Sunteți pe pagina 1din 93

EVALUARE INIŢIALĂ – BINE AI VENIT LA GRĂDINIŢĂ!

TEMA SĂPTĂMÂNII: Bine te-am găsit, grădiniță! – Evaluare inițială


Obiectivele evaluative:
• de a răspunde motric la comenzi de prezentare a unor părţi ale corpului;
• de a executa diferite exerciţii motrice;
• de a trasa linii în spaţiul dat;
• de a trasa linie continuă în spaţiul dat fără să atingă marginile;
• de a denumi obiectele din imagini;
• de a formula propoziţii simple;
• de a forma mulţimi după formă;
• de a comunica cu ceilalţi; de a interacţiona cu copiii de vârsta lui;
• de a manifesta bucurie în urma reuşitelor proprii;
• de a manifesta interes pentru cunoaştere;
• de a manifesta interes pentru joc;
• de a finaliza o activitate de scurtă durată.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ JOC DE ROL CONSTRUCŢII

Reviste, cărţi cu imagini ,,Căsuţa păpuşii”, utilată Cuburi de plastic;


despre prima zi de grădiniţă; corespunzător pentru activităţi Jucării de construcții diferite.
Caiete de lucru, fişe adecvate care se pot desfăşura în familie;
temei; Păpuşi, maşinuţe, alte jucării.
Album cu poze din grădiniţă;
CD-uri;
CD-player.
ŞTIINŢĂ ARTĂ JOC DE MASĂ

Atlas; Enciclopedia copiilor. Creioane colorate; plastilină.


Set ,,Alege ce se potriveşte”
TEMA SĂPTĂMÂNII: Bine te-am găsit, grădiniță! – Evaluare inițială
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI ÎD: ,,Eu sunt Joc de rol: „Jocuri şi DŞ: CM „Săculeţul fermecat” – joc Joc de mişcare
educatoarea.Tu cine activităţi la liberă alegere” didactic „Copilaşi, veniţi la
esti?” (manifestarea interesului mine!”
Tranziţii: Un băiat şi o pentru joc şi jucării);
fetiţă merg frumos prin Ştiinţă: ,,Arată ce-ţi spun
grădiniţă. eu” (probă de determinare
a gradului de orientare
spaţio-temporală).
Să nu uităm salutul de DŞ: discuţii libere – „Denumește obiectele Joc de rol: „Jocuri şi
acasă! – deprinderea de şi spune-mi ce ştii despre ele. De ce îmi activităţi la libera
a saluta place sala de grupă.” alegere” (manifestarea
interesului pentru joc şi
jucării);
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: „Eu sunt... și stau Artă: „Ştiu să colorez?” – DŞ: AM – Grupează cum îţi spun! Mic – Joc de mişcare
lângă...” probă de evaluare mare (exerciții cu material individual); „Aleargă la ursuleţ!”
Tranziţii: Un băiat şi o Inimioara fericită colorare DOS: „Ce a uitat Fănucă să spună?” –
fetiţă merg frumos prin în contur; formule de politeţe
grădiniţă. Construcţii: Jocuri de
construcţii – „Cum
construieşti o casă”
Am prieteni de nădejde DŞ: AM– „Colorează doar mărul mare” Construcţii:
– deprinderea de a DOS: „Ce a uitat Fănucă să spună?” – Teme la alegerea
folosi obiectele de uz repovestire copiilor
personal
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: – „Eu sunt... tu Construcţii: „Ce ştiu să DLC: „Repetă după mine” – pronunţarea Joc de mişcare
eşti...?” construiesc?” (probă de corectă a sunetelor „Suntem pitici, suntem
Tranziţii: Joc coordonare manuală); DEC: „Ne jucăm cu creioane colorate” – uriaşi!”
„Liniştea” Bibliotecă: „Denumeşte Colorăm în contur
imaginile într-un cuvânt”
(probă de verificare a
capacităţii de a realiza
generalizări).
„Unul după altul” DLC: Memorizare Ştiinţa: ,,Ce culori
Exersarea deprinderii „Grădinița de copii” – repetarea poeziei cunosc eu?”
de a forma rândul DEC: – finalizrea lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: „Cu cine am venit Ştiinţă: „Spune când se DPM: Piticii la gradiniță – joc (variante de Joc de mişcare
la grădiniţă...?” întâmplă”; mers) „Copilași, veniţi la
Tranziţii: Joc imitativ Bibliotecă: „Ce imagini mine!”
„Ce fac eu să facă toţi” recunoşti?”

Mânuţe curate DPM: Piticii la grădiniţă; ,,Mers în cercul Construcții:


Deprinderea de a se desenat pe podea!” „Labirintul” (probă de
spăla pe mâini coordonare manuală)
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: ,,Cum/când spun Bibliotecă: „Ne uităm în DEC: AM – „Să cântăm un cântecel” – Jocuri distractive
mulţumesc?” cărți cu poze colorate” exerciţiu muzical „Zboară,
Tranziţii: „Trenuleţul Joc de rol: ,,Micuţele zboară!”
copiilor cuminţi” gospodine”

Jucărie îngrijită, jucărie DEC: AM – „Să cântăm un cântecel” – Bibliotecă: „Ne uităm
fericită – deprinderea exerciţiu muzical în cărți cu poze
de a păstra jucăriile colorate”
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Pregătirea sălii de grupă pentru festivitatea de deschidere a noului an şcolar
Pregătirea probelor testelor şi a materialului
Studierea noutăţilor din domeniu
Stabilirea planificării anuale şi a proiectelor tematice
Participarea la „Consfătuiri la preşcolari”
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Aceasta este grădinița noastră!” – Vizitarea grădiniței, prezentarea personalului, prezentarea regulamentului intern
– prezentarea ofertei educaționale, a planului-cadru, a regulamentului intern
EVALUARE INIŢIALĂ – BINE AI VENIT LA GRĂDINIŢĂ!
TEMA SĂPTĂMÂNII: Ce știu, ce-mi mai amintesc? - Evaluare inițială
Obiectivele evaluative: se verifică deprinderi și capacități:
 de a cunoaşte schema corporală;
 de a executa deprinderile motrice de bază;
 de a denumi imaginile obiectelor;
 de a formula propoziţii simple;
 de a denumi momentele zilei;
 de înţelegere a semnificaţiei cuvintelor;
 de a audia un cântec;
 de a reda sentimente transmise prin cântec, desen;
 igienico-sanitare; de a respecta regulile grupului;
 de a mânui diferite instrumente.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ JOC DE ROL CONSTRUCŢII

Reviste, cărţi cu imagini despre „Căsuţa păpuşii”, utilată corespunzător Cuburi de plastic;
prima zi de grădiniţă; pentru activităţi care se pot desfăşura în
Caiete de lucru, fişe adecvate temei; familie;
Album cu poze din grădiniţă; Păpuşi, maşinuţe, alte jucării;
CD-uri;
CD-player.
ŞTIINŢĂ ARTĂ JOC DE MASĂ

Atlas; Creioane, plastilină Set LOTO cu culori


Enciclopedia copiilor; Set ,,Alege ce se potriveşte”

TEMA SĂPTĂMÂNII: Ce știu, ce-mi mai amintesc? – Evaluare inițială


ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ :
LUNI ÎD: „Spune-mi Bibliotecă: „Citim imagini DŞ: CM – „Spune ce este” – obiecte de Joc distractiv
numele!” din poveşti” îmbrăcăminte „Trezeşte-te,
Tranziţii: Un băiat şi o Artă: „Desenează un ursuleţule!”
fetiţă merg frumos prin cerc!”
grădiniţă.
,,E ordine la masa DŞ: CM – „Spune ce este” – obiecte de „Cine sunt colegii
mea” – deprinderea de îmbrăcăminte mei?” – probă de
a păstra ordinea evidenţiere a capacităţii
de înţelegere;
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: „Cu cine am venit la Joc de rol: „De-a DŞ: AM – „Unde s-a ascuns ursuleţul” – Joc de mişcare:
grădiniţă?” grădiniţa” poziţii spaţiale „Aleargă la ursuleţ!”
Tranziţii: „Trenulețul Construcţii: „Casa mea” DOS: AP – Ruperea hârtiei; mâncare
copiilor” pentru porumbei
„Eu te ascult, tu mă DŞ: AM – „Unde s-a ascuns ursuleţul” – Ştiinţă: „Denumeşte
asculți” – deprinderea repetare joc didactic poziţii spaţiale culoarea”
de a asculta DOS: AP – Ruperea hârtiei; mâncare
pentru porumbei
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: „Eu sunt... tu Ştiinţă: „Spune cu ce te-ai DLC: „Cutia cu jucării” – joc; Joc distractiv:
eşti...?” îmbrăcat!” DEC: Mărul – pictură în contur „Deschide bine
Joc: „Unul după altul” Construcţii: „Construieşte urechea”
Tranziţii: Mers cu ce doreşti”
recitare de versuri
Exersarea deprinderii DLC: „Cutia cu jucării” – joc; Ştiinţă: „Spune cu ce
de a forma rândul DEC: – finalizrea lucrărilor te-ai îmbrăcat!”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: „Numele meu Artă: „Culoarea DPM: „Trage un șut în această minge!” – Joc de mişcare
este...” preferată”; dominanta piciorului „Copilași, veniţi la
Tranziţii: Joc imitativ Bibliotecă: „Citim mine!”
„Ce fac eu să facă toţi” imagini”
Mânuţe curate – DPM: „Piticii la grădiniţă” „Mers în Joc de masă: „Știu să
deprinderea de a se cercul desenat pe podea!” fac un puzzle!”
spăla pe mâini
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: „Colegii mei” Artă: „Ştiu să modelez?” DOS: „Cum ne comportăm?” – joc Joc la alegere
Tranziţii: „Trenuleţul Construcţii: „Grădiniţa didactic
copiilor cuminţi” mea”
Jucăriile stau la locul DOS: „De ce venim la grădiniţă?” – Artă: „Desenează un
lor – deprinderea de a lectură după imagini cerc”
păstra ordinea în sala
de grupă

ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor demonstrative şi distributive necesare activităţilor
Completarea registrului de activităţi
Consultaţii cu părinţii copiilor
Studiu individual
Confecționare de material pentru activități.
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Ce face copilul meu la grădiniță și acasă?” (comportamente, activități) – material informaţional – dezbateri.
PROIECT TEMATIC
,,POVESTE DE ÎNCEPUT”

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CINE SUNT/SUNTEM?


DENUMIREA PROIECTULUI: ,,POVESTE DE ÎNCEPUT”
PERIOADA: 3 SĂPTĂMÂNI
SUBTEMA PROIECTULUI (DIRECȚII DE DEZVOLTARE):
1. Dragi copii, vă dăm de veste: Grădinița-i o poveste!
2. În familie, se știe,/Viața e o bucurie.
3. În oglindă când privesc,/Eu pe mine mă zăresc.
Obiective de referință:
• să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;
• să manifeste curiozităţi privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
• să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice, referitoare la denumirea obiectelor, clasificarea după mărime,
formă, culoare;
• să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupei;
• să intoneze cântece pentru copii;
• să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare;
• să manifeste atitudini de cooperare în timpul activităţii.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ

- ilustraţii reprezentând corpul uman, - albume - coli colorate, xerox


organele de simț, obiectele de uz - atlas - carioca, creioane colorate
personal - jetoane reprezentând organele de simț, - acuarele, pensule, suport apă
- albume de familie obiecte de uz personal, membrii unei - plastilină, plânsete
- caiete de lucru, fişe familii - hârtie creponată, materiale din natură
- coli A4, creioane, carioca
- prezentări Power Point
- ilustraţii poveşti, poezii

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ȘI APĂ/ ALTE


CENTRE
Cuburi Căsuţa păpuşii Puzzle corpul uman, organele de simţ
Lego Păpuși, trusă medicală, costume Jocul îmbracă fetiţa/băiatul
Alte materiale specifice acestui centru Set bucătărie Din jumătăți – întregul
Set de coafor Jocul umbrelor
Set de doctor Mozaic

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Mergem la grădiniţă. De ce mergem la grădiniţă?
Suntem copii. Care sunt membrii familiei?
Sunt băiat/fetiţă. Care sunt părţile componente ale corpului
Am familie. uman?
Trebuie să ne spălăm zilnic. De ce trebuie să respectăm regulile de igienă
Dacă suntem bolnavi, mergem la doctor. personală?
De ce oamenii nu sunt ,,la fel”?
De ce trebuie să ne hrănim?
De ce trebuie să mâncăm fructe şi legume?
De ce trebuie să facem mişcare?
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
DENUMIREA PROIECTULUI: Poveste de început
TEMA SĂPTĂMÂNII: Dragi copii, vă dăm de veste:/Grădinița-i o poveste!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Dragi copii, vă dăm de veste:/Grădinița-i o poveste!” (ALA+DS)
LUNI I ÎD: „Cum ne Joc de rol: DŞ: CM – „Dragi copii, vă dăm de veste: Joc de mişcare –
comportăm la „De-a grădiniţa” Grădinița-i o poveste!” – observare (vezi „Baba-oarba”
grădiniţă?” Bibliotecă: fişă de lucru pagina 3 caiet Cunoaşterea
Tranziţie: „Trenuleţul” „Bună ziua!” – joc de Mediului).
– joc de mișcare comunicare

II „Îmi place la DŞ: CM „Ce îmi place la grădiniţă?” – Artă: „Colorează!”


grădiniţă” convorbire (vezi fişă de lucru,
„Singurel mă îngrijesc” pagina 3 caiet
Creionașul Magic)
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Grădinița-i o poveste!” (DS+DMP)
I ÎD: „Cum ne Ştiinţe: DŞ: AM – „Jucării de același fel” , Joc distractiv:
comportăm în sala de „Ştii să te porți la exerciții cu material individual (vezi fişă „Suntem mici, suntem
grupă?” grădiniță?” de lucru, pagina 3 caiet Activitate mari!”
Tranziţie: „Bat din Construcţii: Matematică)
palme” – joc cu text şi „Drumul spre grădiniţă” DPM – Poziţia (drepți, pe loc repaus)
cânt
II „Ştiu să-mi aştept DŞ: AM – „Jucării de același fel”, fișă Construcţii: „Rafturi
rândul!” pentru jucării”
DPM – Joc „Soldăţeii”
„Facem ordine la
jucării”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Aceasta e grădinița mea!” (DLC+DEC)
I ÎD: „Ghiceşte la cine Joc de masă: „Din DLC – „Grădiniţa” – memorizare (vezi Joc de mişcare:
m-am gândit!” jumătăţi – întregul” fişă de lucru, pagina 3 caiet Limbă şi „Gimnastica ne face
Tranziţie – „Schimbă (grădiniţa) Comunicare) mari”
perechea” – joc Joc de rol: „De-a DEC: EM – „Grădiniţa mea” – cântec,
distractiv prietenii” predare)
„Cântă după mine” – repetare
II „Ne spălăm pe mâini DLC – repetare „Grădiniţa” Joc de rol: „De-a
înainte de masă” DEC: EM – repetare cântec „Grădiniţa grădiniţa!”
„Mă îmbrac singur!” mea”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Îmi place de Joc de masă: – jocul cu DEC: „Ce putem face cu creioanele Joc distractiv: „Arată
tine!” (exerciţii de ţinte colorate?” – desen ce îţi spun!”
empatizare) Construcţii: „Drumul spre
Tranziţie: „Luaţi grădiniţă”
seama bine” – joc
muzical
II „Ştiu să mă îmbrac DEC: „Grădiniţa” – desen după contur Ştiinţă: – „Care sunt
singur!” organele de simţ?”
Spun „Te rog” atunci
când doresc ceva
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
ÎD: „Ştiu să mă Bibliotecă: „Copii” – DOS: „Rolul meu la grădiniță” – PPT Joc muzical: „Dacă
prezint!” citire de imagini vesel se trăieşte”
Tranziţie: „Cine îşi Artă: Exerciţii grafice
găseşte primul
scăunelul”

„Servim gustarea în DOS: ,,De ce vin la grădiniță?” – Bibliotecă: „Copii” –


linişte” convorbire citire de imagini
„Salutăm la plecare”
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Confecţionare de material didactic
Realizarea fişelor de lucru
Realizarea raportului pentru evaluarea iniţială
Studiu individual: Curriculum preşcolar
Studiu individual: „Probleme legate de pronunţie la preşcolari”
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Mănânc sănătos, cresc sănătos (alimentația copiilor). Sfaturi pentru o alimentație sănătoasă.
Propuneri de îmbunătățire meniu grădiniță.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
DENUMIREA PROIECTULUI: Poveste de început
TEMA SĂPTĂMÂNII: În familie, se știe,/Viața e o bucurie!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „ Chipuri dragi” (ALA+DŞ)
LUNI I ÎD: „Membrii familiei Bibliotecă: Citire de DŞ: CM – „Album de familie” – Joc distractiv:
mele” imagini: „Album de prezentarea membrilor familiei cu ajutorul „Scăunele muzicale”
Tranziţie: „Ţăranul e familie” imaginilor din album (vezi fişă de lucru,
pe câmp” Artă: „Blocul/Casa mea” pagina 4 caiet Cunoașterea Mediului)
– desen
a II-a „Ne spălăm pe mâini DŞ: CM – Discuţii – „Îmi cunosc membrii Artă: „Blocul/Casa
înainte de masă” mea” – desen
familiei”
„Servim masa în
linişte”
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Familia minunată” (DLC+ DEC)
I ÎD: „Portretul mamei/ Construcţii: „Casa mea” DLC: Lectură după imagini: „Familia Joc de mişcare:
tatălui Artă: „Colorează!” (vezi mea!” (vezi fişă de lucru, pagina 4 caiet „Ţăranul e pe câmp”
Tranziţie: „Statuile” – fişă de lucru, pagina 4 Educarea Limbajului)
joc pentru dezvoltarea caiet Creionul Magic) DEC: Pictură: „Familia mea”
autocontrolului
a II-a „Sunt copil politicos!” DLC: Lectură după imagini: „Familia Construcţii: „Casa
„Ştiu s-ascult!” mea!” mea”
DEC: Finalizarea lucrărilor şi afişarea la
panou
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „O zi minunată!” (DŞ+DOS)
I ÎD: „Clipe fericite în Bibliotecă: „Ghici, DŞ: AM – „Așază-mă la căsuța mea!”, Joc senzorial:
familie” ghicitoarea mea!” exerciții cu material individual – culoare „Ghiceşte jucăria”
Tranziţie: „Fusul” – Artă: Modelaj – „Casa (vezi fişă de lucru, pagina 4 caiet Activitate
frământări de limbă mea” Matematică)
DOS: „Casa mea” – Colaj din beţe de
chibrituri
a II-a „Ştiu să ofer ajutor!” DŞ: AM – „Caută culoarea mea!”, fișă Bibliotecă: „Ghici,
DOS: Finalizarea lucrărilor ghicitoarea mea!”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Îmi iubesc Joc de rol: „Cu mama la DOS: Convorbire – „Cum îmi ajut Joc cu text şi cânt:
părinţii pentru că...” cumpărături” părinţii?” „Familia mea”
Tranziţie: „Cu părinţii Bibliotecă: „Spune ceva
la plimbare” despre...” (membrii
familiei)
a II-a „Sunt cuminte-n orice DOS: Discuţii – „Cum îmi ajut părinţii?” Joc de rol: „Cu mama
loc,/ Şi la masă, şi la la cumpărături”
joc!”
„Sunt un copil
ordonat!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Întâlnire cu Ştiinţă: „Alege jetonul DPM: Mişcări ale diferitelor segmente ale Joc liniştitor: „Plutim
bunica” potrivit!” (membrii corpului – Joc: „Privim tavanul/podeaua”, pe un norişor”
Tranziţie: „Unu, familiei) „Braţe scurte/braţe lungi”
doi....” Construcţii: „Camera
mea”
a II-a „Servim gustarea în DPM: Mişcări ale diferitelor segmente ale Ştiinţă: „Alege jetonul
linişte!” corpului – Joc: „Privim tavanul/podeaua”, potrivit!”(membrii
„Salutăm la plecare! „Braţe scurte/braţe lungi” familiei)
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Participarea la şedinţa Comisiei metodice a educatoarelor
Pregătirea materialelor pentru centrele de interes
Consemnarea datelor în fişele de observaţii ale copiilor
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Ce am aflat despre copiii din grupa noastră.
Prezentare evaluare inițială.
Dezbatere.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem?
DENUMIREA PROIECTULUI: Poveste de început
TEMA SĂPTĂMÂNII: În oglindă când privesc,/Eu pe mine mă zăresc
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Acesta/aceasta sunt eu!” (ALA+DS)
LUNI I ÎD: „Acesta/aceasta Bibliotecă: „Povestea DŞ: CM – „Acesta/aceasta sunt eu!” – Joc de mişcare –
sunt eu!” celor cinci degete” – observare (vezi fişă de lucru, pagina 5 caiet „Baba-oarba”
Tranziţie: „Ne jucăm povestea educatoarei Cunoașterea Mediului)
cu degetelele” – joc cu Artă: „Ochişorii mei” –
text şi cânt modelaj
a II-a „Îmi pregătesc pătuţul DŞ: CM – Discuţii: „Ce ştiu despre mine?” Artă: „Ochişorii mei”
pentru somn.” – modelaj
„Mă îmbrac singur!”
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vreau să ştiu despre mine” (DLC+DEC)
I ÎD: „Aici sunt eu!” Ştiinţă: „Asemănări şi DLC: Memorizare – Simţurile de Nicolae Joc distractiv:
Tranziţie: „Bat din deosebiri” (fetiţa şi Nasta (vezi fişă de lucru, pagina 5 caiet „Suntem mici, suntem
palme” – joc cu text şi băiatul) Educarea Limbajului) mari!”
cânt Construcţii: „Rafturi DEC: Desen – „Chipul meu”
pentru hăinuţe”
a II-a „Ştiu să-mi aştept DLC: Repetarea poeziei Simţurile Construcţii: „Rafturi
rândul!” DEC: Finalizarea lucrărilor şi afişarea la pentru jucării”
„Facem ordine la panou
jucării”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Sunt unic!” (DŞ+DEC)
I ÎD: „Ghiceşte la cine Joc de masă: „Din DŞ: AM – „Hăinuțe colorate”, exerciții cu Joc de mişcare:
m-am gandit!” jumătăţi – întregul” material individual (vezi fişă de lucru, „Gimnastica ne face
Tanziţie: „Schimbă (corpul omenesc) pagina 5 caiet Activitatea Matematică) mari”
perechea” – joc Joc de rol: „De-a mama şi DEC: AM Cântec – „Chipul meu”
distractiv copilul” (predare)
Joc muzical – „Cântă ca mine”

