Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice


Specializarea Ingineria si Managementul Calitatii

PROIECT
Proiectarea Dispozitivelor

Student: Popescu Diana


Grupa: 632 CB
Sa se proiecteze un dispozitiv de frezat canal 5 mm x 18 mm x 200 mm. pentru piesa
din figura 1.

Figura 1: Desenul piesei finite

Figura 2 Numerotarea suprafetelor ce delimiteaza piesa in spatiu

Stabilirea succesiunii logice de prelucrare mecanica

Tinand cont de criteriile de decizie privind constituirea operatiilor de prelucrare ce constau


in: utilizarea acelorasi baze de orientare, gradul de incarcare al masinilor unelte, de posibilitatile
masinilor-unelte si S.D.V- urile necesare se prezinta in ceea ce urmeaza. Impartirea piesei pe
suprafete este prezentata in figura 1.

Operatia 1: Strunjire de degrosare


Faza 1: Strunjire frontala S10
Faza 2: Centruire capat A1
Faza 3: Strunjire cilindrica exterioara S8, S7

Operatia 2: Strunjire de degrosare


Faza 1: Strunjire frontala S1
Faza 2: Centruire capat A1
Faza 3: Strunjire cilindrica exterioara S3

Operatia 3: Strunjire de semifinisare


Faza 1: Strunjire cilindrica exterioara S8
Faza 2: Strunjire cilindrica exterioara S3
Faza 3: Tesire S9

Operatia 4: Strunjire de semifinisare


Faza 1: Tesire S2

Operatia 5: Frezare
Faza 1: Frezare de degrosare S4, S5, S4’

Operatia 6: Frezare
Faza 1: Frezare de degrosare S13, S14, S15

Operatia 7: Frezare
Faza 1: Frezare de degrosare S6, S17
Faza 2: Frezare de semifinisare S6, S17

Operatia 8: Frezare
Faza 1: Frezare de degrosare S18, S19
Faza 2: Frezare de semifinisare S18, S19

Operatia 9: Gaurire

Faza 1: Gaurire S12

Operatia 10: Filetare exterioara


Faza 1: Filetare M12
Evidentierea conditiilor sau stabilirea cotelor necesare realizarii piesei respective

Tabel 4.1
Nr.
Conditiile De unde rezulta
crt.
0 1 2
1 Respectarea cotei a= 22 mm din desen
2 Respectarea cotei b=5 mm din desen
3 Respectarea cotei c=200 mm din desen
4 Respectarea cotei α1=00 din desen

Fig. 3 Evidentierea conditiilor pe piesa de prelucrat

Selectarea conditiilor

Dupa stabilirea tuturor conditiilor se va trece la analiza si selectarea acestora, deoarece


unele dintre ele se pot repeta sau pot fi incompatibile, etc.

Selectarea conditiilor

Ci =4 CDi (2,3)
CPR (1, 4) CPRC ( -) CD(1, 4)
CPRO (1, 4) CE(-)
Ci (-)

unde: Ci – număr condiţii din tabel;


CDi – condiţii dimensionale;
CPR – condiţii de poziţie relativă;
CPRC – condiţii de poziţie relativă prin construcţie;
CPRO – condiţii de poziţie relativă de orientare;

Odata ce au fost stabilite conditiile determinante se trece la stabilirea planelor de referinta


pentru fiecare conditie determinanta (adica se stabileste planul care influienteaza fiecare
conditie).

Geometrizarea conditiilor

C1: a=22 mm
G1 1 ( XOY )
C3: α =0
G2 1 ˚  2(YOZ )

Dupa ce au fost stabilite planele de referinta sa trece la selectarea tuturor planelor o


singura data, deorece unele dintre ele se pot repeta .
Conditiile sunt explicitate in figura 3.

Selectarea extremelor

ΓC1 (XOY), ΓC2 (YOZ),

Deoarece unele plane sunt fictive si nu apartin unei suprafete reale nu putem atasa
simboluri de orientare.
De aceea se trece la transpunerea, gasirea unor suprafete reale care sa fie continute in
acel plan sau intr-un plan paralel pentru a se putea atasa simboluri de orientare. Un plan poate
sa apartina mai multor suprafete reale.

