Sunteți pe pagina 1din 223
Se re Coperta: Victor Masek Shakespeare, contemporanul nostru de Jan Kott Redaetor: Loan Comge In romineste de Anca Livescu. gi Teofil Rott Jon Kote SZICE 0 SzEKSPIRZE SHAKESPEARE OUR CONTEMPORARY i Methuen 4 Co Lia | Editura pentru Literatura Universal — 1969 Nota asupra edifiet 1, ‘Traducerea din limba polonezt a fost efectuatd de Anca LLivesta si Teo Roll dypi eit publicaté in 1962 de Padst- ‘rows Instytub Widawnieay dia Varyovia, sub ttlal Sekice 0 Seekepirze, 2 Ba a fost confruntaté si pust In concordant& eu textol jel a Tia & versinit engleze comnatd de Boleslaw Tubocsi. ‘Aceesia versiune, care repreaint® forma vltimé a Incratit, « ap& ‘Pot in 1087 la editura Methuen & Co, Ltd. din Londra, sub tituh ‘Shakespeare our Conteraporary 3. Copltolele ineiite — Cele dowd paradaruri din Othello precum 31 Titania jf copud de magar si din partea T, Amara Area fle shokespeeriana, dln partea a Ia, si anexa intitulatd Carnet de insomniri shakespeoriene ou fost traduse din limba englera ‘de Dan A, Liabrese, 4. In text, etatelo din operele dramatice si poetice ale ut Shakespeare int date in. versione romineascA, fraducerea, lor flind imprumstata din urmatearele Simic ‘Richerd al Ii-lea, de Mihnes Gheorghin (Shakespeare, Opere, vol IF ESPLA, 1050; ‘Richard at Ill-lea de Ton Barbu si Romulus Vulpescu (Shake speore, Richard af lt-lea, BL, colectia BPT, 1000; Hewrle at Vicle, portea 1, do Barbu Solacoly (Shakespeare, ‘Opere, vol. Vi BSPLA, 1958): Henrie al Vi-leo, partea 9 1-3, de Harbu Solacolu (Shake peace, Opere, vol. VI, ESPLA, 1988) 5 TRegele loan, de Dan Botta (Shakespeare, Opere, vol. h ESELA, 155) Hmtct, ce Dan Dulescu si Leon Levite (Shakespeare, ea ry BLU, 1860) ‘rroilus $i Cresida, de Leon Levifebi, (Shakespeare, Opere, vol, VIEL ESPLA, 1960), ota asupra edit Macbeth, de ton Vinea Shakespeare, Teatra, LU, 1088); Othello, de Ton Vinea, (Shakespeare, Teatra, LU, 1084); ‘Regele Lear, de Mihnea Gheorghiu (Shakespeare, Teatra, BLU, 868); ‘Antoniu qi Cleopatra, de Tudor Vianu (Shakespeare, Opere, vol. 1, BLU, 1901); Coriolan, do Tudor Vian (Shakespeare, Opere, vol. X, BLU, 196): Vieul net nopfi ds vard, de Dan Grlgorescu (Shakespeare, ‘Peatru, ELU, 1968); ‘Sonete, do Ton Frunzeti (colelia ,Cele mai frumoase poezi, Fe, Tineretuls,ediia a ia, 1966) A douasprezecea noapte (Shakespeare, Opere, vol. VI, BSPLA, 1290) ‘Clum vd place, do Virgil Teodorescu (Shakespeare, Teatra, LU, 1984) ‘Furtuna, do Loon Laviteht (Soakespeare, Teatru, BLU, 1964); Dupa fapta si rasplatd sau Masurd pentru masurd, de N, Ar fintescu-Amea Ghakespeare, Opere, vol. IX, ELU, 1801); Titus Andronicus, de Daa Dujescu (Shakespeare, Opere, vol. Y, BSPLA, 1850, 9, De atomensa au fort urmate traduceile emintite mat sis sin privinta graiet numselor porsonajelor 8 Acolo unde versiunile omit uncle clemente retinote in ‘expunerea sau argumentarea autorulul, precam si acolo unde fste vorba de opera shakespearione inci notraduse (cum sint de pila uncle soncto), si in cazul cltatlor in. versuri din opere hetmadite 1s noi ale altor seritori, a fost folowite traddeeri, cfestuste anume pentru Iuerarea de fal, de Dan A. Lsiresou, ‘Traduceri sale, spre deosebire de celelalte, sint insomaate eu 7. La finele volumului au fost reproduse in limba englezi sitatele shakespeariene fn forma 1 ordinea in care apar in edi fia de bast, 4 Afard do cazurlle tn care so aralé altel, notele apartin ssutorul, Bditera Lidiei