a II-a „Ne spălăm pe mâini DŞ: AM – „La culoarea mea!” – joc Joc de rol: „De- a
înainte de masă” didactic mama şi copilul”
DEC – Repetarea cântecului şi a jocului
muzical
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Îmi place de Ştiinţă: „Organele de DOS: „Albumul meu” (prezentarea Joc distractiv: –„Arată
tine!” (exerciţii de simţ” – observare în fotografiilor de la naştere până în prezent) ce îti spun!”
empatizare) Atlasul de Anatomie
Tranziție: „Luaţi Joc de masă: jocul cu
seama bine” – joc ţinte
muzical
a II-a „Ştiu să mă îmbrac DOS: Discuţie – „Cât de mult noi am Ştiinţă: „Care sunt
singur!” crescut!” organele de simţ?”
Spun „Te rog” atunci
când doresc ceva.
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ştiu să mă Bibliotecă: „Copii” – DPM: Învăţarea schemei corporale – Joc: Joc muzical: „Dacă
prezint!” citire de imagini „Luaţi seama bine, în picioare drepţi!” vesel se trăieşte”
Tranziţie: „Cine îşi Artă: „Desenează,
găseşte primul colorează” ( vezi fişă de
scăunelul” lucru, pagina 5 caiet
Creionul Magic)
a II-a „Servim gustarea în DPM: Învăţarea schemei corporale – Joc: Bibliotecă: „Copii” –
linişte” „Luaţi seama bine, în picioare drepţi!” citire de imagini
„Salutăm la plecare”
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Participarea la şedinţa Comisiei metodice a educatoarelor
Pregătirea materialelor pentru centrele de interes
Consemnarea datelor în fişele de observaţii ale copiilor
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Surprize apărute în joc. Convorbire.
PROIECT TRANSSEMESTRIAL

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM, DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


DENUMIREA PROIECTULUI: „Călătorim prin cartea lui Moș Timp/În fiecare anotimp (transsemestrial)”
Obiective de referință:
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical; să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, să-şi
îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime) luate în considerare separat sau mai multe
simultan;
 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală; să-şi adapteze comportamentul
propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă); să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru
realizarea unei activităţi practice;
 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului; să diferenţieze auditiv timbrul și intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi ale
sunetelor muzicale; să intoneze cântece pentru copii;
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ

- cărţi şi imagini cu anotimpul toamna; - imagini cu anotimpul toamna/jetoane cu - creioane, acuarele/ştampile din frunze;
culori/coli de hârtie/ventilator;
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ȘI APĂ/ALTE
CENTRE
- joc „Micul - fructe, legume, frunze, crengi de copaci „Loto cu fructe”, „Jocul umbrelor”
constructor”/beţe/frunze/jucării; etc. (naturale)/unelte agricole de
jucărie/lădiţe, veselă, cântar, pungi de hârtie
etc.;
INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


• este toamnă; • ce este toamna?
• toamna cad frunzele; • de unde şi de ce cad frunzele?
• vremea se răceşte; • de ce plouă şi de unde vine ploaia?
• câteodată plouă; • ce este bruma?
• ne îmbolnăvim mai des; • de ce pleacă păsările călătoare?
• unele culori; • cum ne îmbrăcăm?
• toamna se coc multe fructe (mere, pere, prune, • de ce trebuie să ne hrănim sănătos?
struguri, nuci etc.) şi multe legume (ardei, morcovi, • de ce trebuie să spălam fructele şi legumele înainte de
varză, etc.). a le consuma?
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp/În fiecare anotimp (transsemestrial)
TEMA SĂPTĂMÂNII: Toamna când sosește,/Naturii aur dăruiește
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „Uite, şi eu am Bibliotecă: – „Citim DŞ: CM – „Copacul cu frunze îngălbenite” Joc distractiv: –
sosit la grădiniţă!” imagini despre toamnă” – observare (vezi fişă de lucru, pagina 6 „Copilaşi, veniţi la
Tranziţie: „Păşim Artă: – „Colorăm frunze” caiet Cunoașterea Mediului) mama!”
peste grămezile de (colorare)
frunze”

„Ştiu să-mi aştept


a II-a DŞ: CM – „Natura în anotimpul Toamna” Construcții: „Frunze
rândul!” – convorbire după imagini colorate”
„Facem ordine la
jucării”
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „PLOUĂ TARE, BATE VÂNTUL…” (DEC+DOS)
I ÎD: „Cum salut?” Bibliotecă: „Alegem DEC: „Picături de ploaie” – modelaj Joc distractiv:
Tranziţie: „Păşim imaginea cu toamna” DOS: „Cum ne îmbrăcăm/încălțăm – „Prinde frunza!”
peste grămezile de Ştiinţă: „De unde cade toamna?” (convorbire)
frunze” ploaia?”
a II-a „Ştiu să-mi aştept DEC: „Norișorii” – modelaj Artă: „Frunze
rândul!” DOS: „Toamna în orașul meu” – lectură colorate” – pictură
„Învăț să fiu după imagini
respectuos”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „CULORILE TOAMNEI” (DS+DPM)
I ÎD: „Azi sunt Joc de rol: „De-a piaţa” DS: AM „Frunze mari şi frunze mici!” – Joc de mişcare
vesel…!” Construcții: „Copac” joc didactic; (vezi fişă de lucru, pagina 6 – „Dansul frunzelor”
Tranziţie: „Trenulețul (din beţişoare) caiet Activitate Matematică)
muzical” DPM: Consolidarea diferitelor variante de
mers – Joc „Păşim peste frunze”
a II-a „Ştiu să-mi aştept DS: AM „Frunze mari şi frunze mici!” – Bibliotecă: „Ghici,
rândul!” exerciții cu material individual ghicitoarea mea”
„Învaț să fiu DPM: „Mergem prin pădure” – traseu
respectuos” aplicativ
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Toamna” (ALA+DLC)
I ÎD: „Ia ghiciţi ce mi-a Artă: ,„Desenează, DLC: Toamna de Lucia Muntean – Joc de miscare: „Cu
povestit o frunză!” colorează” (vezi fişă de memorizare; (vezi fişă de lucru pagina 6 toamna pe cărare”
Tranziţie: „Păşim lucru pagina 6 caiet caiet Educarea Limbajului)
peste grămezile de Creionul Magic)
frunze” Ştiinţă: „Ce culoare are?”
a II-a „Ştiu să-mi aştept DLC: Toamna de Lucia Muntean – Joc de masă: „Umbre”
rândul!” repetare
„Învăț să fiu
respectuos”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cine are o frunză Ştiinţă: „De unde cade DOS: „Covor de frunze” – colaj Joc de mișcare:
galbenă?” ploaia?” „Dansul piticilor”
Tranziţie: „Păşim Joc de rol: „De-a piaţa”
peste grămezile de
frunze”

a II-a „Ştiu să-mi aştept DOS: „Covor de frunze” – colaj – finisarea Joc de rol: „Cofetării”
rândul!” lucrărilor
„Facem ordine la
jucării”
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor demonstrative şi distributive necesare activităților
Completarea registrului de activităţi
Studiu individual
Achiziţionare de materiale pentru dotarea grupei
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Particularităţile copilului de 3 ani. Prezentare material informativ.
PROIECT TEMATIC
Pe covor de frunze călătorim,/Povești de toamnă noi descoperim
Perioada: 3 săptămâni
SUBTEMA PROIECTULUI (DIRECȚII DE DEZVOLTARE):
1. Fructe parfumate, dulci,/În cămară la bunici
2. În panere încărcate/Legume proaspete și aromate
3. Flori de toamnă colorate/Din grădină adunate
Obiective de referință:
 să observe direct fenomene ale naturii specifice anotimpului toamna;
 să observe direct aspecte caracteristice toamnei;
 să cunoască munca oamenilor în grădina de legume şi în livadă;
 să observe, să denumească şi să analizeze fructe, legume şi flori de toamnă;
 să cunoască importanţa legumelor şi fructelor în alimentaţia omului;
 să reţină versuri rimate şi ritmate, audiind textul liric cu atenţie, percepându-i sonoritatea şi muzicalitatea;
 să recite poeziile (de toamnă), cu respectarea intonaţiei, ritmului şi pauzei, executând mişcările sugerate de text;
 să recepteze textul epic, redând ideile principale şi explicând înțelesul textului;
 să formuleze propoziţii simple, utilizând adverbe de loc;
 să grupeze obiecte după diferite criterii date;
 să aşeze obiectele unei mulţimi în şir, prin alternanţă, după un criteriu dat;
 să cunoască reguli elementare de igienă la consumarea legumelor şi a fructelor;
 să-şi cultive respectul faţă de munca oamenilor;
 să memoreze şi să redea textul şi linia melodică a cântecelor învăţate, tactând ritmul şi percepând intensitatea sunetelor;
 să audieze cântece de toamnă;
 să asocieze mişcări melodiilor şi textelor jocurilor muzicale;
 să execute exerciţii ritmice în mai multe variante (haşurarea cu linii verticale, orizontale, oblice), respectând conturul dat (diferite
forme de frunze);
 să redea plastic utilizând tehnicile învăţate de pictură, desen, modelaj, temele date;
 să obţină efecte plastice prin dactilopictură pe suport umed, trasând cu diferite instrumente diferite tipuri de linii;
 să realizeze lucrări practice folosind tehnici de înşirare, îndoire şi lipire;
 să înveţe şi să exerseze diferite variante de mers şi alergare, săritura în lungime şi în adâncime.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ

- Cărţi, atlase şi reviste cu imagini specifice - Enciclopedii; - Creioane negre, colorate, pensule, acuarele,
anotimpului toamna; - Planşe cu aspecte ale anotimpului toamna. coli de hârtie;
- CD cu poveşti şi cântecele; - Plastilină, planşete;
- Jetoane: fructe, legume, flori. - Cărţi de colorat.

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ȘI APĂ/ALTE


CENTRE

- Cuburi din lemn; - Căsuţa păpuşii, păpuşi, şorţuleţe, bonete; - Truse diverse din plastic şi lemn;
- Cuburi de plastic, rotodisc; - Case de marcat, coşuri; - Materiale din natură.
- Materiale din natură. - Fructe, legume, flori;
- Maşini, camioane.

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


 Că a sosit toamna;  Care sunt păsările călătoare;
 Câteva caracteristici ale anotimpului  Lunile anotimpului toamna;
toamna;  Că fructele şi legumele conţin multe
 Părţile componente ale unor plante; vitamine;
 La ce sunt întrebuinţate fructele şi  Etapele de dezvoltare a plantelor;
legumele;  Cum trebuie să îngrijim plantele pentru a
 Reguli de igienă în alimentaţie; da roade sănătoase;
 Că trebuie să udăm plantele pentru a se  Alte plante caracteristice acestui
dezvolta; anotimp.
 Că florile de toamnă sunt: crizantema şi
tufănica.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Pe covor de frunze călătorim,/Povești de toamnă noi descoperim
TEMA SĂPTĂMÂNII: Fructe parfumate, dulci,/În cămară la bunici
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „Uite, şi eu am Ştiinţă: „Alege fructele DŞ: CM – „Para”, observare (vezi fişă de Joc distractiv:
sosit la grădiniţă!” roşii, verzi, galbene” lucru pagina 7 caiet Cunoașterea Mediului) „Unde s-a ascuns
Tranziţie: „Câte unul Artă:„Mărul” mărul?”
printre pomi!” (dactilopictură)

„Servim gustarea în
a II-a DŞ: CM – „Fructele toamnei” – vizionare Joc de rol: „Ploaia şi
linişte” PPT-uri vântul”
„Salutăm la plecare” (dramatizare)
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „MĂRUL VESEL” (DLC, DEC)
I ÎD: „Fructul meu Construcţii: DLC: Mărul de Elena Bejenaru – Joc de mişcare:
preferat” „Lădiţe pentru fructe” memorizare „Aleargă prin livadă”
Tranziţie: „Ploaia” Bibliotecă: „Fructe de DEC: „Mere pentru păpuşă” – desen
(mers ritmic) toamnă” – (vezi fişă de
lucru pagina 7 caiet
Educarea Limbajului)
a II-a „Servim gustarea în DLC: Mărul de Elena Bejenaru – Artă: „Frunze”
linişte” repetarea poeziei (colorare, modelaj)
„Salutăm la plecare” DEC: „Coşul cu mere” – modelaj
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „PARADA FRUCTELOR” (DŞ, DOS)
I ÎD: „Cum spun Construcţii: DS: AM – „Să încărcăm lădiţe cu fructe” – Joc de mişcare:
mulţumesc?” „Gardul depozitului de joc didactic – formare de mulţimi după „La cules de fructe”
Tranziţie: Mărul fructe” mărime (vezi fişă de lucru pagina 7 caiet (euritmie);
(poezie ritmată); Bibliotecă: Activitate Matematică)
„Citim imagini cu fructe DOS: „Salata de fructe” - elemente de
de toamnă” activitate casnică
a II-a „Servim gustarea în DS: AM – „Fructe colorate!” Arta: „Copacul” –
linişte” (joc didactic) colorare
„Salutăm la plecare” DOS: „Vitaminele din fructe” – vizionare
PPT-uri
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Toamna” (ALA+DEC)
I ÎD: „Pară mălăiaţă, nu Bibliotecă:„Alegem DEC: AM – „Toamna” – audiţie muzicală Joc hazliu:
fi supărată!” imaginea cu fructe” „Ploaia” – cântec „Parada fructelor”
Tranziţie: „Câte unul Artă: „Completează!”
printre pomi!” vezi fişă de lucru pagina 7
caiet Creionașul Magic)
a II-a „Ştiu să-mi aştept DEC: AM „Ploaia” – cântec repetare Ştiinţă: „Știați că...”
rândul!”
„Facem ordine la
jucării”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ce mi-a povestit Ştiinţă: DPM: Învăţarea alergării spre diferite Joc senzorial – fructe:
mărul?” „Din jumătăţi – întregul!” direcţii, cu porniri, opriri, întoarceri – Joc „Spune ce-ai gustat”
Tranziţie: Mărul (fructe) „Camionul cară fructe”
(poezie ritmată) Joc de rol:
„De-a mama”
a II-a „Ştiu să-mi aştept DPM: „Alergăm prin livadă!” – joc de Artă: „A sosit
rândul!” mişcare toamna…”
„Facem ordine la (audiţie – cântece
jucării” pentru copii)
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor demonstrative şi distributive necesare activităților
Completarea registrului de activităţi
Studiu individual
Achiziţionare de materiale pentru dotarea grupei
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Rolul familiei în dezvoltarea psihică și intelectuală a copilului. Prezentare material informativ;
Dezbatere;
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Pe covor de frunze călătorim,/Povești de toamnă noi descoperim
TEMA SĂPTĂMÂNII: În panere încărcate/Legume proaspete și aromate
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Legumele lăudăroase!” (ALA+ DŞ+ DLC)
LUNI I ÎD: „Ce legume îmi Bibliotecă: „În grădina de DŞ: CM „Povestea legumelor lăudăroase” Joc distractiv:
plac?” legume!” (vezi fişă de – poveste educativă (vezi fişă de lucru „Atinge ardeiul!”
Tranziții: lucru pagina 8 caiet pagina 8 caiet Cunoașterea Mediului)
„Mergi cum bat” Educarea Limbajului) DLC: Morcovelul vesel de O. Paraschiv
Artă: – memorizare
– Exerciții grafice
a II-a „Ştiu să mă îmbrac DŞ: CM – „Legumele toamnei” Vizionare desene
singur!” (vizionare PPT-uri) animate: „Cei trei
Spun „Te rog” atunci DLC: Morcovelul vesel (repetarea poeziei) purceluşi”
când doresc ceva.
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „ÎN GRĂDINA DE LEGUME!” (ALA+DOS)
I ÎD: „Cum ne Bibliotecă: DOS: „Munca oamenilor în grădina de Joc de mişcare:
îmbrăcăm toamna?” „Alegem imaginea cu legume” – lectură după imagini „Dansul legumelor
Tranziții: toamna” vesele”
„Mergi cum bat” Joc de rol:
„De-a gospodinele”
a II-a „Ştiu să mă îmbrac DOS: „Oamenii muncesc în grădina de Joc de atenţie:
singur!” legume” – vizionare PPT-uri „Unde eşti, mărule?”
Spun „Te rog” atunci
când doresc ceva.
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „SĂ-L AJUTĂM PE IEPURAŞ!” (DŞ +DEC)
I ÎD: „Îmi plac Ştiinţă: „Recunoaşte şi DŞ: AM – „Morcovi poziții spațiale – Joc liniștitor:
legumele?” denumeşte…” exemplu material individual (vezi fişă de „Jocul mut”
Tranziții: Construcţii: lucru pagina 8 caiet Activitate Matematică)
„Legume pe cărare” „Lădiţe pentru legume” DEC: ,,Morcovi pentru iepuraş”
(dactilopictura)
a II-a „Ştiu să mă îmbrac DŞ: AM – „Grupe de morcovi mari/mici, Joc hazliu:
singur!” groşi/subţiri” (joc exerciţiu) „Parada fructelor”
Spun „Te rog” atunci DEC: „Morcovi pentru iepuraş” – finisarea
când doresc ceva. lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cum salut?” Artă: DOS: „Morcovul” – lipire Joc de mişcare:
„Legume pe cărare” „Legume verzi, galbene şi „Iepuraşii la morcovi!”
Tranziții: roşii” (dactilopictură)
„Mergi cum bat” Ştiinţă:
„Unde cresc legumele?”

