Sunteți pe pagina 1din 56

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

FETESTI – IALOMITA

20 NOIEMBRIE 2013

COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE


DOBRE Marieta SIMION Maria FUNDEANU Veronica NECULA Valerica
CIUCIULA Enuta GRIGORE Rodica TUDOR Gica GHIAURU Izabela
IFRIM Paula ANDREI Mariana DOBRE Eugenia CIOCEA Georgeta
ISPIR Elena STEFAN Elena SIMION Rodica FRIGEA Marica

D I R E C T O R,

BRINZA PETRUTA
Modalitati de proiectare a activitatilor
matematice in gradinita pornind de la
insusirea si dezvoltarea conceptelor
prematematice, a numerelor, cifrelor,
unitatilor de masura, a formelor
geometrice si a capacitatii de rezolvare
a problemelor:
- prezentarea unor planificari pe nivele
de varsta.

MOTTO:

2
“Aportul la cultura generală a fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce este specific, ci
prin ceea ce are comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la altul”.
Louis Croft
Copilul este singurul lucru care conteaza
achizitia limbajului

Invatamantul prescolar reprezinta insa o zona aparte,care nu ar trebui sa se conduca –a


sa cum este adesea fortat s-o faca - dupa linii generale ale intregului invatamant.
In perioada prescolaritatii,nu se predau materii de invatamant,ci se face pregatirea in
vederea predarii acestora.A oferi informatii copilului in legatura cu diferite domenii ale vietii
nu presupune predarea,ci facilitarea acomodarii copilului cu aceste arii.In acest
context,invatarea numeratiei,de pilda,nu se incadreaza in ceea ce in mod obisnuit se numeste
aritmetica.Atat numeratia cat si operatiile matematice simple constituie pentru prescolar doar
instrumentul in rezolvarea unor situatii zilnice concrete,legate de propria persoana (cum sa
imparta bomboanele cu surioara,cum sa citeasca punctele de pe zar pentru a sti cate casute
merge pionul,cine a iesit primul la alergare si cine a iesit ultimul iar exemple pot continua la
nesfarsit).
In perioada prescolara informatia se subordoneaza dezvoltarii,nu procesului de
invatamant sau materiei scolare.Eliberata din chingile predarii formale,didactica prescolara
este o pedagogie a libertatii si a procesului persoanei.Programarea informatiei ramane la fel
de stricta si de bine gandita,insa modalitatea ei de „exteriorizare” in cadrul activitatilor este
alta.Aceasta conceptie presupune in mod clar o interactiune a elementelor informative din
interiorul diferitelor activitati specifice,care trebuie corelata cu o intelegere clara a dinamicii
dezvoltarii persoanei si a raporturilor extrem de stranse intre cele doua mari procese
psihice,gandirea si limbajul.De asemenea,intelegerea dinamicii dezvoltarii acestor procese
este esentiala pentru aplicarea reala a principiului didactic al respectarii particularitatilor de
varsta si individuale ale copilului.
Intr-o masura majora,toate activitatile instructive si de formare a copilului in gradinita
sunt dependente de stadiile de maturizare ale gandirii si limbajului prescolarului in diferite
etape de varsta,precum si de modul specific de interactiune a lor in interiorul fiecarei etape.
Recunoscandu-se importanta dezvoltarii capacitatiide a achizitiona cuvinte si de a
forma propozitii tot mai complexe,apare ca si mai importanta capacitatea de a utilize limbajul
intr-o maniera inteligenta.Teoria invatarii sociale sustine ca achizitia limbajului se face prin
observarea si imitarea adultilor(in general,a parintilor),care constituie modele pentru
copii.Asadar,copiii imita cuvintele,propozitiile,expresiile adultilor-la randul lor,acestia
incurajandu-i in exprimarea verbal.

Dezvoltarea operatiilor intelectuale prematematice

3
OBIECTIVE DE REFERINTA

1 Sa inteleaga relatiile spatiale,sa plaseze diferite obiecte intr-un spatiu dat ori sa se plaseze
corect el insusi in raport cu un reper dat.
2 Sa perceapa desfasurarea unor evenimente temporale in raport cu propriile sale activitati.
3 Sa realizeze clasificari de obiecte si fiinte(dupa unul sau mai multe criterii asociate).
4.Sa realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori gasite de el insusi.
5.Sa stabileasca relatii intre obiecte si grupuri de obiecte dupa diferite criterii,realizand
comparatii.
6.Sa construiasca diferite structuri dupa un model dat

Dezvoltarea capacitatii de a intelege si utiliza numerele si cifrele

OBIECTIVE DE REFERINTA

1. Sa numere de la 1-10,recunoscand grupele de pana la 10 obiecte,precum si cifrele


corespunzatoare(in etapele:numeratie de la 1-3,dela 1-5,de la 1-10)
2.Sa plaseze in mod adecvat un numar sau o cifra intre 1-10,in interiorul sirului crescator sau
descrescator de numere(cifre).
3Sa identifice pozitia unui obiect intr-un sir utilizand numeralul ordinal.
4.Sa efectueze operatii de adunare si scadere cu 1-2 unitati,in limitele 1-

Dezvoltarea capacitatilor de recunoastere,denumire,construire si utilizare a formelor


geometrice

OBIECTIVE DE REFERINTA

1.Sa recuoasca,sa denumeasca,sa construiasca si sa utilizeze forma geometrica cerc.


2.Sa recuoasca,sa denumeasca,sa construiasca si sa utilizeze forma geometrica patrat.
3.Sa recuoasca,sa denumeasca,sa construiasca si sa utilizeze forma geometrica triunghi.

Abordarea activitatilor matematice

4
Matematica este considerată o ştiinţă exactă şi ca toate ştiinţele exacte este chemată să
exprime exactitatea.Deşi, ocupă un loc important in formarea reprezentărilor de număr şi
deprinderi de calcul, constituind mijlocul de bază în scrierea sistematică a acestora,
matematica este aproape ca o joaca. Pornind de la actiunea cea mai frecventă din viaţa
copilului, actiunea de a se imbrăca, copilul operează intuitiv cu anumite cantitaţi: îmbracă o
camasă care are două mâneci, îşi incheie cinci nasturi, se incalţă cu doua ghete, şi îşi pune
mănuşa cu cinci degete. În cursul unei zile copilul mănâncă mai multe felii de pâine,
consumă mai puţine bomboane, obişnuindu-se cu o anumită cantitate necesară, reuşeşte să
sesizeze schimbări cantitative.De aceea se mai spune că vârsta preşcolară, este vârsta jocului.
Pentru a facilita invatarea matematicii,cadrul didactic trebuie sa aiba grija:
-sa creeze un ambient bogat,prin care copiii sa poata acumula date senzoriale
-sa selecteze metodele si procedeele de predare adecvate,care sa-I ajute pe copii sa
organizeze datele senzoriale in concept matematice
-sa comunice permanent (discutii,explicatii,argumentari,intrebari si raspunsuri) cu
copiii,astfel incat acestia sa-si insuseasca,prin interactiune,limbajul mathematic
-sa aleaga probleme (situatii-problema) semnificative pentru a le facilita copiilor
perceperea ordinii si semnificatiei in diferite situatii
-sa aleaga procedeele si activitatile optime prin care prescolarii sa-si formeze
deprinderi de numarare,operatii aritmetice simple,si sa-si dezvolte creativitatea.
Formarea reprezentărilor şi a noţiunilor matematice la preşcolari
Pe parcursul celor patru ani de grădiniţă, datele senzoriale se îmbogăţesc foarte mult,
datorită lărgirii sferei de contact a copiilor cu noi şi variate obiecte şi aspecte ale mediului
ambiant şi ca urmare a activităţii din ce in ce mai diferenţiate a analizatorilor.De pildă, dacă
la 3 ani copiii percep global obiectele, în special forma lor, pe măsura ce cresc, percep despre
aceleaşi obiecte atributele semnificative, pe care, la început, le treceau cu vederea.Astfel, la
început, toate categoriile de dimensiuni sunt percepute sub denumirea generală de mare sau
mic. Treptat, ca urmare a exerciţiului sistematic cu obiectele, în toate categoriile de jocuri
practicate în grădiniţă, datorită perfecţionării analizatorilor, ca şi a dezvoltării gândirii şi
limbajului, percepţiile se diferentiază. Se lărgeşte gama culorilor pe care le percep copiii, ca
şi poziţiile spaţiale pe care le au diferitele obiecte. Copiii le recunosc uşor şi denumesc
poziţia lor în spaţiu cu cuvintele corespunzătoare.Evoluţia formării reprezentărilor
matematice nu rămâne numai la nivelul înregistrării unor date, la memorarea şi denumirea
lor. Pe baza datelor senzoriale, începe să acţioneze gândirea. Furnizate în mod sistematic şi
gradat, acestea constituie un permanent prilej pentru activizarea gândirii. Conducându-se în
activitatea lor după un anumit criteriu, copiii pot alcătui mulţimi de obiecte, pot sorta dintr-o
mulţime dată mai multe grupe.Aceste acţiuni trebuie făcute cu multă răbdare, în mod treptat,
folosind pas cu pas progresele înregistrate în dezvoltarea judecăţii copiilor, precum şi în
îmbunătăţirea vocabularului cu expresii care să redea cât mai adecvat relaţiile dintre
mulţimile de obiecte.
Procesele gândirii (analiza, sinteza, comparaţia), ca şi însuşirile ei (rapiditate,
flexibilitate, independenţă) se exersează intens şi sistematic, ca urmare a activităţii
permanente şi variate, desfăşurată cu copiii în scopul alcătuirii mulţimilor după anumite

5
criterii. Acesta este un prim pas pe care-l face copilul în înţelegerea relaţiilor dintre obiectele
lumii înconjurătoare şi numai după aceasta poate înţelege un alt tip de relaţii, mai abstracte -
relaţii cantitative. Copiii pot compara mulţimile, întâi prin apreciere globală, apoi, mai precis,
prin punere în corespondenţă a elementelor unei mulţimi cu elementele altei mulţimi. Tot pe
baza datelor acumulate pe cale senzorială, copiii pot să compare mulţimile date pentru a
verifica echipotenţa sau neechipotenţa lor. Tot ca urmare a activităţii gândirii, a proceselor de
analiză şi comparaţie, copiii pot ordona mulţimile.
În urma activităţii matematice sistematice, treptat complicate şi permanent conştientizate
de copii, se ajunge spre sfârşitul perioadei preşcolare la momentul în care gândirea lor
înregistrează noi salturi calitative. Pe baza acestora, mai precis a proceselor de analiză,
comparaţie şi generalizare, copiii pot să intuiască numărul, care este o noţiune abstractă.
Copiii mici, puşi să numere câteva jucării, care sunt întrebaţi câte jucării sunt, după ce au
terminat de numărat, nu pot răspunde, ci reiau număratul de la început, aceasta pentru că ei
nu înţeleg semnificaţia noţiunii de număr şi nu pot efectua încă generalizarea.
De aceea, respectând etapele de dezvoltare psihică a copiilor trebuie să-i solicităm în
permanenţă la o activitate conştientă, care să ducă, mai târziu, la maturizarea proceselor de
cunoaştere, la formarea unor reprezentări despre mulţimi şi echipotenţa lor, despre
modalităţile în care se poate opera cu ele.
În procesul formării reprezentărilor matematice, copiii răspund prompt, mai întâi, prin
acţiune, reuşind mai greu să explice operaţiile pe care le-au efectuat sau rezultatele pe care le-
au obţinut, din cauza rămânerii în urmă a planului verbal. De aici, necesitatea ca educatoarele
să insiste pentru însuşirea şi utilizarea de către fiecare copil a limbajului matematic adecvat şi
a exprimării corecte şi logice.
Obiectivele matematice surprind succesiunea treptelor de învăţare în domeniul cognitiv,
iar organizarea învăţării matematicii trebuie să se realizeze ţinând cont de implicaţiile pe care
Piaget le atribuie dezvoltării stadiale:
• ordinea achiziţiilor matematice să fie constantă – achiziţia conceptului de număr este
ulterioară achiziţiei noţiunii de mulţime, iar în succesiunea temelor ce pregătesc numărul
există o ordine logică (grupare, clasificare, ordonare, seriere, punere în perechi, conservare,
număr);
• fiecare stadiu se caracterizează printr-o structură – cunoaşterea condiţiilor specifice fiecărui
nivel intermediar ce influenţează dezvoltarea joacă un rol important în metodologia
obiectului;
• caracterul integrator al structurilor – structurile specifice unui substadiu devin parte
integrantă în structurile vârstei următoare şi determină implicaţii matematice în achiziţia
conceptului. Achiziţiile matematice dintr-un anumit stadiu sunt preluate şi valorificate în
condiţii noi la nivelul următor; de exemplu, achiziţia conceptului de conservare a masei
trebuie valorificată la conservarea numerică pentru a fi înţeleasă descompunerea numărului.
Z. P. Diènes identifică trei stadii în formarea conceptelor matematice la vârsta
preşcolară, cărora le sunt specifice diferite tipuri de jocuri:
Stadiul preliminar – în care copilul manipulează şi cunoaşte obiecte, culori, forme, în cadrul
unor jocuri organizate fără un scop aparent.
Stadiul jocului dirijat – jocuri structurate organizate în scopul evidenţierii constantelor şi
variabilelor mulţimii.
Stadiul de fixare şi aplicare a conceptelor – care asigură asimilarea şi explicitarea
conceptelor matematice în aşa-numitele jocuri practice şi analitice.
Z. P. Diènes formulează patru principii de bază de care trebuie să se ţină cont în
conceperea oricărui model de instruire centrat pe formarea unui concept matematic:

6
Principiul constructivităţii orientează învăţarea conceptelor într-o succesiune logică, de la
nestructurat la structurat. Astfel, este indicat să se treacă de la jocul manipulativ (nestructurat)
la jocul de construcţii (structurat), în scopul clarificării noţiunilor.
Principiul dinamic este reflectat în drumul parcurs de copil în instruire prin activităţi ludice.
Astfel, învăţarea progresează de la un stadiu nestructurat, de joc, la un stadiu mai structurat,
de construcţie, în care se asigură înţelegerea unui fapt matematic şi care apoi se integrează
într-o structură matematică.
Principiul variabilităţii matematice asigură formarea gândirii matematice care are la bază
procesele de abstractizare şi generalizare. Se impune, deci, ca familiarizarea cu noţiunile
matematice să se facă în situaţii matematice variate, prin experienţe.
Principiul variabilităţii perceptuale exprimă faptul că formarea unei structuri matematice se
realizează sub forme perceptuale variate. Respectarea acestui principiu conduce la apariţia
operaţiei de abstractizare, ce va sprijini formarea gândirii matematice.
Integrarea în practica educaţională a acestor principii conduce la dobândirea unor
reprezentări matematice. Conceptele sunt prezente sub forma concretizărilor pe materiale
structurate în scopul transferului aceleiaşi structuri matematice prin acţiune dirijată, imagine,
simbol verbal sau nonverbal.
Orientarea verbală în perioada preşcolară este superioară celei intuitive, dar cuvântul
devine eficient numai asociat cu intuitivul (reprezentările). În formarea gândirii, orientarea
verbală are un rol activizator, iar în activităţile matematice este utilă valorificarea
posibilităţilor sale funcţionale; cuvintele pot îndeplini funcţii de planificare în acţiune numai
dacă semnificaţia lor reflectă o anumită experienţă legată de obiectele cu care acţionează.
Astfel, cercetările efectuate de psihologi relevă faptul că preşcolarii înţeleg raporturile
spaţiale indicate prin cuvintele sub şi deasupra şi acţionează corect numai dacă aceste cuvinte
se referă la raporturi obişnuite, normale, dintre lucruri şi acţiuni cunoscute: sarcina „pune
acoperişul deasupra casei” are sens pentru copil. În caz contrar, dacă sarcina cere să „aşeze
acoperişul sub casă”, copiii greşesc, sunt dezorientaţi şi ignoră sensul cuvântului pentru că
raporturile spaţiale cerute ies din normal.
La copilul de 3-4 ani, experienţa ce constituie suportul semantic al cuvintelor este de
ordin senzorio-motor şi perceptiv. Copilul afirmă, dar nu explică; gândirea care însoţeşte
limbajul nu este de fapt gândire logică, ci inteligenţă intuitiv-acţională, întrucât gândirea
preşcolarului nu operează cu concepte abstracte (este prelogică). J. Piaget afirmă că logica
gândirii infantile este intuiţia. Restructurarea acestei forme de gândire se produce prin
interiorizarea acţiunilor. Există deci o legătură şi o interacţiune directă între planul concret
acţional şi cel verbal. Aceste planuri se află în strânsă corelaţie şi se îmbogăţesc reciproc.
La vârsta de 5-6 ani acţiunile verbale nu mai sunt subordonate situaţiilor sincretice, ci se
supun logicii obiectelor, în măsura în care sunt dirijate de reguli.
Rolul activităţii matematice în grădiniţă este de a iniţia copilul în procesul de
matematizare, pentru a asigura înţelegerea unor modele uzuale ale realităţii având ca ipoteză
de lucru specificul formării reprezentărilor matematice pe nivele de vârstă. Procesul de
matematizare trebuie conceput ca o succesiune de activităţi – observare, deducere,
concretizare, abstractizare – fiecare conducând la un anumit rezultat.
La vârsta de 3 ani, copilul percepe mulţimea ca pe o colectivitate nedeterminată care nu
are încă structură şi limite precise2. El diferenţiază prin limbaj obiectele singulare de grupuri
de obiecte (un copil – mulţi copii), dar mulţimea nu este percepută ca un grup distinct. Copiii
de 3-4 ani au manifestări tipice în contact cu noţiunea de mulţime datorită caracterului
percepţiei la această vârstă. Astfel, experimentele au evidenţiat următoarele aspecte
caracteristice:
• copiii percep o grupare de obiecte ca pe o mulţime numai dacă este compusă din acelaşi fel
de obiecte (jucării);

