Sunteți pe pagina 1din 1

Norme de securitate in munca

Normele generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul Ministrului Muncii si


Protectiei Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr.
933/25.11.2002, cuprind principii generale de prevenire a accidentelor de munca si bolilor
profesionale precum si directiile generale de aplicare a acestora. Normele au ca scop eliminarea
sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau îmbolnavire profesionala existenti în
sistemul de munca, proprii fiecarei componente a acestuia (executant - sarcina de munca -
mijloace de productie - mediu de munca), precum si informarea, consultarea si participarea
angajatilor si a reprezentantilor acestora in procesul de asigurare a securitatii si sanatatii in
munca.
Respectarea Normelor generale de protectie a muncii este obligatorie pentru toate
unitatile din economie aflate sub incidenta Legii protectiei muncii nr. 90/1996.

1. Supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă.


2.Este interzis fumatul, introducerea de tigari,brichete,material ori produse care
provoaca incendii , explozii in incinta sectiei.
3.Nu este permisa utilizarea de sobe metalice, masinilor de gatit, resouri sau alte surse
de incalzire.
4.Nu se admit instalatii electrice improvizate.
5.Este interzisa pastrarea substantelor inflamabile.
6.Nu este permisa blocarea panourilor electrice, a instalatiilor si a surselor de alimentare
cu apa sau a mijloacelor de stingere a incendiilor pentru a nu se impiedica folosirea lor in caz
de nevoie.
7.Este interzisa intrarea in spatiul de lucru fara echipamentul corespunzator.
8.Pentru inlaturarea pericolului de incendiu cu toate urmarile sale daunatoare,
personalulde conducere al intreprinderilor, precum si toti salariatii au obligatia de serviciu de a
respecta si a lua toate masurile de paza si de combatere a focului.
9.Caile de evacuare vor fi in permanenta libere, nefiind permisa depozitarea in materii,
ambalare si unitati.

10.In caz de incendiu:


- se va actiona pentru evacuarea bunurilor material din spatiile incendiate
- se vor utiliza instrumentele de stingere din dotare
- se va anunta unitatea de pompieri