a II-a „Ştiu să mă îmbrac DOS: „Morcovul” – lipire, finisarea Arta: „Trasează și apoi
singur!” lucrărilor colorează!” (vezi fişă
Spun „Te rog” atunci de lucru pagina 8 caiet
când doresc ceva. Creionașul Magic)

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: „Ce-i trebuie Construcții: DPM: Euritmie – „Legumele vesele” – Joc senzorial –
mamei pentru ciorbă?” „Piaţa” cons. dif. variante de mers/alergare legume:
Tranziții: Ştiinţă: „Găsește umbra „Spune ce-ai gustat”
„Culegătorii” potrivită!” (joc de masă)
a II-a „Ştiu să-mi aştept DPM: Euritmie – „Ploaia, vântul şi Artă: Exerciţii grafice
rândul!” copiii!” – variante de mers/alergare
„Facem ordine la
jucării”
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor demonstrative şi distributive necesare activităților
Completarea registrului de activităţi
Studiu individual
Achiziţionare de materiale pentru dotarea grupei
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Tragere de timp, supraîncărcare, planul de zi, convorbire, sfaturi.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă?
DENUMIREA PROIECTULUI: Pe covor de frunze călătorim,/Povești de toamnă noi descoperim.
TEMA SĂPTĂMÂNII: Flori de toamnă colorate,/Din grădină adunate.
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „Parfumul Joc de rol: „De-a DŞ: CM – „Crizantema” – observare Joc distractiv:
toamnei” florăresele” „Trezeşte-te,
Tranziţii: „Pic, pic, Știință: „Toamna are Ursulețule”
pic!” – joc de degete pentru tine/Un coș plin cu
vitamine” (vezi fişă de
lucru pagina 9 caiet
Cunoașterea Mediului)
a II-a „Ştiu să mă îmbrac DŞ: CM – „Buchetul Toamnei” – Bibliotecă: „Citim
singur!” vizionare PPT-uri imagini cu flori de
Spun „Te rog” atunci toamnă”
când doresc ceva.
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Au înflorit iar Construcţii: „Aranjament DŞ: AM – „Coșul Toamnei” (joc didactic) Divertisment: „Dansul
crizanteme” floral” – mari, mici (vezi fişă de lucru pagina 9 floricelelor”
Tranziţii: „La măsuţe Artă: „Trasează și caiet Activitate Matematică)
ne-aşezăm,/Cu creionul decorează” (vezi fişă de
desenăm” lucru pagina 9 caiet
Creionul Magic)
a II-a „Ştiu să mă îmbrac DŞ: AM – „Buchete de crizanteme” – Bibliotecă: Citim în
singur!” exerciții cu material individual, mici, mari. atlasul botanic despre
Spun „Te rog” atunci florile de toamnă.
când doresc ceva.
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Nicușor și crizantema” (DLC+DEC)
I ÎD: „Buchetul Ştiinţă: „De ce se ofilesc DLC: „Nicușor și crizantema” – lectura Educaţie pentru
înmiresmat al Zânei florile?” educatoarei sănătate: „Prosopul”
Toamna” Bibliotecă: „Toamna” DEC: „Crizantema” – desen (desen decorativ)
Tranziţii: „Unu-doi, (vezi fişă de lucru pagina 9
unu-doi,/Câte doi în caiet Limbă şi
pas vioi.” Comunicare)

a II-a „Ştiu să mă îmbrac DLC: „Nicușor și crizantema” – Bibliotecă: „Coșul


singur!” repovestirea educatoarei toamnei” (vezi fişă de
Spun „Te rog” atunci DEC: „Crizantema” – desen, finisarea lucru pagina 10 caiet
când doresc ceva. lucrărilor. Limbă şi Comunicare)

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: „Florile îmi sunt Artă: „Flori de toamnă” DEC: ED – Anotimpurile/Toamna, de A. Joc senzorial: „Ce ai
prietene” (desen în contur) Vivaldi – audiţie muzicală mirosit?”
Tranziţii: „Bondarii şi Joc de rol: „Oferim flori”
florile”
a II-a „Ştiu să mă îmbrac DEC: EM – Anotimpurile/Toamna, de A. Joc de masă: Puzzle
singur!” Vivaldi – audiţie muzicală „Legume de toamnă”
Spun „Te rog” atunci
când doresc ceva.
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Să îngrijim florile” (DOS+DPM)
I ÎD: „Grădinița cu Știință: „Sortăm jetoane DOS: „Să îngrijim florile” – joc didactic Joc de mișcare:
flori” cu flori” DPM: „În grădină” – parcurs aplicativ. „Stolul de păsărele”
Tranziţii: „Hora Joc de masă: „Puzzle cu
florilor de toamnă” flori”
a II-a „Ştiu să mă îmbrac DOS: „Toamna, anotimpul bogăției” – Joc distractiv:
singur!” lectură după imagini „Grădinarul păzește
Spun „Te rog” atunci DPM: „Floricele colorate” – joc de florile“
când doresc ceva. mișcare
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor pentru centrele de interes
Planificarea activităților din proiectul independent
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Noi suntem români. Tragere de timp, supraîncărcare, planul de zi, convorbire, sfaturi.
PROIECT TEMA INDEPENDENȚA
Pentru-a țării sărbătoare,/Noi rostim caldă urare
Obiective de referință:
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-au înţeles;
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza celor acumulate şi să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 să identifice criteriul propus de educatoare (culoare) în formarea grupelor de obiecte;
 să constituie mulţimi cu „multe”, „puţine” şi „tot atâtea elemente”;
 să cunoască culorile componente ale steagului românesc;
 să-şi formeze o ţinută corporală prin dansul popular;
 să redea lucrări originale utilizând diferite tehnici, motivele decorative existente pe costume populare şi obiecte de artizanat;
 să manifeste interes pentru steagul țării;
 să efectueze operaţii simple de lucru cu diferite materiale;
 să recepteze cântecele.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ

Album cu imagini Fişe matematice Imagini


Harta ţării, stema ţării, steagul ţării Creioane colorate şi grafice Şabloane
Pliante, cărţi, imagini din povestiri istorice Harta ţării, stema ţării, steagul ţării Siluete (fete, băieţi)
Pliante, cărţi, imagini din povestiri istorice Creioane colorate, carioca, pensulă, acuarela

CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ȘI APĂ/ALTE


CENTRE

Cuburi din lemn Păpuşi îmbrăcate în costume populare Puzzle costumul popular
Cuburi de plastic, rotodisc Loto cu părţile componente ale hărţii
Materiale din natură României

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


 Ţara noastră se numeşte România;  Însemnele naţionale ale României;
 Grădiniţa are afară arborat un drapel tricolor;  Simbolistica culorilor drapelului naţional;
 De sărbători românii se îmbracă în costume  Obiceiuri şi tradiţii locale şi naţionale;
populare.  Cântece populare;
 Părţi componente ale costumului popular.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Pentru-a țării sărbătoare,/Noi rostim caldă urare!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Tara mea”? (ALA+ADE)
LUNI I ÎD: „Ce ştim despre Construcţii: „Conturul DEC: „Ţara mea” – pictură Joc de mişcare:
ţara noastră?” României” „Soldăţeii romani”
Tranziţii: „Hai la joc” Ştiinţe: „Ariciul iar s-a
încurcat/Pe drumul cel
necolorat” – labirint (vezi
fişă de lucru pagina 10
caiet Cunoașterea
Mediului)
a II-a „Învăţăm să legăm DEC: „Ţara mea” – pictură. Finisarea Artă: Modelăm
șiretul; „Punem lucrărilor. steguleţe
încălţămintea ordonat”
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Țara în sărbătoare” (ALA+ADE) DE O ZI
I ÎD: „Cum sărbătorim Construcţii: „Steagul DS: CM – „Ţara în sărbătoare” – Joc muzical: „Hora
ziua de 1 Decembrie?” românesc” observare (vezi fişă de lucru pagina 11 noastră”
Tranziţii: „Hai la joc” Artă: „Ariciul” (vezi fişă caiet Cunoaşterea Mediului)
de lucru pagina 10 caiet DOS: „Să ne bucurăm că suntem români”
Creionul Magic) – discuţii libere, fişe de lucru
a II-a „Cum ne protejăm de DS: CM – „Ţara în sărbătoare” – Ştiinţă: „Conturul
anotimpul friguros” convorbire ţării”
discuții DOS: „Să ne bucurăm că suntem români”
– fişe de lucru
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Călătorie prin țara Artă: „Trasează și DS:AM – „Drum lung, drum scurt” – Joc de mişcare: „Hai
mea” colorează” (vezi fişă de exerciţii cu material individual (vezi fişă de să dăm mână cu mână”
Tranziţii: „Hai la joc” lucru pagina 11 caiet lucru pagina 10 caiet Activitate
Creionul Magic) Matematică)
Ştiinţă: „Care sunt
culorile steagului ţarii”
a II-a „Vreau un animal de DS: AM – „Culorile” – fișe de lucru (vezi Joc de masă: Puzzle
companie” – deprinderi fişă de lucru pagina 11 caiet Activitate cu imagini din țara
de a ocroti și iubi Matematică) noastră
animalele
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Prietenii mei” Construcţii: „Căsuţa DLC: „Româncuţa” – memorizare Joc de mişcare: „Cal
Tranziţii: „Hai la joc” prietenului meu” DOS: „Steagul României” – confecţionare și călăreț”
Artă: desen „Prietenul
meu de la grădi”
a II-a „Vreau un animal de DLC: „Româncuţa” – repetare Bibliotecă: „Noi
companie” – deprinderi DOS: „Steagul României” – confecționare suntem români!” (vezi
de a ocroti și iubi fişă de lucru, pagina 11
animalele caiet Limbă şi
Comunicare)

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: „La mulți ani, ţara Bibliotecă: „Românul și DPM: „Hora mare” Joc de creaţIe :”Joc in
mea!” româncuţa” – poveste linişte”
Tranziţii: „Hai la joc” Ştiinţă: „Capitala ţării” –
joc didactic
a II-a „Vreau un animal de DPM: „Hora mare” Artă: ,,Desenăm
companie” – deprinderi steguleţul”
de a ocroti și iubi
animalele
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor pentru centrele de interes
Planificarea activităților din proiectul tematic
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Să respectăm tradiţiile, obiceiurile sărbătorilor de iarnă. Exemple de bune practici în așteptarea lui Moș Nicolae, a Crăciunului și a Anului Nou.
PROIECT TEMATIC:
„Din înaltul cerului cel sfânt/Se-aud colinde susurând”

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?


Perioada: 3 săptămâni
SUBTEMA PROIECTULUI (DIRECȚII DE DEZVOLTARE):
1. Călare pe măgăruș,/Cine vine acuș-acuș?
2. E scris în calendar străbun,/Curând sosește Moș Crăciun.
3. Îngerii aduc veste pe pământ,/Se naște astăzi pruncul sfânt.

Obiective de referinţă:

 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un
limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai
multe simultan;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă);
 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora;
 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să cânte acompaniaţi de educatoare;
 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
 să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
 să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fairplay.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ ŞTIINŢĂ ARTĂ

Reviste, cărți cu imagini, cu scene de Ramuri de brad, brad artificial, conuri de Creioane negre și colorate, acuarele,
sărbători de iarnă etc. brad plastilină, planșete, pensule
Planșe Fișe Caiete de desen, coli de carton colorate,
Machete Jetoane lipici etc.
Fișe adecvate temei
Felicitări, coli de scris, plicuri
CONSTRUCŢII JOC DE ROL JOC DE MASĂ/NISIP ȘI APĂ/ALTE
CENTRE
Lego „Căsuța păpușii” utilată corespunzător Șervețele
Cuburi pentru activități care se pot desfășura în Șabloane din plastic
Mașini, utilaje, unelte familie (gătit, curățenie, petrecerea timpului Bețișoare
Personaje miniatură liber)
Păpuși
INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Vine Moș Nicolae și lasă în ghetuțe daruri. Semnificația Crăciunului, nașterea pruncului
Moș Nicolae lasă și o nuielușă pentru acei copii Isus.
care nu sunt cuminți. Crăciunul este un moment de bucurie a întregii
Se colindă și primesc dulciuri, fructe, bani. familii.
Împodobesc bradul. De Crăciun toți primesc daruri și dăruiesc la
Vine Moș Crăciun și toți primesc daruri. rândul lor celor dragi, dar și celor nevoiași.
Anul Nou se mai numește și Revelionul. De ce se împodobește bradul, și nu alt copac.
De Revelion se aprind artificii. Care este povestea bradului.
Cum sărbătorim Crăciunul și ce pregătește
mama după ce tăiem porcul.
Care sunt podoabele pentru brad, dar și pentru
casă în zilele de sărbătoare și cum se
confecționeaz.
Care este salutul pentru Noul An.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
DENUMIREA PROIECTULUI: Din înaltul cerului cel sfânt/Se-aud colinde susurând.
TEMA SĂPTĂMÂNII: Călare pe măgăruș,/Cine vine acuș-acuș?
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI
I ÎD: „Povestirile de Ştiință: DŞ: CM – Povestea educatoarei Joc: „Camionul cu
dimineață” „Cine este Moş Nicolae?” „În aşteptarea lui Moş Nicolae” (vezi cadouri”
Tranzitii: Joc: „Unu- Joc de masă: fişă de lucru pagina 12 caiet Cunoașterea
doi, unu-doi” Completează ce lipseşte! Mediului)

a II-a „Sunt un copil DŞ: CM – Convorbire Joc de rol:


cuminte” – să asculte „Cum ne ascultăm părinții?” „De-a Moș Nicolae”
de părinți
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Mos Nicolae!” (DLC+DEC)
I ÎD: Bibliotecă: DLC: Memorizare: „Moş Nicolae” Joc distractiv:
„Cu cine semăn eu?” „Hai să-ţi citesc despre DEC: Deprinderi melodice „Zboară-zboară”
„Mă pregătesc pentru Sfântul Nicolae!” (vezi Cântec: „Vine Moș Nicolae!”
activități” – fişă de lucru pagina 12
deprinderea de ordine caiet Limbă şi
și disciplina Comunicare)
Tranziții: Joc: Joc de rol:
„Găsește și taci!” „De-a Moş Nicolae!”
a II-a „Spune adevărul” – DLC: Repovestirea copiilor Povestea lui Construcții: cu
responsabilitatea Moș Nicolae material mărunt.
faptelor proprii DEC: Repetarea cântecului Vine Moș „Ghetuțe pentru Moș
Nicolae Nicolae”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,În așteptarea lui Moș Nicolae” (ALA+ DS+DOS) DE O ZI
I ÎD: „Să spunem o Bibliotecă: DŞ: AM – Joc didactic Joc: „Suntem mici,
poveste” Repetarea poeziei Moş „Formează şiruri după modelul meu – mari”
„Mă pregătesc pentru Nicolae alternare (vezi fişă de lucru pagina 12 caiet
activități” – Artă: „Decorează Activitate Matematică)
deprinderea de a cere ghetuța!” (vezi fişă de DOS: „Pregătim ghetuţele pentru Moş
scuze când greșim lucru pagina 12 caiet Nicolae”
Tranziții: Joc: Creionul Magic)
„Jucăriile la locul lor”
a II-a „Sunt un copil DŞ: AM – Să recunoască și să denumească Artă:
politicos” – să nu forma geometrică „cercul” Audiție Cântecul lui
întrerupă conversațiile DOS: „Cizmulița fermecată” Moș Nicolae
adulților
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Oare cine vine?” (ALA+ADE)
I ÎD: „Si eu pot fi Joc de rol: „De-a DEC: Desen: Joc: ,,Să știi să
responsabil!” spiriduşii” „Decorăm Gheata lui Moş Nicolae” aștepți!”
Tranziții: Joc Construcții: „Scara”
distractiv: „Așază-mă
la căsuța mea”
a II-a „Sunt harnic” – DEC: Finalizarea lucrărilor realizate Joc de masă: „Din
deprinderea de ordine dimineața jumătăți – întregul”
la locul de joacă
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cine lipsește Ştiința: DPM: Alergare alternată cu mers normal Joc: „Și eu pot fi Moș
astăzi?” Joc – exerciţiu – Spune Joc: „Atenție la comanda mea!” Nicolae”
„Mă pregătesc pentru unde sunt mai multe, mai
activități!” – puţine, tot atâtea
deprinderea de ordine Artă:
și disciplină Desenăm daruri de la Moş
Tranziții: Joc: Nicolae
„Grupăm ghetuțele
după culoare”
a II-a „Sunt ordonat” – DPM: Alergare spre diferite direcții Dramatizare: „Vine
deprinderea de a așeza Moș Nicolae”
frumos hainele.
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor demonstrative şi distributive necesare activităților
Completarea registrului de activităţi
Studiu individual
Achiziţionare de materiale pentru dotarea grupei de sărbători.
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Să ne bucurăm împreună! Surpriza din ghetuțe.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
DENUMIREA PROIECTULUI: Din înaltul cerului cel sfânt/Se-aud colinde susurând.
TEMA SĂPTĂMÂNII: E scris în calendar străbun,/Curând sosește Moș Crăciun.
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „Hai să Construcții: „Cutii pentru DŞ: CM – „Noi umblăm şi colindăm, pe Joc distractiv:
colindăm!” cadouri” Moș Crăciun îl așteptăm” – observare după „Ce urez la colindat?”
Tranziții: Joc: „Atinge Bibliotecă: Citim imagini ilustraţii (vezi fişă de lucru pagina 13 caiet
fulgul!” cu tradiții şi obiceiuri de Cunoașterea Mediului)
iarnă
a II-a „Să alegem hăinuţele DŞ: CM – „Noi umblăm şi colindăm” – Educaţie pentru
de sărbătoare pentru discuții libere sănătate: Cum să ne
colindat” – deprinderea ferim de gerul ienii? –
de a alege convorbire
îmbrăcămintea
potrivită unei ocazii
deosebite
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Dăruim!” (ALA+ADE) DE O ZI
I ÎD: Tradiţii străbune Artă: „Colorează după DŞ: AM „Cadourile” – joc didactic, mare Joc distractiv: „Cine
Tranziții: Atinge model” (vezi fişă de lucru, mici (vezi fişă de lucru pagina 13 caiet te-a strigat?”
clopoţelul –joc pagina 13 caiet Creionul Activitate Matematică)
distractiv Magic) DOS: „Ce înseamnă să fii bun şi darnic?”
Stiință: Convorbire
Joc logico-matematic „Te
rog să-mi dai cercul”
a II-a „Ce-i promis e promis” DŞ: AM – „Cadourile” – joc didactic, Vizionare desene
– deprinderea de a-și mare, mici, (vezi fişă de lucru pagina 14 animate: „Crăciunul
respecta cuvântul dat caiet Activitate Matematică) lui Tom şi Jerry”
DOS: „Ce înseamnă să fii bun şi darnic?”
Vizionare de PPT-uri
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,Mos Craciun”(ALA+ADE)
I ÎD: „Să fim buni şi Joc de rol: ,,O faptă bună DLC: „În țara lui Moș Craciun” – joc Jocuri distractive:
darnici” de sărbători” didactic (vezi fişă de lucru pagina 13 caiet în sala de grupă
Tranziții: Joc Joc de masă: Puzzle Limbă şi Comunicare)
exercițiu: „Unu, doi, „Moş Crăciun” DEC: „Podoabe pentru decoraţii de
trei... hai cu noi!” Crăciun” – modelaj
a II-a „Vreau să dăruiesc” – DLC: „În țara lui Moș Crăciun” – Discuţii Artă: „Colindăm” –
deprinderea de a avea libere audiție
un comportament în DEC: „Podoabe pentru decoraţii de
acord cu normele Crăciun” – modelaj, finalizarea lucrărilor
religioase
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ce urăm la Artă: Decoraţiuni de iarnă DPM: Alergare într-o direcție dată Jocuri distractive:
colindat?” – tehnici variate Joc „Căluţii trag săniuţa” în sala de grupă
Tranziții: Joc Joc de masă: „Jocul
senzorial: perechilor”
„Cum miroase?”
Parfum, scorţişoară,
ceai cu lămâie, must
fiert
a II-a Ce-i promis e promis – DPM: Joc „Căluţii trag săniuţa” Construcţii:
deprinderea de a-și „Cutii pentru daruri”
respecta cuvântul dat

