
5. Marea dezamăgire 5. Saul (1) 5. Ezra 5. Ultima Cină
6. Papalitatea 6. Saul (2) 6. Neemia 6. Ghetsemani
7. Provocări spirituale 7. David (1) 7. Constructorii 7. Judecata
8. Biblia 8. David (2) 8. Complotul 8. Calvarul
9. Ultima şansă 9. David (3) 9. Reformatorii 9. Învierea
10. Timpul de strâmtorare 10. David (4) 10. Isus 10. Maria Magdalena
11. Eliberarea 11. David (5) 11. Eliberatorul 11. Drumul spre Emaus
12. Sfârşitul 12. David (6) 12. Slava viitoare 12. lângă mare
13. Începutul 13. absalom 13. Înălţarea lui Isus C
O
Trimestrul 2 Trimestrul 2 Trimestrul 2 Trimestrul 2 N
1. adam şi Eva 1. Poporul lui Dumnezeu 1. Isus 1. Misiunea E
2. Şarpele 2. Solomon 2. a sosit ceasul 2. Duhul Sfânt x
3. Cain şi abel 3. Constructorul Templului 3. Maria 3. Ologul
4. Simeon / ana
I
4. Set şi Enoh 4. Monarhul mândru 4. anania / Safira
5. Magii
U
5. Noe 5. Scriitorul pocăit 5. Poporul lui Dumnezeu
6. Copilul Isus
N
6. Turnul Babel 6. Roboam 6. Ştefan
7. avraam 7. Ieroboam 7. Glasul 7. Pavel
I
8. Isaac 8. asa, ahab, Izabela 8. Biruinţa 8. Petru
9. lot 9. Ilie 9. l-am găsit pe Mesia 9. Pavel / Barnaba S
10. Rebeca 10. Evanghelistul 10. Nunta 10. acceptarea neamurilor a
11. Iacov şi Esau 11. laşul 11. Templul 11. Propovăduireaveştiibune l
12. Iacov 12. Sabatul 12. Nicodim 12. Tesalonicenii v
13. Israel 13. Iosafat 13. Ioan Botezătorul 13. Efesenii a
T
Trimestrul 3 Trimestrul 3 Trimestrul 3 Trimestrul 3 O
1. Iosif 1. ahab 1. Femeia samariteancă 1. Corintenii a
2. Fraţii 2. Elisei 2. Tânărul bogat 2. lucrători pentru Hristos R
3. Moise 3. Profetul 3. Ologul 3. Romanii / Galatenii E
4. Paştele 4. Naaman 4. Ioan Botezătorul 4. Ultima călătorie
5. Sclavi fugari 5. Iona 5. Unsul 5. aventuri şi încercări 5
6. Călători nefericiţi 6. Osea 6. Petru 6. Filimon
7. Poporul ales 7. Isaia 7. Capernaum 7. Colosenii / Filipenii
8. aaron 8. Iehova 8. leprosul 8. Ultima întemniţare
9. Tabernaculul 9. ahaz 9. levi-Matei 9. Înaintea lui Nero
10. Maria şi Sefora 10. Ezechia 10. Sabatul 10. Ioan, ucenicul iubit
11. Cele 12 iscoade 11. asiria 11. Ucenicii 11. Patmos
12. Core 12. Manase 12. Sutaşul 12. apocalipsa
13. Şarpele de aramă 13. Iosia 13. Demonizatul 13. Biserica triumfătoare

