Sunteți pe pagina 1din 8

Tema: „Când, cum şi de ce se întâmplă?


Proiectul: „Împărăţia toamnei”
Subteme : 1.„Galbene și roșii frunze”
2. „În grădina de legume”
3. „Vitamine de la fructe”
4. „Buchet de crizanteme”
Perioada: 4 săptămâni
Argument:
Observarea și înțelegerea de către preșcolari a schimbărilor din natură specifice anotimpului
toamna. Stimularea curiozității copiilor în a descoperi aceste transformari. Însușirea conștientă,
logică, a cunoștințelor despre fructele, legumele de toamnă, precum și despre aspectele
caracteristice acestui anotimp.
Prin intermediul proiectului dezvoltat, voi încerca să-i „înarmez” pe copii cu cunoștinte precise,
largindu-le orizontul intelectual, dezvoltându-le capacitatea de a cerceta și de a descoperi relațiile
dintre fenomene.
Obiective de referință:
Domeniul limbă şi comunicare:
- să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și
în calitate de auditor ;
- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea ;
- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles ;
- să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date ;
- să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect ;
- să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare ;
- să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris.
Domeniul ştiinţe:
- să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la
recunoaştere, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi pe
baza unor însuşiri luate în considerare separat sau mai multe simultan;
- să înțeleagă și să numească relațiile spațiale relative, să plaseze obiecte într-un spațiu dat ori să
se plaseze corect el însuși față de un reper dat ;

1
- să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare ;
- să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-5 ;
- să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum și interdependența
dintre ele ;
- să enumere părțile componente ale plantelor, arătând utilitatea lor.
Domeniul om şi societate :
- să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă,
grupul de joacă);
-să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială, precum și reguli de
securitate personală ;
- să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
Domeniul estetic şi creativ :
- să redea teme plastice specifice desenului ;
- să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice picturii ;
- să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice ;
- să intoneze cântece pentru copii şi să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica
audiată.
Domeniul psihomotric:
- să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
- să fie apt să utilizeze deprinderile motrice în diferite contexte;
- să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând, în deplasare).
Faza I
1. Sursa alegerii subiectului
Într-una din zile la masa de prânz, copiii au primit, la felul trei, mere. Unul dintre copii a
exclamat: „Mie îmi plac foarte mult merele şi sunt foarte sănătoase!“. O fetiţa a spus: „Mie îmi
plac strugurii“, iar în continuare alţii au completat: mie perele, mie nucile.... Eu am replicat:
„Mie îmi place toamna pentru că mi le aduce pe toate şi, pe deasupra, e foarte frumoasă.
S-au auzit mai multe glasuri: şi mie pentru că... şi mie pentru că...
Aşa ne-am hotărât să aflăm cât mai multe într-un proiect tematic intitulat: „Împărăția
toamnei”.
2. Stabilirea direcțiilor de dezvoltare

2
S-a realizat, împreună cu copiii harta proiectului, ilustrată cu imagini decupate din reviste
și din cărți, pe care copiii le-au plasat la locul potrivit, pentru a-și aminti tot ce vor vorbi în
cadrul proiectului „Împărăția toamnei”.
Harta este structurată astfel:
Harta proiectului

Galbene și În grădina de
roșii frunze legume

Vitamine de Buchet de
la fructe crizanteme

Pornind de la hartă s-a întocmit inventarul de cunoștințe pentru a afla ce știu și ce ar dori să afle copiii:

3
CE ŞTIU COPIII? CE DORESC SĂ AFLE?
- În acest anotimp frunzele îngălbenesc şi cad - Denumirile florilor care înfloresc toamna
-Toamna se coc fructele - Cum îi putem şi noi ajuta pe părinţi la
- Fructele sunt sănătoase muncile specifice anotimpurilor
- Înainte de a le consuma, trebuie spălate - Diferenţele dintre fructe-şi legume
- Vremea este mai rece, de aceea ne îmbrăcăm - Cum consumăm fructele şi legumele
mai gros - Cum se păstrează unele legume şi fructe peste
- Legumele toamnei iarnă
- Ce face mama din fructe sau legume - Reţete uşor de pregătit chiar de către copii -
- Diferite jocuri, şi poveşti despre toamnă --- De ce avem nevoie de plante
- Sunt flori care înfloresc în anotimpul toamna. - Care sunt fenomenele specifice anotimpului
toamna
- Poezii şi cântece despre anotimpul toamna,
- Părțile componente ale unei plante și rolul
fiecăreia
- Din materialele naturale se pot face tot
felul de obiecte, lucrări interesante
- Alte tehnici de pictură (dactilopictura,
ştampilarea)
- Cum cooperam cu ceilalţi copii
Apoi, educatoarea propune copiilor să anunțe și părinții despre ceea ce intenționează ei să facă în
următoarele 4 săptămâni:

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI


Stimaţi părinţi,
Datorită interesului manifestat de către copii cu privire la anotimpul toamna ne-am propus
ca pe parcursul a patru săptămâni să desfășurăm proiectul tematic – „Împărăția toamnei”. În
acest sens, dorim să ne sprijiniţi cu fructe, legume, imagini, albume, cărţi, reviste sau materiale
din natură care ne-ar fi de folos pentru derularea proiectului în condiţii cât mai bune.
Vă aşteptăm să luaţi parte la activităţile la care veţi fi solicitați.

Vă mulţumim pentru ajutor!

4
3. Crearea centrului tematic
Pe un panou vor fi expuse jetoane ilustrate, desene și imagini sugestive subiectului în cauză, iar
pe măsuță vor fi legume, fructe, flori, cărţi, reviste şi alte materiale pe această temă.
Centrul tematic se va îmbogăţi şi cu materialele pe care copiii şi familiile acestora le vor
aduce pe parcursul derulării proiectului în cauză.

Faza II
1. Inventarul de activități:
A. Activități la alegerea copiilor:
BIBLIOTECĂ ȘTIINȚĂ ARTĂ
- cărți, jetoane ce reprezintă - cărți, albume, reviste cu și - creioane colorate, foi desen
imagini cu fructe și legume, despre fructe, legume, flori - acuarele, pensule
flori -fructe, legume, - plastelină, planșete
- auxiliare didactice: povești, - cartofi, morcovi, pahare - hârtie colorată
poezii și imagini ilustrate la - fișe de lucru - forfecuțe
texte - frunze, semințe, crengi de - „Covor de frunze”-
- imagini, siluete copac, lădițe ştampilare cu frunze
- fișe de lucru, creioane - cântar - „Confecţionăm ghirlande de
- citim imagini cu aspecte de - „Spune ce gust are!” fructe”
toamnă - „Spune ce-ai mâncat!” - „Modelăm legume”
- „Ploaia toamnei” – linii - joc senzorial, tactil - „Aşezăm legumele în
verticale „ Săculeţul fermecat”, borcane!”
- decorăm umbrela (grafisme) „Spune ce-ai gustat!” - „Crizantema”- pictură,
- „Coşul cu crizanteme”-
colaj
- „Aranjamente florale”
rupere şi lipire.
CONSTRUCȚII JOC DE ROL JOC DE MASĂ
- cuburi lemn - păpuși - puzzle, mozaic
- lego - set bucătărie - „Alege și grupează”

5
- arco, rotodisc - coșulețe cu fructe, legume - „Găsește perechea”
- materiale din natură - boluri pentru salate, borcane - „Învăț prin joc”
(sâmburi, crenguțe, castane) - măști
- Palatul Zanei Toamna - lopățele, greble, găletuțe
- Ghivece pentru flori - „Călătoria spre țările calde
- Grădina - „De-a florăresele”, „De-a
- Căsuțe gospodinele”
- Parcul în anotimpul toamna

B. Activități pe domenii experiențiale:


Domeniul Limbă și Comunicare
Lecturi după imagini: „A sosit toamna”, „Plecarea păsărelelor”, „Ce ne povesteşte vântul?”,
„Început de toamnă”, „Toamnă târzie”, „Culorile toamnei”,
Lecturi şi povestiri ale educatoarei: „Frunza” de E.Gârleanu, „Povestea castanelor” de T.Banciu.
Să scriem propria carte despre culorile toamnei.
Poezii: „Toamna” de M.Micu, „Ploaia” de G.Coşbuc, „Toamna” de L.Munteanu, „Convorbire
între flori” de O. Cazimir
Jocuri didactice: „Culorile toamnei”, „Recunoaşte anotimpul”, „Ce se potriveşte”, „Spune ce
ştii?” (propoziţie enunţiativă), „La florărie”.
Program artistic: „Festivalul toamnei”
Domeniul Științe- Cunoașterea mediului:
- joc didactic: „Roata toamnei”
- observare: „Fructe de toamnă”, „Legume de toamnă”, „Flori de toamnă”, părți componente ale
plantei.
Domeniul Științe- Matematică
- constituire de multimi după criterii date; ordonarea lor crescător şi descrescător;
Domeniul Om și Societate- Educație moral- civică:
- lectură după imagini: „Munci specifice anotimpului toamna”, „O faptă bună!”
- convorbire „Flori gingaşe, flori frumoase, când, cui le oferim?”, „Fructele și sănătatea”
Domeniul Om și Societate- Activitate practică:

6
- colaje şi tratarea suprafeţelor - „Tablou de toamnă”, „Covor de frunze uscate”, „Aplicaţii din
frunze”, „Ghirlande de frunze uscate”, Confecţionăm albume cu imagini de toamnă”.
- elemente casnice (practic-gospodăreşti): „Colecţionăm frunze uscate”, „Curăţăm curtea
grădiniţei de frunze uscate”, „Să adunăm ghinde din parc”, „Amenajăm colţul naturii”, „Punem
frunze la uscat pentru ierbar”, „Greblăm frunzele”, „Îngropăm frunzele uscate”.
- activitate practică: „Salata de fructe”, „Salata de legume”.
Domeniul Estetic și Creativ- Educație plastică:
- desen - „Plouă şi bate vântul”, „Cel mai frumos buchet de crizanteme”
- pictură (pe diferite suprafeţe) – „Culorile toamnei”, „Amprentele frunzelor” (cu apă şi acuarele
sau cu cerneală), „Ce ne povesteşte vântul?”, „Povestea unui măr”.
Domeniul Estetic și Creativ- Educație muzicală:
- cântece, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt: „Ploaia” de P.Ţipordei, „Toamna” de Nicolae
Buicliu, „Copacul toamnei”, „A venit pe dealuri toamna”, „Fructele”
Audiţii: „Anotimpurile” de Vivaldi, „A ruginit frunza din vii” de D.G.Kiriac.
Domeniul Psihomotric:
- „Trecerea din coloană câte unul în coloană câte 2”, „Repetarea mersului organizat!”, „Învăţarea
alergării cu plecare şi oprire la semnal!”, „Repetarea alergării cu plecare şi oprire la semnal!”
- parcurs aplicativ: „Adunăm recolta”.

FAZA III.
Adăugarea de detalii, atribuirea unor funcționalități proiectului precum și evaluarea sunt
principalii pași care trebuiesc parcurși alături de copii în această etapă.
Adăugarea de detalii:
- în desfășurarea jocului de rol, la propunerea copiilor, se vor confecționa măști în formă de
fructe/ legume;
- tot la sugestia copiilor se realizează decorul de preferință în cadrul colțului tematic, unde se vor
expune o parte din lucrări;
Atribuirea unor funcționalități:
- se va stabili, împreună cu copiii, că jocurile organizate la grupă să fie interpretate și cu alte
ocazii;
- copiii nu vor neglija să consume fructele/ legumele;

7
- copiii vor ști când, cum să ofere o floare;
- toți copiii vor face invitații părinților să vină să urmărească activitățile desfășurate în cadrul
proiectului, lucrările copiilor și aranjamentul colțurilor tematice.
Evaluarea:
- realizarea unui album de fotografii din timpul desfășurării proiectului;
- crearea de povești legate de fructe/ legume/flori și înregistrarea lor pe un cd ce ar putea fi
trimis copiilor de la altă grădiniță;
- expunerea lucrărilor, machetei realizată la activitățile practice pe holul grădiniței pentru
a fi comentată și admirată de părinți, colegi mai mici sau mari, alți oaspeți.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
 Bocoș, M., Catalano, H., Avram, I., Someșan, E. (coordonatori) (2009). Pedagogia
învățământului preșcolar. Instrumente didactice. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară
Clujeană;
 Manolescu, M. (2004). Curriculum pentru învățământul primar și peșcolar. Teorie și
practică. Bucureşti: Editura Credis;
 *** Aplicațiile noului curriculumpentru învățământul preșcolar. Ghid pentru cadrele
didactice (vol.IV). (2009). București: Editura DPH.