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Colindăm!” (ALA+ADE)


I ÎD: „Colinde, colinde, Ştiință: DEC: AM – Cântec: „Vin colindătorii” Jocuri distractive:
e vremea colindelor?” „Alege şi sortează după Audiție: Cântece și jocuri muzicale de „Ce daruri vă
Tranziții: „Ne daţi ori culoare și formă podoabele Crăciun aducem?”
nu ne daţi” – joc de Crăciun”
recitativ Construcţii: „Cutii pentru
cadouri”
a II-a Ce-i promis e promis – DEC: AM – Cântec: „Vin colindătorii” Construcții: „Brăduţi”
deprinderea de a-și Repetare, audiţie colinde (suprapunere)
respecta cuvântul dat

ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor demonstrative şi distributive necesare activităților
Completarea registrului de activităţi
Studiu individual pe internet
Achiziţionare de materiale pentru dotarea grupei
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Confecţionarea podoabelor pentru bradul de Crăciun împreună cu familia. Activitate practică.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
DENUMIREA PROIECTULUI: Din înaltul cerului cel sfânt/Se-aud colinde susurând.
TEMA SĂPTĂMÂNII: Îngerii aduc veste pe pământ,/Se naște astăzi pruncul sfânt!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „Să spunem o Bibliotecă: „Citim” DS: CM – Lectura educatoarei: Joc: „Suntem mici,
poveste” imagini cu Moş Crăciun „Povestea lui Moș Crăciun” mari”
„Mă pregătesc pentru Joc de rol: „De-a
activități” – colindătorii”
deprinderea de a așeza
scaunelele la măsuțe
Tranziții: Joc „Unde
am ascuns păpușa?”
a II-a „Sunt un copil DS: CM – „Ce știm despre Moș Crăciun?” Joc de rol:
politicos” – să nu „De-a Moș Crăciun”
întrerupă conversațiile
adulților
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Iată,vine Moş Crăciun!”( ALA+ADE) DE O ZI
I ÎD: „Cine lipsește Artă: Audiție – DLC: Memorizare Joc: „Dacă aș fi Moș
astăzi?” Colinde de Crăciun „Iată, vine Moş Crăciun!” Crăciun...”
„Mă pregătesc pentru Construcții:
activități!” – Sania lui Moş Crăciun DEC: EM – Deprinderi melodice:
deprinderea de ordine Cântec Moș Crăciun cu plete dalbe
și disciplină
Tranziții: Joc: „Bat
din palme”
a II-a Deprinderea de a DLC: Repetarea poeziei învățate de Construcții:
mulțumi. dimineață „Bradul împodobit”
DEC: EM – Repetarea cântecului Moș
Crăciun cu plete dalbe
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Bradul de Crăciun” (ALA+ADE) DE O ZI
I ÎD: „Să spunem o Artă: Desen – Bradul de DS:AM – „Steluțele” – exerciții cu Joc distractiv:
poveste” Crăciun material individual, grupare de obiecte „Zboară, zboară”
„Mă pregătesc pentru Joc de masă: Alege DOS: Activitate practică
activități” – imaginile specifice Confecţionăm podoabe pentru bradul de
deprinderea de a așeza Crăciunului Crăciun
scaunelele la măsuțe
Tranziții: Joc: „Așază-
mă la casuța mea!”
a II-a Deprinderi igienice de DS:AM – „Steluțele” – exerciții cu Știință:
servire a mesei material individual, grupare de obiecte „De ce vine Moș
DOS: „Finalizarea lucrărilor practice” Crăciun?”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Globulețe colorate” (ALA+ADE) DE O ZI
I ÎD: „Bună dimineața!” Bibliotecă: DEC: Modelaj Euritmie: „Dansul
Tranziții: Joc „Dansul Lectura educativă – „Globuri colorate pentru brăduț” fugilor de nea”
fulgilor” ,,Legenda lui Moş
Crăciun”
Ştiință: „Care este
semnificația Crăciunului”
a II-a „Să fii bun” – empatie DEC: Modelăm globuri mari și mici. Artă:
față de oameni Audiție „Colinde”

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: „5 minute eu, 5 Bibliotecă: DPM: Repetarea alergării în diferite Joc: „De-a serbarea”
minute tu” Repetarea poeziei Iată, direcţii
„Mă pregătesc pentru vine moş Crăciun! Joc: Am pornit în căutarea lui Moş
activități!” – Joc de masă: „Alege şi Crăciun!
deprinderea de ordine grupează globuleţele!”
și disciplină
Tranziții: Joc cu text
și cânt: „Batista”
a II-a „Sunt un copil DPM: Parcurs aplicativ – mers și alergări. Joc de masă:
cuminte” – să asculte „Sortează cadourile
de părinți după mărime”

ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor pentru centrele de interes
Planificarea activităților din proiectul transsemestrial
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Serbarea de Crăciun”. Activitate tematică.
PROIECT TRANSSEMESTRIAL
DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp/În fiecare anotimp (transsemestrial)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă?

Obiective de referinţă:să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

 să participe la activitățile de grup, atât în calitate de auditor, cât și de vorbitor;


 să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea;
 să-și îmbogățească vocabularul și să pronunțe corect;
 să efectueze operații simple: „triere, grupare, comparare”;
 să cunoască unele componente și fenomene ale lumii înconjurătoare, caracteristicile specifice anotimpului iarna;
 să cunoască și să respecte normele necesare ale integrării în viața socială;
 să trăiască în relațiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranță;
 să diferențieze anumite culori din mediul înconjurător, noțiuni de mare–mic, multe–puține;
 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 să perceapă componentele spaţio-temporale: sus-jos.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ JOC DE ROL CONSTRUCŢII

Reviste, cărţi cu Jucării; scrisori. Cuburi din plastic; Cuburi cu


imagini cu Moş litere; Maşini, utilaje, unelte;
Crăciun; Caiete Personaje în miniatură din
de lucru, fişe plastic sau lemn.
adecvate temei;
Album cu poze
din grădiniţă;
CD-uri; CD-
player.
ŞTIINŢĂ ARTĂ JOC DE MASĂ

Jucării, cifre, Creioane negre şi colorate, Jetoane cu jocuri şi jucării;


jetoane cu carioca, acuarele, plastilină; fişă puzzle cu Moş Crăciun.
globuleţe şi cu Moş Crăciun, hârtie glasată;
clopoţei. hârtie creponată.
INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


• Suntem în anotimpul iarna.  Activitățile desfășurate de oameni în
 Iarna ninge. anotimpul iarna;
 Iarna este frig.  Cauza producerii unor fenomene
specifice iernii: ninsoare, îngheț;
Echipamente și probe de concurs ale unor
sporturi de iarnă: sanie, patină, schi.

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum, de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp/În fiecare anotimp (transsemestrial)
TEMA SĂPTĂMÂNII: Viscol, ger, joc de ninsoare,/Iarna ce culoare are?

ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „Salutăm copiii și Bibliotecă: „Citim DS: CM – Joc didactic „Când se Joc de mișcare: „Fulg
personalul grădiniței” imagini specifice întâmplă?” (vezi fişă de lucru pagina 14 de nea”
Tranziții: Joc: anotimpului iarna” caiet Cunoașterea Mediului)
„Ninge” Construcții: „Ne jucăm
cu jucăria preferată”.

a II-a „Să fii bun” – empatie DS: CM – „Observăm cum ninge” Construcții:
față de oameni „Drumuri troienite”
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Albă ca zăpada” (ALA+ADE) DE O ZI
I ÎD: „5 minute eu, 5 Artă: Desen: „Fulgi de DLC: Povestea educatoarei Joc de rol: „Dacă aș fi
minute tu” nea” (vezi fişă de lucru „Albă ca Zăpada” un fulg de nea...”
„Mă pregătesc pentru pagina 14 caiet Creionul DEC: AM – Deprinderi melodice
activități” – Magic) Cântec Vine iarna, vine iarna
deprinderea de ordine Joc de masă: Alege
și disciplină jetoanele cu haine şi
Tranziții: Joc: „Ghici încălţăminte specifice
cine a ieșit din clasă!” anotimpului iarna!
a II-a Deprinderea de a DLC: A le repovesti copiilor Albă ca Bibliotecă: „Ghici!”
mulțumi. Zăpada (vezi fişă de lucru
DEC: AM – Repetarea cântecului Vine pagina 14 caiet Limbă
iarna şi Comunicare)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: „Să spunem o Ştiință: „De unde vine DS: AM – Joc didactic „Formăm mulţimi Joc: „De-a oamenii de
poveste” zăpada?” de bulgări de zăpada mari şi mici” (vezi zăpadă”
„Mă pregătesc pentru Joc de rol: „De-a Zâna fişă de lucru pagina 4 caiet Activitate
activități” – Iarna” Matematică)
deprinderea de a așeza DOS: – Convorbire
scăunelele la măsuțe „Cum ne ferim de răceală iarna?”
Tranziții: Joc: „Unde
am ascuns fulgul?”
a II-a „Sunt un copil DS: AM – „Grupăm obiectele după Construcții:
cuminte” – să asculte mărime”, exerciții cu material individual „Drumuri troienite”
de părinți
DOS: „Să ne ferim de microbi”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: ,,Fulgul de nea”? (ALA+ADE) DE O ZI
I ÎD: „Cum se Artă: Colorăm imagini de DEC: Dactilopictură Audiție: „Cântece de
numește?” iarnă. „Fulgi de zăpadă” iarnă”
Tranziții: Joc: „Dansul Joc de masă: „Alegeţi şi
fulgilor” grupaţi imaginile de
iarnă”.
a II-a „Spune-mi cum îți DEC: Joc de masă:
asculți părinții!” Finalizarea lucrărilor de pictură „Alege și grupează!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cine lipsește Bibliotecă: Repovestire – DPM: „Alergare în diferite direcții cu Joc de mișcare:
astăzi?” Albă ca zăpada opriri, porniri și întoarceri la semnal.” „Soarele și oamenii de
„Mă pregătesc pentru Ştiință: „Ce este Zăpada?” Joc: „Atenție la semnalul meu!” zăpadă”
activități! –
deprinderea de ordine
și disciplină
Tranziții: Joc: „Bat
din palme”
a II-a „Așezăm și ordonăm!” DPM: Alergări spre o direcție dată. Știință: „De ce ninge?”
ACTIVITATE METODICĂ:

TURA I/TURA a II-a


Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activiţăţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Televizorul/calculatorul – prieten sau dușman? Discuții/Sfaturi.

PROIECT TEMA INDEPENDENȚA


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”
DENUMIREA PROIECTULUI: „Din înaltul cerului cel sfânt/Se aud colinde susurând!”
Obiective de referință:
 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi pe baza unor însuşiri luate în considerare separat sau mai multe simultan;
 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului;
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 să cunoască şi să aplice reguli de igienă referitoare la igiena echipamentului.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR
BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL

- caiete de lucru; - carioca, acuarele, pensule; - jocuri creative pentru fetiţe;


- fișe suport; - plastilină, planşete; - set bucătărie;
- coli de scris, creioane; - coli desen; - sorțulețe și bonete.
- albume, imagini; - carton colorat.
- cărţi, reviste;
- imagini cu anotimpul iarna;
- jetoane cu imagini.

CONSTRUCȚII ȘTIINȚĂ JOC DE MASĂ

- cuburi lemn; - album, enciclopedie; - puzzle;


- Mozaic; - cărți. - joc piuneze.
- Lego.

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

Suntem în anotimpul iarna. Activitățile desfășurate de oameni în anotimpul


Iarna ninge. iarna;
Iarna este frig. Cauza producerii unor fenomene specifice
iernii: ninsoare, îngheț;
Echipamente și probe de concurs ale unor
sporturi de iarnă: sanie, patină, schi.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”
DENUMIREA PROIECTULUI: „Din înaltul cerului cel sfânt/Se aud colinde susurând!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: Timp prezent cu bucurie,/Iarna e copilărie (jocurile de iarnă)
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „Cum ne jucăm Bibliotecă: DS: CM – „Veselie mare pe pârtie” – Joc de mișcare:
iarna?” „Sporturi de iarnă” – citire lectură după imagini (vezi fişă de lucru „Zboară, fulgule,
Tranziții: de imagini pagina 15 caiet Cunoașterea Mediului) zboară!”
„Dansul fulgilor de Artă: „Trasează” (vezi
nea” fişă de lucru pagina 15
caiet Creionul Magic)
a II-a „Cum mă îmbrac DS: CM – „Veselie mare pe pârtie” – Joc de masă:
iarna?”– deprinderea vizionare PPT „Omul de zăpadă” –
de a se îmbrăca adecvat puzzle
climei
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cum ne Bibliotecă: DLC: „Găsește echipamentul potrivit” Joc de distracție:
îmbrăcăm iarna?„ „Sortăm imagini de iarnă” joc didactic – al, a, ai ale cui sunt? (vezi „Caută sania cea mare”
Tranziții: Joc de rol: fişă de lucru pagina 15 caiet Limbă şi
„Găsește omul de „De-a patinoarul” Comunicare)
zăpadă” -
DEC:
„Omul de zăpadă” – modelaj
a II-a „Suntem copii DLC: „Găsește echipamentul potrivit” – Artă:
civilizați" – fișă de lucru „Omul de zăpadă” –
deprinderea de a se DEC: „Omul de zăpada” – modelaj modelaj
comporta civilizat
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Povestea unui Știință: DS: AM – „Grupa cu un singur element” Joc de mișcare:
schior” „Transformările apei” – – exerciții cu material individual, numărul „Ne jucăm cu bulgări
Tranziții: experiment și cifra 1 (vezi fişă de lucru pagina 15 caiet mari"
„Înotăm prin zăpadă” Construcții: „Săniuța” Activitate Matematică)
DPM: „Alergăm prin zăpadă” – alergare
cu ridicarea genunchilor
a II-a „După faptă și DS: AM – „Grupa cu un singur element" Joc de rol: „De-a
răsplată” – deprinderea – exerciții cu material individual patinoarul”
de a manifesta bucurie DPM: Joc – „Schiorii”
atunci când finalizezi o
activitate
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Întâmplări hazlii Joc de masă: DOS: „Învingători și învinși” – convorbire Joc de distracție:
de iarnă” „Potrivește umbra” „Caută sania cea mare”
Tranziții: „Mergem Artă:
după ritmul tobei” „Săniuța” – colorare

a II-a „După faptă și DOS: „Cum ne comportăm la derdeluș?” VIZIONARE:


răsplată” – deprinderea „Sporturi la olimpiada
de a manifesta bucurie de iarnă”
atunci când finalizezi o
activitate
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Întâmplări hazlii Știință: DOS: „Omul de zăpadă” – confecționare Joc de distracție:
de iarnă” „Gheața și zăpada” – „Pe urmele săniuței”
Tranziții: „Mergem observare
după ritmul tobei” Joc de rol:
„De-a fulgii de nea”
a II-a „După faptă și DOS: „Omul de zăpadă” – confecționare, Construcții:
răsplată” – deprinderea finisarea lucrărilor „Cabana pentru
de a manifesta bucurie schiori”
atunci când finalizezi o
activitate
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialelor demonstrative şi distributive necesare activităților
Completarea registrului de activităţi
Studiu individual pe internet
Achiziţionare de materiale pentru dotarea grupei
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Răcelile preșcolarului”. Sfaturi/Discuții.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „EVALUARE SUMATIVĂ”
Obiective de referinţă:

 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

 să participe la activitățile de grup, atât în calitate de auditor, cât și de vorbitor;

 să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea;


 să-și îmbogățească vocabularul și să pronunțe corect;
 să efectueze operații simple: triere, grupare, comparare;
 să cunoască unele componente și fenomene ale lumii înconjurătoare, caracteristicile specifice anotimpului iarna;
 să cunoască și să respecte normele necesare ale integrării în viața socială;
 să trăiască în relațiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranță;
 să diferențieze anumite culori din mediul înconjurător, noțiuni de mare–mic, multe–puține;
 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare); să perceapă componentele spaţio-temporale sus-jos.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

BIBLIOTECĂ JOC DE ROL CONSTRUCŢII

Reviste, cărţi cu imagini despre Îmbrăcăminte de iarnă; sanie Cuburi de plastic; truse de construcții
anotimpul toamna, iarna; Caiete de din material plastic
lucru, fişe adecvate temei;
CD-uri; CD-player

ŞTIINŢĂ ARTĂ JOC DE MASĂ

jucării; Calculator, TV, DVD, CD, Creioane colorate, acuarele, Jetoane cu elemente specifice
jetoane cu imagini toamna, iarna plastilină, cerneală, pic toamnei și iernii;
Joc de masă „Caută și potrivește”
Joc de masă „Alege și grupează”
DENUMIREA PROIECTULUI: „EVLUARE SUMATIVĂ”
TEMA SĂPTĂMÂNII: Ce-am învățat vom folosi/În timpul care va veni (evaluare semestrială)
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „Ce am învățat Bibliotecă: „Citim DȘ: CM – „Când și cum se întâmplă” – Jocuri distractive în
până acum?” imagini despre toamnă și convorbire (vezi fişă de lucru pagina 16 sala de grupă
Tranziție: „Trenulețul iarnă” caiet Cunoașterea Mediului)
veseliei” Construcții: „Parcul în
anotimpul…” DEC: EM – „Micul interpret” – concurs
de cântece

a II-a „Mă îmbrac singurel!” DȘ: CM – „Când și cum se întâmplă”– Artă: „Recunoaște și
– deprinderea de a se convorbire desenează” (vezi fişă
îmbrăca corect DEC: EM – „Micul interpret” – concurs de lucru pagina 16
de cântece
caiet Creionașul
Magic)

MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: „Lumea minunată Joc de masă: „Puzzle” – DLC – „Ghici din ce poveste am venit?” – Joc de mișcare: „Hora
a poveștilor” personaje din povești joc didactic copiilor”
Tranziție: „Câte unul Construcții: „Castele din DȘ: AM – „Grupează cum îți spun!” –
pe cărare” – joc cu text povești” gruparea mulțimilor după diverse criterii:
și cânt formă, mărime, culoare/numărarea
elementelor mulțimii (vezi fişă de lucru
pagina 16 caiet Activitate Matematică)
a II-a „Vino lângă mine!”– DLC – „Ghici din ce poveste am venit?” – Joc de rol: „Micul
deprinderea de a joc didactic actor”, „Suntem
coopera DȘ: AM – „Grupează cum îți spun!” – actori!” – dramatizarea
gruparea mulțimilor după diverse criterii: poveștilor cunoscute
formă, mărime, culoare/numărarea
elementelor mulțimii (vezi fişă de lucru,
pagina 16 caiet Activitate Matematică)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Eu și grădinița” Bibliotecă: „Cel mai bun DOS: „Ce știu despre corpul meu?” – Joc distractiv:
Tranziții: „Dacă vesel recitator” – repetarea convorbire „Fete și băieți”
se trăiește” – joc cu poeziilor învățate DPM: „Ștafeta prieteniei” – parcurs
text și cânt Artă: „Chipul meu” – aplicativ. „Rostogolim bulgări” – joc
desen liniștitor

a II-a ” Singurel mă DOS: „Ce știu despre corpul meu?” – Joc de rol: „De-a
îngrijesc”- desprinderi convorbire grădinița!”
de igienă personală DPM: „Ștafeta prieteniei” – parcurs
aplicativ. „Rostogolim bulgări” – joc
liniștitor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Bogăția Știință: „Ce a uitat DLC: „Iarna în satul meu” – poveste creată Jocuri distractive în
anotimpurilor” pictorul?” după ilustrații sala de grupă
Tranziție: Elemente de Bibliotecă: „Codul DEC: „Iarna” – peisaj din natură – desen
euritmie bunelor maniere” –
discuții
a II-a „Mă hrănesc sănătos” – DLC: „Iarna în satul meu” – poveste creată Joc de masă: ,,Din
deprinderea de a după ilustrații (vezi fişă de lucru pagina 16 jumătate – întreg”
consuma fructe și caiet Limbă şi Comunicare)
legume DEC: „Iarna” – peisaj din natură – desen,
finisare
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Iată ce știu Bibliotecă: „Grafisme” DOS – O mare și frumoasă prietenie – Jocuri distractive la
despre…” Joc de rol: „De-a Dumitru Almaș – lectura educatoarei inițiativa copiilor
Tranziție: „Bat din gospodarii”
palme” – joc de
mișcare

a II-a „Sunt gospodar” – DOS – O mare și frumoasă prietenie – Joc de masă: ,,Găsește
deprinderea de a face Dumitru Almaș – repovestire umbra!”
ordine în sala de grupă

ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Transmiterea rezultatelor obținute la evaluarea continuă. Prezentare raport pe semestrul I.
SEMESTRUL AL II-LEA

PROIECT TEMĂ INDEPENDENTĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pământ?


DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm,/Despre animalele lumii multe învățăm.
TEMA SĂPTĂMÂNII: În ogradă la bunici,/animale mari și mici.

Obiective de referinţă:

 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului), precum şi
interdependenţa dintre ele;
 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
 să aplice norme de comportare specifice sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
cantitatea, clasificarea, constituirea de grupuri, mulţimi pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare
separat sau mai multe simultan;
 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu
un reper dat;
 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, fairplay.
CENTRE DE INTERES ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ JOC DE ROL CONSTRUCŢII

Cărţi, planşe cu mediul de Atlas zoologic, figurine, Fişe de lucru, hârtie glasată,
viaţă al animalelor, reviste, mulaje, eşantioane din blană, plastilină, planșete, lipici, foarfecă,
albume, enciclopedii, fişe de crenguţe, conuri de brad etc.), creioane colorate, acuarele,
lucru, panou/tablă magnetică materiale cu suport electronic, şabloane cu animale, hârtie
etc. vase de diferite forme şi creponată, fire de lână etc.
mărimi pentru mici
experimente.

ŞTIINŢĂ ARTĂ JOC DE MASĂ

Cuburi de diferite Măști, truse doctor, ustensile Puzzle cu animale domestice,


dimensiuni, piese lego, piese de bucătărie jetoane etc.
AR-CO, cutii de diferite
mărimi, materiale din natură
(crenguţe, conuri de brad
etc.)

INVENTARUL DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Animalele mari și cele mici trăiesc în  Cum se hrănesc şi unde se adăpostesc animalele?
ogradă.  De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc animalele?
 În povești întâlnim personaje  Cum pot contribui oamenii şi copiii la protejarea
animale. animalelor şi a mediului?
 Păsările sunt singurele creaturi care au corpul
acoperit cu pene.
 Păsările au gheare și cioc.
 Cum se hrănesc animalele iarna?
 Cum se numesc puii animalelor?
 Cum se numesc adăposturile lor?
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pământ?
DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm,/Despre animalele lumii multe învățăm.
TEMA SĂPTĂMÂNII: În ogradă la bunici,/animale mari și mici.
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Pisica” (DŞ+DEC)
LUNI I ÎD: „Cine a spus Bibliotecă: În ogradă – DŞ: CM – „Animalele domestice” – Jocuri distractive:
miau?” lectură după observare (vezi fişă de lucru pagina 16 „Zboară, zboară”
Tranziție: „Pisica Construcţii: „Cuşca lui caiet Cunoașterea Mediului)
face…” (toarce, se Azorel” DEC: „Pisica” – desen
întinde, sare după
şoareci)
a II-a „Cum am grijă de DŞ: CM – „Animale domestice” – lectură Ştiinţă: „Ce mănâncă
animalul meu de după imagine (fişă) Azorică?”
casă?” – deprinderea DEC: „Pisica” – desen
de a ocroti animalele
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Cu-cu-rigu!!!” (ALA+ DŞ)
I ÎD: „Cine face ouă?” Construcţii: „Coteţul DŞ: AM – „În ogradă la bunici” – Jocuri de mişcare:
Tranziție: „Cine se găinilor” numărul şi cifra 2; (vezi fişă de lucru „Păsărică, mută-ţi
aude?” – joc de Ştiinţă: „Spune tot ce ştii pagina 17 caiet Activitate Matematică) cuibul”
recunoaştere despre mine”

„Cum am grijă de
a II-a DŞ: AM – „În ogradă la bunici” – Artă: „Căsuţa lui
animalul meu de numărul şi cifra 2 (fişa) Azorel” – dactilopictură
casă?” – deprinderea
de a ocroti animalele
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Ham-Ham” (DLC+DOS)
I ÎD: „De vorbă cu Ştiinţă: „Cum îngrijim DLC: „Mama îşi caută puiul”, joc Jocuri distractive:
Grivei!” animalele şi păsările?” didactic „Atinge clopoţelul!”
Tranziție: „Şoarecele Artă: „Colorăm animale” DOS: „Osul lui Grivei”, lipire
şi pisica” – joc motric – desen (vezi fişă de lucru
distractiv pagina 17 caiet Creionul
Magic)

a II-a „Cum am grijă de DLC: „Mama îşi caută puiul”, joc cu Joc de masă:
animalul meu de material individual (vezi fişă de lucru „Bunicuţe, hărnicuţe”
casă?” – deprinderea pagina 17 caiet Limbă şi Comunicare)
de a ocroti animalele
DOS: „Osul lui Grivei”, lipire (finisarea
lucrărilor)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ:
I ÎD: „Igiena după ce Joc de rol: „De-a DOS: „În curtea mea”, PPT Joc de mişcare: „Jocuri
mă joc cu animale!” fermierii” cu mingea”
Tranziție: „Puişori, Bibliotecă: „Găinușa cea
veniţi la mama” moțată” – lectura
educatoarei
a II-a „Cum am grijă de DOS: „Cum ne comportăm cu animalele” Joc de masă: „Alege şi
animalul meu de – convorbire grupează!”
casă?” – deprinderea
de a ocroti animalele
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ:
I ÎD: „Ce animale îmi Construcții: „Adăposturi DPM: traseu aplicativ Știință: „De ce creștem
plac mai mult și de pentru animale și păsări” Joc: „Puișori, veniți la mama!” animale și păsări?
ce?” Artă: „Ghemul pisicuței”
Tranziție:
„Interpretare cântec cu
marionete – animale pe
beţişoare”
a II-a „Cum am grijă de DPM: „Puișori, veniți la mama!”, joc Jocuri de rol: „La
animalul meu de medicul veterinar”
casă?” – deprinderea
de a ocroti animalele
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Cum vorbim noi, așa vorbesc copiii noștri.” Exemple de bună practică în educarea limbajului oral la copiii mici.
PROIECT TEMĂ INDEPENDENTĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pământ?


DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm,/Despre animalele lumii multe învățăm.
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Atlasul zoologic noi îl răsfoim,/fiindcă multe vrem să știm!”

Obiective de referinţă:

 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului), precum şi
interdependenţa dintre ele;
 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
 să aplice norme de comportare specifice sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
cantitatea, clasificarea, constituirea de grupuri, mulţimi pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare
separat sau mai multe simultan;
 să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu
un reper dat;
 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze ca l-a înţeles;
 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
 să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, fairplay.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ŞTIINȚĂ ARTĂ

Cărţi, planşe cu mediul de Atlas zoologic, figurine, Fişe de lucru, hârtie glasată,
viaţă al animalelor, reviste, mulaje, eşantioane din blană, plastilină, planșete, lipici, foarfecă,
albume, enciclopedii, fişe de crenguţe, conuri de brad etc.), creioane colorate, acuarele,
lucru, panou/tablă magnetică materiale cu suport electronic, şabloane cu animale, hârtie
etc. vase de diferite forme şi creponată, fire de lână etc.
mărimi pentru mici
experimente.

CONSTRUCȚII JOC DE ROL JOC DE MASĂ

Cuburi de diferite Măști, truse doctor, ustensile Puzzle cu animale domestice,


dimensiuni, piese lego, piese de bucătărie jetoane etc.
AR-CO, cutii de diferite
mărimi, materiale din natură
(crenguţe, conuri de brad
etc.)

INVENTARUL DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

 Animalele mari și cele mici trăiesc în  Cum se hrănesc şi unde se adăpostesc animalele?
pădure.  De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc animalele?
 În povești întâlnim personaje  Cum pot contribui oamenii şi copiii la protejarea
animale. animalelor şi a mediului?
 Păsările sunt singurele creaturi care au corpul
acoperit cu pene.
 Păsările au gheare și cioc.
 Cum se hrănesc animalele iarna?
 Cum se numesc puii animalelor?
 Cum se numesc adăposturile lor?
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum a fost, este și va fi pe pământ?
DENUMIREA PROIECTULUI: În călătorie noi plecăm,/Despre animalele lumii multe învățăm.
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Atlasul zoologic noi îl răsfoim,/fiindcă multe vrem să știm!”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În pădure” (DŞ+DEC)
LUNI I ÎD: „Găsirea Joc de rol: „De-a DŞ: CM – „În pădure” – lectură după Joc de mişcare:
animalelor şi pădurarul” imagome (vezi fişă de lucru pagina 18 „Iepuraşii la morcovi”
recunoaşterea lor” Ştiinţă: „Ce stim despre caiet Cunoașterea Mediului)
Tranziție: „Glasul animalele sălbatice și
animalelor pădurii” – mediul lor de viață?” DEC: „Animalul preferat” – pictură după
joc de imitare contur
a II-a Îngrijim puii care au DŞ: CM – „În pădure” – PPT Bibliotecă: Ghicitori
nevoie de ajutor. DEC: „Animalul preferat” – pictură după despre animale.
Păstrez masa curată contur, finisarea lucrărilor
când mănânc!
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vulpea cea şireată” ( DŞ+DEC)
I ÎD: „Vulpiţa şireată ne Bibliotecă:„Atlasul DŞ: AM – „Numără animalele sălbatice!” Joc de mişcare:
povestește!” animalelor” – numărul şi cifra 3 (vezi fişă de lucru ,,Vulpea si puişorii”
Tranziție: „Caută-ţi Artă: „Ochişorii vulpiţei” pagina 18 caiet Activitate Matematică)
puiul/mama” – joc de – modelaj DEC: EM – Cântec: „Vulpe, tu mi-ai furat
formare a perechilor gâsca!” – predare
Joc muzical „Glasul animalelor”
a II-a Îngrijim puii care au DŞ: AM – „Numără animalele sălbatice!” Construcţii:
nevoie de ajutor. – numărul şi cifra 3(fişa) „Adăposturi pentru
Păstrez masa curată DEC: EM – Cântec: „Vulpe, tu mi-ai furat animalele naturii”
când mănânc! gâsca!” – repetare
Joc muzical „Glasul animalelor”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Căsuţa din oală” ( ALA+DLC)
I ÎD: „Ce știi să ne spui Artă: „Colorăm animale DLC: „Căsuţa din oală” – povestirea Joc de mişcare:
despre pădure!” din poveste” educatoarei „Vulpea şi iepurele”
Tranziție: „Caută-ţi Bibliotecă: „Găsește
puiul/mama” – joc de drumul potrivit” (vezi fişă
formare a perechilor de lucru pagina 18 caiet
Limbă şi Comunicare)
a II-a Îngrijim puii care au DLC: „Căsuţa din oală” – repovestire Construcţii: „Vizuina
nevoie de ajutor. vupii”
Păstrez masa curată
când mănânc!
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „De vorbă cu Rița- Bibliotecă: „Jetoane cu DOS: „Cum îngrijim animalele sălbatice” Jocuri senzoriale:
Veverița” animale” –PPT „Cald-rece”
Tranziție: „Prietenii Ştiință:„Animale
imaginari” – imitare a sălbatice” – puzzle
animalelor
a II-a Îngrijim puii care au DOS: „Cum îngrijim animalele sălbatice” Artă: „Măşti de
nevoie de ajutor. – lectură după imagini animale”
Păstrez masa curată
când mănânc!
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ghici, ghicitoarea Artă: „Trasează și DPM: Târâre pe genunchi şi palme Jocuri distractive:
mea!” colorează” (vezi fişă de Joc: „Să ne ascundem de urs” „Cine sunt?”
Tranziție: „Prietenii lucru pagina 18 caiet
imaginari” – euritmie Creionul Magic)
Joc de rol: „De-a
pădurarii”
a II-a Îngrijim puii care au DPM: Târâre pe genunchi și palme Vizionare desene
nevoie de ajutor. Joc: „Să ne ascundem de urs” animate
Păstrez masa curată
când mănânc!
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Cartea – prietena copiilor” – Referat; Dezbatere; Prezentare de cărţi pentru copii.
PROIECT SĂPTĂMÂNA INDEPENDENTĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?


DENUMIREA PROIECTULUI: Eu – fluviu de speranță, iubire și dor,/mama – începutul, este izvor!
TEMA SĂPTĂMÂNII: Eu – fluviu de speranță, iubire și dor,/mama – începutul, este izvor!

Obiective de referinţă:să înțeleagă și să transmită mesaje simple; să reacționeze la acestea;

 să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;


 să cunoască și să înțeleagă mediul înconjurător;
 să recunoască cifrele 1, 2, 3;
 să pună în corespondență obiecte;
 să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu normele cunoscute;
 să-și dezvolte sentimentele de admiraţie şi de preţuire pentru mame;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să recunoască și să denumească materialele necesare realizării lucrării;
 să-și coordoneze mișcările pe ritmul solicitat de educatoare.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ARTĂ JOC DE ROL


- imagini cughiocei, mămici și - creioane colorate - jardiniere
copii - coli de hârtie - pământ
- cărți și reviste cu mămici și copii - acuarele - șorțulețe
- albume cu poze cu mama - hârtie glasată - stropitori
- fișe de lucru - hârtie creponată - lopețile
- cărți cu poezii despre mama - lipici - greble
- plastilină - flori de primăvară
- planșete - trusa „Mica bucătăreasă”
- cărți de colorat - căsuța păpușii
- fișe pentru colorat - păpuși
- CD-player
- laptop
CONSTRUCȚII ŞTIINȚĂ JOC DE MASĂ
- betișoare din plastic colorate - imagini cu ghiocei, - Puzzle cu ghiocei
- trusă – Lego vestitorii primăverii - Din jumătăți – întregul
- jocul „Privește și - Cu ce se îmbracă mama?
potrivește”
- fișe de lucru
INVENTARUL DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Toți copii au o mamă. Unde lucrează mama?
Pe mama o iubim și ne iubește. Cadoul preferat de mama?

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?


DENUMIREA PROIECTULUI: Eu – fluviu de speranță, iubire și dor,/mama – începutul, este izvor!
TEMA SĂPTĂMÂNII: Eu – fluviu de speranță, iubire și dor,/mama – începutul, este izvor!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Mama” (ALA+ DŞ)
LUNI I ÎD: „Mă mândresc cu Artă: „Flori pentru DŞ: CM – „Ce face mama?” – joc didactic Joc de mişcare: „Hora
mama mea” mama” (vezi fişă de lucru (vezi fişă de lucru pagina 19 caiet copiilor”
(convorbire) pagina 19 caiet Creionul Cunoașterea Mediului)
Tranziţii: „Aşa-mi Magic)
iubesc eu mama” – Bibliotecă: „Sfatul
exteriorizarea mamei” – memorizare
sentimentelor
a II-a Învăţ să spun „La mulţi DŞ: CM – „Cine este mama mea?” – Joc de rol: „De-a
ani!” convorbire mama”
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Chipul mamei” (ALA+DEC)
I ÎD: „Profesia mamei Joc de masă: „Chipul DEC: „Chipul mamei” – pictură Joc distractiv: „Unde
mele” mamei-puzzle” s-a ascuns?
Tranziţii: „Aleg Joc de rol: „De-a bunica”
fotografia mamei
mele”
a II-a Învăţ să spun „La mulţi DEC: „Chipul mamei” – pictură, finisarea Bibliotecă: „Citim
ani!” lucrărilor imagini cu şi despre
mame şi profesiile lor”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Inimioare pentru mama!” ( DLC+DOS)
I ÎD: „Urări pentru Artă: „Desenăm daruri DLC: „Inima mamei” – povestirea Joc distractiv: „Cine
mama” pentru mama” educatoarei. (vezi fişă de lucru pagina 19 te-a strigat?”
Tranziţii: „Să oferim Joc de rol: „La spectacol” caiet Limbă şi Comunicare)
daruri” – joc distractiv DOS: „Inimioare din turtă dulce” –
activitate gospodărească

a II-a Învăţ să spun „La mulţi DLC: „Inima mamei” – repovestire Joc de masă: „Ce
ani!” DOS: „nimioare din turtă dulce” – foloseşte mama
activitate gospodărească. când…” – unelte,
ustensile.
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Flori surori pentru Ştiinţă: „Buchetul cu DŞ: AM – „Numără şi spune câte flori ai Joc de mişcare: „Hai
mama” – (joc didactic flori” – fişă matematică în coşuleţ” – joc didactic (vezi fişă de lucru la joc”
Tranziţii: „Cercul de Joc de masă: „Din pagina 19 caiet Activitate Matematică)
trandafiri” – joc motric jumătăţi – întregul”

a II-a Învăţ să spun ,,La mulţi DŞ: AM – „Numără şi spune câte flori ai Artă: „Aranjamente,
ani!” în coşuleţ” – joc didactic buchete de flori pentru
mama”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cum e mama?” – Artă: „Felicitări pentru DOS: „Mama” – joc didactic Joc de mişcare: „Hai
caracterizarea mamei mama” DPM: „Dans pentru mama” – euritmie la joc”
Tranziţii: „Cântece Bibliotecă: „Inima
despre mama” – audiţie mamei” – repovestire

a II-a Învăţ să spun „La mulţi DOS: „Mama” – PPT Joc de rol: „La
ani!” DPM: „Dans pentru mama” – euritmie spectacol”
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„O zi în viața copilului meu (responsabilităţi) – programul zilnic aș copilului în familie/la grădiniță”. Referat.
Discuții libere cu părinții.
PROIECT TRANSSEMESTRIAL

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/În fiecare anotimp.
TEMA SĂPTĂMÂNII: Pe cărări de primăvară,/începem marea hoinăreală!