Trimestrul 4 Trimestrul 4 Trimestrul 4 Trimestrul 4


1. la graniţă 1. Ieremia 1. Femeia / Iair 1. Primii credincioşi
2. Balaam 2. Osândă iminentă 2. Cei şaptezeci 2. Căutătorii
3. vecinii suspecţi 3. Ultimul rege 3. Ucenicii 3. Wycliffe
4. Repetarea legii 4. Prizonierii 4. Neînţelegeri 4. luther
5. Moartea lui Moise 5. Daniel 5. Ziduri îndepărtate 5. Zwingli
6. Trecerea Iordanului 6. visul 6. lucrarea lui Isus 6. Reforma în Franţa
7. Rahav 7. Trei evrei 7. Cine este Isus? 7. Reformatorii englezi
8. Binecuvântări şi blesteme 8. Nebucadneţar 8. apărătorul / Conducătorul 8. Revoluţia Franceză
9. Gabaoniţii 9. Belşaţar 9. Copiii 9. Reformatorii americani
10. Împărţirea ţării 10. Daniel 10. Familia lui lazăr 10. William Miller
11. Ultimele cuvinte ale lui Iosua 11. Daniel 7 11. Zacheu 11. Profeţia împlinită
12. Sărbătorile anuale 12. Daniel 8, 9 12. Maria 12. Sanctuarul
13. Primii judecători 13. Daniel 10 – 12 13. Iacov şi Ioan 13. legea lui Dumnezeu
14. Hagai / Zorobabel

* Din motive obiective, tematica a fost devansată cu un trimestru.


ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 6

plan & viziune de ansamblu 2018 1. Fii aşa cum eşti! Referinţa biblică: Mt. 21:1-19,23-46; Mc. 11:1-21,27-33;
12:1-12; lc. 19:29-48; 20:1-19; Ioan 12:12-19
Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 63, 64, 65
2. Două feţe, o inimă Referinţa biblică:Mt. 22:15-46;Mc. 12:13-44;lc. 20:20–21,4
Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 66, 67
3. Astăzi, pregătiri Referinţa biblică: Ioan 12:20-43; Matei 24; Marcu 13;
pentru mâine luca 21:5-38
Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 68, 69
Trimestrul 1 4. Auto-servire sau
de-servire
Referinţa biblică: Matei 25:31-46; luca 22:7-18; 24; Ioan
13:1-17
Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 70, 71
5. Factorul Iuda Referinţa biblică:Matei 26:20-29;Marcu 14:17-25;
luca 22:14-23; Ioan 13:18-38; 14 – 17
Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 72, 73
6. Încotro? Referinţa biblică: Marcu 14:32-50
Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolul 74
7. Procese Referinţa biblică: luca 23:1-25
C furtunoase Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 75, 76, 77
O 8. Aşezat pe cruce, Referinţa biblică: Matei 27:31-53; Marcu 15:20-38;
N în cruce luca 23:26-46; Ioan 19:16-30
E Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 78, 79
x
I 9. Puterea învierii Referinţa biblică: Matei 28:2-4,11-15
U Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 80, 81
N 10. Primul martor Referinţa biblică: Ioan 20:1-18;
I Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolul 82
11. Ardoarea inimii Referinţa biblică: luca 24:13-33
S Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolul 83
a 12. Daţi mâna şi Referinţa biblică: luca 24:33-48; Ioan 20:19-29; 21:1-22
l împăcaţi-vă! Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 84, 85
v 13. Cu capul în nori sau Referinţa biblică: Mt. 28:16-20; lc. 24:50-53; Fapte 1:9-12
a cu picioarele pe pământ Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 86, 87
T
O
1. Ultimele cuvinte Referinţa biblică: Fapte 1:1-11
a
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 1, 2, 3
R
E 2. Duhul Sfânt Referinţa biblică: Fapte 2:1-39.
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 4, 5
6 3. Numai Isus Referinţa biblică: Fapte 3; 4:1-31
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolul 6
Trimestrul 2