7
• percepţia diferenţiată a cantităţii se reflectă în limbaj (păpuşă – păpuşi);
• copiii nu percep limitele mulţimii şi nici criteriul de grupare (relaţia logică dintre elemente);
• copiii nu percep schimbările cantitative care pot interveni (nu observă dacă la o mulţime cu
6-7 obiecte se adaugă, sau se iau din ea, 1-2 obiecte) şi nici însuşiri calitative; culoarea şi
forma sunt dominante sub raport perceptiv;
• intuiţiile elementare ale numărului sunt prenumerice, lipsite de conservare; copilul observă
dacă din cinci bomboane îi lipsesc trei, dar nu observă absenţa unei singure bomboane dintr-o
mulţime.
La vârsta de 4-5 ani reprezentările despre mulţimi se dezvoltă şi copilul percepe
mulţimea ca pe o totalitate spaţial-structurată. Acţiunea manuală însoţită de cuvânt şi de
percepţie vizuală conduce la înţelegerea mulţimii şi copilul face abstracţie de determinările
concrete ale elementelor sale. Reprezentările copiilor rămân subordonate însă condiţiilor
spaţiale concrete în care percep mulţimea.
De la acţiunea însoţită de cuvânt până la concept, procesul (L.S. Vîgotski, J. Piaget) se
desfăşoară în etape care se pot schematiza astfel:
• etapa contactului copil-obiecte: curiozitatea copilului declanşată de noutăţi îl face să întârzie
perceptiv asupra lor, să le observe;
• etapa de explorare acţională: copilul descoperă diverse atribute ale clasei de obiecte, iar
cunoaşterea analitică îl conduce la obţinerea unei sistematizări a calităţilor perceptive ale
mulţimii;
• etapa explicativă: copilul intuieşte şi numeşte relaţii între obiecte, clasifică, ordonează,
seriază şi observă echivalenţe cantitative;
• etapa de dobândire a conceptului desemnat prin cuvânt: cuvântul constituie o esenţializare a
tuturor datelor senzoriale şi a reprezentărilor şi are valoare de concentrate informaţional cu
privire la clasa de obiecte pe care o denumeşte (procesul se încheie după vârsta de 11-12 ani).
În cazul noţiunii de mulţime, în primele trei etape se formează abilităţile de identificare,
grupare, triere, sortare, clasificare, seriere, apreciere globală, ce conduc spre dobândirea
conceptului.
Numărul şi numeraţia reprezintă abstracţiuni care se formează pe baza analizei
proprietăţilor spaţiale ale obiectelor şi a clasificărilor. Noţiunea de mulţime joacă un rol
unificator al conceptelor matematice, iar numărul apare ca proprietate fundamentală a
mulţimii.
Fundamentale în formarea numerelor sunt, după J. Piaget şi B. Inhelder, operaţiile de:
clasificare: în grupe omogene şi neomogene, compararea grupelor de obiecte,
stabilirea asemănărilor şi deosebirilor;
seriere: ordonare după atribute distincte.
Numărul este expresia unei caracteristici obiective a lucrurilor şi este o însuşire de grup.
Această caracteristică nu rezultă spontan din percepţia lucrurilor, dar analiza prin percepţie
constituie punctul de plecare.
În procesul de formare a numărului copilul traversează trei etape:
• senzorial-motrice (operare cu grupe de obiecte);
• operare cu relaţii cantitative pe planul reprezentărilor (operare cu numere concrete);
• înţelegerea raportului cantitativ ce caracterizează mulţimea (operare cu numere abstracte).
Numărul, ca abstracţiune, ca însuşire de grup, apare într-un proces de îndepărtare a tuturor
celorlalte însuşiri ale mulţimii şi ale obiectelor ei; copilul reţine numai componenta numerică
şi generalizează însuşiri numerice desemnate verbal.
Aprecierea cantităţii la grupe mici de obiecte (3-5) se face, de obicei, prin numeraţie la 5-7
ani. Numărul doi se însuşeşte ca denumire de grup, dar pentru 3-5 obiecte, la denumirea
cardinalului mulţimii se ajunge cu ajutorul numeraţiei.

8
Cercetările au evidenţiat că majoritatea preşcolarilor de trei-patru ani reproduc corect
şirul numeric până la 3-5, dar numesc apoi numere pe sărite. Aceasta se explică prin faptul că
numărarea unui şir de obiecte este mult mai dificilă, ca sarcină, decât reproducerea mecanică
a şirului numeric natural, ce constituie un automatism verbal, fără semnificaţie reală.
Numărarea unui grup de obiecte solicită asociaţii verbale automatizate, dar şi atribuirea unui
conţinut adecvat cuvintelor şi s-a constatat experimental că există o legătură între şirul
numeric şi obiectele numărate.
Numărul şi numeraţia sunt rezultatul analizei şi sintezei efectuate pe diverse nivele
asupra obiectelor. Numeraţia necesită o perfecţionare a mecanismelor analitico-sintetice
implicate în percepţie, reprezentare şi conceptualizare. Numai după ce percepţia global-
sincretică a realităţii este depăşită şi se ajunge la o percepere diferenţiată, apare posibilitatea
constituirii treptate a operaţiei numerice şi a generalizării numerice la nivelul formal de
conceptualizare a numărului natural.
La vârsta de 3-4 ani, numeraţia are un caracter concret şi analitic – numărul este socotit
ca o simplă însuşire a obiectelor pe care le desemnează în procesul numărării, copiii
confundând numărul cu însuşi procesul numărării. În acest caz numărul numeşte locul în şirul
numeric, este înţeles ca însuşire a obiectului, procesul de formare în plan cognitiv a
conceptului de număr nu este încheiat şi relevă dificultăţile de sinteză în gândirea copilului,
datorate caracterului ei preponderent concret. Esenţa noţiunii de număr o constituie tocmai
aspectul cantitativ care caracterizează mulţimile. Copilul nu are formată capacitatea de a
sesiza acest aspect cantitativ al mulţimii şi reduce formal şirul numerelor cardinale la şirul
ordinal. La această vârstă, numărul nu este înţeles sub aspectul sau cardinal, ci ca număr
ordinal, termen al unei serii ordonate de la mic la mare, ca reper într-o succesiune cantitativă.
Constituirea percepţiei obiectuale şi categoriale (clasificare, ordonare) creează dificultăţi
în formarea unui alt mod de caracterizare a mulţimilor, care solicită ignorarea însuşirilor
variate ale obiectelor şi reţine numai proprietatea numerică. Aici apare rolul esenţial al
învăţării dirijate în scopul de a-l orienta şi angaja pe copil la o analiză şi sinteză numerică.
Cunoaşterea şi înţelegerea procesului de formare, pe etape, a reprezentărilor şi
conceptelor matematice generează cerinţe de ordin psihopedagogic ce se cer respectate în
conceperea actului didactic:
• orice achiziţie matematică să fie dobândită de copil prin acţiune însoţită de cuvânt;
• copilul să beneficieze de o experienţă concretă variată şi ordonată, în sensul implicaţiilor
matematice;
• situaţiile de învăţare trebuie să favorizeze operaţiile mentale, copilul amplificându-şi
experienţa cognitivă;
• dobândirea unei anume structuri matematice să fie rezultatul unor acţiuni concrete cu
obiecte, imagini sau simboluri, pentru acelaşi conţinut matematic;
• dobândirea reprezentărilor conceptuale să decurgă din acţiunea copilului asupra obiectelor,
spre a favoriza reversibilitatea şi interiorizarea operaţiei;
• învăţarea să respecte caracterul integrativ al structurilor, urmărindu-se transferul vertical
între nivelele de vârstă şi logica formării conceptelor;
• acţiunile de manipulare şi cele ludice să conducă treptat spre simbolizare.

Importanţa însuşirii cunoştinţelor matematice în dezvoltarea copiilor de vârstă


preşcolară

9
Însuşirea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor, deprinderilor şi priceperilor vizate prin
activităţile matematice, au o deosebită importanţă în dezvoltarea generală intelectuală a
copiilor, ca şi în pregătirea în vederea intrării în şcoală.
Familiarizarea cu mulţimile de obiecte ale căror elemente, întâlnite în mediul
înconjurător, au o natură variată, contribuie la lărgirea sferei de cunoştinţe, precum cele
referitoare la cantitate, mărime, culoare, numărul de elemente.
Descoperirea şi perceperea corectă a acestor însuşiri se realizează prin legătura
nemijlocită cu realitatea din jur, în procesul mânuirii de către copil a obiectelor concrete sau a
imaginilor acestora. Această acţiune directă cu obiectele favorizează dezvoltarea
analizatorilor tactili, vizuali, auditivi, olfactivi, gustativi. Pe baza aceasta, se acumulează
primele cunoştinţe despre mulţimi, despre modul cum sunt distribuite în spaţiu, despre modul
concret prin care se conservă, creşte sau descreşte o cantitate. În acest fel se stimulează
dezvoltarea proceselor de cunoaştere ca percepţiile, reprezentările, memoria.
Gândirea, cu procesele sale (analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea, abstractizarea) şi
însuşirile ei (rapiditatea, flexibilitatea, independenţa, originalitatea) se exersează intens şi
sistematic, ca urmare a activităţii permanente şi variate desfăşurate cu copiii, în scopul
alcătuirii mulţimilor după anumite criterii (formă, mărime, culoare, poziţie spaţială), al
stabilirii de relaţii între diferite mulţimi (echipotenţă, neechipotenţă), al ordonării acestora, al
asocierii numărului cu mulţimile de obiecte.
Rezolvarea acestor sarcini de către copii contribuie totodată la educarea atenţiei
voluntare şi a puterii de concentrare asupra aceluiaşi gen de activitate pe perioade de timp din
ce în ce mai lungi, a interesului pentru activitate, la coordonarea mişcărilor mâinii de către
analizatorul vizual şi auditiv. În procesul formării reprezentărilor matematice, copiii îşi
exercită vorbirea, îşi însuşesc terminologia adecvată, care îi ajută să exprime corect şi cu
usurintă ceea ce gândesc şi rezolvă practic diferite sarcini. Activităţile desfăşurate în scopul
formării reprezentărilor matematice permit realizarea unei permanente corelaţii între toate
cunoştinţele însuşite de copii în cadrul altor activităţi (observări, lecturi după imagini, desen,
jocuri didactice).
Exerciţiul individual efectuat sistematic, în conformitate cu cerinţele educatoarei, contribuie
la formarea deprinderilor de muncă intelectuală şi practică, a simţului de ordine şi disciplină.

Jocul didactic matematic


1. Clasificări şi funcţii ale jocului didactic matematic

Exerciţiile-joc sau jocurile didactice pot avea multiple variante. Acestea servesc de obicei
efectuării în diferite forme a exerciţiilor atât de necesare consolidării unor cunoştinţe (pe plan
cognitiv) sau al formării unor deprinderi, ori dezvoltarea unor laturi ale personalităţii (pe plan
formativ).Variantele pot cuprinde sarcini asemănătoare dar prezente în formă diferită sau
mărind gradul de dificultate în funcţie de vârstă sau nivel de cunoştinţe.
Trecerea prin grade diferite de dificultate se face şi pe cale metodică prin modul de
prezentare a sarcinii didactice şi de desfăşurare a jocului: cu explicaţii şi exemplificare; cu
explicaţii, dar fără exemplificare; fără explicaţii, cu simpla enunţare a sarcinii.
Jocurile didactice, prin marea lor diversitate, prin variantele pe care le poate avea fiecare
dintre ele, precum şi prin faptul că pot fi jucate de o clasă întreagă sau de grupe de copii sau
chiar individual constituie un instrument maleabil.
Jocurile pot fi clasificate în funcţie de scopul şi sarcina didactică sau în funcţie de aportul
lor formativ.În funcţie de scopul şi sarcina didactică ele pot fi împărţite:
a) După momentul în care se folosesc în cadrul activităţii:
- jocuri didactice matematice ca lecţii de sine stătătoare
- jocuri didactice matematice ca momente propriu-zise ale activităţii

10
- jocuri didactice matematice în completarea activităţii, intercalate pe parcursul activităţii sau
în final.
b) După conţinutul de însuşit:
- jocuri matematice pentru aprofundarea însuşirii cunoştinţelor specifice unui capitol sau grup
de lecţii;
- jocuri didactice specifice unei vârste sau grupe.
În funcţie de aportul lor formativ, jocurile pot fi clasificate ţinând cont de acea operaţie sau
însuşire a gândirii căreia sarcina jocului i se adresează în mai mare măsură:
a) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacităţii de analiză;
b) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacităţii de sinteză;
c) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacităţii de a efectua comparaţii;
d) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacităţii copiilor de a face abstractizări şi
generalizări;
e) Jocuri didactice pentru dezvoltarea perspicacităţii;
Clasificarea jocurilor se poate face şi în funcţie de materialul didactic folosit:
a ) Jocuri didactice cu material didactic: standard (confecţionat) / natural (din natură)
b ) Jocuri didactice fără material didactic (orale: ghicitori, cântece, povestiri, scenete).
La rândul lor jocurile didactice care se referă la conţinutul capitolelor pot fi:
- de pregătire a actului învăţării;
- de îmbogăţire a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor;
- de fixare: de evaluare; de dezvoltare a atenţiei, memoriei, inteligenţei; de dezvoltare a
gândirii logice; de dezvoltare a creativităţii;
- de revenire a organismului: de revenire a atenţiei şi modului de concentrare; de formare a
trăsăturilor moral-civice şi de comportament.
În funcţie de conţinutul noţional prevăzut pentru activităţile matematice în grădiniţă,
organizate sub formă de joc, considerăm următoarea clasificare a jocurilor didactice:
• jocuri didactice de formare de mulţimi;
• jocuri logico-matematice (de exersare a operaţiilor cu mulţimi);
• jocuri didactice de numeraţie.
Clasificarea are ca punct de plecare observaţiile lui Piaget asupra structurilor genetice în
funcţie de care evoluează jocul: exerciţiul, simbolul şi regula, adaptate etapelor de formare a
reprezentărilor matematice.
Jocurile didactice matematice de formare de mulţimi au aceeaşi structură generală, dar
sarcina de învăţare implică exerciţii de: imitare, grupare, separare şi triere, clasificare şi care
vor conduce la dobândirea abilităţilor de identificare, triere, selectare şi formare de mulţimi.
Jocurile didactice matematice de numeraţie contribuie la consolidarea şi exersărea
deprinderilor de aşezare în perechi, comparare, numărare conştientă, de exersăre a
cardinalului şi ordinalului, de familiarizare cu operaţiile aritmetice şi de formare a
raţionamentelor de tip ipotetico-deductiv.
Jocurile logico-matematice sunt jocuri didactice matematice care introduc, în verbalizare,
conectorii şi operaţiile logice şi urmăresc formarea abilităţilor pentru elaborarea judecăţilor
de valoare şi de exprimare a unităţilor logice.
Jocurile logico-matematice oferă posibilitatea familiarizării copiilor cu operaţiile cu
mulţimi. Orice noţiune abstractă, inclusiv noţiunea de mulţime, devine mai accesibilă, poate
fi însuşită conştient dacă este inclusă în jocul logico-matematic, deoarece el oferă un cadru
afectiv-motivaţional adecvat.
Scopul principal al jocurilor de acest tip este de a-i înzestra pe copii cu un aparat logic
suplu, care să le permită să se orienteze în problemele realităţii înconjurătoare, să exprime
judecăţi şi raţionamente într-un limbaj simplu, familiar.

11
Făcând exerciţii de gândire logică pe mulţimi concrete (figuri geometrice), copiii
dobândesc pregătirea necesară pentru înţelegerea numărului natural şi a operaţiilor cu numere
naturale pe baza mulţimilor şi a operaţiilor cu mulţimi (conjuncţia, disjuncţia, negaţia,
implicaţia, echivalenţa logică – fundamentează intersecţia, reuniunea, complementara,
incluziunea şi egalitatea mulţimilor).În principal, se solicită efectuarea unor sarcini de
clasificare, comparare şi ordonare ale elementelor mulţimii după anumite criterii.
Exerciţiile de formare de mulţimi după una, două sau mai multe însuşiri de culoare,
formă, mărime, grosime reprezintă modalităţi eficiente de exersare a abilităţii de
clasificare.Folosind un limbaj adecvat, prescolarii intuiesc operaţia de complementariere prin
negaţie, reuniunea prin disjuncţie logică şi ajung să utilizeze principiile generale ale logicii
(al negării negaţiei, al contradicţiei), ceea ce uşurează drumul raţionamentului spre obţinerea
unor rezultate conforme cu sarcina.
Organizarea jocurilor logice solicită un demers didactic adaptat: uneori se lucrează
frontal, cu întreaga grupă, alteori pe echipe de 4-6 copii, fiecare echipă având un
reprezentant, educatoarei rămânându-i rolul de organizator, îndrumător, arbitru.
Organizarea activităţilor matematice sub forma jocului didactic realizează modificări
semnificative atât în conţinutul, dar şi în calitatea proceselor cognitive.Prin joc, activitatea
matematică devine mijloc de formare intelectuală.
• jocul face trecerea în etape de la acţiunea practică spre acţiunea mintală;
• favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative (imaginaţia reproductivă şi creatoare);
• realizează trecerea de la reproducerea imitativă la combinarea reprezentărilor în imagini;
Organizarea activităţilor matematice sub forma jocului didactic oferă multiple avantaje de
ordin metodologic:
• acelaşi conţinut matematic se consolidează, se poate repeta şi totuşi jocul pare
nou, prin modificarea situaţiilor de învăţare şi a sarcinilor de lucru;
• aceeaşi sărcină (obiectiv) se exersează pe conţinuturi şi materiale diferite, cu
reguli noi de joc, în alte situaţii de instruire;
• regulile şi elementele de joc modifică succesiunea acţiunilor, ritmul de lucru al
copiilor;
• stimulează şi exersează limbajul în direcţia urmărită prin obiectivul operaţional,
dar şi aspecte comportamentale prin regulile de joc;
• în cadrul aceluiaşi joc, repetarea răspunsurilor, în scopul obţinerii performanţelor
şi reproducerea unui model de limbaj adaptat conţinutului pot fi reguli de joc.
Ca formă de activitate, jocul didactic este specific, pentru vârstele mici, iar forma dominantă
de organizare a instruirii pentru vârstele mai mari o constituie activităţile pe bază de exerciţiu
cu material individual ce include elemente de joc.