Obiective de referinţă:
 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să enumere părţile componente ale plantelor, animalelor, arătând utilitatea acestora;
 să comunice idei, impresii pe baza observaţiilor făcute;
 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
 să numere de la 1 la 3, recunoscând grupele cu 1–3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului din care face parte;
 să fie capabil să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să acompanieze ritmic cântecele;
 să redea teme plastice specifice desenului, picturii;
 să cunoască şi să aplice reguli de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCȚII


- albume, imagini cu aspecte de primăvară - creioane colorate, acuarele - cuburi lemn
- cărţi cu poveşti şi poezii - plastilină, planşete - cuburi plastic
- reviste, planşe - coli desen, carton colorat - cutii carton
- fişe suport, instrumente de scris - materiale din natură - materiale din natură
- materiale sintetice
- felicitări, şnururi mărţişor
ŞTIINȚĂ JOC DE ROL JOC DE MASĂ
- enciclopedie, cărţi de ştiinţe - uneltele grădinarului - „Umbra potrivită”
- atlas botanic şi zoologic - „De-a florăresele” - „Din jumătăţi – întregul”
- jetoane cu flori, legume, insecte, munci de - „De-a vânzătorii” - „Umbra potrivită”
primăvară - „De-a mama” - „Puzzle chipul mamei”
- seminţe, ghiveci cu nisip - „Puzzle cu flori, legume,
insecte”
INVENTARUL DE PROBLEME:

Ce ştim ? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Se apropie primăvara. Care sunt caracteristicile anotimpului
Primăvara este mai cald. primăvara?
Ne jucăm mai mult afară. Ce flori înfloresc primăvara?
Am văzut ghiocei. Ce legume cresc în grădină primăvara?
Prin iarbă sunt multe furnici. Din ce este alcătuit corpul unei insecte?
Albinele zboară printre flori. Cu ce se hrănesc insectele?
Fluturele este frumos. Cum o putem face fericită pe mama?
O iubim mult pe mama.
Toate mamele îşi iubesc copiii.

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?


DENUMIREA PROIECTULUI: Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/În fiecare anotimp.
TEMA SĂPTĂMÂNII: Pe cărări de primăvară,/începem marea hoinăreală!
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Pe cărări de primăvară,/începem marea hoinăreală!” (DŞ)
LUNI
I ÎD: „Surprizele Bibliotecă: „Citim DŞ: CM – „Primavara iar se-arată” – Joc distractiv: „De la
primăverii” imagini de primăvară” observare în natură (vezi fişă de lucru un pomișor la altul”
Tranziţii: „Dacă vesel Joc de rol: „De-a florăria” pagina 20 caiet Cunoașterea Mediului)
se trăieşte, fă aşa!” – DEC: „Copacul înflorit” – desen după
joc cu text și cânt contur

a II-a Învăţăm să spunem DŞ: CM – „Primăvara iar se-arată” – PPT Joc de masă: „Din
„Bine aţi venit!” DEC: „Copacul înflorit” – desen după jumătate – întreg”
contur
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Primăvara” (ALA+DȘ)
I ÎD: „Îmi place Știință: „De ce se topește DȘ: AM – „Să facem buchețele de Joc de mișcare: „Prin
primăvara” – zăpada?” – experiment ghiocei” – verificarea numerației în grădini și prin livezi”
conversație Joc de rol: „De-a concentrul 1–2 exerciții cu material
Tranziții: „Mirosim o gospodinele” individual (vezi fişă de lucru pagina 20
floare” – joc exercițiu caiet Activitate Matematică)
a II-a Învăţăm să spunem DȘ: AM – „Să facem buchețele de Artă: „Desenează”
„Bine aţi venit!” ghiocei” – verificarea numerației în (vezi fişă de lucru
concentrul 1–2 (fișă) pagina 20 caiet
Creionașul Magic)

MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vine, vine primăvara” (DLC+DEC)


I ÎD: „În prag de Artă: „Fire de iarbă” – DLC: „Ghiocelul” – memorizare Joc imitativ: „Vântul
primăvară” desen DEC: EM – Vine, vine primăvara – cântec mișcă crengile”
Tranziții: „Schimbă Joc de masă: puzzle – Joc cu text și cânt: Coroana
fața” – joc distractiv aspecte de primăvară

a II-a Învăţăm să spunem DLC: „Ghiocelul” – repetare Construcții: „Castelul


„Bine aţi venit!” DEC: EM – Vine, vine primăvara – Primăverii”
cântec
Joc cu text și cânt: Coroana

JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: „Sunt fericit că ești Bibliotecă: „Primăvara” DOS: „Am sădit un pomișor” – activitate Joc distractiv:
colega mea” (vezi fişă de lucru pagina practică „Uriașul și piticii”
Tranziții: „Bate, bate 20 caiet Limbă şi
în podea!” – joc ritmic Comunicare)
Construcții: „Băncuțe
pentru parc”

a II-a Învăţăm să spunem DOS: „Am sădit un pomișor” – activitate Joc de rol: „La
„Bine aţi venit!” practică florărie”

VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ


I ÎD: „Zâmbete de Construcţii: „Poduri peste DPM: „Sunt un copil puternic” – transport Plimbare cu
primăvară!” ape dezgheţate” de obiecte individual şi în grup observarea naturii:
Tranziții: „Ghiocelul Bibliotecă: ghicitori Joc: „La piaţă!” „Pomii din parcul
trist, ghiocelul vesel” – despre primăvară grădiniţei”
joc de atenție

a II-a Învăţăm să spunem DPM: „Sunt un copil puternic” – transport Știință: „Știați că...?”
„Bine aţi venit!” de obiecte individual şi în grup
Joc: „La piaţă!”
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Diferențe de gen! Prezentare material identitatea de gen; Dezbatere.

PROIECT SĂPTĂMÂNA INDEPENDENTĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/organizează o activitate?


DENUMIREA PROIECTULUI: „O profesie și-o minte isteață ne sunt ajutor în viață!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În viață, de folos, se știe/E să ai o meserie.”

Obiective de referinţă:
 să înțeleagă ṣi să transmită mesaje simple; să reacționeze la acestea;
 să își îmbogăṭească experienṭa senzorială ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la recunoașterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea;
 să comunice impresii, idei pe baza celor efectuate;
 să descopere lumea ȋnconjurătoare cu ajutorul simțurilor (văz, auz, pipăit, miros);
 să interpreteze liber, creativ lucrări plastice, exprimȃnd sentimente estetice;
 să obțină efecte plastice, forme spontane, cu ajutorul diferitelor tehnici de lucru;
 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură;
 să trăiască ȋn relație cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranță, armonie concomitent cu ȋnvățarea autocontrolului;
 să fie capabil să realizeze lucrări practice, inspirate din natură, valorificȃnd deprinderile de lucru ȋnsuṣite;
 să ȋṣi coordoneze miṣcările pe ritmul solicitat de educatoare;
 să răspundă motric la o comandă dată.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII


• cărţi, pliante, jetoane ce • coli de hârtie, imagini de • cuburi din lemn sau din
reprezintă imagini cu ṣi despre colorat plastic
anumite meserii • creioane colorate, acuarele, • lego
• auxiliare didactice: poveşti, pensule, carioca • mozaic
poezii şi imagini ilustrate la • hârtie creponată, lipici
texte • plastilină, planşete
• alte materiale pentru lucrări
practice
JOC DE ROL ŞTIINŢĂ JOC DE MASĂ
• jocuri creative pentru copii • albume, reviste, • Alege şi grupează
• trusa „Micul doctor” enciclopedii, pliante cu • Puzzle
• halate, şorţuleţe, baticuri şi diferite meserii • Jumătăți – ȋntreg
alte accesorii

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


Unele meserii Ce înseamnă o „meserie”
Unele unelte, instrumente care definesc o Cum alegi ce vrei să fii când vei fi mare
meserie Cum se frământă pâinea
Ce meserii au părinţii Ce rol are fiecare meserie în societate
Trebuie să respecţi fiecare om indiferent de
munca pe care o prestează ȋn cadrul
societăţii
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/organizează o activitate?
DENUMIREA PROIECTULUI: „O profesie și-o minte isteață ne sunt ajutor în viață!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În viață, de folos, se știe,/E să ai o meserie.”

ZIUA/ TURAACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În viață, de folos, se știe,/E să ai o meserie” ( DŞ+DEC)
LUNI I ÎD: „Ce ne povesteṣte Construcții: „Coşuri DŞ: CM – „Îmi aleg o meserie” – joc Joc de miṣcare:
brutarul?” pentru pâine” – piuneze didactic (vezi fişă de lucru pagina 21 caiet „Cursa brutarilor”
Tranziții: „Trenulețul” Joc de rol: „De-a Cunoașterea Mediului)
brutarul”
DEC: „Ciocanul” – modelaj
a II-a Servirea mesei DŞ: CM – „Îmi aleg o meserie” – fiṣa Joc de masă: „Alege ṣi
Pregătirea pentru somn DEC: „Ciocanul” – modelaj grupează”
Gustarea
Plecarea copiilor
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Doctorița” (ALA+DLC)
I ÎD: „Meseriile Ştiință: „Pentru fiecare DLC: „Doctorița” – memorizare Joc de miṣcare:
părinţilor noştri” meserie o altă „Păsărică, mută-ți
Tranziții: Un, doi, îmbrăcăminte” cuibul!”
faceṭi toṭi la fel ca noi” Bibliotecă: „Meserie”
(vezi fişă de lucru pagina
21 caiet Limbă şi
Comunicare)
a II-a Servirea mesei DLC: „Doctorița” – repetare Construcții: „Un nou
Pregătirea pentru somn cartier în orașul meu”
Gustarea
Plecarea copiilor
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ce culoare îţi Construcții: „Podium DOS: Hainele cele noi ale ȋmpăratului – Joc distractiv: „Ursul
place ţie?” pentru parada modei” povestea educatoarei doarme”
Tranziții: „Bat din Artă: „Desenează și
palme” colorează” (vezi fişă de
lucru pagina 21 caiet
Creionașul Magic)
a II-a Servirea mesei DOS: Hainele cele noi ale ȋmpăratului – Ştiință: „Ce rol are
Pregătirea pentru somn repovestea educatoarei fiecare meserie în
Gustarea societate?”
Plecarea copiilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ce mi-aṣ dori să Joc de rol: „De-a DŞ: AM – „Cofetarul cel isteț” – joc Joc de mișcare:
fiu când voi fi mare?” cofetarii” didactic, numărul și cifra 3 (vezi fişă de „Cofetarii la tort”
Tranziții: Joc de masă: „Caută lucru pagina 21 caiet Activitate
„Degeṭelele” umbra!” Matematică)
DOS: „Brioṣe” – lipire, mototolire

a II-a Servirea mesei DŞ: AM – „Cofetarul cel isteț” – fiṣă Bibliotecă: „Sortăm
Pregătirea pentru somn DOS: „Brioṣe” – lipire, mototolire, finisare imagini cu uneltele
Gustarea cofetarului”
Plecarea copiilor
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ce am aflat Ştiință: „Dă-i cui trebuie” DPM: „Transport de obiecte ȋn grup ṣi Joc distractiv:
despre meserii?” – fiṣă individuală individual” „Statuile”
Tranziții: „Bat din Bibliotecă: „Ghicitori Joc de miṣcare: „Micii gospodari”
palme” despre meserii!”
a II-a Servirea mesei DPM: „Transport de obiecte ȋn grup ṣi Joc de rol: „De-a
Pregătirea pentru somn individual” profesorii”
Gustarea Joc de miṣcare: „Micii gospodari”
Plecarea copiilor
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Ce am învățat la grădiniță (comportamente). Prezentare diapozitive. Dezbatere.
PROIECT SĂPTĂMÂNA INDEPENDENTĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Cu suflet de lumină, cu gândul prea curat,/Rostim cu toții astăzi: Hristos a înviat!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „E PAȘTE!”

Obiective de referință:

 să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 să numere de la 1 la 3, recunoscând grupele cu 1–3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea
autocontrolului;
 să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturi;
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII


- cărţi religioase despre viaţa lui - creioane colorate, acuarele - cuburi din lemn, plastic
Isus - plastilină, planşete
- cărţi cu rugăciuni pentru copii - carton colorat, hârtie color
- fişe suport - diferite decoraţiuni pentru ouă
- albume, imagini
- instrumente de scris
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL JOC DE MASĂ
- enciclopedie - „Bucătăria păpuşii” - jetoane cu ouă de diferite
- album cu icoane - obiecte de veselă mărimi şi culori
- calculator, CD, DVD - carte cu reţete - Puzzle iepuraşul
INVENTARUL DE PROBLEME:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?


De Paşti vopsim ouă roşii. Ce reprezintă Biserica?
Iepuraşul aduce cadouri copiilor. De ce merg oamenii la biserică?
De Paşti mergem la biserică. Ce putem face pentru a deveni mai buni?
De ce Paştele simbolizează Învierea Domnului?
Cum se pregătesc oamenii pentru Paşti?
De ce vopsim ouă roşii?

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Cu suflet de lumină, cu gândul prea curat,/Rostim cu toții astăzi: Hristos a înviat!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „E PAȘTE!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Oul roşu” (ALA+DŞ)
LUNI I ÎD: „Ce sunt Bibliotecă: „Citim DŞ: CM – Oul roșu, de Lucia Muntean – Joc distractiv: „Prinde
icoanele?” imagini din cărţi despre memorizare (vezi fişă de lucru pagina 22 oul”
Tranziții: „Semnul Sărbătoarea Paştelui” caiet Cunoașterea Mediului)
crucii” Construcţii: „Biserici”
a II-a „Învăţ să cred în DŞ: CM – Oul roşu, de Lucia Muntean – Artă: „Crucea” –
Dumnezeu” repetare colorare
„Singurel mă îngrijesc”
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Ouă de Paşti” (DEC+DŞ)
I ÎD: „Legenda ouălor Bibliotecă: La Paşti – DEC: „Ouă încondeiate” – pictură Joc de mişcare:
roşii” poezie DŞ: „Iepuraşul îţi dă 1, 2, 3 ouă „L-ai văzut pe
Tranziții: „Ciocnim Ştiinţă: „Cine ne dă ouă?” încondeiate” – joc didactic (vezi fişă de Iepuraş?”
ouă” lucru pagina 21 caiet Activitate
Matematică)
„Învăţ să cred în
a II-a DEC: „Ouă încondeiate” – pictură, finisare Joc de masă: „Sortăm
Dumnezeu” DŞ: „Iepuraşul îţi dă 1, 2, 3 ouă ouă după culoare”
„Singurel mă îngrijesc” încondeiate” – fişă
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ne pregătim de Artă: „Reţetă de cozonac” DOS: „Vizită la Biserică” Joc de mişcare:
sărbătoare” – lectură – colorare „Prinde-mă de mână!”
după imagini „Ouă” – modelaj
Tranziții: „Ciocnim Joc de rol: „De-a
ouă” gospodinele”
a II-a „Învăţ să cred în DOS: „Biserică” – PPT Joc de masă: puzzle
Dumnezeu”
„Singurel mă îngrijesc”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Iepuraşul de Paşti” (DLC+DEC)
I ÎD: Iepuraşul – poezie Artă: „Trasează și DLC: „O poveste cu un iepuraş” – Joc de mişcare:
Tranziții: „Iepuraşul colorează” (vezi fişă de povestirea educatoarei „Prinde-l pe Iepurilă!”
ascunde ouă” lucru pagina 22 caiet DEC: EM – Iepuraşul – cântec
Creionul Magic) Joc cu text și dans: „Dansează cum cânt!”
Joc de masă: „Puzzle –
Iepuraşul”
a II-a „Învăţ să cred în DLC: „O poveste cu un iepuraş” – Construcţii: „Casa
Dumnezeu” repovestirea educatoarei (vezi fişă de lucru iepuraşului”
„Singurel mă îngrijesc” pagina 22 caiet Limbă şi Comunicare)
DEC: EM – Iepuraşul – cântec, repetare
Joc cu text și dans: „Dansează cum cânt!”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ce am văzut la Bibliotecă: „Rugăciune” – DPM: „Cursa iepuraşilor” – săritură cu Joc senzorial: „A ce
Biserică?” memorizare deplasare miroase?”
Tranziții: „Ştiu să fac Joc de rol: „Pregătim
semnul crucii” masa de Paşti”

a II-a „Învăţ să cred în DPM: „Cursa iepuraşilor” – săritură cu Ştiinţe: „Ajută-l pe


Dumnezeu” deplasare Iepuraş” – sortare şi
„Singurel mă îngrijesc” aşezare după cerinţe

ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Copilul cu CES îl educăm împreună. Studiu de caz. Consilierul educativ.
PROIECT SĂPTĂMÂNA INDEPENDENTĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Primăvara când sosește, la viață totul se trezește”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Gâze – pete de culoare,/lângă mugur, lângă floare!”

Obiective de referință:

 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 să numere de la 1 la 3/1–3, recunoscând grupele cu 1–3/3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;
 să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
 să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală (exemplu: importanţa alimentelor
sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a
naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.);
 să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;


 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să cânte acompaniaţi de educatoare;
 să acompanieze ritmic cântecele;
 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
 să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII


- cărţi şi reviste - creioane colorate, carioca, - cuburi din plastic
- fişe de lucru tempera, pensule, - chibrituri
- enciclopedii, atlase - plastilină, suport de lucru, - pătratul Tangram
- imagini cu caracteristici ale - hărtie, foarfecă - forme geometrice din plastic,
anotimpului primăvara - cărţi de colorat flori, gâze confecționate din
- jetoane - fişe hârtie
- creioane colorate, carioca, coli - panou pentru expunerea
A4 lucrărilor
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL JOC DE MASĂ
- imagini - stropitoare, jardiniere, - puzzle
- enciclopedii semințe, flori, pomișori din - joc cu cifre
- flori naturale plastic - fişe de lucru
- jetoane - jetoane
- calendarul naturii - piuneze

INVENTAR DE PROBLEME:

CE ŞTIM ? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


- că vremea este capricioasă - de ce se încălzeşte?
- că afară se încălzeşte - ce se întâmplă afară cu iarba, copacii,
- că începe să înverzească natura păsările?
- că ne îmbrăcăm mai subţire - ce fac păsările în timpul primăverii?
- că vin păsările călătoare - ce fac oamenii, copiii?
- că înfloresc flori, copaci - cum apar florile şi componenţa lor?
- că se plantează răsaduri şi seminţe de legume - cum se îngrijesc florile?
- că animalele şi insectele prind viaţă - cum se plantează răsaduri şi seminţe de
legume?