4. Ipocrizia Referinţa biblică: Fapte 4:32 – 5:11


Comentariu: Faptele apostolilor, capitolul 7
5. Putere. Perseverenţă. Referinţa biblică: Fapte 5:12 – 6:7
Scop. Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 8, 9
6. Primul martir Referinţa biblică: Fapte 6:8-15; 7:44-49
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 10, 11
7. Transformarea Referinţa biblică: Fapte 9:1-18
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 12, 13, 14
8. Principiile Referinţa biblică: Fapte 12:1-23; 1 Petru; 2 Petru
lui Petru Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 15, 51, 52
9. Epicentrul Referinţa biblică: Fapte 11:19-26; 13; 14:1-26
misiunii Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 16, 17, 18
10. Noi şi ei Referinţa biblică: Fapte 15:1-17
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 19, 20, 21
11. Convingeri Referinţa biblică: Fapte 17:1-34; 18:1-17
+ valori = Acţiune Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 22, 23, 24
12. Speranţă Referinţa biblică: Fapte 18:18-28; 1, 2 Tesaloniceni
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 25, 26
13. În minoritate Referinţa biblică: Fapte 19; 20:1
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 27, 28
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 7

1. Corintenii Referinţa biblică: 1 Corinteni; 2 Corinteni


Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 29, 30, 31, 32
2. Lucrători pentru Hristos Referinţa biblică: 1 Tes. 2:6,9; 2 Tes. 3:8-12; 2 Cor. 11; 1 Tim.
6:10-19; Col. 1:25-29; Tit 2:6-8
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 33, 34
3. Romanii şi galatenii Referinţa biblică: Romani; Galateni
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 35, 36
4. Lucrarea lui Pavel Referinţa biblică: Fapte 20:4 – 23:35
Trimestrul 3

Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 37, 38


5. Greutăţile şi aventurile Referinţa biblică: Fapte 24 – 27; 28:1-10
lui Pavel Comentariu: Faptele apostolilor, cap. 39, 40, 41, 42
6. Filimon Referinţa biblică: Fapte 28:11-31; Filimon
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolul 43
7. Colosenii şi filipenii Referinţa biblică: Coloseni; Filipeni
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 44, 45
8. Pavel Referinţa biblică: 2 Timotei
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 46, 47 C
9. Pavel Referinţa biblică: luca 21:12; 2 Timotei O
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 48, 49 N
E
10. Ioan 1 Referinţa biblică: Epistolele lui Ioan x
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 53, 54, 55 I
11. Ioan 2 Referinţa biblică: apocalipsa 1:9 U
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolul 56 N
12. Ioan 3 Referinţa biblică: apocalipsa I
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolul 57
13. Ioan 4 Referinţa biblică: Matei 16:18; apoc. 7:9-17; Efes. 2:19-22
S
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolul 58
a
l
v
1. Credincioşii din primul Referinţa biblică: Matei 24; 2 Timotei 3:12 a
secol Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 1, 2 T
2. Căutători în întuneric Referinţa biblică: Dan. 7:25; 2 Tes. 2:3- 7; apoc. 12:6 O
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 3, 4 a
3. Reformatori 1 Referinţa biblică: Psalmii 119:105; Matei 10:17-22 R
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 5, 6 E
4. Reformatori 2 Referinţa biblică: Romani 1 – 3; Ioan 15:19,20 7
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 7, 8
Trimestrul 4

5. Reformatori 3 Referinţa biblică: Isaia 57:15; Iacov 4:6; Isaia 41:10


Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 9, 10
6. Reformatori 4 Referinţa biblică: Fapte 5:29
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 11, 12
7. Reformatori 5 Referinţa biblică: Marcu 10:17-22; Romani 1:16,17; 3:31
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 13, 14
8. Reformatori 6 Referinţa biblică: apocalipsa 11; Psalmii 119:105
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolul 15
9. Reformatori americani Referinţa biblică: luca 21:25; Marcu 12:24-26; apocalipsa 6:12
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 16, 17
10. William Miller (1) Referinţa biblică: Psalmii 119:130; Daniel 9; Matei 24; apocalipsa
14:6,7
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 18, 19, 20
11. William Miller (2) Referinţa biblică: apocalipsa 14:8; Matei 25:1-13
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 21, 22
12. Sanctuarul Referinţa biblică: Daniel 7; 8,14; Evrei 8; 9; levitic 16
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 23, 24
13. Legea lui Dumnezeu Referinţa biblică: apocalipsa 11:19; 14:12; 12:17; 13; 14:7; Isaia
58:12-14
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 25, 26
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 8
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 9

