Sunteți pe pagina 1din 1

- Industria clasica pare sa nu mai atraga elevii din Gala?

i
Reprezentan?ii Inspectoratului ?colar Jude?ean Gala?i prezinta �n Comisia de Dialog
Social, organizata astazi (mar?i, 25 septembrie) la Prefectura Gala?i, situa?ia
locala a �nva?am�ntului profesional ?i tehnic din unita?ile ?colare pentru �nva?
am�ntul preuniversitar.
Pentru anul ?colar 2018-2019, Inspectoratul ?colar Jude?ean Gala?i a propus prin
"Proiectul planului de ?colarizare" un numar de 133 de clase, pentru un efectiv de
elevi de 3553 �nscri?i �n clasa a-VIII-a.
Astfel, repartizarea acestora pe filiere/profiluri se prezinta astfel:
1) Filiera teoretica - 61 de clase pentru un numar de 1708 elevi;
2) Filiera tehnologica - 63 de clase pentru un numar de 1764 elevi;
3) Filiera voca?ionala - 9 clase pentru un numar de 252 elevi;

- ?apte clase tehnologice nu vor mai func?iona din acest an


�n acest context, numarul realizat de clase de �nva?am�nt teoretic ?i voca?ional a
fost cel care a fost propus prin planul de ?colarizare ?i clasele s-au format in
totalitate. �n ceea ce prive?te �nva?am�ntul profesional ?i tehnic, clasele pentru
filiera tehnologica sunt formate din clase de liceu tehnologic ?i clase pentru
�nva?am�ntul profesional. �n anul ?colar 2018-2019 s-a constatat urmatoarea situa?
ie: nu s-au format urmatoarele clase:
a. �n Licee tehnologice - nu s-au putut constitui 3 clase: la Liceul
Tehnologic de Marina, o clasa - calificarea "Tehnician transporturi"; la Colegiul
de Industrie Alimentara "Elena Doamna", doua clase - calificarea "Tehnician �n
industrie alimentara";
b. �n �nva?am�ntul profesional - nu s-au putut constitui 4 clase, dupa cum
urmeaza: la Colegiul Tehnic "Paul Dimo" Gala?i, o clasa din domeniul Electric -
calificarea profesionala "Electrician exploatare joasa tensiune"; la Liceul
Tehnologic "A. Saligny", o clasa din domeniul Construc?ii. Instala?ii ?i lucrari
publice - pentru calificarea profesionala "Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar"(0,5
clasa) ?i calificarea profesionala "Instalator instala?ii tehnico - sanitare ?i de
gaze"(0,5 clasa); la Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu", o clasa din domeniul
Industrie textila ?i pielarie - calificarea profesionala "Confec?ioner produse
textile" (0,5 clasa), din domeniul Comer? - calificarea profesionala " Comerciant-
v�nzator"; la Liceul Tehnologic de Marina, o clasa din domeniul Mecanica -
calificarea profesionala " Motorist nave".

- Domenii precum chimie industriala ?i automatizari nu sunt sus?inute financiar de


agen?ii economici locali
La ?colile profesionale, spre surpriza Inspectoratului ?colar Jude?ean, numarul
locurilor propuse prin planul de ?colarizare a fost oarecum depa?it la unele clase,
op?iunile elevilor �ndrept�ndu-se ?i �n acest an catre domeniile turism ?i
alimenta?ie, industrie alimentara, estetica ?i igiena corpului omenesc, dar ?i
catre electromecanica. Potrivit informarii publice, la nivelul jude?ului Gala?i
exista domenii de pregatire profesionala pentru care nu exista unita?i ?colare
autorizate/acreditate, cum ar fi: Materiale de construc?ii, Silvicultura, Tehnici
polirafice ?i
Produc?ie media. Dar nici operatori care sa fi solicitat �nfiin?area de clase �n
domenii ca Electronica-automatizari ?i Chimie industriala.
Marian Vulpe