Explicitarea extremelor

ΓC1 (XOY ) Sc: S1, S10, S7

ΓC2 (YOZ ) Sc: S8, S3

Pc: S7

Coordonarea suprafetelor de cotare

Dupa gasirea acelor suprafete reale se trece la ordonarea acestora dupa anumite criterii.
Cel mai des criteriu folosit este cel al numarului de grade de libertate pe care poate sa-l
preia acea suprafata.
Suprafetele se ordoneaza in ordine descrescatoare a numarului de grade de libertate pe
care il preiau.

Ordonarea suprafetelor de cotare


Tabelul 9.1
Suprafete de
Criterii de selectare (numar maxim de grade preluate) Ordinea
cotare SC
0 1 2
S3 4 grade de libertate (suprafata cilindrica) I
S1 3 grade de libertate (suprafata cilindrica) II
S3 2 grade de libertate (suprafata cilindrica) III
S1, S10 1 grad de libertate (suprafata plana) IV

Simbolizarea informationala

Odata ce a fost stabilita ordinea suprafetelor de cotare se trece la atasarea pe toate


suprafetele prelucrate pana in acel moment a elementelor de orientare specifice fiecarei
suprafete. Pe unele suprafete se pot atasa mai multe simboluri de orientare.
Pe fiecare suprafata se ataseaza dor simbolurile specifice supraftei respective (pentru
suprafte plane doar simboluri specifice supraftelor plane, pentru supraftele cilindrice doar
simboluri specifice suprafetelor cilindrice, etc.).
Pentru un extrem sau un plan de referinta (o suprafata de cotare) poate sa corespunda mai
multe suprafete de orientare.
Unei suprafete cilindrice poate sa i se ataseze simboluri care preiau 2 grade sau 4 grade de
libertate, unei suprafete plane poate sa i se ataseze simboluri care preiau 3 grade sau 1 grad
de libertate.
Simbolizarea informationala a suprafetelor de cotare:

Tabelul 10.1

SC » SO Simbolizarea informationala
0 1 2
SC1 » SO1
3

SC2 » SO2 1

SC3 » SO3

» SO4 7

» SO5

SC4 »SO6
2
» SO7
Fig.4 Indicarea posibilitatilor de orientare a piesa

Combinarea simbolurilor

Combinarea simbolurilor a fost prezentata in tabelul 11.1.


Extrem I Extrem II Extrem III Extrem IV SOTP
Nr.
SOPT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 X X 1+12
2 X X 1+13
3 X X 2+12
4 X X 2+13
5 X X 3+12
6 X X 3+13
7 X X 4+5
8 X X 4+6
9 X X 4+7
10 X X 4+8
11 X X 4+9
12 X X 4+10
13 X X 4+11
14 X X X 5+6+12
15 X X X 5+6+13
16 X X X 5+7+12
17 X X X 5+7+13
18 X X X 5+8+12
19 X X X 5+8+13
20 X X X 5+9+12
21 X X X 5+9+13
22 X X X 5+10+12
23 X X X 5+10+13
24 X X X 5+11+12
25 X X X 5+11+13
26 X X X 6+9+12
27 X X X 6+9+13
28 X X X 6+10+12
29 X X X 6+10+13
30 X X X 6+11+12
31 X X X 6+11+13
32 X X X 7+9+12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
33 X X X 7+9+13
34 X X X 7+10+12
35 X X X 7+10+13
36 X X X 7+11+12
37 X X X 7+11+13
38 X X X 8+9+12
39 X X X 8+9+13
40 X X X 8+10+12
41 X X X 8+10+13
42 X X X 8+11+12
43 X X X 8+11+13
Calculul erorilor admisibile de orientare

C1 : a= 22 mm
 Oa (4)  k  Ta  0,3  0,4  0,12mm

C4 : α1=00
 Oa (00) = k*Td = 0,3*40’= 0o 12’00”

Calculul erorilor carcateristice de orientare

C1 : a= 22 mm

𝑇𝑑 𝑇3 0,2
ε0c (4)= = = = 0,1 mm
2 2 2
𝑇𝑑 𝑇3 0,2
ε0c (5)= = = = 0,1 mm
2 2 2
𝑇22 0,4
ε0c (12)= = = 0,022 mm
18 18
𝑇128 1
ε0c (13)= = = 0,08 mm
12 12