CUPRINS

CONExIUNISalvaTOaRE

Octombrie Noiembrie Decembrie


6—Preţul exorbitant al credinţei 3—Măreaţa umilinţă [p. 27] 1—Hai, capul sus! [p. 43]
[p. 11] Dumnezeu, deseori, îi alege pe cei
Dacă mergem cu capul în jos, s-ar
Primii creştini s-au confruntat cu mai umili oameni să aducă la înde-
putea să nu vedem suficient de bine
situaţii de coşmar pentru a rămâne plinire cele mai măreţe fapte. acest
şi să ne lovim de obiectele din jur.
devotaţi credinţei lor, dar relaţia cu lucru s-a dovedit adevărat şi în
Cu cât mai important este să ţinem C
Dumnezeu a fost atât de puternică, dreptul reformatorilor şi este încă
capul sus şi să vedem lucrurile spiri- O
încât le-a dat curajul de a înfrunta şi valabil în dreptul nostru, al celor de
tuale? N
cele mai mari greutăţi. azi. E
8—Am, pot şi vreau! [p. 47] x
13—Legile naturii [p. 15] 10—Aşa face toată lumea [p. 31] Prea puţini dintre noi înţeleg ce I
Una dintre cele mai grave crime Presiunea de grup este inevitabilă. înseamnă să primeşti daruri şi talen- U
înfăptuite de-a lungul Evului Mediu Şi nu se termină odată cu absolvi- te de la Dumnezeu. Nu este un pri- N
a fost înlănţuirea Bibliei. Dar Dum- vilegiu. Este o responsabilitate. I
rea liceului. Însă această presiune
nezeu a avut o rămăşiţă atunci – şi poate fi una pozitivă, dacă ne ho- S
are şi acum – care apreciază şi pă- tărâm ce vrem de la viaţă şi apoi 15—Ultima avertizare [p. 51] a
zeşte Cuvântul Său. stăm în preajma oamenilor care ne Primii oameni care au crezut în a l
ajută să obţinem ce ne-am propus. doua venire au vândut totul şi au v
20—Lumina călăuzitoare aşteptat în case şi pe câmpuri să a
[p. 19] T
Te-ai gândit vreodată că toate
17—Devotament înfocat vină Isus. Noi ce suntem dispuşi să
O
[p. 35] facem pentru a rosti în urechile lu- a
scrierile care formează Cuvântul lui
Deseori, problemele noastre sunt mii un ultim mesaj de avertizare? R
Dumnezeu nu sunt altceva decât
atât de grave, încât ne prefacem că E
nişte lucruri irelevante? O lectură 22—Curăţenie generală
nu există. Însă acceptarea faptului 9
plictisitoare? Ia gândeşte-te mai [p. 55]
că ele există şi că Dumnezeu este
bine! Slujba din sanctuarul antic iudaic
deasupra lor poate face o diferenţă
27—Credinţă celebră [p. 23] categorică. producea destul deranj şi mizerie –
Chiar şi oameni ca Martin luther, era sânge peste tot. Dar speranţa pe
marele reformator, au avut lupte în 24—Pot să aduc un martor? care le-o oferea israeliţilor din
viaţa de credinţă. Indiferent cine [p. 39] vechime este aceeaşi speranţă pe
suntem, Dumnezeu are capacitatea Martorul este acea persoană care care ne-o oferă nouă astăzi.
să ne facă uriaşi spirituali, pentru a spune ce a văzut şi a auzit. Doi mar-
putea realiza planurile Sale măreţe. tori creează o imagine şi mai clară. 29—Captivi ai adevărului
Ce impact au avut asupra ta mar- [p. 59]
torii Cuvântului lui Dumnezeu? Sabatul a fost dintotdeauna o pro-
blemă controversată. Şi dacă eşti un
păzitor al Sabatului, sigur va apărea
în viaţa ta o situaţie în care această
convingere îţi va fi pusă la încercare.
Care să fie oare cea mai bună
modalitate de apărare?
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 10
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 11

