Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Centrul National de Evaluare si Examinare


_____________________________________________________________________________________________

TEST DE EVALUARE INITIALĂ


Anul scolar 2017-2018
Limba engleză
Clasa a III-a L1

Numele si prenumele elevului:……………………………………………………………….


Data sustinerii testului: 25. 09. 2017

PARTEA I – CUVINTE 40p

1. What room is this?

5x2p=10puncte
2. What hurts?

5x4p=20puncte

3. Where is the cat?

4x0,25p=1punct

1
PARTEA A II-A: CITIRE ŞI ÎNTELEGERE A UNUI TEXT LA PRIMA VEDERE 30 p

Read and match.

Hello. I’m Susan. I’m a Hi! I’m Tom. I am 10. Good morning. I am
I am not a good boy. Grandma Ann. I am
nice baby girl. I am not
I have got many not young. I am 80. I
one year. I am ten
friends. My mother is have got a nice cat. I
months. I have got tall and beautiful.My haven’t got a dog.
many toys. Have you got father has got a nice Have you got a
a nice Teddy bear? blue car. turtle?

3x10p=30puncte

PARTEA A TREIA: CREATIVITATE 3x7p=21puncte

Priveşte imaginea următoare şi scrie cel puţin trei propoziţii despre ea.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Se acordă 10 puncte din oficiu.