Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN DE PLATĂ Nr. 08 DATA EMITERII 20 August 2018 TIP. DOC.

1
PLĂTIŢI 3525-00 LEI
Trei mii cinci sute douăzeci și cinci lei 00 bani

PLĂTITOR (R) “Camila Lidia” I.I. CODUL MD87VI000002224003462MDL


IBAN
CODUL 1014600009971
FISCAL

PRESTATORUL PLĂTITOR BC “Victoriabank” SA fil. 3, Chișinău


CODUL MD24PR002251150391001498
IBAN
BENEFICIAR (R) “URFIN” SRL
CODUL 1003600006514
FISCAL

PRESTATORUL BENEFICIAR BC Procreditbank S.A.


TIPUL TRANSFERULUI

/P102/3525.00 Plata pentru arendă si servicii


DESTINAŢIA PLĂŢII
comunale conform ordinului de plata Nr.40 din 15 August 2018.
NORMAL/URGENT

N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA
PRESTATORULUI L.Ş.

MOTIVUL REFUZULUI

ORDIN DE PLATĂ Nr. 08 DATA EMITERII 20 August 2018 TIP. DOC. 1


PLĂTIŢI LEI
3525-00 Trei mii șase cinci sute douăzeci și cinci lei 00 bani

PLĂTITOR (R) “Camila Lidia” I.I. CODUL MD87VI000002224003462MDL


IBAN
CODUL 1014600009971
FISCAL

PRESTATORUL PLĂTITOR BC “Victoriabank” SA fil. 3, Chișinău


CODUL MD24PR002251150391001498
IBAN
BENEFICIAR (R) “URFIN” SRL
CODUL 1003600006514
FISCAL

PRESTATORUL BENEFICIAR BC Procreditbank S.A.


TIPUL TRANSFERULUI

/P102/3525.00 Plata pentru arendă si servicii


DESTINAŢIA PLĂŢII
comunale conform ordinului de plata Nr.40 din 15 August 2018.
NORMAL/URGENT

N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA
PRESTATORULUI L.Ş.

MOTIVUL REFUZULUI

S-ar putea să vă placă și