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Primăvara când sosește,/la viață totul se trezește.”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Gâze – pete de culoare,/lângă mugur, lângă floare!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „ Bună dimineaţa, floricică, gâză mică!” ( DŞ+DOS)
LUNI I ÎD: „Bună dimineaţa, Bibliotecă: „Flori și gâze” DŞ: CM – „Floricele înmiresmate, gâze Joc de mişcare:
floricică, gâză mică!” – citire de imagini mici și frumuşele, copiii se joacă cu ele” – „Gâză, sari din floare
Tranziții: „Adunăm Artă: „Narcisa, albina, observare (vezi fişă de lucru pagina 23 în floare!”
floricele”, „Prindem buburuza” – colorare caiet Cunoaşterea Mediului).
fluturi” DOS: „Primăvara în grădină” – colaj, lipire
a II-a „Iubim plantele şi le DŞ: CM – „Prietenele Narcisei!” – lectură Ştiinţă:
îngrijim” – deprinderea după imagine flori de primăvară, gâze. Grădinarul iscusit –
de a îngriji plantele DOS: „ Primăvara în gradină” – colaj, joc-exerciţiu
lipire, finisarea lucrărilor
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Gâze – pete de culoare,/lângă mugur, lângă floare!” (ALA+DLC)
I ÎD: „Am o gâză mică!” Artă: „Buburuza” – DLC: „Gâze – pete de culoare,/lângă Joc de mişcare: „Flori
Tranziții: „Hei, rup!” modelaj mugur, lângă floare!” – joc didactic (vezi legănate de vânt”
– joc distractiv Joc de masă: „Alege şi fişă de lucru pagina 23 caiet Limbă şi
grupează florile, gâzele” Comunicare)

a II-a „Iubim plantele şi le DLC: „Gâze – pete de culoare,/lângă Joc de masă: „Din
îngrijim” - deprinderea mugur, lângă floare!” – PPT jumăatate
de a îngriji plantele întreg”(albinuță,
buburuză, floare)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Pentru a trăi, Joc de rol: „De-a DŞ: „Flori și fluturi în grădină” – joc Joc de mişcare:
floarea are nevoie grădinarii” didactic (vezi fişă de lucru pagina 23 caiet „Roata florilor”
de...” Construcții: „Ronduri de Activitate Matematică)
Tranziții: „Ne aşezăm flori” – mozaic
doi câte doi/Şi pornim
în pas vioi!”
a II-a „Iubim plantele şi le DŞ: „Flori și fluturi în grădină” – exerciții Bibliotecă: „Ghici,
îngrijim” – deprinderea cu material individual ghicitoarea mea!” (flori
de a îngriji plantele și gâze)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ca florile să fii Artă: „Fluturaşul DEC: „Gâze” – modelaj Joc de mişcare: „Sări
mereu,/Curat, frumos, Primăverii” (vezi fişă de DOS: „Povestea Narcisei” – povestirea din floare în floare”
nevinovat.” lucru pagina 23 caiet educatoarei
Tranziții: „Floricică, Creionul Magic)
floricea,/Ia, rămâi tu Ştiinţă: „Învăţ să îngrijesc
aşa!” florile”

a II-a „Iubim plantele şi le DEC: „Flori” – modelaj Joc de rol: „De-a


îngrijim” – deprinderea DOS: „Povestea Narcisei” – povestirea Primăvara”
de a îngriji plantele educatoarei
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Ce floare aş dori Joc de rol: „De-a Zâna DPM: „Dansul florilor” – euritmie Joc distractiv: „Jocul
să fiu?” Florilor” florilor”
Tranziții: „Floricele Ştiinţă: „Albumul
pe câmpii” florilor”

a II-a „Iubim plantele şi le DPM: „Dansul florilor” – euritmie Construcții: „Parcul


îngrijim” – deprinderea Primăvara”
de a îngriji plantele

ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Cântec, joc și voie bună, sănătate ne adună” Referat. Dezbatere

PROIECT SĂPTĂMÂNA INDEPENDENTĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Primăvara când sosește,/la viață totul se trezește.”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În salate delicioase,/sunt legume sănătoase!”

Obiective de referință:

 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a
mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;
 să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
 să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală (exemplu: importanţa alimentelor
sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a
naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.);
 să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să cânte acompaniaţi de educatoare;
 să acompanieze ritmic cântecele;
 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
 să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ARTĂ CONSTRUCŢII


- cărţi şi reviste - creioane colorate, carioca, tempera, - cuburi din plastic
- fişe de lucru pensule - chibrituri
- enciclopedii, atlase - plastilină, suport de lucru - pătratul Tangram
- imagini cu caracteristici ale - hărtie, foarfecă - forme geometrice din plastic
anotimpului primăvara - cărţi de colorat legume confecționate din hârtie
- jetoane - fişe
- creioane colorate, carioca, coli A4 - panou pentru expunerea lucrărilor
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL JOC DE MASĂ
- imagini, -stropitoare, jardiniere, - puzzle,
- enciclopedii, seminte,legume, pomisori din plastic - joc cu cifre,
- legume naturale - fişe de lucru,
- jetoane, - jetoane,
- calendarul naturii - pioneze

INVENTAR DE PROBLEME:

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


- că se plantează răsaduri şi seminţe de legume - cum apar legumele şi componenţa lor
- cum se îngrijesc legumele
- cum se plantează răsaduri şi seminţe de
legume
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
DENUMIREA PROIECTULUI: „Primăvara când sosește,/la viață totul se trezește.”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În salate delicioase,/sunt legume sănătoase!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Legume sănătoase” (ALA+DŞ)
LUNI I ÎD: „Învăţăm de la Ştiinţă: „Cum cresc DŞ: CM – „În salate delicioase,/sunt Joc de mişcare:
grădinari” legumele?” legume sănătoase!” – observare (vezi fişă „Ştafeta ridichilor”
Tranziții: „Sfoara” – Joc de masă: „Din de lucru pagina 24 caiet Cunoaşterea
joc distractiv jumătăţi – întregul” Mediului)

„Cei mai harnici vrem


a II-a DŞ: CM – „Coşul cu legume de Joc senzorial:
să fim” – deprinderea primăvară” – lectură după imagine „Ghicește ce ai gustat!”
de a se face utili
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Învăţăm de la grădinari” (ALA+DLC+DPM)
I ÎD: „Învăţăm de la Bibliotecă: „Albumul DLC: „Salată de legume” – povestire Joc distractiv:
grădinari” legumelor” creată (vezi fişă de lucru pagina 24 caiet „Smulgem ridichea
Tranziții: „Ţăranul e Construcţii: „Lădiţe Limbă şi Comunicare) uriaşă”
pe câmp” – joc cu text pentru legume” – lego DPM: „Puterea legumelor”, traseu
şi cânt aplicativ
a II-a „Cei mai harnici vrem DLC: „Supă de zarzavat” – memorizare Joc de rol: „De-a
să fim” – deprinderea DPM: „Cel mai bun câștigă!” – traseu grădinarii!”
de a se face utili aplicativ
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ : ,,În grădina bunicului”( DŞ+ DOS)
I ÎD: „Bună dimineaţa, Joc de masă: „Ordonăm DŞ: AM – „În grădina bunicului” – Joc de mişcare:
bunicule!” grădina bunicului” – joc exerciții cu material individual (vezi fişă de „Iepuraşii şi legumele”
Tranziții: „Mergem în de umbre lucru pagina 24 caiet Activitate
cadenţă” Joc de rol: „De-a Matematică)
bucătarii” DOS: „În grădina bunicului” –activitate
gospodărească, plantare răsaduri
a II-a „Cei mai harnici vrem DŞ: AM – „În grădina bunicului”– Artă: „Lădiţe pentru
să fim” – deprinderea exerciții cu material individual (vezi fişă de legume” – pictură
de a se face utili lucru pagina 24 caiet Activitate
Matematică)
DOS: „În grădina bunicului” – activitate
gospodărească, îngrijim răsadurile
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „De ce ne plac Artă: „Trasează și DEC: EM – Primăvara – cântec, predare Joc distractiv: „Roata
legumele?” colorează leguma!” (vezi Joc cu text şi cânt: „Ţăranul e pe câmp” legumelor”
Tranziții: „Adunăm fişă de lucru pagina 24
legume” caiet Creionul Magic)
Bibliotecă: „Citim
imagini cu legume”
a II-a „Cei mai harnici vrem DEC: EM – Primăvara – cântec, repetare Ştiinţă: „Albumul
să fim” – deprinderea Joc cu text şi cânt: „Ţăranul e pe câmp” primăverii”
de a se face utili
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Doreşti o Bibliotecă: „Ridichea DEC: „Ridichea” – pictură Joc distractiv:
legumă?” uriașă” – povestire „Ştafeta grădinarilor”
Tranziții: „Câte unul educativă
pe cărare” – variante de Construcţii: „Grădina de
mers legume”

a II-a „Cei mai harnici vrem DEC: „Ridichea” – pictură, finisarea Joc de masă: puzzle
să fim” – deprinderea lucrărilor
de a se face utili
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Copil ca tine sunt și eu” (integrarea copiilor rromi în colectivitate). Referat. Dezbatere.
PROIECT SĂPTĂMÂNA INDEPENDENTĂ

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Ce şi cum vreau să fiu?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Azi cu mare bucurie,/plecăm în călătorie!”
PERIOADA: 3 SĂPTĂMÂNI
SUBTEMA PROIECTULUI (DIRECȚII DE DEZVOLTARE):
1. „Cu autocaru-acum,/cu toții pornim la drum!” 2.
2. „Meșterim un avion,/să plecăm cu el în zbor!”
3. „Pe val înspumat de mare,/vom porni spre lumea mare!”

Obiective de referinţă:

 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare prin studiul mediului concret;
 să recunoască şi să numească mijloacele de locomoţie şi transport şi să le grupeze după anumite caracteristici: locul pe unde se deplasează, în
mijloace de transport terestre, aeriene şi nautice;
 să numere de la 1 la 3, recunoscând grupele cu 1–3 de obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 să formeze mulţimi cu 1–3 elemente;
 să numere conştient, cu gest de înlocuire, elementele mulţimilor formate, numind cardinalul acestora;
 să asocieze numărul exprimat verbal (cifra scrisă grafic) la întreaga cantitate de elemente numărate într-o mulţime;
 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ CONSTRUCŢII ARTĂ

- cărţi şi reviste - cuburi din plastic - creioane colorate, carioca,


- fişe de lucru - rotodiscuri tempera, pensule
- imagini cu mijloace de - cuburi de lemn - plastilină, suport de lucru
transport pe uscat, pe apă şi în - hârtie, foarfecă
aer - cărţi de colorat
- jetoane - fişe
JOC DE ROL ŞTIINŢĂ ALTE CENTRE

- jetoane - imagini; joc cu cifre - masă cu apă


- mijloace de transport - enciclopedii - cutie cu nisip
- accesorii pentru realizarea - jetoane; puzzle - jucării
jocului de rol - calendarul naturii
- produse realizate din hârtie

INVENTAR DE PROBLEME:

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?

- Maşina circulă pe stradă şi e condusă de şofer. - La ce serveşte automobilul;


- Pe stradă (șosea) mai circulă autobuze, - Care sunt părţile componente ale mijloacelor
biciclete, motociclete, camioane ș.a. de transport;
- Maşina are patru roţi. - Ce combustibil folosesc;
- Pe Dunăre circulă vapoare, bărci şi bacul. - Cum trebuie să ne comportăm în mijloacele
- Pe vapor găsim marinari. de transport;
- Vaporul este din fier. - Cum se pun în mişcare mijloacele de
- Avionul circulă prin aer. transport;
- Alte mijloace terestre, nautice şi aeriene;
- De unde luăm vaporul şi avionul când plecăm
în călătorie;

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Ce şi cum vreau să fiu?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Azi cu mare bucurie,/plecăm în călătorie!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Cu autocaru-acum,/cu toții pornim la drum!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „La plimbare prin oraş” (ALA+DŞ)
LUNI I ÎD: „Cu ce ai venit la Construcţii: „Maşinuţe” DŞ: CM – „La plimbare prin oraş” Joc de mişcare:
grădiniță?" Bibliotecă: „Selectează – lectură după imagini, vizionare CD (vezi „Printre munţi şi
Tranziții: „O imagini cu mijloace de fişă de lucru pagina 25 caiet Cunoaşterea printre văi”
locomotivă” – jocuri transport” Mediului).
muzicale
a II-a „Singurel mă DŞ: CM – „La plimbare prin oraş” Joc de masă: puzzle
îngrijesc!” – – lectură după imagini, vizionare CD
deprinderea de a se
descurca singur
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Cu autocarul” ( DŞ+DEC)
I ÎD: „Autocarul – Artă: „Semaforul” DŞ: AM – „La plimbare!” – joc didactic Joc distractiv:
mijloc de transport” Joc de rol: „De-a (vezi fişă de lucru pagina 25 caiet „Unde s-a oprit
Tranziții: „Roata automobiliştii!” Activitate Matematică) maşina?
veselă” DEC: „Roata autocarului” – modelaj

,,Singurel mă
a II-a DŞ: AM – „La plimbare!” – joc logic Joc de atenție: „Fii
îngrijesc!” – DEC: „Volanul autocarului” – modelaj atent la semafor!”
deprinderea de a se
descurca singur
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În excursie” (DLC+DPM)
I ÎD: „Trenul – Joc de masă: „La trecerea DLC: „În excursie!” – joc didactic (vezi Joc distractiv:
curiozităţi” de pietoni!” fişă de lucru pagina 25 caiet Limbă şi „Unde s-a oprit trenul?
Tranziții: „Semaforul Ştiinţă: „Numără şi spune Comunicare)
naăzdrăvan!” câte sunt.” DPM: „Trenul prin tunel” – exerciţii de
târâre pe palme şi genunchi
a II-a „Singurel mă DLC: „În excursie!” – lectură după Bibliotecă: „Ghici,
îngrijesc!”– imagine ghicitoarea mea!”
deprinderea de a se DPM: „Trenul prin tunel” – exerciţii de
descurca singur târâre pe palme şi genunchi
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cu bicicleta prin Artă: „Trasează şi DOS: „Semaforul” – lipire Joc distractiv:
oraș” colorează!” (vezi fişă de „Prinde volanul!”
Tranziții: „Şoferul lucru pagina 25 caiet
turmentat” – joc Creionul Magic)
Joc de masă: „Ajută-mă
să ajung în siguranţă!” –
labirint
a II-a „Singurel mă DOS: „Trecerea de pietonii” – lipire Joc de rol: „De-a
îngrijesc!” – polițiștii!”
deprinderea de a se
descurca singur
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Învăţăm să Joc de rol: „La trecerea de DOS: „Greşeala Cuminţicăi” – povestire Joc distractiv:
circulăm!” pietoni!” „Atenţie la semafor!”
Tranziții: „Prinde- Ştiinţă: „Cu ce circulau
mă!” bunicii noştri?”

a II-a „Singurel mă DOS: „Greşeala Cuminţicăi” – repovestire Activităţi în aer liber:


îngrijesc!” – „Observarea circulaţiei
deprinderea de a se maşinilor pe stradă”
descurca singur
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Dentistul, prietenul meu. Prezentarea eficienței consultului medical la stomatolog. Dezbatere.

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Ce şi cum vreau să fiu?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Azi cu mare bucurie, plecăm în călătorie!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Meșterim un avion, să plecăm cu el în zbor!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vreau să zbor!” (ALA+ DŞ)
LUNI I ÎD: „Cum zburăm Joc de rol: „Micile DŞ: CM – „Vreau să zbor!” – lectură după Joc distractiv:
spre nori?” stewardese” imagini, vizionare CD (vezi fişă de lucru „Avioanele”
Tranziții: Gimnastica Bibliotecă: „Lecturăm pagina 26 caiet Cunoaşterea Mediului).
de înviorare imagini cu mijloace
aeriene”
a II-a Managementul DŞ: CM – „Cu avionul printre nori!” – Construcții:
învăţării prin joc: PPT „Acoperișul” (lego)
„Împărţim jucăriile...”

MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Aviatorul” (ALA+ DŞ)


I ÎD: „De vorbă cu un Construcții: „Racheta” – DŞ: AM – „Numărăm și ne jucăm!” – Joc de atenție – „Foc–
aviator” lego exerciții cu material individual (vezi fişă de apă”
Tranziții: Gimnastica Știință: „Știai că…” lucru pagina 26 caiet Activitate
de înviorare Matematică)
a II-a Managementul DŞ: AM – „Numărăm și ne jucăm!” – Joc de rol: „De-a
învăţării prin joc: exerciții cu material individual avioanele”
„Împărţim jucăriile...”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Avionul” ( DLC+DPM)
I ÎD zilei: „Cu ce vrei Știință: „Numără DLC: „Meșterim un avion, să plecăm cu el Joc-exercițiu:
să călătorești?” avioanele” în zbor!” – lectură după imagine (vezi fişă „Care zboară?”
Tranziții: Gimnastica Joc de masă: puzzle de lucru pagina 26 caiet Limbă şi
de înviorare Comunicare)
DPM: Transportul de obiecte „În
călătorie”
a II-a Managementul DLC: „Avionul” – memorizare Artă: „Avionul” –
învăţării prin joc: DPM: Transportul de obiecte „În modelaj
„Împărţim jucăriile...” călătorie”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cu ce călătorim?” Bibliotecă: „Mijloace de DEC: „Avionul” – cântec Joc distractiv: „Ocupă
Tranziții: Gimnastica transport” – fișă Joc cu text și joc: „Hai să dansăm” un scăunel”
de înviorare Joc de masă: „Din
jumătate – întreg”
a II-a Managementul DEC: „Avionul” – cântec, fixare Artă: „Trasează şi
învăţării prin joc: Joc cu text și joc: „Hai să dansăm” colorează!” (vezi fişă
„Împărţim jucăriile...” de lucru pagina 26
caiet Creionul Magic)
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Cu ce călătorim?” Știință: „Cine conduce?” DOS: „O călătorie misterioasă!” Joc distractiv: „Ocupă
Tranziții: Gimnastică Construcții: „Aeroportul” un scăunel în avion”
de înviorare DEC: „Balonul cu aer cald” – pictură
a II-a Managementul Bibliotecă: „Ghici,
învăţării prin joc: ghicitoarea mea”
„Împărţim jucăriile...”
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Cum ne îmbrăcăm corect în anotimpul primăvara. Discuții. Asistență medicală.

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Ce şi cum vreau să fiu?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Azi cu mare bucurie,/plecăm în călătorie!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Pe val înspumat de mare,/vom porni spre lumea mare!”

ZIUA/ TURAACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Am plecat să navighez!” (ALA+DŞ)
LUNI I ÎD: „Hai la plimbare” Joc de rol: „De-a DŞ: CM – „Pe val înspumat de mare,/vom Joc distractiv: „Podul
Tranziții: „Caracatița” marinarii” porni spre lumea mare!” lectură după de piatră”
Bibliotecă: „Lecturăm imagini, vizionare CD (vezi fişă de lucru
imagini cu mijloace de pagina 27 caiet Cunoaşterea Mediului).
transport”
„Ghici, ghicitoarea mea”
a II-a Învăț să mă descurc DŞ: CM – „Vreau să navighez!” – PPT Construcții:
singur „Vaporul” (lego)
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Navigatorii” (DŞ+ DEC)
I ÎD: „Bună dimineața, Știință: „Ce știi despre?” DŞ: AM – „Navigatorii” – joc didactic Joc de atenție: „Foc–
marinari!” Joc de masă: „Din (vezi fişă de lucru pagina 27 caiet apă”
Tranziții: „Hopa sus!” jumătăți – întregul” Activități matematice)
DEC: „Vaporul pe mare” – desen după
contur, finisarea lucrărilor
a II-a Învăț să mă descurc DŞ: AM – „Navigatorii” – joc logic Artă: „Vaporul” –
singur DEC: „Vaporul pe mare” – desen după colorare
contur
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Marinarii” (DLC+DOS)
I ÎD: „Marinarul Construcții: „Portul” DLC: „Marinarii” – povestire creată (vezi Joc distractiv: la
mofturos” (lego) fişă de lucru pagina 27 caiet Limbă şi alegerea copiilor
Tranziții: „Uite cum Știință: „Cu ce călătoresc Comunicare)
fac!” pe mare?” (colorare) DOS: „Vaporul” – confecționare
a II-a Învăț să mă descurc DLC: Vaporul, de G. Zarafu – memorizare Artă: Audiție: Valurile
singur DOS: „Vaporul”, confecționare, finisarea Dunării
lucrărilor
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „O poveste Artă: „Desenează!” (vezi DPM: „Împingerea unor obiecte” Joc distractiv: la
misterioasă!” fişă de lucru pagina 27 Joc: „Marinari, ridicați ancora” alegerea copiilor
Tranziții: „Balena” caiet Creionul Magic)
Joc de masă: puzzle
a II-a Învăț să mă descurc DPM: „Împingerea unor obiecte” Concurs: „Cel mai bun
singur Joc: „Marinari, ridicați ancora” povestitor”
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Sunt un copil Joc de rol: „Vâslim în DOS: „Cum ne comportăm în mijloacele Joc de mișcare: la
învațat!” barcă” de transport” – convorbire alegerea copiilor
Tranziții: „Valurile” Construcții: „Barca”
(lego)
a II-a Învăț să mă descurc DOS: „Cum ne comportăm în mijloacele Artă: „Corabia”
singur de transport” – convorbire
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Curtea de joacă curată și frumoasă. Activitate practică de îngrijire a curții de joacă.

