Sunteți pe pagina 1din 9

12

EXEMPLU DE PROIECTARE A UNEI TEHNOLOGII DE


PRELUCRARE PRIN AŞCHIERE

Să se proiecteze tehnologia de prelucrare prin aşchiere a piesei prezentate în figura


12.1, în condiţiile unui volum de producţie de unicat sau serie mică.
Pentru proiectarea tehnologiei de prelucrare prin aşchiere este necesară parcurgerea
următoarelor etape:

12.1. Stabilirea succesiunii logice de prelucrare a piesei

Ţinând cont de volumul de producţie (unicat, serie mică), succesiunea logică de


prelucrare prin aşchiere a piesei din figura 12.1 se prezintă în tabelul 12.4.
Observaţie. Semifabricatul necesar este reprezentat de o bară cilindrică (vezi figura
12.2).

12.2. Alegerea echipamentului tehnologic necesar (Maşina-Unealtă, Scule,


Dispozitive şi Verificatoare)

Ţinând cont de condiţiile tehnice de generare impuse piesei, dimensiunile de gabarit


şi volumul de producţie s-a ales următorul echipament tehnologic :
a) Pentru operaţiile de strunjire
Maşina-unealtă: Strungul Universal SN400x1000;
Scule: Cuţite armate cu plăcuţe din carburi metalice K30, K10 corespunzător
operaţiilor de degroşare respectiv finisare, burghiu de centruire din oţel rapid pentru
centruire, burghiu elicoidal din oţel rapid pentru găurire;
Dispozitive: Universalul autocentrant cu trei bacuri;
Verificatoare: Şublerul.
b) Pentru operaţia de găurire
Maşina-unealtă: Maşina de găurit G16 ;
Scule: Burghiu de centruire din oţel rapid pentru centruire, burghiu elicoidal
din oţel rapid pentru găurire;
Dispozitive: Universalul autocentrant cu trei bacuri, capul divizor;
Verificatoare: Şublerul.
c) Pentru operaţia de rectificare
Maşina-unealtă: Maşina de rectificat cilindric exterior şi interior WMW450;
Scule: Disc abraziv 300 pentru exterior, disc abraziv 16 pentru interior;
Dispozitive: Universalul autocentrant cu trei bacuri;
Verificatoare: Micrometrul de exterior, alezometrul.
2 Exemplu de proiectare a unei tehnologii de prelucrare prin aşchiere

Tabelul 12.1. Caracteristicile strungului universal utilizat în cadrul tehnologiei de prelucrare a


piesei.
Denumirea Caracteristicile Gama de turaţii Gama de avansuri Gama de avansuri
maşinii - principale [rot/min] longitudinale transversale
unelte [mm/rot] [mm/rot]
SN Diametrul maxim 12 ; 15 ; 19 ; 24 ; 0,06 ; 0,08 ; 0,10 ; 0,12 ; 0,046 ; 0,050 ; 0,075 ; 0,092 ;
400x1000 de prelucrat : 30 ; 38 ; 46 ; 58 ; 0,14 ; 0,16 ; 0,18 ; 0,20 ; 0,101 ; 0,113 ; 0,126 ; 0,150 ;
400 mm 76 ; 96 ; 120 ; 0,22 ; 0,24 ; 0,28 ; 0,32 ; 0,170 ; 0,184 ; 0,203 ; 0,226 ;
Lungimea maximă 150 ; 185 ; 230 ; 0,36 ; 0,40 ; 0,44 ; 0,48 ; 0,253 ; 0,300 ; 0,340 ; 0,368 ;
de prelucrat : 305 ; 380 ; 480 ; 0,56 ; 0,63 ; 0,72 ; 0,80 ; 0,406 ; 0,452 ; 0,506 ; 0,600 ;
1000 mm 600 ; 765 ; 955 ; 0,88 ; 0,96 ; 1,12 ; 1,28 ; 0,680 ; 0 ,796 ; 0,812 ;
Puterea motorului 1200 ; 1500 1,44 ; 1,60 ; 1,76 ; 2,24 ; 0,904 ; 1,012 ; 1,200 ; 1,36 ;
electric : 7,5 KW 2,88 ; 3,52 1,624 ; 2,024 ; 2,72

Tabelul 12.2. Caracteristicile maşinii de găurit utilizată în cadrul tehnologiei de prelucrare a


piesei.
Denumirea Caracteristicile principale Gama de turaţii Gama de avansuri
maşinii - [rot/min] [mm/rot]
unelte
G16 D = 16 ; S = 225 ; L = 280 ; 150 ; 212 ; 300 ; 425 ; 600 ; 0,10 ; 0,16 ; 0,25 ; 0,40
P = 1,5 KW 850 ; 1180 ; 1700 ; 2360