2 Structura jocului didactic

a) Scopul didactic se formulează în concordanţă cu cerinţele programei şcolare pentru grupa


respectivă, convertite în finalităţi funcţionale de joc. Formularea trebuie să fie clară şi să
oglindească problemele specifice de realizare a jocului. O bună formulare a scopului,
corespunzătoare jocului, determină o bună orientare, organizare şi desfăşurare a activităţii
respective.
b) Sarcina didactică constituie elementul de bază prin care se transpune la nivelul copilului
scopul urmărit într-o activitate matematică. Sarcina didactică este legată de conţinutul jocului,
structura lui, referindu-se la ceea ce trebuie să facă în mod concret copiii în cursul jocului
pentru a realiza scopul propus.
Sarcina didactică reprezintă esenţa activităţii respective antrenând intens operaţiile gândirii –
analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizarea, dar şi imaginaţia.

12
Jocul matematic cuprinde şi rezolvă cu succes o singură sarcină didactică.
c) Elementele de joc se stabileşte de regulă în raport cu cerinţele şi sarcinile didactice ale
jocului. Ele pot fi cât se poate de variate. Într-un joc se pot folosi mai multe elemente, dar nu
pot lipsi cu desăvârşire, deoarece sarcina didactică rezolvată fără asemenea element nu mai
este joc.
Elementele de joc pot apărea sub formă de: întrecere – individuală sau pe grupe;
cooperare – dezvoltă spiritul de apartenenţă la colectivitate; recompensare– recompensele să
fie de ordin moral, astfel încât să nu diminueze interesul pentru joc şi să facă copiii să se
rezume doar la obţinerea recompensei; penalizare – să nu se accepte abaterile de la regulile
jocului.Alte elemente de joc pot fi aplauzele şi cuvintele stimulatorii.
Elementele de joc se împletesc strâns cu sarcina didactică şi mijlocesc realizarea ei în
cele mai bune condiţii. Se pot organiza jocuri în care întrecerea, recompensă sau penalizarea
să nu fie evidente.
De exemplu în Jocul cifrei 1, obiectivul urmărit este acela de consolidare a noţiunilor
referitoare la cifra 1. Aici elementul de joc este acela de întrecere între copiii clasei şi
urmăreşte în plus şi formarea deprinderii de mânuire a beţişoarelor. Sarcina didactică este
aceea ca fiecare copil să formeze pe bancă din cele 10 beţişoare cifra 1. Cel care termină
primul este câştigătorul jocului şi este recompensat cântându-i-se o strofă dintr-un cântec, iar
ultimul primeşte o pedeapsă din partea grupei: să spună o ghicitoare, să cânte, să recite.
d) Conţinutul matematic al jocului este subordonat particularităţilor de vârstă şi sarcinii
didactice. Trebuie să fie accesibil, recreativ şi atractiv. Prin forma în care se desfăşoară, prin
mijloacele de învăţământ utilizate, prin volumul de cunoştinţe la care apelează.
Conţinutul didactic se referă la următoarele conţinuturi matematice: mulţimi; operaţii cu
mulţimi; elemente de logică; relaţii de ordine; relaţii de echivalenţă; numere naturale; operaţii
cu numere naturale; unităţi de măsură; elemente de geometrie plană şi spaţială.
e) Materialul didactic să fie ales din timp, să fie corespunzător, să contribuie la reuşita
jocului, să fie variat. Jocurile didactice pot folosi drept material ajutător obiecte (creioane,
cărţi, baloane, jucării) sau materiale luate din natură (flori, pietricele, ghinde, castane), dar
mai frecvent folosim: jetoane cu desene, cu numere, cu semne de operaţii, sau cu operaţii;
piese geometrice (trusele Diènes, Logi I sau Logi II); planşe; riglete, alte materiale
confecţionate.
Materialul didactic trebuie să fie mobil, putând fi uşor de mânuit de către copii şi să
conţină o problemă didactică de rezolvat.
f) Regulile jocului – Fiecare joc didactic are cel puţin două reguli:
• prima regulă transpune sarcina didactică într-o acţiune concretă, atractivă şi astfel exerciţiul
este transpus în joc;
• a doua regulă a jocului didactic are rol organizatoric şi precizează modul de organizare a
grupului de copii şi a spaţiului de învăţare, momentul când trebuie să înceapă sau să se
termine o anumită acţiune a jocului, ordinea în care trebuie să se intre în joc, cine conduce
jocul, etc.
Regulile trebuie să fie formulate clar, corect, să fie înţelese de copii şi în funcţie de reguli se
stabilesc şi rezultatele jocului – punctajul (atunci când este competiţie). Acceptarea şi
respectarea regulilor jocului îl determină pe copil să participe la efortul comun al grupului din
care face parte. Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului, lupta pentru
învingerea dificultăţilor, respectarea exemplară a regulilor de joc şi, în general, succesul, vor
pregăti treptat pe omul de mâine.
Strategiile jocului sunt strategii euristice în care copiii îşi manifestă isteţimea, iniţiativa,
răbdarea, îndrăzneala.

3 Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic

13
Pentru buna desfăşurare a jocului se au în vedere următoarele cerinţe: pregătirea jocului
didactic; organizarea judicioasă a acestuia; respectarea momentelor (evenimentelor) jocului
didactic; respectarea ritmului jocului, alegerea unei strategii de conducere potrivită;
stimularea copiilor în vederea participării la joc; asigurarea unei atmosfere prielnice pentru
joc; varietatea elementelor de joc (complicarea jocului, introducerea altor variante de joc).
Pregătirea jocului didactic presupune în general următoarele: studierea atentă a
conţinutului acestuia, a structurii sale; pregătirea materialului didactic (confecţionarea sau
procurarea lui); elaborarea proiectului (planului) jocului didactic.
Organizarea jocului didactic matematic necesită o serie de măsuri. Astfel trebuie să se
asigure o împărţire a copiilor în funcţie de acţiunea jocului şi uneori chiar o reaşezare a
mobilierului pentru reuşita lui în sensul rezolvării pozitive a sarcinii didactice.
O altă problemă organizatorică este aceea a distribuirii materialului necesar desfăşurării
jocului. În general materialul se distribuie la începutul activităţii de joc şi aceasta pentru
următorul motiv: cunoscând (intuind) în prealabil materialele didactice necesare jocului
respectiv, copiii vor înţelege mult mai uşor explicaţia educatoarei/educatoarei referitoare la
desfăşurarea jocului. Există şi jocuri didactice matematice în care materialul poate fi împărţit
copiilor după explicarea jocului.
Respectarea momentelor (evenimentelor) jocului didactic constituie o altă cerinţă pentru
buna desfăşurare a jocului.
Desfăşurarea jocului didactic cuprinde, de regulă următoarele momente (faze):
a) Introducerea în joc, ca etapă, îmbracă forme variate în funcţie de tema jocului.
Uneori,atunci când este necesar să familiarizăm copii cu conţinutul jocului, activitatea poate
să înceapă printr-o scurtă discuţie cu efect motivator.Alteori introducerea în joc se poate face
printr-o scurtă expunere sau descriere care să stârnească interesul şi atenţia copiilor.În alte
jocuri introducerea se poate face prin prezentarea materialului sau anunţând direct titlul
jocului.
b) Anunţarea titlului jocului şi a obiectivelor trebuie făcută sintetic, în termeni precişi, spre a
nu lungi inutil începutul acestei activităţi.
c) Prezentarea materialului didactic trebuie făcută explicit axându-se pe obiectivele urmărite.
Explicaţiile trebuie date atât pentru materialul model cât şi pentru cel individual, iar în timpul
prezentării putem aplica şi câteva exerciţii de mânuire şi folosire a materialului.
d) Explicarea şi demonstrarea regulilor de joc
Un moment hotărâtor pentru succesul jocului didactic este explicarea şi demonstrarea
acestuia. Educatoarei îi revin următoarele sarcini:
-să facă pe copii să înţeleagă sarcinile ce le revin;
-să precizeze regulile jocului asigurând însuşirea lor rapidă şi corectă;
-să prezinte conţinutul jocului şi principalele etape în funcţie de regulile jocului;
-să dea explicaţii cu privire la modul de folosire a materialului didactic;
-să scoată în evidenţă sarcinile conducătorului şi cerinţele pentru a deveni câştigător.
Răspunsurile la întrebările jocului pot fi date prin acţiune sau prin explicaţii verbale.
În cazul când jocul se repetă, se renunţă la explicaţii şi se trece la desfăşurarea jocului.
e) Fixarea regulilor
Uneori în timpul explicaţiei sau după explicaţie se vor fixa regulile jocului. Acest lucru se
recomandă, de regulă, când jocul are o acţiune mai complicată, impunându-se astfel o
subliniere specială a acestor reguli. De multe ori fixarea regulilor nu se justifică, deoarece se
realizează formal, copiii reproducându-le în mod mecanic.
Educatoarea trebuie să acorde o atenţie deosebită copiilor care au o capacitate mai redusă de
înţelegere sau acelora care au o exprimare mai greoaie.

14
f) Demonstrarea jocului (jocul demonstrativ) presupune executarea de către educatoare, sau
de către un grup de copii, a unor secvenţe ale jocului pentru a se asigura înţelegerea sarcinii şi
a regulilor.
g) Executarea jocului de probă presupune executarea de către toţi copiii a unor secvenţe ale
jocului pentru a se asigura înţelegerea şi fixarea sarcinii şi a regulilor.
h) Executarea jocului de către copii.
Jocul începe la semnalul conducătorului jocului. La început acesta intervine mai des în joc
reamintind regulile jocului, dând unele indicaţii organizatorice. Pe măsură ce înaintează în joc
sau copiii capătă experienţa jocurilor matematice, propunătorul acordă independenţă copiilor
lăsându-i să se acomodeze liber.
Se desprind, în general, două moduri de a conduce jocul copiilor:
Conducerea directă (propunătorul având rol de coordonator).
Conducerea indirectă (propunătorul ia parte activă la joc fără să interpreteze rolul de
conducător).
Pe parcursul desfăşurării jocului, propunătorul poate trece de la conducerea directă la cea
indirectă sau le poate alterna.Totuşi, chiar dacă propunătorul nu participă direct la joc,
sarcinile ce-i revin sunt deosebite.Astfel, în ambele cazuri propunătorul trebuie:
- să imprime un anumit ritm jocului (timpul este limitat);
- să menţină atmosfera de joc;
- să urmărească evoluţia jocului evitând momentele de monotonie, de stagnare;
- să stimuleze iniţiativa şi inventivitatea copiilor, să-i lase să-şi confrunte părerile, să caute
singuri soluţii, să înveţe din propriile greşeli. Dădăceala nu are ce căuta în astfel de activităţi,
ea fiind profund dăunătoare;
- să controleze modul în care copiii rezolvă sarcina didactică respectându-se regulile stabilite;
- să creeze condiţii necesare pentru ca fiecare copil să rezolve în mod independent sau în
cooperare sarcinile;
- să urmărească comportarea copiilor, relaţiile dintre ei, propunătorul neimpunând un anumit
sistem de lucru. Expresii ca “Fă aşa”, “aşază piesa aici”, “nu e bine cum faci” nu sunt indicate
a fi folosite de propunător. Nu toate procedeele indicate de adulţi sunt accesibile copilului. De
multe ori copilul înţelege mai bine când îi explică un alt copil. Propunătorul nu are rol de a
preda cunoştinţele sau de a prezenta de-a gata soluţiile unor probleme, el provoacă doar
anumite probleme, anumite situaţii în faţa cărora sunt puşi copiii. Calea de rezolvare trebuie
descoperită de copil, ea fiind doar (în caz de necesitate) sugerată în mod discret.
- să activeze toţi copiii la joc, găsind mijloace potrivite pentru a-i antrena şi pe cei timizi;
- să urmărească felul în care se respectă regulile jocului.
Rolul nu se reduce la contemplarea situaţiei în care a fost pus copilul. Acesta reflectă
asupra acestei situaţii, îşi imaginează singur diferite variante posibile de rezolvare, îşi
confruntă propriile păreri cu cele ale colegilor săi, rectifică eventualele erori. Copilul studiază
diverse variante care duc la rezolvare, alegând-o pe cea mai avantajoasă, mai simplă şi
creează pe baza ei unele noi alternative de rezolvare, pe care să le formeze corect şi coerent.
Copilul are deplina libertate în alegerea variantelor de rezolvare, el trebuie totuşi să motiveze
alegerea să, arătând, în faţa colegilor, avantajele pe care le prezintă ea.
În timpul jocului s-ar putea face şi unele greşeli. Copilul învaţă multe lucruri corectându-şi
propriile greşeli; dacă nu poate el îl vor ajuta colegii. Educatoarea nu poate interveni decât cu
sugestii.
În desfăşurarea jocului este esenţială activizarea conştientă de continuă căutare, de
descoperire a soluţiilor, verbalizarea acţiunilor, exprimarea rezultatelor obţinute, deşi sunt
importante, nu se situează pe acelaşi plan cu activitatea însăşi, putându-se folosi vocabularul
comun.

15
i) Complicarea sarcinilor jocului, introducerea de noi variante poate interveni atunci când se
doreşte o diversificare a modalitătilor de rezolvare a sarcinii didactice. Acest lucru se poate
realiza prin adăugarea de noi reguli, prin modificarea unor reguli, prin modificarea
organizării colectivului de copii, sau prin introducerea unor elemente sau materiale noi.
Sunt situaţii când pe parcursul jocului pot interveni elemente noi: autoconducerea jocului
(copiii devin conducătorii jocului, îl organizează în mod independent); schimbarea
materialului didactic între copii (pentru a le da posibilitate să rezolve probleme cât mai
diferite în cadrul aceluiaşi joc), schimbarea unei părţi, sau a întregului material utilizat, etc.
k) Încheierea jocului
În final, propunătorul formulează concluzii şi aprecieri asupra felului în care s-a desfăşurat
jocul, asupra modului în care s-au respectat regulile de joc şi s-au executat sarcinile primite,
asupra comportamentului copiilor, făcând unele recomandări şi evaluări cu caracter
individual şi general.

