Sunteți pe pagina 1din 3

Arii curriculare: Educaţie fizică, sport şi sănătate

Disciplina de învăţământ: Joc şi mişcare


Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


învăţare de
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Capacitate 1.1.  Jocuri de mișcare cuprinzând variante 2 I - II
psiho – 1.2. de mers, cu schimbări de direcție
motrică 2.1. JOC: Ștafete cu deplasări în diferite
Deprinderi de 2.2. variante de mers
comunicare și 1.1.  Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând 4 III - VI
lucru în 1.2. variante de alergare:
echipă 2.1. - în zig-zag
2.2. JOC: Vizitiul și căluțul, Figurile
geometrice
- cu ocolire de obstacole
JOC: Troica, Semănatul și culesul
cartofilor, Cursa vocalelor, Vizitiul și doi
cai, Calculatoarele
- cu trecere peste obstacole
JOC: Vânătorul, vrabia și albina,
Șoarecele și pisica
- cu transport, punere și culegere de
obiecte
JOC: Poșta merge, Din cerc în cerc,
Naveta spațială

1.1.  Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând 2 VII - VIII


2.1. variante de sărituri cu desprindere de pe
2.2. un picior și de pe ambele picioare; în
lungime, înălţime şi adâncime, cu
coardă
JOC: Elasticul, Șotronul, Cercurile
zburătoare, Ferește-ți picioarele,
Broscuțele sar în lac
1.1.  Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând 3 IX - XI
1.2. variante de aruncare și prindere:
2.1. - aruncare azvârlită la distanță, la țintă și
2.2. la partener
JOC: Suveica dublă, Ferește-ți capul,
Mingea la căpitan
- aruncare împinsă cu două mâini de la
piept
JOC: Vânătorii și rațele,Între două focuri
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
învăţare de
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- prindere cu două mâini a obiectelor
rostogolite
- prindere cu două mâini a mingii
transmise de un partener
JOC: Ciobanul își apără oile, Țintașii
iscusiți, Suveica încrucișată
1.1.  Jocuri de mișcare, trasee aplicative și 3 XII - XIV
1.2. ștafete cuprinzând deprinderi motrice
2.1. complexe (utilitar-aplicative):
2.2. - tracțiune-împingere
JOC: Derdelușul, Ajută-te singur, Lupta
cocoșilor, Ancorăm corabia la mal
- cățărare-coborâre
JOC: Toboganul
- tracțiune
-escaladare
JOC: Avionul, Transportul rănitului,
Cobilița, Remorcarea
1.1.  JOCURI LIBERE 3 XV - XVII
1.2. (Recapitulare/ Evaluare)
2.1. JOC: Ogarul și iepurele, Mingea prin
2.2. tunel etc.
SEMESTRUL II
I. Capacitate 1.1.  Jocuri de mișcare și ștafete vizând 3 I - III
psiho – 2.1. dezvoltarea calităților motrice
motrică 2.2. combinate:
Deprinderi de - viteza de deplasare în relație cu un
comunicare și partener
lucru în JOC: Vânătorul, vrabia și albina, Al
echipă treilea fuge
- forță dinamică a trunchiului și
abdomenului
JOC: Nu te lăsa frate, Banda rulantă, Nu
te lăsa frate – variant
- rezistența general
JOC: Șoarecele isteț și pisica periculoasă,
Șotronul , Vânătorii și rațele
1.3.  Jocuri pentru coordonare oculo- 2 IV - V
2.1. motorie:
2.2. - coordonare ochi – mână
- coordonare ochi – picior
JOC: Ocupă locul, Păsărelele intră-n
cuib, Recunoaște-ți vecinii, Țintașii
iscusiți
- coordonare generală
JOC: Poșta merge, Cercurile zburătoare,
Vânătorii și rațele, Între două focuri
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
învăţare de
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
II. Stil de 1.3.  Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea 2 VI - VII
viață activ 2.1. funcțiilor cardiace și respiratorii
Deprinderi de 2.2. JOC: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa
comunicare și – pe ghemuite
lucru în
echipă 1.3.  Jocuri de mișcare desfășurate în 2 VIII - IX
2.1. diferite anotimpuri, în aer liber
2.2. JOC: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii
iscusiți, Cursa pe numere

1.3.  Jocuri de mișcare constituite spontan, 2 X - XI


2.1. în timpul liber, incluzând întrecerea între
2.2. grupuri
JOC: Vânătorii și rațele, Ciobanul își
apără oile, Mingea la căpitan, Între
două focuri
1.3.  Jocuri de mișcare pentru timpul liber 2 XII - XIII
2.1. desfășurate în excursii, tabere, drumeții
2.2. JOC: Batistuța, Vânătorul iscusit, Acul cu
ața, Salut, prietene
1.3.  Ofertele școlilor și comunităților locale 1 XIV
2.1. de practicare a activităților fizice
2.2. (concursuri școlare – în școală, între școli;
centre locale de inițiere în diferite
sporturi, serbări sportive)
JOC: Calculatorul
1.3.  Activități turistice 1 XV
2.1. JOC: Mingea pe pod, Unde-s doi,
2.2. puterea crește
1.3.  JOCURI LIBERE 1 XVI
2.1. (Recapitulare/ Evaluare)
2.2. JOC: Coșulețul cu două toarte, Mingea
prin tunel (variantă), Crabii și creveții,
Îndemânaticii