CONExIUNISal vaTOaRE
CONExIUNISalvaTOaRE
6 OCTOMBRIE 2018

Preţul exorbitant al credinţei


Referinţa biblică: Matei 24; 2 Timotei 3:12
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 1, 2
Text-cheie: Matei 24:45,46

C
PREGĂTIRE • vor alege să dezvolte o relaţie autentică şi tot mai O
strânsă cu Dumnezeu. (nivelul practic) N
E
I. PREZENTaRE GENERalĂ x
III. STUDIU aPROFUNDaT I
Primii creştini s-au confruntat cu probleme mari când
şi-au apărat credinţa. Este greu să ne imaginăm necazurile
• Creştinii din primul secol U
prin care au trecut. Totuşi, ei au găsit curajul necesar pen-
• Persecuţia N
tru a le înfrunta. Relaţia lor cu Dumnezeu era atât de
• Existenţa unui Dumnezeu iubitor, credincios, per- I
sonal
puternică, încât au preferat martirajul decât renunţarea la Pe site-ul www.leadoutministries.com veţi găsi ma- S
credinţa lor. Simpla convingere nu ne oferă un astfel de teriale auxiliare în limba engleză pentru studierea acestor a
curaj. Datorită convingerilor lor puternice, au existat l
subiecte.
oameni dornici să poarte războaie. Ei au fost dispuşi să v
ucidă. Doar convingerea nu îi dă nimănui curajul de a a
accepta moartea fără împotrivire. Numai Dumnezeu poate T
locui într-o persoană şi poate transforma frica în eroism.
PREDARE O
a
În Matei 24, ucenicii l-au întrebat pe Isus care vor fi I. INTRODUCERE R
semnele sfârşitului. Isus le-a răspuns într-un mod inedit. El E
le-a împărtăşit o dublă profeţie. I-a avertizat că Ierusalimul Activitate
va fi distrus în anul 70 d.Hr. De asemenea, le-a descris cum Rugaţi membrii grupei să completeze secţiunea Ce părere 11
va fi timpul sfârşitului. Dacă le-ar fi vorbit în aceeaşi ocazie ai? din studiul lor, apoi dezbateţi răspunsurile date.
despre moartea Sa crudă, despre distrugerea Ierusalimului Prezentaţi grupei două situaţii ipotetice:
şi despre sfârşitul timpului, ei n-ar fi putut să asimileze Situaţia 1: vezi o persoană dragă într-o clădire în flăcări.
toate aceste informaţii. Isus le-a spus numai ceea ce tre- Ştii că, dacă te duci să o salvezi, s-ar putea să mori, dar ea
buiau să ştie. aveau nevoie să fie avertizaţi cu privire la dis- s-ar putea să supravieţuiască. Dacă nu te duci, ea va muri,
trugerea Ierusalimului pentru ca toţi credincioşii să iasă din iar tu vei trăi.
cetate înainte de această catastrofă. De asemenea, tre- Situaţia 2: Ţi se spune că vei fi omorât dacă nu renunţi
buiau să ştie care aveau să fie semnele sfârşitului, ca să le la credinţa în Isus.
poată transmite mai departe. Dacă urmăreau aceste În care dintre aceste situaţii aţi fi mai dispuşi să muriţi?
semne, ei aveau să fie în siguranţă, chiar dacă nu aveau să De ce? Ce anume ne determină să murim pentru o
ştie cu exactitate ce se va întâmpla. la fel este şi cu noi. persoană pe care o iubim? De ce relaţia cu Isus pare mai
puţin reală decât relaţia cu un om care trăieşte pe acest
pământ?
II. SCOP
Membrii grupei: Ilustraţie
Reformulaţi:
• vor înţelege de ce primii creştini au fost dispuşi să
Se ştie că Maica Tereza a fost cea mai blândă şi mai
înfrunte moartea pentru credinţa lor. (nivelul inte-
altruistă femeie din istoria modernă. Ea s-a născut pe
lectual)
26 august 1910 şi se numea agnesë Gonxhe. la 18 ani,
• vor simţi prezenţa reală a lui Dumnezeu. (nivelul
când fetele de vârsta ei se căsătoreau şi îşi întemeiau o
emoţional)
familie, ea s-a hotărât să devină misionară şi s-a alăturat
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 12