Jocul logico-matematic

Jocul logico-matematic este un tip de joc didactic prin care se fundamentează primele
cunoştinţe matematice ale copiilor, folosind elementele de logică matematică.
Scopul principal al jocului logic este înzestrarea copiilor cu un aparat logic suplu şi
polivalent care să le permită a se orienta în realităţile înconjurătoare şi să exprime judecăţi şi
raţionamente într-un limbaj adecvat.
Jocul logic acordă un rol dinamic intuiţiei şi pune accentul pe acţiunea copilului asupra
obiectelor, în scopul formării percepţiilor şi a structurilor operatorii ale gândirii. De la
manipularea obiectelor se trece treptat la acţiunea cu imagini ale obiectelor şi se continuă
apoi cu desene, urmate de simboluri grafice ce permit accesul copiilor spre noţiuni abstracte.
Acţionând asupra obiectelor şi a imaginilor acestora, copiii sunt solicitaţi să interpreteze
anumite raporturi între obiecte care apar în cadrul jocului, să le redea într-o exprimare verbală
adecvată. Astfel jocurile logice conduc în mod direct la problematica matematică. Fiind
precis determinat prin atribute fără echivoc (formă, mărime, culoare, grosime) materialul
didactic – trusă Diènes – dispune de o bogată încărcătură logică şi oferă cele mai mari
posibilităţi de înţelegere a relaţiilor şi operaţiilor cu mulţimi şi conduce la formarea
abilităţilor de identificare la această vârstă (5-7 ani).
În scopul evitării unor confuzii privind diferenţierea jocurilor logice de alte tipuri de
jocuri şi luând drept criteriu gradul de implicare a operaţiilor logice în elementele de teoria
mulţimilor. Apare următoarea clasificare a jocurilor logice:
1. Jocuri de descriere şi caracterizare a mulţimilor şi elementelor lor, cu folosirea în
caracterizare a principiilor terţului exclus, contradicţiei şi dublei negaţii:
• un element trebuie să aparţină unei mulţimi formate sau complementarei ei (principiul
terţului exclus);
• nici un element nu poate aparţine simultan mulţimii şi complementarei sale (principiul
contradicţiei);
• complementara complementarei unei mulţimi este mulţimea însăşi (principiul dublei
negaţii).
Jocurile din această categorie presupun cu necesitate ca toţi copiii să posede deprinderea de a
forma mulţimi după diverse criterii. Prin acest tip de jocuri se asigură procesul de
interiorizare treptată a acţiunii, prin intuirea determinărilor existente între interiorul şi
exteriorul mulţimii (prin descriere şi caracterizare), folosind limbajul logic:
• şi... şi… (intersecţia);
• şi... dar nu... (diferenţa);
• … sau …; sau... sau… (reuniunea);

16
• nici... nici… (complementara reuniunii).
Nu trebuie să se pretindă memorarea şi nici utilizarea accidentală sau mecanică a acestor
expresii, ci trebuie asociată acţiunea cu verbalizarea corectă.
Jocurile pentru constituirea de mulţimi pe criterii simple nu pot fi considerate logice,
pentru că ele presupun grupări de elemente în urma analizei însuşirilor lor comune. În acest
stadiu nu se evidenţiază determinările dintre mulţimea formată şi mulţimea tuturor obiectelor
– aspect ce corespunde etapei de orientare a acţiunii mentale (familiarizarea cu caracteristicile
esenţiale ale obiectului prezentat în formă nespaţială) din teoria operaţională a învăţării (P.I.
Galperin).
2. Jocurile de comparare – evidenţiază asemănările şi deosebirile dintre elemente şi
corespund jocurilor de diferenţă din clasificarea clasică.
3. Jocurile de orientare în tablou – asigură familiarizarea copiilor cu operaţiile logice cu
mulţimi, prin clasificare şi seriere într-o ordine şi succesiune prestabilite.
4. Jocurile cu cercuri – sprijinirea intuirii operaţiilor cu mulţimi şi a operaţiilor logice ce
decurg din acestea. Copiii intuiesc corect operaţia de complementariere prin intermediul
negaţiei logice (este p şi nu este g). Negaţia caracterizează elementele din complementara
unei mulţimi în raport cu o mulţime totală, intersecţia mulţimilor se caracterizează prin
conjuncţie logică şi elementele din reuniune, prin disjuncţie logică, de asemenea se pot
verifica legile lui De Morgan (în forma practică) şi principiile logice (principiul negării
negaţiei, al terţului exclus, al contradicţiei). Jocurile ce solicită aceste operaţii favorizează
formarea unor raţionamente logice, a unor procese cognitive şi contribuie la organizarea unor
structuri elementare ale matematicii.
Clasificarea jocurilor s-a realizat ţinând cont de operaţiile pe care le implică şi care pot
sprijini educatoarea în realizarea obiectivelor.
Câteva dintre cerinţele psiho-pedagogice care se cer respectate pentru ca jocul logic să fie
eficient şi să-şi atingă scopul didactic pentru care este organizat sunt:
 ierarhia sarcinilor de învăţare şi a întrebărilor trebuie să urmărească ordinea operaţiilor
logice pe care educatoarea şi-a propus să le introducă şi care sunt solicitate de joc;
 modul de formulare a sarcinilor nu trebuie să sugereze soluţia de rezolvare, ci să orienteze
acţiunea copiilor spre rezolvarea independentă a problemelor;
 organizarea corectă a explicaţiilor privind regulile jocului;
 în cazul apariţiei erorilor în acţiune sau verbalizare, se recomandă întreruperea jocului şi
reluarea într-o formă nouă a indicaţiilor şi explicaţiilor;
 îmbinarea aspectului de exersare cu cel de verificare;
 verbalizarea are un rol important în depăşirea situaţiilor de dificultate şi constituie o formă
de evaluare.
Valoarea formativă a jocului logic constă tocmai în faptul că acţionează asupra capacităţii de
învăţare a copiilor prin structura sarcinilor de joc şi se concretizează în:
- rolul activ al copilului în joc: el îşi imaginează diferite variante de rezolvare în raport cu
sarcina dată, rezolvă şi motivează, este antrenat într-o activitate conştientă, de căutare şi
descoperire a soluţiilor, în limitele prestabilite de reguli;
- realizează o pregătire la nivelul capacităţilor de învăţare, prin numărul de condiţii şi de
cerinţe care îl obligă pe copil să lucreze ţinând cont de principii logice şi să opereze cu
structuri logice;
- asigură premisele interiorizării operaţiilor logice care au derivat din acţiunile obiectuale
nemijlocite, printr-un proces dirijat;
- pune copilul în situaţia de a acţiona asupra obiectelor în lumina unor principii logice
implicate în acţiune prin modul de organizare;

17
- asigură stimularea intelectuală a copiilor din „interior”, fără ca noţiunile de teoria
mulţimilor şi logică să apară ca sarcini explicite de învăţare, ci în calitate de reguli fireşti ale
jocului, care condiţionează desfăşurarea lui;
- asigură corelaţia între particularităţile de vârstă şi nivelul de cunoaştere a noţiunilor de
teoria mulţimilor şi logică.
Concluzionând cele spuse anterior, se poate afirma că jocul logic are drept scop formarea
capacităţii de a elabora judecăţi logice, dezvoltarea capacităţii copilului de a acţiona pe baza
unor operaţii şi principii logice şi de a asigura, pe această cale, premisele interiorizării
operaţiilor logice ce au derivat din acţiunea obiectuală în cadrul unui proces dirijat.
Esenţa psihologică a jocului logic este ipoteza de formare, pe etape, a acţiunii mentale
susţinută prin cercetări experimentale de P.I. Galperin.17 Acţiunea mentală se formează
printr-un proces de interiorizare treptată a acţiunii materiale, după traseul:
(1) – formarea bazei de orientare a acţiunii (orientarea în sarcină);
(2) – elaborarea formei materializate a acţiunii (dirijarea învăţării);
(3) – acţiunea în limbaj, cu voce tare (verbalizarea acţiunii) – copilul este obligat, în această
etapă, să ţină cont de corectitudinea obiectuală a acţiunii şi de cerinţele comunicării corecte a
rezultatelor acţiunii;Această etapă relevă rolul verbalizării şi al limbajului ca instrument al
gândirii.
(4) – acţiunea în planul limbajului intern, pentru sine (interiorizarea acţiunii).
Întrebările nu trebuie să ofere soluţii, ci să-l conducă pe copil în descoperirea greşelilor
(eventuale) sau să-i ofere confirmări privind corectitudinea rezolvării sarcinii.
În rezolvarea sarcinii, copilul face apel la abilităţile însuşite anterior – identificare, sortare,
triere, grupare în raport cu un criteriu. El obţine pe baza operaţiilor efectuate mulţimea
pătratelor roşii, despre care perceperea directă nu i-ar fi furnizat informaţii suficiente.
Întrebările suplimentare puse de educatoare au şi rolul de orientare în sarcină.
Acţiunea materială a copilului dirijează acţiunea mentală – relaţiile obiectuale introduse de
acţiune relevă procesele intelectuale implicate în rezolvarea problemei (analiză şi sinteză).
Explicaţiile educatoarei privind regulile jocului trebuie să asigure realizarea unor corelaţii cu
alte sarcini rezolvate de copii în jocul anterior şi au rol de orientare în sarcină.
Verbalizarea are rol de autocontrol, dar şi de corectare a erorilor, deoarece:
• raportarea a ceea ce copilul spune la situaţia prezentă în joc conduce la sesizarea
nepotrivirilor între cerinţă şi situaţia de joc;
• comunicarea modului de lucru într-o formă corectă face ca răspunsul să fie acceptat de
colegi, constituind o cale de desprindere de concretul situativ şi ajută la concretizarea propriei
acţiuni; în acest mod, limbajul îşi relevă funcţia să cognitivă şi favorizează interiorizarea
acţiunii.
Din acest punct de vedere, fiecare joc constituie o nouă situaţie experimentală.
Rezolvarea sarcinilor jocului logic sporeşte experienţa copiilor şi, prin aplicarea celor
învăţate în situaţii asemănătoare, are loc un transfer nespecific, acţionând asupra capacităţilor
de învăţare. Se acţionează astfel şi în direcţia formării mecanismelor informaţionale şi
operaţionale din procesul învăţării conceptuale.
Vom face în continuare o scurtă prezentare a unor jocuri logice, cu formularea unor orientări
metodice.
Constituirea de mulţimi pe baza unor caracteristici date şi denumirea pieselor cu ajutorul
conjuncţiilor de propoziţii: Ce este şi cum este această piesă?
Copiii formează, prin triere şi grupare, mulţimea discurilor. Se lucrează pe această mulţime
introducându-se noi criterii de culoare, apoi de mărime şi de grosime pentru mulţimi.
• Prin sarcina de lucru se va solicita copiilor descrierea pieselor astfel: Această piesă este un
disc roşu, mare şi subţire.

18
• Ordinea în care sunt enumerate atributele nu este esenţială, iar atenţia educatoarei se va
îndrepta spre enumerarea în totalitate a atributelor, exprimarea corectă şi precisă a acestora.
• Jocul continuă atâta timp cât este necesar pentru a se constata dacă fiecare copil posedă
cunoştinţele de bază legate de atributele pieselor şi are capacitatea de exprimare.
Cum piesă şi o caracterizează este şi cum nu este această piesă?
Sarcini de învăţare:
1.• Copilul alege o, precizând ce însuşiri are.
• Se aşteaptă răspunsul: piesă aleasă este roşie, mare, groasă şi are forma de triunghi.
2. Se cere copilului să precizeze şi ce însuşiri nu are piesă aleasă (în comparaţie cu
proprietăţile celorlalte piese ale trusei).
• Se aşteaptă răspunsul: Piesa nu este albastră, nu este galbenă, nu este subţire, nu este mică,
nu este nici dreptunghi, nici cerc, nici pătrat.
• Se pot accepta, la început, răspunsuri incomplete, dar acestea vor trebui completate de
ceilalţi copii.
• Treptat, în cadrul aceluiaşi joc, copiii vor fi conduşi să facă unele deducţii pentru a uşura
răspunsul: Dacă piesă mea este roşie, înseamnă că nu este galbenă şi nu este albastră; dacă
este mare, cu siguranţă nu este mică etc.
• Prin repetarea exerciţiului, copiii grupei pregătitoare vor înţelege că este mai uşor să
enumere succesiv variabilele fiecărei piese: formă, culoare, mărime, grosime şi să utilizeze
negaţia pentru acele însuşiri pe care piesă nu le posedă.
• Jocul se repetă până când se constată că majoritatea copiilor probează stăpânirea
procedeului.
Intuirea operaţiei de complementare şi determinarea atributelor unor piese cu ajutorul
negaţiei şi al deducţiei logice: Te rog să-mi dai!
• Jocul se organizează în grupe de câte doi copii.
• Piesele trusei se împart în mod egal între cei doi copii, fără a urmări un anumit criteriu de
selectivitate. Se pot folosi 24 piese sau 12, funcţie de nivelul grupei.
Sarcini de învăţare
Unul dintre copii solicită celuilalt o piesă pe care el nu o are în mulţimea primită, denumind-o
cu cele patru atribute.
Dacă piesă a fost denumită corect şi este corect identificată de colegul sau, atunci el o
primeşte; în caz contrar, nu primeşte nimic şi este rândul celuilalt copil să solicite o piesă.
Aceeaşi sarcină pentru celălalt copil.Câştigător este cel care va avea, la un moment dat, cele
mai multe piese.
Prin regulile şi sarcinile de joc, copiii îşi dezvoltă procedee inductive şi deductive de
căutare şi tatonare, pentru a găsi modalitatea de identificare a pieselor ce le lipsesc. Aceasta
este de fapt situaţia problematică a jocului, iar rezolvarea ei aduce un mare câştig în plan
formativ.
În urma unei bune activităţi de orientare în sarcină conduse de educatoare, copilul
observă şi identifică toate atributele pieselor cu care lucrează şi treptat optimizează procedeul
de căutare şi înţelege că nu poate descoperi piesele ce îi lipsesc decât dacă organizează
mulţimea pieselor în două grupe formate pe criteriul de mărime (de exemplu). Acum, pentru
fiecare mărime trebuie să aibă piese cu cele 4 forme (disc, triunghi, pătrat, dreptunghi) şi cele
trei culori (roşu, galben, albastru) şi poate forma perechi între piesele cu acelaşi atribut de
culoare sau formă, dar de mărimi diferite.În acest fel, copilul va descoperi cu uşurinţă piesa
care îi lipseşte (vor rămâne piese fără pereche) şi va şti ce piesă trebuie să ceară partenerului.
Piesă va putea fi acum uşor de caracterizat cu ajutorul conjuncţiei şi al negaţiei logice. Pentru
începători, educatoarea poate da tehnica de căutare a pieselor lipsă – criteriul de formare a
perechilor: mare-mic, gros-subţire, valabil pentru ambii parteneri de joc. Educatoarea poate

19
introduce, pe parcursul jocului, şi elemente de numeraţie (se pot stabili la un moment dat
numărul de piese fără pereche, de o anumită formă sau culoare).

Conservarea numerică si formarea noţiunii de număr la preşcolari

Noţiunea de număr este influenţată de componenta spaţială, topologică, până în


momentul dezvoltării depline a structurilor logico-matematice ale claselor şi relaţiilor, din a
căror sinteză se constituie numărul, adică până la dobândirea invarianţei numerice, a
conservării cantitative.
Noţiunea de invarianţă a cantităţii stă la baza conservării numerice (aspectul continuu al
numărului) şi a constanţei numerice. Astfel, Jean Piaget arată că: "între 3-7 ani copilul trebuie
să-şi dezvolte capacitatea de cunoaştere în direcţia înţelegerii invarianţei cantităţii".
Înţelegând invarianţa, deci ceea ce este constant şi identic în lucruri, copilul, va putea înţelege
şi faptul că numărul reprezintă o anumită cantitate care, indiferent de însuşirile fizice ale
obiectelor care o compun, sau de poziţia lor în spaţiu, este aceeaşi.
Noţiunea de număr, ca şi orice altă noţiune, reflectă realitatea obiectivă. Deprinderea
relaţiilor cantitative necesită însă o activitate de abstractizare şi generalizare complexă, care
se formează la copil treptat, în procesul unor activităţi adecvate.
La 4-5 ani, copilul observă că numele numărului nu este eticheta unui obiect, ci
desemnează poziţia lui într-o succesiune de obiecte. În această fază domină proprietatea
ordinală a numărului, iar sensul acestei reprezentări constă în imaginea reprezentativă pe care
şi-o formează copilul despre un anume element al succesiunii.
În următoarea etapă, la 5-6 ani, ca rezultat al experienţei cognitive, copilul abstrage ca atribut
distinctiv al acestor clase calitatea numerică sau numărul cardinal; clasele pot fi acum puse în
corespondenţă biunivocă.
Proprietatea cardinală a numărului nu mai este acum perturbată de componenta spaţială.
Când conceptul de număr ajunge în stadiul formal, corespondenţa unu la unu se păstrează
chiar şi atunci când componenta spaţială intervine ca factor perturbator (schimbarea poziţiei),
iar baza perceptuală a corespondenţei dispare. Această capacitate se formează ca efect al
învăţării dirijate, la 6-7 ani.
Pentru formarea conduitei conservative la copiii de 6-7 ani trebuie avut în vedere şi
formarea deprinderilor de triere, comparare, clasificare a elementelor unei mulţimi,
aprecierea globală şi prin punere în perechi a 2-3 mulţimi, compararea mulţimilor cu tot
atâtea, sau mai multe/puţine elemente, determinarea diferenţelor cu un element precum şi
măsurarea, cu etaloane nestandardizate, a lungimii şi lăţimii, invarianţa masei şi volumului.
Însuşirea principiului conservării reprezintă din punctul de vedere a lui Jean Piaget, o etapă
importantă a dezvoltării intelectuale a copilului şi serveşte drept criteriu psihologic al
apariţiei calităţii logice fundamentale a gândirii, reversibilitatea, dovada trecerii copilului la o
gândire nouă, operaţional-concretă.
Pentru ca invarianţa cantităţii să devină o convingere deplină a copilului, el trebuie învăţat:
I – să diferenţieze parametrii obiectului: lungime, adâncime, înălţime, greutate, volum;
II – să stabilească, prin experienţă, invarianţa mărimii după fiecare parametru.
Dar pentru aceasta este necesară o unealtă, un instrument, iar o astfel de unealtă este măsura.
Ca unitate de măsură poate fi folosit orice obiect sau o parte a sa.
Măsura nu este un simplu mijloc tehnic de apreciere cantitativă, ci reprezintă indiciul şi
rezultatul trecerii de la compararea directă şi globală a obiectelor, aşa cum apar ele în

20
percepţie, la aprecierea lor după rezultatele măsurării prealabile. Cu ajutorul ei se stabileşte
invarianţa unei anumite mărimi, atunci când se modifică numai configuraţia ei externă.
Unitatea de măsură este cea care permite transformarea mărimilor concrete în mulţimi
matematice şi mai departe compararea lor pe calea raportării biunivoce.
Folosirea unor unităţi de măsură diferite permite desprinderea unor însuşiri diferite ale
obiectului şi datorită acestui fapt, se produce depăşirea caracterului global al aprecierii
directe. Posibilitatea folosirii diferitelor unităţi de măsură pune problema respectării stricte a
regulii comparării numai pentru mărimi care au fost măsurate cu aceeaşi unitate de măsură.
Acţiunea de măsurare este îndeplinită cu uşurinţă de copii şi aceasta poate fi folosită pentru a
asigura logica apariţiei numărului şi a primelor noţiuni matematice.
Constantele perceptive şi conservările operatorii constau în conservarea unei anumite
proprietăţi a obiectului atunci când:
- mărimea sa reală sau forma sa aparentă sunt modificate;
- cantitatea de materie ori greutatea (masa) obiectului rămâne neschimbată (în cazul
conservării operatorii) când se toarnă un lichid dintr-un recipient într-altul sau se modifică, de
pildă, forma unei bucăţi de plastilina.
Introducerea măsurii presupune parcurgerea în plan psihologic a următoarelor etape:
- separarea cu ajutorul ei a diferitelor însuşiri (parametri) ale lucrurilor;
- transformarea unor mărimi concrete în mulţimi matematice propriu-zise;
- raportarea biunivocă, compararea mărimilor şi numai după aceea, pe această bază,
introducerea numerelor şi acţiunilor cu ele.
În formarea noţiunilor de conservare a cantităţilor se disting trei etape succesive:
- prima etapă se caracterizează printr-un ansamblu de conduite preconservatoare;
- a doua etapă caracterizată prin conduite intermediare;
- a treia este de ordin conservator.
a) Conduitele primului stadiu dovedesc o nonconservare netă a cantităţii şi au ca
particularitate comună o centrare pe: acţiune: a vărsa, a turti, a rula; configuraţia statică,
aceasta constituind rezultatul unei alterări a formei, care rezultă din acţiunea prin care a fost
modificată forma bilei sau nivelul lichidului, copiii însă neglijează acest fapt.
b) Conduitele intermediare se caracterizează în general prin oscilaţiile de nonconservare şi
conservare a cantităţilor.
c) La al treilea nivel copilul afirmă conservarea cantităţilor justificând-o prin argumente. În
acest stadiu ei sunt pregătiţi din punct de vedere psihologic pentru dobândirea conceptului de
număr natural.
Sugestii în organizarea şi realizarea unor situaţii de învăţare pentru formarea noţiunii de
conservare a măsurii:
1. Se iniţiază acţiuni practice de împărţire a unei mulţimi de obiecte în două părţi egale,
respectiv în 4 părţi egale, fără a utiliza numeraţia.
• se urmăreşte sesizarea echivalenţei;
• materialele cu care se lucrează să fie cunoscute, familiare copiilor, să solicite interes.
2. Educatoarea propune efectuarea unor exerciţii de măsurare a unei cantităţi de lichid cu
ajutorul a trei sticle (de un litru, jumătate de litru, un sfert de litru).
3. Cu ajutorul a două cantităţi egale de plastilină, se iniţiază exerciţii de transformare a
formei, pe rând, a fiecărei cantităţi şi, concomitent, se utilizează pentru cântărire o balanţă.
4. Se continuă cu un exerciţiu de împărţire a unui disc în 2 jumătăţi şi apoi în 4 sferturi; prin
suprapunere, se măsoară şi se determină corectitudinea împărţirii, se reconstituie întregul din
părţile sale.
5. Se solicită copiilor să găsească „mijlocul unei sfori”.
• se lasă libertatea de acţiune copiilor prin încercare-eroare-reglare;
• exerciţiul se desfăşoară semidirijat sau liber, funcţie de nivelul grupei.