Tabelul 12.3. Caracteristicile maşinii de rectificat utilizată în cadrul tehnologiei de realizare a


piesei.
Denumirea Caracteristicile principale Puterea motoarelor Turaţiile axelor Viteza de
maşinii - unelte de acţionare [rot/min] înaintare a
[KW] mesei;
[m/min]
WMW450 Distanţa între vârfuri : Pentru piesă: 0,9 Pentru piesă: 0…7
450 mm Pentru piatră 62,5…125
Înălţimea vârfurilor : 85 mm exterior: 3,2 Pentru piatră exterior:
Înclinaţia mesei : 0…9o Pentru piatră 2040
Diametrul pietrei pentru interior: 1,5 Pentru piatră interior:
exterior : 300 mm 11000

12.3. Stabilirea regimului de prelucrare prin aşchiere

Ţinând cont de volumul de producţie (unicat, serie mică), pentru stabilirea regimului
de prelucrare prin aşchiere s-au folosit metode operative de calcul (tabele normative,
recomandări ale producătorilor de scule aşchietoare). Astfel, regimul de aşchiere a fost
determinat utilizând tabelele normative.
Observaţie. Echipamentul tehnologic folosit şi parametrii regimului de aşchiere se
prezintă sintetic în tabelul 12.4.
Prelucrări prin aşchiere 3

Tabelul 12.4. Succesiunea logică a prelucrărilor prin aşchiere pentru piesa prezentată în figura
12.1.
Nr. Denumirea Succesiunea Schiţa Scule Maşina - Regimul de aşchiere folosit
crt. operaţiei fazelor operaţiei folosite unealtă ap f vc naş i
folosită [mm] [mm/rot] [m/min] [rot/min]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Strunjire de a) Orientarea şi Vezi - SN - - - - -
degroşare prinderea figura 400x1000
semifabricatului 12.3
1. Strunjire Cuţit K30 2,5 0,2 75,4 600 1
frontală la cota
40
2. Strunjire Cuţit K30 4,5 0,1 75,4 600 5
cilindrică
Φ40x40
3. Strunjire Cuţit K30 2,5 0,2 160,22 600 1
frontală la cota
22,5
4. Teşire 1x45o Cuţit K30 1 manual 75,4 600 1
b) Desprins, Vezi - - - - - -
întors, prins figura
5. Strunjire 12.4 Cuţit K30 2,5 0,2 78,04 600 1
frontală la cota
20
6. Strunjire Cuţit K30 4,36 0,1 78,04 600 5
cilindrică
Φ41,4x9,3
7. Strunjire Cuţit K30 2,5 0,2 160,22 600 1
frontală la cota
10,7
8. Strunjire Cuţit K30 2,5 0,4 237 941 1
cilindrică
Φ80x10,7
9. Centruire Burghiu 2 0,06 12 955 1
Rp3
10. Găurire Burghiu 9,25 0,4 24,7 425 1
Φ18,5x60 Rp3
c) Desprins, Vezi - - - - - -
întors, prins figura
11. Strunjire 12.5 Cuţit K30 2,8 0,2 72,1 765 2
Φ30x30o manual
12. Teşire Cuţit K30 1 manual 76,65 305 1
1x45o
d) Desprinderea - - - - - -
piesei
4 Exemplu de proiectare a unei tehnologii de prelucrare prin aşchiere
Tabelul 12.4. Succesiunea logică a prelucrărilor prin aşchiere pentru piesa prezentată în figura
12.1. Continuare.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Strunjire a) Orientarea şi prinderea Vezi figura - SN - - - - -
de semifabricatului 12.6 400x1000
finisare 1. Strunjire cilindrică Cuţit K10 0,5 0,3 239 1881 1
Φ40,4x9,8
2. Strunjire frontală la cota Cuţit K10 0,5 0,2 76,65 305 1
10,2
3. Strunjire cilindrică Cuţit K10 0,5 0,3 73,5 1200 1
Φ19,5x60
4. Strunjire degajare Cuţit Rp3 2,5 manual 73,5 600 1
Φ39x2,5
5. Teşire 1x45o Cuţit K10 1 manual 76,15 600 1
b) Desprinderea piesei - - - - - -
3. Găurire a) Orientarea şi prinderea Vezi figura - G16 - - - - -
semifabricatului 12.7
1. Centruire Burghiu Rp3 2 0,06 12 955 4
2. Găurire Φ10 Burghiu Rp3 5 0,25 26,7 850 4
b) Desprinderea piesei - - - - - -
4. Rectifica a) Orientarea şi prinderea Vezi figura - WMW - - - - -
re semifabricatului 12.8 450
1. Rectificare cilindrică Disc abraziv
Φ40h6 Φ300
2. Rectificare plană la cota Disc abraziv Parametrii regimului de aşchiere
10 Φ300x40 pentru rectificare sunt prezentaţi în
3. Rectificare cilindrică Disc abraziv tabelul 12.2
Φ20H7 Φ16x16
b) Desprinderea piesei - - - - - -

Tabelul 12.5. Parametrii regimului de aşchiere pentru rectificare.