Surorilor din loreto, Irlanda. acolo a primit numele de sora Context imediat şi cadru istoric
Maria Tereza. În luna ianuarie, a plecat în India. Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza într-un
După doi ani petrecuţi în mănăstire, Maica Tereza a context mai larg pasajul studiat. Redaţi-le în propriile cuvinte.
primit permisiunea de a înfiinţa o comunitate religioasă Tertulian (160-220 d.Hr.) apăra cazul creştinilor înaintea
dedicată slujirii celor mai săraci oameni. Pe 17 august guvernului roman astfel: „Dar mergeţi înainte, bunii mei
1948, s-a îmbrăcat într-un sari alb cu margine albastră, a magistraţi! Poporul vă va socoti cu mult mai buni dacă îi
ieşit pe stradă şi a intrat în lumea săracilor. I-a îngrijit pe cei daţi pe creştini în mâinile lor. Torturaţi-ne, chinuiţi-ne, con-
bolnavi şi pe cei muribunzi, le-a legat rănile, i-a hrănit pe cei damnaţi-ne, zdrobiţi-ne; cruzimea voastră nu va face altce-
flămânzi, îndreptându-şi atenţia spre toţi oamenii nebăgaţi va decât să dovedească nevinovăţia noastră. De aceea ne
în seamă de societate. După câteva luni în care a lucrat îngăduie Dumnezeu să suferim toate acestea. Însă cruzi-
singură, i s-au alăturat câteva foste eleve. mea voastră nu aduce niciun rod. Ea este momeala care îi
Maica Tereza a deschis case în ţările comuniste, aduce pe oameni de partea noastră. Ne înmulţim de
lucrarea ei extinzându-se dincolo de graniţele Indiei. Ea a fiecare dată când suntem nimiciţi de voi; sângele creşti-
primit multe semne de recunoaştere pentru lucrarea sa. nilor este o sămânţă. Însăşi încăpăţânarea cu care ne batjo-
lumea a aflat despre această călugăriţă care făcea ceea ce coriţi ar trebui să vă fie o învăţare de minte. Căci cine o
nimeni altcineva nu şi-ar fi dorit să facă. O singură femeie, priveşte şi nu este nevoit să se întrebe ce se ascunde din-
care şi-a dedicat viaţa ajutorării celor mai săraci dintre colo de ea? Cine nu ni se alătură atunci când îşi pune
C săraci, i-a încurajat pe mii de oameni să meargă pe urmele
O această întrebare şi, după ce ni se alătură, nu îşi doreşte să
ei şi să-i slujească pe cei mai umili semeni ai lor. sufere, ca să obţină tot harul lui Dumnezeu?”
N
E În 1997, când a murit, Maica Tereza a lăsat în urmă 610 Primii creştini au îndurat persecuţii groaznice din anu-
x fundaţii în 123 de ţări din lume. Ce a câştigat din toate mite cauze. la început, creştinismul era confundat cu
I acestea? Nimic! iudaismul, dar oamenii şi-au dat seama în scurt timp că era
U vorba de două religii cu totul diferite. Religia aceasta nu
N ţinea de populaţia dintr-o anumită zonă geografică, ci se
I II. PaSaJUl BIBlIC răspândea repede, tulburându-i pe romani şi pe iudei.
S Punct de pornire Creştinii refuzau să se închine înaintea împăraţilor
a Reformulaţi: romani. Ei se închinau numai înaintea Dumnezeului lor şi
l Persecuţia este reacţia pe care o au oamenii care se nu luau parte la ceremoniile religioase care, după părerea
v împotrivesc credinţei tale. Slujirea este reacţia pe care o ai romanilor păgâni, îi mulţumeau pe zeii lor capricioşi şi
a tu atunci când îţi dedici viaţa lui Dumnezeu. Prea puţini egoişti. Romanii îi considerau pe creştini o adevărată
T dintre noi vor sluji la fel ca Maica Tereza, dar fără îndoială ameninţare pentru siguranţa şi viitorul lor. Tertulian scria:
O că fiecare dintre noi ne dorim ca, la venirea Sa, să fim găsiţi „Creştinii sunt de vină pentru orice dezastru social şi pen-
a făcând ceea ce Dumnezeu ne cere. Isus i-a avertizat pe tru orice nenorocire care se abate asupra poporului. Dacă
R ucenici cu privire la necazurile care îi aşteptau pe credin- Tibrul dă peste maluri, dacă Nilul nu se umflă şi nu inundă
E câmpiile, dacă cerul nu dă ploaie, dacă este cutremur,
cioşi; cu toate acestea, nu voia ca ei să ducă o viaţă plină de
12 frică. În loc să ne fie frică de greutăţi şi să ne ascundem tot foamete sau boală, imediat se aude strigătul: la lei cu
timpul, ar trebui să căutăm noi modalităţi de a-i ajuta pe creştinii!”
cei din jur şi să-l lăsăm pe Dumnezeu să aibă grijă de Pe de altă parte, creştinii păreau foarte înguşti şi infle-
restul. xibili. Refuzul lor de a i se închina împăratului părea ilogic
pentru ceilalţi oameni. Ce rău făceau dacă i se închinau
Fişă de studiu pentru instructori puţin? Mai ales dacă ţinem seama de condamnarea la
După ce parcurgeţi secţiunea Caz în studiu împreună cu moarte pentru acest refuz! Ce fel de oameni ar alege să
membrii grupei, folosiţi următoarele sugestii pentru a dez- moară în loc să ardă puţină tămâie şi să bolborosească
nişte cuvinte? Cei din jur ajunseseră să-i dispreţuiască pen-
bate pasajul împreună.
• Subliniaţi avertizările referitoare la vremurile grele tru încăpăţânarea lor.
care urmau să vină. În ciuda tuturor acestor lucruri, creştinii au rămas cre-
• Încercuiţi îndemnurile referitoare la felul în care dincioşi convingerilor lor şi au preferat să înfrunte perse-
trebuiau creştinii să trăiască. cuţia şi moartea, decât să-l trădeze pe Hristos.
• Încadraţi într-un dreptunghi cuvintele referitoare vezi: www.leaderu.com/orgs/probe/docs/persecution.
la starea lumii în momentul revenirii lui Isus. html.
• asupra câtor lucruri aveţi control? Faptul că toate
lucrurile sunt în stăpânirea lui Dumnezeu ne ajută
să nu mai fim neliniştiţi.
Folosiţi următoarele pasaje biblice ca suport pentru stu-
diul de săptămâna aceasta: Faptele 7; Marcu 13; luca 12:1-12.
"
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 13