21
6. În două sticle identice se pune lichid uşor colorat, la acelaşi nivel. Se schimbă, pe rând,
poziţia lor, iar prin întrebări – „Unde este mai multă apă?”, „Dar acum?” – se urmăreşte
argumentarea aprecierilor.
7. Se iniţiază exerciţii practice de măsurare a capacităţii unor lichide din 3 vase, dintre care
două sunt de aceeaşi formă.
• în primul exerciţiu se familiarizează copiii cu tehnica de măsurare, luând ca unitate de
măsură un alt vas (ceşcuţă), în care se toarnă aceeaşi cantitate de lichid;
• în al doilea exerciţiu, se urmăreşte gradul de înţelegere şi asimilare a conservării volumului
prin turnarea unui lichid dintr-un vas în altul (unul dintre ele este diferit).
8. Se prezintă copiilor 4 vase, 3 dintre ele sunt la fel. În primele două sunt cantităţi egale de
boabe (fasole, porumb etc.). Cantitatea de boabe din primul se toarnă în al treilea, iar
cantitatea din al doilea în al patrulea. Copiii sunt întrebaţi în care vas sunt mai multe boabe;
afirmaţiile copiilor sunt verificate (cu ajutorul lor) folosindu-se de vasul „unitate de măsură”.
9. Se iniţiază experienţe, prin exerciţii de cântărire a unor obiecte din acelaşi material şi de
aceeaşi formă cu obiectele „unitate de măsură”, de dimensiuni diferite.
• Se poate cântări un cui mare cu ajutorul mai multor cuie mai mici: se observă că diferenţa
de dimensiune determină diferenţa de greutate; se stabileşte de câte ori obiectul „de cântărit”
este mai greu decât obiectul „unitate de măsură”.
• Se pot introduce, ca unitate de măsură, şi alte obiecte din alt material (cretă, nasturi): se
observă că greutatea nu depinde numai de volum, ci şi de substanţa din care este format
obiectul; se solicită comparaţii între numărul de obiecte „unitate de măsură” folosite pentru
două cântăriri succesive (cuie mici, cretă).
• Se realizează exerciţii de cântărire în vederea înţelegerii de către copii a faptului că
schimbarea greutăţii nu este posibilă decât prin modificarea cantităţii (similare cu cele din
viaţa cotidiană: cântărirea de legume, fructe).
10. Exerciţiu de cântărire a unui obiect ce-şi poate schimba forma (pânză, hârtie, plasti- lină
etc.) – forma nu influenţează masa;
11. Pentru conservarea numerică se pot utiliza, de exemplu, 10 triunghiuri roşii şi 10 pătrate
albastre:
• se aşază triunghiurile în şir, iar copiilor li se solicită să aşeze „tot atâtea” pătrate
câte triunghiuri sunt în şir;
• se apropie triunghiurile, unul lângă altul, pătratele rămânând în aceeaşi poziţie;
• se îndepărtează triunghiurile mai mult decât în primul caz.
Realizând aceste experienţe prin exerciţii cu obiecte reale, delimitând pentru acestea
parametrii mărimilor, copiii vor învăţa să compare aceste obiecte după o mărime fizică sau
alta, determinând egalitatea sau inegalitatea lor.
Surprinderea invarianţei, a ceea ce este constant şi identic în situaţii diferite, se bazează
pe capacitatea de coordonare a operaţiilor gândirii, care sprijină înţelegerea reversibilităţii –
capacitatea de efectuare în sens invers a drumului de la o operaţie la alta.

Materiale şi mijloace didactice specifice activităţilor matematice


Mijloacele didactice

Mijloacele didactice sunt elemente materiale adaptate sau selectate în scopul îndeplinirii
sarcinilor instructiv-educative, încărcate cu un potenţial pedagogic şi cu funcţii specifice.
Pornind de la faptul că mijloacele de învăţământ sunt instrumente în procesul de învăţare,
ele se pot clasifica în două mari categorii:
1. Mijloace de învăţământ care includ mesaj sau informaţie didactică;
2. Mijloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor sau a informaţiilor.

22
Din prima categorie fac parte acele mijloace care redau sau reproduc informaţiile pentru
activitatea de învăţare, atât pentru formarea unor reprezentări sau imagini, cât şi prin
exersarea unor acţiuni necesare în vederea formării operaţiilor intelectuale.Dacă aceste
mijloace sunt folosite de copil sub directa îndrumare a educatoarei, eficienţa învăţării
matematicii atinge cote maxime.
Alte mijloace de învăţământ ar fi: materiale grafice şi figurative - scheme, grafice,
diagrame, fotografii, planşe, benzi desenate, etc.; modele substanţiale, funcţionale şi acţionale
(riglete, numere în culori, tabla magnetică cu modelele aferente, jetoane ştampilate, etc.);
Mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansambluri de procedee mecanice,
optice, electrice şi electronice, de înregistrare, păstrare şi transmitere a informaţiei.
În literatura pedagogică românească, mijloacele tehnice de instruire sunt definite ca
ansamblu al mijloacelor de învăţământ cu suport tehnic şi care pretind respectarea unor
norme tehnice de utilizare speciale.
Mijloacele tehnice de instruire se pot clasifica după analizatorul solicitat astfel: vizuale,
auditive, audiovizuale.
După caracterul static sau dinamic al imaginii ele pot fi: statice (epidiascopul,
retroproiectorul); dinamice (filmul, televiziunea, calculatoarele electronice);
Mijloace tehnice vizuale: aparate - epiproiectorul, epidiascopul, diascopul, aspectomatul,
aspectarul, retroproiectorul, videoproiectorul, camera de luat vederi şi instalaţia video;
materiale - pentru proiecţia cu aparate video, documente tipărite, documente rare
(manuscrise, pergamente), diapozitive, diafilme, microfilme, folii pentru proiecţie, casete
video.
Mijloacele tehnice audio frecvent utilizate în şcoală sunt: radioul, pick-up-ul,
magnetofonul, casetofonul, reportofonul, playerul CD etc.
Mijloacele tehnice audio-vizuale sunt: televizorul, videocasetofonul în conexiune cu un
monitor TV sau videoproiector.
Diferitele funcţii pedagogice ale mijloacelor didactice determină o nouă clasificare a
acestora în:
• mijloace informativ-demonstrative ce servesc la exemplificarea, ilustrarea şi concretizarea
noţiunilor matematice şi sunt constituite din:
– materiale intuitive ce ajută la cunoaşterea unor proprietăţi ale obiectelor, specifice fazei
concrete a învăţării;
– reprezentări spaţiale şi figurative, corpuri şi figuri geometrice, desene (specifice rezolvării
problemelor după imagini);
– reprezentări simbolice, reprezentări grafice introduse de educatoare în faza semiabstractă de
formare a unor noţiuni (simbolizările elementelor unor mulţimi, conturul mulţimii, cifrele şi
simbolurile aritmetice).
• mijloace de exersare şi formare de deprinderi – din această categorie fac parte jocurile de
construcţii, trusă Diènes, trusele Logi I şi Logi II, rigletele.
• mijloace de raţionalizare a timpului – constituite din şabloane, jetoane, ştampile, folosite de
copii în activităţile matematice. Acestea se folosesc atât în activităţile frontale, cât şi în cele
individuale.

Materiale didactice utilizate la matematică

Termenul material didactic desemnează atât obiectele naturale, originale, cât şi pe cele
concepute şi realizate special pentru a substitui obiecte şi fenomene reale.Ceea ce oferă
eficienţă materialului didactic este posibilitatea de a realiza o legătură permanentă între
activitatea motrice, percepţie, gândire şi limbaj în etapele de realizare a sarcinilor
didactice.Copilul preşcolar şi şcolarul mic au la această vârstă o gândire preponderent

23
intuitivă, operează la nivel concret cu mulţimi obiectuale şi în acest mod pătrunde sensul
conceptulor fundamentale de mulţime şi de număr. De aceea, atât mijloacele, cât şi
materialele didactice trebuie să fie cât mai variate şi mai reprezentative.
Pe lângă materialul didactic confecţionat cu mijloace proprii, educatoarea are
posibilitatea să aleagă, funcţie de obiectivul urmărit şi tipul de activitate, o gamă variată de
mijloace didactice.
1. Trusa Diènes – formată din 48 de piese ce se disting prin patru atribute, fiecare având o
serie de valori distincte.
Atribute: mărime cu 2 valori: mare, mic; culoare cu 3 valori: roşu, galben, albastru; formă cu
4 valori: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc; grosime cu 2 valori: gros, subţire.
Trusa poate fi folosită ca mijloc de exersare şi formare de deprinderi în activităţile
matematice pe bază de exerciţii şi în jocurile logico-matematice, la formarea de mulţimi sau
la numeraţie.
2. Logi I – trusă ce cuprinde figuri geometrice cu patru forme distincte (cerc, pătrat, triunghi,
dreptunghi) în 3 culori diferite şi 2 dimensiuni, în total 24 de piese, deosebite de trusa Diènes
prin faptul că nu au atributul de grosime. Dacă din trusa Diènes se elimină piesele groase, ea
poate înlocui trusa Logi I.
3. Logi II – cuprinde în plus, faţă de trusa Logi I, forma de oval.
4. Jetoanele
Este vorba de jetoane colorate (cel puţin patru culori). Acest material are avantajul că este
ieftin şi la îndemână. De asemenea, el este foarte uşor de mânuit. Jetoanele vor fi folosite
pentru exerciţii de schimb (pentru constituirea noţiunii de bază) şi apoi pentru reprezentarea
(urmată sau precedată de scriere) a diferitelor numere.
Materialul didactic are un rol prioritar în cadrul strategiei didactice. Elasticitatea
strategiei este dată nu numai de bogăţia şi mobilitatea metodelor, ci şi de folosirea flexibilă a
materialului didactic solicitat de particularităţile metodice ale fiecărei situaţii de învăţare sau
secvenţă a activităţii.
Manipularea obiectelor este impusă de particularităţile copiilor, care sunt tributari situaţiilor
concrete, şi conduce mai rapid şi mai eficient la formarea percepţiilor. Manipularea cu
obiecte este un punct de plecare (şi nu de sosire) şi totodată un mijloc de revenire atunci când
apar nesiguranţe, dificultăţi de înţelegere, de aplicare şi de a putea trece apoi la manipularea
imaginilor şi numai după aceea se continuă cu simboluri (aceasta fiind calea pentru accesul
copiilor spre noţiuni abstracte).
În folosirea materialului concret ca sprijin pentru formarea noţiunilor este necesar să se
ţină seama de faptul că posibilităţile de generalizare şi abstractizare sunt limitate la copil. Din
această cauză, trebuie eliminate orice elemente de prisos din materialul intuitiv şi din
acţiunile efectuate, care ar putea orienta gândirea spre elemente întâmplătoare, neesenţiale.
Selecţionarea strictă a materialului intuitiv, utilizarea lui într-un sistem economic şi logic
organizat sunt mai importante decât folosirea unui material didactic abundent.
La preşcolar şi la şcolarul mic apar dificultăţi de diferenţiere, de separare a obiectului de
fond; el nu sesizează că anumite obiecte se situează în prim plan, la un moment dat, în raport
cu celelalte. Acum el îşi concentrează atenţia asupra stimulilor relevanţi şi, din punct de
vedere perceptiv, forma prezintă variabilitate mai puţin consistentă decât culoarea, care este
însă mai dinamică, mai sugestivă şi se impune mai direct în câmpul perceptiv.
Raportul de dominanţă formă-culoare depinde şi de modul în care culoarea este distribuită pe
suprafaţa obiectului. Dacă obiectul este colorat într-o singură tonalitate, uniform distribuită,
se produce un efect de adaptare la culoare, care trece culoarea pe planul doi în percepţie, iar
forma devine dominanta perceptivă. Educatoarea însoţeşte acţiunea cu materialul didactic cu
explicaţii, iar activitatea este dirijată. Gândirea fiind concret-intuitivă, imaginea constituie
suportul ei.

24
De multe ori, în activităţile matematice trebuie izolată una dintre proprietăţile obiectului.
Pentru aceasta se pregătesc obiecte identice în toate privinţele,cu excepţia unei singure
calităţi, care variază. De exemplu, pentru aprecierea dimensiunilor, materialul didactic trebuie
să aibă aceeaşi formă,culoare şi să varieze numai elementul ce scoate în evidenţă
dimensiunea. Acest procedeu izbuteşte să dea o mare claritate în actul de apreciere a
dimensiunilor.
Materialul didactic bogat, variat, este un mijloc foarte eficient de comunicare între
educatoare şi copil, căci dezvoltă capacitatea copilului de a observa şi de a înţelege realitatea,
de a acţiona în mod adecvat; se asigură conştientizarea, înţelegerea celor învăţate, precum şi
motivarea învăţării. În activitate, antrenează capacităţile cognitive şi motrice şi, în acelaşi
timp, declanşează o atitudine afectiv-emoţională, favorabilă realizării obiectivelor propuse.
În realizarea unui obiectiv pedagogic apare astfel mai evident rolul metodelor şi al
materialului didactic comparativ cu alţi factori ai procesului de învăţământ. Astfel, materialul
didactic: sprijină procesul de formare a noţiunilor, contribuie la formarea capacităţilor de
analiză, sinteză, generalizare şi constituie un mijloc de maturizare mentală; oferă un suport
pentru rezolvarea unor situaţii-problemă ale căror soluţii urmează să fie analizate şi
valorificate în activitate; determină şi dezvoltă motivaţia învăţării şi, în acelaşi timp,
declanşează o atitudine emoţională pozitivă; contribuie la evaluarea unor rezultate ale
învăţării.
Deci, pentru a-i imprima o finalitate pedagogică, materialul didactic trebuie conceput şi
realizat în aşa fel încât să contribuie la antrenarea preşcolarilor în activitatea de învăţare, să
stimuleze participarea lor nemijlocită în dobândirea deprinderilor de aplicare a cunoştinţelor
în practică.
Pentru atingerea scopului formativ al mijloacelor de învăţământ, trebuie îndeplinite o serie de
condiţii psihopedagogice.
Calitatea estetică a mijloacelor de învăţământ contribuie la realizarea unor obiective de ordin
afectiv, la stimularea motivaţiei de învăţare, dar calitatea estetică trebuie să constituie un
factor de întărire şi nu de distragere a atenţiei copilului.
Dimensionarea în raport cu vârsta copilului: materialele didactice folosite de educatoare
trebuie să aibă şi indici de vizibilitate adaptaţi spaţiului şi vârstei. Acelaşi material folosit
demonstrativ va fi suficient de mare pentru a favoriza intuirea elementelor esenţiale, conform
scopului în care este utilizat, iar dacă este distributiv, atunci trebuie să aibă dimensiuni
optime. Dacă va fi prea mare, va ocupa prea mult loc şi va fi greu de folosit, iar dacă va fi
prea mic, va crea dificultăţi în manipulare, datorită faptului că musculatura mâinilor copilului
nu este maturizată funcţional (îl va lua cu greutate, îl va scăpa jos, nu-l va putea plasa uşor în
poziţia solicitată în cadrul rezolvării unei situaţii de învăţare).
Soluţiile constructive adoptate pentru mijloacele didactice trebuie să confere materialului
uşurinţă în manipulare şi calitate actului educativ: exemplele cele mai elocvente în acest sens
sunt oferite de trusă Diènes, rigletele, trusele Logi I şi II.
Folosirea unor tehnici de instruire ce satisfac aceste criterii favorizează participarea copiilor
la activitatea de instruire, asigură calitatea instructiv-educativă a mesajului transmis şi dau
valoare formativă comportamentului prin care copilul probează că şi-a însuşit cunoştinţele
transmise.
Materialele didactice să fie adecvate nivelului dezvoltării copiilor şi vârstei; la grupele
mici, în prima etapă a învăţării noţiunii de mulţime, materialul didactic va servi nu numai
pentru familiarizare, dar şi pentru precizarea şi lărgirea reprezentărilor, precum şi pentru
stimularea interesului copiilor faţă de activitatea matematică, pentru formarea unei atitudini
pozitive faţă de acest gen de activitate. În acest scop, sunt necesare materiale intuitive
concrete şi atractive, estetic executate, care să reprezinte obiecte şi să poată fi uşor mânuite

