Sunteți pe pagina 1din 2

“Nu zi niciodată nu se poate, ci începe cu “să vedem” .

Învăt pentru viitorul meu!


Fișă de lucru Compararea Fracțiilor

1. Comparați fracțiile:
1 7 2 1
a) ; b) ;
5 5 25 25

11 11 13 23
𝑐) ; d) ;
28 27 45 45

21 21 17 17
𝑒) ; f) ;
115 95 17 9

33 33 50 50
g) ; h) ;
8 9 50 25

19 19 37 37
𝑖) ; j) ;
2 4 7 17

2. Comparați fracțiile:
2 5 4 7
𝑎) ; b) ;
7 9 3 18

21 17 49 21
𝑐) ; d) ;
15 3 21 49

17 23 8 7
𝑒) ; f) ;
23 17 12 24

41 5 11 11
g) ; h) ;
100 3 9 99

25 5 100 10
𝑖) ; j) ;
15 3 30 9
3. Ordonați crescător următoarele fracții:

11 3 10 9 1 5
a) ; ; ; ; ; ;
13 13 13 13 13 13

4 4 4 4 4 4
b) ; ; ; ; ; ;
7 1 2 9 11 13

3 5 1 4 9 5
c) ; ; ; ; ; ;
24 12 6 2 3 8

4. Ordonați descrescător următoarele fracții:

11 21 1 5 3 7
a) ; ; ; ; ; ;
19 19 19 19 19 19

7 7 7 7 7 7
b) ; ; ; ; ; ;
5 1 17 11 7 2

1 5 7 3 9 11
c) ; ; ; ; ; ;
72 36 12 24 8 6

5. Determinați numărul natural “a” astfel încât:

5 10
a) ≤ ;
𝑎−2 4

𝑎−6 3
b) > ;
𝑎−4 5

MULT SUCCES!