Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

organizează

a XVII-a ediţie a
Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a studenţilor
12 aprilie 2014
SECŢIUNI  Conf. univ. dr. DANIELA PÎRVU

 Conf. univ. dr. LUMINIŢA


1. Economie, Finanţe Condiţii de tehnoredactare
şi Politici ŞERBĂNESCU
economice  Lucrările vor fi redactate în
europene  Lect. univ. dr. CONSUELA Word 2003, în română, format
pagină A4;
2. Contabilitate, NECŞULESCU  Textul va fi aliniat “justified”
Analiză economico şi va fi scris cu diacritice (ş,
ţ, î, â, ă);
–financiară şi
 Conf. univ. dr. AMALIA DUȚU
Statistică
 Marginile: sus/jos 2 cm;
stânga/dreapta 2 cm;
3. Management şi  Conf. univ. dr. CRISTINA BÂLDAN
Marketing  Lucrarea se va redacta cu
font Times New Roman: titlul
4. Turism  Conf. univ. dr. EMILIA CLIPICI bold, litere mari 12 pt,
centrat, autor/-i (anul şi
specializarea), îndrumător/-i
5. Informatică  Conf. univ. dr. DANIELA MIHAI (gradul didactic, numele şi
economică prenumele) - centrate, la un
rând sub titlu, TNR bold, 12
 Lect. univ. dr. CARMEN SECARĂ pt. Figurile şi tabelele trebuie
să aibă titlu şi sursă.

 Lect. univ. dr. MIHAELA DUMITRU  Bibliografia va fi plasată la


sfârşitul lucrării, TNR 10 pt,
în formatul: nr. crt., autor/-i în
 Lect. univ. dr. SMARANDA SIMONI ordine alfabetică, titlul
lucrării, editura, anul
apariţiei.
 Lect. univ. dr. ALINA HAGIU
 Lucrarea trebuie să aibă un
număr par de pagini,
 Asist. univ. drd. ELIZA ANTONIU maximum 10 pagini.
Colectivul de
organizare

!!! Fiecare lucrare va avea coordonator un cadru didactic, care va fi menţionat alături de autorul lucrării.
!!! Lucrările vor fi publicate în volum, în format electronic, cu cod ISSN.
!!! ÎN CADRUL FIECĂREI SECȚIUNI VOR EXISTA CÂTE DOUĂ SUBSECȚIUNI, UNA PENTRU STUDENȚI ȘI UNA PENTRU ELEVI.
!!! LUCRĂRILE CARE NU RESPECTĂ STANDARDELE DE TEHNOREDACTARE VOR FI RESPINSE.
!!! 4 aprilie 2014 - Data limită de trimitere a lucrărilor, pe secţiuni, la adresele de e-mail :
Secţiunea 1 Lect. univ. dr. ALINA HAGIU alinahagiu@yahoo.com
Secţiunea 2
Lect. univ. dr. MIHAELA DUMITRU contabweb@ yahoo.com
Secţiunea 3
Asist. univ. drd. ELIZA ANTONIU elizantoniu@yahoo.com
Secţiunea 4
Lect. univ. dr. SMARANDA SIMONI tsmaranda@yahoo.com
Secţiunea 5
Lect. univ. dr. MIHAELA DUMITRU contabweb@ yahoo.com