III. ÎNCHEIERE
Activitate
Încheiaţi cu o activitate şi cu o scurtă recapitulare: Secretele instructorului bine pregătit!
Cereţi-le membrilor grupei să aşeze următoarele drep-
turi pe o scară de la 1 la 10 (unde 1 înseamnă cel mai puţin Aprecierile
important, iar 10 cel mai important):
1. Egalitatea apreciaţi-i sincer pe adolescenţi atunci când fac
2. libertatea de expresie un lucru bun. Mustrarea pentru comportamentul
3. Dreptul la intimitate nepotrivit îi determină pe adolescenţi să se răzvră-
4. lupta pentru drepturile oamenilor din alte ţări tească pentru a salva aparenţele. De asemenea,
5. Susţinerea drepturilor oamenilor din ţara ta adolescenţii se simt de regulă stânjeniţi şi
6. Dreptul de a mă închina aşa cum aleg reacţionează atunci când sunt lăudaţi pentru o faptă
Când ajungeţi la dreptul de a mă închina aşa cum aleg, bună, de aceea este bine să vă exprimaţi aprecierea
întrebaţi-i ce loc i-au acordat pe scara importanţei şi de ce. faţă de toată grupa. Puteţi să faceţi o apreciere mai
Din ce motiv? generală („Sunteţi o grupă extraordinar de cre-
ativă!”) sau una mai specifică („Este un răspuns
C
Recapitulare foarte bine gândit. aţi discutat şi aţi prezentat pro- O
Reformulaţi: blema foarte bine. Felicitări.”) N
Primii creştini au îndurat o persecuţie intensă. Însă, prin O altă modalitate de a vă exprima aprecierea E
puterea lui Dumnezeu şi având simţământul prezenţei pentru un lucru bine făcut este metoda numită x
Sale, ei au reuşit să înfrunte moartea ca să apere ceea ce „loveşte şi fugi”: după Şcoala de Sabat, exprimaţi-vă I
ştiau că este adevărat. Dumnezeu era pentru ei o Persoană personal aprecierea faţă de unul dintre adolescenţi U
foarte reală. Ne este dificil să ne imaginăm că şi noi vom şi apoi lăsaţi-l să plece repede ca să nu se simtă luat N
înfrunta o astfel de împotrivire din cauza convingerilor în vizor atunci când primeşte un compliment. I
noastre religioase, dar mulţi oameni din diferite ţări sunt S
persecutaţi. În contextul actual, în care ni se permite să ne a
închinăm aşa cum alegem şi în care nu întâmpinăm l
împotrivire, credinţa nu ne este pusă la încercare în aceeaşi v
măsură. Cât de real este Dumnezeu pentru noi? Este El a
suficient de real ca să avem aceeaşi putere ca şi primii bucure de o relaţie strânsă cu noi, nu doar de mărturisirea T
creştini? Dacă nu, atunci să-l cunoaştem mai bine. cu buzele. Să luăm astăzi hotărârea de a-l ruga pe O
Dumnezeu Îşi doreşte să stea de vorbă cu noi şi să Se Dumnezeu să ne arate cât de real este El. a
R
E
13

