Sunteți pe pagina 1din 135
Universitatea de Medicina gi Farmacio "Gr.T. Popa” lagi Culegere de teste pentru admitere CHIMIE ORGANICA Editor GABRIELA TATARINGA. LILIANA FOIA MARIA DORNEANU EUGENIA STEFANESCU NASTASIA GHEORGHITA IASI 2016 ‘ars Ge Pop, 2016 ovis ior | ISBNTE ESI Iraarags, Gato) [ssrans07) “Tetnoredactare computerizat: Pericle Docan Editura ,,Gr. T. Popa” Universitatea do Medicina gi Farmacie lagi St, Universi ne. 16 Toate droptrie asupra acest! lord epartn autor si Edu «Gr. T. Popa lap. Nol 0 parte din acest volum nu poate f copat@ sau tranamisa prin nicl un miloc, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere, iri permisiuneascrisi din partea Universtafi do Mecicins si Farmacie “Gr. T. Popa’ lag. “ipa eas io Tart Uv de Noi Fama" T. Pop ae i eivri ne, 1600s. TODS, Tl 0232 20778 in. 231, Fax 232 719820, INTRODUCERE In acest volur sunt cuprinse Tnrebarteste din tematica pentru proba de CHIMIE ORGANICA la concursul de admitore din sesiunea luis 2016, Gila pentru concurs tn cazul probel de CHIMIE ORGANICA cuptinde: ‘Sublecte de tip complement simplu: La flecare intebare test se aloge col mal bun rispuns din 5 varantepropuse. Réspunsul poate fl afimatv sau nega Unele teste cuprind o serie de nojuni (sau propezii)notate ex IMere mic. Se propun, gi pentru scestea, cnet varante de réspuns (elute cn tere mic}, din care se va aloge valanta corects. Structura probel de concurs, precum gi numérul total de Intrebiri vor fstab In perioada examenului de admitere, Bibliografia cea fost utlizatA pentru redactareatestalor: 4. Elona Alexandrescu, Violea Zaharia, Mariana Nedelu, Chimie Ct, casa X, Eaitura Crepuscul, 2005 2. Lamina Viddescu, Lumina Inel Doicin, Comeliy Tarsbaganu- Mina. Chimie - manual pnt class a X-a,Grup Editorial At, 2008 3. Elena Alexandrescu, Visca Zahatia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, ‘dasa Xi, Etura Crpuscul, 2004, 2008 4, Olga Petrescu, Mil Stadler. Chimie, Manual pentru ciasa a X-3, (C1, Editura Didactic gl Pedagogies, 2006, 65, lon Bact, Danila Bogdan, Stefan Tomas, Chimie, Manual petty casa a X-a, Mitral Info Media, 2008 1 gg aa or, ‘Av Alor sat heat eae oral bi ep. care 2 ‘ronoelacron 8, Romulo eaten hbeszat ep are & oral bis? monosecni ‘ae razecs¢lepti; ©. lomul de oxigen Miia! ae 4 rial Nl ‘monoelacn care rezone 2g ©, Ora bl pau vl dire e ener, onal Nn poate ea hBesear op" ne cae2 2 Seca stn a 7 er ee aot gir A 2g simp; eae 2. Inne spot tar its aa 2 Kuso atc, Surg oS reo 4 Shr ooo tomait dno #ofeatra ogra tp ot format cn logs w legato, 8 Aen Co confine un alm de carton custome, 2 tan de carton {wrayer de carbon par Forriga sicher ee A 3Saina grt 4. Ren toa coe 7 Carine pbs coer sae hone: i i, sn 'B. Logaturie Csp”-H sunt putemic poiare: a & Insc pyaar 3 at ool 5: Aon sun pata em gana sn Noes cso sts pte snes sme epire