Nr. Nr. Nr. Ap ap naş vc fl vfl fc vfc fp i
crt. op. fazei [mm] [mm] [rot/min] [m/s] [mm/rot] [m/min] [rot/min] [m/min] [mm/cd]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 1 0,2 0,02 2040 32,04 16 2 125 15,7 0,02 10
2 0,2 0,02 2040 32,04 16 2 125 31,4 0,02 10
3 0,25 0,01 11000 9,21 6,4 1,6 250 15,7 0,01 25
Prelucrări prin aşchiere 5

1,6
0.02 A

1,6 12,5

R1
20 H7
40 h6

30°
60

30

80
1,6

A
B 10
,

4 gauri echidistante
0,02 A

10 40

60
CONDITII
, TEHNICE
39

Detaliul B 1. Tolerante
, conform ISO 2768-mH
2. Tesiturile
, necotate: 1 x 45 o
6,3 1,6 12,5
R1. ,
5

Materialul piesei: FcA1 STAS 6707-79


Duritatea: 200 HB
2.
5

Fig. 12.1. Desenul de execuţie al piesei.


85

Adaosul de prelucrare
,

Piesa finita

12,5

Materialul: FcA1 STAS 6707-79


65 Duritatea: 200 HB

Fig. 12.2. Desenul de execuţie al semifabricatului.


6 Exemplu de proiectare a unei tehnologii de prelucrare prin aşchiere

6,3
1x45
6,3

6,3
n as ( vc )
,

40
f (v )
l fl

ft (v ) f (v )
ft l fl

ft (v )
ft
40
62,5

Fig. 12.3. Schiţa operaţiei nr. 1 corespunzătoare fazelor 1; 2; 3 şi 4.


20

10,7
6,3

6,3
6,3

6,3
f ax ( vf )
n as ( vc ) f ax ( v ) ax
, f ax
41,4
80
18,5

12,5
60
ft (v )
ft

f (v )
l fl

10
f t (v ) f ( v 4)gauri echidistante
ft l fl

Fig. 12.4. Schiţa operaţiei nr. 1 corespunzătoare fazelor 5; 6; 7; 8; 9 şi 10.


Prelucrări prin aşchiere 7

1x45

n as ( vc )
,

30°
30
6,3

ft (v )
ft
f (v )
l fl

f (v )
l fl

Fig. 12.5. Schiţa operaţiei nr. 1 corespunzătoare fazelor 11 şi 12.


10,2
3,2

3,2

n as ( vc )
,
f l ( v fl )
40,4
19,5

3,2

f (v )
l fl
A
f ( vf )
39

f t (v ) Detaliul A
ft

5
R1.

5
2.

Fig. 12.6. Schiţa operaţiei nr. 2 corespunzătoare fazelor 1; 2; 3; 4 şi 5.


8 Exemplu de proiectare a unei tehnologii de prelucrare prin aşchiere

n as ( vc )
,

f ax ( v )
f ax

n as ( vc )
,

12,5
f ax ( v ) 60
f ax

10

,
4 gauri echidistante

f
div
Fig. 12.7. Schiţa operaţiei nr. 3 corespunzătoare fazelor 1 şi 2.

n as ( vc )
,

f p( v )
fp

1,6

n as ( vc )
,
20 H7

f p( v )
40 h6

fp
fc(v ) 1,6
fc

f (v )
1,6

l fl

10

Fig. 12.8. Schiţa operaţiei nr. 4 corespunzătoare fazelor 1; 2 şi 3.


Prelucrări prin aşchiere 9

CUPRINS
Să se proiecteze tehnologia de prelucrare prin aşchiere a piesei prezentate în figura
……., în condiţiile unui volum de producţie de unicat sau serie mică.
1. Studierea desenului de execuție al piesei
1.1.Desenul de execuție al piesei
1.2.Materialul piesei :
- compoziția chimică
- caracteristici mecanice
- caracteristici tehnologice
- tratamente termice și termochimice
2. Desenul semifabricatului din care se realizează piesa
3. Stabilirea succesiunii logice de prelucrare a piesei
4. Alegerea echipamentului tehnologic necesar (Maşina-Unealtă, Scule, Dispozitive şi
Verificatoare)
5. Stabilirea regimului de prelucrare prin aşchiere
6. Bibliografie