25
de către copii. Treptat, materialul didactic va deveni tot mai schematic, pentru a contribui la
formarea şi exersarea capacităţilor de abstractizare.
În prima etapă a familiarizării şi identificării noţiunii de mulţime,cel mai convingător
material didactic îl constituie obiectele concrete (jucării), pe care copiii le pot mânui cu
uşurinţă. Mai târziu se introduc figuri geometrice şi desene.
Materialele didactice prezentate în scopul realizării unei generalizări trebuie să reliefeze
constant elementul esenţial pentru scopul propus (culoare, formă).
Materialul didactic folosit în scopul formării noţiunilor de mulţime, număr, al realizării
generalizărilor şi abstractizărilor solicită variante pentru fiecare nouă situaţie de învăţare,
pentru că în acest fel generalizările se realizează pe baza desprinderii caracteristicilor comune
a elementelor şi sunt uşor de intuit de către copii.
Materialul didactic nu trebuie folosit excesiv, ci trebuie treptat diversificat, pe măsura
formării reprezentărilor matematice; materialul intuitiv va fi folosit cu precădere în
dobândirea cunoştinţelor şi diversificat în lecţiile de consolidare a cunoştinţelor.
Materialul didactic poate fi folosit în două moduri: frontal (demonstrativ) pentru întreaga
clasă şi individual (distributiv). Materialul demonstrativ trebuie să fie suficient de mare
pentru a fi uşor văzut de către copii, iar cel distributiv să fie uşor de mânuit.
Varietatea materialelor didactice într-o activitate nu trebuie să fie prea mare, deoarece în
acest caz se încarcă inutil lecţia, se distrage atenţia copiilor de la ceea ce este esenţial şi
generalizările se realizează cu dificultate. Numărul optim de materiale didactice, ce pot fi
folosite într-o activitate de dobândire de cunoştinţe şi priceperi este de minimum 2 şi de
maximum 4, cu necesară alternare demonstrativ/distributiv. În acest sens, trebuie să se ţină
seama şi de posibilităţile de mânuire a materialului, de anumite greutăţi întâmpinate de copii
în trecerea de la mânuirea unui material didactic la altul. De aceea, se impune ca materialul
didactic individual să nu fie prea abundent, pentru a nu se pierde timpul cu mânuirea lui,
trebuie să asigure perceperea clară şi să fie ales în funcţie de scopul propus.
Pentru stimularea interesului faţă de conţinutul activităţii, este important ca preşcolarii să
fie atraşi în activitatea de confecţionare a materialelor didactice (mai ales la grupa mare şi
pregătitoare). Interesul copiilor pentru activităţile de matematică este mai mare atunci când se
foloseşte şi materialul confecţionat de ei înşişi. Confecţionarea acestuia de către copii poate fi
sarcină în activităţile practice sau în activităţile alese şi complementare. Astfel, pot fi
confecţionate diferite forme geometrice din hârtie lucioasă, panglici colorate (de diferite
mărimi) etc. şi acestea pot fi folosite ca material distributiv în unele situaţii de învăţare,
accentuând caracterul intuitiv şi practic-aplicativ al învăţării.
Făcând parte din strategia didactică, mijloacele şi materialele didactice intră în relaţie
directă cu metodele.
O importanţă deosebită o are integrarea mijloacelor şi materialelor în activitate. Abuzul
duce la dispersarea şi îndepărtarea sintezei, corelării, aplicării. Limitarea la materialul
didactic simplu dăunează efectuării operaţiilor gândirii, etapelor învăţării.

Evaluarea în învăţământul preşcolar

Prin intermediul evaluării, educatoarea cunoaşte în fiecare etapă a desfăşurării procesului


instructiv-educativ, nivelul atins de copii, identifică punctele forte şi lacunele din
cunoştinţele, priceperile, deprinderile, aptitudinile, reprezentările, limbajul copiilor. Pe baza
diagnosticului, educatoarea stabileşte măsurile necesare pentru completarea şi aprofundarea
cunoştinţelor, corectarea deprinderilor greşite, perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor. Tot
prin evaluare, educatoarea inventariază achiziţiile copiilor şi apreciază progresul înregistrat
de copil de la o etapă la alta a devenirii sale.

26
Evaluarea rezultatelor obţinute de copii are efecte pozitive asupra activităţii lor,
îndeplineşte un rol de supraveghere a activităţii preşcolare. Verificările asupra acumulărilor
calitative şi cantitative ale copiilor în procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea şi
consolidarea cunoştinţelor acumulate, care sunt fixate, sistematizate şi integrate în structuri.
Evaluarea are efecte pozitive, care se reflectă asupra atitudinii copilului faţă de activităţile
din grădiniţă. Copilul înregistrează şi vibrează la cea mai neînsemnată apreciere, dar şi cu un
puternic sentiment de frustrare la cea mai neînsemnată observaţie.
Evaluând, constatăm, apreciem, diagnosticăm, descoperind factorii care au condus la
rezultat şi prognosticăm, anticipând rezultatele pentru etapele ulterioare de instruire.
Principalul scop al evaluării este să urmărească progresul copilului şi să stabilească exact la
ce nivel de dezvoltare se află fiecare copil în parte, astfel încât parcurgerea programei să vină
în întâmpinarea nevoilor copiilor, priviţi individual, şi să asigure succesul experienţelor
tuturor.
Identificarea copiilor cu nevoi speciale şi care ar putea necesita sprijin ori intervenţii
suplimentare, reprezintă un alt obiectiv al evaluării.
Evaluarea continuă, formativă, se realizează prin măsurarea rezultatelor şi aprecierea
activităţii copiilor pe tot parcursul unui program de instruire. Este important ca obiectivele
urmărite (rezultatele aşteptate) să fie cunoscute de copii pe tot parcursul instruirii, aceştia
fiind informaţi despre rezultatele obţinute de ei în raport cu finalităţile.
Individualizarea şi tratarea diferenţiată a preşcolarilor constituie două dintre strategiile
principale de ameliorare a randamentului şcolar şi de înlăturare a insuccesului.
Pentru ca această dorinţă să fie realizabilă, educatoarea are posibilitatea să opteze pentru
una sau mai multe din soluţiile pedagogice care pot optimiza actul didactic:
- diferenţierea şi individualizarea instruirii în secvenţa de dirijare a învăţării în cadrul unei
activităţi comune;
- programe compensatorii de recuperare incluse în etapa jocului şi a activităţilor liber-
creative.
Activităţile matematice, în concepţia individualizării învăţământului matematic, necesită o
profundă şi competentă analiză a conţinutului noţional al matematicii, o raţionalizare şi o
programare secvenţială a acestuia, din care să rezulte solicitările (întrebări, activităţi, sarcini),
pe care educatoarea le adresează preşcolarilor şi care trebuie gradate în raport cu capacităţile
şi ritmurile fiecărui copil, ale grupurilor şi ale clasei, ca unitate socială.
Evaluarea formativă măsoară, nu rezultatul învăţării în ansamblu, ci elemente ale acestui
proces prin aprecierea secvenţială a modului de rezolvare a sarcinilor asociate obiectivelor
operaţionale, oferind informaţii despre stadiul atins de copil în formarea unor capacităţi,
operaţii ale gândirii şi deprinderi operatorii:
• capacitatea de recunoaştere şi diferenţiere;
• capacitatea de comparare cu modelul;
• capacitatea de a aplica în situaţii noi deprinderile formate;
• capacitatea de a respecta regulile şi sarcinile date ;
• capacitatea de a compara rezultatele sale cu ale colegilor sau cu modelul (autoevaluare);
• capacitatea de a efectua analize şi sinteze ;
• capacitatea de diferenţiere şi atribuire de nume;
• capacitatea de a mânui materialul didactic;
• capacitatea rezolutivă (încercare-eroare, tatonare);
• gradul de formare a deprinderilor de lucru;
• rapiditatea gândirii şi spiritului de observaţie;
• calitatea raţionamentului.
Natura, structura şi scopul în care sunt proiectate activităţile diferenţiate în evaluarea
formativă conduc la următoarele tipuri de acţiune:

27
d) acţiuni corective – destinate preşcolarilor aflaţi în limitele situaţiei preşcolare normale, dar
cu uşoare rămâneri în urmă la predare-învăţare, datorate fie unei situaţii de adaptare mai grea
la sarcinile didactice, fie datorită unor momente critice în dezvoltarea psiho-fizică, unor
tulburări psiho-afective şi chiar instrumentale etc.;
e) acţiuni recuperatorii – destinate celor aflaţi în situaţii de uşor handicap (dizarmonii
cognitive, tulburări de atenţie, limbaj, memorie, gândire sau necognitive, cum ar fi cele de
natură motivaţională, volitivă, relaţională etc.);
c) acţiuni de dezvoltare prin suplimentarea programului de instruire – destinate celor dotaţi,
care dispun de capacităţi deosebite, au înclinaţii sau talente.
Evaluarea formativă determină secvenţial calitatea actului didactic, educatoarea având la
dispoziţie alternative şi soluţii pedagogice.
Strategia de diferenţiere dispune de aceeaşi paletă metodologică precum orice strategie
globală de instruire: de la obişnuitele conversaţii, demonstraţii şi explicaţii, la exerciţiile şi
instrumentele muncii intelectuale eficiente, de la tehnica fişelor de muncă independentă (de
dezvoltare, de recuperare, de exersare şi de autoinstruire) la tehnicile intuitive şi simbolice.
Evaluarea cu ajutorul fişelor de evaluare
Proba de evaluare conţine itemi (sarcini, întrebări etc.) ce materializează obiectivele stabilite
şi în conceperea cărora trebuie să se ia în consideraţie: cerinţele programei (barem minim);
nivelul real atins de copiii din grupă; posibilităţile fiecărui copil.
La corectarea fişelor trebuie ţinută o evidenţă strictă a lacunelor preşcolarilor, pentru a lua
măsuri de eliminare a lor, prin fişe de recuperare, corective. Este îndeplinită astfel cerinţa
unui învăţământ diferenţiat cu intenţia de a egaliza condiţiile de însuşire a cunoştinţelor prin
programe de recuperare (de aducere la nivelul celorlalţi şi a preşcolarilor care au dovedit
neînţelegeri sau înţelegeri greşite în probele date spre rezolvare, în fişele folosite la evaluarea
predictivă sau la evaluarea formativă de progres).
Diferenţele calitative (de gândire, inteligenţă, imaginaţie etc.) care se manifestă la copiii
supradotaţi sunt satisfăcute prin fişele de dezvoltare, care trebuie să aibă aceleaşi obiective,
dar dincolo de aplicarea unor algoritmi de lucru şi pretind în rezolvare capacitatea de analiză
şi sinteză.
Evaluarea continuă are deci rolul de a urmări schimbările comportamentale ale copiilor
în timpul învăţării. Educatoarea are posibilitatea de a constata şi aprecia stadiul de însuşire a
unor cunoştinţe, deprinderi, tehnici de lucru, fiecare etapă a învăţării este apreciată şi întărită,
asigurându-se o învăţare în paşi mici. Copilul câştigă încredere, îşi reglează efortul, ritmul de
muncă şi tehnicile de lucru, evaluarea continuă fiind formativă prin efecte dacă se sprijină pe
elemente de întărire pozitive (aprecieri, calificative, laude).
Fişele de evaluare asigură astfel o îmbinare a muncii frontale cu munca individuală şi
constituie instrumente specifice în evaluarea formativă.
Fişele conţin, de regulă, o singură sarcină corespunzătoare unui anume obiectiv operaţional
urmărit. Acestea realizează o diferenţiere a învăţării până la individualizare şi pot fi folosite
cu eficientă în variantele de organizare a activităţii diferenţiate prezentate în capitolul
precedent
Se pot distinge, astfel, următoarele tipuri de fişe:
• fişe cu conţinut unic, cu sarcini unice (activitate frontală);
• fişe cu conţinut unic, cu sarcini pe grupe de lucru eterogene (grupuri eterogene).
Aceste două tipuri de fişe se completează în etapa de dirijare a învăţării şi sunt considerate
fişe de exerciţiu.
• fişe ce conţin sarcini cu nivele diferite de dificultate (grupe omogene), pentru constatarea
nivelului de însuşire a cunoştinţelor ;
• fişe cu sarcini diferenţiate pe grupe de nivel (grupe omogene);
• fişe cu sarcini individualizate.

28
Aceste ultime categorii de fişe asigură învăţarea deplină de către toţi copiii, sunt adaptate
posibilităţilor lor şi pot fi folosite ( având conţinuturi diferite) atât în dezvoltare cât şi în
recuperare.
Cunoaşterea performanţelor copiilor prin evaluarea continuă, obiectivă, permite
apropierea de copii, reglarea procesului de învăţământ în funcţie de necesitate şi asigură buna
pregătire a copiilor pentru şcoală.
De regulă, în cadrul colectivului de copii, se diferenţiază trei nivele: minim, mediu şi de
performanţă. Trebuie reţinut că fiecare dintre aceste nivele este considerat prin raportare la
sistemul de obiective de referinţă ale temei şi la baremul minim de cunoştinţe al nivelului de
vârstă.
Conţinutul probei de evaluare este considerat relevant din punct de vedere educaţional,
dacă: exprimă exigenţe de ordin cognitiv şi logic; sondează categorii de cunoştinţe cu
caracter formativ; exprimă exigenţe de nivel mediu.
Calitatea de evaluare a probei este dată de: claritatea delimitării itemilor; unitatea
cerinţelor pe care le conţine proba; valoarea itemilor, funcţie de efortul şi de exigenţele cerute
de rezolvarea fiecărei categorii de cerinţe cuprinse în probă; formularea conţinutului astfel
încât să fie uşor identificabil; numărul itemilor cuprinşi în conţinutul probei şi valoarea lor
calitativă stabilesc performanţa maximă şi pe cea minimă admisă.
Demersul didactic conceput de educatoare pentru a pregăti momentul muncii individuale de
rezolvare a probelor de evaluare formativă, pe fişe de evaluare, parcurge următoarele etape:
• rezolvarea sarcinii propuse cu ajutorul materialului demonstrativ (de dimensiuni mari);
• rezolvarea aceleiaşi sarcini individual de către copii cu ajutorul materialului distributiv;
• analiza modului de rezolvare şi a greşelilor tipice ;
• rezolvarea independentă, pe fişă, a sarcinii propuse.
Integrarea momentelor de evaluare formativă în activitate are următoarele avantaje:
• exersează operaţiile de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare, abstractizare;
• asigură efectuarea de corelaţii interdisciplinare ;
• verifică atingerea scopului formativ şi informativ propus în activitatea respectivă, la nivelul
fiecărui copil;
• verifică gradul de interdependenţă între gândire şi modul de acţiune al copiilor;
• verifică posibilităţile de transfer al cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii noi;
• verifică ritmul de lucru ;
• constată deficienţele ale proiectării şi realizării demersului didactic al educatoarei
(exprimată în greşeli tipice ale copiilor).
În aprecierea gradului de formare a acestora, se pot utiliza toate tehnicile de evaluare (orală,
practică, scrisă).
Datorită particularităţilor de vârstă şi obiectivelor ciclului preşcolar, educatoarea trebuie
să facă apel, pe lângă fişele de evaluare, şi la alte forme de verificare, anume evaluarea orală
şi cea acţional-practică.
Evaluarea orală se realizează prin metoda conversaţiei şi oferă informaţii despre nivelul de
formare a structurilor verbale prin modul cum utilizează limbajul matematic ca suport al
acţiunii şi despre competenţele de comunicare.
Copilul acţionează, analizează, compară şi exprimă prin limbaj datele sarcinii primite. El
recurge la terminologia matematică (cuvânt) nu doar pentru a descrie acţiunea, ci pentru a
motiva şi verbaliza rezultatul acţiunii. în acest mod, se deplasează centrul de greutate al
învăţării de la formarea structurilor operatorii la structurile verbale.
Necesitatea evaluării orale este cerută şi de existenta stadiului verbal al acţiunii, ca etapă
ce favorizează interiorizarea structurilor logice (noţiunilor) la copiii preşcolari.
Astfel, în cadrul activităţilor matematice, copiii realizează sarcini de verbalizare: ei
numesc pe rând, cu glas tare, atributele unui obiect, le enumeră tot cu glas tare şi le identifică