C4 : α1=00
𝑇18 1 0,4 1 0,4 1
j max 1 = ∗( + 1) = ∗ (1 + sin 45°) = ∗ (1 + ) = 0,48 mm
2 sin(∝/2) 2 2 √2/2

j max 2 = 2*IT6+ T18 =2*0,011+0,4=0,422 mm


j max 3 = 0
𝑇3 0,2
j max 4 = = = 0,1 mm
2 2
𝑇3 0,2
j max 5 = = = 0,1 mm
2 2
𝑇18 1 0,4 1 0,4 1
j max 6 = ∗( + 1) = ∗ (1 + sin 45°) = ∗ (1 + ) = 0,48 mm
2 sin(∝/2) 2 2 √2/2

j max 7 = 2*IT6+ T18 =2*0,011+0,4=0,422 mm


j max 8 = 0
𝑇18 1 0,4 1 0,4 1
j max 9 = ∗( + 1) = ∗ (1 + sin 45°) = ∗ (1 + ) = 0,48 mm
2 sin(∝/2) 2 2 √2/2

j max 10 = 2*IT6+ T18 =2*0,011+0,4=0,422 mm


j max 11 = 0
𝑗 𝑚𝑎𝑥 1 0,48
ε0c (1) = tan−1 ( )= tan−1 ( )=0,55 mm = 0°33’00”
𝐿 50
𝑗 𝑚𝑎𝑥 2 0,422
ε0c (2) = tan−1 ( )= tan−1 ( )=0,48 mm = 0°28’48”
𝐿 50
𝑗 𝑚𝑎𝑥 3 0
ε0c (3) = tan−1 ( )= tan−1 ( 50)=0 = 0°00’00”
𝐿
𝑗 𝑚𝑎𝑥 4 0,1
ε0c (4) = tan−1 ( )= tan−1 ( 22 )=0,26 mm =0°15’36”
𝐿
𝑗 𝑚𝑎𝑥 5 0,1
ε0c (5) = tan−1 ( )= tan−1 ( 128)=0,04 mm =0°02’24”
𝐿
𝑗 𝑚𝑎𝑥 4+𝑗 max 6 0,1+0,1
ε0c (4+5) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,0327 mm = 0°01’57”
𝐿 350
𝑗 𝑚𝑎𝑥 4+𝑗 max 6 0,1+0,48
ε0c (4+6) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 1,51 mm = 1°30’36”
𝐿 22
𝑗 𝑚𝑎𝑥 4+𝑗 max 7 0,1+0,422
ε0c (4+7) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 1,35 mm = 1°21’0”
𝐿 22
𝑗 𝑚𝑎𝑥 4+𝑗 max 8 0,1+0
ε0c (4+8) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,26 mm = 0°15’36”
𝐿 22
𝑗 𝑚𝑎𝑥 4+𝑗 max 9 0,1+0,48
ε0c (4+9) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,1065 mm = 0°06’23”
𝐿 312
𝑗 𝑚𝑎𝑥 4+𝑗 max 10 0,1+0,422
ε0c (4+10) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,09549 mm = 0°05’43”
𝐿 312
𝑗 𝑚𝑎𝑥 4+𝑗 max 11 0,1+0
ε0c (4+11) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,01836 mm = 0°01’06”
𝐿 312
𝑗 𝑚𝑎𝑥 5+𝑗 max 6 0,1+0,48
ε0c (5+6) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,10 mm = 0°06’00”
𝐿 328
𝑗 𝑚𝑎𝑥 5+𝑗 max 7 0,1+0,422
ε0c (5+7) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,092 mm = 0°05’31”
𝐿 328
𝑗 𝑚𝑎𝑥 5+𝑗 max 8 0,1+0
ε0c (5+8) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,017 mm = 0°01’01”
𝐿 328
𝑗 𝑚𝑎𝑥 5+𝑗 max 9 0,1+0,48
ε0c (5+9) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,87 mm = 0°52’12”
𝐿 38
𝑗 𝑚𝑎𝑥 5+𝑗 max 10 0,1+0,422
ε0c (5+10) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,78 mm = 0°46’48”
𝐿 38
𝑗 𝑚𝑎𝑥 5+𝑗 max 11 0,1+0
ε0c (5+11) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,15 mm = 0°09’00”
𝐿 38
𝑗 𝑚𝑎𝑥 6+𝑗 max 9 0,48+0,48
ε0c (6+9) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,18 mm = 0°10’48”
𝐿 290
𝑗 max 6+𝑗 max 10 0,48+0,422
ε0c (6+10) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,178 mm = 0°10’40”
𝐿 290
𝑗 𝑚𝑎𝑥 6+𝑗 max 11 0,48+0
ε0c (6+11) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,0948 mm = 0°05’41”
𝐿 290
𝑗 𝑚𝑎𝑥 7+𝑗 max 9 0,422+0,48
ε0c (7+9) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,178 mm = 0°10’40”
𝐿 290
𝑗 𝑚𝑎𝑥 7+𝑗 max 10 0,422+0,422
ε0c (7+10) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,166 mm = 0°09’57”
𝐿 290
𝑗 𝑚𝑎𝑥 7+𝑗 max 11 0,422+0
ε0c (7+11) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,0833 mm = 0°49’58”
𝐿 290
𝑗 𝑚𝑎𝑥 8+𝑗 max 9 0+0,48
ε0c (8+9) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,0948 mm = 0°05’41”
𝐿 290
𝑗 𝑚𝑎𝑥 8+𝑗 max 10 0+0,422
ε0c (8+10) = tan−1 ( )= tan−1 ( ) = 0,0833 mm = 0°49’58”
𝐿 290
𝑗 𝑚𝑎𝑥 8+𝑗 max 11 0+0
ε0c (8+11) = tan−1 ( )= tan−1 ( 290 ) = 0 = 0°00’00”
𝐿

