Sunteți pe pagina 1din 2

“Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu “să vedem” .

Învăt pentru viitorul meu!


Fișă de lucru Compararea Fracțiilor

1. Comparați fracțiile:
ଵ ଻ ଶ ଵ
a) ; b) ;
ହ ହ ଶହ ଶହ

ଵଵ ଵଵ ଵଷ ଶଷ
ܿ) ; d) ;
ଶ଼ ଶ଻ ସହ ସହ

ଶଵ ଶଵ ଵ଻ ଵ଻
݁) ; f) ;
ଵଵହ ଽହ ଵ଻ ଽ

ଷଷ ଷଷ ହ଴ ହ଴
g) ; h) ;
଼ ଽ ହ଴ ଶହ

ଵଽ ଵଽ ଷ଻ ଷ଻
݅) ; j) ;
ଶ ସ ଻ ଵ଻

2. Comparați fracțiile:
ଶ ହ ସ ଻
ܽ) ; b) ;
଻ ଽ ଷ ଵ଼

ଶଵ ଵ଻ ସଽ ଶଵ
ܿ) ; d) ;
ଵହ ଷ ଶଵ ସଽ

ଵ଻ ଶଷ ଼ ଻
݁) ; f) ;
ଶଷ ଵ଻ ଵଶ ଶସ

ସଵ ହ ଵଵ ଵଵ
g) ; h) ;
ଵ଴଴ ଷ ଽ ଽଽ

ଶହ ହ ଵ଴଴ ଵ଴
݅) ; j) ;
ଵହ ଷ ଷ଴ ଽ
3. Ordonați crescător următoarele fracții:

ଵଵ ଷ ଵ଴ ଽ ଵ ହ
a) ; ; ; ; ; ;
ଵଷ ଵଷ ଵଷ ଵଷ ଵଷ ଵଷ

ସ ସ ସ ସ ସ ସ
b) ; ; ; ; ; ;
଻ ଵ ଶ ଽ ଵଵ ଵଷ

ଷ ହ ଵ ସ ଽ ହ
c) ; ; ; ; ; ;
ଶସ ଵଶ ଺ ଶ ଷ ଼

4. Ordonați descrescător următoarele fracții:

ଵଵ ଶଵ ଵ ହ ଷ ଻
a) ; ; ; ; ; ;
ଵଽ ଵଽ ଵଽ ଵଽ ଵଽ ଵଽ

଻ ଻ ଻ ଻ ଻ ଻
b) ; ; ; ; ; ;
ହ ଵ ଵ଻ ଵଵ ଻ ଶ

ଵ ହ ଻ ଷ ଽ ଵଵ
c) ; ; ; ; ; ;
଻ଶ ଷ଺ ଵଶ ଶସ ଼ ଺

5. Determinați numărul natural “a” astfel încât:

ହ ଵ଴
a) ≤ ;
௔ିଶ ସ

௔ି଺ ଷ
b) > ;
௔ିସ ହ

MULT SUCCES!

S-ar putea să vă placă și