Alte rubrici...
Faceţi referire la celelalte rubrici din Ghidul pentru adolescenţi.

• Cu alţi ochi • Repere


Întrebaţi cum sunt reflectate în citate ideile din pa- Îndreptaţi-vă atenţia spre versetele care au legătură
sajul studiat astăzi. cu subiectul studiului de astăzi. Cereţi-le partici-
• Flash panţilor să le citească şi fiecare să aleagă un verset
Citiţi fragmentul, precizând că face parte din co- care i se adresează în mod direct. Apoi rugaţi-i să
mentariul lui Ellen White asupra pasajului biblic stu- explice alegerea făcută.
diat în această săptămână, care se găseşte în cartea Sau puteţi forma perechi, cărora să le daţi câte
Faptele apostolilor. Întrebaţi ce relaţii există între un text pentru a fi discutat.
fragmentul citat şi discuţiile pe care le-aţi avut pe
baza întrebărilor de la Fişă de studiu.
ghid_adolescenti_4_2018_971983_CC_LTG.qxd 29/06/2018 10:50 Page 14

Î NSEMNĂRILE INSTRUCTORULUI

C
O
N
E
x
I
U
N
I

S
a
l
v
a
T
O
a
R
E
14

amintiţi-le membrilor grupei să lectureze capitolele


din seria volumelor de istorie biblică scrise de Ellen White.
Pentru săptămâna aceasta, li se recomandă capitolele 1 şi 2
din Tragedia veacurilor.