Sunteți pe pagina 1din 1

DREPT2 prep. 1. (Introduce un complement indirect) În loc de, în calitate de, ca.

Drept ușă avea o strungă


îngustă. CAMILAR, N. I 360. Acel sicriu slujește drept corlată cailor. SADOVEANU, F. J. 527. Nu pot să vă
primesc drept judecător. CAMIL PETRESCU, T. III 403. Drept cine mă iei oare? MACEDONSKI, O. II 2. 2.
(Regional, introduce un complement circumstanțial de loc) Alături de, lîngă; în dreptul. S-au arătat cei
trei oameni călări. Au oprit drept han, fără să descalece. SADOVEANU, B. 173. Urieșii... văd, trecînd în
zbor, drept soare, [pe] Făt-Frumos cu Trestiana pe un cal sprinten zburător. ALECSANDRI, P. A. 152. Expr.
A i se pune soarele drept inimă = a i se face foame. Grăbiră după aceea spre o ospătărie, căci soarele li
se cam pusese drept inimă. SADOVEANU, O. I 508. Ar fi trebuit să înceapă a mi se pune soarele drept
inimă... căci era trecut de amiază. CREANGĂ, A. 66. 3. (Introduce un complement circumstanțial de scop)
Pentru, ca. Acum Busuioc era pornit s-o facă drept spășire. SLAVICI, O. I 270. Drept cercare, hai, fă-te tu
cerșitor la capătul ist de pod. CREANGĂ, P. 298. 4. (Numai în loc. conj.; introduce propoziții conclusive)
Drept care = prin urmare, deci, așadar, în concluzie. Drept care... ceti colonelul mai departe, numitul se
face vinovat de automutilare. CAMILAR, N. I 348. Duducuță, să-mi sară ochișorii dacă se află alt om mai
fericit decît supusă sluga matale, drept care hai să fugim împreună. ALECSANDRI, T. I 55. (Învechit și
arhaizant) Drept aceea = de aceea; deci, prin urmare. Omul ne-nvățat e ca un copac neîngrijit... Drept
aceea, învățătorul este pentru un tînăr aceea ce este și grădinarul pentru pom. NEGRUZZI, S. I 8.