29
pe materialul didactic, apoi exteriorizează verbal rezultatul la care ajung. În felul acesta,
educatoarea poate aprecia nivelul de înţelegere şi conştientizare a conţinutului şi gradul de
formare a unor competenţe operatorii prin modul de integrare a limbajului în acţiune, ceea ce
este determinant pentru aprecierea gradului de realizare a obiectivului de verbalizare.
Evaluarea orală se realizează dominant în secvenţa de dirijare a învăţării, ca o tehnică de
evaluare continuă.
Pe un panou tip flanelograf, educatoarea marchează prin buline diferit colorate
răspunsurile corecte, parţial-corecte sau eronate pentru sarcinile de verbalizare ale
obiectivelor operaţionale. În acest mod, pentru fiecare obiectiv operaţional se pune în
evidenţă gradul de realizare şi informaţiile obţinute pot uşura luarea deciziei de adoptare a
unor strategii ameliorative.Informaţiile obţinute prin această tehnică de evaluare orientează
educatoarea în conceperea probelor formative pe unităţi de învăţare, însă nu permit o
verificare analitică a cunoştinţelor şi deprinderilor individuale. Se impune ca în aceeaşi
activitate să se recurgă la mijloace de evaluare individuală obiectivate în răspunsurile scrise.
Evaluarea acţional-practică se realizează prin metoda jocului şi a exerciţiului şi oferă
informaţii despre nivelul de formare a structurilor operatorii şi implicit a structurilor
cognitive. Operarea în plan obiectual este specifică învăţării la vârsta preşcolară şi se
materializează prin exerciţii-joc ce solicită o rezolvare acţional-practică prin raportare la un
model (vezi metoda exerciţiului).Această tehnică de evaluare urmăreşte aprecierea stadiului
de formare a deprinderilor şi abilităţilor matematice, materializate în modul în care copiii
rezolvă sarcinile de lucru. Educatoarea observă direct modul de acţiune şi rezultatul obţinut,
măsoară şi apreciază gradul de rezolvare a sarcinii de învăţare.
Evaluarea acţional-practică este necesară pentru măsurarea nivelului abilităţilor de
identificare, grupare, triere, selectare, măsurarea şi determinarea unor lungimi şi capacităţi cu
etaloane nestandardizate, determinarea raportului parte-întreg.
Formarea structurilor logice în stadiul preoperaţional este influenţată semnificativ de
relaţia dinamică acţiune-cuvânt şi, din aceste considerente, evaluarea acţional-practică trebuie
susţinută de o evaluare orală.
Cel mai concludent exemplu este cel al jocurilor logice ca metodă de îmbogăţire a
abilităţilor de formulare a judecăţilor cu valoare logică.
In aceste jocuri, copilul este solicitat să construiască o situaţie matematică respectând o
anumită regulă, iar accentul cade pe obiectivele de verbalizare ce dau măsura conştientizării
şi interiorizării acţiunii. Cuvântul nu descrie numai procedeul de acţiune, ci şi conţinutul
noţional ce se reflectă în cuvânt, ca rezultat al acţiunii.
În evaluarea finală se iau în considerare şi rezultatele obţinute prin toate formele de
evaluare (formativă, orală, acţional-practică), în acest fel ajungându-se la o evaluare mai
obiectivă, prin corelarea erorilor de apreciere operate pe parcurs. Estimările finale pot
constitui un mijloc de diagnostic şi pot să furnizeze informaţii relevante pentru ameliorarea
strategiei de învăţare.
Toate formele de evaluare trebuie utilizate într-un sistem închegat, echilibrat, pentru
obţine maximul de informaţii asupra stadiului de dezvoltare în care se află un copil la un
moment dat şi asupra progresului realizat şi pentru a lua decizii corecte privind recuperarea
unor rămâneri în urmă sau dezvoltarea unor capacităţi. Evaluarea stadiului de pregătire a
preşcolarilor pentru accesul în învăţământul primar presupune utilizarea tuturor acestor forme
de evaluare pe parcursul anului petrecut în grupa pregătitoare ( cu precădere ), dar şi la
începutul clasei I, atunci când educatoarea are nevoie de informaţii cât mai complete şi
complexe despre dezvoltarea psiho-fizică şi intelectuală a copiilor.

30
CONTINUTUL NOTIONAL AL ACTIVITATILOR MATEMATICE
PE NIVEL DE VARSTA

OB. CONTINUT GRUPA MICA GRUPA GRUPA MARE


SPEC. NOTIONAL MIJLOCIE
S1 C1 S1 S1 S1
-multimi: -Recunoasterea si -Imbogatirea -Aprofundarea si
proprietati denumirea corecta a cunostintelor imbogatirea
caracteristice; obiectelor uzuale si referitoare la cunostintelor
-apartenenta unui jucariilor, multimi, referitoare la multimi,
obiect la o perceperea unor sesizarea, constituirea de
multime; insusiri simple ale observarea si multimi pe baza unei
-caracterizarea acestora- formarea numirea unor proprietati,
unor multimi prin de multimi dupa o insusiri comune recunoasterea si
proprietati insusire comuna. ale acestora si numirea proprietatii
caracteristice. formarea de commune.
multimi.
S2 C2 S2 S2 S2
-pozitii si relatii -perceperea -Perceperea unor -Orientarea in camp
spatiale relative; relatiilor spatiale relatii si pozitii vizual, constituirea de
intre spatiale intre multimi in pozitii
multimi(distanta si multimi si intre spatiale relative,
loc) si numirea elementele lor, denumirea locului
pozitiei relative denumirea ocupat de elemente.
pozitiei relative
ocupate.
S3 C3 S3 S3 S3
-forme si figuri -Formarea unor -Formarea unor -Consolidarea
geometrice; reprezentari despre reprezentari reprezentarilor despre
-multimi si unele forme corecte despre forme, figuri
proprietati geometrice figuri si forme geometrice(cerc,
caracteristice de plane(cerc, patrat) geometrice patrat, triunghi) si
forma, marime, culori, dimensiuni si plane(cerc, familiarizarea cu
culoare si formare de multimi patrat, triunghi) dreptunghiul;
grosime; pe baza acestora. --formarea de Formarea de multimi
-formarea de multimi dupa dupa insusirea de
submultimi dupa insusirea lor de forma, culoare,
criterii diverse; forma, culoare, dimensiune si
-completarea marime, grosime observarea
submultimii in si observarea deosebirilor si
raport cu diferentelor diferentelor.
multimea,
incluziunea.

31
S4 C4 S4 S4 S4
-multimi si -Perceperea si -Imbogatirea -Constituirea in mod
submultimi dupa sesizarea unor experientei independent de
proprietati multimi formate pe senzoriale multimi pe baza a 2-3
caracteristice; baza insusirilor de referitoare la insusiri considerate
-numirea forma, culoare, recunoasterea, simultan;
elementelor dimensiune(mare- denumirea si -Observarea
submultimilor cu mic). formarea de dimensiunilor pentru
ajutorul multimi dupa a sesiza
conjunctiei si criteriile de complementara,
negatiei logice; forma, culoare, intuirea reuniunii si
-completarea dimensiune, intersectiei prin
unor multimi; deprinderi de asemanari si
-reuniunea si seriere, grupare deosebiri.
intersectia dupa un criteriu.
submultimilor.
S5 C5 S5 S5 S5
-diagrama Venn- -Recunoasterea in -Recunoasterea -Continuarea
Euler; desen a multimilor si constituirea procesului de formare
-descrierea ale caror elemente independent, a capacitatii de a
multimii sintetic sunt imagini sau prin desen a recunoaste, a
si analitic prin figuri geometrice si multimilor constituii si opera
desen sau prin descrierea reprezentate independent cu
proprietatea multimilor sintetic figural. multimi redate in
caracteristica. si analitic. desen, figural sau
simbolic;
-Redarea prin desen a
multimilor si
submultimilor cu o
insusire comuna.
S6 C6 S6 S6 S6
-operatii de triere, -Formarea -Formarea -Formarea abilitatilor
clasificare, deprinderilor de a deprinderilor de de a ordona
ordonare, seriere. tria, grupa si ordona triere, grupare, elementele multimii
elementele multimii scriere si dupa
dupa forma, culoare, ordonare in sir dimensiune(marime,
marime, prin crescator si grosime, lungime,
alternarea si descrescator a latime, forma,
denumirea elementelor unei culoare).
criteriului de multimi dupa o
ordonare. insusire.
S7 C7 S7 S7 S7
-corespondenta -Perceperea si -Diferentierea -Formarea
biunivoca; sesizarea prin apreciere deprinderilor de
-multimi diferentelor globala si triere, comparare,
echipotente; cantitative- sesizarea clasificare a
-tranzitivitatea si aprecierea globala a relatiilor elementelor unei
simetria relatiei cantitatii; cantitative prin multimi;
de echivalenta; -Punerea in perechi, punerea in -Aprecierea globala si
-clasa de intuirea multimilor perechi a prin punere in perechi

32
echivalenta. cu “tot atatea elementelor a a 2-3 multimi;
elemente”, “unul”, doua multimi; -Multimi cu “tot
“mai multe”. -Formarea de atatea”, “mai multe/
multimi cu “tot mai putine” elemente;
atatea elemente”, -Determinarea
“mai multe/ mai diferentelor cu un
putine”. element.
S8 C8 S8
-invarianta -Masurarea cu
numerica; etaloane
-invarianta masei nestandardizate;
si a volumului. -Masurarea lungimii
si latimii;
-Invariatia masei si
volumului
S9 C9 S9 S9 S9
-numar natural, -Familiarizarea cu -Familiarizarea -Formarea
cardinal si clase numerele 1-3; cu numerele 1-5; reprezentarilor
de echivalenta; -Asocierea cantitatii -numarare corecte privind
-aspectul cardinal la numar si invers; constienta; numeratia 1-10;
si ordinal al -Numarare -Asociere numar -Sirul numeric;
numarului; constienta. cantitate si -Asociere numar –
-compunerea si invers. cantitate si invers;
descompunerea -Cunoasterea cifrelor;
numarului. -Ordonarea
numerelor;
-Familiarizarea cu
aspectul ordinal al
numerelor;
-compunerea si
descompunerea
numerelor.
S10 C10 S10
-operatii -Intuirea notiunii de
aritmetice; operatie;
-simbolurile -Familiarizarea cu
aritmetice; simbolurile
-notiunea de aritmetice;
problema simpla; -Initierea in operatii
-rationamente simple de adunare si
specifice. scadere;
-Introducerea
rationamentelor de tip
ipotetico-deductiv.

33
FORMELE SPECIFICE DE ORGANIZARE A
ACTIVITATILOR MATEMATICE
PE NIVELE DE VARSTA

Tip de activitate Grupa mica Grupa mijlocie Grupa mare


Dobandire de joc joc exercitiu
cunostinte
exercitiu
Consolidare joc exercitiu joc
exer jo exercitiu
citiu c
Verificare exercitiu joc
sistematizare e exercitiu
joc xercitiu

34
COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE:

Paula IFRIM
Elena ISPIR
Veronica FUNDEANU
Gica TUDOR
Georgeta CIOCEA
Marica FRIGEA

35
PLANIFICAREA ANUALA ORIENTATIVA A ACTIVITATILOR MATEMATICE

GRUPA MICA

TEMA ANUALA :Evaluare initiala


SUBTEMA:Ne jucam si impreuna invatam
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Spune ce sunt (recunoasterea si numirea corecta a obiectelor uzuale)

TEMA ANUALA:Evaluare initiala


SUBTEMA:Ne jucam si impreuna invatam
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Spune ce am ascuns (recunoasterea si numirea corecta a obiectelor uzuale)

TEMA ANUALA:Cine sunt /suntem?


SUBTEMA:Gradinita mea iubita
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Obiecte,jucarii folosite de copii-recunoasterea obiectelor uzuale (joc didactic)

TEMA ANUALA:Cine sunt /suntem?


SUBTEMA:Familia mea
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Cine sunt si ce sunt-insusiri simple de culoare,forma,marime

TEMA ANUALA:Cine sunt /suntem?


SUBTEMA:Corpul meu
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Pune la un loc jucariile care sunt la fel-grupare dupa o insusire comuna

TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?


TEMA PROIECTULUI:Bogatie si culoare
SUBTEMA:
1.Bate vantul frunzele
2.Dulceata toamnei
3.Spiridusul legumici
4.Zana Toamna ne-a invatat

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Ne jucam cu frunze colorate -grupare dupa criteriul culoare
2 Jocul culorilor-joc didactic

36
3 Alege leguma potrivita - grupare dupa criteriu forma(joc didactic)
4 Fructe/legume mari si mici indragite de pitici-grupare dupa criteriul marime

TEMA ANUALA:Cine sunt/suntem?


SUBTEMA:Noi suntem romani
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Cauta cercul-joc didactic

TEMA ANUALA:Cum este,a fost si va fi pe pamant?


SUBTEMA:In asteptarea lui Mos Nicolae
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Cadouri de tot felul-patratul

TEMA ANUALA:Cum este,a fost si va fi pe pamant?


SUBTEMA:Povesti in jurul bradului
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Ne jucam cu globulete-grupare dupa criteriul forma si culoare

TEMA ANUALA:Cum este,a fost si va fi pe pamant?


SUBTEMA:Mos Craciun darnic si bun
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Fiecare cadou la locul lui-joc didactic

TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?


SUBTEMA:Ninge,ninge incetisor
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Alege saniutele...grupare marime(mare)-culoare(joc didactic)
TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?
SUBTEMA:Jocurile copiilor iarna
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Alege bulgarii de acelasi fel-grupare obiecte dupa criteriul marime(mic) si forma

TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?


SUBTEMA:Din lada bunicii
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Spune ce sunt,cum sunt-formare de grupe de obiecte de aceea marime si culoare(joc
didactic)

TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?


SUBTEMA:Iata cate stiu
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE

37
CRT
1 Aseaza-ma la casuta mea-joc logic
TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?
TEMA PROIECTULUI:Din lumea celor care nu cuvanta
SUBTEMA:
1.In ograda bunicii
2.Vietuitoarele padurii
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 O pisica,mai multe pisicute-aprecierea globala a cantitatii
2 Multi ursi,mai putini ursi-activitate cu material individual

TEMA ANUALA:Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?


SUBTEMA:Primul ghiocel apare si imparte martisoare
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Gaseste-i perechea-formare de perechi

TEMA ANUALA:Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?


SUBTEMA:Fiecare pui are mama lui si eu tot asa am mamica mea
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Fiecare pui are mama lui-corespondenta biunivoca (joc didactic)

TEMA ANUALA:Cum este,a fost si va fi pe pamant?


TEMA PROIECTULUI:In lumea povestilor
SUBTEMA:
1.A fost odata
2.In lumea povestilor
3.Traistuta cu povesti
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Unde este vulpea-pozitii spatiale
2 Unde ai asezat grupa iezilor?-pozitii spatiale
3 Aseaza grupa pisicutelor/spune unde ai asezat-o(joc didactic)

TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?


SUBTEMA:Sarbatorile Pascale
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Te rog sa-mi dai un ou-predarea numarului 1

TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla


TEMA PROIECTULUI:Salutare primavara
SUBTEMA:
1.De vorba cu Zana Primavara
2.Se intorc pasarile calatoare
3.Pomisorul inflorit
4.Culori fermecate

38
5.Ce ne-a invatat Zana Primavara

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICII


CRT
1 Un fluturas,doi fluturas-predarea numarului 2
2 Numara pasarile-consolidare numarului 2
3 Spune unde sunt mai multe/mai putine-verificare2
4 Buchetele buchetele-predare3
5 Cate sunt?-consolidare3

TEMA ANUALA:Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?


SUBTEMA:La multi ani copilarie
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Numara si potriveste-raportare numar la cantitate

TEMA ANUALA:Cum este,a fost si va fi pe pamant?


SUBTEMA:Frumusetile verii
NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE
CRT
1 Cine numara mai bine-verificare1-3 (joc didactic)

TEMA ANUALA:Cum este,a fost si va fi pe pamant?


SUBTEMA:Ce mi-au spus Zanele Anului

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Ce stii despre mine?-joc logic

TEMA ANUALA:Cum este,a fost si va fi pe pamant?


SUBTEMA:Vine vacanta mare

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Cine stie mai bine?-joc didactic

39
COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE:
Eugenia DOBRE
Rodica SIMION
Mariana ANDREI
Elena STEFAN

PLANIFICAREA ANUALA ORIENTATIVA A


ACTIVITATILOR MATEMATICE

40
GRUPA M I J L O C IE
TEMA:Evaluare initiala

NR TEMA ACTIVITATII
CRT
1 Sa formam grupe dupa diferite criterii-forma-marime(exercitii cu material individual)

TEMA:Evaluare initiala

NR TEMA ACTIVITATII
CRT
1 Raftul cu jucarii (joc didactic)

TEMA ANUALA:Cine sunt/suntem?


SUBTEMA:Familia mea

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Sa culegem mandre flori-joc didactic(forma-culoare)

TEMA ANUALA:Cine sunt/suntem?


SUBTEMA:Corpul uman

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Unde este locul lui?(separarea obiectelor mari de cele mici si gruparea lor)
TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?
TEMA PROIECTULUI:Zana Toamna a venit
SUBTEMA PROIECTULUI:
1.E toamna iar
2.Legume vesele
3.Hrana sanatoasa
4.Parfum si culoare de toamna
5.Bogatiile toamnei

Nr Tema activitatii matematice


crt
1 Covor de frunze ruginii(sortare,clasificare-forma-marime-culoare)
2 Spune unde crezi ca sunt mai multe/putine(activitate cu material individual)
3 Sa asezam borcanele de compot pe raft- pozitii spatiale (activitate cu material

41
individual)
4 Sa facem buchetele de flori-lungime
5 Ce ne aduce toamna in cos-forma-marime –culoare-lungime( joc didactic)

TEMA TEMA ANUALA:Cine sunt/suntem?