PROIECT TRANSSEMESTRIAL

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”


DENUMIREA PROIECTULUI: „Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/În fiecare anotimp.”
TEMA SĂPTĂMÂNII: Vine vara cu mult soare,/aducând vacanța mare!”

Obiective de referinţă:

- să participe la activitățile de grup şi de joc, de învățare, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
- să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles;
- să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;
- să compună și să rezolve probleme simple, implicând adunarea şi scăderea în limitele 1–3;
- să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum şi interdependența dintre ele;
- să recunoască și să descrie verbal sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
- să-și formeze deprinderi practice şi gospodărești;
- să recunoască elemente ale limbajului plastic și să diferențieze forme și culori în mediul înconjurător;
- să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
- să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
- să fie capabil să execute mișcări motrice de bază;
- să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte;
- să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție, fairplay.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ CONSTRUCŢII ARTĂ

Planșe cu anotimpul vara, cărți, Trenuleț confecționat din hârtie Cuburi, bețișoare
reviste glasată, jucării, jetoane cu
imagini
JOC DE ROL ŞTIINŢĂ ALTE CENTRE

Colac de salvare, jucării, bani Puzzle-uri Coli, carioci, creioane colorate,


din hârtie acuarele, plastilină

INVENTAR DE PROBLEME:

CE ȘTIM? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ AFLĂM?

Vara este anotimpul mult așteptat de copii. Unde trăiesc insectele și cu ce se hrănesc?
Vara începe cu Ziua Copiilor. De ce înțeapă albina?
Vara este anotimpul florilor, al insectelor, al De ce apare curcubeul?
bucuriei etc. Câte culori are curcubeul?
Insectele sunt mici vietăți cu rol important în viața Care este semnificația curcubeului?
plantelor. Ce semnificație au culorile?
Vara începe vacanța mare. De ce ne plac culorile?
Copiii se îmbracă mai subţire, lejer. Pe 1 iunie e doar ziua copiilor români?
Vara plecăm în călătorie cu părinții. Sunt copiii lumii diferiți?
Vara este un anotimp cald și plin de culoare. Cum sărbătoresc copiii această zi?
Cum ne petrecem vacanța de vară?
Care sunt cele mai cunoscute flori de vară?
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
DENUMIREA PROIECTULUI: „Călătorim prin cartea lui Moș Timp,/În fiecare anotimp.”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vine vara cu mult soare,/aducând vacanța mare!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vara” (DS+DEC)
LUNI I ÎD: „Zâna vară Bibliotecă: La scăldat, de DS: CM – „Vara” – observare (vezi fişă de Joc distractiv: „Unde
povestește” Ion Creangă – lectura lucru pagina 31 caiet Cunoaşterea s-a ascuns Zâna Vară?”
Tranziții: „Șotronul” educatoarei Mediului)
Joc de masă: „Soarele DEC: „Vara” – desen
verii” – cu material mărunt

a II-a „Sunt punctual” – DS: CM – „Vara” – observare Plimbare pentru


deprinderea de a nu DEC: „Vara” – desen, finisarea lucrărilor observarea spontană a
întârzia naturii

MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Înfloresc grădinile” (ALA+DEC)


I ÎD: „Cum protejăm Artă: „Maci și albăstrele, DEC: EM – Înfloresc grădinile, de T. Euritmie: „Zbor de
micile vieţuitoare?” frumoase floricele” – Popovici – predare fluturi”
Tranziții: „Din floare dactilopictură Joc muzical: „Bondarul”
în floare” Joc de rol: „De-a
greierele și furnica”
a II-a „Fiindcă-i început de DEC: EM – Înfloresc grădinile, de T. Știință: Lunile de vară
vară, bine-i să te joci Popovici – repetare
afară!” – deprinderea Joc muzical: „Bondarul”
de a se juca mai mult în
aer liber
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ: „Vara” (DLC+ DŞ)
I ÎD: „Vara e prietena Bibliotecă: „Spicul de DLC: Vara – memorizare (vezi fişă de Mers în echilibru cu
mea!” grâu” – exerciții grafice lucru pagina 31 caiet Limbă şi transport de greutăți:
Tranziții: „Câte unu Construcții: „Autostrada Comunicare) „Coșulețe cu flori”
pe cărare” către mare” DS: AM – „Vara” – numărat și socotit în
limitele 1–3 (vezi fişă de lucru pagina 31
caiet Activități matematice)
a II-a „Stau la soare cu DLC: „Vara” – repetare (vezi fişă de lucru Joc de rol: „Parada
măsură, că nu vreau pagina 31 caiet Limbă şi Comunicare) florilor de vară”
nicio arsură” – DS: AM – „Vara” – numărat și socotit în
deprinderea de a evita limitele 1–3 (vezi fişă de lucru pagina 31
expunerea prelungită la caiet Activități matematice)
soare
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Jocurile copiilor Știință: „Când se DOS: „Frumusețea verii” – lectură după Joc de mișcare:
vara” întâmplă?” imagine „Prinde balonul!”
Tranziții: „Unu, doi, Artă: „Trasează și
trei...” colorează” (vezi fişă de
lucru pagina 31 caiet
Creionul Magic)
a II-a Bea apă pe săturate, că- DOS: „Frumusețea verii” – PPT Joc de rol: „Vara pe
ți aduce sănătate!” – plajă”
deprinderea de a se
hidrata suficient
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „Dacă aş fi insectă, Bibliotecă: „Scrisoare de DPM: „Sărim de pe trambulină” Întrecere: „Suntem
aș fi...” prietenie” repezi ca ploaia de
Tranziții: „Hai la joc!” Știință: Labirint vară!”

a II-a „Știu cum să mă DPM: „Sărim de pe trambulină” Artă: Colorăm şi


îmbrac vara” – decupăm
deprinderea de a se
îmbrăca adecvat
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Istețel la grădiniță. Participare la competiții diverse;
EVALUARE FINALĂ
Comportamente urmărite:

DS: Activitate matematică Colorează un desen pe care îl vor dărui.


Numără în limitele 1–3;
Recunoaşte şi denumeşte cifrele în limitele 1–3; DOS: Activitate practica
Asociază cifra cantităţii corespunzătoare; Ruperea unor fâşii de hârtie în bucăţi mici;
Formează mulţimi cu 1, 2, 3 elemente; Umplerea conturului pe interior cu bucăţelele rupte;
Recunoaşte formele geometrice şi le denumeşte; Aplicarea altor elemente decorative.
Sortează formele geometrice; DEC: Educație muzicală
Clasifică formele geometrice după criteriul culorii şi al mărimii; Interpretează un cântec, la alegere;
Foloseşte piesele în redarea plană a unor obiecte din joc. Execută mişcări ritmice sugerate de textul melodiei;
DS: Cunoașterea mediului Cântă în grup un moment dintr-un cântec.
Recunoaşterea anotimpurilor şi denumirea lor; DEC: Educație plastică
Semnele fiecărui anotimp; Recunoaşte şi denumeşte materialele cu care lucrează;
Hainele potrivite pentru fiecare anotimp; Foloseşte tehnica formei spontane şi elaborate;
Alegerea unui anotimp îndrăgit; Autoevaluează lucrarea şi alege bulina potrivită;
La ce foloseşte? Cunoaşte şi foloseşte tehnica mişcărilor translatorii şi a celei de
DLC: Educarea limbajului aplatizare cu ajutorul palmelor;
Enumerarea poeziilor cunoscute; Obţine forma finală dorită prin modelarea plastilinei;
Redarea conţinutului unei poezii; Alege lucrarea cea mai bună pentru expoziţie.
Descrierea şi imitarea unui personaj dintr-o poezie cunoscută; DPM: Educație fizică
Denumesc povestiri cunoscute; Merge în echilibru;
Aleg o poveste şi enumeră personajele; Execută sărituri cu desprindere pe ambele picioare şi în adâncime;
Redau pe scurt povestea din imagine. Aleargă spre un obiectiv;
DOS: Educație pentru societate Târâre cu deplasare pe palme şi genunchi;
Numesc prietenul cel mai apropiat; Târâre din culcat înainte;
Cer politicos o jucărie; Mers cu păşire peste obstacole.
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:
DENUMIREA PROIECTULUI: „EVALUARE”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Timpul noi îl rostuim/cu folos prin tot ce ştim!”

ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER


DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „A venit vacanța!” Bibliotecă: „Vreau să fiu DS: CM – „Cine știe mai bine?” – joc Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastica sănăos!” (vezi fişă de didactic (vezi fişă de lucru pagina 32 caiet
de înviorare lucru pagina 28 caiet Cunoaşterea Mediului)
Limbă şi Comunicare) DS: AM – „Cine știe mai bine?” – joc
Construcții: „Parcul de didactic (vezi fişă de lucru pagina 32 caiet
distracție” Activități matematice)
a II-a „Singurel mă îngrijesc” DS: CM – „Cine știe mai bine?” – joc Joc de masă:
„Fac ordine!” didactic (vezi fişă de lucru pagina 32 caiet „Numără...” (vezi fişă
Cunoaşterea Mediului) de lucru pagina 28
DS: AM – „Cine știe mai bine?” – joc caiet Activități
didactic (vezi fişă de lucru pagina 32 caiet matematice)
Activități matematice)
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ:
I ÎD: „A venit vacanța!” Știință: „Am grijă de DLC: „În călătorie” – joc didactic (vezi Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastică corpul meu/Și sunt sănătos fişă de lucru pagina 32 caiet Limbă şi
de înviorare mereu!” (vezi fişă de lucru Comunicare)
pagina 28 caiet DEC: „Ochelari de soare!” – modelaj
Cunoaşterea Mediului)
Joc de rol: „În călătorie!”
a II-a „Singurel mă îngrijesc” DLC: „În călătorie” – joc didactic (vezi Artă: „Știu să fiu
„Fac ordine!” fişă de lucru pagina 32 caiet Limbă şi curat” (vezi fişă de
Comunicare) lucru pagina 28 caiet
DEC: „Ochelari de soare!” – modelaj Creionul Magic)
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „A venit vacanța!” Bibliotecă: „Sportul – DEC: EM – „Interpretare vocală în grup” Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastică prietenul meu” (vezi fişă Joc muzical „Cântă ce spun eu!”
de înviorare de lucru pagina 29 caiet
Limbă şi Comunicare)
Știință: „Plutirea
corpurilor”
a II-a „Singurel mă îngrijesc” DEC: EM – „Interpretare vocală în grup” Joc de rol: „În
„Fac ordine!” Joc muzical „Cântă ce spun eu!” excursie!”
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „A venit vacanța!” Joc de masă: „Prin sport DOS: „Roagă păpușa ceva...” – joc Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastică și prin mișcare...” (vezi didactic
de înviorare fişă de lucru pagina 29
caiet Activități
matematice)
Artă: „Marea” – pictură
a II-a „Singurel mă îngrijesc” DOS: „Roagă păpușa ceva...” – joc Știință: „Prin sport și
„Fac ordine!” didactic mișcare,/Mândru eu
cresc mare!” (vezi fişă
de lucru pagina 29
caiet Cunoaşterea
Mediului)
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „A venit vacanța!” Artă: „Cu barca” (vezi DPM: „În excursie!” – deplasare pe palme Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastică fişă de lucru pagina 32 şi genunchi, târâre din culcat înainte cu
de înviorare caiet Creionul Magic) deplasarea alternativă a membrelor, mers;
Joc de masă: puzzle parcurs aplicativ
a II-a „Singurel mă îngrijesc” DPM: „În excursie!” – deplasare pe palme Construcții: la
„Fac ordine!” şi genunchi, târâre din culcat înainte cu alegerea copiilor
deplasarea alternativă a membrelor, mers;
parcurs aplicativ
ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
Cu părinții în drumeție. Excursie.

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „EVALUARE”


DENUMIREA PROIECTULUI: Care e denumirea??
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Timpul noi îl rostuim/cu folos prin tot ce ştim!”
ZIUA/ TURA ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI LIBER ACTIVITĂȚI PE DOMENII ACTIVITĂȚI LIBER
DATA DEZVOLTARE ALESE EXPERIENȚIALE ALESE
PERSONALĂ 1 2
ACTIVITATE INTEGRATĂ:
LUNI I ÎD: „A venit vacanța!” Bibliotecă: „Prietenul DS: CM – „Fiicele anului” – convorbire Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastică meu!” (vezi fişă de lucru DS: AM – „Constructorul” – figuri
de înviorare pagina 30 caiet Limbă şi geometrice
Comunicare)
Joc de masă: puzzle

a II-a „Singurel mă îngrijesc” DS: CM – „Fiicele anului” – convorbire Artă: „Decorează


„Fac ordine!” DS: AM – „Constructorul” – figurui elefantul!” (vezi fişă de
geometrice lucru pagina 30 caiet
Creionul Magic)
MARȚI ACTIVITATE INTEGRATĂ:
I ÎD: „A venit vacanța!” Arta: „Sunt voinic!” (vezi DLC: „A fost odată...” – joc didactic Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastică fişă de lucru pagina 29 DEC: „Prietenul meu!” – pictură
de înviorare caiet Creionul Magic)
Joc de rol:
„Bucătăresele!”
„Singurel mă îngrijesc”
a II-a DLC: „A fost odată...” – joc didactic Artă: „Audiție
„Fac ordine!” DEC: „Prietenul meu!” – pictură muzicală”
MIERCURI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „A venit vacanța!” Construcții: „Casa mea” DOS: „Căpșuna” – colaj Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastică Artă: „Desenăm cu creta
de înviorare colorată”
a II-a „Singurel mă îngrijesc” DOS: „Căpșuna” – colaj, finisarea Joc de masă: „La
„Fac ordine!” lucrărilor joacă ne întâlnim...”
(vezi fişă de lucru
pagina 30 caiet
Activități matematice)
JOI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „A venit vacanța!” Știință: „La joacă noi ne DOS: „Așa...DA”, „Așa...NU!” – lectură Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastică întâlnim/Și buni prieteni după imagine
de înviorare devenim!” (vezi fişă de
lucru pagina 29 caiet
Cunoaşterea Mediului)
Construcții: „Gradinița
mea”
a II-a „Singurel mă îngrijesc” DOS: „Așa...DA”, „Așa...NU!” – lectură Joc de masă: labirint
„Fac ordine!” după imagine
VINERI ACTIVITATE INTEGRATĂ
I ÎD: „A venit vacanța!” Bibliotecă: „Ghici, DPM: „Cel mai bun câștigă!” – mers în Jocuri în aer liber
Tranziții: Gimnastica ghicitoarea mea!” echilibru, alergare, sărituri; întrecere
de înviorare Joc de rol: „De-a
cofetarii!”
a II-a „Singurel mă îngrijesc” DPM: „Cel mai bun câștigă!” – mers în Artă: „Modelăm și ne
„Fac ordine!” echilibru, alergare, sărituri; întrecere jucăm”

ACTIVITATE METODICĂ:
TURA I/TURA a II-a
Întocmirea planificării săptămânale
Pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv
Studiu individual pe internet
Activităţi metodice în grădiniţă
CONSILIEREA PĂRINŢILOR:
„Trec în grupa mijlocie, știu să spun o poezie” – serbare „Educăm așa!” Sfaturi.

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Care e tema??


DENUMIREA PROIECTULUI: „Preșcolarul învață de toate!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun!”
ZIUA/DAT DENUMIREA TIPUL ACTIVITĂȚII MIJLOC DE OBIECTIVE LOCUL PARTICI RESPONSAB
A/PERIOA ACTIVITĂȚII REALIZAR DE PANȚI IL
DA E DESFĂȘ
URARE
LUNI „Sănătatea – cel - să recunoască Sala de preșcolari, Grupa mică
mai de preț lucru” Educație pentru sănătate Piramida alimentele grupă părinți, Educ.
alimentară sănătoase; cadre
Joc de rol - să se joace didactice,
Educație frumos de-a asistente,
plastică „fructele doctor
sănătoase”;
- să coloreze
corect alimentele
sănătoase.
MARȚI „Pe ariplie Activitate de educație Întreceri - stimularea Sala de preșcolari, Grupa mică
...dansului” pentru sănătate și stil de sportive, interesului pentru grupă părinți, Educ.
viață sănătos dansuri practicarea cadre
dansului; didactice
- să manifeste instructor
spirit de de dans,
colaborare în profesor de
relație cu colegii; educație
- să execute fizică și
combinații de sport
exerciții și pași în
ritmul muzicii;
- să repete
mișcări simple
după și fără Sala de
model; grupă
- formarea
deprinderilor de
alimentație
ratională și de
desfășurare de
exerciții fizice în preșcolari,
„Vizionare de Activitate culturală Vizionare vederea părinți,
film” film menținerii cadre
sănătății; didactice
- formarea
deprinderilor de a
viziona un film
de animație
pentru copii.
MIERCUR „Preșcolarii Activitate de educație Ecologizarea - să preșcolari, Grupa mică
I plantează flori!” ecologică și protecția zonei; conștientizeze părinți, Educ.
mediului Plantare flori, importanța cadre
semințe curățeniei și didactice
igienei atât acasă,
cât și în
grădiniță, pe
stradă;
- să planteze
flori, semințe în
curtea grădiniței.
JOI „Teatru de copii” Activități artistice Vizionare - formarea preșcolari, Grupa mică
spectacol de deprinderilor de a Sala de părinți, Educ.
teatru; viziona un grupă cadre
„În lumea Concurs spectacol de didactice;
teatrului și a poezii; teatru pentru Trupa de
poveștilor” Confecționare copii; teatru;
de păpuși și - să-și Cutiuța
marionete îmbogăţească fermecată
vocabularul activ
şi pasiv pe baza
experienţei
personale
acumulate în
relaţia cu ceilalţi
şi cu mediul
educaţional;
- să participe la
activităţile de
grup în calitate
de vorbitor şi de
auditor;
mediului
VINERI „E primăvară, e Activitate cultural-artistică Activități pe - să realizeze Sala de preșcolari, Grupa mică
Paște, e bucurie” Activitate antreprenorială ateliere de lucrări artistico- grupă părinți, Educ.
Educație religioasă lucru; plastice pe teme cadre
Vizita de primăvară didactice,
preotului și folosind diverse preot
împărtășirea materiale
copiilor; (reciclabile, din
Realizare natură etc.);
expoziție cu - să se bucure de
vânzare. faptul că pot
realiza ceva
frumos doar prin
muncă proprie;
- participare la
confecționarea și
amenajarea
obiectelor de
împodobit grupa
cu teme pascale;
- să-și
îmbogăţească
vocabularul activ
şi pasiv pe baza
experienţei
personale
acumulate în
relaţia cu ceilalţi
şi cu mediul
educaţional.

S-ar putea să vă placă și