Capitolul 11

Schema optima tehnologica admisibila

In vederea alegerii schemei optime tehnologice admisibile, pe baza tabelului S.O.T.P. am


realizat S.O.T.A. , prezentat in tabelul 14.1.

Nr. C1 C4
SOTP  a

c
 
c a
 a
 0c  0c   0a SOTA
0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7
1 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°33’00” Nu Nu
2 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°33’00” Nu Nu
3 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°28’48” Nu Nu
4 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°28’48” Nu Nu
5 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°00’00” Da Da
6 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°00’00” Da Da
7 0,12 0,1 Da 0o 12’00” 0°01’57” Da Da
8 0,12 0,1 Da 0o 12’00” 1°30’36” Nu Nu
9 0,12 0,1 Da 0o 12’00” 1°21’00” Nu Nu
10 0,12 0,1 Da 0o 12’00” 0°15’36” Nu Nu
11 0,12 0,1 Da 0o 12’00” 0°06’23” Da Da
12 0,12 0,1 Da 0o 12’00” 0°05’43” Da Da
13 0,12 0,1 Da 0o 12’00” 0°01’06 Da Da
14 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°06’00” Da Da
15 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°06’00” Da Da
16 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°05’31” Da Da
17 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°05’31” Da Da
18 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°01’01” Da Da
19 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°01’01” Da Da
20 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°52’12” Nu Nu
21 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°52’12” Nu Nu
22 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°46’48” Nu Nu
23 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°46’48” Nu Nu
24 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°09’00” Da Da
25 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°09’00” Da Da
26 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°10’48” Da Da
27 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°10’48” Da Da
28 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°10’40” Da Da
29 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°10’40” Da Da
30 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°05’41” Da Da
31 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°05’41” Da Da
32 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°10’40” Da Da
33 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°10’40” Da Da
34 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°09’57” Da Da
35 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°09’57” Da Da
36 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°49’58” Nu Nu
37 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°49’58” Nu Nu
38 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°05’41” Da Da
39 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°05’41” Da Da
40 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°49’58” Nu Nu
41 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°49’58” Nu Nu
42 0,12 0,022 Da 0o 12’00” 0°00’00” Da Da
43 0,12 0,08 Da 0o 12’00” 0°00’00” Da Da