SUBTEMA:Sunt roman

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Steagul tricolor-joc logic

TEMA ANUALA:Cum este,a fost si va fi pe pamant?


TEMA PROIECTULUI:Magia sarbatorilor de iarna
SUBTEMA PROIECTULUI:
1.In asteptarea lui Mos Nicolae
2.Colinde,colinde,e vremea colindelor
3.Mos Craciun prieten bun

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Asezam in perechi ghirlande lungi si scurte(activitate cu material individual)
2 Betisorul lui Mos Nicolae-gros-subtire(activitate cu material individual)
3 Mos Craciun imparte daruri-joc didactic

TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?


TEMA PROIECTULUI:Iarna anotimpul bucuriei
SUBTEMA PROIECTULUI:
1.Iarna anotimpul alb
2.Hai la sanius
3.Casuta iernii

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Formeaza perechi intre fulgii mari si mici(activitate cu material individual)
2 Unde sunt mai multe,mai putine,tot atatea saniute-aprecierea globala a cantitatii(joc
didactic)
3 Aseaza-ma la casuta mea(joc logic)

TEMA:Cand,cum si de ce se intampla?

42
SUBTEMA:De ce ne place iarna(evaluare intersemestriala)

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Saculetul fermecat(joc logic)

TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?


TEMA PROIECTULUI:Din lumea celor care nu cuvanta
SUBTEMA PROIECTULUI:
1.Animale domestice
2.Animale salbatice
3.Pasari de curte

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 A mai venit un purcelus-numarat 1-3 (activitate cu material individual)
2 Iepurasii jucaus(joc didactic 1-3)
3 Cati puisori sunt?(predarea numarului 4)

TEMA:Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?


SUBTEMA:Ghiocel si martisoare,primele raze de soare

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Te rog sa-mi dai 4 martisoare-consolidare 1-4

TEMA:Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?


SUBTEMA:Eu cu dragoste-ti soptesc,mama draga te iubesc!

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Ordoneaza inimioarele de la 1-4-verificare 1-4(activitate cu material individual)
TEMA ANUALA:Cand,cum si de ce se intampla?
TEMA PROIECTULUI:Randunica a sosit primavara a venit
SUBTEMA:
1.Bine ai venit primavara
2.Randunica harnica isi face cuibul
3.Iepurasul asteptam si pe domnul laudam
4.Harnicutele albine

43
5.Jurnal de primavara

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 A cata floare s-a ofilit-numeral ordinal-al 4-lea
2 Spune-mi unde pot locui?(joc logic)
3 Numara ouale din cos-predare 5(activitate cu material individual)
4 Numara cate albine sunt in stup-consolidare 5(activitate cu material individual)
5 Numara florile din vaza-verificare 1-5

TEMA:Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim


SUBTEMA:Sunt copil in Europa

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Al catelea steag este al Romaniei-numeral ordinal(al cincilea)

TEMA:Cine si cum planifica o activitate?


SUBTEMA:Hai la drum

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Barcutele la concurs (joc logico-matematic)

TEMA:Cine si cum planifica o activitate?


SUBTEMA:Imi aleg o meserie

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Cate jucarii primeste Ioana in dar?-numara-socoteste-potriveste(joc didactic 1-5)

TEMA:Cine si cum planifica o activitate?


SUBTEMA:E ziua noastra copii

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Biblioteca (joc logic)

TEMA:Cine si cum planifica o activitate?


SUBTEMA:Frumusetile verii

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Te rog sa-mi dai (joc logic)

44
TEMA:Evaluare finala
SUBTEMA:Uite cate am invatat

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 Raspunde repede si bine(joc didactic)

TEMA:Evaluare finala
SUBTEMA:Hai la munte si la mare

NR TEMA ACTIVITATII MATEMATICE


CRT
1 V-ati gasit locurile?(joc logic)

45
COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE:

Marieta DOBRE
Enuta CIUCIULA
Rodica GRIGORE
Maria SIMION
Valerica NECULA
Izabela GHIAURU

PLANIFICAREA ANUALA ORIENTATIVA A


ACTIVITATILOR MATEMATICE

GRUPA MARE
68 de activitati pe an
30 exercitii cu material individual
20 jocuri didactice
18 jocuri logico-matematice
SEMESTRUL I

EVALUARE INITIALA
SAPTAMANA: 16.09.-20.09.2013

Activitatea Tema activitatii

1 “Grupam, ordonam si ne jucam”- ex. cu material individual

2 “Coloram si numaram”- numarat 1-5 - j.didactic

EVALUARE INITIALA

46
SAPTAMANA: 23.09.-27.09.2013

Activitatea Tema activitatii

1 “Formele geometrice, prietenele noastre” – j.logic

2 “Unde este grupa de jucarii”- pozitii spatiale- joc didactic

TEMA: “Cine sunt/ suntem ?”


SAPTAMANA: 30.09.-04.10.2013
PROIECT: “Eu si lumea mea”
SUBTEMA: “Familia mea”

Activitatea Tema activitatii

1 “Sorteaza ce ai cumparat, dupa cerinte”- ex. cu material individual

2 “Asaza in sir obiectele dupa marime”- ex. cu material individual

TEMA: “Cine sunt/ suntem?”


SAPTAMANA: 07.10.11.10.2013
PROIECT: “Eu si lumea mea”
SUBTEMA: “Copil ca tine sunt si eu”

Activitatea Tema activitatii

1 “Formeaza multimi de fete si baieti”- ex. cu material individual

2 “Baiatul si fetita”- din figuri geometrice – joc logic

TEMA: “Cand/ cum si de ce se intampla ?”

SAPTAMANA: 14.10.2013- 18.10.2013

PROIECT: “Toamna ruginie”

SUBTEMA: “Fosnet de toamna”

Activitatea Tema activitatii

1 “Spune unde se afla”- pozitii spatiale – joc didactic

2 “Dreapta stanga”- pozitii spatiale – joc didactic

47
TEMA: “Cand cum si de ce se intampla?”
SAPTAMANA: 21.10.2013- 25.10.2013
PROIECT: “Toamna ruginie”
SUBTEMA: “Cosul toamnei”

Activitatea Tema activitatii

1 “Asaza morcovii de la cel mai subtire la cel mai gros”- ex. cu material
individual

-2 “Asaza castravetii de la cel mai scurt la cel mai lung”- ex. cu material
individual

TEMA: “Cand/ cum si de ce se intampla”


SAPTAMANA: 28.10.-01.11.2013
PROIECT: “Toamna ruginie”
SUBTEMA: “Mireasma si culoare”

Activitatea Tema activitatii

1 “Flori perechi”-asezare in perechi prin punere in corespondenta – ex. cu


material individual

2 “Tot atatea flori, mai multe, mai putine”-prin formare de perechi - ex. cu
material individual

TEMA: “Cand cum si de ce se intampla?”


SAPTAMANA: 11.11.-15.11.2013
PROIECT: “Toamna ruginie”
SUBTEMA: “Pe cararile toamnei”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cum poti sa faci sa fie tot atatea frunze, mai multe, mai putine?”-ex. cu
material individual

2 “Cum poti sa faci sa fie tot atatea crizanteme, mai multe, mai putine?”-ex.
cu material individual

48
TEMA SAPTAMANALA
SAPTAMANA: 18.11.-22.11.2013
SUBTEMA: “Universul”

Activitatea Tema activitatii

1 “Stii sa faci ca mine?”-ordoneaza grupele (planetele) in sir crescator si


descrescator 1-5 – joc didactic

2 “Sirul planetelor”- consolidarea deprinderii de a aseza crescator si


descrescator-1-5

TEMA SAPTAMANALA
SAPTAMANA: 25.11.-29.11.2013
SUBTEMA: “Sunt roman, sunt european”

Activitatea Tema activitatii

1 “Tabloul pieselor” (mici-subtiri, mari-gros)- joc logic

2 “Tabloul tricolor” (24 piese- mici-mari) – joc.logic

TEMA: “Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim”


SAPTAMANA: 02.12-.06.12.2013
PROIECT: “Bucuriile iernii”
SUBTEMA: “Surprizele lui Mos Nicolae”

Activitatea Tema activitatii

1 “Al catelea cadou are funda rosie…?”numeralul ordinal 1-5 – joc didactic

2 “Numara cate jucarii sunt in fiecare grupa din sirul format de Mos
Nicolae”- ex. cu material individual

TEMA: “Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?”


SAPTAMANA: 09.12-13.12.2013
PROIECT: “Bucuriile iernii”
SUBTEMA: “Pe la case colindam, sanatate va uram!”

49
Activitatea Tema activitatii

1 “Cate traistute alegem?”- raportare nr., cifra,cantitate si invers

2 “Clopotei, clopotei”- predare nr. 6- ex. cu material individual

TEMA: “Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?”


SAPTAMANA: 17.12.-21.12.2013
PROIECT: “Bucuriile iernii”
SUBTEMA: “Iata, vine-n fapt de seara Mos Craciun cu sanioara”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cum putem sa asezam 6 globulete in pom ?”- compunere si descompunere

2 “Cate cadouri mi-a adus Mos Craciun ?”- adunare si scadere 1-6 – joc
didactic

TEMA: “Cand/ cum si de ce se intampla ?”


SAPTAMANA: 06.01.-10.01.2014
PROIECTUL : “Tabloul anotimpurilor”
SUBTEMA: “Tablou de iarna”

Activitatea Tema activitatii

1 “A cata saniuta s-a rasturna?” 1-6 numeral ordinal – joc didactic

2 “Te rog sa-mi dai...”– joc logic

TEMA SAPTAMANALA
SAPTAMANA: 13.01.-17.01.2014
SUBTEMA:“Eminescu”

Activitatea Tema activitatii

1 “Biblioteca”- joc logic

2 “Predarea numarului 7”- ex. cu mat. individual

50
TEMA: “Cum este/ a fost si va fi pe acest pamant?”
SAPTAMANA: 20.01.-24.01.2014
TEMA SAPTAMANALA: “Hora Unirii”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cum putem aseza 7 stegulete?” –compunere si descompunere

2 “Cati romani sunt in hora ?” –ex. si probleme 1-7 – joc didactic

EVALUARE INTERSEMESTRIALA
SAPTAMANA: 27.01.-31.01.2014
SUBTEMA : “Ce am invatat pana acum ?”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cine stie mai bine ?”-ex. si probleme 1-7 – joc didactic

2 “Gaseste locul potrivit” –joc logic

SEMESTRUL II
TEMA:”Cum este/a fost si va fi pe acest pamant ?”
SAPTAMANA : 10.02.-14.02.2014
PROIECT: “Vietuitoarele de ieri si de azi”
SUBTEMA: “Au fost odata pe pamant”

Activitatea Tema activitatii

1 “Salveaza dinozaurii”-predarea nr. 8

2 “Cum putem aseza ouale de dinozaur?”-compunere si descompunere 8

TEMA: “Cum este/ a fost si va fi pe acest pamant ?”


SAPTAMANA: 17.02.-21.02.2014
PROIECT: “Vietuitoarele de ieri si de azi”
SUBTEMA:”Lumea animalelor azi”

Activitatea Tema activitatii

51
1 “Cate animale salbatice sunt in padure ?”-ex. si probleme 1-8 – joc didactic

2 “Cum putem forma o grupa de 9 elefanti ?”-predarea nr. 9

TEMA: “Cand/cum si de ce se intampla?”


SAPTAMANA:24.02.-28.02.2014
TEMA SAPTAMANALA :“Iarna, sa te duci cu bine, primavara iata, vine! ”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cum putem aseza martisoarele pe raft?”-compunerea si descompunerea 9

2 “Cate martisoare ai primit?”-ex. si probleme 1-9

TEMA: “Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?”


SAPTAMANA: 03.03.-07.03.2014
TEMA SAPTAMANALA :“Mama, te iubesc!”

Activitatea Tema activitatii

1 “Trenul cu o diferenta” – joc logic

2 “Inimioare,inimioare!”-predarea nr. 10

Dupa prima activitate, in activitatile de dupa amiaza se va preda cifra 0.

TEMA: “Cand/ cum si de ce se intampla?”


SAPTAMANA: 10.03.-14.03.-2014
PROIECT:”Tabloul anotimpurilor”
SUBTEMA: “E primavara iar in tara!”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cum putem aseza 10 ghiocei pe masa?”- compunere si descompunere 10

2 “Cati ghiocei sunt in gradina?”- ex. si probleme 1-10 – joc didactic

TEMA: “Cand/ cum si de ce se intampla?”

52
SAPTAMANA: 17.03.-21.03.2014
PROIECT : “Tabloul anotimurilor”
SUBTEMA: “Pasari migratoare”

Activitatea Tema activitatii

1 „Jocul cercurilor” –(intersectie) – joc logic

2 “A cata randunica si-a facut cuib?”- numeral ordinal 1-10 – joc didactic

TEMA:”Cand/ cum si de ce se intampla”


SAPTAMANA: 24.03.28.03.2014
PROIECT: “Tabloul anotimpurilor”
SUBTEMA: “Armonie si culoare”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cine ghiceste mai repede?”- joc logic

2 “Cate flori sunt in vaza ?”- ex. si probleme 1-10 – joc didactic

TEMA: “Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim!”


SAPTAMANA: 31.03.-04.04.2014
TEMA SAPTAMANALA :“Ne pregatim pentru Sarbatoarea Invierii”

Activitatea Tema activitatii

1 “Numaram ouale din cos”-ex.si probleme 1-10

2 “Din jumatate, intreg”- ex. cu material individual

“SCOALA ALTFEL” 06.04.-10.04.2014


TEMA: “Cum este/ a fost si va fi pe acest pamant?”
SAPTAMANA: 23.04-25.04.-2014
PROIECT: “Vietuitoarele de ieri si de azi”
SUBTEMA: “Animalele domestice si puii lor”

Activitatea Tema activitatii

53
1 “Cate animale sunt in ograda?”- ex. si probleme 1-10

2 “Unde este locul meu?”-numeral ordinal 1-10 – joc logic

TEMA: “Cum este/a fost si va fi pe acest pamant?”


SAPTAMANA: 28.04.-02.04.2014
PROIECT: “Vietuitoarele de ieri si de azi”
SUBTEMA: “Pasarile domestice”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cate gaini au venit la mancare?”- ex. si probleme 1-10 – joc didactic

2 “Unde se afla cocosul?”-pozitii spatiale – joc didactic

TEMA : “Cum este/a fost si va fi pe acest pamant?”


SAPTAMANA:05.05.-09.05.-2014
PROIECT: “Vietuitoarele de ieri si de azi”
SUBTEMA: ”Insecte”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cine aranjeaza mai bine?”-joc logic

2 “Gaseste locul potrivit”-joc logic

TEMA: “Cum este/ a fost si va fi pe acest pamant?”


SAPTAMANA: 12.05.-16.05.2014
PROIECT: “Vietuitoarele de ieri si de azi”
SUBTEMA: “Ce am invatat despre vietuitoare?”-evaluarea proiectului

Activitatea Tema activitatii

1 “Sirul animalelor”- sirul numeric 1-10 – joc didactic

2 “Cate animale sunt?”- ex. si probleme 1-10

TEMA: “Cum este/ a fost si va fi pe acest pamant?”


SAPTAMANA: 19.05.-23.05.2014

54
TEMA SAPTAMANALA :“Cu ce calatorim?”- mijloace de transport

Activitatea Tema activitatii

1 “Care obiect este mai greu?”-masurarea greutatii nestandardizat

2 “Trenul cu patru diferente”- joc logic

TEMA: “Cine sunt/suntem?”


SAPTAMANA:26.05.-30.05.-2014
PROIECT: “Drepturile copilului”
SUBTEMA: “Copii din toata lumea”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cat am crescut?”- masurarea lungimilor folosind unitati nestandardizate

2 Exercitii de comparare a volumului vaselor

TEMA: “Cine sunt/ suntem?”


SAPTAMANA: 02.06.-06.06.2014

PROIECT: “Drepturile copiilor”

SUBTEMA: “Ce voi fi cand voi fi mare?”

Activitatea Tema activitatii

1 “Cate unelte are tamplarul?”- ex. si probleme 1-10 – joc didactic

2 “Asaza in sir uneltele”- scara numerica 1-10

TEMA: “Ce si cum vreau sa fiu?”


SAPTAMANA: 09.06.-13.06.2014
TEMA SAPTAMANALA :“Vreau sa fiu un bun scolar!”

Activitatea Tema activitatii

1 “Sa nu intarzii la scoala!”-masurarea timpului-ceasul

2 “Voi fi un bun matematician!”- ex. si probleme 1-10 – joc didactic

EVALUARE SUMATIVA

55
SAPTAMANA: 16.06.20.06.2014
TEMA SAPTAMANALA :“Comori pentru noul drum”

Activitatea Tema activitatii

1 “Jocul celor 10 intrebari”- joc logic

2 “Raspunde repede si bine!”-joc didactic

BIBLIOGRAFIE

 Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii,Editura Didactica si


Pedagogica 1987
 Curriculum pentru invatamantul prescolar 3-6/7 ani,Bucuresti 2008.
 Dumitrana M.,Activitatile matematice in gradinita,Bucuresti 2008
 Cerghit I.,Metode de invatamant,Editura Polirom Iasi 2006
 M. Neagu,G. Beraru,Activitati matematice in gradinita Editura AS’S 1995
 Revista invatamantului prescolar nr.4/2007

Material prelucrat si tehnoredactat de catre IFRIM PAULA,educatoare la


Gradinita cu Program Prelungit Fetesti.

56

S-ar putea să vă placă și